Идет загрузка документа (125 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о единой цифровой ведомственной телекоммуникационной сети МВД

МВД
Положение, Приказ от 04.07.2016 № 596
редакция действует с 24.12.2019

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.07.2016

м. Київ

N 596

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 липня 2016 р. за N 1055/29185

Про затвердження Положення про єдину цифрову відомчу телекомунікаційну мережу МВС

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 28 жовтня 2019 року N 900

Відповідно до підпункту 44 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878, ураховуючи загальнодержавні пріоритети в реалізації проектів взаємодії органів державної влади для об'єднання інформаційних ресурсів, з метою визначення порядку функціонування єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС та регламенту взаємодії МВС, Національної гвардії України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує та координує Міністр внутрішніх справ України, в організації доступу до ресурсів та сервісів єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про єдину цифрову відомчу телекомунікаційну мережу МВС, що додається.

2. Установити, що видатки, пов'язані з реалізацією цього наказу, здійснюються в межах асигнувань, передбачених кошторисом для утримання апарату МВС.

3. Департаменту державного майна та ресурсів Міністерства внутрішніх справ України (Шалієвська Л. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

(пункт 3 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 28.10.2019 р. N 900)

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 17 лютого 2015 року N 169 "Про затвердження Положення про єдину цифрову відомчу телекомунікаційну мережу МВС", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 березня 2015 року за N 264/26709.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України
генерал-майор Держспецзв'язку

Л. О. Євдоченко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про єдину цифрову відомчу телекомунікаційну мережу МВС

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає структуру, порядок функціонування єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС (далі - ЄЦВТМ), складові ЄЦВТМ та їх призначення, установлює порядок підключення/відключення до/від сервісних послуг ЄЦВТМ споживачів сервісних послуг ЄЦВТМ або збільшення (зменшення) їх переліку, права, обов'язки і механізм взаємодії споживачів сервісних послуг ЄЦВТМ та адміністраторів центру оперативно-технічного управління ЄЦВТМ, адміністраторів сегментів ЄЦВТМ, закріплених за певним сегментом ЄЦВТМ.

2. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про телекомунікації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про телебачення і радіомовлення", "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України", постанов Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1993 року N 790 "Про Комплексну програму створення єдиної національної системи зв'язку", від 14 листопада 2018 року N 1024 "Про затвердження Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ та переліку її пріоритетних інформаційних ресурсів", розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2012 року N 634-р "Про схвалення Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів".

3. Терміни, використані в цьому Положенні, вжито в таких значеннях:

автоматизоване робоче місце (далі - АРМ) - робоче місце споживача сервісних послуг ЄЦВТМ, обладнане персональним комп'ютером з установленим програмним забезпеченням та підключене до ЄЦВТМ;

адміністратор сегмента ЄЦВТМ - уповноважена особа підрозділу суб'єкта ЄЦВТМ, на який покладено функції, завдання із забезпечення та підтримки технічних засобів електрозв'язку і телекомунікацій відповідного сегмента ЄЦВТМ, що відповідає за налаштування та роботу телекомунікаційного обладнання сегмента ЄЦВТМ;

адміністратор центру оперативно-технічного управління ЄЦВТМ - уповноважена посадова особа державного підприємства, що належить до сфери управління Міністерства внутрішніх справ, до функцій і завдань якого належить забезпечення функціонування, управління і розвитку ЄЦВТМ, розроблення її технічних регламентів (далі - Державне підприємство);

відомча телекомунікаційна мережа - телекомунікаційна мережа суб'єкта ЄЦВТМ;

вузол ЄЦВТМ - сукупність технічних засобів телекомунікацій, які забезпечують доступ до ЄЦВТМ;

локальна телекомунікаційна мережа (далі - підмережа) - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень і звуків або повідомлень будь-якого виду по радіо, дротовими, оптичними чи іншими електромагнітними системами між кінцевим обладнанням у межах будинку або комплексу будинків суб'єкта ЄЦВТМ;

мережевий шлюз - апаратний маршрутизатор або програмне забезпечення для сполучення телекомунікаційних мереж, що використовують різні протоколи міжмережевої взаємодії;

оператор центру оперативно-технічного управління ЄЦВТМ - уповноважена посадова особа центру оперативно-технічного управління ЄЦВТМ, до функціональних обов'язків якої входить моніторинг роботи ЄЦВТМ, оперативне реагування на збої в роботі обладнання ЄЦВТМ;

сегмент ЄЦВТМ - логічно чи фізично відокремлена частина ЄЦВТМ. Розподілення ЄЦВТМ на сегменти здійснюється для оптимізації мережевого трафіка та/або підвищення інформаційної безпеки ЄЦВТМ;

сервісні послуги ЄЦВТМ - сукупність телекомунікаційних послуг, які надаються за допомогою ЄЦВТМ;

сервер центру оперативно-технічного управління ЄЦВТМ - програмно-апаратний комплекс, призначений для обробки інформації, необхідної для забезпечення функціонування ЄЦВТМ;

споживач сервісних послуг ЄЦВТМ (далі - споживач) - уповноважена посадова особа суб'єкта ЄЦВТМ, якій у встановленому порядку надано право доступу до сервісних послуг ЄЦВТМ;

суб'єкти ЄЦВТМ - апарат МВС та його територіальні органи з надання сервісних послуг МВС, Національна гвардія, заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС (далі - система МВС), центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ (далі - ЦОВВ), які використовують ЄЦВТМ для реалізації своїх повноважень;

центр оперативно-технічного управління ЄЦВТМ (далі - ЦОТУ) - структурний підрозділ Державного підприємства, який забезпечує функціонування ЄЦВТМ.

Інші терміни в цьому Положенні вжито в значеннях, наведених у Законах України "Про телекомунікації", "Про інформацію" та інших нормативно-правових актах з питань телекомунікації.

4. ЄЦВТМ є логічно цілісною мультисервісною багаторівневою телекомунікаційною мережею МВС, що здійснює взаємодію з Національною телекомунікаційною мережею, Національною системою конфіденційного зв'язку, телекомунікаційною мережею загального користування та включає сукупність технічних засобів телекомунікацій і транспортної телекомунікаційної мережі для забезпечення передавання інформації, яка належить до державних інформаційних ресурсів, з метою задоволення потреб споживачів у сервісних послугах ЄЦВТМ як у звичайних умовах, так і під час особливого періоду, а також в умовах надзвичайних ситуацій чи запровадження надзвичайного стану.

Відомчі телекомунікаційні мережі суб'єктів ЄЦВТМ не входять до складу ЄЦВТМ.

Сполучення відомчих телекомунікаційних мереж суб'єктів ЄЦВТМ з ЄЦВТМ здійснюється шляхом їх підключення до мережевого шлюзу, у тому числі з використанням власних ресурсів, ресурсів Національної телекомунікаційної мережі, Національної системи конфіденційного зв'язку, телекомунікаційної мережі загального користування.

ЄЦВТМ забезпечує функціонування єдиного інтегрованого телекомунікаційного простору МВС, доставку інформації, яка циркулює в ЄЦВТМ, управління, взаємодію між підрозділами суб'єктів ЄЦВТМ, інтеграцію функціонуючих розрізнених телекомунікаційних мереж окремих суб'єктів ЄЦВТМ, заощадження коштів на телекомунікаційних послугах, які надаються операторами телекомунікацій.

5. Власником і розпорядником ЄЦВТМ є держава в особі МВС.

6. Контроль доступу до ЄЦВТМ та моніторинг ефективності використання ресурсів ЄЦВТМ здійснюються управлінням телекомунікацій та зв'язку Департаменту інформатизації МВС.

Управління телекомунікацій та зв'язку Департаменту інформатизації МВС розробляє та погоджує відповідно до компетенції документи з питань роботи ЄЦВТМ, опрацьовує заявки на підключення/відключення підрозділу (споживача) до/від ЄЦВТМ (додаток 1), заявки на підвищення (зміну) швидкості каналу передачі даних підрозділу (споживача) до ЄЦВТМ (додаток 2), після їх опрацювання готує і подає заявки на підключення/відключення підрозділу (споживача) до/від ЄЦВТМ (додаток 3), заявки на підвищення (зміну) швидкості каналу передачі даних підрозділу (споживача) до ЄЦВТМ (додаток 4) до Державного підприємства для подальшого виконання, готує пропозиції щодо формування потреби в коштах для забезпечення розрахунків суб'єктів ЄЦВТМ або установ, створених для забезпечення їх діяльності, за спожиті сервісні послуги ЄЦВТМ, які надаються Державним підприємством, контролює проведення регламентних робіт для ефективного надання сервісних послуг ЄЦВТМ споживачам. Результати опрацювання заявок повідомляються адміністратору сегмента суб'єкта ЄЦВТМ, який їх надіслав.

7. Державне підприємство забезпечує функціонування, управління і розвиток ЄЦВТМ, розроблення її технічних регламентів, цілодобове надання сервісних послуг ЄЦВТМ, їх облік та оплату, супроводжує ведення та укладення договорів з операторами телекомунікацій, суб'єктами ЄЦВТМ або установами, створеними для забезпечення їх діяльності, в інтересах яких надаються сервісні послуги ЄЦВТМ, а також здійснює матеріально-технічне забезпечення ЄЦВТМ.

Отримання сервісних послуг ЄЦВТМ суб'єктами ЄЦВТМ здійснюється на підставі договорів, укладених Державним підприємством із суб'єктами ЄЦВТМ або установами, створеними для забезпечення їх діяльності.

II. Рівні, структура, завдання та сервісні послуги ЄЦВТМ

1. ЄЦВТМ розподіляється на три рівні:

I - апарати МВС та ЦОВВ;

II - територіальні органи ЦОВВ, у тому числі міжрегіональні підрозділи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

III - територіальні органи та підрозділи ЦОВВ в районах, містах, районах у містах.

2. До структури ЄЦВТМ входять:

1) сегменти:

передачі даних системи МВС (далі - центральний сегмент);

передачі даних ЦОВВ;

телефонного зв'язку;

аудіо- та відеоконференц-зв'язку;

відеоспостереження;

2) вузли ЄЦВТМ 6 типів:

апарату МВС (далі - центральний вузол);

суб'єктів ЄЦВТМ в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях;

міських суб'єктів ЄЦВТМ;

районних суб'єктів ЄЦВТМ, у тому числі районних у містах;

відокремлених суб'єктів ЄЦВТМ;

польових (мобільних);

3) програмно-апаратний комплекс ЦОТУ;

4) канали електрозв'язку.

3. Завдання ЄЦВТМ:

1) забезпечення функціонування єдиної цифрової телекомунікаційної мережі;

2) забезпечення суб'єктів ЄЦВТМ:

усіма видами наявного відомчого електрозв'язку та доступом до телекомунікаційної мережі загального користування та системи міжвідомчого телефонного зв'язку;

високошвидкісною передачею даних з доступом до інформаційних баз даних суб'єктів ЄЦВТМ та можливістю доступу до інформаційних ресурсів інших органів державної влади;

3) надання сервісних послуг ЄЦВТМ, визначених у пункті 4 цього розділу;

4) забезпечення уніфікації видів та кількості діючого обладнання споживачів з метою уникнення зниження якості й ефективності роботи ЄЦВТМ;

5) забезпечення резервування двох міжміських магістральних каналів електрозв'язку для організації зв'язку із суб'єктами ЄЦВТМ в Автономній Республіці Крим, областях та резервування зонових і місцевих каналів електрозв'язку;

6) забезпечення комплексу заходів із захисту інформації в ЄЦВТМ;

7) забезпечення взаємодії із суб'єктами кібербезпеки.

4. Сервісні послуги ЄЦВТМ:

1) забезпечення організації та функціонування фіксованого телефонного/факсимільного зв'язку, відомчого та міжвідомчого оперативного зв'язку (місцевого, міжміського);

2) забезпечення доступу до інформаційних баз даних суб'єктів ЄЦВТМ, зокрема до єдиної інформаційної системи МВС, здійснення приймання та передавання різних видів інформації;

3) організація каналів електрозв'язку ЄЦВТМ та забезпечення ними:

систем аудіоселекторного та відеоселекторного зв'язку;

службової багатоканальної кабельної телемережі;

систем відеоспостереження;

інформаційних систем суб'єктів ЄЦВТМ (апаратно-програмних комплексів споживачів, реєстраторів інформації, що озвучується, цифрових систем радіозв'язку, електронних засобів контролю за особами, засобів GPS-позиціонування тощо);

4) забезпечення захисту інформації, яка обробляється в ЄЦВТМ, відповідно до вимог законодавства.

III. Завдання та функції ЦОТУ

1. Завдання ЦОТУ:

1) забезпечення управління, моніторингу та контролю якості функціонування ЄЦВТМ, завантаження обладнання вузлів маршрутизації і комутації ЄЦВТМ та каналів електрозв'язку ЄЦВТМ;

2) забезпечення оперативного усунення пошкоджень ЄЦВТМ;

3) забезпечення інформаційної безпеки ЄЦВТМ;

4) контроль за доступом до ЄЦВТМ.

2. Функції ЦОТУ:

1) централізоване управління ЄЦВТМ;

2) цілодобовий моніторинг роботи мережевого обладнання ЄЦВТМ, каналів електрозв'язку між споживачами в режимі реального часу;

3) контроль ефективності функціонування ЄЦВТМ та якості обслуговування споживачів;

4) автентифікація та контроль доступу до ЄЦВТМ;

5) визначення та локалізація несправностей у роботі технічних засобів телекомунікацій ЄЦВТМ;

6) інвентаризація обладнання ЄЦВТМ та технічних засобів телекомунікацій ЄЦВТМ;

7) формування звітності щодо роботи ЄЦВТМ;

8) супроводження відповідності переліку та обсягу отриманих МВС послуг за договорами надання телекомунікаційних послуг ЄЦВТМ та оренди каналів зв'язку ЄЦВТМ з операторами телекомунікацій.

IV. Функції та права оператора й адміністратора ЦОТУ

1. Оператор ЦОТУ цілодобово здійснює моніторинг працездатності технічних засобів телекомунікацій ЄЦВТМ, обладнання вузлів ЄЦВТМ та каналів електрозв'язку ЄЦВТМ.

У разі виникнення аварійної ситуації, несправності чи збою в роботі обладнання ЄЦВТМ оператор ЦОТУ повідомляє про це адміністраторів ЦОТУ й сегмента ЄЦВТМ, де виникли несправності чи збої, та за потреби - керівництво управління телекомунікацій та зв'язку Департаменту інформатизації МВС, а також уживає невідкладних заходів щодо негайного усунення аварії чи неполадок у роботі ЄЦВТМ, фіксує та веде облік аварій і збоїв.

2. Адміністратор ЦОТУ виконує такі функції:

1) проводить моніторинг працездатності технічних засобів телекомунікацій ЄЦВТМ, здійснює оперативний контроль та забезпечує безперебійне, надійне та якісне функціонування обладнання вузлів ЄЦВТМ та каналів електрозв'язку ЄЦВТМ;

2) у разі виникнення аварії, несправності чи збою в роботі ЄЦВТМ виявляє місце локалізації, з'ясовує причину їх виникнення та за потреби разом з адміністратором відповідного сегмента ЄЦВТМ уживає заходів щодо їх усунення;

3) забезпечує підключення підмереж суб'єктів ЄЦВТМ до центрального вузла та надає право доступу до сервісних послуг ЄЦВТМ відповідно до вимог цього Положення;

4) закріплює за споживачами IP-адреси або діапазони IP-адрес та за потреби встановлює паролі для роботи із сервісними послугами ЄЦВТМ, а також змінює і видаляє зазначені IP-адреси або діапазони IP-адрес та паролі;

5) контролює та координує роботу адміністраторів сегментів ЄЦВТМ;

6) розробляє та затверджує графік регламентних робіт з обслуговування центрального вузла з повідомленням адміністраторів сегментів ЄЦВТМ;

7) забезпечує збереження інформації, необхідної для відновлення працездатності обладнання ЄЦВТМ;

8) розробляє та оновлює карту підключень до ЄЦВТМ у вигляді схеми розташування вузлів ЄЦВТМ, де відображено, зокрема, канали електрозв'язку, що з'єднують адміністративні будівлі суб'єктів ЄЦВТМ із розміщеними в них споживачами, та зазначено інформацію про адміністраторів сегментів ЄЦВТМ (номери службових телефонів та кабінетів);

9) розробляє та веде журнал кабельних з'єднань центрального вузла ЄЦВТМ у вигляді електронної таблиці, що відображає поточний стан підключень;

10) контролює дотримання споживачами вимог цього Положення, інформує в разі порушення споживачами вимог цього Положення самих споживачів та адміністраторів відповідних сегментів ЄЦВТМ, а також за рішенням керівництва управління телекомунікацій та зв'язку Департаменту інформатизації МВС уживає відповідних заходів щодо припинення порушення вимог цього Положення;

11) забезпечує вжиття заходів із захисту інформації, яка обробляється в ЄЦВТМ, відповідно до вимог законодавства;

12) бере участь у заходах із побудови комплексної системи захисту інформації ЄЦВТМ;

13) здійснює інші функції відповідно до цього Положення.

3. Адміністратор ЦОТУ має право:

1) отримувати від оператора ЦОТУ або адміністратора будь-якого сегмента ЄЦВТМ інформацію щодо стану роботи обладнання ЄЦВТМ, каналів електрозв'язку;

2) блокувати доступ до ЄЦВТМ АРМ споживачів у разі виникнення загрози безпеці роботи ЄЦВТМ за погодженням з адміністратором відповідного сегмента ЄЦВТМ;

3) у порядку, встановленому законодавством, залучати суб'єктів господарювання для виконання технічних заходів з обслуговування центрального вузла із забезпеченням заходів із захисту інформації, яка обробляється в ЄЦВТМ;

4) інші права відповідно до цього Положення.

V. Функції та права адміністраторів сегментів ЄЦВТМ

1. Адміністратор сегмента ЄЦВТМ виконує такі функції:

1) контролює безперебійне, надійне та якісне функціонування обладнання ЄЦВТМ, каналів електрозв'язку сегмента ЄЦВТМ;

2) забезпечує технічне обслуговування обладнання ЄЦВТМ сегмента ЄЦВТМ;

3) фіксує та веде облік аварій і збоїв у роботі сегмента та вжитих заходів щодо їх усунення;

4) забезпечує підключення до ЄЦВТМ АРМ та підмереж відповідного сегмента ЄЦВТМ у порядку, визначеному розділом VI цього Положення;

5) розробляє графік регламентних робіт з обслуговування закріпленого сегмента ЄЦВТМ, який затверджується керівником підрозділу суб'єкта ЄЦВТМ, до функцій якого належить забезпечення телекомунікаціями та зв'язком, з наступним інформуванням адміністратора ЦОТУ;

6) розробляє та оновлює схему підключення до ЄЦВТМ закріпленого сегмента ЄЦВТМ;

7) у вигляді електронної таблиці веде облік кабельних з'єднань закріпленого сегмента ЄЦВТМ, який відображає поточний стан підключень;

8) здійснює контроль за дотриманням споживачами закріпленого сегмента ЄЦВТМ вимог цього Положення та в разі виявлення порушень уживає необхідних заходів для їх припинення, інформує про такі випадки керівника відповідного підрозділу суб'єкта ЄЦВТМ;

9) здійснює заходи щодо захисту інформації, яка обробляється в ЄЦВТМ, відповідно до вимог законодавства;

10) здійснює інші функції відповідно до вимог цього Положення.

2. Адміністратор сегмента ЄЦВТМ має право:

1) надавати адміністраторові ЦОТУ пропозиції щодо ефективності функціонування сегмента ЄЦВТМ, проведення регламентних робіт або модернізації ЄЦВТМ;

2) блокувати доступ до ЄЦВТМ АРМ споживачів сегмента ЄЦВТМ у разі виникнення загрози безпеці роботи ЄЦВТМ з інформуванням про це відповідного споживача та адміністратора ЦОТУ.

VI. Порядок підключення споживачів до ЄЦВТМ та забезпечення їх сервісними послугами ЄЦВТМ, права і обов'язки споживачів

1. Потреба в технічних засобах телекомунікацій ЄЦВТМ у конкретному підрозділі/будівлі суб'єкта ЄЦВТМ визначається в технічному завданні на забезпечення сервісними послугами ЄЦВТМ, яке розробляється адміністратором сегмента ЄЦВТМ згідно з Вимогами до технічного завдання на забезпечення сервісними послугами ЄЦВТМ (додаток 5).

2. Для підключення необхідних для роботи сервісних послуг ЄЦВТМ, зміни їх кількості чи обсягу, а також за необхідності відключення діючих сервісних послуг ЄЦВТМ до Департаменту інформатизації МВС подається заявка на підключення/відключення підрозділу (споживача) до/від ЄЦВТМ та/або заявка на підвищення (зміну) швидкості каналу передачі даних підрозділу (споживача) до ЄЦВТМ за підписом керівника або уповноваженої посадової особи відповідного суб'єкта ЄЦВТМ. Подані заявки опрацьовуються управлінням телекомунікацій та зв'язку Департаменту інформатизації МВС. У разі їх погодження управління телекомунікацій та зв'язку Департаменту інформатизації МВС подає заявки на підключення/відключення підрозділу (споживача) до/від ЄЦВТМ та заявки на підвищення (зміну) швидкості каналу передачі даних підрозділу (споживача) до ЄЦВТМ для подальшого виконання до Державного підприємства. Результати опрацювання поданих заявок повідомляються адміністратору сегмента суб'єкта ЄЦВТМ, який їх надіслав.

3. Споживач має право звертатися за консультацією та технічною допомогою до адміністратора сегмента ЄЦВТМ або адміністратора ЦОТУ, які надають необхідну довідкову інформацію щодо переліку та обсягу сервісних послуг ЄЦВТМ у межах установленого адміністратором сегмента ЄЦВТМ доступу до них.

4. Закріплення IP-адрес або діапазон IP-адрес, які використовуються під час підключення до ЄЦВТМ, здійснює адміністратор ЦОТУ.

5. Для зв'язку споживачів сервісних послуг ЄЦВТМ у межах однієї або різних географічних зон використовуються визначені коди (додаток 6).

6. Споживач зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог цього Положення;

2) використовувати сервісні послуги ЄЦВТМ виключно для виконання посадових обов'язків;

3) своєчасно повідомляти чергового оператора ЦОТУ, адміністратора ЦОТУ та/або адміністратора сегмента ЄЦВТМ про виявлену несправність обладнання ЄЦВТМ чи припинення отримання сервісних послуг ЄЦВТМ;

4) надавати доступ до свого АРМ адміністратору сегмента ЄЦВТМ та/або оператору ЦОТУ, адміністратору ЦОТУ з метою усунення пошкодження чи проведення необхідних налаштувань обладнання ЄЦВТМ.

7. Споживачу забороняється:

1) залишати АРМ підключеним до електромережі в неробочий час (у разі його невикористання);

2) надавати доступ до сервісних послуг ЄЦВТМ за допомогою власного АРМ іншим особам, крім осіб, визначених у підпункті 4 пункту 6 цього розділу;

3) використовувати сервісні послуги ЄЦВТМ після отримання повідомлення від антивірусної програми про виявлення на АРМ комп'ютерних вірусів;

4) працювати під чужими ідентифікаційними даними (логін, пароль) для доступу до сервісних послуг ЄЦВТМ та/або IP-адресами;

5) здійснювати самостійні дії із:

ремонту й відновлення працездатності технічних засобів телекомунікацій та іншого обладнання, що необхідне для підключення до ЄЦВТМ;

установлення, заміни та вилучення комплектуючих складових обладнання, що необхідне для підключення до ЄЦВТМ;

зміни налаштувань програмного й апаратного забезпечення обладнання, що необхідне для підключення до ЄЦВТМ;

6) використовувати доступ до ЄЦВТМ, отриманий для виконання посадових обов'язків, не за призначенням.

8. До розгортання (встановлення) окремого вузла ЄЦВТМ посадовими особами підрозділу суб'єкта ЄЦВТМ, до функцій якого належить організація та функціонування системи зв'язку, проводиться комплекс технічного обстеження підрозділу суб'єкта ЄЦВТМ, в інтересах якого встановлюється зазначений вузол ЄЦВТМ, готується технічне завдання згідно з Вимогами до технічного завдання на забезпечення сервісними послугами ЄЦВТМ.

9. Для отримання доступу до ЄЦВТМ підрозділу суб'єкта ЄЦВТМ необхідно виконати такі технічні умови на підключення підрозділу (споживача) до ЄЦВТМ:

1) розробити та погодити схему організації зв'язку;

2) установити, налагодити та прийняти в експлуатацію необхідне телекомунікаційне обладнання;

3) організувати підключення каналу електрозв'язку до телекомунікаційної мережі оператора телекомунікацій та підключити встановлене телекомунікаційне обладнання до каналу електрозв'язку;

4) підготувати акт введення в експлуатацію з визначенням відповідальної особи, у тому числі відповідну виконавчу документацію (схеми, специфікацію, фото тощо) для інвентаризації та включення до моніторингу загальних ресурсів ЄЦВТМ.

VII. Комплексна система захисту інформації в ЄЦВТМ

1. В ЄЦВТМ створюється комплексна система захисту інформації (далі - КСЗІ) відповідно до вимог законодавства.

Забезпечення технічного захисту інформації в ЄЦВТМ та контроль за його станом здійснюються структурним підрозділом апарату МВС, на який покладено відповідні функції.

2. КСЗІ призначена для забезпечення захисту державних інформаційних ресурсів або інформації з обмеженим доступом, що обробляється в ЄЦВТМ, вимогу щодо захисту якої встановлено законом.

3. Загальні вимоги та організаційні засади забезпечення захисту інформації визначено Правилами забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року N 373.

4. У складі КСЗІ мають використовуватися засоби захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

У разі використання засобів захисту інформації, які не мають підтвердження відповідності на дату проєктування КСЗІ, відповідне оцінювання проводиться під час державної експертизи КСЗІ.

5. Підтвердження відповідності КСЗІ здійснюється за результатами державної експертизи відповідно до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 16 травня 2007 року N 93 "Про затвердження Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2007 року за N 820/14087.

 

Директор Департаменту
інформатизації Міністерства
внутрішніх справ України

І. Бондаренко

 

ЗАЯВКА
на підключення/відключення підрозділу (споживача) до/від ЄЦВТМ

Прошу підключити/відключити до/від єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС

_______________________________
(керівник або уповноважена
посадова особа суб'єкта ЄЦВТМ)

____________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

 

ЗАЯВКА
на підвищення (зміну) швидкості каналу передачі даних підрозділу (споживача) до ЄЦВТМ

Прошу підвищити (змінити) швидкість каналу передачі даних вузла ЄЦВТМ

_______________________________
(керівник або уповноважена
посадова особа суб'єкта ЄЦВТМ)

____________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

 

ЗАЯВКА
на підключення/відключення підрозділу (споживача) до/від ЄЦВТМ

Прошу підключити/відключити до/від єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС

Директор Департаменту інформатизації
Міністерства внутрішніх справ України

____________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

 

ЗАЯВКА
на підвищення (зміну) швидкості каналу передачі даних підрозділу (споживача) до ЄЦВТМ

Прошу підвищити (змінити) швидкість каналу передачі даних вузла ЄЦВТМ

Директор Департаменту інформатизації
Міністерства внутрішніх справ України

____________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

 

ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ
на забезпечення сервісними послугами ЄЦВТМ

1. Вимоги до технічного завдання на забезпечення сервісними послугами ЄЦВТМ (далі - ТЗ) розроблено з метою організації забезпечення підрозділів суб'єктів ЄЦВТМ сервісними послугами ЄЦВТМ, упровадження технічних засобів телекомунікацій ЄЦВТМ та зв'язку, визначення необхідної потреби в цих технічних засобах.

Кожне ТЗ має відображати реальну потребу в технічних засобах телекомунікацій ЄЦВТМ та зв'язку приміщень/будівлі підрозділу суб'єкта ЄЦВТМ та розроблятися адміністратором сегмента ЄЦВТМ відповідно до вимог цього ТЗ, затверджуватися керівником підрозділу суб'єкта ЄЦВТМ, в інтересах якого організовується забезпечення технічними засобами телекомунікацій ЄЦВТМ та зв'язку.

2. Типові вимоги для розроблення ТЗ:

1) вихідними даними для розроблення ТЗ є функціональний профіль побудови системи забезпечення технічними засобами телекомунікацій ЄЦВТМ у конкретному підрозділі суб'єкта ЄЦВТМ;

2) функціональний профіль системи зв'язку в підрозділі суб'єкта ЄЦВТМ визначається шляхом проведення обстеження й аналізу наявної телекомунікаційної інфраструктури;

3) потреба підрозділу суб'єкта ЄЦВТМ у сервісних послугах ЄЦВТМ (технічних засобах телекомунікацій) визначається на підставі нормативних документів, якими встановлено норми забезпечення технічними засобами телекомунікацій та порядок виконання відповідних робіт (надання послуг).

3. Перелік основних робіт етапу формування ТЗ:

1) вивчення поточного стану забезпеченості підрозділу технічними засобами телекомунікацій;

2) проведення обстеження приміщень підрозділу суб'єкта ЄЦВТМ, а саме класифікація та опис технічних засобів телекомунікацій, визначення кількості особового складу і користувачів тих чи інших сервісних послуг ЄЦВТМ, зазначення особливостей приміщень (території) тощо;

3) розроблення основних вимог ТЗ;

4) вивчення завдань керівника суб'єкта ЄЦВТМ щодо забезпечення технічними засобами телекомунікацій та пріоритетів необхідних сервісних послуг ЄЦВТМ;

5) попередня оцінка вартості практичної реалізації ТЗ;

6) погодження та затвердження ТЗ.

4. Розділи та зміст, які рекомендуються під час розробки ТЗ:

1) відомчий телефонний зв'язок:

визначається потрібна номерна ємність цифрової автоматичної телефонної станції (далі - ЦАТС), обладнання розширення ЦАТС (за потреби передбачається встановлення ЦАТС).

Основними вихідними даними для розрахунку номерної ємності ЦАТС є кількість працівників, на яку проєктується будівля (приміщення).

У разі потреби встановлення ЦАТС до комплекту додатково можуть входити:

крос для підключення;

зовнішні кабелі зв'язку з мідними жилами (із захистом від струму);

зовнішні кабелі зв'язку з оптичними жилами (за потреби);

станційні кабелі з мідними жилами;

лінійні кабелі з мідними жилами розподільчої мережі будівлі;

лінійні кабелі типу UTP/FTP/SFTP для прийому потоків E1;

випрямляч-зарядник 230/48 В зі 100 % резервуванням;

акумуляторна батарея не менше ніж на 4 години автономної роботи.

Підключення певної ЦАТС до ЄЦВТМ здійснюється за цифровими потоками (PRI ISDN, SIP) до телекомунікаційної мережі загального користування.

Підключення телефонних апаратів та іншого кінцевого обладнання передбачає прокладання в будівлі внутрішньої кабельної розподільчої телефонної мережі з рекомендованого розрахунку 10 телефонних пар на один кабінет. Внутрішня кабельна розподільча телефонна мережа з протилежних сторін під'єднується відповідно до кроса та коробки розподільчої телефонної мережі. Абонентську проводку від коробки розподільчої телефонної мережі до місця встановлення кінцевого обладнання абонента (телефон, факс) слід прокладати за підшивною стелею по кабельростах та стінах витою парою в пластикових коробах.

За незначних відстаней від місця встановлення кроса до робочого місця допускається прокладання внутрішньої кабельної розподільчої телефонної мережі від кроса до місця встановлення телефонної розетки кабелем (витою парою).

Крос ЦАТС залежно від ємності встановлюється або в телекомунікаційну шафу або у відкритих сейфах з мінімальним відступом від стіни 0,8 м у виділеному для цього приміщенні.

Прокладання абонентської проводки до місця встановлення телефонів у кабінеті керівника суб'єкта ЄЦВТМ, його приймальні, кабінетах заступників керівника суб'єкта ЄЦВТМ, приміщеннях для проведення нарад проводиться екранованою витою парою та окінцьовується телефонною розеткою (одно- або двопортовою);

2) технічні засоби телекомунікації для забезпечення функціонування сегментів ЄЦВТМ та підключення до підмереж передачі даних:

для забезпечення функціонування сегментів ЄЦВТМ рекомендується встановлювати вузол ЄЦВТМ у такому складі: модем-маршрутизатор (за потреби), маршрутизатор, дистанційно керовані комутатори (IP, VoIP) на 8/12/24/48 портів із швидкістю не менше ніж 100 МБіт/с, IP-шлюзи на 24 порти, екрановані патч-панелі для підключення кабелів типу UTP/FTP/SFTP (витих пар) підмереж N 1 та N 2 (кількість комутаторів, IP-шлюзів та патч-панелей визначається за кількістю посадових осіб (споживачів ЄЦВТМ), яких необхідно забезпечити сервісними послугами ЄЦВТМ), телекомунікаційна(і) шафа(и) (далі - ТШ), джерело безперебійного живлення необхідної потужності, акумуляторна батарея не менше ніж на 4 години безперервної роботи від джерела безперебійного живлення, за наявності зовнішнього оптичного кабелю додатково встановлюються медіаконвертор, мультиплексор, оптичний крос ODF;

підключення АРМ споживачів до ЄЦВТМ передбачає прокладання підмережі N 1 швидкістю не менше ніж 100 МБіт/с за топологією "Зірка" з урахуванням вимог технічного захисту інформації (далі - ТЗІ) (з розрахунку одна точка підключення на кожне робоче місце користувача). Довжина одного кабелю типу UTP/FTP/SFTP не має перевищувати 150 м;

підключення АРМ споживачів ЄЦВТМ до мережі Інтернет передбачає прокладання підмережі N 2 швидкістю не менше ніж 100 МБіт/с за топологією "Зірка" (з розрахунку одна точка підключення на кожне робоче місце користувача). Довжина одного кабелю типу UTP/FTP/SFTP не має перевищувати 150 м;

підмережі N 1 та N 2 прокладаються за підшивною стелею по кабельростах та по стінах у пластикових коробах екранованим кабелем п'ятої категорії (з розрахунку одна абонентська точка на кожне робоче місце користувача);

підмережі N 1 та N 2 окінцьовуються з одного боку на відповідні патч-панелі, а поблизу робочих місць споживачів ЄЦВТМ - на телекомунікаційну розетку (одно- або двопортову);

кабелі типу UTP/FTP/SFTP підмереж N 1 та N 2 заводяться на різні патч-панелі та під'єднуються до портів різних комутаторів. Патч-панелі мереж N 1 та N 2 за можливості розміщуються в одній ТШ на різних рівнях (2/3 ТШ під патч-панелі і комутатори відомчої мережі передачі даних, 1/3 ТШ - під патч-панелі Інтернету);

підключення підмережі N 1 до відомчої мережі передачі даних, підмережі N 2 до мережі Інтернет, ЦАТС до відомчої мережі телефонного зв'язку МВС виконується через вузол ЄЦВТМ (підпункт 1 цього пункту);

обладнання вузла ЄЦВТМ та ТШ підключається до точки заземлення з опором не більше ніж 4 Ом;

для розрахунку ємності обладнання, кількості необхідних матеріалів для створення підмереж N 1 та N 2, визначення місця підведення кінців кабелів від підрозділів суб'єктів ЄЦВТМ, які будуть розташовані в будівлі, отримуються вихідні дані щодо розміщення робочих місць (столів) споживачів ЄЦВТМ у кабінетах;

3) лінії електрозв'язку для прив'язки до вузлів ЄЦВТМ:

прив'язка до найближчого робочого вузла ЄЦВТМ передбачає прокладання волоконно-оптичної лінії електрозв'язку зовнішньої (у м. Києві, обласних центрах та містах) або внутрішньої (якщо діючий вузол ЄЦВТМ знаходиться на суміжній території, де розташовано об'єкт телефонізації);

використання лінії електрозв'язку, організованої за допомогою модемів (ADSL, SHDSL тощо), в орендованому чи власному кабелі електрозв'язку (у обласних, районних центрах та містах) можливе за потреби передачі інформації на швидкості до 4 МБіт/с на відстанях до 5 км;

прокладання необхідної кількості екранованих кабелів типу UTP/FTP/SFTP п'ятої категорії здійснюється, якщо наявний вузол ЄЦВТМ знаходиться поблизу, на суміжній території, де розташовано об'єкт телефонізації;

4) лінія електрозв'язку для прив'язки до телекомунікаційної мережі загального користування:

для прив'язки до телекомунікаційної мережі загального користування прокладається волоконно-оптична лінія електрозв'язку або кабельна лінія електрозв'язку кабелем (з гідрофобним заповненням) до найближчої міської АТС згідно з вимогами законодавства. Ємність кабелю, що прокладається, обирається згідно з розрахунком потреби в кількості номерів послуги фіксованого телефонного електрозв'язку в межах зони нумерації (місцевого телефонного зв'язку) оператора телекомунікацій, орендованих каналах безпосереднього електрозв'язку плюс 30 % резерву;

5) лінія електрозв'язку для прив'язки до мереж урядового зв'язку:

для прив'язки до мережі урядового зв'язку прокладається магістральна кабельна лінія електрозв'язку від найближчого вузла урядового зв'язку (ємність визначається проєктом), для чого в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України замовляються відповідні технічні умови;

6) система оповіщення:

для організації доведення сигналів і повідомлень про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, аварій, пожеж тощо передбачаються лінії електрозв'язку до системи оповіщення у складі:

базового блока, потужність якого залежить від кількості акустичних гучномовців;

станції виклику з можливістю загального та пофідерного включення системи оповіщення (кожний поверх або група приміщень окремо);

акустичних гучномовців відповідної потужності з розрахунку один у кожне службове приміщення та по декілька одиниць на кожен поверх. Акустичні гучномовці встановлюються з урахуванням архітектурних особливостей і конфігурації приміщень;

розподільча кабельна мережа прокладається приховано в коробах, металорукавах, лотках окремо від іншого кабельного господарства та системи електроживлення (за паралельного прокладання на відстані не менше ніж 0,5 м) кабелями відповідного типу;

передбачається підключення до системи централізованого оповіщення через окрему кнопку викличної станції абонентської радіоточки;

передбачається цілодобове функціонування системи оповіщення;

7) система відеонагляду:

для організації огляду території, прилеглої до адміністративних будівель (приміщень), входу до них, внутрішньої території, коридорів, сходів, східцевих майданчиків тощо передбачається встановлення системи відеонагляду;

8) розміщення ЦАТС, станційної частини технічних засобів телекомунікацій та іншого обладнання:

для розміщення ЦАТС, кроса абонентських, зовнішніх та станційних ліній ЦАТС, вузла ЄЦВТМ, джерел безперебійного живлення ЦАТС, герметичних акумуляторних батарей, системи відеонагляду, системи колективного прийому, трансляції і моніторингу інформаційних програм державного телебачення, комплекту запасних частин та робочих місць фахівців зв'язку передбачається технічне приміщення, необхідна площа якого розраховується відповідно до розміщення запроєктованого обладнання;

приміщення обладнується засобами кондиціювання повітря для підтримання температурного режиму;

до приміщень підводяться кабелі заземлення та електроживлення, що розводяться на відповідні щитки, та до них підключається обладнання;

9) радіозв'язок:

для організації оперативної взаємодії служби охорони будівлі передбачається встановлення стаціонарної радіостанції з дистанційним керуванням у приміщенні чергової служби охорони;

10) система колективного прийому загальнонаціональних, регіональних та місцевих телевізійних каналів:

для організації колективного прийому, трансляції аудіовізуальної інформації (ефірного, супутникового, кабельного телебачення та за потреби зображень з камер відеоспостереження) передбачається встановлення відповідного обладнання;

розподілення телевізійного сигналу до телеприймачів виконується кабелем RG-6 (або аналогом) з розрахунку одна телевізійна точка в кожний службовий кабінет з рівнем сигналу не менше ніж 75 db;

за потреби передбачається можливість трансляції камер відеоспостереження охоронної системи відеонагляду мережею кабельного телебачення;

11) організація відеонагляду з місць проведення масових заходів:

передбачається організація каналів передачі даних від місць установлення відеокамер до вузла ЄЦВТМ;

у разі потреби використання обладнання передачі даних радіоканалом обладнання має бути внесено до Реєстру радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот спеціального користування (відповідно до статті 25 Закону України "Про радіочастотний ресурс України"), Переліку радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України спеціальними користувачами радіочастотного ресурсу України та за наявності присвоєних номіналів радіочастот;

12) організація відомчого аудіо- або відеоконференц-зв'язку:

передбачається організація відповідних каналів передачі даних від місця встановлення кінцевого обладнання аудіо- або відеоконференц-зв'язку до вузла ЄЦВТМ;

13) система контролю доступу до окремих приміщень:

за потреби передбачається встановлення системи контролю санкціонованого доступу до приміщень підрозділу суб'єкта ЄЦВТМ, приміщень, де встановлено вузол ЄЦВТМ, а також до інших технічних приміщень електрозв'язку обслуговувального персоналу;

14) радіомовлення:

для організації доведення сигналів і повідомлень органів управління цивільного захисту про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, аварій, катастроф, епідемій, пожеж тощо передбачається підключення до мереж радіомовлення (загальнонаціонального, регіонального та місцевого);

передбачаються лінії електрозв'язку до акустичних гучномовців відповідної потужності, установлених у кожному службовому приміщенні;

розподільча кабельна мережа прокладається приховано в коробах, металорукавах, лотках окремо від іншого кабельного господарства та системи електроживлення (за паралельного прокладання на відстані не менше ніж 0,5 м) кабелями відповідного типу;

15) документування інформації, що озвучується:

для документування інформації, що озвучується телефонним та радіозв'язком, передбачається встановлення системи документування інформації, що озвучується, на шести аналогових та двох цифрових лініях електрозв'язку;

16) енергозабезпечення:

для енергозабезпечення технічних засобів телекомунікацій передбачається їх підключення до джерела живлення 220 В через блок автоматичного вибору резерву (АВР);

17) резервне енергозабезпечення:

для резервного енергозабезпечення технічних засобів телекомунікацій передбачається їх включення від двох незалежних джерел живлення з автоматичним переключенням через АВР (якщо є другий ввід);

18) контур заземлення:

установлення контуру заземлення для ЦАТС та обладнання вузла ЄЦВТМ виконується з опором не більше ніж 4 Ом;

передбачається встановлення щитка заземлення в приміщенні для розміщення ЦАТС, вузла ЄЦВТМ та іншого обладнання;

19) перелік необхідних технічних засобів телекомунікацій, устаткування та матеріалів визначається згідно із законодавством та відомчими стандартами.

 

Директор Департаменту
інформатизації Міністерства
внутрішніх справ України

І. Бондаренко

 

Коди зв'язку споживачів послуг ЄЦВТМ у межах однієї або різних географічних зон

N з/п

Назва центрального органу виконавчої влади та територіальне розташування

Коди

1

2

3

1

Апарат МВС

442

2

м. Київ

442

3

Автономна Республіка Крим

652

4

Вінницька область

432

5

Волинська область

332

6

Дніпропетровська область

562

7

Донецька область

622

8

Житомирська область

412

9

Закарпатська область

312

10

Запорізька область

612

11

Івано-Франківська область

342

12

Київська область

452

13

Кіровоградська область

522

14

Луганська область

642

15

Львівська область

322

16

Миколаївська область

512

17

Одеська область

482

18

Полтавська область

532

19

Рівненська область

362

20

Сумська область

542

21

Тернопільська область

352

22

Харківська область

572

23

Херсонська область

552

24

Хмельницька область

382

25

Черкаська область

472

26

Чернівецька область

372

27

Чернігівська область

462

28

м. Севастополь

692

29

Національна гвардія України

110, 111, 112, 113, 114, 115, 116

30

Національна поліція України

120, 121, 122, 440, 442

31

Державна міграційна служба України

125

32

Державна прикордонна служба України

126

33

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

127

 

Директор Департаменту
інформатизації Міністерства
внутрішніх справ України

І. Бондаренко

(Положення у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 28.10.2019 р. N 900)

Опрос