Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Личной карточки государственного служащего и Инструкции по ее заполнению

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы
Приказ, Инструкция от 05.08.2016 № 156
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

05.08.2016

м. Київ

N 156

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2016 р. за N 1200/29330

Про затвердження форми Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Національного агентства України з питань державної служби
 від 20 грудня 2016 року N 278

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Національного агентства України з питань державної служби
 від 19 травня 2020 року N 76-20)

Відповідно до частини першої статті 37 Закону України від 10 грудня 2015 року N 889-VIII "Про державну службу", підпункту 4 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 500,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Особової картки державного службовця та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

2. Відділу управління персоналом забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Скасувати такий, що не набрав чинності, наказ Нацдержслужби від 29 грудня 2012 року N 256 "Про затвердження форми первинного обліку державних службовців N П-2ДС "Особова картка" та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 січня 2013 року за N 181/22713.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

К. О. Ващенко

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
служби статистики України

І. Жук

Перший віце-прем'єр міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

С. Кубів

 

 

 

Місце для
фотокартки

 

 

 ____________________________________________________________________________________
(найменування підприємства (установи, організації))

Код за ЄДРПОУ підприємства (установи, організації) _____________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) ______________________

ОСОБОВА КАРТКА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ N _____

1. Прізвище _____________________________

Ім'я ____________________________________
________________________________________

По батькові _____________________________

7. Сімейний стан та склад сім'ї ______________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

2. Дата народження _______________________
                                                            (число, місяць, рік)

3. Місце народження ______________________
________________________________________

4. Громадянство __________________________

5. Адреса фактичного місця
проживання _____________________________
________________________________________

6. Адреса місця реєстрації _________________
________________________________________
________________________________________

8. Паспорт: серія ______, N _________________
ким виданий ______________________________
_________________________________________
_________________________________________

дата видачі _______________________________

9. Володіння іноземними мовами (якими) _____
_________________________________________

10. Контактний N телефону _________________

11. Освіта _______________________________

 

Найменування навчального закладу

Рік вступу

Рік закінчення

Спеціальність

Кваліфікація

N та дата видачі диплома

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Науковий ступінь, вчене звання

Назва

Рік присвоєння

N та дата видачі диплома

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Наукові праці та винаходи ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

14. Відомості про військовий облік

Група обліку ___________________________

Придатність до військової служби ___________

Категорія обліку ________________________

________________________________________

Склад _________________________________

Військове звання ________________________

Найменування райміськвійськкомату за місцем фактичного проживання
__________________________________________
__________________________________________

Військово-облікова спеціальність ___________
________________________________________

Найменування райміськвійськкомату за місцем реєстрації
__________________________________________
__________________________________________

Перебування на спеціальному обліку N _____

_________________________________________

15. Додаткові відомості

15.1. Про наявність пільг _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

15.2. Не є громадянином іншої держави ___________________________________________________

15.3. Депутат ради _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

15.4. Про ознайомлення з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" та "Про захист персональних даних", Правилами етичної поведінки державних службовців
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (ознайомлений(а) та зобов'язуюсь їх дотримуватись)

15.5. З Правилами внутрішнього службового розпорядку ознайомлений(а)
____________________________________________________________________________________

15.6. Інші відомості, надані претендентом на посаду за його власним бажанням _________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

16. Особистий підпис державного службовця та дата заповнення _____________ ________________

17. Реквізити акта про призначення на посаду ______________________________________________

18. Дата і місце (найменування державного органу) складення Присяги державного службовця ____
_____________________________________________________________________________________

19. Загальний стаж роботи (на дату призначення на посаду) _____ (роки) _____ (місяці) _____ (дні)

20. Стаж державної служби (на дату призначення на посаду) _____ (роки) ____ (місяці) _____ (дні)

21. Ранг державного службовця (на дату призначення на посаду) _______________

22. Проходження державної служби

Дата

Назва посади

Категорія, ранг

Процедура зайняття посади

Підстава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців

Найменування навчального закладу (установи, організації), у тому числі за кордоном

Термін навчання

Програма чи тематика професійного навчання, стажування

N та дата видачі диплома, посвідчення тощо

початок

закінчення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Службові відрядження (за кордон)

Місце відрядження

Строк відрядження

Підстава

початок

закінчення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Відомості про оцінювання результатів службової діяльності

Дата проведення оцінювання

Результат (негативна, позитивна або відмінна оцінка)

Пропозиції, рекомендації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Відпустки

Вид відпустки

За який період

Дата

Підстава

початку відпустки

закінчення відпустки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Заохочення

Вид заохочення

Підстава

 

 

 

 

 

 

28. Дисциплінарна відповідальність

Вид дисциплінар-
ного проступку

Вид дисциплінар-
ного стягнення

Підстава

Дата накладення дисциплінар-
ного стягнення

Дата зняття дисциплінар-
ного стягнення

Підстава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Дата та підстава звільнення з посади державної служби
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Трудову книжку отримав(ла) ____ _____________ 20__ р.

Підпис власника трудової книжки __________________

Працівник служби управління персоналом _______________ ________________________________
                                                                                                                 (підпис)                                            (П. І. Б.)

30. Автобіографія

Прізвище _____________________ ім'я ____________________ по батькові _____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________
(дата)

_________________________
(підпис)

__________________________________
(ініціали, прізвище)


31. Виконувана робота з початку трудової діяльності

Число, місяць, рік

Посада
із зазначенням найменування підприємства, установи, організації

Призначення на посаду

звільнення з посади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Рядок "Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)", пункти 1 - 13, 15, 16, 30, 31 заповнює претендент на посаду.

 

В. о. начальника Відділу
управління персоналом

Н. В. Зінченко

(форма із змінами, внесеними згідно з наказом Національного
 агентства України з питань державної служби від 20.12.2016 р. N 278)

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення Особової картки державного службовця

I. Загальні положення

Ця Інструкція визначає вимоги щодо заповнення форми Особової картки державного службовця (далі - Особова картка). Особова картка заповнюється на осіб, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття вакантних посад державної служби (далі - претендент на посаду), та державних службовців, які переводяться з одного державного органу до іншого.

(розділ І у редакції наказу Національного агентства
 України з питань державної служби від 20.12.2016 р. N 278)

II. Вимоги щодо заповнення Особової картки

1. Особова картка заповнюється українською мовою в називному відмінку без скорочень та виправлень.

2. Рядок "Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)" та пункти 1 - 13, 15, 16, 30, 31 заповнює претендент на посаду.

(пункт 2 розділу ІІ у редакції наказу Національного агентства
 України з питань державної служби від 20.12.2016 р. N 278)

3. Рядок "Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)" не заповнюється, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті.

4. Пункти 1 - 13, 15, 30, 31 заповнюються відповідно до записів у паспорті, дипломі, свідоцтві, посвідченні та інших документах.

(абзац перший пункту 4 розділу ІІ у редакції наказу Національного
 агентства України з питань державної служби від 20.12.2016 р. N 278)

У пункті 4 "Громадянство" зазначається назва країни, громадянином якої є претендент на посаду.

У пункті 5 "Адреса фактичного місця проживання" зазначаються поштовий індекс, область, місто, район, село (селище), вулиця, корпус, номер будинку, квартири.

У пункті 6 "Адреса місця реєстрації" зазначаються поштовий індекс, область, місто, район, село (селище), вулиця, корпус, номер будинку, квартири.

У пункті 7 "Сімейний стан та склад сім'ї" зазначається: "одружений", "неодружений", "заміжня", "незаміжня", "розлучений", "розлучена", "вдова", "вдівець" та вказуються члени сім'ї. Членами сім'ї вважаються особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

У пункті 9 "Володіння іноземними мовами (якими)" за наявності документа (диплома, свідоцтва тощо) щодо володіння іноземними мовами зазначаються відомості про такий документ та рівень володіння мовами "читаю та розмовляю вільно", "читаю та розмовляю зі словником" тощо.

У пункті 11 "Освіта" зазначаються дані відповідно до документа про освіту встановленого зразка. У разі якщо претендент на посаду навчається у навчальному закладі, заповнюються графи: "Найменування навчального закладу", "Рік вступу", "Спеціальність".

У пункті 15:

у підпункті 15.1 "Про наявність пільг" вказуються пільги та документи, що їх посвідчують (серії, номери, ким та коли видані);

у підпункті 15.2 "Не є громадянином іншої держави" вказуються відомості про відсутність громадянства (підданства) іншої держави або інші відомості, якщо претендент на посаду є громадянином іншої держави;

у підпункті 15.3 "Депутат ради" вказуються повна назва ради, скликання, якщо претендент на посаду є депутатом ради;

у підпункті 15.4 "Про ознайомлення з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" та "Про захист персональних даних", Правилами етичної поведінки державних службовців" зазначається "ознайомлений(а) та зобов'язуюсь їх дотримуватись".

Пункт 30 "Автобіографія" заповнюється особисто у довільній формі з дотриманням хронологічної послідовності (від народження до дати написання автобіографії). Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження, висвітлюються питання, пов'язані із навчанням, трудовою і громадською діяльністю. Непотрібно зазначати виконувану роботу з початку трудової діяльності, бо ці дані заповнюються у пункті 31 Особової справи. Також необхідно зазначити, чи притягувався(лися) до кримінальної відповідальності претендент на посаду та члени його сім'ї й найближчі родичі.

Пункт 31 "Виконувана робота з початку трудової діяльності" заповнюється відповідно до трудової книжки претендента на посаду.

5. Пункти 14, 17 - 29 заповнює працівник служби управління персоналом.

(абзац перший пункту 5 розділу ІІ у редакції наказу Національного
 агентства України з питань державної служби від 20.12.2016 р. N 278)

У пункті 17 "Реквізити акта про призначення на посаду" зазначаються назва акта про призначення на посаду (указ, постанова, наказ, розпорядження залежно від категорії посади відповідно до законодавства), дата та номер акта про призначення на посаду.

У пункті 22 "Проходження державної служби" у графі "Процедура зайняття посади" зазначаються "конкурс", "рішення керівника державної служби".

У пункті 23 "Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців" у графі "Програма чи тематика професійного навчання, стажування" зазначаються відомості відповідно до записів у дипломі, свідоцтві тощо. У разі проходження стажування вказується посада, на якій пройдено стажування.

У пункті 24 "Службові відрядження (за кордон)" у графі "Місце відрядження" зазначаються країна (у разі перебування в іншій країні), назва населеного пункту.

У пункті 27 "Заохочення" зазначається вид заохочення: оголошення подяки, нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими відзнаками державного органу, дострокове присвоєння рангу, відзначення урядовими нагородами тощо.

У пункті 28 "Дисциплінарна відповідальність" у графі "Вид дисциплінарного проступку" зазначаються відомості відповідно до частини другої статті 65 Закону. Графа "Вид дисциплінарного стягнення" заповнюється відповідно до статті 66 Закону.

У пункті 29 "Дата та підстава звільнення з посади державної служби" записи здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства з посиланням на відповідні норми Закону та/або Кодексу законів про працю України.

6. Працівник служби управління персоналом у разі потреби може додавати необхідну кількість рядків в Особовій справі.

(розділ ІІ доповнено пунктом 6 згідно з наказом Національного
 агентства України з питань державної служби від 20.12.2016 р. N 278)

 

В. о. начальника Відділу
управління персоналом

Н. В. Зінченко

Опрос