Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О некоторых вопросах реализации статьи 14-1 Декрета Кабинета Министров Украины "О стандартизации и сертификации"

Министерство экономического развития и торговли Украины
Приказ от 20.07.2016 № 1195
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.07.2016

м. Київ

N 1195

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 серпня 2016 р. за N 1136/29266

Про деякі питання реалізації статті 141 Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію"

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 26 січня 2018 року N 93)

Відповідно до статті 141 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Вимоги до змісту інформації про прийняті органами із сертифікації рішення щодо видачі, відмови у видачі, анулювання, призупинення дії сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності, яка подається для включення до Реєстру державної системи сертифікації;

2) Порядок ведення Реєстру державної системи сертифікації;

3) Порядок присвоєння органами із сертифікації виданим ними сертифікатам відповідності та свідоцтвам про визнання відповідності реєстраційних номерів.

2. Департаменту технічного регулювання (Віткін Л. М.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

 

ВИМОГИ
до змісту інформації про прийняті органами із сертифікації рішення щодо видачі, відмови у видачі, анулювання, призупинення дії сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності, яка подається для включення до Реєстру державної системи сертифікації

1. У цих Вимогах терміни вживаються в таких значеннях:

атестація виробництва - процедура оцінки технічних можливостей підприємства-виробника щодо забезпечення стабільного випуску продукції, яка відповідає вимогам нормативних документів;

обстеження виробництва - процедура встановлення відповідності фактичного стану виробництва вимогам документації підприємства та підтвердження його можливостей виготовляти продукцію відповідно до вимог нормативних документів;

сертифікація або оцінка системи управління - процедура підтвердження органом із сертифікації відповідності системи управління щодо виробництва продукції, що сертифікується та випускається підприємством, вимогам нормативних документів;

схеми (моделі) сертифікації - установлені в державній системі сертифікації правила, що передбачають підтвердження третьою стороною показників (характеристик) продукції, процесів на підставі випробувань, обстеження, атестації виробництва та сертифікації (оцінки) системи управління.

2. Інформація про прийняті органами із сертифікації, які призначені в державній системі сертифікації на виконання робіт із сертифікації продукції (далі - ОС), та органами із сертифікації, які призначені в державній системі сертифікації на виконання робіт із сертифікації продукції за схемою (моделлю) із сертифікацією або оцінкою систем управління (далі - ОССУ), рішення щодо видачі, відмови у видачі, анулювання, призупинення дії сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності, сертифікатів на системи управління та атестатів виробництв, яка подається для включення до Реєстру державної системи сертифікації (далі - Реєстр), містить такі відомості:

2.1. Про прийняті ОС рішення щодо видачі сертифікатів відповідності та свідоцтв про визнання відповідності:

1) реєстраційні номери сертифікатів відповідності на продукцію та свідоцтв про визнання відповідності, присвоєні згідно з Порядком присвоєння органами із сертифікації виданим ними сертифікатам відповідності та свідоцтвам про визнання відповідності реєстраційних номерів, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20 липня 2016 року N 1195 (далі - Порядок), та термін їх дії;

2) назва видів продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції чи інших деталізованих визначень продукції та кодів згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457 (далі - ДКПП), для вітчизняної продукції та Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТ ЗЕД) для імпортованої продукції;

3) відомості про виробника продукції та уповноваженого представника (у разі його наявності) або іншу особу, яка замовляє роботи із сертифікації продукції, а саме:

для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (далі - код згідно з ЄДРПОУ);

для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце проживання або інша адреса, за якою здійснюється зв'язок з фізичною особою - підприємцем, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

4) позначення нормативних документів, на відповідність вимогам яких проведено сертифікацію продукції;

5) назва виконаних робіт відповідно до певної схеми (моделі) сертифікації, а саме:

номер і дата акта обстеження виробництва (у разі застосування схеми (моделі) з обстеженням виробництва);

номер і термін дії атестата виробництва (у разі застосування схеми (моделі) з атестацією виробництва);

номер і дата звіту про перевірку системи управління (у разі застосування схеми (моделі) з сертифікацією (оцінкою) системи управління);

6) найменування акредитованих випробувальних лабораторій, якими проведено випробування продукції, їх місцезнаходження, номер і дата протоколів випробувань, номер і термін дії атестата про акредитацію випробувальних лабораторій;

7) дата виробництва продукції та її кількість (для партії продукції);

8) дата та період виробництва продукції (для серійного виробництва);

9) реєстраційний номер, дата видачі, термін дії сертифіката відповідності, виданого органом із сертифікації іншої держави, назва органу із сертифікації іншої держави, який його видав (для свідоцтва про визнання відповідності);

10) найменування ОС, його місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, номер і термін дії атестата про акредитацію ОС, номер і дата наказу Мінекономрозвитку про видачу рішення про призначення органу із сертифікації в державній системі сертифікації, його переоформлення, розширення сфери призначення;

11) у разі застосування схеми (моделі) з атестацією виробництва:

реєстраційний номер атестата виробництва, присвоєний відповідно до Порядку, і термін його дії;

найменування підприємства, виробництво якого атестовано, його місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ;

назва видів продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції чи інших деталізованих визначень продукції, виробництво якої атестовано;

назва та позначення нормативних документів, відповідно до яких виготовляється продукція;

найменування ОС, його місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, номер і термін дії атестата про акредитацію ОС, номер і дата наказу Мінекономрозвитку про видачу рішення про призначення органу із сертифікації в державній системі сертифікації, його переоформлення, розширення сфери призначення;

12) у разі застосування схеми (моделі) із сертифікацією або оцінкою системи управління:

реєстраційний номер сертифіката на систему управління і термін його дії;

назва видів систем управління із зазначенням назви та позначення нормативних документів, якими встановлено вимоги до відповідної системи управління;

назва видів продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції чи інших деталізованих визначень продукції та кодів згідно з ДКПП (для вітчизняної продукції) та УКТ ЗЕД (для імпортованої продукції), щодо виробництва якої проводилася сертифікація систем управління;

відомості про виробника продукції, щодо виробництва якої проводилася сертифікація систем управління, та уповноваженого представника або іншу особу, яка замовляє роботи із сертифікації, а саме:

для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ;

для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце проживання або інша адреса, за якою здійснюється зв'язок з фізичною особою - підприємцем, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

найменування ОССУ, його місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, номер і термін дії атестата про акредитацію, номер і дата наказу Мінекономрозвитку про видачу рішення про призначення органу із сертифікації в державній системі сертифікації, його переоформлення, розширення сфери призначення.

2.2. Про прийняті ОС рішення щодо відмови у видачі сертифікатів відповідності на продукцію, свідоцтв про визнання відповідності та атестатів виробництва (далі - рішення щодо відмови):

1) найменування ОС;

2) номер і дата прийнятого ОС рішення щодо відмови;

3) назва видів продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції чи інших деталізованих визначень продукції та кодів згідно з ДКПП (для вітчизняної продукції) та УКТ ЗЕД (для імпортованої продукції);

4) назва видів продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції чи інших деталізованих визначень продукції та кодів згідно з ДКПП (для вітчизняної продукції) та УКТ ЗЕД (для імпортованої продукції), що виготовляє підприємство, атестація виробництва якого проводилася;

5) відомості про виробника продукції та уповноваженого представника (у разі його наявності) або іншу особу, яка замовляє роботи із сертифікації, а саме:

для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ;

для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце проживання або інша адреса, за якою здійснюється зв'язок з фізичною особою - підприємцем, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

6) найменування підприємства, атестація виробництва якого проводилася, його місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ;

7) найменування випробувальної лабораторії, якою проведено випробування продукції, її місцезнаходження, номер і дата протоколів випробувань, номер і термін дії атестата про акредитацію випробувальної лабораторії (у разі проведення випробувань);

8) підстава для прийняття рішення щодо відмови.

У разі прийняття рішення щодо відмови після проведення випробувань продукції зазначаються пункти і підпункти нормативних документів, яким не відповідають продукція чи технічні можливості підприємства.

2.3. Про прийняті ОССУ рішення щодо відмови у видачі сертифікатів на системи управління:

1) найменування ОССУ;

2) номер і дата прийнятого ОССУ рішення щодо відмови;

3) види систем управління із зазначенням назв та позначень нормативних документів, якими встановлено вимоги до відповідної системи управління;

4) назва видів продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції чи інших деталізованих визначень продукції та кодів згідно з ДКПП (для вітчизняної продукції) та УКТ ЗЕД (для імпортованої продукції), щодо виробництва якої проводилася сертифікація систем управління;

5) відомості про виробника продукції, щодо виробництва якої проводилася сертифікація систем управління, та уповноваженого представника (у разі його наявності) або іншу особу, яка замовляє роботи із сертифікації, а саме:

для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ;

для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце проживання або інша адреса, за якою здійснюється зв'язок з фізичною особою - підприємцем, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

6) підстави для прийняття рішення щодо відмови, позначення пунктів і підпунктів нормативних документів, що встановлюють вимоги до відповідної системи управління, яким ця система управління не відповідає.

2.4. Про прийняті ОС та ОССУ рішення про призупинення дії, анулювання сертифікатів відповідності на продукцію, свідоцтв про визнання відповідності, сертифікатів на системи управління та атестатів виробництв:

1) найменування ОС та ОССУ;

2) номер і дата прийнятого ОС та ОССУ рішення про призупинення дії (із зазначенням терміну призупинення дії або дати, з якої поновлюється дія сертифікатів відповідності на продукцію, свідоцтв про визнання відповідності, сертифікатів на системи управління та атестатів виробництв) чи анулювання;

3) реєстраційний номер сертифіката відповідності на продукцію, свідоцтва про визнання відповідності, сертифіката на систему управління та атестата виробництва, дію якого призупинено або який анульовано;

4) назва видів продукції із зазначенням категорій та/або груп продукції чи інших деталізованих визначень продукції та кодів згідно з ДКПП (для вітчизняної продукції) та УКТ ЗЕД (для імпортованої продукції), стосовно яких дію сертифікатів відповідності, свідоцтв про визнання відповідності, сертифікатів на систему управління чи атестатів виробництв призупинено чи анульовано;

5) відомості про виробника продукції, щодо виробництва якої проводилася сертифікація систем управління, та уповноваженого представника (у разі його наявності) або іншу особу, яка замовляє роботи із сертифікації, а саме:

для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ;

для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце проживання або інша адреса, за якою здійснюється зв'язок з фізичною особою - підприємцем, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

6) найменування підприємства, виробництво якого атестовано, його місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ;

7) найменування випробувальної лабораторії, якою проводилися випробування продукції, її місцезнаходження, номер і дата протоколів випробувань, номер і термін дії атестата про акредитацію випробувальної лабораторії (у разі проведення випробувань);

8) підстави для призупинення дії чи анулювання сертифікатів відповідності на продукцію, свідоцтв про визнання відповідності, сертифікатів на системи управління, атестатів виробництв та в разі проведення випробувань - позначення пунктів і підпунктів нормативних документів, яким не відповідає продукція, система управління чи технічні можливості підприємства.

 

Заступник директора
департаменту технічного регулювання

О. П. Гіленко

Опрос