Идет загрузка документа (103 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка приема для получения высшего и профессионального (профессионально-технического) образования лиц, местом проживания которых являются временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях

Министерство образования и науки Украины (2)
Порядок, Приказ от 21.06.2016 № 697
редакция действует с 07.05.2019

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.06.2016

м. Київ

N 697

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 липня 2016 р. за N 907/29037

Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях

(заголовок із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 15.03.2019 р. N 365)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства освіти і науки України
 від 30 січня 2017 року N 105
,
від 7 березня 2018 року N 238
,
від 15 березня 2019 року N 365

Відповідно до Закону України від 19 квітня 2016 року N 1114-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції",

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 15.03.2019 р. N 365)

2. Департаменту вищої освіти (Шаров О. І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

 

Порядок
прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях

(заголовок Порядку із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 15.03.2019 р. N 365)

(У тексті Порядку слова "вищі навчальні заклади", "загальноосвітні навчальні заклади", "професійно-технічні навчальні заклади", "професійно-технічної освіти" в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами "заклади вищої освіти", "заклади загальної середньої освіти", "заклади професійної (професійно-технічної) освіти", "професійної (професійно-технічної) освіти" у відповідних відмінках і числах згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2019 року N 365)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає особливості проходження державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про повну або базову загальну середню освіту та прийому на навчання до закладів вищої і професійної (професійно-технічної) освіти для осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення, із наданням можливості вступати до тимчасово переміщених закладів вищої освіти, а також закладів вищої освіти, які розташовані на території Луганської та Донецької областей (де здійснюють свої повноваження відповідні військово-цивільні адміністрації).

(пункт 1 розділу І у редакції наказів Міністерства
 освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105
,
від 15.03.2019 р. N 365)

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

заявник - особа, яка завершила здобуття базової або повної загальної середньої освіти, місцем проживання якої є населений пункт, що знаходиться на території проведення антитерористичної операції (на період її проведення), території здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), території населених пунктів на лінії зіткнення (перелік надано у додатку 1 до Порядку) (далі - Заявник);

(абзац другий пункту 2 розділу I у редакції наказу
Міністерства освіти і науки України від 15.03.2019 р. N 365)

освітня декларація (далі - декларація) - документ, який містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс загальної середньої освіти, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Декларація заповнюється Заявником згідно з формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та підписується особисто.

3. Цей Порядок визначає особливі умови проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, а також прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти Заявниками.

Цей Порядок поширюється також на Заявників, які переселилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях чи з території проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або з території населених пунктів на лінії зіткнення після 01 січня в рік вступу до навчального закладу.

(абзац другий пункту 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105
,
у редакції наказу Міністерства освіти
 і науки України від 15.03.2019 р. N 365)

4. Заявники мають право на:

проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;

отримання документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту;

прийом для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах за результатами вступних випробувань до закладів вищої освіти (з урахуванням вимог пункту 241 частини першої статті 13 Закону України "Про вищу освіту") або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором Заявника).

(абзац четвертий пункту 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105)

5. Документи про освіту (освітні документи), видані у населених пунктах, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, не визнаються.

(пункт 5 розділу I у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 15.03.2019 р. N 365)

II. Особливості проходження Заявниками річного оцінювання та державної підсумкової атестації

1. Діяльність із забезпечення проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, а також прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти Заявниками організовується в Освітніх центрах "Донбас-Україна" (далі - Центр) в містах: Київ, Бахмут, Вінниця, Дніпро, Краматорськ, Кремінна, Кривий Ріг, Костянтинівка, Покровськ, Лиман, Лисичанськ, Маріуполь, Рубіжне, Сєверодонецьк, Старобільськ, Слов'янськ, Торецьк, Харків.

(пункт 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105,
від 07.03.2018 р. N 238)

2. Центри створюються на базі закладів вищої освіти спільно із закладами загальної середньої освіти комунальної форми власності, визначеними органами управління освітою Київської міської, Дніпропетровської, Вінницької, Сумської та Харківської обласних державних адміністрацій, Луганської та Донецької обласних військово-цивільних адміністрацій серед закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту в передбачених цим Порядком випадках (далі - уповноважені заклади загальної середньої освіти).

Заклади вищої освіти забезпечують функціонування Центрів на правах підрозділів приймальної комісії. Керівником Центру призначається один із заступників відповідального секретаря приймальної комісії.

Інформація про створення Центрів, їх повноваження, графік роботи, правила прийому та встановлені квоти розміщується на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України та закладів вищої освіти.

3. Центри:

забезпечують консультування та допомогу в оформленні декларації Заявника;

сприяють проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації Заявника з української мови та історії України, видачі йому документів державного зразка про базову або повну загальну середню освіту (відповідальний - уповноважений заклад загальної середньої освіти);

організовують оформлення документів Заявника як вступника, проведення вступного випробування до закладу вищої освіти та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до закладу вищої освіти (відповідальний - заклад вищої освіти) або закладу професійної (професійно-технічної) освіти;

сприяють поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку закладу вищої освіти (у разі необхідності - до надання рекомендації для вступу до закладу вищої освіти або відмови в її наданні);

сприяють отриманню Заявником документів, що посвідчують особу.

4. Центри працюють з 03 червня до 27 вересня.

(пункт 4 розділу ІІ у редакції наказів Міністерства
 освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105
,
від 07.03.2018 р. N 238
,
від 15.03.2019 р. N 365)

III. Особливості отримання Заявниками документів про повну або базову загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти

(назва розділу ІІІ у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 15.03.2019 р. N 365)

1. Заявники для отримання документів про загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою в уповноважених закладах загальної середньої освіти.

2. Зарахування Заявників на екстернатну форму навчання до уповноваженого закладу загальної середньої освіти здійснюється згідно з наказом його керівника та за:

заявою (для повнолітніх Заявників);

заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх Заявників).

(абзац третій пункту 2 розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 07.03.2018 р. N 238)

Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками.

(пункт 2 розділу ІІІ доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 07.03.2018 р. N 238,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим)

Під час подання заяви Заявник пред'являє особисто документ, що посвідчує особу.

До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає декларацію з наклеєною на неї фотокарткою.

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.

Посадова особа уповноваженого закладу загальної середньої освіти робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали документів повертаються Заявнику.

3. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, зарахованих на екстернатну форму навчання до випускних 9, 11-х класів, проводяться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені Заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму навчання, але не раніше 10 липня і не пізніше 20 вересня поточного року.

(абзац перший пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2019 р. N 365)

Заявникам, які не мають свідоцтва про базову загальну середню освіту та зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу, надається право одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової та повної загальної середньої освіти.

(пункт 3 розділу ІІІ доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105
,
 у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий
 вважати відповідно абзацами третім - п'ятим
)

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються посадовою особою уповноваженого закладу загальної середньої освіти відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну середню освіту як "атестований". Результати річного оцінювання з української мови та історії України визначаються відповідно до результатів державної підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються у додатку до документа про загальну середню освіту як "атестований". Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів державної підсумкової атестації.

Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне оцінювання у порядку, визначеному розділом III Положення про екстернат у закладах загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року N 369, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за N 416/30284. При цьому Заявникові видається новий додаток до документа про загальну середню освіту.

(абзац четвертий пункту 3 розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 07.03.2018 р. N 238)

Державна підсумкова атестація Заявників здійснюється в уповноваженому закладі загальної середньої освіти з української мови та історії України відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року N 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за N 8/32979

(абзац п'ятий пункту 3 розділу III у редакції наказу
Міністерства освіти і науки України від 15.03.2019 р. N 365)

4. Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти замовляє протягом одного робочого дня Заявникові відповідний документ про базову або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його відповідно до Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року N 811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за N 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року N 737).

(пункт 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105
,
у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України від 15.03.2019 р. N 365)

IV. Прийом для здобуття вищої освіти на основі базової або повної загальної середньої освіти

1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової або повної загальної середньої освіти до закладів вищої освіти.

(пункт 1 розділу IV у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 07.03.2018 р. N 238)

2. Правила прийому Заявників до уповноваженого закладу вищої освіти або закладів вищої освіти I - II рівнів акредитації у його структурі відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року N 1096, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за N 1456/32908 (далі - Умови прийому), та Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 року N 1082, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2018 року за N 1231/32683 (далі - Умови прийому МС), з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком, затверджуються Вченою радою як додаток до правил прийому до цього закладу освіти (далі - Правила прийому).

(пункт 2 розділу IV у редакції наказів Міністерства
 освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105
,
від 07.03.2018 р. N 238
,
від 15.03.2019 р. N 365)

3. Особливості подання документів Заявником:

документи подаються особисто в письмовій формі;

свідоцтво про народження може подаватись особами незалежно від віку;

за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього, Заявник подає довідку уповноваженого закладу загальної середньої освіти про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

за бажанням подається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, заявник має право подавати оцінку із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 - 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

(абзац п'ятий пункту 3 розділу IV у редакції наказів
 Міністерства освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105,
від 07.03.2018 р. N 238
,
від 15.03.2019 р. N 365)

4. Документи від Заявника для вступу на денну форму навчання для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18:00 години 22 липня.

Документи від Заявника для вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18:00 години 13 липня.

Документи від Заявника для вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18:00 години 29 липня.

(пункт 4 розділу IV у редакції наказів Міністерства
 освіти і науки України від 07.03.2018 р. N 238
,
від 15.03.2019 р. N 365)

5. Заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання, державну підсумкову атестацію, подає до закладу вищої освіти документ про освіту державного зразка, складає вступні іспити з предметів, визначених Правилами прийому уповноваженого закладу вищої освіти.

6. Вступні іспити проводяться навчальними закладами до 27 вересня.

Вступні іспити для вступу для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету проводяться до 25 липня.

Вступні іспити для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти за кошти державного бюджету проводяться до 21 липня.

Вступні іспити для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету проводяться до 28 липня.

(пункт 6 розділу IV у редакції наказів Міністерства
 освіти і науки України від 07.03.2018 р. N 238
,
від 15.03.2019 р. N 365)

7. Конкурсний бал Заявника, який вступає на основі базової загальної середньої освіти, визначається як сума середнього бала документа про базову загальну середню освіту (або довідки) та вступного(их) іспиту (іспитів) з предмета(ів), визначеного(их) Правилами прийому. Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс.

(абзац перший пункту 7 розділу IV у редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105)

Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть використовуватись в якості оцінок вступних іспитів.

8. Заклад вищої освіти оприлюднює рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за денною формою навчання у строки, встановлені Умовами прийому.

(абзац перший пункту 8 розділу IV у редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105)

У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про зарахування прізвища вступників шифрують, а саме кожному вступнику присвоюється цифровий код у вигляді ХХХХ-ДДДДДДД, де ХХХХ відповідає коду навчального закладу в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; ДДДДДДД - коду фізичної особи - вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

(пункт 8 розділу IV доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105
,
 у зв'язку з цим абзаци другий, третій
 вважати відповідно абзацами третім, четвертим
)

При вступі на основі базової загальної середньої освіти не пізніше 12:00 години 23 липня.

(абзац третій пункту 8 розділу IV у редакції наказів
 Міністерства освіти і науки України від 07.03.2018 р. N 238,
від 15.03.2019 р. N 365)

При вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти не пізніше 18:00 години 26 липня.

(абзац четвертий пункту 8 розділу IV у редакції наказів
 Міністерства освіти і науки України від 07.03.2018 р. N 238,
від 15.03.2019 р. N 365)

При вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти не пізніше 12:00 години 01 серпня.

(пункт 8 розділу IV доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 07.03.2018 р. N 238
,
абзац п'ятий пункту 8 розділу IV у редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 15.03.2019 р. N 365)

9. Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування Заявники зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, передбачених Умовами прийому, з урахуванням особливостей, зазначених у цьому Порядку.

Оригінали документів, які передбачені Умовами прийому, обов'язково мають бути подані до приймальної комісії закладу вищої освіти впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк Заявник відраховується з закладу вищої освіти.

10. Зарахування Заявників здійснюється:

на денну форму навчання на основі базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за кошти державного бюджету - не пізніше 18:00 години 29 липня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому, але не пізніше 27 вересня;

(абзац другий пункту 10 розділу IV у редакції наказів
 Міністерства освіти і науки України від 07.03.2018 р. N 238,
від 15.03.2019 р. N 365)

на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету - не пізніше 12:00 години 01 серпня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому, але не пізніше 27 вересня;

(пункт 10 розділу IV доповнено новим абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 07.03.2018 р. N 238
,
абзац третій пункту 10 розділу IV у редакції наказу
Міністерства освіти і науки України від 15.03.2019 р. N 365)

на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за кошти державного бюджету - не пізніше 12:00 години 06 серпня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому, але не пізніше 27 вересня;

(пункт 10 розділу IV доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 07.03.2018 р. N 238,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом п'ятим
,
абзац четвертий пункту 10 розділу IV у редакції наказу
Міністерства освіти і науки України від 15.03.2019 р. N 365)

на заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету - не пізніше 15 вересня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому до закладу вищої освіти.

(пункт 10 розділу IV у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105)

V. Прийом до закладів професійної (професійно-технічної) освіти

(заголовок розділу V із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 15.03.2019 р. N 365)

1. Заявник має право вступати до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на основі базової або повної загальної середньої освіти для здобуття професій (спеціальностей) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник".

2. Заявник - громадянин України має право вступати до закладів професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності на місця, що фінансуються за кошти державного або місцевого бюджету, за умови вступу на денну форму навчання.

3. Прийом Заявників до закладів професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється відповідно до правил прийому закладу професійної (професійно-технічної) освіти, які розроблені відповідно до Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року N 499, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за N 823/23355, з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

4. Особливості подання документів Заявником:

свідоцтво про народження може подаватись особами незалежно від віку;

за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього Заявник подає довідку уповноваженого закладу загальної середньої освіти про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації.

Усі передбачені правилами прийому закладу професійної (професійно-технічної) освіти документи мають бути подані до навчального закладу впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк учень відраховується з закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

5. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому закладу професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

6. Заявники зараховуються до закладів професійної (професійно-технічної) освіти на навчання за кошти державного або місцевого бюджету в межах ліцензованого обсягу.

 

Директор
департаменту вищої освіти

О. І. Шаров

 

ПЕРЕЛІК
населених пунктів, що знаходяться на території проведення антитерористичної операції, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес

Донецька область

Міста обласного значення (у тому числі всі населені пункти, які адміністративно підпорядковані міським радам цих міст):

м. Авдіївка

м. Донецьк (у тому числі смт Ларине, с. Павлоградське, м. Моспине, смт Горбачево-Михайлівка, с. Бирюки, с. Вербова Балка, с. Гришки, с. Кисличе, с. Михайлівка, с. Новодвірське, с. Темрюк)

м. Торецьк (Дзержинськ) (у тому числі м. Залізне, смт Південне, смт Новгородське, смт Неліпівка, с-ще Валентинівка, с. Леонідівка, с-ще Суха Балка, с. Юр'ївка, смт Північне, смт Курдюмівка, с-ще Дачне, с-ще Диліївка, с-ще Дружба, с-ще Озарянівка, с-ще Шуми, смт Щербинівка, смт Петрівка, с-ще Кримське)

м. Горлівка (у тому числі смт Гольмівський, с-ще Гладосове, смт Пантелеймонівка, с. Рясне, с-ще Озерянівка, с. Михайлівка, с-ще Ставки, с-ще Широка Балка, с-ще П'ятихатки, с-ще Федорівка)

м. Дебальцеве

м. Докучаєвськ (у тому числі с-ще Ясне)

м. Єнакієве (у тому числі м. Бунге, смт Дружне, смт Софіївка, с. Новоселівка, с-ще Старопетрівське, смт Корсунь, с. Верхня Кринка, с. Кринички, с. Путепровід, с. Шевченко, с-ще Щебенка, с. Авіловка, с. Шапошникове)

м. Жданівка (у тому числі смт Вільхівка, с-ще Молодий Шахтар)

м. Кіровське

м. Макіївка (у тому числі смт Грузько-Зорянське, смт Високе, смт Грузько-Ломівка, смт Маяк, смт Межове, с-ще Холмисте, смт П'ятипілля, смт Вугляр, смт Гусельське, смт Колосникове, смт Холодне, с. Молочарка, с. Шевченко, смт Ясинівка, смт Землянки, смт Кринична, с-ще Василівка, с-ще Леб'яже, смт Нижня Кринка, смт Велике Оріхове, смт Липське, смт Лісне, с. Липове, с. Оріхове, с. Верхня Кринка, с-ще Алмазне, с. Красна Зоря, с-ще Монахове, с-ще Новий Світ, с-ще Новомар'ївка, с. Новоселівка, с-ще Новомосковське)

м. Сніжне (у тому числі смт Андріївка, смт Гірницьке, смт Бражине, смт Лиманчук, смт Никифорове, смт Залісне, смт Первомайський, смт Первомайське, смт Побєда, с-ще Балка, смт Сєверне, с-ще Молчалине, с-ще Сухівське) м. Харцизьк.

м. Хрестівка

м. Чистякове (Торез) (у тому числі смт Пелагіївка, смт Розсипне)

м. Харцизьк (у тому числі м. Зугрес, смт Миколаївка, с-ще Водобуд, с. Цупки, м. Іловайськ, с-ще Виноградне, с. Третяки, смт Зуївка, смт Троїцько-Харцизьк, смт Благодатне, смт Покровка, смт Шахтне, смт Широке, с. Півче, смт Гірне, с-ще Ведмеже)

м. Шахтарськ (у тому числі смт Контарне, смт Московське, смт Сердите, с-ще Дубове, с-ще Лобанівка, смт Стіжківське, с-ще Вінницьке, с-ще Чумаки, с-ще Вікторія, с-ще Гірне, с-ще Дорофієнко, с-ще Зарічне, с-ще Кищенко)

м. Ясинувата

Населені пункти:

с. Гнутове (м. Маріуполь)

смт Сартана (м. Маріуполь)

смт Талаківка (м. Маріуполь)

с-ще Ломакине (м. Маріуполь)

Амвросіївського району

Бахмутського (Артемівського) району:

смт Булавинське

с. Воздвиженка

смт Зайцеве

с-ще Зеленопілля

с. Кодема

с-ще Ступакове

с. Дебальцівське

с. Миколаївка (Кодемська сільська рада)

с. Миколаївка Друга

с-ще Новолуганське

с. Семигір'я

м. Світлодарськ

смт Миронівський

с. Миронівка

смт Луганське

с. Розсадки

с. Лозове

с. Красний Пахар

с. Криничне

с-ще Роти

с-ще Доломітне

с-ще Травневе

с. Дача

м. Вуглегірськ

смт Олександрівське

смт Оленівка

с. Весела Долина (Ольховатська селищна рада)

с-ще Данилове

с-ще Іллінка

с-ще Кам'янка

с-ще Рідкодуб

с-ще Булавине

с-ще Грозне

с-ще Каютине

с-ще Красний Пахар

с-ще Савелівка

с. Комуна

с. Калинівка

с. Логвинове

с. Новогригорівка

с. Нижнє Лозове

с. Санжарівка

смт Ольховатка

смт Прибережне

Бойківського району

Волноваського району:

с. Андріївка

с. Доля

с. Любівка

с-ще Малинове

с-ще Молодіжне

с-ще Новомиколаївка

смт Новотроїцьке

с. Пікузи

с-ще Нова Оленівка

смт Новотроїцьке

смт Оленівка

с-ще Петрівське (Оленівська селищна рада)

с. Червоне (Любівська сільська рада)

смт Андріївка

с-ще Бахчовик

с. Бердянське

с. Водяне

с. Виноградне

с. Гранітне

с-ще Дружне

с. Запорізьке

с. Заїченко

с. Кам'янка

с-ще Калинівка

с. Комінтернове

с. Лебединське (Лебединська сільська рада)

смт Мирне

с-ще Маловодне

с. Новогригорівка (Старогнатівська сільська рада)

с-ще Новомиколаївка

с. Новоселівка

с. Новоселівка Друга

с-ще Обільне

с. Орловське

с. Павлопіль

с. Піонерське

с. Приморське

с. Пищевик

с. Сопине

с. Старомар'ївка

с. Старогнатівка

с. Степанівка

с. Федорівка

с. Чермалик

с. Черненко

с. Широкине

с. Богданівка

с. Вікторівка

с. Новогнатівка

с. Миколаївка (Миколаївська сільська рада)

Мар'їнського району:

с. Кремінець

с. Луганське

смт Олександрівка

смт Старомихайлівка

с. Сигнальне

с. Березове

м. Красногорівка

м. Мар'їнка

с. Славне

с. Степне

с. Тарамчук

с. Солодке

с. Водяне (Степненська сільська рада)

с. Галицинівка

с. Карлівка

с. Новомихайлівка

с. Побєда

Новоазовського району

Старобешівського району

Бойківського (Тельманівського) району:

с. Богданівка

с. Вершинівка

с. Воля

с. Греково-Олександрівка

с. Григорівка

с. Дерсове

с. Запорожець

с. Зелений Гай

с. Зернове

с. Зорі

с. Іванівка

с. Білокриничне (Калініне)

с. Каплани

с. Конькове

с. Котляревське

с. Майорове (Красний Октябр)

с. Кузнецово-Михайлівка

с. Лукове

с. Миколаївка

с. Михайлівка

с. Мічуріне

с. Нова Мар'ївка

с. Новоолександрівка

с. Олександрівське (Октябрське) (Коньковська сільська рада)

с. Первомайське (Первомайська сільська рада)

с. Петрівське

с. Лавринове (Радянське)

с. Розівка

с. Садки

с. Самсонове

с. Свободне

с. Тавричеське

смт Бойківське (Тельманове)

с. Тернівка

с. Черевківське

с. Чумак

с. Шевченко

Торецького району:

смт Новгородське

Шахтарського району

Ясинуватського району:

с. Василівка

с. Веселе (Красногорівська сільська рада)

с. Веселе (Спартаківська сільська рада)

с-ще Бетманове (Красний Партизан)

с-ще Мінеральне

с. Спартак

с. Яковлівка

с-ще Крута Балка

с-ще Каштанове

с-ще Лозове (Пісківська сільська рада)

с. Водяне (Пісківська сільська рада)

смт Верхньоторецьке

с-ще Ласточкине

с-ще Опитне

с-ще Піски

с. Тоненьке

с-ще Кам'янка

с. Красногорівка

с-ще Невельське

с. Новоселівка Друга

с. Новобахмутівка

с. Первомайське

с. Троїцьке

с-ще Сєвєрне

с. Нетайлове

с. Новокалинове

Луганська область

Міста обласного значення (у тому числі всі населені пункти, які адміністративно підпорядковані міським радам цих міст):

м. Луганськ (у тому числі м. Олександрівськ, с-ще Зразкове, с-ще Тепличне, смт Катеринівка)

м. Алчевськ

м. Антрацит (у тому числі смт Боково-Платове, с-ще Лісне, с-ще Мельникове, с-ще Садовий, с-ще Христофорівка, смт Верхній Нагольчик, смт Дубівський, с. Оріхове, смт Кам'яне, смт Кріпенський, смт Щотове, с. Зелений Курган, с-ще Степове)

м. Брянка (у тому числі смт Южна Ломуватка, смт Вергулівка, смт Ганнівка, смт Ломуватка, смт Глибокий)

м. Голубівка (Кіровськ) (у тому числі смт Донецький, смт Криничанське, с-ще Криничне, с-ще Тавричанське)

м. Довжанськ (у тому числі м. Вознесенівка, смт Ведмеже, смт Павлівка, смт Кундрюче, с. Кондрюче, с-ще Хмельницький, смт Дубове, с-ще Прохладне, смт Вальянівське, с. Маловедмеже, с-ще Устинівка, с-ще Федорівка, смт Шахтарське, с-ще Киселеве)

м. Хрустальний (Красний Луч) (у тому числі м. Боково-Хрустальне, смт Садово-Хрустальненський, с-ще Трубний, м. Міусинськ, с. Корінне, с. Лісне, с. Новоєлизаветівка, м. Петрово-Красносілля, смт Федорівка, с-ще Буткевич, с-ще Вергулівське, с. Воскресенівка, смт Запоріжжя, с. Жереб'яче, с-ще Комендантське, смт Софіївський, смт Грушове, с-ще Давидівка, смт Хрустальне, смт Княгинівка, с-ще Хрустальний, смт Штерівка)

м. Сорокине (у тому числі м. Молодогвардійськ, с-ще Новосімейкіне, м. Суходільськ, смт Буран, смт Гірне, с-ще Широке, смт Ізварине, смт Краснодарський, смт Тепле, с-ще Світличне, смт Сєверний, смт Сєверо-Гундорівський, смт Урало-Кавказ, с-ще Західний)

м. Первомайськ

м. Ровеньки (у тому числі смт Любимівка, смт Великокам'янка, смт Кленовий, с. Коробкине, с-ще Покровка, смт Гірник, смт Михайлівка, смт Тацине, смт Нагольно-Тарасівка, с. Березівка, смт Новодар'ївка, с-ще Валянівськ, с-ще Калинівка, смт Картушине, с. Залізничне, с-ще Новоукраїнка, смт Ясенівський, с. Лобівські Копальні, с. Благівка, с. Грибуваха, с. Новодар'ївка, с. Платонівка, с. Улянівка)

м. Свердловськ

м. Кадіївка (у тому числі м. Алмазна, м. Ірміно)

Населені пункти:

Антрацитівського району

Сорокинського (Краснодонського) району

Лутугинського району

Новоайдарського району:

с. Сокільники

м. Щастя

с. Трьохізбенка

с. Кряківка

с. Оріхове-Донецьке

с. Лобачеве

с. Лопаскине

с. Кримське

с. Причепилівка

с. Райгородка

с. Муратове

с. Капітанове

с. Гречишкине

с. Дубове

с. Бахмутівка

с. Царівка

с. Деменкове

с. Дмитрівка

Перевальського району

Попаснянського району

Довжанського (Свердловського) району

Слов'яносербського району

Станично-Луганського району

 

Тимчасово виконуюча обов'язки
директора департаменту вищої освіти

А. В. Рибалко

(додаток 1 у редакції наказів Міністерства
 освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105
,
від 07.03.2018 р. N 238
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 15.03.2019 р. N 365)

 

  
  
  
Місце для
фотокартки
  
  
  


 

ОСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ
про завершення здобуття загальної середньої освіти

Розділ I. Загальні відомості

1. ___________________________________________________________________________________
                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) заявника)

2. ___________________________________________________________________________________
                                                                               (документ, що посвідчує особу заявника)

3. ___________________________________________________________________________________
       (місце проживання: поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, квартири заявника)

4. Мета звернення: _____________________________________________________________________
                                                                               (вступ до вищого, закладу професійної (професійно-технічної) освіти)

5. ___________________________________________________________________________________
                                             (освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на який претендує заявник)

6. ___________________________________________________________________________________
                                      (шифр та назва професії, спеціальності (напряму підготовки), за якою вступає заявник)

7. ___________________________________________________________________________________
                                                                                               (додаткові відомості*)

Даю згоду на обробку моїх персональних даних (підпис, прізвище, ініціали Заявника): _____________________________________________________________________________________

____________
* У разі необхідності зазначається найменування навчального закладу, який видав попередній визнаний документ про освіту та попередній визнаний документ про освіту, здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та/або кваліфікацію.

Розділ II. Відомості про здобуті результати навчання

Результати навчання
Вказуються здобуті результати навчання за курс загальної середньої освіти

 

 

 

 

 

Підпис, прізвище, ініціали заявника: _____________________________________________________

Дата заповнення та подання освітньої декларації _________________________________________

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 15.03.2019 р. N 365)

____________

Опрос