Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка формирования и ведения Единого реестра частных исполнителей Украины

Минюст
Порядок, Приказ от 05.08.2016 № 2431/5
редакция действует с 14.05.2019

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.08.2016

м. Київ

N 2431/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 серпня 2016 р. за N 1125/29255

Про затвердження Порядку формування і ведення Єдиного реєстру приватних виконавців України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства юстиції України
 від 21 березня 2018 року N 855/5
,
від 6 травня 2019 року N 1385/5

Відповідно до статей 17, 23 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок формування і ведення Єдиного реєстру приватних виконавців України, що додається.

2. Державному підприємству "Національні інформаційні системи" Міністерства юстиції України забезпечити:

1) створення і впровадження програмного забезпечення Єдиного реєстру приватних виконавців України;

2) створення і впровадження веб-сайту Єдиного державного реєстру приватних виконавців України.

3. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України (Олійник О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 02 червня 2016 року N 1403-VIII "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів", але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Шкляра С. В.

 

В. о. Міністра

А. Янчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"

С. С. Лур'є

 

ПОРЯДОК
формування і ведення Єдиного реєстру приватних виконавців України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 17, 23 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" та з метою визначення порядку формування і ведення Єдиного реєстру приватних виконавців України (далі - Єдиний реєстр) та користування інформацією, що міститься в ньому.

2. Єдиний реєстр - сукупність відомостей про приватних виконавців України, які отримали в установленому законодавством порядку посвідчення, та інформації про їх діяльність, яку Міністерство юстиції отримує у процесі реалізації своїх повноважень як державного органу, що здійснює завдання і функції з реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів.

3. Єдиний реєстр формується з метою:

1) ведення у повному обсязі обліку приватних виконавців, а також виданих, переоформлених посвідчень приватних виконавців;

2) реалізації відповідно до вимог законодавства принципів доступності, гласності та відкритості інформації про приватних виконавців для заінтересованих користувачів.

4. Держателем Єдиного реєстру є Міністерство юстиції України, яке розробляє організаційні і методологічні принципи ведення Єдиного реєстру та забезпечує своєчасне наповнення інформацією Єдиного реєстру.

5. Адміністратором Єдиного реєстру є державне підприємство "Національні інформаційні системи" (далі - Адміністратор), яке забезпечує технічне і технологічне створення та супроводження програмного забезпечення Єдиного реєстру, надання доступу до нього, збереження і захист даних, що містяться в Єдиному реєстрі.

6. Ведення Єдиного реєстру здійснюється українською мовою.

II. Порядок унесення відомостей до Єдиного реєстру

1. Єдиний реєстр містить такі відомості:

1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) приватного виконавця;

2) дату рішення кваліфікаційної комісії приватних виконавців або тимчасової кваліфікаційної комісії приватних виконавців про надання права на здійснення діяльності приватного виконавця;

3) номер посвідчення;

4) дату внесення інформації про приватного виконавця до Єдиного реєстру;

(пункт 1 розділу II доповнено новим підпунктом 4 згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 21.03.2018 р. N 855/5,
у зв'язку з цим підпункти 4 - 13 вважати відповідно підпунктами 5 - 14)

5) виконавчий округ, на території якого приватний виконавець здійснює діяльність;

6) офіс приватного виконавця;

7) реквізити договору страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця, строк дії договору, відомості про страховика та страхову суму;

8) інформацію про зупинення діяльності приватного виконавця;

9) дату та номер рішення про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності та вид дисциплінарного стягнення;

10) дату та номер рішення дисциплінарної комісії приватних виконавців або тимчасової дисциплінарної комісії приватних виконавців про припинення діяльності;

11) рішення суду про скасування рішення дисциплінарної комісії приватних виконавців про накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення та наказу, яким введено в дію таке рішення;

(підпункт 11 пункту 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 06.05.2019 р. N 1385/5)

12) рішення суду про забезпечення позову, яким зупинено дію рішення дисциплінарної комісії приватних виконавців про накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення та наказу, яким введено в дію таке рішення;

(пункт 1 розділу ІІ доповнено новим підпунктом 12 згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 06.05.2019 р. N 1385/5)

13) рішення суду, яким скасовано або припинено заходи забезпечення позову про зупинення дії рішення дисциплінарної комісії приватних виконавців щодо накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення та наказу, яким введено в дію таке рішення;

(пункт 1 розділу ІІ доповнено новим підпунктом 13 згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 06.05.2019 р. N 1385/5,
у зв'язку з цим підпункти 12 - 14 вважати відповідно підпунктами 14 - 16)

14) прізвище, ім'я та по батькові помічників приватного виконавця (у разі їх наявності);

15) дату та номер наказу Міністерства юстиції України про поновлення діяльності приватного виконавця;

16) інформацію про припинення діяльності приватного виконавця.

2. Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру є:

повідомлення приватного виконавця;

видача посвідчення приватного виконавця;

переоформлення посвідчення приватного виконавця;

зміна виконавчого округу приватним виконавцем;

зміна офіса приватного виконавця;

зміна помічника приватного виконавця;

укладення договору страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця;

рішення дисциплінарної комісії приватних виконавців та наказ Міністерства юстиції України про накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення;

зупинення діяльності приватного виконавця;

припинення діяльності приватного виконавця;

поновлення діяльності приватного виконавця;

рішення суду про скасування рішення дисциплінарної комісії приватних виконавців про накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення та наказу, яким введено в дію таке рішення;

(абзац тринадцятий пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 06.05.2019 р. N 1385/5)

рішення суду про забезпечення позову, яким зупинено дію рішення дисциплінарної комісії приватних виконавців про накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення та наказу, яким введено в дію таке рішення;

(пункт 2 розділу ІІ доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 06.05.2019 р. N 1385/5)

рішення суду, яким скасовано або припинено заходи забезпечення позову про зупинення дії рішення дисциплінарної комісії приватних виконавців щодо накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення та наказу, яким введено в дію таке рішення.

(пункт 2 розділу ІІ доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 06.05.2019 р. N 1385/5)

3. У разі зміни відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного реєстру, приватний виконавець зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня письмово повідомити про це Міністерство юстиції України.

При внесенні до Єдиного реєстру відомостей про:

(пункт 3 розділу ІІ доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 06.05.2019 р. N 1385/5)

рішення суду про забезпечення позову, яким зупинено дію рішення дисциплінарної комісії приватних виконавців про накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення або припинення його діяльності та наказу, яким введено в дію таке рішення;

(пункт 3 розділу ІІ доповнено абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 06.05.2019 р. N 1385/5)

рішення суду, яким скасовано або припинено заходи забезпечення позову про зупинення дії рішення дисциплінарної комісії приватних виконавців щодо накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення або припинення його діяльності та наказу, яким введено в дію таке рішення;

(пункт 3 розділу ІІ доповнено абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 06.05.2019 р. N 1385/5)

рішення суду про скасування рішення дисциплінарної комісії приватних виконавців щодо накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення або припинення його діяльності та наказу, яким введено в дію таке рішення, - стан діяльності приватного виконавця повертається до стану, який діяв до прийняття такого рішення.

(пункт 3 розділу ІІ доповнено абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 06.05.2019 р. N 1385/5)

4. Безпосереднє унесення відомостей до Єдиного реєстру забезпечується структурним підрозділом Міністерства юстиції України, що забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів.

Такі відомості вносяться не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей, які згідно із Законом України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" підлягають внесенню до Єдиного реєстру. При внесенні цих відомостей у Єдиному реєстрі автоматично формується реєстраційний номер запису про приватного виконавця.

III. Порядок доступу до інформації з Єдиного реєстру

1. Доступ до інформації з Єдиного реєстру є безоплатним, здійснюється цілодобово і без обмежень на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України із забезпеченням можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування інформації.

2. Пошук інформації через веб-сайт Єдиного реєстру здійснюється за сукупністю або за одним з таких реквізитів:

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) приватного виконавця;

номер посвідчення;

виконавчий округ.

3. За результатами пошуку формується інформаційна довідка, яка містить відомості, зазначені в пункті 1 розділу II цього Порядку.

IV. Захист відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі

1. Адміністратор Єдиного реєстру здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей, що містяться у Єдиному реєстрі, від несанкціонованого доступу.

2. Адміністратор Єдиного реєстру відповідає за збереження інформації, що міститься в ньому, а також за якість надання послуг з технічного та технологічного забезпечення Єдиного реєстру, які повинні відповідати нормам чинного законодавства.

3. За достовірність інформації, що вноситься до Єдиного реєстру, відповідає особа, яка подає інформацію для внесення до Єдиного реєстру.

 

Директор Департаменту
з питань правосуддя та
національної безпеки

О. М. Олійник

Опрос