Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы комплексной реабилитации лиц с инвалидностью

Министерство социальной политики Украины
Положение, Приказ от 09.08.2016 № 855
редакция действует с 22.01.2019

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.08.2016

м. Київ

N 855

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 вересня 2016 р. за N 1209/29339

Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства соціальної політики України
 від 14 березня 2018 року N 355
,
від 18 грудня 2018 року N 1905

Відповідно до статей 10 і 17 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні", статті 26 Конвенції про права інвалідів та з метою вдосконалення роботи реабілітаційних установ, що проводять комплекс реабілітаційних заходів,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 26 травня 2009 року N 196 "Про затвердження Типового положення про реабілітаційну установу змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2009 року за N 761/16777.

3. Підпункт 2 пункту 1 наказу Міністерства соціальної політики України від 05 січня 2015 року N 1 "Про затвердження стандартів надання послуг соціальної підтримки населенню", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 січня 2015 року за N 75/26520, визнати таким, що втратив чинність.

4. Департаменту соціального захисту інвалідів (О. Полякова) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Мущиніна.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Міністра охорони
здоров'я України

У. Супрун

Заступник Міністра освіти
і науки України

П. Хобзей

Заступник Міністра фінансів України -
керівник апарату

Є. Капінус

Голова правління Громадської
організації інвалідів "Всеукраїнська
асоціація працездатних інвалідів"

І. Антоненко

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю

I. Загальні положення

1. Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю (далі - Установа) - реабілітаційна установа, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю, які досягли повноліття, та/або дітей з інвалідністю, та/або дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (далі - Особа), засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

(пункт 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 18.12.2018 р. N 1905)

2. Установа забезпечує тимчасове перебування та/або перебування в стаціонарному режимі Осіб на безоплатній основі.

(пункт 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 14.03.2018 р. N 355)

3. На підставі цього Типового положення Установа розробляє своє положення, що затверджується засновником.

4. Установа розміщується на територіях із спеціально побудованими або пристосованими приміщеннями, що повинні відповідати державним будівельним нормам і правилам, санітарним нормам і правилам, протипожежним вимогам, техніці безпеки, мати всі види комунального благоустрою.

5. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Типовим положенням.

II. Завдання Установи

1. Установа забезпечує:

виконання норм і положень, визначених Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, Законами України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" та іншими актами законодавства щодо забезпечення прав Осіб на реабілітацію (абілітацію) з метою їхньої подальшої інтеграції у суспільство;

створення умов для зменшення та подолання фізичних, та/або психічних, та/або інтелектуальних, та/або сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок;

створення умов для запобігання та недопущення дискримінації Осіб, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування;

проведення (надання) комплексу заходів (послуг) з ранньої, та/або соціальної, та/або психологічної, та/або фізичної, та/або медичної, та/або психолого-педагогічної, та/або фізкультурно-спортивної, та/або професійної, та/або трудової реабілітації (абілітації) відповідно до потреб Особи. Реабілітаційні заходи (послуги) проводяться (надаються) виключно на підставі індивідуальних планів реабілітації Осіб, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому процесі Осіб і (за потреби) їхніх батьків або законних представників;

розвиток навичок автономного проживання Осіб в суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та оточення;

підготовку батьків або законних представників Осіб до продовження (в разі потреби) реабілітаційних заходів поза межами Установи;

проведення заходів (надання послуг), зокрема з професійної орієнтації, опанування Особами трудових навичок, у тому числі в майстернях, визначення їхніх можливостей для подальшого професійного навчання та/або майбутньої трудової діяльності;

оперативне коригування (за потреби) індивідуальних програм реабілітації Осіб у частині зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних заходів;

сприяння у встановленні опіки чи піклування у разі визнання Особи, яка має інтелектуальні порушення, недієздатною або якщо її дієздатність обмежена;

співпрацю з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами, організаціями та громадськими об'єднаннями.

(пункт 1 розділу ІІ у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 14.03.2018 р. N 355)

2. Установа в разі потреби та в межах фінансових можливостей забезпечує на безоплатній основі транспортним обслуговуванням (в межах адміністративно-територіальної одиниці, на якій вона розташована) Осіб, які проходять реабілітацію в Установі, зокрема перевезення від транспортних вузлів до місця розташування Установи та/або до місця їхнього проживання/перебування.

(пункт 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 14.03.2018 р. N 355)

3. Установа забезпечує на безоплатній основі відповідно до законодавства харчуванням Осіб, які проходять реабілітацію в Установі.

III. Структура Установи

1. Структурними підрозділами Установи можуть бути:

1) адміністрація;

2) відділення ранньої реабілітації (абілітації);

3) відділення соціальної реабілітації (абілітації);

4) відділення психологічної реабілітації;

5) відділення психолого-педагогічної реабілітації;

6) відділення фізичної реабілітації;

7) відділення фізкультурно-спортивної реабілітації;

8) відділення професійної реабілітації;

9) відділення трудової реабілітації / працетерапії (трудові майстерні);

10) відділення медичної реабілітації або медичного спостереження;

11) відділення тимчасового цілодобового перебування;

12) відділення стаціонарного перебування;

13) відділ господарського забезпечення;

14) служба соціального патронажу;

15) інші структурні підрозділи, діяльність яких пов'язана з реабілітацією (абілітацією).

(пункт 1 розділу ІІІ у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 14.03.2018 р. N 355)

2. Робота структурних підрозділів Установи забезпечується відповідно до положень про ці підрозділи, що затверджуються наказом директора Установи.

(пункт 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 14.03.2018 р. N 355)

3. З метою своєчасного та ефективного проведення комплексу реабілітаційних заходів для Осіб в Установі утворюються приймальна та реабілітаційна комісії, склад яких і положення про які затверджуються директором Установи.

4. З метою проведення моніторингу стану дотримання прав Осіб в Установі може утворюватися громадська рада, склад якої та положення про яку затверджуються директором Установи.

IV. Умови зарахування до Установи та організація реабілітаційного процесу

1. Направлення та зарахування Осіб до Установи проводяться відповідно до законодавства.

(пункт 1 розділу ІV у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 14.03.2018 р. N 355)

2. До Установи не зараховуються Особи, стан здоров'я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, а саме з такими медичними протипоказаннями:

гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;

часті судомні напади та їх еквіваленти;

захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для людини та її оточення (за умови несупроводження особи з інвалідністю її батьками або законними представниками).

3. Строк реабілітаційного процесу визначається реабілітаційною комісією після проведення відповідного обстеження Особи.

4. Учасниками реабілітаційного процесу можуть бути Особи, їхні батьки або законні представники, вчителі-реабілітологи, вчителі-логопеди, асистенти вчителів-реабілітологів, практичні психологи, соціальні педагоги, лікарі-педіатри, лікарі-терапевти, лікарі-неврологи, лікарі з лікувальної фізкультури та спортивної медицини, фахівці з фізичної реабілітації, соціальні працівники, соціальні робітники, інструктори з трудової адаптації, викладачі з трудового навчання, музичні керівники, вчителі інформатики та обчислювальної техніки, медичні сестри та інші спеціалісти, які беруть участь у процесі надання реабілітаційних послуг.

5. Реабілітаційний процес може спрямовуватися на:

(абзац перший пункту 5 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства соціальної політики України від 14.03.2018 р. N 355)

формування та розвиток в Особи основних соціальних навичок (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо), пристосування побутових умов до їхніх потреб, соціально-побутове влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію з метою вироблення та підтримання навичок самостійного (автономного) проживання, стереотипів безпечної поведінки;

опанування навичок захисту своїх прав та інтересів, самоаналізу і позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок спілкування, забезпечення самостійного проживання у суспільстві з необхідною підтримкою, денного догляду, соціального супроводу, денною зайнятістю тощо;

(абзац третій пункту 5 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства соціальної політики України від 14.03.2018 р. N 355)

надання Особі своєчасної та ефективної корекційної, соціальної, психологічної допомоги та організацію реабілітаційного процесу відповідно до особливостей її психофізичного розвитку.

6. Розклад, черговість і тривалість індивідуальних і групових занять визначаються реабілітаційною комісією.

7. Установою може визначатися та затверджуватися мережа груп, наповнюваність яких проводиться відповідно до завдань, умов та особливостей її діяльності.

(пункт 7 розділу ІV у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 14.03.2018 р. N 355)

V. Управління Установою

1. Установу очолює директор, який призначається на посаду та звільняється із займаної посади засновником Установи у визначеному законодавством порядку.

2. Директор Установи:

представляє Установу в організаціях, установах, на підприємствах незалежно від форми власності, розпоряджається в установленому законодавством порядку майном і коштами Установи;

укладає договори;

у межах своєї компетенції видає накази, затверджує функціональні обов'язки працівників, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Установи, застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення;

здійснює контроль за реабілітаційним процесом;

затверджує правила внутрішнього розпорядку, у тому числі трудового;

вживає заходів із запобігання та недопущення дискримінації стосовно дотримання прав та законних інтересів Осіб;

здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних умов і пожежної безпеки тощо;

відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання звітності та подання її в установлені строки відповідним органам.

VI. Фінансово-господарська діяльність

1. Установа є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку та штамп зі своїм найменуванням.

2. Фінансово-господарська діяльність Установи проводиться відповідно до кошторису та штатного розпису, затверджених в установленому порядку.

3. Установа має право в порядку, передбаченому законодавством, утворювати (за наявності відповідних умов) структурні підрозділи, в тому числі госпрозрахункові, зокрема підсобні господарства, трудові майстерні, дільниці, філії, відділення, комплекси, що проводять свою діяльність відповідно до положень про ці підрозділи, затверджених директором Установи.

4. Установа має право:

фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов для Осіб;

укладати договори про співробітництво.

5. Фінансове забезпечення Установи проводиться відповідно до законодавства.

 

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів

О. Полякова

Опрос