Идет загрузка документа (186 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об автоматизированной системе исполнительного производства

Минюст
Положение, Приказ от 05.08.2016 № 2432/5

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.08.2016

м. Київ

N 2432/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 серпня 2016 р. за N 1126/29256

Про затвердження Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства юстиції України
 від 24 березня 2017 року N 954/5
,
від 7 червня 2017 року N 1829/5
,
від 3 листопада 2017 року N 3428/5
,
від 6 лютого 2018 року N 301/5
,
від 21 березня 2018 року N 855/5
,
від 12 червня 2018 року N 1827/5,
від 30 липня 2018 року N 2492/5,
від 6 грудня 2018 року N 3825/5
,
від 6 травня 2019 року N 1385/5
,
від 16 липня 2019 року N 2165/5
,
від 27 грудня 2019 року N 4224/5
,
від 27 лютого 2020 року N 699/5
,
від 19 червня 2020 року N 2124/5
,
від 21 липня 2020 року N 2487/5
,
від 1 вересня 2020 року N 2969/5
,
від 16 вересня 2020 року N 3208/5
,
від 17 листопада 2020 року N 3993/5
,
від 8 липня 2021 року N 2407/5,
від 27 липня 2021 року N 2667/5,
від 26 серпня 2021 року N 3025/5
,
від 9 вересня 2021 року N 3193/5,
від 15 листопада 2021 року N 4094/5,
від 22 грудня 2021 року N 4580/5

Відповідно до статей 8, 9 Закону України від 02 червня 2016 року N 1404-VIII "Про виконавче провадження"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства юстиції України від 20 травня 2003 року N 43/5 "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 травня 2003 року за N 388/7709;

наказ Міністерства юстиції України від 28 квітня 2015 року N 614/5 "Про затвердження Тимчасового порядку автоматичного розподілу виконавчих документів між державними виконавцями і контролю строків виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2015 року за N 478/26923.

3. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України (Олійник О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності одночасно з введенням в дію статей 8, 9 Закону України від 02 червня 2016 року N 1404-VIII "Про виконавче провадження", але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Шкляра С. В.

 

В. о. Міністра

А. Янчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"

С. С. Лур'є

 

ПОЛОЖЕННЯ
про автоматизовану систему виконавчого провадження

I. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до вимог Закону України від 02 червня 2016 року N 1404-VIII "Про виконавче провадження", визначає механізм функціонування автоматизованої системи виконавчого провадження.

2. Терміни, наведені у цьому Положенні, вживаються в таких значеннях:

автоматизована система виконавчого провадження (далі - Система) - комп'ютерна програма, що забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного реєстру боржників та захист від несанкціонованого доступу;

адміністратор Системи - державне підприємство "Національні інформаційні системи", уповноважене відповідно до законодавства на забезпечення здійснення заходів із створення та технологічного супроводження програмного забезпечення Системи, збереження та захисту даних, що містяться у Системі, виконання інших функцій, передбачених цим Положенням;

відповідальна особа органу державної виконавчої служби - посадова особа органу державної виконавчої служби, на яку покладені обов'язки:

(абзац четвертий пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 06.05.2019 р. N 1385/5)

з реєстрації вхідної та (або) вихідної кореспонденції, у тому числі виконавчих документів, у Системі та передачі їх державному виконавцю;

з ведення книги обліку депозитних сум та книги обліку авансових внесків;

(абзац шостий пункту 2 розділу І у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 06.05.2019 р. N 1385/5)

з ведення обліку рішень, виконання яких гарантується державою, інвентаризації заборгованості за цими рішеннями та їх передачі до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів;

відповідальна особа приватного виконавця - особа, що працює на умовах цивільно-правового чи трудового договору з приватним виконавцем, на яку покладено обов'язки:

(пункт 2 розділу І доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 06.05.2019 р. N 1385/5)

з реєстрації вхідної та (або) вихідної кореспонденції, у тому числі виконавчих документів, у Системі та передання їх приватному виконавцю;

(пункт 2 розділу І доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 06.05.2019 р. N 1385/5)

з ведення книги обліку депозитних сум та книги обліку авансових внесків;

(пункт 2 розділу І доповнено новим абзацом десятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 06.05.2019 р. N 1385/5,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - дванадцятий вважати
 відповідно абзацами одинадцятим - п'ятнадцятим)

держатель Системи - Міністерство юстиції України, що розробляє організаційні, методологічні принципи ведення Системи та забезпечує її функціонування;

електронний архів - частина Системи, що містить інформацію про завершені виконавчі провадження, паперові справи яких передані до архіву;

Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень - окремий спецрозділ, який є архівною складовою частиною Системи та містить відомості про виконавчі провадження, зареєстровані до запровадження Системи, відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 20 травня 2003 року N 43/5 "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2003 року за N 388/7709, наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2015 року N 614/5 "Про затвердження Тимчасового порядку автоматичного розподілу виконавчих документів між державними виконавцями і контролю строків виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2015 року за N 478/26923;

Єдиний реєстр боржників - систематизована база даних про боржників, що є складовою Системи та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов'язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна;

Реєстр рішень, виконання яких гарантується державою, - складова частина Системи, в якій здійснюється облік рішень, виконання яких гарантується державою, інвентаризація заборгованості за цими рішеннями та їх передача до органу Казначейства.

Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених в Законі України "Про виконавче провадження", інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до нього, в Законі України "Про електронні довірчі послуги" та Положенні про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 05 листопада 2014 року N 705.

(пункт 2 розділу І доповнено абзацом шістнадцятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 19.06.2020 р. N 2124/5)

3. Реєстраторами Системи є:

відповідальні особи органу державної виконавчої служби;

(абзац другий пункту 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 06.05.2019 р. N 1385/5)

державні виконавці органів державної виконавчої служби;

приватні виконавці;

помічники приватних виконавців;

відповідальні особи приватних виконавців;

(пункт 3 розділу І доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 07.06.2017 р. N 1829/5,
 у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим
,
абзац п'ятий пункту 3 розділу І замінено абзацами п'ятим і шостим
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 06.05.2019 р. N 1385/5,
у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим)

керівники органів державної виконавчої служби та їх заступники.

4. Користувачами системи є:

Міністерство юстиції України;

структурні підрозділи територіальних органів Міністерства юстиції України, що забезпечують здійснення повноважень у сфері організації примусового виконання рішень;

(абзац третій пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 27.12.2019 р. N 4224/5)

посадові особи Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, визначені Міністерством юстиції України, до повноважень яких належать виконання рішень Європейського суду з прав людини та представництво держави у справах щодо невиконання рішень національних судів;

сторони виконавчого провадження.

5. Доступ до Системи реєстраторів та користувачів (крім сторін виконавчого провадження) здійснюється з використанням ідентифікаторів доступу, що надаються адміністратором Системи на підставі відповідних договорів, а також з використанням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, що є сумісними з програмним забезпеченням Системи. Отримання кваліфікованого електронного підпису у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг здійснюється самостійно.

Доступ до Системи приватного виконавця, який змінив виконавчий округ, припиняється Адміністратором не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного повідомлення приватного виконавця. Доступ до Системи приватного виконавця за новим виконавчим округом надається Адміністратором за зверненням такого приватного виконавця.

У разі зупинення або припинення діяльності приватного виконавця доступ до Системи цього приватного виконавця, його відповідальної особи та помічника припиняється Адміністратором не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного наказу Міністерства юстиції України за умови внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру приватних виконавців України.

(абзац третій пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2021 р. N 2667/5)

Доступ в Системі до діловодства, виконавчих проваджень та стягнутих за ними коштів приватного виконавця, діяльність якого зупинена, надається Адміністратором приватному виконавцю, який здійснюватиме заміщення приватного виконавця, діяльність якого зупинена, на підставі відповідного договору, за письмовими зверненнями приватного виконавця, діяльність якого зупинена, та приватного виконавця, який здійснюватиме заміщення приватного виконавця.

У випадках зупинення діяльності приватного виконавця на підставі пункту 5 частини першої статті 42 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" або за поданням ради приватних виконавців регіону на підставі пункту 2 частини першої статті 42 цього Закону доступ в Системі до діловодства, виконавчих проваджень та стягнутих за ними коштів приватного виконавця, діяльність якого зупинена, надається Адміністратором приватному виконавцю, який здійснюватиме заміщення приватного виконавця, за його письмовим зверненням та на підставі наказу Міністерства юстиції України про зупинення діяльності приватного виконавця та призначення приватного виконавця, який здійснюватиме заміщення.

Доступ до діловодства, виконавчих проваджень та стягнутих за ними коштів у Системі приватному виконавцю, діяльність якого була зупинена, його відповідальної особи та помічника відновлюється Адміністратором не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від Міністерства юстиції України наказу про поновлення діяльності приватного виконавця, діяльність якого була зупинена, за умови внесення (наявності) відповідних відомостей до (у) Єдиного(му) реєстру(і) приватних виконавців України. Одночасно Адміністратором припиняється такий доступ приватному виконавцю, який здійснював заміщення приватного виконавця, діяльність якого була зупинена.

(абзац шостий пункту 5 розділу I у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 27.07.2021 р. N 2667/5)

Доступ у Системі до діловодства, виконавчих проваджень та стягнутих за ними коштів приватного виконавця, діяльність якого припинена, надається тимчасовому приватному виконавцю за його зверненням до Адміністратора на підставі рішення Ради приватних виконавців України.

У разі прийняття судом рішення про забезпечення позову, яким зупинено дію рішення дисциплінарної комісії приватних виконавців про накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення або припинення його діяльності, та наказу, яким введено в дію таке рішення або рішення про скасування відповідного рішення дисциплінарної комісії приватних виконавців, та наказу, яким його введено в дію, доступ приватного виконавця, діяльність якого зупинена або припинена, до Системи відновлюється Адміністратором не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення Міністерства юстиції України про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру приватних виконавців з одночасним припиненням доступу до діловодства, виконавчих проваджень та стягнутих за ними коштів приватному виконавцю, який здійснював заміщення відповідного приватного виконавця, або тимчасовому приватному виконавцю.

(пункт 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 12.06.2018 р. N 1827/5,
від 27.02.2020 р. N 699/5,
у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 17.11.2020 р. N 3993/5)

У разі скасування відповідного судового рішення, що мало наслідком відновлення Адміністратором доступу до Системи приватного виконавця, діяльність якого зупинена або припинена, такий доступ припиняється Адміністратором з дня отримання повідомлення Міністерства юстиції України про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру приватних виконавців України з наданням такого доступу приватному виконавцю, який здійснюватиме заміщення, або тимчасовому приватному виконавцю в порядку, передбаченому абзацами четвертим, сьомим цього пункту.

(пункт 5 розділу I доповнено абзацом дев'ятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2021 р. N 2667/5)

6. Система забезпечує автоматизацію технологічних процесів обробки інформації в органах державної виконавчої служби, у приватного виконавця, а саме:

реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції та етапів її проходження;

об'єктивний та неупереджений розподіл виконавчих документів між державними виконавцями;

реєстрацію виконавчих дій та виготовлення документів виконавчого провадження;

контроль за дотриманням строків вчинення виконавчих дій;

надання сторонам виконавчого провадження інформації про виконавче провадження;

централізоване зберігання документів виконавчого провадження в електронному вигляді;

централізоване зберігання інформації про рахунки органів державної виконавчої служби та приватних виконавців, відкриті для цілей виконавчого провадження, а також облік та звітність за сумами на цих рахунках;

підготовку та формування статистичних даних, отриманих на підставі внесеної до Системи інформації;

формування звітів про суму стягнутого виконавчого збору для нарахування винагород державним виконавцям;

(пункт 6 розділу І доповнено новим абзацом десятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 01.09.2020 р. N 2969/5,
у зв'язку з цим абзаци десятий - дванадцятий
 вважати відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим
,
абзац десятий пункту 6 розділу І у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 09.09.2021 р. N 3193/5)

передачу документів виконавчого провадження до електронного архіву;

формування Єдиного реєстру боржників;

онлайн-сплату заборгованості за виконавчим провадженням.

(абзац тринадцятий пункту 6 розділу I у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 16.07.2019 р. N 2165/5)

7. Пункт 7 розділу І виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 24.03.2017 р. N 954/5,
 у зв'язку з цим пункти 8 - 12
 вважати відповідно пунктами 7 - 11
)

7. Розмір плати за користування Системою встановлюється Міністерством юстиції України.

Кошти за користування Системою в першочерговому порядку спрямовуються на витрати, пов'язані зі створенням, підтримкою, супроводженням, удосконаленням та технічним супроводженням програмного забезпечення Системи.

(абзац другий пункту 7 розділу І у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 24.03.2017 р. N 954/5)

8. Система обліковує виконавчі документи за категорією стягнення (характером зобов'язання), суб'єктом стягувача та боржника, суб'єктом видачі виконавчого документа:

1) категорія стягнення:

виселення;

вселення стягувача;

усунення перешкод у користуванні майном;

поновлення на роботі;

встановлення побачення з дитиною;

усунення перешкод у побаченні з дитиною;

відібрання дитини;

зобов'язання вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення;

заборона вчиняти певні дії (крім забезпечення позову);

забезпечення позову;

заборона (скасування заборони) вчинення дій уповноваженими органами містобудування та архітектури, органами державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду;

зміна відомостей в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва;

стягнення аліментів;

стягнення штрафу за наявності заборгованості зі сплати аліментів;

стягнення інших періодичних платежів (крім аліментів);

відшкодування збитків та шкоди, заподіяної внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я, втрати годувальника;

стягнення заборгованості із заробітної плати;

стягнення інших платежів, пов'язаних з трудовими відносинами;

стягнення штрафів у сфері безпеки дорожнього руху у справах про адміністративні правопорушення;

стягнення у справах про адміністративні правопорушення (крім безпеки дорожнього руху);

стягнення судового збору;

стягнення активів в дохід держави в кримінальному провадженні;

конфіскація у справі про порушення митних правил;

конфіскація у кримінальному провадженні (крім корупційних правопорушень);

конфіскація у справах про адміністративні правопорушення (крім корупційних правопорушень);

конфіскація у справах з вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення (крім спецконфіскації);

спецконфіскація;

інші стягнення на корить державного бюджету (санкції, платежі, штрафи);

стягнення виконавчого збору;

стягнення витрат виконавчого провадження;

стягнення основної винагороди приватного виконавця;

стягнення штрафів, накладених державним, приватним виконавцем;

стягнення заборгованості з оплати комунальних послуг;

стягнення соціальних виплат;

передача стягувачу предметів, зазначених у виконавчому документі;

оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом правопорушення;

звернення стягнення на заставлене майно (предмет іпотеки);

звернення стягнення на майно, визначене виконавчим документом;

рішення Європейського суду з прав людини;

документ, що не підпадає під згадані категорії;

виконавчий документ, що не підлягає виконанню (не містить заходів примусового виконання або підлягає виконанню органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів);

(підпункт 1 пункту 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства юстиції України від 30.07.2018 р. N 2492/5,
від 06.05.2019 р. N 1385/5,
від 21.07.2020 р. N 2487/5,
у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 08.07.2021 р. N 2407/5)

2) стягувач:

фізична особа;

фізична особа - підприємець;

юридична особа;

державне підприємство;

комунальне підприємство;

держава;

державний орган;

орган місцевого самоврядування;

установа банку;

(підпункт 2 пункту 8 розділу І доповнено абзацом десятим
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 06.05.2019 р. N 1385/5)

установа банку, у якій введено тимчасову адміністрацію;

(підпункт 2 пункту 8 розділу І доповнено абзацом одинадцятим
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 06.05.2019 р. N 1385/5)

3) боржник:

фізична особа;

фізична особа - підприємець;

юридична особа;

державне підприємство;

юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється відповідно до законодавства;

комунальне підприємство;

держава;

державний орган;

орган місцевого самоврядування;

установа банку;

(підпункт 3 пункту 8 розділу І доповнено абзацом одинадцятим
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 06.05.2019 р. N 1385/5)

установа банку, у якій введено тимчасову адміністрацію;

(підпункт 3 пункту 8 розділу І доповнено абзацом дванадцятим
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 06.05.2019 р. N 1385/5)

4) суб'єкт, що видав виконавчий документ:

суд загальної юрисдикції;

господарський суд;

адміністративний суд;

Європейський суд з прав людини;

нотаріус;

комісія по трудових спорах;

інший орган, посадова особа;

державний виконавець;

приватний виконавець.

9. Система забезпечує можливість здійснювати пошук інформації за визначеними в пункті 8 цього розділу критеріями та формувати відповідну звітність за певний період часу.

(пункт 9 розділу І із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 06.02.2018 р. N 301/5)

10. Пункт 10 розділу І виключено

(розділ І доповнено новим пунктом 10 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 01.09.2020 р. N 2969/5,
у зв'язку з цим пункти 10 та 11 вважати відповідно пунктами 11 та 12
,
пункт 10 розділу І виключено згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 09.09.2021 р. N 3193/5,
у зв'язку з цим пункти 11, 12 вважати відповідно пунктами 10, 11)

10. Система забезпечує інформаційну взаємодію з іншими реєстрами та базами даних державних органів, що містять дані про майно, доходи боржника. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється Міністерством юстиції України разом із державними органами, які забезпечують їх ведення.

11. За достовірність внесеної до Системи інформації відповідають реєстратори.

II. Реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції

1. Вхідна кореспонденція, в тому числі виконавчі документи, приймається й опрацьовується відповідальною особою органу державної виконавчої служби (приватним виконавцем, помічником або відповідальною особою приватного виконавця) і реєструється у Системі в день її надходження, крім виконавчих документів, виданих у формі електронних документів, реєстрація яких здійснюється у Системі автоматично. У разі наявності технічних підстав, що унеможливлюють роботу Системи, реєстрація вхідної кореспонденції здійснюється невідкладно після відновлення функціонування Системи.

(пункт 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства юстиції України від 07.06.2017 р. N 1829/5,
від 06.05.2019 р. N 1385/5
,
від 16.09.2020 р. N 3208/5)

2. Під час реєстрації виконавчого документа до Системи вносяться такі відомості:

(абзац перший пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства юстиції України від 07.06.2017 р. N 1829/5,
від 06.05.2019 р. N 1385/5
,
у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 16.09.2020 р. N 3208/5)

дата надходження виконавчого документа;

найменування органу державної виконавчої служби або прізвище, ім'я, по батькові приватного виконавця, до якого надійшов виконавчий документ;

кореспондент, дата та номер заяви (супровідного листа) про відкриття виконавчого провадження (у разі якщо виконавчий документ надійшов без заяви (супровідного листа), робиться відповідна відмітка);

назва виконавчого документа, дата й номер видачі;

найменування органу, прізвище, ім'я, по батькові та посада посадової особи, що видав(ла) документ;

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) для фізичної особи або повне найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для юридичної особи - стягувача; прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), число, місяць, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб - платників податків) для фізичної особи або повне найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для юридичної особи - боржника;

(абзац сьомий пункту 2 розділу ІІ у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 06.05.2019 р. N 1385/5)

адреса стягувача, адреса боржника, зазначена у виконавчому документі або заяві про примусове виконання рішення;

категорія стягнення за виконавчим документом згідно з пунктом 8 розділу I цього Положення;

(абзац дев'ятий пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 21.03.2018 р. N 855/5)

дата набрання рішенням законної (юридичної) сили;

резолютивна частина рішення (у тому числі сума грошових коштів, яка підлягає стягненню за виконавчим документом);

відомості про негайне виконання рішення (за наявності);

відомості про заяву стягувача про накладення арешту на майно боржника одночасно з відкриттям виконавчого провадження (за наявності);

абзац чотирнадцятий пункту 2 розділу II виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 19.06.2020 р. N 2124/5,
у зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - сімнадцятий
 вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим)

номер телефону, факсу (телефаксу), адреси електронної пошти стягувача та боржника (за наявності);

відомості щодо серії та номера паспорта фізичної особи - боржника (за наявності);

реквізити рахунків стягувача та боржника (за наявності);

відомості про форму виконавчого документа (паперова чи електронна).

(пункт 2 розділу ІІ доповнено абзацом сімнадцятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 16.09.2020 р. N 3208/5)

3. Дата реєстрації та вхідний номер документа, що є номером за порядком у відповідному році, формуються Системою автоматично.

Кожному виконавчому провадженню надається єдиний унікальний номер, який формується Системою.

4. За даними про зареєстрований документ Системою формуються журнал реєстрації загальної вхідної кореспонденції, журнал реєстрації документів про відкриття виконавчого провадження, журнал обліку виконавчих проваджень.

На кожний зареєстрований виконавчий документ у Системі формується обкладинка виконавчого провадження.

За результатом реєстрації виконавчого документа відповідальна особа у Системі може сформувати довідку про реєстрацію виконавчого документа, яка містить:

(пункт 4 розділу II доповнено абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 06.12.2018 р. N 3825/5)

дату реєстрації документа;

(пункт 4 розділу II доповнено абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 06.12.2018 р. N 3825/5)

вхідний номер документа;

(пункт 4 розділу II доповнено абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 06.12.2018 р. N 3825/5)

єдиний унікальний номер виконавчого провадження;

(пункт 4 розділу II доповнено абзацом шостим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 06.12.2018 р. N 3825/5)

найменування органу державної виконавчої служби, який здійснюватиме примусове виконання виконавчого документа;

(пункт 4 розділу II доповнено абзацом сьомим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 06.12.2018 р. N 3825/5)

прізвище, ім'я, по батькові державного виконавця, на якого розподілено відповідний виконавчий документ;

(пункт 4 розділу II доповнено абзацом восьмим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 06.12.2018 р. N 3825/5)

адресу відповідного веб-сайту в мережі Інтернет;

(пункт 4 розділу II доповнено абзацом дев'ятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 06.12.2018 р. N 3825/5)

ідентифікатор для доступу до інформації про виконавче провадження та порядок його використання.

(пункт 4 розділу II доповнено абзацом десятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 06.12.2018 р. N 3825/5)

5. Вихідна кореспонденція органів державної виконавчої служби (приватного виконавця), в тому числі документи виконавчого провадження, підлягає реєстрації у Системі. Дата реєстрації та вихідний номер документа, що є номером за порядком у відповідному році, формуються Системою автоматично.

6. За даними про зареєстрований вихідний документ Системою формується журнал реєстрації вихідної кореспонденції. За необхідності (у разі внесення відомостей до Системи) ці дані переносяться Системою до розносної книги для місцевої кореспонденції та списку згрупованих поштових відправлень.

(пункт 6 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 07.06.2017 р. N 1829/5)

7. Внесення змін, видалення реєстраційних даних вхідної та вихідної кореспонденції, у тому числі виконавчих документів, не допускаються, крім випадків виправлення технічних помилок, описок чи доповнення реєстраційних даних відомостями, отриманими під час проведення виконавчих дій, про що виноситься відповідна постанова.

(абзац перший пункту 7 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 21.03.2018 р. N 855/5)

Зміни та видалення реєстраційних даних фіксуються та зберігаються Системою автоматично.

Виконавчий документ, що реєструється в Системі, підлягає обов'язковому скануванню (крім виконавчих документів, виданих у формі електронних документів).

(абзац третій пункту 7 розділу ІІ у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 16.09.2020 р. N 3208/5)

III. Автоматичний розподіл виконавчих документів в органах державної виконавчої служби

1. Автоматичний розподіл виконавчих документів в органі державної виконавчої служби здійснюється в день їх реєстрації на підставі інформації, внесеної до Системи відповідальною особою органу державної виконавчої служби, або відразу після реєстрації Системою виконавчих документів, виданих у формі електронних документів та пред'явлених в рамках інформаційної взаємодії.

(пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 06.05.2019 р. N 1385/5
,
у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 16.09.2020 р. N 3208/5)

2. Виконавчі документи розподіляються між державними виконавцями у довільному порядку із дотриманням черговості та з урахуванням встановленого коефіцієнта й кількості виконавчих проваджень, які перебувають на виконанні у державного виконавця, крім випадків, передбачених пунктами 6, 7 цього розділу.

3. При автоматичному розподілі виконавчих документів застосовуються такі коефіцієнти:

повний коефіцієнт - розподіл виконавчих документів здійснюється без обмежень;

середній коефіцієнт - розподіл виконавчих документів здійснюється на рівні 1/2 від повного коефіцієнта;

низький коефіцієнт - розподіл виконавчих документів здійснюється на рівні 1/3 від повного коефіцієнта;

нульовий коефіцієнт - розподіл виконавчих документів не здійснюється.

4. Низький або нульовий коефіцієнт застосовується для керівника органу державної виконавчої служби, середній, низький або нульовий - для заступника керівника органу державної виконавчої служби.

5. Інформація про коефіцієнт вноситься до Системи керівником органу державної виконавчої служби.

6. Виконання рішень Європейського суду з прав людини, рішень про конфіскацію у справі про порушення митних правил здійснюється виключно державними виконавцями, визначеними керівником органу державної виконавчої служби. Інформація про державних виконавців, на яких покладається виконання таких рішень, вноситься до Системи керівником органу державної виконавчої служби.

(пункт 6 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 08.07.2021 р. N 2407/5)

7. За рішенням керівника органу державної виконавчої служби на державних виконавців, які виконують рішення Європейського суду з прав людини, рішення про конфіскацію у справі про порушення митних правил можуть розподілятися інші виконавчі документи. Такі державні виконавці можуть бути включені до складу виконавчих груп.

(пункт 7 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 08.07.2021 р. N 2407/5)

8. Про прийняття на роботу або звільнення з роботи державного виконавця керівник органу державної виконавчої служби зобов'язаний письмово повідомити адміністратора Системи у день отримання відповідного наказу.

9. У разі якщо у відділі відкрито виконавче провадження про стягнення з боржника коштів, виконавчі документи щодо цього боржника розподіляються Системою на державного виконавця, у якого перебуває відкрите виконавче провадження.

Постанови державних виконавців, які відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" є виконавчими документами та за якими має бути відкрито виконавче провадження, розподіляються Системою на державних виконавців, за якими обліковуються виконавчі провадження, у яких винесено відповідні постанови.

(пункт 9 розділу ІІІ доповнено абзацом другим згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 07.06.2017 р. N 1829/5)

10. У разі прийняття рішення про утворення виконавчої групи керівник органу державної виконавчої служби вносить до Системи відомості про утворення виконавчої групи та її склад. Постанова про утворення виконавчої групи формується Системою автоматично.

11. Керівник органу державної виконавчої служби або його заступник кожного робочого дня до 09.30 здійснює облік виходу на роботу державних виконавців та у разі відсутності державного виконавця вносить відповідні дані до Системи. Автоматичний розподіл виконавчих документів на відсутнього державного виконавця не здійснюється.

12. За десять робочих днів до запланованої відсутності державного виконавця строком від чотирнадцяти та більше днів керівник органу державної виконавчої служби вносить відповідні дані до Системи й автоматичний розподіл виконавчих документів на такого державного виконавця не здійснюється. Автоматичний розподіл поновлюється після внесення до Системи відповідних відомостей керівником органу державної виконавчої служби або закінчення строку запланованої відсутності.

13. У разі відсутності керівника органу державної виконавчої служби автоматичний розподіл виконавчих документів на особу, яка виконує його обов'язки, здійснюється за низьким або нульовим коефіцієнтом.

14. Рішення про взаємозамінність державних виконавців приймає керівник органу державної виконавчої служби та вносить таку інформацію до Системи.

15. У разі внесення до Системи інформації про заплановану відсутність державного виконавця в останній робочий день такий державний виконавець передає незавершені виконавчі провадження іншому державному виконавцю відповідно до взаємозамінності, про що Системою формується акт.

Виконавчі провадження повертаються державному виконавцю, на виконанні якого вони перебували згідно з автоматичним розподілом, у день фактичного виходу його на роботу, про що Системою формується акт.

16. У разі незапланованої відсутності державного виконавця керівник органу державної виконавчої служби або його заступник до 10.00 години першого дня його відсутності вносить до Системи інформацію про необхідність передачі виконавчих проваджень іншому державному виконавцю.

Державний виконавець за допомогою Системи приймає всі незавершені виконавчі провадження відсутнього державного виконавця відповідно до взаємозамінності, про що Системою формується акт.

У день виходу (до 10.00 години) на роботу державного виконавця керівник органу державної виконавчої служби або його заступник вносить до Системи відповідну інформацію. Виконавчі провадження, які передавалися іншому державному виконавцю, повертаються державному виконавцю, про що Система формує акт.

На період своєї відсутності державний виконавець не має права користуватися Системою.

Абзац п'ятий пункту 16 розділу III виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 17.11.2020 р. N 3993/5)

17. У разі внесення до Системи інформації про звільнення державного виконавця Система розподіляє незавершені виконавчі провадження, які перебували на виконанні у такого державного виконавця, на іншого державного виконавця відповідно до взаємозамінності.

У разі відновлення виконавчого провадження Система обліковує виконавчий документ за державним виконавцем, у якого таке провадження перебувало на виконанні. У разі звільнення державного виконавця Система обліковує виконавчий документ за державним виконавцем відповідно до взаємозамінності.

18. Передача виконавчих проваджень від одного державного виконавця до іншого у випадках, передбачених пунктами 15, 16 цього розділу, оформлюється дорученням керівника органу державної виконавчої служби.

19. Знеструмлення електромереж та інші обставини, що впливають на безперебійність і функціонування Системи, фіксуються актами керівника органу державної виконавчої служби із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин.

Керівник органу державної виконавчої служби зобов'язаний скласти акт та довести його до відома керівника вищого рівня не пізніше наступного робочого дня з моменту настання відповідних обставин.

20. Автоматичний розподіл виконавчих документів між державними виконавцями здійснюється невідкладно після налагодження роботи Системи або наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у пункті 19 цього розділу.

21. У разі настання обставин, зазначених у пункті 19 цього розділу, розподіл виконавчих документів, що видані за рішеннями, які підлягають негайному виконанню, та надійшли в період дії таких обставин, здійснюється керівником органу державної виконавчої служби або його заступником з дотриманням положень пункту 2 цього розділу.

Інформація щодо виконавчих документів, розподілених керівником органу державної виконавчої служби, вноситься до Системи не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у пункті 19 цього розділу, із зазначенням державного виконавця, на якого розподілено виконавчий документ.

IV. Внесення до Системи відомостей щодо здійснення виконавчого провадження

1. Державний або приватний виконавець (далі - виконавець) після отримання виконавчого документа у строки, встановлені Законом України "Про виконавче провадження", приймає рішення про відкриття виконавчого провадження чи про повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання.

2. Виконавцем до Системи обов'язково вносяться відомості про проведення всіх виконавчих дій та прийняття процесуальних рішень.

До Системи в обов'язковому порядку вносяться також відомості про всі документи, отримані на запит виконавця, заяви сторін виконавчого провадження, відповіді на них та їх скановані копії.

(абзац другий пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 06.05.2019 р. N 1385/5)

3. Відомості про проведення виконавчих дій вносяться до Системи одночасно з виготовленням документа, на підставі якого вчиняється виконавча дія, або одночасно з виготовленням документа, яким оформлюється проведення виконавчої дії.

У разі здійснення виконавчої дії за межами органу державної виконавчої служби (офіса приватного виконавця) відомості про таку дію вносяться до Системи не пізніше наступного робочого дня після її проведення.

4. Постанови виконавця, а також інші документи виконавчого провадження виготовляються за допомогою Системи відповідно до шаблонів документів, переданих адміністратору Системи структурним підрозділом Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб). Виготовлення постанов та інших документів виконавчого провадження не в Системі забороняється.

(абзац перший пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 08.07.2021 р. N 2407/5)

У разі тимчасової відсутності доступу до Системи (через перебої в електропостачанні тощо), як виняток, допускається виготовлення документів виконавчого провадження без використання Системи з подальшим обов'язковим внесенням таких документів до системи в день усунення причин, що перешкоджали доступу до неї.

5. Документ виконавчого провадження, який направляється у паперовому вигляді, формується виконавцем у Системі до друку та вноситься до журналу реєстрації вихідної кореспонденції протягом 24 годин з моменту формування.

Документ виконавчого провадження в паперовому вигляді передається державним виконавцем на відправку відповідальній особі органу державної виконавчої служби (направляється приватним виконавцем, помічником або відповідальною особою приватного виконавця) протягом 24 годин з моменту його формування.

(абзац другий пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 06.05.2019 р. N 1385/5)

Документ виконавчого провадження, відкритого на підставі виконавчого документа, виданого у формі електронного документа, формується виконавцем у Системі та отримується стягувачем за допомогою Системи в рамках інформаційної взаємодії. Такий документ роздруковується та долучається до матеріалів виконавчого провадження.

(пункт 5 розділу IV доповнено новим абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 16.09.2020 р. N 3208/5,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим)

Платіжні вимоги підлягають внесенню відповідальною особою органу державної виконавчої служби (приватним виконавцем, помічником або відповідальною особою приватного виконавця) до журналу реєстрації вихідної кореспонденції не пізніше наступного робочого дня з моменту виготовлення.

(абзац четвертий пункту 5 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства юстиції України від 07.06.2017 р. N 1829/5,
від 06.05.2019 р. N 1385/5)

6. Документ виконавчого провадження, який направляється в електронному вигляді, формується виконавцем у Системі із накладенням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, та реєструється в журналі реєстрації вихідної кореспонденції.

(пункт 6 розділу IV у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 12.06.2018 р. N 1827/5)

7. У разі необхідності передачі виконавчого документа або виконавчого провадження від одного органу державної виконавчої служби до іншого, від одного приватного виконавця до іншого приватного виконавця або відповідного органу державної виконавчої служби, від органу державної виконавчої служби до приватного виконавця виконавець обирає в Системі відповідний орган державної виконавчої служби або приватного виконавця та реєструє таку передачу. Постанова про передачу виконавчого документа (виконавчого провадження) формується Системою автоматично.

З моменту реєстрації передачі виконавчого документа (виконавчого провадження) Система унеможливлює реєстрацію виконавчих дій за цим виконавчим документом (виконавчим провадженням) виконавцем, який його передав, крім реєстрації скасування передачі виконавчого документа (виконавчого провадження).

Відповідальна особа органу державної виконавчої служби (приватний виконавець, помічник або відповідальна особа приватного виконавця) після отримання виконавчого документа (матеріалів виконавчого провадження) в паперовому вигляді вносить відомості про отримання виконавчого документа (матеріалів виконавчого провадження) до Системи.

(абзац третій пункту 7 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства юстиції України від 07.06.2017 р. N 1829/5,
від 06.05.2019 р. N 1385/5)

В органі державної виконавчої служби переданий(е) виконавчий документ (виконавче провадження) розподіляється Системою в порядку, встановленому розділом III цього Положення. Державний виконавець, на якого розподілено виконавчий документ (виконавче провадження), вносить до Системи відомості про прийняття виконавчого документа (виконавчого провадження) не пізніше наступного робочого дня з дня його отримання. Постанова про прийняття виконавчого документа (виконавчого провадження) формується Системою автоматично.

Приватний виконавець у разі надходження виконавчого документа (матеріалів виконавчого провадження) не пізніше наступного робочого дня з дня його (їх) отримання вносить до Системи відомості про отримання виконавчого документа (виконавчого провадження). Постанова про прийняття виконавчого документа (виконавчого провадження) формується Системою автоматично.

8. У разі зміни найменування органу державної виконавчої служби перереєстрація виконавчих проваджень в Системі не здійснюється. Система забезпечує відображення відомостей про зміну найменування органу державної виконавчої служби.

(розділ IV доповнено пунктом 8 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 27.12.2019 р. N 4224/5)

V. Підготовка статистичних даних

1. Система забезпечує:

формування статистичних звітів на підставі наявних у Системі даних;

формування іншої оперативної статистичної звітності на підставі наявних у Системі даних за визначені в пункті 2 цього розділу періоди часу для отримання інформації про поточну ситуацію в органі державної виконавчої служби, у приватного виконавця для здійснення аналізу з метою підвищення продуктивності, ефективності та якості виконавчого провадження.

2. Система забезпечує можливість формування щоденної, щотижневої, щомісячної, щоквартальної, піврічної та річної звітностей.

VI. Формування звітів про суму стягнутого виконавчого збору

1. Система забезпечує формування:

звіту про суму стягнутого виконавчого збору для нарахування винагород державним виконавцям відділу державної виконавчої служби міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України (далі - відділ державної виконавчої служби), відділу примусового виконання рішень управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України (далі - відділ примусового виконання рішень управління), відділу примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень в місті Києві Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (далі - відділ примусового виконання рішень управління в місті Києві), відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (далі - відділ примусового виконання рішень Департаменту), а також начальнику (заступнику начальника) відділу державної виконавчої служби, відділу примусового виконання рішень управління, відділу примусового виконання рішень управління в місті Києві (додаток 2);

звіту про суму стягнутого виконавчого збору для нарахування винагород начальнику управління забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України (далі - управління забезпечення примусового виконання рішень) та його заступнику, начальнику управління забезпечення примусового виконання рішень в місті Києві (додаток 3);

звіту про суму стягнутого виконавчого збору для нарахування винагород директору Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та його заступнику/кам (далі - Департамент) (додаток 4).

2. У звіті про суму стягнутого виконавчого збору для нарахування винагород державним виконавцям відділу державної виконавчої служби, відділу примусового виконання рішень управління, відділу примусового виконання рішень управління в місті Києві, відділу примусового виконання рішень Департаменту, а також начальнику (заступнику начальника) відділу державної виконавчої служби, відділу примусового виконання рішень управління, відділу примусового виконання рішень управління в місті Києві зазначаються суми виконавчого збору, стягнуті кожним державним виконавцем, та суми винагород, які підлягають виплаті кожному державному виконавцю, а також сума виконавчого збору, стягнута відповідним відділом.

Якщо начальник (заступник начальника) відділу державної виконавчої служби, відділу примусового виконання рішень управління забезпечив безпосереднє виконання виконавчих документів, відомості про суму стягнутого ним виконавчого збору та суму винагороди за виконання відповідних виконавчих документів зазначаються окремо.

У звіті про суму стягнутого виконавчого збору для нарахування винагород керівникам управління забезпечення примусового виконання рішень зазначаються суми виконавчого збору, стягнуті підпорядкованими відділами державної виконавчої служби та відповідним відділом примусового виконання рішень управління.

У звіті про суму стягнутого виконавчого збору для нарахування винагород керівникам Департаменту зазначаються суми виконавчого збору, стягнуті відділами примусового виконання рішень управління в місті Києві та відділом примусового виконання рішень Департаменту.

Винагорода обраховується у розмірах, визначених Порядком виплати винагород державним виконавцям та їх розміри і розмір основної винагороди приватного виконавця, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 року N 643 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року N 726).

3. Звіти, передбачені пунктом 1 цього розділу, формуються за місяць, що передує місяцю його формування.

У звітах, передбачених пунктом 1 цього розділу, відображаються дані про суму виконавчого збору, яка стягнута в порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження", та перерахована до спеціального фонду державного бюджету.

4. Облік сум стягнутого виконавчого збору у звітах, передбачених пунктом 1 цього розділу, здійснюється в національній валюті.

5. На момент формування звітів, передбачених пунктом 1 цього розділу, сума стягнутого виконавчого збору обліковується за державним виконавцем, яким створено розпорядження про перерахування такої суми виконавчого збору.

У разі передання виконавчого документа від одного державного виконавця до іншого в межах одного органу державної виконавчої служби, сума стягнутого виконавчого збору обліковується за тим державним виконавцем, яким створено розпорядження про перерахування такої суми виконавчого збору.

6. Начальник управління забезпечення примусового виконання рішень щомісяця до 15 числа формує звіт про суму стягнутого виконавчого збору для нарахування винагород начальнику управління забезпечення примусового виконання рішень і його заступникам та звіти про суму стягнутого виконавчого збору для нарахування винагород державним виконавцям відділів державної виконавчої служби, відділу примусового виконання рішень управління.

Директор Департаменту щомісяця до 15 числа формує звіт про суму стягнутого виконавчого збору для нарахування винагород директору Департаменту і його заступникам, начальнику управління забезпечення примусового виконання рішень в місті Києві та звіти про суму стягнутого виконавчого збору для нарахування винагород державним виконавцям відділів примусового виконання рішень управління в місті Києві, відділу примусового виконання рішень Департаменту.

7. Звіти про суму стягнутого виконавчого збору формуються в Системі посадовими особами, визначеними пунктом 6 цього розділу, шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

8. Після формування та підписання відповідного звіту про суму стягнутого виконавчого збору, такий звіт роздруковується особами, визначеними пунктом 6 цього розділу, у двох примірниках. Один примірник передається відповідному уповноваженому структурному підрозділу міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, відповідальному за організацію бухгалтерського обліку та звітності або відповідному уповноваженому структурному підрозділу Міністерства юстиції України, відповідальному за організацію бухгалтерського обліку та звітності.

Другий примірник зберігається в окремій справі за номенклатурою відповідно до встановленого порядку.

9. Звіти про суму стягнутого виконавчого збору зберігаються в Системі 3 роки.

(Положення доповнено новим розділом VI згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 09.09.2021 р. N 3193/5,
у зв'язку з цим розділи VI - XIV вважати відповідно розділами VII - XV)

VII. Доступ до Системи та отримання інформації із Системи

1. Міністерство юстиції України забезпечує вільний та безоплатний доступ до інформації Системи у мережі Інтернет на своєму офіційному веб-сайті з можливістю перегляду, пошуку, копіювання та роздрукування інформації (на основі поширених веб-оглядачів та редакторів) без обмежень та цілодобово, а саме:

(абзац перший пункту 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 06.05.2019 р. N 1385/5)

прізвище, ім'я, по батькові (за його наявності), число, місяць, рік народження боржника - фізичної особи та прізвище, ім'я, по батькові (за його наявності) стягувача - фізичної особи;

найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для юридичної особи - боржника та стягувача;

номер, дата відкриття та стан виконавчого провадження;

найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань органу державної виконавчої служби або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) приватного виконавця, у якого перебуває (перебувало) на виконанні виконавче провадження;

(абзац п'ятий пункту 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 21.03.2018 р. N 855/5
,
у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 22.12.2021 р. N 4580/5)

номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти органу державної виконавчої служби (приватного виконавця);

(пункт 1 розділу VII доповнено новим абзацом шостим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2021 р. N 4580/5)

реквізити рахунку органу державної виконавчої служби (приватного виконавця) для сплати заборгованості за виконавчим провадженням.

(пункт 1 розділу VII доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2021 р. N 4580/5,
у зв'язку з цим абзаци шостий - десятий
 вважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим)

Пошук інформації через веб-сайт здійснюється за такими параметрами:

прізвище, ім'я, по батькові (за його наявності), число, місяць, рік народження боржника - фізичної особи та прізвище, ім'я, по батькові (за його наявності) стягувача - фізичної особи;

найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для юридичної особи - боржника та стягувача;

номер виконавчого провадження.

Інформація Системи в обсязі, передбаченому цим пунктом, може надаватись з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Системи. Умови, порядок справляння та розмір плати за надання сервісної послуги визначаються у договорі, укладеному з адміністратором Системи.

(пункт 1 розділу VII доповнено абзацом дванадцятим згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 16.07.2019 р. N 2165/5
,
абзац
дванадцятий пункту 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 19.06.2020 р. N 2124/5)

2. Доступ до інформації Системи сторонам виконавчого провадження забезпечується з використанням:

1) засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри через:

вебпортал Міністерства юстиції України;

Єдиний державний вебпортал електронних послуг в порядку, визначеному договором, укладеним між держателем Системи та держателем Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

2) ідентифікатора для доступу до інформації про виконавче провадження, який зазначається в довідці про реєстрацію виконавчого документа та постанові про відкриття виконавчого провадження, через офіційний вебсайт Міністерства юстиції України.

Фізична особа - сторона виконавчого провадження, яке перебуває (перебувало) на виконанні в органах державної виконавчої служби, може отримати інформацію з Системи через телефонну "гарячу лінію" відповідного структурного підрозділу територіального органу Міністерства юстиції України, що забезпечує здійснення повноважень у сфері організації примусового виконання рішень:

(підпункт 2 пункту 2 розділу VII доповнено новим абзацом другим
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2021 р. N 4580/5)

щодо виконавчого провадження з виконання рішення про стягнення аліментів або рішення, сума стягнення за яким не перевищує десяти розмірів мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня календарного року, - за умови її ідентифікації за прізвищем, ім'ям, по батькові (за наявності) та реєстраційним номером облікової картки платника податків;

(підпункт 2 пункту 2 розділу VII доповнено новим абзацом третім
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2021 р. N 4580/5)

щодо виконавчого провадження з виконання рішення, сума стягнення за яким перевищує десять розмірів мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня календарного року, а також з виконання рішення за іншою категорією стягнення (характером зобов'язання) - за умови її ідентифікації за прізвищем, ім'ям, по батькові (за наявності), реєстраційним номером облікової картки платника податків, ідентифікатором доступу до інформації про виконавче провадження.

(підпункт 2 пункту 2 розділу VII доповнено новим абзацом четвертим
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2021 р. N 4580/5,
у зв'язку з цим абзаци другий - дев'ятий вважати
 відповідно абзацами п'ятим - дванадцятим)

Система забезпечує:

можливість формування сторонами виконавчого провадження узагальненої інформації про рішення (виконавчі дії), прийняті (вчинені) виконавцем, із зазначенням дати їх прийняття (вчинення) та з можливістю роздрукування такої інформації;

доступ сторонам виконавчого провадження до документів виконавчого провадження.

Можливість онлайн-сплати заборгованості за виконавчим провадженням забезпечується з використанням:

платіжних систем під час доступу сторін виконавчого провадження до інформації Системи відповідно до цього пункту;

платіжних застосунків, що взаємодіють із Системою за допомогою прикладного програмного інтерфейсу на умовах, визначених адміністратором Системи у відповідному договорі.

Під час формування запиту на онлайн-сплату відображається загальна заборгованість за виконавчим провадженням з урахуванням стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів, накладених на боржника за виконавчим провадженням, основної винагороди приватного виконавця.

Інформація Системи в обсязі, передбаченому цим пунктом, може надаватись стороні виконавчого провадження також з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Системи. Умови, порядок справляння та розмір плати за надання сервісної послуги визначаються у договорі, укладеному з адміністратором Системи.

(пункт 2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства юстиції України від 06.12.2018 р. N 3825/5
,
від 06.05.2019 р. N 1385/5
,
у редакції
наказів Міністерства
 юстиції України від 16.07.2019 р. N 2165/5
,
від 19.06.2020 р. N 2124/5)

3. Інформація із Системи щодо виконавчого провадження надається особам, визначеним абзацами першим - третім пункту 4 розділу I цього Положення, шляхом перегляду в електронному вигляді з можливістю її пошуку, узагальнення та формування за відповідними параметрами, а також шляхом формування інформаційної довідки та її друку.

В інформаційній довідці із Системи, що надається особам, визначеним абзацами першим - третім пункту 4 розділу I цього Положення, зазначаються відомості про дії з реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції та про рішення, виконавчі дії (в тому числі змінені та видалені) з відображенням дати та часу прийняття рішення і здійснення відповідних дій у Системі.

VIII. Централізоване зберігання інформації про рахунки

1. Облік та звітність за сумами на рахунках, відкритих органами державної виконавчої служби (приватним виконавцем), здійснюються в Системі.

2. До Системи обов'язково вносяться відомості про кошти, які надходять на рахунки органу державної виконавчої служби (приватного виконавця), та усі перерахування коштів з цих рахунків.

3. Система забезпечує ведення книг обліку сум за кожним рахунком, відкритим органом державної виконавчої служби (приватним виконавцем), та формування звітних документів.

IX. Передача документів виконавчого провадження до електронного архіву

1. До електронного архіву органу державної виконавчої служби, приватного виконавця передаються усі матеріали щодо завершених, повернутих без прийняття до виконання відповідно до вимог Закону України "Про виконавче провадження" виконавчих проваджень, які внесені до бази даних Системи.

2. Передача завершених, повернутих без прийняття до виконання відповідно до вимог Закону України "Про виконавче провадження" виконавчих проваджень на зберігання до електронного архіву здійснюється виконавцем один раз на півроку, про що формується здавальний опис в Системі.

(абзац перший пункту 2 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.11.2021 р. N 4094/5)

Строк зберігання в електронному архіві завершених, повернутих без прийняття до виконання відповідно до вимог Закону України "Про виконавче провадження" виконавчих проваджень, переданих на зберігання, становить десять років.

Строки зберігання завершених, повернутих без прийняття до виконання відповідно до вимог Закону України "Про виконавче провадження" виконавчих проваджень в електронному архіві обчислюються з 01 січня року, наступного за роком завершення.

3. Виконавець формує в Системі здавальний опис завершених, повернутих без прийняття до виконання відповідно до вимог Закону України "Про виконавче провадження" виконавчих проваджень, переданих до електронного архіву, який містить такі відомості:

(абзац перший пункту 3 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.11.2021 р. N 4094/5)

номер виконавчого провадження;

відомості про виконавчий документ (номер, коли та ким виданий, форма виконавчого документа);

(абзац третій пункту 3 розділу IX із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 16.09.2020 р. N 3208/5)

категорія стягнення за виконавчим документом;

відомості про стягувача та боржника;

початкова та кінцева дати виконавчого провадження (дата відкриття, дата та підстави завершення виконавчого провадження, повернення без прийняття до виконання);

дата передачі до електронного архіву.

У разі якщо постанова виконавця про закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа стягувачу визнана судом незаконною чи скасована в установленому законом порядку, а виконавче провадження підлягає відновленню, виконавцем здійснюється повернення такого виконавчого провадження з електронного архіву до Системи, про що робиться відповідна відмітка в здавальному описі.

(абзац восьмий пункту 3 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 15.11.2021 р. N 4094/5)

4. За інформацією електронного архіву щороку формується акт вилучення виконавчих проваджень для знищення, якщо передбачений для них строк зберігання закінчився, у якому зазначаються:

номер виконавчого провадження;

відомості про виконавчий документ (номер, коли та ким виданий);

категорія стягнення за виконавчим документом;

відомості про стягувача та боржника;

початкова та кінцева дати виконавчого провадження (дата відкриття, дата та підстави завершення виконавчого провадження);

дата передачі до електронного архіву;

дата знищення виконавчого провадження.

X. Контроль за строками вчинення виконавчих дій

1. Перелік виконавчих дій та строки їх вчинення наведені у додатку до цього Положення.

2. Система забезпечує інформування:

державного та приватного виконавців про строки вчинення ними виконавчих дій та винесення процесуальних рішень;

керівника органу державної виконавчої служби про строки вчинення виконавчих дій та винесення процесуальних рішень підпорядкованими державними виконавцями.

3. Керівник органу державної виконавчої служби, приватний виконавець за допомогою Системи здійснює контроль за:

дотриманням строків внесення виконавчих документів відповідальною особою органу державної виконавчої служби (приватним виконавцем, помічником або відповідальною особою приватного виконавця) до Системи;

дотриманням строків перерахування коштів з рахунків органів державної виконавчої служби (приватного виконавця);

законністю, своєчасністю та повнотою вчинених виконавцями виконавчих дій та винесених процесуальних рішень;

своєчасністю та повнотою внесення до Системи відомостей про вчинені виконавчі дії.

Система формує контрольні відомості, які відображають порушення строків вчинення виконавчих дій та винесення процесуальних рішень.

(пункт 3 розділу X у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 21.07.2020 р. N 2487/5)

4. Постанови керівника органу державної виконавчої служби, винесені за результатами здійснення контролю за рішеннями, діями державного виконавця, а також при виправленні граматичних чи арифметичних помилок, та постанови керівника органу державної виконавчої служби вищого рівня виготовляються за допомогою Системи.

5. Пункт 5 розділу X виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 09.09.2021 р. N 3193/5)

XI. Єдиний реєстр боржників

1. Єдиний реєстр боржників формується з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов'язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна.

2. Система забезпечує обробку даних про боржника та вносить відомості про нього до Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження, крім боржників, визначених пунктом 4 цього розділу.

В Єдиному реєстрі боржників міститься інформація щодо боржників, відносно яких виконавчі провадження зареєстровані в Системі після впровадження Єдиного реєстру боржників та боржників за виконавчими провадженнями про стягнення періодичних платежів (аліментів) за наявності заборгованості з відповідних платежів понад три місяці.

(абзац другий пункту 2 розділу XI із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.11.2017 р. N 3428/5)

Якщо під час виконання рішення про встановлення побачення з дитиною або рішення про усунення перешкод у побаченні з дитиною державним виконавцем винесено постанову про накладення штрафу на боржника, Система забезпечує обробку даних про цього боржника та вносить відомості про нього до Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням такої постанови.

(пункт 2 розділу XI доповнено абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 30.07.2018 р. N 2492/5)

3. Єдиний реєстр боржників містить такі відомості:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження боржника - фізичної особи або найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань боржника - юридичної особи;

абзац третій пункту 3 розділу XI виключено

(згідно з наказом Міністерства юстиції
 України від 06.02.2018 р. N 301/5)

найменування органу або прізвище, ім'я, по батькові та посада посадової особи, яка видала виконавчий документ;

найменування органу державної виконавчої служби або прізвище, ім'я, по батькові приватного виконавця, номер засобу зв'язку та адреса електронної пошти виконавця;

номер виконавчого провадження;

категорія стягнення згідно з пунктом 8 розділу I цього Положення.

(абзац шостий пункту 3 розділу XI із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 21.03.2018 р. N 855/5)

4. Не підлягають внесенню до Єдиного реєстру боржників відомості про боржників:

які є державними органами, органами місцевого самоврядування;

які не мають заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів більше трьох місяців;

за рішенням немайнового характеру (крім рішень про встановлення побачення з дитиною, рішень про усунення перешкод у побаченні з дитиною, під час виконання яких винесено постанову про накладення штрафу на боржника).

(абзац четвертий пункту 4 розділу XI у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 30.07.2018 р. N 2492/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 08.07.2021 р. N 2407/5)

5. У разі якщо за рішенням про стягнення періодичних платежів (аліментів) розмір заборгованості боржника перевищує суму відповідних платежів за три місяці, виконавець зобов'язаний винести в Системі повідомлення про внесення відомостей про боржника до Єдиного реєстру боржників. Відомості про цього боржника вносяться Системою до Єдиного реєстру боржників.

(абзац перший пункту 5 розділу XI із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 21.03.2018 р. N 855/5)

Інформація щодо боржників за виконавчими провадженнями про стягнення періодичних платежів (аліментів), які були зареєстровані в Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень, відображається в Єдиному реєстрі боржників після їх перенесення до Системи за умови винесення виконавцем повідомлення про внесення відомостей про боржника до Єдиного реєстру боржників.

(пункт 5 розділу XI доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.11.2017 р. N 3428/5
,
абзац другий пункту 5 розділу
XI із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 21.03.2018 р. N 855/5)

6. Система виключає відомості про боржника з Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови:

про закінчення виконавчого провадження згідно зі статтею 39 Закону України "Про виконавче провадження";

про повернення виконавчого документа стягувачу на підставі пунктів 1, 3, 11 частини першої статті 37 Закону України "Про виконавче провадження";

абзац четвертий пункту 6 розділу XI виключено

(згідно з наказом Міністерства юстиції
 України від 06.02.2018 р. N 301/5)

про скасування заходів примусового виконання за виконавчими документами про стягнення періодичних платежів;

(абзац четвертий пункту 6 розділу XI у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 21.03.2018 р. N 855/5)

про скасування заходів примусового виконання згідно з частиною четвертою статті 40 Закону України "Про виконавче провадження".

(пункт 6 розділу XI доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 26.08.2021 р. N 3025/5,
у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим)

В день встановлення факту відсутності заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів виконавець зобов'язаний винести постанову про скасування заходів примусового виконання.

(абзац шостий пункту 6 розділу XI із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 21.03.2018 р. N 855/5)

7. У разі скасування постанови про відкриття виконавчого провадження відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників.

У разі відновлення виконавчого провадження відомості про боржника вносяться до Єдиного реєстру боржників.

У разі відновлення виконавчого провадження за рішенням про встановлення побачення з дитиною, рішенням про усунення перешкод у побаченні з дитиною відомості про боржника вносяться до Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про накладення штрафу на боржника.

(пункт 7 розділу XI доповнено абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 30.07.2018 р. N 2492/5
,
абзац третій пункту 7 розділу
XI із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 08.07.2021 р. N 2407/5)

8. Якщо у виконавчому провадженні боржника замінено на правонаступника або змінено його назву, відповідні відомості вносяться до Єдиного реєстру боржників одночасно з внесенням до Системи відомостей про заміну боржника або зміну його назви.

9. Відомості Єдиного реєстру боржників є відкритими та розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

Окремо в Єдиному реєстрі боржників розміщується загальний перелік відомостей про:

боржників, які мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці;

боржників, які мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення заборгованості із заробітної плати, про стягнення інших платежів, пов'язаних з трудовими правовідносинами;

(абзац четвертий пункту 9 розділу XI із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 08.07.2021 р. N 2407/5)

боржників за рішеннями про встановлення побачення з дитиною, про усунення перешкод у побаченні з дитиною, до яких застосовано штраф у порядку, передбаченому статтею 75 Закону України "Про виконавче провадження".

Перелік боржників за рішеннями про встановлення побачення з дитиною, рішеннями про усунення перешкод у побаченні з дитиною містить інформацію, передбачену абзацом другим пункту 3 цього розділу.

(абзац другий пункту 9 розділу XI замінено п'ятьма новими абзацами
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 30.07.2018 р. N 2492/5,
у зв'язку з цим абзаци третій - шостий
 вважати відповідно абзацами сьомим - десятим
,
абзац шостий пункту 9 розділу
XI із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 08.07.2021 р. N 2407/5)

Загальний перелік боржників, які мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення заборгованості із заробітної плати, про стягнення інших платежів, пов'язаних з трудовими правовідносинами, містить інформацію про:

(абзац сьомий пункту 9 розділу XI із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України  від 08.07.2021 р. N 2407/5)

найменування боржника;

ідентифікаційний код боржника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

загальний розмір заборгованості із заробітної плати, інших платежів, пов'язаних з трудовими правовідносинами.

(абзац десятий пункту 9 розділу XI із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 08.07.2021 р. N 2407/5)

(пункт 9 розділу XI із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 03.11.2017 р. N 3428/5,
у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 21.03.2018 р. N 855/5)

10. Користування Єдиним реєстром боржників здійснюється шляхом пошуку і перегляду через веб-сайт інформації з Єдиного реєстру боржників з можливістю її копіювання та роздрукування.

11. Пошук інформації через веб-сайт Єдиного реєстру здійснюється за такими реквізитами:

прізвище, ім'я, по батькові (за його наявності), число, місяць, рік народження боржника - фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань боржника - юридичної особи;

категорія стягнення згідно з пунктом 8 розділу I цього Положення.

(пункт 11 розділу XI доповнено абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 21.03.2018 р. N 855/5)

XII. Реєстр рішень, виконання яких гарантується державою

1. Функціонування Реєстру рішень, виконання яких гарантується державою, передбачено Порядком погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 440.

2. Дані про рішення вносяться відповідальною особою до Реєстру рішень, виконання яких гарантується державою, після перевірки даних Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень та Системи щодо виконання такого рішення та у разі відсутності відомостей про виконання рішення в повному обсязі.

3. Система забезпечує розподіл рішень в порядку черговості погашення заборгованості, встановленої пунктом 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".

4. Відомості про виконання (часткове виконання) рішення, а також про повернення рішення заявнику підлягають внесенню до Системи відповідальною особою.

5. Система забезпечує формування акта приймання-передавання рішень, виконання яких гарантується державою, передбаченого пунктом 15 Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 440.

6. З метою забезпечення заявнику та боржнику доступу до інформації Системи про стан погашення заборгованості за рішенням, прийнятим на користь заявника, у повідомленні про прийняття рішення до обліку зазначаються адреса відповідного веб-сайту в Інтернеті, а також ідентифікатор для доступу до інформації Системи.

XIII. Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень

1. Незавершені виконавчі провадження, відомості про які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень, підлягають перенесенню до Системи.

2. Підлягають перенесенню до Системи виконавчі провадження, за якими скасовано постанову про відмову у відкритті виконавчого провадження, закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа.

(пункт 2 розділу XIII у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 24.03.2017 р. N 954/5)

3. При перенесенні виконавчих проваджень, зазначених у пунктах 1, 2 цього розділу, державний виконавець вносить до Системи відомості, передбачені пунктом 9 розділу I цього Положення.

4. Відомості про перенесення виконавчого провадження фіксуються Системою із зазначенням дати, часу та підстави перенесення, назви органу державної виконавчої служби та прізвища, ім'я та по батькові державного виконавця, який здійснив перенесення.

5. Номер виконавчого провадження, за яким виконавче провадження обліковувалось у Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень, зберігається при перенесенні виконавчого провадження до Системи.

6. Відомості про незавершені виконавчі провадження, які не перенесені з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень до Системи, підлягають обліку при формуванні звітності.

XIV. Захист відомостей, що містяться в Системі

1. Адміністратор Системи здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей, що містяться у Системі, від несанкціонованого доступу.

2. Адміністратор Системи відповідає за збереження інформації, що міститься в Системі.

3. За якість надання послуг з технічного та технологічного забезпечення Системи, які мають відповідати нормам чинного законодавства, відповідає адміністратор Системи.

XV. Особливості пред'явлення виконавчого документа, виданого у формі електронного документа

1. Інформаційна взаємодія з органами (посадовими особами), уповноваженими видавати виконавчі документи у випадках, передбачених законом, під час пред'явлення ними виконавчих документів, виданих у формі електронного документа, та їх виконання здійснюється за допомогою Системи.

2. Інформаційна взаємодія здійснюється за допомогою прикладного програмного інтерфейсу на центральному рівні в електронній формі інформаційно-телекомунікаційними засобами із застосуванням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

Регламент інформаційної взаємодії в електронній формі розробляється адміністратором Системи та оприлюднюється на офіційному вебсайті адміністратора Системи.

3. Для захисту інформації, яка передається та приймається в порядку інформаційної взаємодії, впроваджуються організаційно-технічні заходи, що забезпечують захист інформації з обмеженим доступом відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

Організація захисту інформації під час виконання виконавчих документів у формі електронного документа, здійснюється відповідно до закону.

4. Для підтвердження достовірності та цілісності даних в електронних повідомленнях використовується кваліфікована електронна печатка.

(Положення доповнено розділом XV згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 16.09.2020 р. N 3208/5)

 

Директор Департаменту
з питань правосуддя
та національної безпеки

О. М. Олійник

 

ПЕРЕЛІК
виконавчих дій та строки їх вчинення

N з/п

Виконавча дія

Строки вчинення виконавчої дії

Контроль

1

Повідомлення стягувачу про повернення виконавчого документа без прийняття до виконання

протягом 3 робочих днів з дня пред'явлення виконавчого документа

на 5 робочий день з дня реєстрації виконавчого документа в Системі

2

Винесення постанови про відкриття виконавчого провадження

не пізніше наступного робочого дня з дня надходження виконавчого документа до виконавця

на 4 робочий день з дня реєстрації виконавчого документа в Системі

3

Винесення постанови про стягнення виконавчого збору

в день відкриття виконавчого провадження (крім рішень Європейського суду з прав людини; за виконавчими документами про стягнення виконавчого збору, стягнення витрат виконавчого провадження, штрафів, накладених виконавцем; а також крім виконавчих документів про конфіскацію майна, стягнення періодичних платежів, стягнення аліментів, забезпечення позову та за виконавчими документами, що підлягають негайному виконанню)

на 2 день після винесення постанови про відкриття виконавчого провадження

4

Виконання рішення, за яким боржник зобов'язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення:

 

 

4.1

винесення постанови про накладення на боржника штрафу у разі невиконання боржником рішення

11 робочий день з дня відкриття виконавчого провадження

на 12 робочий день з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження за умови відсутності постанови про закінчення виконавчого провадження або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу

4.2

винесення постанови про накладення на боржника штрафу у подвійному розмірі у разі повторного невиконання боржником рішення

11 робочий день з дня винесення постанови про накладення на боржника штрафу у разі невиконання боржником рішення

на 12 робочий день з дня винесення постанови про накладення на боржника штрафу за умови відсутності постанови про закінчення виконавчого провадження або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу

5

Виконання рішення, за яким боржник зобов'язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення (якщо рішення підлягає негайному виконанню):

 

 

5.1

винесення постанови про накладення на боржника штрафу у разі невиконання боржником рішення (якщо рішення підлягає негайному виконанню)

3 робочий день з дня відкриття виконавчого провадження

на 4 робочий день з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження за умови відсутності постанови про закінчення виконавчого провадження або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу

5.2

винесення постанови про накладення на боржника штрафу у подвійному розмірі у разі повторного невиконання боржником рішення (якщо рішення підлягає негайному виконанню)

3 робочий день з дня винесення постанови про накладення на боржника штрафу у разі невиконання боржником рішення

на 4 робочий день з дня винесення постанови про накладення на боржника штрафу за умови відсутності постанови про закінчення виконавчого провадження або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу

6

Виконання рішення про поновлення на роботі:

 

 

6.1

винесення постанови про накладення на боржника штрафу у разі невиконання боржником рішення

11 робочий день з дня відкриття виконавчого провадження

на 12 робочий день з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження за умови відсутності постанови про закінчення виконавчого провадження або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу

6.2

винесення постанови про накладення на боржника штрафу у подвійному розмірі у разі повторного невиконання боржником рішення

11 робочий день з дня винесення постанови про накладення на боржника штрафу у разі невиконання боржником рішення

на 12 робочий день з дня винесення постанови про накладення на боржника штрафу за умови відсутності постанови про закінчення виконавчого провадження або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу

7

Виконання рішення про поновлення на роботі (якщо рішення підлягає негайному виконанню):

 

 

7.1

винесення постанови про накладення на боржника штрафу у разі невиконання боржником рішення (якщо рішення підлягає негайному виконанню)

3 робочий день з дня відкриття виконавчого провадження

на 4 робочий день з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження за умови відсутності постанови про закінчення виконавчого провадження або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу

7.2

винесення постанови про накладення на боржника штрафу у подвійному розмірі у разі повторного невиконання боржником рішення (якщо рішення підлягає негайному виконанню)

3 робочий день з дня винесення постанови про накладення на боржника штрафу у разі невиконання боржником рішення

на 4 робочий день з дня винесення постанови про накладення на боржника штрафу за умови відсутності постанови про закінчення виконавчого провадження або постанови про повернення виконавчого документа стягувачу

8

Обчислення розміру заборгованості зі сплати аліментів

1 робочий день кожного місяця (обчислюється заборгованість за попередній місяць)

2 робочий день кожного місяця

9

Перерахування коштів:

 

 

9.1

стягувачу - фізичній особі

не пізніше наступного робочого дня з дня надходження коштів на депозитний рахунок органу ДВС (приватного виконавця)

на 2 робочий день після внесення до АСВП відомостей про кошти, які надійшли на рахунки ДВС (приватного виконавця), але не перераховані

9.2

стягувачу - юридичній особі

не пізніше ніж протягом 3 робочих днів від дня їх надходження на відповідний рахунок

на 4 робочий день після внесення до АСВП відомостей про кошти, які надійшли на рахунки ДВС (приватного виконавця), але не перераховані

9.3

виконавчого збору та коштів від реалізації конфіскованого майна до державного бюджету

не пізніше ніж протягом 3 робочих днів від дня їх надходження на відповідний рахунок

на 4 робочий день після внесення до АСВП відомостей про кошти, які надійшли на рахунки ДВС (приватного виконавця), але не перераховані

9.4

не витребуваних стягувачем протягом одного року з дня їх зарахування на депозитний рахунок органу державної виконавчої служби

366 день з дня зарахування коштів на депозитний рахунок органу ДВС (приватного виконавця)

367 день з дня внесення до АСВП відомостей про кошти, які надійшли на рахунки ДВС (приватного виконавця), але не перераховані

(додаток у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 21.07.2020 р. N 2487/5)

 

Звіт
про суму стягнутого виконавчого збору для нарахування винагород державним виконавцям відділу державної виконавчої служби міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України, відділу примусового виконання рішень управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України, відділу примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень в місті Києві Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, а також начальнику (заступнику начальника) відділу державної виконавчої служби міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України, відділу примусового виконання рішень управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України, відділу примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень в місті Києві Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України

за ____________ 20__ року

____________
1 Сума винагороди, яка підлягає виплаті державному виконавцю обраховується як 25 відсотків суми стягнутого ним виконавчого збору, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року

Дата формування звіту

Підпис керівника відповідного органу державної виконавчої служби

(Положення доповнено додатком 2 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 09.09.2021 р. N 3193/5)

 

Звіт
про суму стягнутого виконавчого збору для нарахування винагород начальнику управління забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України, його заступнику, начальнику управління забезпечення примусового виконання рішень в місті Києві

за ____________ 20__ року

Дата формування звіту

Підпис керівника відповідного органу державної виконавчої служби

(Положення доповнено додатком 3 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 09.09.2021 р. N 3193/5)

 

Звіт
про суму стягнутого виконавчого збору для нарахування винагород директору Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та його заступнику/кам

за ____________ 20__ року

Дата формування звіту

Підпис керівника відповідного органу державної виконавчої служби

(Положення доповнено додатком 4 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 09.09.2021 р. N 3193/5)

____________

Опрос