Идет загрузка документа (430 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Процедуры установления тарифов на услуги по централизованному отоплению и централизованной поставке горячей воды

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг
Постановление от 31.03.2016 № 529
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

31.03.2016

м. Київ

N 529

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 липня 2016 р. за N 992/29122

Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 7 листопада 2017 року N 1377

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 8 квітня 2020 року N 768)

Відповідно до Законів України "Про теплопостачання", "Про житлово-комунальні послуги", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", підпункту 5 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року N 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Процедуру встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 20 червня 2014 року N 766 "Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 17 липня 2014 року за N 828/25605.

3. Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

4. Ця постанова набирає чинності з дати її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. Терентьєв

Заступник Міністра регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

Е. Б. Кругляк

 

ПРОЦЕДУРА
встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води

I. Загальні положення

1.1. Ця Процедура визначає порядок встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води.

1.2. Ця Процедура застосовується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), при встановленні тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води і поширюється на суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП та які є виконавцями послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води (далі - виконавці послуг) відповідно до Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг".

1.3. У цій Процедурі терміни вживаються в таких значеннях:

встановлення тарифів - встановлення НКРЕКП для виконавців послуг тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води за визначеною структурою;

заява - письмове звернення виконавця послуг до НКРЕКП щодо встановлення/коригування тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води з повним комплектом документів, передбачених цією Процедурою;

заявник - виконавець послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, який звернувся до НКРЕКП для встановлення тарифів на централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води із заявою та відповідним комплектом документів.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про теплопостачання", "Про житлово-комунальні послуги".

1.4. Розрахунки тарифів виконуються заявником відповідно до вимог порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води та надаються до НКРЕКП разом із заявою як додатки.

1.5. Рішення щодо встановлення тарифів приймаються НКРЕКП на відкритих засіданнях, які проводяться після розгляду наданих заявником документів та аналізу результатів фінансово-господарської діяльності заявника відповідними структурними підрозділами НКРЕКП і підготовки їх пропозицій, шляхом усебічного та повного з'ясування позицій усіх учасників відкритих засідань та оформлюються постановою НКРЕКП.

1.6. Рішення НКРЕКП про встановлення тарифів оприлюднюються на офіційному сайті НКРЕКП. До рішення про встановлення тарифів додається структура тарифів.

1.7. Рішення НКРЕКП щодо встановлених тарифів доводяться до відома споживачів згідно з вимогами статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" та Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 липня 2012 року N 390, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2012 року за N 1380/21692.

II. Вимоги до оформлення заяви

2.1. Для встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води заявник подає до НКРЕКП заяву за встановленою формою (додаток 1).

2.2. До заяви щодо встановлення тарифів додаються у паперовому та електронному вигляді розрахунки, підтвердні й обґрунтовувальні матеріали та документи, що використовувалися під час проведення таких розрахунків, а саме:

1) пояснювальна записка щодо необхідності встановлення нових тарифів, що включає обґрунтування планованих витрат виконавця послуг за їх складовими та аналіз результатів фінансово-господарської діяльності за базовий період й очікувані зміни у планованому періоді;

2) перелік житлових будинків, надання послуг мешканцям яких здійснює виконавець послуг (додаток 2);

3) розрахунок витрат на оплату праці персоналу, безпосередньо задіяного в наданні послуг із централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води;

4) інформація щодо планованих обсягів теплової енергії на централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води для категорії споживачів "населення", опалюваної площі та відповідних питомих норм на опалення житлових будинків у розрізі поверхів та кліматичних показників (додаток 3), інформація щодо планованих обсягів теплової енергії та води на послуги з централізованого постачання гарячої води для категорії споживачів "населення" (додаток 4) та консолідована інформація щодо планованих обсягів теплової енергії на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води;

5) інформація щодо обсягів теплової енергії на централізоване постачання гарячої води для потреб управителів багатоквартирних будинків, бюджетних установ та інших споживачів (додаток 5);

6) розрахунок одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню (додаток 6);

7) розрахунок двоставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню (додаток 7);

8) розрахунок тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої води для потреб управителів багатоквартирних будинків, бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів (додаток 8);

9) копії звітності за базовий період та з початку поточного року:

форма N 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)" (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868);

форма N 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868);

форма N 8-НКП-ЖКК (квартальна) "Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності" (додаток 8 до Правил організації звітності, що подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 11 жовтня 2013 року N 202, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2013 року за N 1905/24437);

форма N 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці", затверджена наказом Державної служби статистики України від 21 липня 2015 року N 172;

форма N 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства", затверджена наказом Державної служби статистики України від 29 вересня 2014 року N 273;

форма N 11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію", затверджена наказом Державної служби статистики України від 24 жовтня 2013 року N 321;

10) копії рішень органів місцевого самоврядування про затвердження норм споживання житлово-комунальних послуг на централізоване опалення, централізоване постачання гарячої води;

11) копії рішень органів місцевого самоврядування про початок/закінчення опалювального періоду у попередніх опалювальних періодах;

12) розрахунок інших витрат абонентської служби, розрахунок витрат на придбання води на послугу з централізованого постачання гарячої води, розрахунок витрат на послуги банку та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів;

(підпункт 12 пункту 2.2 у редакції постанови Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
 послуг, від 07.11.2017 р. N 1377)

13) протокол відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях питання щодо необхідності встановлення цін (тарифів) / змін до них відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року N 866.

(пункт 2.2 доповнено підпунктом 13 згідно з постановою Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 07.11.2017 р. N 1377)

2.3. У разі виявлення обставин, передбачених підпунктом 2 пункту 4.2 розділу IV цієї Процедури, ліцензіат подає до НКРЕКП заяву щодо встановлення тарифів шляхом коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення. До заяви додаються обов'язкові додатки, передбачені підпунктами 6 - 8 та 13 пункту 2.2 цього розділу, пояснювальна записка, розрахунки та документи, що підтверджують необхідність зміни тарифів.

(абзац перший пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
 та комунальних послуг, від 07.11.2017 р. N 1377)

Кількісні показники, враховані при формуванні структури чинних тарифів під час встановлення тарифів шляхом коригування, не переглядаються.

2.4. Виконавець послуг забезпечує достовірність наданої ним інформації.

III. Порядок та строки розгляду заяви

3.1. Заява щодо встановлення/коригування тарифів та зазначені в розділі II цієї Процедури документи подаються для реєстрації до НКРЕКП.

3.2. У разі відповідності заяви та доданих до неї документів вимогам, встановленим у розділі II цієї Процедури, НКРЕКП розглядає їх протягом 30 календарних днів з дня надходження до НКРЕКП.

3.3. У разі якщо заява та додані до неї документи не відповідають вимогам розділу II цієї Процедури, заява залишається без розгляду, про що НКРЕКП письмово повідомляє виконавця послуг протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви із зазначенням підстав.

3.4. НКРЕКП може ініціювати проведення експертизи розрахунків та обґрунтовувальних матеріалів виконавця послуг із залученням відповідних фахівців, про що НКРЕКП письмово повідомляє виконавця послуг.

3.5. НКРЕКП може звернутися до виконавця послуг з метою отримання у визначений НКРЕКП строк додаткових письмових обґрунтувань та пояснень щодо наданих матеріалів, необхідних для підтвердження розрахунків тарифів та вирішення спірних питань, що виникли під час розгляду заяви щодо встановлення/коригування тарифів.

Розгляд заяви призупиняється на строк проведення експертизи розрахунків та обґрунтовувальних матеріалів виконавця послуг, передбаченої пунктом 3.4 цього розділу, а також на строк, передбачений абзацом першим цього пункту, про що НКРЕКП письмово повідомляє виконавця послуг.

Якщо виконавець послуг не надав додаткових пояснень та обґрунтувань на звернення НКРЕКП у визначений строк, розгляд заяви призупиняється до дня надходження зазначених пояснень та обґрунтувань.

3.6. Постанови НКРЕКП про встановлення тарифів, їх структури розміщуються на офіційному веб-сайті НКРЕКП протягом 10 робочих днів після прийняття відповідного рішення на відкритому засіданні НКРЕКП.

IV. Зміна тарифів

4.1. Зміна тарифів може бути ініційована виконавцем послуг шляхом подання до НКРЕКП заяви щодо встановлення/коригування тарифів та доданих до неї документів, зазначених у розділі II цієї Процедури, або НКРЕКП без подання ліцензіатом зазначеної заяви.

4.2. Зміна тарифів може проводитись за обставин, що впливають або можуть вплинути на результати діяльності виконавця послуг, а саме у таких випадках:

1) зміна обсягів надання послуг із централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, урахованих при встановленні чинних тарифів, більше ніж на 15 %, зміна у структурі опалюваного житлового фонду більше ніж на 15 %;

2) зміна протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, пов'язаних із наданням послуг централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, з причин, які не залежать від виконавця послуг, зокрема збільшення або зменшення ставок податків і зборів, розмірів мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси (у разі таких змін може проводитися перерахування тарифів шляхом коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення), якщо це в сукупності призводить до зміни тарифів більше ніж на 2 % від установленого рівня;

3) наявність перехресного субсидіювання між видами господарської діяльності виконавця послуг або установлення факту нецільового чи необґрунтованого використання виконавцем послуг коштів, передбачених структурою тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води;

4) надання виконавцем послуг до НКРЕКП недостовірної інформації при обґрунтуванні і розрахунках тарифів.

 

Заступник директора Департаменту
із регулювання відносин
у сфері теплопостачання

Є. Люлевич

 

ЗАЯВА
щодо встановлення/коригування тарифів

_____________________________________________________________________________________
                                              (повне найменування, місцезнаходження суб'єкта господарювання)

_____________________________________________________________________________________
                                (вид господарської діяльності, серія, номер та дата видачі ліцензії суб'єкта господарювання)

Прошу розглянути заяву та додані до неї матеріали щодо встановлення/коригування тарифів на _____________________________________________________________________________________
                                                                                               (види діяльності)

Заява та документи, що додаються, містять достовірну інформацію.

До заяви додаються:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (перелік документів)

Керівник

_________________
(підпис)

_____________________
(П. І. Б.)

"___" ___________ 20__ р.


(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
 та комунальних послуг, від 07.11.2017 р. N 1377)

 

Перелік житлових будинків, надання послуг мешканцям яких здійснює
______________________________ на території _______________________________
(найменування виконавця послуг)                                                                                      (назва населеного пункту)

N
з/п

Адреса житлового будинку
(вулиця, будинок, корпус)

Кількість поверхів

Рік введення в експлуатацію

Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на централізоване опалення
(наявний/
відсутній)

Наявність будинкових приладів обліку теплової енергії на централізоване постачання гарячої води
(наявний/
відсутній)

Кількість абонентів послуги з централі-
зованого опалення

У тому числі з квартир-
ними засобами обліку централі-
зованого опалення

Кількість мешканців, які отримують послугу з централізованого постачання гарячої води, усього

У тому числі з квартир-
ними засобами обліку централі-
зованого постачання гарячої води

Загальна опалювана площа житлового будинку, усього,
тис. м
2

У тому числі

Приєднане теплове навантаження на централізоване опалення, Гкал/год

загальна опалювана площа квартир із централі-
зованим опаленням,
тис. м
2

загальна опалювана площа квартир з автономним опаленням,
тис. м
2

загальна опалювана площа вбудованих приміщень юридичних осіб,
тис. м
2

1

2

3

4

5

6

7

7.1

8

8.1

9

9.1

9.2

9.3

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього, у тому числі:

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З будинковими приладами обліку теплової енергії на централізоване опалення, у тому числі:

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2-поверхових будинків

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - 4-поверхових будинків

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 і більше поверхів

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без будинкових приладів обліку теплової енергії на централізоване опалення, усього, у тому числі:

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2-поверхових будинків, у тому числі:

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

споруджених до 1930 р.

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

споруджених з 1930 по 1958 рр.

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

споруджених з 1959 по 1970 рр.

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

споруджених з 1971 по 1980 рр.

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

споруджених з 1981 по 1985 рр.

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

споруджених з 1986 по 1999 рр.

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

споруджених з 2000 р.

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - 4-поверхових будинків, у тому числі:

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

споруджених до 1930 р.

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

споруджених з 1930 по 1958 рр.

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

споруджених з 1959 по 1970 рр.

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

споруджених з 1971 по 1980 рр.

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

споруджених з 1981 по 1985 рр.

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

споруджених з 1986 по 1999 рр.

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

споруджених з 2000 р.

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 і більше поверхів, у тому числі:

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

споруджених до 1930 р.

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

споруджених з 1959 по 1970 рр.

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

споруджених з 1971 по 1980 рр.

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

споруджених з 1981 по 1985 рр.

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

споруджених з 1986 по 1999 рр.

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

споруджених з 2000 р.

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Рядки, відмічені позначкою Х, виконавцем послуг не заповнюються.

Керівник

____________________
(підпис)

 

__________________________
(П. І. Б.)

 

Виконавець

____________________
(підпис)

__________________________
(П. І. Б.)

__________________________
(контактний телефон)

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
 та комунальних послуг, від 07.11.2017 р. N 1377)

 

Інформація щодо планованих обсягів теплової енергії на централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води для категорії споживачів "населення", опалюваної площі та відповідних питомих норм на опалення житлових будинків у розрізі поверхів та кліматичних показників

_____________________________________________
(найменування виконавця послуг)

N
з/п

Показник

Усього

У тому числі

з будинковими приладами обліку теплової енергії

без будинкових приладів обліку теплової енергії

1

2

3

3.1

3.2

1

Кількість абонентів, яким надається послуга з централізованого опалення

 

 

 

2

Загальна опалювана площа житлових будинків станом на початок планованого періоду без площі квартир з автономним опаленням, м2, усього, у тому числі:

 

 

 

2.1

1 - 2-поверхових будинків

 

 

 

2.2

3 - 4-поверхових будинків

 

 

 

2.3

5 і більше поверхів

 

 

 

3

Річний обсяг теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків (пункт 2), Гкал, усього, у тому числі:

 

 

 

3.1

1 - 2-поверхових будинків

 

 

 

3.2

3 - 4-поверхових будинків

 

 

 

3.3

5 і більше поверхів

 

 

 

4

Питоме споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків (пункт 2), Гкал/м2 на рік, у тому числі:

 

 

 

4.1

1 - 2-поверхових будинків

 

 

 

4.2

3 - 4-поверхових будинків

 

 

 

4.3

5 і більше поверхів

 

 

 

5

Обсяг теплової енергії на централізоване постачання гарячої води для населення, Гкал

 

 

 

6

Сума рядків 3 і 5, Гкал

 

 

 

7

Максимальне теплове навантаження житлових будинків (пункт 2), Гкал/год

 

 

 

8

Дані, що плануються для розрахунку послуги з централізованого опалення:

Х

8.1

кількість діб опалювального періоду

 

8.2

розрахункова температура для проектування системи опалення, °C

 

8.3

середня температура зовнішнього повітря опалювального періоду, °C

 

Керівник

____________________
(підпис)

 

__________________________
(П. І. Б.)

 

Виконавець

____________________
(підпис)

__________________________
(П. І. Б.)

__________________________
(контактний телефон)

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
 та комунальних послуг, від 07.11.2017 р. N 1377)

 

Інформація щодо планованих обсягів теплової енергії та води на послуги з централізованого постачання гарячої води для категорії споживачів "населення"

____________________________________________________________________________
(найменування виконавця послуг)

N
з/п

Показник

Усього

У тому числі

з квартирними засобами обліку гарячої води

без квартирних засобів обліку гарячої води

1

2

3

3.1

3.2

1

Кількість абонентів, яким надається послуга з централізованого постачання гарячої води, у тому числі:

 

 

 

1.1

за умови підключення рушникосушильників до систем централізованого постачання гарячої води

 

 

 

1.2

за відсутності рушникосушильників

 

 

 

2

Відповідна кількість мешканців, яким надається послуга з централізованого постачання гарячої води

 

 

 

3

Планований обсяг використання споживачами категорії "населення" гарячої води на розрахунковий період, м3 на рік*:

 

 

 

3.1

затверджена норма споживання гарячої води на одного мешканця, м3 на місяць

Х

Х

 

3.2

розрахунковий річний обсяг послуги з централізованого постачання гарячої води за нормою цього підпункту, м3

Х

Х

 

4

Планований обсяг використання споживачами категорії "населення" гарячої води за умови підключення рушникосушильників до систем централізованого постачання гарячої води, м3 на рік

 

 

 

5

Планований обсяг використання споживачами категорії "населення" гарячої води за відсутності рушникосушильників, м3 на рік

 

 

 

6

Обсяг закупівлі холодної води для підігріву, м3 на рік, у тому числі:

 

 

 

6.1

для споживачів категорії "населення" за умови підключення рушникосушильників до систем централізованого постачання гарячої води

 

 

 

6.2

для споживачів категорії "населення" за відсутності рушникосушильників

 

 

 

7

Кількість теплової енергії, необхідної для підігріву обсягу води (пункт 6), усього, Гкал на рік, у тому числі:

 

 

 

7.1

для споживачів категорії "населення" за умови підключення рушникосушильників до систем централізованого постачання гарячої води

 

 

 

7.2

для споживачів категорії "населення" за відсутності рушникосушильників

 

 

 

8

Нормативна кількість теплової енергії, необхідна для підігріву 1 м3 холодної води, Гкал/м3, у тому числі:

 

 

 

8.1

для споживачів категорії "населення" за умови підключення рушникосушильників до систем централізованого постачання гарячої води

 

 

 

8.2

для споживачів категорії "населення" за відсутності рушникосушильників

 

 

 

9

Фактична кількість днів надання послуги з централізованого постачання гарячої води за базовий період, діб

 

10

Планована кількість днів надання послуги з централізованого постачання гарячої води протягом опалювального періоду, діб

 

11

Планована кількість днів надання послуги з централізованого постачання гарячої води протягом міжопалювального періоду, діб

 

12

Планована кількість годин надання послуги з централізованого постачання гарячої води на добу протягом опалювального періоду, годин

 

13

Планована кількість годин надання послуги з централізованого постачання гарячої води на добу протягом міжопалювального періоду, годин

 

14

Середня температура холодної води протягом опалювального періоду, °C

 

15

Середня температура холодної води протягом міжопалювального періоду, °C

 

____________
* Розраховується за кожною затвердженою нормою споживання гарячої води на одного мешканця, м3 на місяць.

Примітка. Рядки, відмічені позначкою Х, виконавцем послуг не заповнюються.

Керівник

____________________
(підпис)

 

__________________________
(П. І. Б.)

 

Виконавець

____________________
(підпис)

__________________________
(П. І. Б.)

__________________________
(контактний телефон)

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
 та комунальних послуг, від 07.11.2017 р. N 1377)

 

Інформація щодо обсягів теплової енергії на централізоване постачання гарячої води для потреб управителів багатоквартирних будинків, бюджетних установ та інших споживачів

____________________________________________________________________________
(найменування виконавця послуг)

N
з/п

Показник

Кількість

1

2

3

1

Кількість абонентів, яким надається послуга з централізованого постачання гарячої води, у тому числі:

 

1.1

за умови підключення рушникосушильників до систем централізованого постачання гарячої води

 

1.2

за відсутності рушникосушильників

 

1.3

бюджетні установи

 

1.4

інші споживачі

 

2

Відповідна кількість мешканців, яким надається послуга з централізованого постачання гарячої води

 

3

Фактичний обсяг використання споживачами гарячої води за ______ рік, м3 на рік

 

4

Фактичний обсяг використання гарячої води споживачами категорії "населення" за умови підключення рушникосушильників до систем централізованого постачання гарячої води за ________ рік, м3 на рік

 

5

Фактичний обсяг використання гарячої води споживачами категорії "населення" за відсутності рушникосушильників за _______ рік, м3 на рік

 

6

Фактичний обсяг використання гарячої води споживачами категорії "бюджетні установи" за ______ рік, м3 на рік

 

7

Фактичний обсяг використання гарячої води споживачами категорії "інші споживачі" за ______ рік, м3 на рік

 

8

Планований обсяг використання споживачами категорії "населення" гарячої води за умови підключення рушникосушильників до систем централізованого постачання гарячої води, м3 на рік

 

9

Планований обсяг використання споживачами категорії "населення" гарячої води за відсутності рушникосушильників, м3 на рік

 

10

Планований обсяг використання гарячої води споживачами категорії "бюджетні установи", м3 на рік

 

11

Планований обсяг використання гарячої води споживачами категорії "інші споживачі", м3 на рік

 

12

Обсяг закупівлі холодної води для підігріву, м3 на рік, у тому числі:

 

12.1

для споживачів категорії "населення" за умови підключення рушникосушильників до систем централізованого постачання гарячої води

 

12.2

для споживачів категорії "населення" за відсутності рушникосушильників

 

12.3

для споживачів категорії "бюджетні установи"

 

12.4

для споживачів категорії "інші споживачі"

 

13

Кількість теплової енергії, необхідна для підігріву обсягу води (пункт 12), усього, Гкал на рік, у тому числі:

 

13.1

для споживачів категорії "населення" за умови підключення рушникосушильників до систем централізованого постачання гарячої води

 

13.2

для споживачів категорії "населення" за відсутності рушникосушильників

 

13.3

для споживачів категорії "бюджетні установи"

 

13.4

для споживачів категорії "інші споживачі"

 

14

Нормативна кількість теплової енергії, необхідна для підігріву 1 м3 гарячої води, Гкал/м3, у тому числі:

 

14.1

для споживачів категорії "населення" за умови підключення рушникосушильників до систем централізованого постачання гарячої води

 

14.2

для споживачів категорії "населення" за відсутності рушникосушильників

 

14.3

для споживачів категорії "бюджетні установи"

 

14.4

для споживачів категорії "інші споживачі"

 

15

Обсяг теплової енергії на централізоване постачання гарячої води, що врахований при встановленні тарифів на теплову енергію, Гкал (для перевірки)

 

16

Фактична кількість днів надання послуги з централізованого постачання гарячої води за ______ рік, діб

 

17

Планована кількість днів надання послуги з централізованого постачання гарячої води протягом опалювального періоду, діб

 

18

Планована кількість днів надання послуги з централізованого постачання гарячої води протягом міжопалювального періоду, діб

 

19

Планована кількість годин надання послуги з централізованого постачання гарячої води на добу протягом опалювального періоду, годин

 

20

Планована кількість годин надання послуги з централізованого постачання гарячої води на добу протягом міжопалювального періоду, годин

 

21

Середня температура холодної води протягом опалювального періоду, °C

 

22

Середня температура холодної води протягом міжопалювального періоду, °C

 

Керівник

____________________
(підпис)

 

__________________________
(П. І. Б.)

 

Виконавець

____________________
(підпис)

__________________________
(П. І. Б.)

__________________________
(контактний телефон)

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
 та комунальних послуг, від 07.11.2017 р. N 1377)

 

Розрахунок одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню

_____________________________________________________________________________________
(найменування виконавця послуг)

N з/п

Назва показника

Усього на послуги

У тому числі

послуга з централізованого опалення

послуга з централізованого постачання гарячої води

усього

з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії

без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії

усього

з рушникосушильниками

без рушникосушильників

тис. грн

тис. грн

грн/м2 на рік

тис. грн

грн/Гкал

тис. грн

грн/м2 на рік

тис. грн

грн/м3

тис. грн

грн/м3

тис. грн

грн/м3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

у тому числі паливна складова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

витрати на оплату праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

внески на соціальні заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

інші витрати абонентської служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання гарячої води

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

4

Решта витрат, крім послуг банку та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Витрати на покриття втрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Собівартість послуг без урахування послуг банку та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

податок на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Послуги банку та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Повна планована собівартість послуг з урахуванням послуг банку та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Вартість послуг

 

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

11

Плановані тарифи на послуги, у тому числі на послуги з централізованого опалення:

х

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

11.1

вартість теплової енергії

х

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

11.2

решта складових тарифу

х

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

12

Плановані тарифи на послуги, у тому числі на послуги з централізованого опалення з ПДВ, усього, у тому числі:

х

х

х

х

 

х

 

х

х

х

 

х

 

12.1

паливна складова з ПДВ

х

х

х

х

 

х

 

х

х

х

 

х

 

12.2

решта витрат, крім паливної складової, з ПДВ

х

х

х

х

 

х

 

х

х

х

 

х

 

13

Обсяг теплової енергії, врахований у розрахунку собівартості, Гкал

 

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

14

Тариф на теплову енергію для потреб населення без ПДВ, грн/Гкал, у тому числі:

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

14.1

повна планована собівартість теплової енергії для потреб населення, грн/Гкал

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

14.2

прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб населення, грн/Гкал

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

15

Загальна опалювана площа квартир, тис. м2

х

 

х

 

х

 

х

х

х

х

х

х

х

16

Обсяг споживання населенням гарячої води, тис. м3

х

х

х

х

х

х

х

 

х

 

х

 

х

17

Кількість абонентів, яким надаються послуги

 

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

18

Середньорічна кількість штатних працівників, задіяних у наданні послуг, у тому числі:

 

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

18.1

абонентська служба

 

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

18.2

решта працівників, задіяних у наданні послуг

 

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

19

Середньорічна кількість позаштатних працівників за договором, задіяних у наданні послуг, у тому числі:

 

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

19.1

абонентська служба

 

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

19.2

решта працівників, задіяних у наданні послуг

 

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

20

Середньомісячна заробітна плата, грн

 

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

21

Обсяг холодної води для підігріву, тис. м3

 

х

х

х

х

х

х

 

х

 

х

 

х

22

Вартість 1 м3 холодної води без ПДВ, грн

 

х

х

х

х

х

х

 

х

 

х

 

х

23

Відсоток послуг банку та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів, %

 

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

24

Питомі норми, враховані у планованих тарифах на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, Гкал/м2 на рік, Гкал/м3

х

х

 

х

х

х

 

х

 

х

 

х

 

25

Тривалість опалювального періоду, діб

х

х

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

26

Середня температура зовнішнього повітря опалювального періоду, °C

х

х

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

27

Кількість квартирних засобів обліку

х

х

х

 

 

х

х

 

 

х

х

х

х

Примітка. Рядки, відмічені позначкою Х, виконавцем послуг не заповнюються.

Керівник

__________________
(підпис)

 

_________________________
(П. І. Б.)

 

Виконавець

___________________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

__________________________
(контактний телефон)

(додаток 6 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07.11.2017 р. N 1377)

 

Розрахунок двоставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню

_____________________________________________________________________________________
(найменування виконавця послуг)

N з/п

Назва показника

Усього на послуги

У тому числі

послуга з централізованого опалення

послуга з централізованого постачання гарячої води

усього

умовно-змінна частина двоставкового тарифу на опалення споживачів

умовно-постійна частина двоставкового тарифу на опалення споживачів

усього

з рушникосушильниками

без рушникосушильників

з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії

без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії

тис. грн

тис. грн

тис. грн

грн/ Гкал

тис. грн

грн/м2 на рік

тис. грн

грн/Гкал/ год на рік

грн/м2 на рік

тис. грн

грн/м3

тис. грн

грн/м3

тис. грн

грн/м3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

у тому числі паливна складова

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

 

 

 

2

Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі:

 

 

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

витрати на оплату праці

 

 

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

внески на соціальні заходи

 

 

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

інші витрати абонентської служби

 

 

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Витрати на придбання води для послуги з централізованого постачання гарячої води

 

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

4

Решта витрат, крім послуг банку та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів

 

 

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Витрати на покриття втрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Собівартість послуг без урахування послуг банку та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

планований прибуток на послугу

 

 

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3

податок на прибуток

 

 

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Послуги банку та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Повна планована собівартість послуг з урахуванням послуг банку та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Вартість послуг

 

 

 

х

 

х

 

х

х

 

х

 

х

 

х

11

Плановані тарифи на послуги, у тому числі на послугу з централізованого опалення

х

х

х

 

х

 

х

 

 

х

 

х

 

х

 

12

Плановані тарифи на послуги, у тому числі на послугу з централізованого опалення, з ПДВ

х

х

х

 

х

 

х

 

 

х

 

х

 

х

 

12.1

паливна складова з ПДВ

х

х

х

 

х

 

х

х

х

х

 

х

 

х

 

12.2

решта витрат, крім паливної складової, з ПДВ

х

х

х

 

х

 

х

х

х

х

 

х

 

х

 

13

Обсяг теплової енергії, врахований у розрахунку собівартості, Гкал

 

 

 

х

 

х

х

х

х

 

х

 

х

 

х

14

Приєднане теплове навантаження споживачів, Гкал/год

х

 

х

х

х

х

 

х

 

х

х

х

х

х

х

15

Одноставковий тариф на теплову енергію для потреб населення без ПДВ, грн/Гкал, у тому числі:

 

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

х

15.1

повна планована собівартість теплової енергії для потреб населення, грн/Гкал

 

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

х

15.2

прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб населення, грн/Гкал

 

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

х

16

Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію для потреб населення, грн/Гкал, у тому числі:

 

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

х

16.1

повна планована собівартість умовно-змінної частини двоставкового тарифу на теплову енергію для потреб населення, грн/Гкал

 

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

х

16.2

прибуток в умовно-змінній частині двоставкового тарифу на теплову енергію для потреб населення, грн/Гкал

 

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

х

17

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію для потреб населення, грн/Гкал/год, у тому числі:

 

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

х

17.1

повна планована собівартість умовно-постійної частини двоставкового тарифу на теплову енергію для потреб населення, грн/Гкал/год

 

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

х

17.2

прибуток в умовно-постійній частині двоставкового тарифу на теплову енергію для потреб населення, грн/Гкал/год

 

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

х

18

Загальна опалювана площа квартир, тис. м2

х

 

 

х

 

х

х

х

 

х

х

х

х

х

х

19

Обсяг використання споживачами категорії "населення" гарячої води, тис. м3

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

х

 

х

 

х

20

Кількість абонентів, яким надаються послуги

 

 

 

х

 

х

х

х

 

 

х

 

х

 

х

21

Середньорічна кількість штатних працівників, задіяних у наданні послуг, у тому числі:

 

 

х

х

х

х

 

 

 

 

х

 

х

 

х

21.1

абонентська служба

 

 

х

х

х

х

 

 

 

 

х

 

х

 

х

21.2

решта працівників, задіяних у наданні послуг

 

 

х

х

х

х

 

 

 

 

х

 

х

 

х

22

Середньорічна кількість позаштатних працівників за договором, задіяних у наданні послуг, у тому числі:

 

 

х

х

х

х

 

 

 

 

х

 

х

 

х

22.1

абонентська служба

 

 

х

х

х

х

 

 

 

 

х

 

х

 

х

22.2

решта працівників, задіяних у наданні послуг

 

 

х

х

х

х

 

 

 

 

х

 

х

 

х

23

Середньомісячна заробітна плата, грн

 

 

х

х

х

х

 

 

 

 

х

 

х

 

х

24

Обсяг холодної води для підігріву, тис. м3

 

х

х

х

х

х

х

х

 

 

х

 

х

 

х

25

Вартість 1 м3 холодної води без ПДВ, грн

 

х

х

х

х

х

х

х

 

 

х

 

х

 

х

26

Відсоток послуг банку та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів, %

 

 

 

х

 

х

 

х

 

 

х

 

х

 

х

27

Питомі норми, враховані у планованих тарифах на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, Гкал/м2 на рік, Гкал/м3

х

х

х

х

х

 

х

х

 

х

 

х

 

х

 

28

Тривалість опалювального періоду, діб

х

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

29

Середня температура зовнішнього повітря опалювального періоду, °C

х

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

30

Кількість квартирних засобів обліку

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Рядки, відмічені позначкою Х, виконавцем послуг не заповнюються.

Керівник

________________
(підпис)

 

_____________________
(П. І. Б.)

 

Виконавець

________________
(підпис)

____________________
(П. І. Б.)

_______________
(контактний телефон)

(додаток 7 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07.11.2017 р. N 1377)

 

Розрахунок тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої води для потреб управителів багатоквартирних будинків, бюджетних установ та інших споживачів

___________________________________________________________________
(найменування виконавця послуг)

(без податку на додану вартість)

N

з/п

Назва показника

Усього на послугу з централізованого постачання гарячої води

У тому числі

для потреб управителів багатоквартирних будинків

для потреб бюджетних установ

для потреб інших споживачів

усього на послугу з централізованого постачання гарячої води

у тому числі

усього на послугу з централізованого постачання гарячої води

усього на послугу з централізованого постачання гарячої води

з рушникосушильниками

без рушникосушильників

тис. грн

тис. грн

грн/м3

тис. грн

грн/м3

тис. грн

грн/м3

тис. грн

грн/м3

тис. грн

грн/м3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

у тому числі паливна складова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Витрати на придбання води для послуг з централізованого постачання гарячої води

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Витрати на покриття втрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

прибуток у тарифах на теплову енергію

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

планований прибуток на послуги з централізованого постачання гарячої води

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

податок на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Усього витрати

 

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

6

Плановані тарифи на послуги з централізованого постачання гарячої води, усього, у тому числі:

х

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

6.1

паливна складова

х

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

6.2

решта витрат, крім паливної складової

х

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

7

Обсяг теплової енергії для розрахунку (пункт 1), Гкал

 

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

8

Тарифи на теплову енергію без ПДВ, грн/Гкал, у тому числі:

х

 

х

х

х

х

х

 

х

 

х

8.1

повна планована собівартість теплової енергії, грн/Гкал

х

 

х

х

х

х

х

 

х

 

х

8.2

прибуток у тарифах на теплову енергію, грн/Гкал

х

 

х

х

х

х

х

 

х

 

х

9

Обсяг використання споживачами гарячої води, тис. м3

 

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

10

Кількість абонентів послуг з централізованого постачання гарячої води

 

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

11

Обсяг холодної води для підігріву, тис. м3

 

 

х

 

х

 

х

 

 

 

 

12

Вартість 1 м3 холодної води без ПДВ, грн

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

13

Питомі норми, враховані у планованих тарифах на послуги з централізованого постачання гарячої води, Гкал/м3

х

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

14

Питомі норми, враховані у чинних тарифах на послуги з централізованого постачання гарячої води, Гкал/м3

х

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

15

Чинні тарифи на послуги з централізованого постачання гарячої води, грн/м3

х

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

16

Чинні тарифи на теплову енергію, враховані у розрахунку на послуги з централізованого постачання гарячої води, грн/Гкал

х

х

 

х

х

х

х

х

 

х

 

17

Чинний тариф на підігрів гарячої води (за наявності), грн/м3

х

х

 

х

 

 

 

х

 

х

 

Примітка. Рядки, відмічені позначкою Х, виконавцем послуг не заповнюються.

Керівник

________________
(підпис)

 

_____________________
(П. І. Б.)

 

Виконавець

________________
(підпис)

____________________
(П. І. Б.)

_______________
(контактний телефон)

(додаток 8 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07.11.2017 р. N 1377)

____________

Опрос