Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О реализации Национальным агентством по вопросам предупреждения коррупции полномочий относительно проведения антикоррупционной экспертизы

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции
Порядок, Решение от 28.07.2016 № 1
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

28.07.2016

м. Київ

N 1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 серпня 2016 р. за N 1184/29314

Про реалізацію Національним агентством з питань запобігання корупції повноважень щодо проведення антикорупційної експертизи

Рішення втратило чинність
(згідно з наказом Національного агентства з питань запобігання корупції
 від 29 липня 2020 року N 325/20)

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 12, частини п'ятої статті 55 Закону України "Про запобігання корупції" Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Порядок проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - Порядок), що додається.

2. Відділу правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту антикорупційної політики спільно зі структурними підрозділами апарату Національного агентства з питань запобігання корупції забезпечити:

проведення антикорупційної експертизи у строки, визначені Порядком. До початку діяльності Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції проводити антикорупційну експертизу без її залучення;

щорічний перегляд сфер правового регулювання з потенційно високим ступенем корупційних ризиків та за необхідності підготовку змін до Порядку;

щорічний перегляд законодавства на наявність у ньому корупціогенних норм та надання Міністерству юстиції України пропозицій щодо включення відповідних нормативно-правових актів до щорічного плану проведення антикорупційної експертизи.

4. До затвердження Національним агентством з питань запобігання корупції методології проведення антикорупційної експертизи, передбаченої пунктом 7 Порядку, така експертиза проводиться ним за Методологією проведення антикорупційної експертизи, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2010 року N 1380/5.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національного агентства з питань запобігання корупції Рябошапку Р. Г.

 

Голова

Н. Корчак

 

ПОРЯДОК
проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів Національним агентством з питань запобігання корупції

1. Цей Порядок визначає механізм проведення Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України.

2. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів проводиться з метою виявлення у них положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією (корупціогенні фактори), та розроблення рекомендацій стосовно їх усунення.

Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів проводиться Національним агентством відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та є окремим від здійснюваної Міністерством юстиції України та комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією, видом антикорупційної експертизи.

3. Національне агентство проводить за власною ініціативою антикорупційну експертизу, у тому числі у зв'язку із зверненням громадян чи громадських об'єднань, внесених на розгляд Верховної Ради України або надісланих Кабінетом Міністрів України до Національного агентства проектів нормативно-правових актів, зокрема в таких сферах:

1) прав та свобод людини і громадянина;

2) повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

3) надання адміністративних послуг;

4) розподілу та витрачання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів;

5) конкурсних (тендерних) процедур.

4. Організацію проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, насамперед з потенційно високим ступенем корупційних ризиків, забезпечує Департамент антикорупційної політики Національного агентства.

До проектів нормативно-правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків належать проекти, предметом регулювання яких є відносини, пов'язані з:

1) виконанням рішень, у тому числі індивідуального характеру, предметом яких є визначення прав, свобод, обов'язків людини і громадянина та способів їх реалізації;

2) управлінням об'єктами державної або комунальної власності, їх відчуження;

3) питаннями митної справи, податкової та фінансової політики;

4) установленням процедур аукціонів, тендерів стосовно відчуження чи закупівлі товарів, робіт і послуг;

5) використанням бюджетних коштів;

6) питаннями інвестиційної та інноваційної діяльності;

7) наданням пільг і переваг окремим суб'єктам господарювання;

8) установленням повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, зокрема щодо самостійного визначення порядку (механізму, процедури) вирішення проблемних питань;

9) делегуванням повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування підприємствам та організаціям незалежно від форми власності;

10) наданням адміністративних послуг органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами;

11) виконанням контрольно-наглядових функцій органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами.

5. Строк проведення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта не повинен перевищувати 20 днів з дня його надходження до Національного агентства.

6. У випадку інформування Національним агентством комітету Верховної Ради України, який відповідно до предметів відання комітетів визначений головним з підготовки і попереднього розгляду проекту нормативно-правового акта, або Кабінету Міністрів України про проведення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта, що відповідно до абзацу третього частини п'ятої статті 55 Закону України "Про запобігання корупції" є підставою для зупинення процедури розгляду або прийняття проекту нормативно-правового акта, строк проведення антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта не повинен перевищувати 10 днів з дня такого інформування.

Інформування відповідного комітету Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України здійснюється Головою Національного агентства, а у разі відсутності - членом Національного агентства, до функціональних обов'язків якого належить забезпечення формування та реалізації державної антикорупційної політики.

7. Антикорупційна експертиза проводиться за методологією, визначеною Національним агентством.

8. Результати антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта викладаються у висновку за формою згідно із додатком до цього Порядку.

Підготовка проекту висновку антикорупційної експертизи здійснюється Департаментом антикорупційної політики Національного агентства протягом 15 днів, а у випадку, зазначеному в пункті 6 цього Порядку, - протягом 5 днів.

Проект нормативно-правового акта, щодо якого проводиться антикорупційна експертиза, невідкладно передається для надання пропозицій структурним підрозділам Національного агентства та Громадській раді при Національному агентстві.

Структурні підрозділи Національного агентства надають пропозиції Департаменту антикорупційної політики протягом 10 днів, а у випадку, зазначеному в пункті 6 цього Порядку, - протягом 3 днів з дня отримання проекту нормативно-правового акта.

Громадська рада при Національному агентстві надає пропозиції Департаменту антикорупційної політики не пізніше ніж за 2 дні до розгляду Національним агентством відповідного проекту висновку антикорупційної експертизи.

До проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів Національним агентством можуть за їх згодою залучатися громадські об'єднання, наукові установи, експерти, у тому числі міжнародних організацій.

9. Проект висновку антикорупційної експертизи подається разом з пропозиціями Громадської ради при Національному агентстві у випадку їх надання у строк, визначений абзацом п'ятим пункту 8 цього Порядку, на розгляд Національного агентства, за результатами якого приймається одне з таких рішень:

1) про затвердження висновку антикорупційної експертизи;

2) про доопрацювання проекту висновку з урахуванням висловлених на засіданні Національного агентства конкретних зауважень.

У випадку прийняття Національним агентством рішення, передбаченого підпунктом 2 цього пункту, Департамент антикорупційної політики Національного агентства невідкладно, але не пізніше 2 днів, здійснює доопрацювання проекту висновку та повторно вносить його на розгляд Національного агентства.

10. Затверджений Національним агентством висновок антикорупційної експертизи не пізніше наступного робочого дня надсилається до Кабінету Міністрів України або відповідного комітету Верховної Ради України.

У цей самий строк копія висновку антикорупційної експертизи внесеного на розгляд Верховної Ради України проекту нормативно-правового акта надсилається комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією.

11. Висновок антикорупційної експертизи оприлюднюється протягом 7 днів після його затвердження на офіційному веб-сайті Національного агентства.

 

Керівник Департаменту
антикорупційної політики

Б. Шапка

 

ВИСНОВОК
антикорупційної експертизи

проекту __________________________________
              (назва проекту нормативно-правового акта)

         1. Проект нормативно-правового акта розроблено/внесено
______________________________________________________________________________________
             (найменування органу / суб'єкта законодавчої ініціативи, який розробив проект  нормативно-правового акта та/або вніс його на розгляд Верховної Ради України)

         2. Загальна характеристика норм проекту нормативно-правового акта
______________________________________________________________________________________
            (зазначається про належність проекту нормативно-правового акта до проектів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків, дається загальна характеристика питань, які регулює проект нормативно-правового акта)

         3. Оцінка на наявність корупціогенних факторів
______________________________________________________________________________________
          (наводяться конкретні положення проекту нормативно-правового акта, які містять корупціогенні фактори, з наданням відповідного обґрунтування, або зазначається про  відсутність в нормативно-правовому акті таких факторів)

         4. Рекомендації стосовно усунення корупціогенних факторів
______________________________________________________________________________________
              (наводяться рекомендовані шляхи усунення виявлених корупціогенних факторів або пропозиція щодо відхилення нормативно-правового акта)

         5. Найменування структурного підрозділу апарату Національного агентства з питань запобігання корупції, що проводив експертизу.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції

________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

____________

Опрос