Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение от 26.04.2016 № 908
редакция действует с 12.03.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26.04.2016

м. Київ

N 908

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 липня 2016 р. за N 931/29061

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 19 вересня 2019 року N 1840

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", з метою удосконалення діяльності кредитних спілок та захисту прав споживачів фінансових послуг Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Унести зміни до Правил здійснення депозитних операцій для кредитних спілок, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 30 грудня 2011 року N 821, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року за N 211/20524, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Пункт 2 втратив чинність

3. Унести до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року N 177, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за N 69/8668, такі зміни:

1) у пункті 3.1 розділу 3:

в абзаці третьому підпункту 3.1.6 слова "договорів на залучення" замінити словами "договорів про залучення";

2) у додатку 2:

у рядку 121 слова "до запитання" замінити словами "на вимогу";

3) назву додатка 9 викласти в такій редакції:

"Звітні дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки".

4. Департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами та бюро кредитних історій разом з департаментом юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

6. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Максимчук О. В.

 

Голова Комісії

І. Пашко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. Терентьєв

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

Ю. Клименко

 

 

Правила здійснення депозитних операцій для кредитних спілок

I. Загальні положення

1. Ці Правила розроблені відповідно до підпункту 14.1.44 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України, статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Законів України "Про захист прав споживачів", "Про кредитні спілки" та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність кредитних спілок.

Цими Правилами регулюється загальний порядок здійснення кредитними спілками операцій з внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

2. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

внесок (вклад) на депозитний рахунок - грошові кошти, внесені до кредитної спілки її членами на договірних умовах на визначений строк або на вимогу та під процент на умовах видачі на першу вимогу або повернення зі спливом встановленого договором строку;

внесок (вклад) на депозитний рахунок на вимогу - грошові кошти, унесені до кредитної спілки її членом на договірних умовах на визначений строк та під процент із зобов'язанням їх повернення на першу вимогу та/або з правом отримання частини вкладу протягом дії договору;

операції кредитної спілки з внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки - операції, які здійснюються із внесками (вкладами) на депозитні рахунки та включають залучення і виплату грошових коштів, нарахування та виплату процентів за такими внесками (вкладами), що підлягають обов'язковій фіксації в комплексній інформаційній системі кредитної спілки;

строковий внесок (вклад) на депозитний рахунок - грошові кошти, унесені до кредитної спілки її членом на договірних умовах на визначений строк та під процент із зобов'язанням їх повернення зі спливом встановленого договором строку.

Інші поняття, які вживаються в цих Правилах, застосовуються у значеннях згідно із законодавством України, що регулює діяльність кредитних спілок.

3. Внесок (вклад) на депозитний рахунок, а також нарахована на такий внесок (вклад) плата (проценти) є власністю члена кредитної спілки та належить до її зобов'язань.

Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок укладається на умовах видачі внеску (вкладу) на депозитний рахунок на першу вимогу (внесок (вклад) на вимогу) або на умовах повернення внеску (вкладу) на депозитний рахунок зі спливом встановленого договором строку (строковий внесок (вклад)) з урахуванням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).

Сума внеску (вкладу) на депозитний рахунок, строки дії договору залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, умови залучення та повернення внеску (вкладу) на депозитний рахунок, а також нараховані на такі внески (вклади) на депозитний рахунок проценти (плата) визначаються між кредитною спілкою та членом кредитної спілки на договірних умовах.

Кредитна спілка зобов'язана вести облік внесків (вкладів) на депозитні рахунки з урахуванням строків, виплати процентів, визначених у договорах про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, за такими видами договорів про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок:

договір про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок;

договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу.

4. Спостережна рада кредитної спілки в положеннях про фінансове управління та фінансові послуги, які мають відповідати вимогам, встановленим Переліком внутрішніх положень та процедур кредитної спілки, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11 листопада 2003 року N 116, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2003 року за N 1078/8399, у разі здійснення кредитною спілкою діяльності із залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки зобов'язана додатково встановити особливості здійснення кредитною спілкою операцій з внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, визначивши відповідно:

1) в положенні про фінансові послуги:

види внесків (вкладів) на депозитні рахунки, які може залучати кредитна спілка;

порядок нарахування процентів та залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки;

мінімальний та максимальний розміри вкладів за окремими видами внесків (вкладів) на депозитний рахунок;

мінімальний та максимальний строк дії договорів за окремими видами строкових внесків (вкладів) на депозитні рахунки;

можливість застосування в договорах про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки змінних процентів;

2) в положенні про фінансове управління:

питому вагу внесків (вкладів) на депозитні рахунки в загальній сумі таких внесків (вкладів) за строками їх внесення.

Кредитна спілка самостійно визначає розмір процентів (плати), які нараховуються на внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

Кредитні спілки мають оприлюднювати умови укладання договорів про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки шляхом розміщення витягів з положень про фінансове управління та про фінансові послуги в загальнодоступному для членів кредитних спілок місці в установі кредитної спілки та її відокремлених підрозділах.

II. Договірне регулювання операцій кредитної спілки з внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

1. Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок укладається в письмовій формі.

У договорі про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок повинні міститись права та зобов'язання сторін договору відповідно до вимог Цивільного кодексу України, статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів). Договір має бути підписаний сторонами договору або уповноваженими ними особами.

Перший примірник договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок зберігається у кредитній спілці. Другий примірник договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок кредитна спілка зобов'язана надати члену кредитної спілки (або уповноваженій ним особі), який його підписав.

2. Примірні договори про надання фінансових послуг є додатками до положення про фінансові послуги, затвердженого рішенням спостережної ради кредитної спілки.

Підтвердженням залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки є укладені в письмовій формі договори, первинні бухгалтерські документи, оформлені згідно з вимогами законодавства України, та належним чином зафіксована в комплексній інформаційній системі кредитної спілки інформація про операції кредитної спілки з внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитних рахунках.

3. Нарахування процентів визначається умовами договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

4. У разі наявності внеску (вкладу) на депозитний рахунок при отриманні кредиту кредитна спілка може прийняти такий внесок (вклад) для забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором та не повертати його в сумі невиконаних зобов'язань членом кредитної спілки, якщо це передбачено кредитним договором або договором залучення внеску (вкладу) на депозитні рахунки та договором застави майнових прав, який укладається між кредитною спілкою та членом кредитної спілки - власником внеску (вкладу) на депозитний рахунок.

III. Порядок повернення кредитними спілками грошових коштів та сплати процентів за внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

1. Кредитні спілки повертають внески (вклади) на депозитні рахунки та сплачують нараховані проценти у строки, що визначені умовами договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок між вкладником і кредитною спілкою.

За договором про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок кредитна спілка зобов'язана видати внесок (вклад) та нараховані проценти за цим внеском (вкладом) із спливом строку, визначеного у договорі про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

Повернення вкладникові строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та нарахованих процентів за цим внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок до закінчення строку його дії можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, за рішенням суду, а також у разі реорганізації або ліквідації кредитної спілки.

За договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу кредитна спілка зобов'язана видати внесок (вклад) або його частину та нараховані проценти на першу вимогу вкладника.

У разі отримання кредитною спілкою письмової вимоги члена кредитної спілки про повернення внеску (вкладу) на депозитний рахунок або його частини кредитна спілка зобов'язана:

прийняти письмову вимогу шляхом проставлення на ній дати отримання, підпису уповноваженої особи, прізвища, імені та по батькові уповноваженої особи і відбитка печатки кредитної спілки (за наявності);

зареєструвати письмову вимогу члена кредитної спілки згідно з положенням про документообіг, затвердженим кредитною спілкою;

виконати вимогу відповідно до умов договору залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

У разі неможливості виконання кредитною спілкою вимоги члена кредитної спілки про повернення внеску (вкладу) або його частини кредитна спілка зобов'язана видати вкладникові письмове повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням причини, дати видачі повідомлення, підпису уповноваженої особи, прізвища, імені та по батькові уповноваженої особи і проставленням відбитка печатки кредитної спілки (за наявності).

2. Кредитна спілка виплачує вкладникові проценти на суму внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок в розмірі, який встановлюється в договорі про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

Кредитна спілка здійснює нарахування плати (процентів) на внески (вклади) на депозитні рахунки на підставі відповідних договорів в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами укладеного з членом кредитної спілки договору.

Нарахування процентів за договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок відбувається відповідно до порядку, встановленого договором.

3. Проценти на внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок виплачуються члену кредитної спілки на вимогу відповідно до договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

4. Якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового внеску (вкладу) у зв'язку із закінченням строку, встановленого договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, або повернення суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок, що внесений на інших умовах повернення, то після настання визначеного договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок строку такий договір уважається продовженим на умовах внеску (вкладу) на вимогу, якщо інше не встановлено договором.

5. У разі зменшення кредитною спілкою розміру процентів, які нараховуються на внески (вклади) на депозитний рахунок на вимогу, новий розмір процентів застосовується до внесків (вкладів) на депозитний рахунок на вимогу, що внесені до повідомлення членів кредитної спілки про зменшення процентів, зі спливом одного місяця з моменту відповідного повідомлення, якщо інше не встановлено договором.

6. Встановлений договором розмір процентів на строковий внесок (вклад) на депозитний рахунок не може бути односторонньо зменшений кредитною спілкою, якщо інше не встановлено законом.

7. Проценти на внесок (вклад) на депозитний рахунок виплачуються члену кредитної спілки відповідно до умов договору.

 

Заступник директора департаменту - начальник
відділу нормативно-правового регулювання,
контролю та аналізу виконання заходів впливу на
ринку кредитних установ та бюро кредитних історій
департаменту регулювання та нагляду за
кредитними установами та бюро кредитних історій

І. Невінчаний

Опрос