Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые решения Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции относительно функционирования Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции
Решение от 18.08.2016 № 1
действует с 23.08.2016

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

18.08.2016

м. Київ

N 1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 серпня 2016 р. за N 1153/29283

Про внесення змін до деяких рішень Національного агентства з питань запобігання корупції щодо функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 11, пункту 5 частини першої статті 12, частини першої статті 45, пункту 2 розділу XIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про запобігання корупції" Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. У підпункті 1 пункту 1 рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року N 2 "Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за N 958/29088, слова та цифри "15 серпня 2016 року" замінити словами та цифрами "01 вересня 2016 року".

2. Внести до розділу II Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року N 3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за N 959/29089 (далі - Порядок), такі зміни:

1) у пункті 3:

в абзаці першому слова "чи шляхом застосування електронних систем дистанційної ідентифікації, що використовують бази клієнтських даних банків (далі - BankID)" виключити;

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Використання у якості ідентифікації суб'єкта декларування електронних систем дистанційної ідентифікації, що використовують бази клієнтських даних банків (BankID), здійснюється в порядку, визначеному Національним агентством відповідно до законодавства.";

2) в абзаці другому пункту 4 слова "або особистого BankID" виключити;

3) абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:

"8. Після заповнення усіх необхідних полів форми документа суб'єкт декларування підписує документ накладанням на нього власного ЕЦП.".

3. Суб'єкти декларування, які до набрання чинності цим рішенням, подали до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Реєстр), документи, визначені пунктом 1 розділу II Порядку (далі - документи), повинні невідкладно, але не пізніше семи календарних днів, які обраховуються, починаючи з 01 вересня 2016 року, перевірити зміст поданих ними до Реєстру документів та у разі виявлення неповних або недостовірних відомостей в них подати виправлені документи відповідно до Порядку.

4. Документи, подані суб'єктами декларування із застосуванням електронних систем дистанційної ідентифікації, що використовують бази клієнтських даних банків, до набрання чинності цим рішенням, є чинними.

5. Суб'єктам декларування, які зареєструвалися в Реєстрі шляхом застосування електронних систем дистанційної ідентифікації, що використовують бази клієнтських даних банків, після набрання чинності цим рішенням, для подальшої роботи в Реєстрі необхідно отримати особистий ключ та посилений сертифікат відкритого ключа електронного цифрового підпису.

6. Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя разом із відділом правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.

8. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова

Н. Корчак

Опрос