Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке исполнения органами Национальной полиции определений следственного судьи, суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста и об изменении ранее избранной меры пресечения на меру пресечения в виде домашнего ареста

МВД
Приказ, Инструкция от 13.07.2016 № 654
действует с 26.08.2016

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.07.2016

м. Київ

N 654

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 серпня 2016 р. за N 1087/29217

Про затвердження Інструкції про порядок виконання органами Національної поліції ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та про зміну раніше обраного запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту

Відповідно до статті 181 Кримінального процесуального кодексу України та з метою забезпечення належної організації роботи органів Національної поліції щодо виконання ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та про заміну раніше обраного запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок виконання органами Національної поліції ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та про зміну раніше обраного запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 31 серпня 2013 року N 845 "Про затвердження Інструкції про порядок виконання органами внутрішніх справ України ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та про зміну раніше обраного запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за N 1845/24377.

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова
Національної поліції України

Х. Деканоідзе

Голова Державної
судової адміністрації України

З. Холоднюк

Начальник управління
правового забезпечення
Генеральної прокуратури України

О. Романюк

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок виконання органами Національної поліції ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та про зміну раніше обраного запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок та організацію виконання органами Національної поліції ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та ухвал слідчого судді, суду про зміну раніше обраного запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту (далі - ухвала слідчого судді, суду).

2. Правовою основою виконання органами Національної поліції ухвал слідчого судді, суду є Конституція України, Кримінальний процесуальний кодекс України (далі - КПК України), Закон України "Про Національну поліцію", ця Інструкція та інші нормативно-правові акти.

3. Терміни, що вживаються в цій Інструкції, мають такі значення:

домашній арешт - вид запобіжного заходу, який застосовується в кримінальному провадженні відповідно до ухвали слідчого судді, суду до підозрюваних або обвинувачених осіб за вчинення ними злочинів, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, та полягає в забороні залишати їм житло цілодобово або в певний період доби;

житло - будь-яке приміщення, яке знаходиться в постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення;

органи Національної поліції - головні управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві, підпорядковані їм територіальні управління, відділи, відділення поліції.

4. Ухвала слідчого судді, суду підлягає негайному виконанню органом Національної поліції після її оголошення підозрюваному, обвинуваченому.

Орган поліції, слідчим підрозділом якого здійснюється досудове розслідування стосовно підозрюваного, обвинуваченого, до якого застосовано домашній арешт, невідкладно з використанням засобів факсимільного зв'язку або електронної пошти повідомляє про постановлення ухвали слідчого судді, суду орган Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого.

При застосуванні домашнього арешту, за умовами якого забороняється залишати житло цілодобово, до підозрюваного, обвинуваченого, якого було затримано, на виконання вимог частини третьої статті 202 КПК України орган поліції, уповноваженою службовою особою якого затримано підозрюваного, обвинуваченого, забезпечує його негайне звільнення з-під варти та доставляння до місця проживання.

5. Факт прибуття підозрюваного, обвинуваченого до житла, зазначеного в ухвалі слідчого судді, суду, та початку виконання ним покладених ухвалою слідчого судді, суду обов'язків працівник органу Національної поліції фіксує в рапорті за результатами першого відвідування його місця проживання.

З моменту фіксації факту початку виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених обов'язків орган Національної поліції починає здійснення контролю за його поведінкою.

6. Контроль за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого негайно припиняється органом Національної поліції при виникненні обставин, передбачених статтею 203 КПК України.

II. Облік підозрюваних, обвинувачених, до яких застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту

1. Облік підозрюваних, обвинувачених, щодо яких застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, ведеться в базі даних, що входить до єдиної інформаційної системи МВС України (далі - база даних МВС), яка створена відповідно до вимог чинного законодавства. До бази даних МВС забезпечується цілодобовий доступ працівників поліції, якими здійснюється контроль за поведінкою осіб, які перебувають під домашнім арештом.

2. Інформація до бази даних МВС негайно вноситься працівником органу Національної поліції, якому доручено здійснювати безпосередній контроль за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого. Якщо працівник не є авторизованим користувачем бази даних МВС, відомості негайно вносяться керівником або, за його дорученням, уповноваженою особою структурного підрозділу, яка є авторизованим користувачем.

3. До бази даних МВС вносяться такі відомості: час поставлення на облік підозрюваного, обвинуваченого; особисті дані особи (прізвище, ім'я, по батькові, дата, місце народження, громадянство, серія, номер документа, що посвідчує особу, місце проживання або перебування); житло, яке підозрюваному, обвинуваченому забороняється залишати, номер телефону; назва суду, прізвище, ім'я, по батькові судді, слідчого судді, який постановив ухвалу, дата, номер ухвали; назва органу досудового розслідування (суду), прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону слідчого, який здійснює досудове розслідування, або судді, яким здійснюється судове провадження; номер кримінального провадження за Єдиним реєстром досудових розслідувань (далі - ЄРДР), стаття Кримінального кодексу України (далі - КК України), яка передбачає покарання за злочин, у вчиненні якого підозрюється або обвинувачується особа, коротка фабула справи; умови перебування під домашнім арештом, зміст покладених обов'язків; відмітка про застосування електронних засобів контролю; дата закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, відомості про продовження, зміну, скасування запобіжного заходу; посада, прізвище, ім'я, по батькові працівника органу Національної поліції, яким здійснюється контроль; проведені перевірки виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених обов'язків, виявлені при цьому порушення та вжиті заходи реагування; відмітка про зняття з обліку.

4. Відомості про особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, є персональними даними. Порядок захисту та обробки персональних даних, у тому числі доступу до них, регулюється Законом України "Про захист персональних даних".

Порушення законодавства про захист персональних даних тягне за собою відповідальність, установлену законом.

5. Документи стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, накопичуються в контрольно-наглядовій справі щодо контролю за особою, яка перебуває під домашнім арештом (далі - контрольно-наглядова справа).

Контрольно-наглядова справа формується та оформляється в порядку, установленому Типовою інструкцією з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1242.

6. Підставою для заведення контрольно-наглядової справи є резолюція керівника органу Національної поліції, накладена на ухвалі слідчого судді, суду. Справа обліковується в журналі обліку контрольно-наглядових справ щодо контролю за особами, які перебувають під домашнім арештом (додаток 1) (далі - журнал обліку КНС), реєстрація, збереження та ведення якого, з метою обмеження доступу до відомостей про особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, покладаються на керівника підрозділу документального забезпечення (канцелярії) органу Національної поліції або працівника, який виконує його обов'язки.

Після реєстрації контрольно-наглядова справа зберігається у працівника, який здійснює контроль за виконанням підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, у закріпленому за ним сховищі (сейфі, металевій шафі).

7. До контрольно-наглядової справи долучають: примірник ухвали слідчого судді, суду; копію листа про повідомлення слідчого або суду, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження, про поставлення особи на облік; протокол роз'яснення підозрюваному, обвинуваченому обов'язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді, суду (додаток 2); анкетний лист на підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом (додаток 3) (далі - анкетний лист); відомості про здійснення контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом (додаток 4), рапорти про результати проведення перевірок поведінки підозрюваного, обвинуваченого з відмітками про внесення зазначеної в них інформації до комп'ютерного обліку; копії листів про повідомлення прокурора, слідчого або суду, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження, про порушення підозрюваним, обвинуваченим покладених обов'язків; інші документи, що стосуються здійснення контрольних заходів і листування з цього питання.

8. Контрольно-наглядову справу закривають з письмового дозволу керівника органу Національної поліції за відповідним рапортом про припинення контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого. Закриті контрольно-наглядові справи зберігаються в підрозділі документального забезпечення (канцелярії) органу Національної поліції до закінчення установлених строків зберігання документів.

III. Організація здійснення контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом

1. Начальник органу Національної поліції при отриманні ухвали слідчого судді, суду щодо підозрюваного, обвинуваченого, який проживає на території його обслуговування, з урахуванням особливостей кримінального провадження визначає підпорядкований структурний підрозділ, яким буде здійснюватися контроль за виконанням підозрюваним, обвинуваченим обов'язків, покладених на нього ухвалою судді, суду, та невідкладно доручає його керівникові поставити на облік підозрюваного, обвинуваченого і забезпечити контроль за його поведінкою.

При надходженні ухвали слідчого судді, суду, у якій зазначено місце проживання підозрюваного, обвинуваченого, що не входить до територіальної юрисдикції органу поліції, його начальник зобов'язаний негайно вжити заходів щодо надсилання такої ухвали до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого.

2. Поліцейський, якому доручено здійснювати безпосередній контроль за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого:

1) зобов'язаний невідкладно з'явитися за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого з метою фіксації факту початку виконання ним покладених ухвалою слідчого судді, суду обов'язків, постановлення особи на облік і встановлення контролю;

2) під час першого відвідування підозрюваного, обвинуваченого роз'яснює йому сутність запобіжного заходу, обмежень і обов'язків, які зазначені в ухвалі слідчого судді, суду, та попереджає, що в разі невиконання покладених обов'язків прокурор, слідчий за погодженням з прокурором відповідно до статті 200 КПК України має право звернутися до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, у тому числі про зміну або покладення додаткових обов'язків, передбачених частиною п'ятою статті 194 КПК України, чи про зміну способу їх виконання, про що складає протокол роз'яснення підозрюваному, обвинуваченому обов'язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді, суду. Протокол долучає до контрольно-наглядової справи.

Повідомляє підозрюваного, обвинуваченого про необхідність інформування органу Національної поліції про наміри залишити житло в заборонений час, зокрема при отриманні виклику слідчого, прокурора, судового виклику; відлучення з дозволу слідчого, прокурора або суду; хворобу, виникнення стихійного лиха тощо;

3) негайно ставить на облік підозрюваного, обвинуваченого шляхом заповнення та внесення до комп'ютерного обліку бази даних МВС електронної картки на особу, про що робить відмітку в графі 3 журналу обліку КНС;

4) про поставлення на облік підозрюваного, обвинуваченого протягом доби з моменту внесення відомостей до комп'ютерного обліку забезпечує письмове інформування слідчого або суду, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження, копію листа-повідомлення долучає до контрольно-наглядової справи.

У листі-повідомленні слідчому або суду зазначається про службову необхідність письмового (факсимільним зв'язком, каналами електронної пошти) сповіщення органу Національної поліції про:

виклик особи або надання їй дозволу на виїзд із населеного пункту - завчасно, але не пізніше ніж за добу до дати залишення місця відбування домашнього арешту;

зміну запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження - невідкладно, але не пізніше 24 годин після отримання інформації про прийняте рішення.

У разі неможливості негайного поставлення на облік підозрюваного, обвинуваченого у зв'язку з відсутністю його за адресою житла, зазначеного в ухвалі слідчого судді, суду, про це письмово повідомляється слідчий або суд, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження;

5) здійснює фотографування підозрюваного, обвинуваченого, заповнює анкетний лист. Протягом доби оформляє та реєструє контрольно-наглядову справу;

6) при покладенні ухвалою слідчого судді, суду на підозрюваного, обвинуваченого обов'язку носити електронний засіб контролю застосовує його в порядку, установленому законом, про що робить відмітку в електронній картці на особу;

7) у разі якщо ухвалою слідчого судді, суду на підозрюваного, обвинуваченого не покладено обов'язку носити електронний засіб контролю або під час застосування електронних засобів контролю виникли обставини, що унеможливлюють їх подальше використання (створення небезпеки для життя та здоров'я особи; технічна несправність системи електронного контролю тощо), перевірку виконання покладених на підозрюваного, обвинуваченого обов'язків здійснює шляхом відвідування місця його проживання, телефонних дзвінків та опитування сусідів і осіб, які проживають разом з ним.

За наявності в органі Національної поліції інформації про порушення підозрюваним, обвинуваченим умов застосованого запобіжного заходу відвідування його місця проживання може здійснюватися в нічний час.

Періодичність відвідування визначається начальником органу Національної поліції. При цьому, якщо згідно з умовами застосованого запобіжного заходу підозрюваному, обвинуваченому заборонено залишати житло цілодобово, відвідування його місця проживання повинно здійснюватися не рідше одного разу на сім днів;

8) забезпечує надсилання письмових звернень до підприємств, установ, організацій з проханням про сприяння в здійсненні контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, залучає до здійснення контролю місцеве населення та громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону;

9) складає рапорт про результати кожного відвідування житла підозрюваного, обвинуваченого, який після доповіді керівникові органу Національної поліції долучає до контрольно-наглядової справи.

Інформацію про результати вжитих заходів з перевірки поведінки підозрюваного, обвинуваченого, виявлені при цьому порушення та вжиті за ними заходи реагування відображає у відомостях про здійснення контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, і робить відповідні відмітки в електронній картці на особу;

10) при надходженні ухвали слідчого судді, суду про продовження строку тримання під домашнім арештом або про заміну запобіжного заходу, у тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов'язків, передбачених частиною п'ятою статті 194 КПК України, чи про зміну способу їх виконання, робить відповідну відмітку в електронній картці на особу та в графі 5 журналу обліку КНС;

11) про припинення контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого доповідає вмотивованим рапортом начальникові органу Національної поліції. З письмового дозволу начальника органу поліції знімає особу з комп'ютерного обліку бази даних МВС шляхом унесення необхідної інформації до електронної картки на особу та закриває контрольно-наглядову справу, про що робить відповідну відмітку в графі 6 журналу обліку КНС.

3. У разі встановлення обставин, що свідчать про порушення підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, поліцейський зобов'язаний:

1) зафіксувати факт порушення покладених обов'язків шляхом складання мотивованого рапорту. Відібрати письмові пояснення з приводу виявлених порушень у підозрюваного, обвинуваченого, членів його сім'ї, сусідів або інших свідків події за їх згодою. Зміст складеного рапорту та відібраних пояснень доповісти керівникові органу Національної поліції;

2) у разі відсутності підозрюваного, обвинуваченого за місцем проживання негайно повідомити про це орган Національної поліції та вжити заходів для встановлення місця його перебування;

3) забезпечити невідкладне інформування усно засобами зв'язку, а надалі - письмово про виявлені факти порушень слідчого та прокурора, а якщо кримінальне провадження перебуває на розгляді в суді, - суду і прокурора.

Копії інформаційного листа та рапорту працівника поліції про порушення долучаються до контрольно-наглядової справи.

4. Поліцейські при здійсненні контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право:

1) відповідно до частини п'ятої статті 181 КПК України з дотриманням прав і свобод інших осіб, які мешкають разом з підозрюваним, обвинуваченим, що перебуває під домашнім арештом, з'являтися в його житло з метою перевірки дотримання встановлених судом зобов'язань та обмежень;

2) вимагати в підозрюваного, обвинуваченого в усній або письмовій формі пояснення з питань, пов'язаних з виконанням покладених на нього обов'язків;

3) отримувати від членів сім'ї підозрюваного, обвинуваченого або інших осіб, які мешкають разом з ним, за їх згодою, пояснення з приводу його поведінки.

5. Поліцейський, який здійснює контроль за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, не має права з власної ініціативи встановлювати додаткові обмеження, що порушують його права.

6. У разі надходження повідомлення про виникнення загрози життю або здоров'ю підозрюваного, обвинуваченого, який знаходиться під домашнім арештом (пожежа, аварія, катастрофа природного або техногенного характеру, стихійне лихо тощо), або про його захворювання та поміщення на стаціонарне лікування до закладу охорони здоров'я начальник органу Національної поліції негайно організовує перевірку зазначених у повідомленні обставин.

Перевірка такого повідомлення проводиться у строк, що не перевищує 12 годин з моменту його надходження. Підтверджена інформація про неможливість подальшого перебування підозрюваного, обвинуваченого в зазначеному в ухвалі житлі надсилається слідчому або до суду, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження.

7. При постановленні слідчим суддею, судом ухвали, у якій підозрюваному, обвинуваченому встановлюється інша адреса житла, місцезнаходження якого перебуває поза межами території обслуговування органу Національної поліції, функції контролю передаються до органу поліції, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться це житло.

Попередній орган поліції припиняє контроль за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого в порядку, передбаченому підпунктом 11 пункту 2 цього розділу, тільки після встановлення факту поставлення особи на облік бази даних МВС органом Національної поліції за її новим місцем проживання.

IV. Контроль за виконанням ухвал слідчого судді, суду

1. Начальник органу Національної поліції забезпечує координацію роботи підпорядкованих підрозділів з контролю за поведінкою підозрюваних, обвинувачених, які перебувають під домашнім арештом, а також взаємодію з уповноваженим підрозділом, який здійснює забезпечення електронного контролю за місцезнаходженням підозрюваних, обвинувачених, органами досудового розслідування, прокуратурою та судом при реагуванні на порушення підозрюваними, обвинуваченими покладених на них обов'язків.

2. Керівники структурних підрозділів органу Національної поліції контролюють роботу підлеглих із виконання ухвал слідчого судді, суду в частині негайного поставлення на облік підозрюваних, обвинувачених, щодо яких застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, здійснення контролю за їх поведінкою та своєчасного зняття з обліку. З цією метою ними не рідше одного разу на тиждень перевіряється ведення журналу обліку КНС та формування контрольно-наглядових справ, про що проставляється відповідна відмітка із зазначенням дати та особистим підписом.

 

Директор Департаменту
формування політики щодо
підконтрольних Міністрові
органів влади та моніторингу

В. Є. Боднар

 

ЖУРНАЛ
обліку контрольно-наглядових справ щодо контролю за особами, які перебувають під домашнім арештом

Номер справи, дата заведення

Прізвище, ім'я та по батькові підозрюваного, обвинуваченого, адреса житла, яке забороняється залишати

Відмітка про поставлення особи на облік (дата, година, хвилини)

Спеціальне звання, посада, прізвище, ініціали працівника, яким заведено контрольно-
наглядову справу

Дата закінчення строку дії ухвали, відомості про продовження, зміну, скасування запобіжного заходу (дата, номер ухвали)

Відмітка про закриття справи та зняття особи з обліку (дата, година, хвилини)

1

2

3

4

5

6

 

ПРОТОКОЛ
роз'яснення підозрюваному, обвинуваченому обов'язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді, суду

Місто (село) _______________________

"___" ____________ 20__ року

______________________________________________________________________________________
                                  (посада працівника, назва органу поліції, спеціальне звання, прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________
на виконання ухвали слідчого судді, суду ___________________________________________________
                                                                                                                              (назва суду, прізвище слідчого судді)
від "___" ____________ 20__ року, згідно зі статтями 103, 104, частиною п'ятою статті 194 КПК України склав цей протокол про те, що о "____" год. "____" хв.
підозрюваному, обвинуваченому _________________________________________________________
            (потрібне підкреслити)                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
роз'яснено обов'язки, покладені на нього ухвалою слідчого судді, суду про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту:

1. ___________________________________________________________________________________;

2. ___________________________________________________________________________________;

3. ___________________________________________________________________________________;

4. ___________________________________________________________________________________.
                                                                                                   (перелік обов'язків)

Крім того, роз'яснено, що в разі невиконання покладених обов'язків прокурор, слідчий за погодженням з прокурором відповідно до статті 200 КПК України має право звернутися до слідчого судді, суду з клопотанням про заміну запобіжного заходу, у тому числі про зміну або покладення додаткових обов'язків, передбачених частиною п'ятою статті 194 КПК України, чи про зміну способу їх виконання.

Суть обов'язків, передбачених ухвалою слідчого судді, суду, та строки, на які їх покладено, мені зрозуміло.

Підозрюваний, обвинувачений _______________________________________   __________________
              (потрібне підкреслити)                                           (підпис, прізвище, ініціали)                                                   (дата)

З протоколом ознайомлені: ______________________________________________________________
                                                                  (зауваження і доповнення учасників процесуальної дії; прізвища, ініціали, підписи)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Протокол склав: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                     (посада працівника, назва органу поліції, спеціальне звання, підпис, прізвище, ініціали)

 

АНКЕТНИЙ ЛИСТ
на підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом

  

1. Прізвище, _____________________________________________
ім'я, по батькові __________________________________________

2. Дата, місце народження _________________________________
________________________________________________________

3. Громадянство _________________________________________

4. Документ, що посвідчує особу ____________________________
________________________________________________________

5. Місце проживання або перебування _______________________
________________________________________________________

6. Житло, яке забороняється залишати, номер телефону ________
________________________________________________________

7. Місце роботи, навчання _________________________________
________________________________________________________

                                                           8. Особливі прикмети _____________________________________
_____________________________________________________________________________________

9. Хибні нахили (наркоманія, алкоголізм, статеві збочення, бродяжництво) ______________________
_____________________________________________________________________________________

10. Назва суду, прізвище, ініціали судді, слідчого судді, яким постановлено ухвалу, дата, номер ухвали _______________________________________________________________________________

11. Назва органу досудового розслідування (суду), прізвище, ініціали, номер телефону слідчого або судді, яким здійснюється судове провадження ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

12. Номер кримінального провадження за ЄРДР, стаття КК України, коротка фабула справи
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

13. Умови перебування під домашнім арештом, зміст покладених обов'язків _____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

14. Час поставлення на облік ____________________________________________________________

15. Дата закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу __________________________

Строк продовжено до ________________________, підстава __________________________________
_____________________________________________________________________________________

16. Зміна умов перебування під домашнім арештом, покладених обов'язків ______________________
_____________________________________________________________________________________

17. Дата, підстава зняття з обліку _________________________________________________________

Лист заповнив

 

 

______________________________________________
(посада працівника, назва органу поліції, спеціальне звання)

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ р.

 

 

 

ВІДОМОСТІ
про здійснення контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом

Прізвище, ім'я, по батькові підозрюваного, обвинуваченого __________________________________
_____________________________________________________________________________________

Житло, яке забороняється залишати ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата

Посада, спеціальне звання, прізвище, ініціали особи, ужиті заходи з перевірки поведінки підозрюваного, обвинуваченого, підпис

Виявлені порушення та вжиті за ними заходи

1

2

3

 

 

 

____________

Опрос