Идет загрузка документа (610 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Процедуры установления тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку, поставку

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг
Постановление от 31.03.2016 № 528
редакция действует с 29.11.2017

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

31.03.2016

м. Київ

N 528

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 липня 2016 р. за N 993/29123

Про затвердження Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 7 листопада 2017 року N 1376

Відповідно до статті 16 Закону України "Про теплопостачання", Законів України "Про житлово-комунальні послуги", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", підпункту 5 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року N 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Процедуру встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, що додається.

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дати її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. Терентьєв

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
 та житлово-комунального
господарства України

В. А. Негода

 

ПРОЦЕДУРА
встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання

I. Загальні положення

1.1. Ця Процедура визначає порядок встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання.

1.2. Ця Процедура застосовується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), під час установлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для суб'єктів природних монополій, а також для суб'єктів господарювання на суміжних ринках, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з виробництва теплової енергії, її транспортування магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами (далі - транспортування) та постачання і в установленому законодавством порядку отримали відповідні ліцензії НКРЕКП (далі - суб'єкти господарювання або ліцензіати), та поширюється на таких суб'єктів під час встановлення зазначених тарифів.

1.3. Ця Процедура не застосовується під час формування тарифів на виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії.

1.4. У цій Процедурі терміни вживаються в таких значеннях:

встановлення тарифів - встановлення НКРЕКП для ліцензіатів тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання за визначеною структурою;

заява - письмове звернення ліцензіата до НКРЕКП щодо встановлення/коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання з повним комплектом документів, передбачених цією Процедурою;

заявник - ліцензіат, який звернувся до НКРЕКП для встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання із заявою та відповідним комплектом документів;

нецільове або необґрунтоване використання коштів, передбачених встановленими тарифами, - використання ліцензіатом коштів на цілі або в розмірах, не передбачених структурою встановлених тарифів та схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою;

період, попередній базовому, - календарний рік, що передує базовому періоду;

тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання - вартість вироблення, транспортування, постачання одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості як грошовий вираз планованих економічно обґрунтованих витрат, витрат на відшкодування втрат підприємств, що виникають протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення, які встановлюються НКРЕКП без урахування податку на додану вартість.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про теплопостачання".

1.5. Розрахунки тарифів виконуються заявником відповідно до вимог порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води та подаються до НКРЕКП разом із заявою як додатки.

1.6. Рішення щодо встановлення тарифів приймаються НКРЕКП на відкритих засіданнях, які проводяться після розгляду поданих заявником документів та аналізу результатів фінансово-господарської діяльності заявника відповідними структурними підрозділами НКРЕКП і підготовки їх пропозицій, шляхом усебічного та повного з'ясування позицій усіх учасників відкритих засідань і оформлюються постановою НКРЕКП.

1.7. Рішення НКРЕКП про встановлення тарифів оприлюднюються на офіційному сайті НКРЕКП. До рішення про встановлення тарифів додається структура тарифів.

1.8. Заявник зобов'язаний використовувати кошти, отримані в результаті здійснення ліцензованої діяльності за встановленими НКРЕКП тарифами, виключно на витрати, передбачені структурою встановлених тарифів та схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою.

II. Вимоги до оформлення заяви

2.1. Для встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання ліцензіат подає до НКРЕКП у друкованому та електронному вигляді заяву щодо встановлення/коригування тарифів за встановленою формою (додаток 1), розрахунки тарифів з відповідними розрахунковими, підтвердними й аргументаційними матеріалами, які виконуються відповідно до вимог порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води та цієї Процедури.

2.2. До заяви щодо встановлення тарифів додаються у паперовому та електронному вигляді розрахунки, підтвердні й обґрунтовувальні матеріали та документи, що використовувалися під час проведення таких розрахунків:

1) пояснювальна записка щодо необхідності встановлення нових тарифів, що включає обґрунтування планованих витрат ліцензіата за їх складовими та аналіз результатів фінансово-господарської діяльності за базовий період й очікувані зміни у планованому періоді;

2) річний план виробництва, транспортування та постачання теплової енергії (додаток 2), погоджений відповідними органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";

3) розрахунки показників річного плану виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, витрат, що включаються до повної собівартості відповідних видів ліцензованої діяльності, витрат на покриття втрат підприємств (що виникають протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення), складових частин планованого прибутку та документи, що їх підтверджують та обґрунтовують, зокрема:

пооб'єктний щомісячний розрахунок корисного відпуску теплової енергії власним споживачам та на господарські потреби ліцензованої діяльності на планований період у розрізі кожного джерела теплової енергії та категорій споживачів;

реєстр приєднаного теплового навантаження власних споживачів згідно з укладеними договорами на постачання теплової енергії у розрізі категорій споживачів та об'єктів теплоспоживання ліцензіата, які використовуються для потреб ліцензованої діяльності;

копії рішень органів місцевого самоврядування про затвердження норм споживання житлово-комунальних послуг на централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води;

копії рішень органів місцевого самоврядування про початок/закінчення опалювального періоду в попередніх опалювальних періодах;

аналітична інформація щодо обсягів споживання теплової енергії споживачами, які мають лічильники, та щодо відповідності фактичної температури теплоносія за базовий період в подавальному і зворотному трубопроводах відповідним показникам затвердженого температурного графіка щодо кожного джерела теплової енергії;

інформація щодо виконання ліцензіатами перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води у попередніх періодах відповідно до Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 року N 151;

4) щомісячний розрахунок технологічних втрат теплової енергії в теплових мережах на планований період у розрізі кожного джерела теплової енергії та документи, що підтверджують вихідні дані для розрахунку, зокрема:

інформація щодо протяжності теплових мереж ліцензіата в розрізі джерел теплової енергії, способу прокладання, типу ізоляції, року введення в експлуатацію (проведення модернізації, реконструкції тощо);

копія температурного графіка роботи тепломережі, узгодженого з органами місцевого самоврядування в установленому порядку;

інформація щодо фактичних витоків теплоносія з теплових мереж за останні три роки;

5) копія погоджених в установленому порядку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів;

6) розрахунок палива, технологічних витрат електроенергії та води на планований період (у натуральних та вартісних одиницях виміру) та документи, що їх підтверджують і обґрунтовують. Розрахунки повинні містити розрахункові формули, пояснення з посиланням на відповідні нормативні акти, якими керуються заявники при виконанні розрахунків, чіткі вихідні дані, підтверджені завіреними копіями документів, зокрема:

копії паспортів котлів, насосного обладнання, вентиляторів, димососів, водопідготовчого обладнання, теплових мереж тощо;

копії експлуатаційної документації - ремонтні журнали котлів, копії режимних карт наладки котлів, водопідготовчого обладнання тощо;

копія плану організаційно-технічних заходів з економії паливно-енергетичних ресурсів, складеного відповідно до вимог пункту 7.10 глави 7 Основних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві, затверджених наказом Державного комітету України з енергозбереження від 22 жовтня 2002 року N 112, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2002 року за N 878/7166 (із змінами);

інформація щодо фактичних витрат паливно-енергетичних ресурсів у розрізі кожного джерела теплової енергії, теплового пункту, насосної станції за базовий період і період, попередній базовому;

7) інформація про середньоспискову чисельність персоналу ліцензіата. У разі необхідності збільшення чисельності працівників та/або витрат на оплату праці для врахування в тарифах, що подаються на розгляд НКРЕКП, ліцензіати попередньо надають до НКРЕКП для погодження відповідні пояснення та обґрунтування таких змін;

8) копія штатного розпису ліцензіата;

9) копія колективного договору ліцензіата;

10) копія наказу ліцензіата про облікову політику;

11) копія статуту підприємства;

12) копія графіка планово-попереджувальних ремонтних робіт на планований період, затвердженого ліцензіатом, та дефектні акти;

13) копія проектно-кошторисної документації на проведення ремонтних робіт;

14) копії рішень власника щодо користування майном, що використовується при виробництві, транспортуванні та постачанні теплової енергії (користування, оренда тощо), та акти приймання-передавання зазначеного майна;

15) копія рішення органу місцевого самоврядування про ставки податку на землю за земельні ділянки;

16) копія наказу про встановлення норм витрат палива та мастильних матеріалів на автомобільному транспорті ліцензіата;

17) інформація щодо балансової вартості основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів з розбивкою за групами та видами діяльності станом на дату подання розрахунків тарифів;

18) інвестиційна програма, розроблена відповідно до вимог Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 грудня 2012 року N 630, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14 грудня 2012 року N 381, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2013 року за N 97/22629;

19) довідка щодо сумарної встановленої потужності джерел теплової енергії, у тому числі у розрізі джерел, та довідка щодо сумарної протяжності теплових мереж у розрізі діаметрів трубопроводів;

20) копії статистичної звітності за базовий період і період, попередній базовому, а також з початку поточного року:

форма N 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)" (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868);

форма N 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868);

форма N 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці", затверджена наказом Державної служби статистики України від 21 липня 2015 року N 172;

форма N 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства", затверджена наказом Державної служби статистики України від 29 вересня 2014 року N 273;

форма N 11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію", затверджена наказом Державної служби статистики України від 24 жовтня 2013 року N 321;

форма N 11-МТП (річна) "Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії", затверджена наказом Державної служби статистики України від 05 вересня 2013 року N 268 (із змінами);

форма N 4-МТП (річна) "Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти", затверджена наказом Державної служби статистики України від 05 вересня 2013 року N 268 (із змінами);

форма N 2ТП-водгосп (річна) "Звіт про використання води", затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 березня 2015 року N 78, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 квітня 2015 року за N 382/26827;

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року N 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за N 1415/27860;

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 2015 року N 560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 липня 2015 року за N 783/27228;

Податкова декларація екологічного податку, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року N 715, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 року за N 1052/27497;

додаток 5 "Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води" до Податкової декларації з рентної плати, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року N 719, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 року за N 1051/27496;

21) розрахунок тарифів на виробництво теплової енергії (додаток 3);

22) розрахунок тарифів на транспортування теплової енергії (додаток 4);

23) розрахунок тарифів на постачання теплової енергії (додаток 5);

24) розрахунок тарифів на теплову енергію (додаток 6);

25) розрахунок вартості технологічного палива на виробництво теплової енергії котельнями (додаток 7);

26) розрахунок вартості технологічних витрат електроенергії на виробництво та транспортування теплової енергії (додаток 8);

27) загальна характеристика ліцензіата з виробництва / транспортування / постачання теплової енергії (додаток 9);

28) протокол відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях питання щодо необхідності встановлення цін (тарифів)/змін до них відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року N 866.

(пункт 2.2 доповнено підпунктом 28 згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
 комунальних послуг, від 07.11.2017 р. N 1376)

2.3. Для встановлення двоставкових тарифів на теплову енергію заявник додатково, крім визначених у пункті 2.2 цього розділу документів, подає до НКРЕКП розрахунки двоставкових тарифів на теплову енергію (додаток 10) з відповідними розрахунковими, підтвердними й арґументаційними матеріалами.

2.4. У разі виявлення обставин, передбачених підпунктами 1 (в частині змін рівня втрат теплової енергії відповідно до встановлених уповноваженим органом методик (порядків)), 2, 3 пункту 4.2 розділу IV цієї Процедури, ліцензіат подає до НКРЕКП заяву на встановлення тарифів шляхом коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення. До заяви додаються обов'язкові додатки, передбачені пунктом 2.1, підпунктами 2, 22 - 28 пункту 2.2 та пунктом 2.3 цього розділу, пояснювальна записка, розрахунки та документи, що підтверджують необхідність зміни тарифів.

(пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
 комунальних послуг, від 07.11.2017 р. N 1376)

2.5. Кількісні показники, враховані при формуванні структури чинних тарифів під час встановлення тарифів шляхом коригування, не переглядаються (крім випадку зміни рівня втрат теплової енергії відповідно до встановлених уповноваженим органом методик (порядків)).

2.6. Ліцензіат забезпечує достовірність наданої ним інформації.

III. Порядок та строки розгляду заяви

3.1. Заява щодо встановлення/коригування тарифів та зазначені в розділі II цієї Процедури документи подаються для реєстрації до НКРЕКП.

3.2. У разі відповідності заяви та доданих до неї документів вимогам, встановленим у розділі II цієї Процедури, НКРЕКП розглядає їх протягом 30 календарних днів з дня надходження до НКРЕКП.

3.3. У разі якщо заява та додані документи не відповідають вимогам розділу II цієї Процедури, заява залишається без розгляду, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви із зазначенням підстав.

3.4. НКРЕКП може звернутися до ліцензіата з метою отримання у визначений НКРЕКП строк додаткових письмових обґрунтувань та пояснень щодо наданих матеріалів, необхідних для підтвердження розрахунків тарифів та вирішення спірних питань, що виникли під час розгляду заяви щодо встановлення/коригування тарифів.

3.5. НКРЕКП може ініціювати проведення експертизи розрахунків і обґрунтовувальних матеріалів ліцензіата із залученням відповідних фахівців, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата.

3.6. Розгляд заяви призупиняється на строк проведення експертизи розрахунків та обґрунтовувальних матеріалів ліцензіата, передбачених пунктами 3.4 та 3.5 цього розділу, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата.

Якщо ліцензіат не надав додаткових пояснень та обґрунтувань на звернення НКРЕКП у визначений строк, розгляд заяви призупиняється до дня надходження зазначених пояснень та обґрунтувань.

3.7. Постанови НКРЕКП про встановлення тарифів, їх структури розміщуються на офіційному веб-сайті НКРЕКП протягом 10 робочих днів після прийняття відповідного рішення на відкритому засіданні НКРЕКП.

IV. Зміна тарифів

4.1. Зміна тарифів може бути ініційована ліцензіатом шляхом подання до НКРЕКП відповідної заяви щодо встановлення/коригування тарифів та доданих до неї документів, зазначених у розділі II цієї Процедури, або НКРЕКП без подання ліцензіатом зазначеної заяви.

4.2. Зміна тарифів може проводитись за обставин, що впливають або можуть вплинути на результати діяльності ліцензіата в період регулювання, а саме у таких випадках:

1) зміна обсягів виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, урахованих при встановленні чинних тарифів, більше ніж на 5 % або зміна рівня втрат теплової енергії відповідно до встановлених уповноваженим органом методик (порядків);

2) зміна в установленому порядку інвестиційної програми ліцензіата, якщо це призводить до зміни тарифів більше ніж на 2 % від установленого рівня;

3) зміна протягом строку дії тарифів величини окремих витрат, пов'язаних із провадженням ліцензованої діяльності, з причин, які не залежать від ліцензіата, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, втрат підприємств, що виникають протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, зміна обсягу фінансових витрат, складової планованого прибутку (у разі таких змін може проводитися перерахування тарифів шляхом коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення), якщо це призводить до зміни тарифів більше ніж на 2 % від установленого рівня;

4) невиконання ліцензіатом інвестиційної програми, яка була врахована в чинних тарифах, що є підставою для вилучення зі структури тарифів невикористаних коштів, які були передбачені на реалізацію інвестиційної програми, або врахування цих коштів як джерела фінансування інвестиційної програми на планований період;

5) наявність перехресного субсидіювання між видами господарської діяльності ліцензіата;

6) надання ліцензіатом до НКРЕКП недостовірної інформації при обґрунтуванні і розрахунках тарифів.

 

Заступник директора
Департаменту із регулювання
відносин у сфері теплопостачання

Є. Люлевич

 

ЗАЯВА
щодо встановлення/коригування тарифів

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування, місцезнаходження суб'єкта господарювання)
_____________________________________________________________________________________
(види господарської діяльності, серії, номери та дати видачі ліцензій суб'єкта господарювання)

Прошу розглянути заяву та додані до неї матеріали щодо встановлення/коригування тарифів на
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (види ліцензованої діяльності)

Заява та документи, що додаються, містять достовірну інформацію.

До заяви додаються: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Керівник

___________________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року


(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
 комунальних послуг, від 07.11.2017 р. N 1376)

 

ПОГОДЖЕНО
____________________

М. П.

 

РІЧНИЙ ПЛАН
ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ НА 20__ рік

________________________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

N з/п

Показники

Одиниці виміру

Період, попередній базовому
(факт)

Базовий період
(факт)

Річний план

У тому числі за місяць

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

план

план

план

план

план

план

план

план

план

план

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Відпуск теплової енергії з колекторів власних генеруючих джерел, усього, у тому числі:

Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

ТЕЦ, ТЕС, когенераційні установки та ті, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії

Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

котельні

Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Надходження в мережу ліцензіата теплової енергії, яка вироблена іншими виробниками, усього, у тому числі:

Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

покупна теплова енергія (розшифрувати за назвами виробників)

Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

теплова енергія інших власників для транспортування мережами ліцензіата (розшифрувати за власниками)

Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Надходження теплової енергії в мережу ліцензіата, усього
(рядок 2 + рядок 1)

Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Втрати теплової енергії в теплових мережах ліцензіата, усього:

Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

те саме у відсотках від пункту 3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

у тому числі втрати в теплових мережах ліцензіата теплової енергії інших власників (розшифрувати за власниками)

Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

те саме у відсотках від рядка 2.2

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Надходження теплової енергії ліцензіата в мережу інших теплотранспортуючих організацій

Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Втрати теплової енергії ліцензіата в теплових мережах інших теплотранспортуючих організацій

Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

те саме у відсотках від рядка 3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Корисний відпуск теплової енергії з мереж ліцензіата, усього, у тому числі:

Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

теплова енергія інших власників (розшифрувати за назвами власників)

Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

господарські потреби ліцензованої діяльності ліцензіата

Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3

корисний відпуск теплової енергії власним споживачам ліцензіата, усього, у тому числі на потреби:

Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.1

населення

Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

те саме у відсотках від рядка 7.3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2

релігійних організацій

Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

те саме у відсотках від рядка 7.3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.3

бюджетних установ

Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

те саме у відсотках від рядка 7.3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.4

інших споживачів

Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

те саме у відсотках від рядка 7.3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Теплове навантаження об'єктів теплоспоживання власних споживачів ліцензіата, усього, у тому числі на потреби:

Гкал/год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

населення

Гкал/год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

релігійних організацій

Гкал/год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3

бюджетних установ

Гкал/год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4

інших споживачів

Гкал/год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

___________________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
 комунальних послуг, від 07.11.2017 р. N 1376)

 

Розрахунок
тарифів на виробництво теплової енергії

(без податку на додану вартість)

N
з/п

Показники

Одиниці виміру

Сумарні та середньозважені показники

Виробництво теплової енергії для потреб населення

Виробництво теплової енергії для потреб релігійних організацій

Виробництво теплової енергії для потреб бюджетних установ та інших споживачів, усього

У тому числі

виробництво теплової енергії для потреб бюджетних установ

виробництво теплової енергії для потреб інших споживачів

період, поперед-
ній базово-
му (факт)

базо-
вий період (факт)

передба-
чено чинним тарифом

пла-
нова-
ний період

період, поперед-
ній базово-
му (факт)

базо-
вий період (факт)

передба-
чено чинним тарифом

пла-
нова-
ний період

період, поперед-
ній базово-
му (факт)

базо-
вий період (факт)

передба-
чено чинним тари-
фом

пла-
нова-
ний період

період, поперед-
ній базово-
му (факт)

базо-
вий період (факт)

передба-
чено чинним тари-
фом

пла-
нова-
ний період

період, поперед-
ній базово-
му (факт)

базо-
вий період (факт)

передба-
чено чинним тари-
фом

пла-
нова-
ний період

період, поперед-
ній базово-
му (факт)

базо-
вий період (факт)

передба-
чено чинним тари-
фом

пла-
нова-
ний період

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

Виробнича собівартість, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

паливо

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

електроенергія

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3

покупна теплова енергія*

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4

собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.1

паливо

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.2

електроенергія

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.3

решта витрат

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5

вода для технологічних потреб та водовідведення

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

прямі витрати на оплату праці

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

інші прямі витрати, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2

амортизаційні відрахування

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3

внески на регулювання

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4

інші прямі витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

загальновиробничі витрати, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1

витрати на оплату праці

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3

інші витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Адміністративні витрати, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

витрати на оплату праці

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

відрахування на соціальні заходи

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

інші витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Інші операційні витрати**

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Фінансові витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Повна собівартість**

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Витрати на покриття втрат

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Розрахунковий прибуток, усього**, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

податок на прибуток

тис. грн

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

7.2

дивіденди

тис. грн

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

7.3

резервний фонд (капітал)

тис. грн

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

7.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

тис. грн

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

7.5

інше використання прибутку

тис. грн

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

8

Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Тарифи на виробництво теплової енергії, у тому числі:

грн/Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1

паливна складова

грн/Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

решта витрат, крім паливної складової

грн/Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Реалізація теплової енергії власним споживачам

Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Обсяг покупної теплової енергії

Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ціна покупної теплової енергії

грн/Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Відпуск теплової енергії з колекторів власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок

Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Собівартість у тарифах на теплову енергію власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок

грн/Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Також заповнюється суб'єктами господарювання у разі відсутності власного виробництва теплової енергії та відповідно до купівлі всього обсягу теплової енергії для подальшого її постачання власним споживачам.

** Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.

Керівник

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 3 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 07.11.2017 р. N 1376)

 

Розрахунок
тарифів на транспортування теплової енергії

(без податку на додану вартість)

N
з/п

Показники

Одиниці виміру

Усього

період, попередній базовому (факт)

базовий період (факт)

передбачено чинним тарифом

планований період

1

2

3

4

5

6

7

1

Виробнича собівартість, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

1.1

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

1.1.1

електроенергія

тис. грн

 

 

 

 

1.1.2

транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств

тис. грн

 

 

 

 

1.1.3

вода для технологічних потреб та водовідведення

тис. грн

 

 

 

 

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

тис. грн

 

 

 

 

1.2

прямі витрати на оплату праці

тис. грн

 

 

 

 

1.3

інші прямі витрати, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

тис. грн

 

 

 

 

1.3.2

амортизаційні відрахування

тис. грн

 

 

 

 

1.3.3

внески на регулювання

тис. грн

 

 

 

 

1.3.4

інші прямі витрати

тис. грн

 

 

 

 

1.4

загальновиробничі витрати, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

1.4.1

витрати на оплату праці

тис. грн

 

 

 

 

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

тис. грн

 

 

 

 

1.4.3

інші витрати

тис. грн

 

 

 

 

2

Адміністративні витрати, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

2.1

витрати на оплату праці

тис. грн

 

 

 

 

2.2

відрахування на соціальні заходи

тис. грн

 

 

 

 

2.3

інші витрати

тис. грн

 

 

 

 

3

Інші операційні витрати*

тис. грн

 

 

 

 

4

Фінансові витрати

тис. грн

 

 

 

 

5

Повна собівартість*

тис. грн

 

 

 

 

6

Витрати на покриття втрат

тис. грн

 

 

 

 

7

Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

7.1

податок на прибуток

тис. грн

 

 

 

 

7.2

дивіденди

тис. грн

 

 

 

 

7.3

резервний фонд (капітал)

тис. грн

 

 

 

 

7.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

тис. грн

 

 

 

 

7.5

інше використання прибутку

тис. грн

 

 

 

 

8

Вартість постачання теплової енергії за відповідними тарифами

тис. грн

 

 

 

 

9

Середньозважений тариф на постачання теплової енергії

грн/Гкал

 

 

 

 

10

Обсяг надходження теплової енергії до мережі ліцензіата, у тому числі:

Гкал

 

 

 

 

10.1

власної теплової енергії

Гкал

 

 

 

 

10.2

теплової енергії інших власників для транспортування мережами ліцензіата

Гкал

 

 

 

 

11

Втрати теплової енергії в мережах ліцензіата, усього, у тому числі:

Гкал

 

 

 

 

11.1

власної теплової енергії

Гкал

 

 

 

 

11.2

теплової енергії інших власників для транспортування мережами ліцензіата

Гкал

 

 

 

 

12

Корисний відпуск теплової енергії з мереж ліцензіата, усього, у тому числі:

Гкал

 

 

 

 

12.1

господарські потреби ліцензованої діяльності

Гкал

 

 

 

 

12.2

корисний відпуск теплової енергії інших власників

Гкал

 

 

 

 

12.3

корисний відпуск теплової енергії власним споживачам, у тому числі на потреби:

Гкал

 

 

 

 

12.3.1

населення

Гкал

 

 

 

 

12.3.2

релігійних організацій

Гкал

 

 

 

 

12.3.3

бюджетних установ

Гкал

 

 

 

 

12.3.4

інших споживачів

Гкал

 

 

 

 

13

Обсяг транспортування теплової енергії ліцензіата мережами іншого(их) транспортувальника(ів)

Гкал

 

 

 

 

14

Тариф(и) іншого(их) транспортувальника(ів) на транспортування теплової енергії

грн/Гкал

 

 

 

 

____________
* Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.

Керівник

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 4 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 07.11.2017 р. N 1376)

 

Розрахунок
тарифів на постачання теплової енергії

(без податку на додану вартість)

N
з/п

Показники

Одиниці виміру

Усього

період, попередній базовому (факт)

базовий період (факт)

передбачено чинним тарифом

планований період

1

2

3

4

5

6

7

1

Виробнича собівартість, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

1.1

прямі матеріальні витрати

тис. грн

 

 

 

 

1.2

прямі витрати на оплату праці

тис. грн

 

 

 

 

1.3

інші прямі витрати, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

тис. грн

 

 

 

 

1.3.2

амортизаційні відрахування

тис. грн

 

 

 

 

1.3.3

внески на регулювання

тис. грн

 

 

 

 

1.3.4

інші прямі витрати

тис. грн

 

 

 

 

1.4

загальновиробничі витрати, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

1.4.1

витрати на оплату праці

тис. грн

 

 

 

 

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

тис. грн

 

 

 

 

1.4.3

інші витрати

тис. грн

 

 

 

 

2

Адміністративні витрати, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

2.1

витрати на оплату праці

тис. грн

 

 

 

 

2.2

відрахування на соціальні заходи

тис. грн

 

 

 

 

2.3

інші витрати

тис. грн

 

 

 

 

3

Інші операційні витрати*

тис. грн

 

 

 

 

4

Фінансові витрати

тис. грн

 

 

 

 

5

Повна собівартість*

тис. грн

 

 

 

 

6

Витрати на покриття втрат

тис. грн

 

 

 

 

7

Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

7.1

податок на прибуток

тис. грн

Х

Х

 

 

7.2

дивіденди

тис. грн

Х

Х

 

 

7.3

резервний фонд (капітал)

тис. грн

Х

Х

 

 

7.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

тис. грн

Х

Х

 

 

7.5

інше використання прибутку

тис. грн

Х

Х

 

 

8

Вартість постачання теплової енергії за відповідними тарифами

тис. грн

 

 

 

 

9

Середньозважений тариф на постачання теплової енергії

грн/Гкал

 

 

 

 

10

Обсяг реалізованої теплової енергії власним споживачам, у тому числі на потреби:

Гкал

 

 

 

 

 

10.1

населення

Гкал

 

 

 

 

10.2

релігійних організацій

Гкал

 

 

 

 

10.3

бюджетних установ

Гкал

 

 

 

 

10.4

інших споживачів

Гкал

 

 

 

 

____________
* Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.

Керівник

______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 5 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 07.11.2017 р. N 1376)

 

Розрахунок
тарифів на теплову енергію

(без податку на додану вартість)

N з/п

Найменування показника

Одиниці виміру

Сумарні та середньозважені показники

На потреби споживачів

населення

релігійних організацій

бюджетних установ

інших споживачів

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Тариф на виробництво теплової енергії, у тому числі:

грн/Гкал

 

 

 

 

 

1.1

повна планована собівартість виробництва теплової енергії

грн/Гкал

 

 

 

 

 

1.2

витрати на покриття втрат

тис. грн

 

 

 

 

 

1.3

планований прибуток

грн/Гкал

 

 

 

 

 

2

Тариф на транспортування теплової енергії, у тому числі:

грн/Гкал

 

 

 

 

 

2.1

повна планована собівартість транспортування теплової енергії

грн/Гкал

 

 

 

 

 

2.2

витрати на покриття втрат

тис. грн

 

 

 

 

 

2.3

планований прибуток

грн/Гкал

 

 

 

 

 

3

Тариф на постачання теплової енергії, у тому числі:

грн/Гкал

 

 

 

 

 

3.1

повна планована собівартість постачання теплової енергії

грн/Гкал

 

 

 

 

 

3.2

витрати на покриття втрат

тис. грн

 

 

 

 

 

3.3

планований прибуток

грн/Гкал

 

 

 

 

 

4

Тариф на теплову енергію, у тому числі:

грн/Гкал

 

 

 

 

 

4.1

повна планована собівартість теплової енергії

грн/Гкал

 

 

 

 

 

4.2

витрати на покриття втрат

тис. грн

 

 

 

 

 

4.3

планований прибуток

грн/Гкал

 

 

 

 

 

5

Річні плановані доходи від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, усього, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

5.1

повна планована собівартість виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

тис. грн

 

 

 

 

 

5.2

витрати на покриття втрат

тис. грн

 

 

 

 

 

5.3

планований прибуток від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

тис. грн

 

 

 

 

 

6

Річні плановані доходи від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії без транспортування мережами ліцензіата теплової енергії інших власників, усього, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

6.1

повна планована собівартість виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

тис. грн

 

 

 

 

 

6.2

витрати на покриття втрат

тис. грн

 

 

 

 

 

6.3

планований прибуток від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

тис. грн

 

 

 

 

 

7

Планований корисний відпуск з мереж ліцензіата теплової енергії власним споживачам та теплової енергії інших власників, у тому числі:

Гкал

 

 

 

 

 

7.1

корисний відпуск теплової енергії власним споживачам

Гкал

 

 

 

 

 

7.2

корисний відпуск теплової енергії інших власників

Гкал

 

 

 

 

 

8

Рівні рентабельності тарифів:

 

 

 

 

 

 

8.1

на виробництво теплової енергії

%

 

 

 

 

 

8.2

на транспортування теплової енергії

%

 

 

 

 

 

8.3

на постачання теплової енергії

%

 

 

 

 

 

8.4

на теплову енергію

%

 

 

 

 

 

Керівник

___________________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
 комунальних послуг, від 07.11.2017 р. N 1376)

 

Розрахунок
вартості технологічного палива на виробництво теплової енергії котельнями на ____ рік

(без податку на додану вартість)

Вид палива

Відпуск теплової енергії з колекторів, Гкал

Норма питомих витрат умовного палива, кг у. п./Гкал

Витрати умовного палива, т

Калорійність натурального палива, ккал/м3, ккал/кг

Витрати натурального палива, тис. м3, т

Ціна натурального палива, грн/тис. м3, грн/т

Вартість палива, тис. грн

Ціна 1 тонни умовного палива, грн/т

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Газ, у тому числі для потреб:

 

 

 

 

 

 

 

 

населення

 

 

 

 

 

 

 

 

релігійних організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджетних установ

 

 

 

 

 

 

 

 

інших споживачів

 

 

 

 

 

 

 

 

Мазут, у тому числі для потреб:

 

 

 

 

 

 

 

 

населення

 

 

 

 

 

 

 

 

релігійних організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджетних установ

 

 

 

 

 

 

 

 

інших споживачів

 

 

 

 

 

 

 

 

Вугілля, у тому числі для потреб:

 

 

 

 

 

 

 

 

населення

 

 

 

 

 

 

 

 

релігійних організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджетних установ

 

 

 

 

 

 

 

 

інших споживачів

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше технологічне паливо, у тому числі для потреб:

 

 

 

 

 

 

 

 

населення

 

 

 

 

 

 

 

 

релігійних організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджетних установ

 

 

 

 

 

 

 

 

інших споживачів

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумарні та середньозважені показники, у тому числі для потреб:

 

 

 

 

 

 

 

 

населення

 

 

 

 

 

 

 

 

релігійних організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджетних установ

 

 

 

 

 

 

 

 

інших споживачів

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

___________________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
 комунальних послуг, від 07.11.2017 р. N 1376)

 

Розрахунок
вартості технологічних витрат електроенергії на виробництво та транспортування теплової енергії

(без податку на додану вартість)

Найменування показника

Одиниці виміру

Планований рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Виробництво теплової енергії котельнями

Відпуск теплової енергії з колекторів котелень

Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма питомих витрат електроенергії на виробництво теплової енергії

кВт·год/Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг споживання активної електроенергії, усього

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споживання електроенергії (I клас напруги)

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тариф без ПДВ (I клас напруги)

коп/кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість електроенергії (I клас напруги)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споживання електроенергії (II клас напруги)

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тариф без ПДВ (II клас напруги)

коп/кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість електроенергії (II клас напруги)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споживання електроенергії власного виробництва

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собівартість електроенергії власного виробництва

коп/кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість електроенергії власного виробництва

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість активної електроенергії, усього

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг споживання реактивної електроенергії

тис. кВАр·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тариф на споживання реактивної електроенергії без ПДВ

коп/кВАр·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість споживання реактивної електроенергії

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг генерації реактивної електроенергії

тис. кВАр·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тариф на генерацію реактивної електроенергії без ПДВ

коп/кВАр·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість генерації реактивної електроенергії

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість активної та реактивної електроенергії на виробництво теплової енергії котельнями

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортування теплової енергії власними тепловими мережами

Обсяг надходження теплової енергії у власні теплові мережі

Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма питомих витрат електроенергії на транспортування теплової енергії

кВт·год/Гкал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг споживання активної електроенергії, усього

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споживання електроенергії (I клас напруги)

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тариф без ПДВ (I клас напруги)

коп/кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість електроенергії (I клас напруги)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споживання електроенергії (II клас напруги)

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тариф без ПДВ (II клас напруги)

коп/кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість електроенергії (II клас напруги)

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споживання електроенергії власного виробництва

тис. кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собівартість електроенергії власного виробництва

коп/кВт·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість електроенергії власного виробництва

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість активної електроенергії, усього

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг споживання реактивної електроенергії

тис. кВАр·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тариф на споживання реактивної електроенергії без ПДВ

коп/кВАр·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість споживання реактивної електроенергії

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг генерації реактивної електроенергії

тис. кВАр·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тариф на генерацію реактивної електроенергії без ПДВ

коп/кВАр·год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість генерації реактивної електроенергії

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість активної та реактивної електроенергії на транспортування теплової енергії власними мережами

тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

___________________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
 комунальних послуг, від 07.11.2017 р. N 1376)

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ліцензіата з виробництва / транспортування / постачання теплової енергії

N з/п

Показники

Одиниці виміру

Період, попередній базовому (факт)

Базовий період (факт)

Передбачено чинними тарифами

Планований період

1

2

3

4

5

6

7

Виробництво теплової енергії

1

Встановлена потужність джерел теплопостачання (генеруючих джерел)

Гкал/год

 

 

 

 

2

Теплове навантаження об'єктів теплоспоживання власних споживачів

Гкал/год

 

 

 

 

3

Питоме використання палива (газу) до обсягу відпуску в мережу теплової енергії з колекторів генеруючих джерел

м3/Гкал

 

 

 

 

3.1

інше паливо (вказати)

 

 

 

 

 

4

Фактичне питоме використання умовного палива на відпуск теплової енергії з колекторів генеруючих джерел

кг у. п./Гкал

 

 

 

 

5

Встановлений норматив використання умовного палива на відпуск теплової енергії з колекторів генеруючих джерел

кг у. п./Гкал

 

 

 

 

6

Обсяг виробленої теплової енергії

Гкал

 

 

 

 

7

Обсяг використання теплової енергії на власні потреби джерел теплопостачання (генеруючих джерел)

Гкал

 

 

 

 

8

Обсяг відпущеної в мережу теплової енергії з колекторів генеруючих джерел

Гкал

 

 

 

 

9

Середньооблікова чисельність персоналу ліцензованої діяльності

осіб

 

 

 

 

10

Середньомісячна заробітна плата персоналу ліцензованої діяльності

грн

 

 

 

 

11

Витрати на оплату праці у повній собівартості, усього

тис. грн

 

 

 

 

12

Витрати на ремонт та інше поліпшення основних засобів у повній собівартості, усього

тис. грн

 

 

 

 

12.1

у тому числі без заробітної плати з нарахуваннями

тис. грн

 

 

 

 

13

Амортизаційні відрахування у повній собівартості, усього

тис. грн

 

 

 

 

14

Витрати на електроенергію у повній собівартості, усього

тис. грн

 

 

 

 

Транспортування теплової енергії

1

Загальна довжина теплових мереж у двотрубному виразі станом на кінець року

км

 

 

 

 

2

Середньооблікова чисельність персоналу ліцензованої діяльності

осіб

 

 

 

 

3

Середньомісячна заробітна плата персоналу ліцензованої діяльності

грн

 

 

 

 

4

Річний обсяг надходження теплової енергії в мережу ліцензіата

Гкал

 

 

 

 

5

Фактичні втрати теплової енергії у власних мережах:

Гкал

 

 

 

 

5.1

у відсотках

%

 

 

 

 

6

Нормативні втрати теплової енергії у власних мережах:

Гкал

 

 

 

 

6.1

у відсотках

%

 

 

 

 

7

Річний обсяг транспортування теплової енергії мережами, у тому числі:

Гкал

 

 

 

 

7.1

власної теплової енергії мережами сторонніх підприємств

Гкал

 

 

 

 

7.2

власними тепловими мережами усього, у тому числі:

Гкал

 

 

 

 

7.2.1

власної теплової енергії

Гкал

 

 

 

 

7.2.2

теплової енергії інших власників

Гкал

 

 

 

 

8

Витрати на оплату праці у повній собівартості, усього

тис. грн

 

 

 

 

9

Витрати на ремонт та інше поліпшення основних засобів у повній собівартості, усього

тис. грн

 

 

 

 

9.1

у тому числі без заробітної плати з нарахуваннями

тис. грн

 

 

 

 

10

Амортизаційні відрахування у повній собівартості, усього

тис. грн

 

 

 

 

11

Витрати на електроенергію у повній собівартості, усього

тис. грн

 

 

 

 

12

Теплове навантаження об'єктів теплоспоживання споживачів інших власників теплової енергії*, яка транспортується мережами ліцензіата, у тому числі на потреби:

Гкал/год

 

 

 

 

12.1

населення

Гкал/год

 

 

 

 

12.2

релігійних організацій

Гкал/год

 

 

 

 

12.3

бюджетних установ

Гкал/год

 

 

 

 

12.4

інших споживачів

Гкал/год

 

 

 

 

Постачання теплової енергії

1

Кількість споживачів (абонентів) ліцензіата, усього, у тому числі:

одиниць

 

 

 

 

1.1

населення - фізичні особи

одиниць

 

 

 

 

1.2

виконавці комунальних послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води

одиниць

 

 

 

 

1.3

релігійні організації

одиниць

 

 

 

 

1.4

бюджетні установи

одиниць

 

 

 

 

1.5

інші споживачі

одиниць

 

 

 

 

2

Середньооблікова чисельність персоналу ліцензованої діяльності

осіб

 

 

 

 

3

Середньомісячна заробітна плата персоналу ліцензованої діяльності

грн

 

 

 

 

4

Річний обсяг постачання теплової енергії споживачам, у тому числі на потреби:

Гкал

 

 

 

 

4.1

населення - фізичних осіб

Гкал

 

 

 

 

4.1.1

у тому числі, що обліковується приладами обліку

Гкал

 

 

 

 

4.2

виконавців комунальних послуг для населення з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води

Гкал

 

 

 

 

4.2.1

у тому числі, що обліковується приладами обліку

Гкал

 

 

 

 

4.3

релігійних організацій

Гкал

 

 

 

 

4.3.1

у тому числі, що обліковується приладами обліку

Гкал

 

 

 

 

4.4

бюджетних установ

Гкал

 

 

 

 

4.4.1

у тому числі, що обліковується приладами обліку

Гкал

 

 

 

 

4.5

інших споживачів

Гкал

 

 

 

 

4.5.1

у тому числі, що обліковується приладами обліку

Гкал

 

 

 

 

5

Витрати на оплату праці у повній собівартості, усього

тис. грн

 

 

 

 

6

Витрати на ремонт та інше поліпшення основних засобів у повній собівартості, усього

тис. грн

 

 

 

 

6.1

у тому числі без заробітної плати з нарахуваннями

тис. грн

 

 

 

 

7

Амортизаційні відрахування у повній собівартості, усього

тис. грн

 

 

 

 

8

Витрати на електроенергію у повній собівартості, усього

тис. грн

 

 

 

 

____________
* Заповнюється при встановленні двоставкових тарифів.

Керівник

___________________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
 комунальних послуг, від 07.11.2017 р. N 1376)

 

Розрахунок
двоставкових тарифів на теплову енергію

(без податку на додану вартість)

N
з/п

Найменування показників

Одиниці виміру

Сумарні та середньозважені показники

Для потреб

населення

релігійних організацій

бюджетних установ

інших споживачів

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам

Гкал

 

 

 

 

 

2

Теплове навантаження об'єктів теплоспоживання власних споживачів

Гкал/год

 

 

 

 

 

Виробництво теплової енергії

3

Повна планована собівартість виробництва теплової енергії, усього, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

3.1

умовно-змінні витрати, усього, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

3.1.1

витрати на технологічне паливо для виробництва теплової енергії, усього, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

3.1.1.1

котельнями

тис. грн

 

 

 

 

 

3.1.1.2

на власних ТЕЦ, ТЕС, когенераційних установках та тих, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії

тис. грн

 

 

 

 

 

3.1.2

витрати на технологічну електроенергію для виробництва теплової енергії, усього, у тому числі:

тис. грн

 

 

 

 

 

3.1.2.1

котельнями

тис. грн

 

 

 

 

 

3.1.2.2

на власних ТЕЦ, ТЕС, когенераційних установках та тих, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії

тис. грн

 

 

 

 

 

3.1.3

витрати на покупну теплову енергію

тис. грн

 

 

 

 

 

3.2

умовно-постійні витрати, усього - решта витрат повної планованої собівартості виробництва теплової енергії

тис. грн

 

 

 

 

 

4

Витрати на покриття втрат, віднесені до умовно-постійної частини

тис. грн

 

 

 

 

 

5

Планований прибуток у тарифах на виробництво теплової енергії, віднесений до умовно-постійної частини

тис. грн

 

 

 

 

 

6

Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на виробництво теплової енергії у собівартості, усього, у тому числі:

грн/Гкал

 

 

 

 

 

6.1

паливна складова

грн/Гкал

 

 

 

 

 

6.2

решта витрат, крім паливної складової

грн/Гкал

 

 

 

 

 

7

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на виробництво теплової енергії - місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження, у тому числі:

грн/Гкал/год

 

 

 

 

 

7.1

складова собівартості (рядок 3.2 / рядок 2 / 12 місяців)

грн/Гкал/год

 

 

 

 

 

7.2

складова витрат на покриття втрат (рядок 4 / рядок 2 / 12 місяців)

грн/Гкал/год

 

 

 

 

 

7.3

складова прибутку (рядок 5 / рядок 2 / 12 місяців)

грн/Гкал/год

 

 

 

 

 

Транспортування теплової енергії

8

Теплове навантаження об'єктів теплоспоживання власних споживачів та споживачів інших власників теплової енергії, яка транспортується мережами ліцензіата

Гкал/год

 

 

 

 

 

9

Повна планована собівартість транспортування теплової енергії, усього - умовно-постійні витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

10

Витрати на покриття втрат - умовно-постійні витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

11

Планований прибуток у тарифах на транспортування теплової енергії

тис. грн

 

 

 

 

 

12

Місячна абонентська плата за транспортування теплової енергії на одиницю теплового навантаження, у тому числі:

грн/Гкал/год

 

 

 

 

 

12.1

складова собівартості (рядок 9 / рядок 8 / 12 місяців)

грн/Гкал/год

 

 

 

 

 

12.2

складова витрат на покриття втрат (рядок 10/ рядок 8 / 12 місяців)

грн/Гкал/год

 

 

 

 

 

12.3

складова прибутку (рядок 11 / рядок 8/ 12 місяців)

грн/Гкал/год

 

 

 

 

 

Постачання теплової енергії

13

Повна планована собівартість постачання теплової енергії, усього - умовно-постійні витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

14

Витрати на покриття втрат - умовно-постійні витрати

тис. грн

 

 

 

 

 

15

Планований прибуток у тарифах на постачання теплової енергії

тис. грн

 

 

 

 

 

16

Місячна абонентська плата за постачання теплової енергії на одиницю теплового навантаження, у тому числі:

грн/Гкал/год

 

 

 

 

 

16.1

складова собівартості (рядок 13/ рядок 2 / 12 місяців)

грн/Гкал/год

 

 

 

 

 

16.2

складова витрат на покриття втрат (рядок 13 / рядок 2 / 12 місяців)

грн/Гкал/год

 

 

 

 

 

16.3

складова прибутку (рядок 13/ рядок 2 / 12 місяців)

грн/Гкал/год

 

 

 

 

 

Двоставкові тарифи на теплову енергію для кінцевих споживачів

17

Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію у собівартості (рядок 6), усього, у тому числі:

грн/Гкал

 

 

 

 

 

17.1

паливна складова (рядок 6.1)

грн/Гкал

 

 

 

 

 

17.2

решта витрат, крім паливної складової (рядок 6.2)

грн/Гкал

 

 

 

 

 

18

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію - місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження (рядок 7 + рядок 12 + рядок 16), у тому числі:

грн/Гкал/год

 

 

 

 

 

18.1

складова собівартості (рядок 7.1 + рядок 12.1 + рядок 16.1)

грн/Гкал/год

 

 

 

 

 

18.2

складова витрат на покриття втрат (рядок 7.2 + рядок 12.2 + рядок 16.2)

грн/Гкал/год

 

 

 

 

 

18.3

складова прибутку (рядок 7.3 + рядок 12.3 + рядок 16.3)

грн/Гкал/год

 

 

 

 

 

Керівник

______________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 10 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 07.11.2017 р. N 1376)

____________

Опрос