Идет загрузка документа (110 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 19 июня 2015 года N 234

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Приказ от 13.04.2016 № 155
действует с 29.06.2016

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.04.2016

м. Київ

N 155

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 червня 2016 р. за N 889/29019

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року N 234

Відповідно до статей 9, 16 Закону України "Про племінну справу у тваринництві", абзацу шостого статті 7 Закону України "Про бджільництво" та Закону України від 08 грудня 2015 року N 867-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі"

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року N 234 "Про затвердження Порядку проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві та Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 липня 2015 року за N 809/27254, такі зміни:

1) заголовок викласти в такій редакції:

"Про затвердження Порядку присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві та Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва";

2) підпункт 1 пункту 1 викласти в такій редакції:

"1) Порядок присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві, що додається;".

2. Затвердити Зміни до Порядку проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року N 234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 липня 2015 року за N 809/27254, що додаються.

3. Абзац другий пункту 2.3 розділу II Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року N 234, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 липня 2015 року за N 810/27255, викласти в такій редакції:

"працівники, які відповідають кваліфікаційним вимогам до працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами;".

4. Департаменту тваринництва забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я. В.

 

Міністр

О. М. Павленко

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови
СПО роботодавців
на національному рівні

Д. Олійник

В. о. президента Національної
академії аграрних наук України

М. І. Бащенко

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

В. І. Лапа

Заступник Голови Державної
ветеринарної та фітосанітарної
служби України

О. Вержиховський

Голова Державного агентства
рибного господарства України

Я. Б. Ковалів

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. Терентьєв

 

ЗМІНИ
до Порядку проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві

1. Заголовок викласти в такій редакції:

"Порядок присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві".

2. У розділі I:

1) у пункті 1.2 слова "незалежно від їх організаційно-правової форми" виключити;

2) в абзаці другому пункту 1.3 слова "державна атестація (переатестація)" замінити словами "експертна оцінка";

3) в абзаці першому пункту 1.4 слова "за результатами державної атестації" виключити;

4) у пункті 1.5 слова "державної атестації" замінити словами "експертної оцінки";

5) пункти 1.6 - 1.9 викласти в такій редакції:

"1.6. Присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві проводиться на необмежений строк згідно з процедурою, визначеною розділом III цього Порядку.

1.7. Для суб'єктів племінної справи у тваринництві, яким присвоєно відповідний статус, проводиться експертна оцінка щодо відповідності суб'єктів племінної справи певному статусу (далі - експертна оцінка суб'єктів племінної справи у тваринництві) для:

підтвердження відповідності суб'єкта племінної справи у тваринництві присвоєному статусу;

позбавлення суб'єкта племінної справи у тваринництві присвоєного статусу.

Експертна оцінка суб'єктів племінної справи у тваринництві проводиться згідно з процедурою, визначеною розділом IV цього Порядку.

1.8. Присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві проводиться за зверненням суб'єктів племінної справи у тваринництві згідно з вимогами чинного законодавства, у тому числі цього Порядку.

1.9. Для присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві та проведення експертної оцінки суб'єктів племінної справи у тваринництві відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України утворюються:

регіональна експертна комісія з розгляду матеріалів щодо присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві в Автономній Республіці Крим та областях (далі - регіональна експертна комісія);

експертна комісія Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі - експертна комісія Мінагрополітики) щодо присвоєння та позбавлення відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві.".

3. У розділі II:

1) у назві розділу слова "Порядок роботи атестаційної" замінити словами "Вимоги до роботи регіональної експертної комісії";

2) абзаци другий, третій пункту 2.6 викласти в такій редакції:

"голова - посадова особа, яка очолює структурний підрозділ Міністерства агарної політики та продовольства України;

заступник голови - посадова особа, яка очолює структурний підрозділ Національної академії аграрних наук України, до повноважень якого належить діяльність у галузі тваринництва;";

3) пункт 2.7 викласти в такій редакції:

"2.7. Матеріали, подані суб'єктами племінної справи у тваринництві для розгляду експертною комісією Мінагрополітики відповідно до вимог цього Порядку, зберігаються протягом чотирьох років.".

4. У розділі III:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"III. Порядок роботи регіональної експертної комісії щодо присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві";

2) у пункті 3.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3.1. Регіональна експертна комісія забезпечує розгляд матеріалів щодо присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві за зверненнями суб'єктів племінної справи у тваринництві.";

в абзаці другому слово "атестаційної" замінити словами "регіональної експертної";

3) пункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. Щороку до 20 січня Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій забезпечують опублікування в засобах масової інформації оголошення щодо строків прийому відповідних документів для присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві.";

4) у пункті 3.3:

в абзаці першому слова "Для проведення державної атестації" виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"заява суб'єкта племінної справи у тваринництві на присвоєння статусу (проведення експертної оцінки суб'єкта племінної справи у тваринництві) (додаток 1);";

в абзаці третьому слова "погоджені Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим чи департаментами агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій" виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Забезпечення надання достовірних даних покладається на суб'єкта племінної справи у тваринництві.";

5) у пункті 3.4:

в абзаці другому слова "проведення державної атестації" замінити словами "присвоєння статусу";

абзац третій виключити;

6) у пункті 3.6:

абзаци перший, другий викласти в такій редакції:

"3.6. Регіональна експертна комісія визначає відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві певному статусу згідно з вимогами чинного законодавства, які містять норми, що стосуються розведення племінних тварин за певним видом, породою, виробництва племінних (генетичних) ресурсів, надання послуг з племінної справи у тваринництві, у тому числі цього Порядку. З цією метою регіональна експертна комісія проводить:

огляд племінних стад та визначає їх відповідність типовим для породи ознакам. Візуальна оцінка племінних стад проводиться безпосередньо за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання із залученням спеціаліста з відповідною фаховою освітою;";

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"аналіз використання плідників для відтворення маточного поголів'я тварин з визначеною племінною цінністю відповідно до вимог чинного законодавства;";

7) у пункті 3.7:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3.7. Для присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві регіональна експертна комісія має право:";

в абзацах другому та четвертому слова "проведення державної атестації" у всіх відмінках замінити словами "присвоєння відповідного статусу" у відповідних відмінках;

8) пункт 3.8 викласти в такій редакції:

"3.8. Під час роботи регіональна експертна комісія складає бальну оцінку, якщо це передбачено, та акт щодо присвоєння відповідного статусу суб'єкта племінної справи у тваринництві.";

9) у пункті 3.10:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3.10. Регіональна експертна комісія подає матеріали щодо присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві до Міністерства аграрної політики та продовольства України.";

абзаци шостий і сьомий викласти в такій редакції:

"акт присвоєння відповідного статусу суб'єкта племінної справи у тваринництві та бальну оцінку;

один примірник протоколу засідання регіональної експертної комісії.".

5. У розділі IV:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"IV. Порядок проведення експертної оцінки щодо відповідності суб'єктів племінної справи у тваринництві присвоєному статусу";

2) абзаци перший, другий пункту 4.1 викласти в такій редакції:

"4.1. Експертну оцінку суб'єктів племінної справи у тваринництві проводить експертна комісія Мінагрополітики.

Під час проведення експертної оцінки суб'єктів племінної справи у тваринництві експертна комісія Мінагрополітики може приймати рішення щодо:";

3) у пункті 4.2 слова "переатестації" та "або" замінити відповідно словами "експертної оцінки" і "та";

4) у пункті 4.3:

в абзаці першому слово "переатестації" замінити словами "експертної оцінки суб'єктів племінної справи у тваринництві";

в абзаці другому слово "переатестації" замінити словами "експертної оцінки суб'єкта племінної справи у тваринництві";

в абзаці третьому слова "або племінного стада" замінити словами "та племінне стадо";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Забезпечення надання достовірних даних покладається на суб'єкта племінної справи у тваринництві.";

5) в абзаці першому пункту 4.4 слова "переатестації суб'єктів з" замінити словами "експертної оцінки суб'єктів";

6) в абзаці першому пункту 4.6 слово "переатестації" замінити словами "експертної оцінки";

7) у пункті 4.7:

в абзаці першому слово "переатестації" замінити словами "експертній оцінці";

в абзаці четвертому слова "державної переатестації" замінити словами "експертної оцінки суб'єктів племінної справи у тваринництві".

6. У розділі V:

1) в абзаці третьому пункту 5.1 слова "проведення державної атестації" замінити словами "присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві;";

2) у пункті 5.2:

в абзаці другому слова "державної атестації" виключити;

в абзаці третьому слова "державної атестації стосовно відповідності суб'єктів" замінити словами "стосовно присвоєння відповідних статусів суб'єктам";

3) у пункті 5.3 слова "в процесі проведення державної атестації" замінити словами "при присвоєнні відповідних статусів";

4) у пункті 5.4 слово "атестації" замінити словами "роботи комісій";

5) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"5.7. Суб'єкт племінної справи у тваринництві в місячний строк після присвоєння відповідного статусу повинен зареєструватися в Держплемреєстрі відповідно до Положення про Держплемреєстр та має право на безоплатний доступ до Держплемреєстру."

7. Розділ VI виключити.

У зв'язку з цим розділ VII вважати розділом VI.

8. У розділі VI:

1) у тексті розділу слова ", погоджених у Міністерстві аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, департаментах агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій" виключити;

2) у пункті 6.5:

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"використання для відтворення маточного поголів'я тварин плідників з визначеною племінною цінністю за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства або плідників, які проходять випробування за якістю потомства;";

абзаци одинадцятий і дванадцятий викласти в такій редакції:

"подання у встановленому порядку документації на власних плідників з метою проведення визначення їх племінної цінності за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства;

залучення працівників, які відповідають кваліфікаційним вимогам згідно з чинним законодавством;";

3) у пункті 6.6:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"використання для відтворення маточного поголів'я тварин плідників з визначеною племінною цінністю за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства або плідників, які проходять випробування за якістю потомства відповідно до вимог чинного законодавства;";

в абзаці п'ятнадцятому слова "або придбаного племінного поголів'я в племрепродукторі" виключити;

в абзаці шістнадцятому слово "заводу" замінити словом "репродуктора";

абзац двадцять шостий викласти в такій редакції:

"За наслідками роботи регіональної експертної комісії складається акт присвоєння статусу суб'єкта племінної справи з розведення великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід (додаток 6) з висновком про відповідність суб'єкта племінної справи у тваринництві певному статусу, який підписують члени регіональної експертної комісії.";

4) у пункті 6.7:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"використання для відтворення маточного поголів'я тварин бугаїв з визначеною племінною цінністю за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства або бугаїв, які проходять випробування за якістю потомства;";

в абзаці тринадцятому слова "атестується вперше" замінити словами "проходить процедуру присвоєння статусу";

в абзаці чотирнадцятому слово "Атестація" замінити словами "Присвоєння статусів";

абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"Під час роботи регіональна експертна комісія:";

абзац двадцять шостий викласти в такій редакції:

"За наслідками роботи регіональної експертної комісії складається акт присвоєння статусу суб'єкта племінної справи у тваринництві з розведення великої рогатої худоби м'ясних порід (додаток 10) з висновком про відповідність суб'єкта племінної справи у тваринництві певному статусу, який підписують члени регіональної експертної комісії.";

абзац тридцятий викласти в такій редакції:

"За наслідками роботи регіональної експертної комісії складається акт присвоєння статусу суб'єкта племінної справи у тваринництві з розведення буйволів за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку.";

5) у пункті 6.8:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"використання для відтворення маточного поголів'я тварин плідників з визначеною племінною цінністю за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства або плідників, які проходять випробування за якістю потомства;";

абзац двадцять другий викласти в такій редакції:

"Під час роботи регіональна експертна комісія:";

абзац тридцять п'ятий викласти в такій редакції:

"За наслідками роботи регіональної експертної комісії складається акт присвоєння статусу суб'єкта племінної справи із свинарства (додаток 14) з висновком про відповідність суб'єкта племінної справи у тваринництві певному статусу, який підписують члени регіональної експертної комісії.";

6) у пункті 6.9:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"використання для відтворення маточного поголів'я тварин баранів та цапів з визначеною племінною цінністю за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства або плідників, які проходять випробування за якістю потомства;";

в абзаці одинадцятому слова "мінімальним вимогам до кількості поголів'я баранів-плідників та вівцематок, необхідним для атестації племінних заводів і племінних репродукторів з вівчарства" замінити словами "мінімальним вимогам до племінних заводів і племінних репродукторів за кількістю поголів'я баранів-плідників та вівцематок";

абзац двадцять восьмий викласти в такій редакції:

"За наслідками роботи регіональної експертної комісії складається акт присвоєння статусу суб'єкта племінної справи з вівчарства (козівництва) (додаток 25) з висновком про відповідність суб'єкта племінної справи у тваринництві певному статусу, який підписують члени регіональної експертної комісії.";

7) у пункті 6.10:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"використання для відтворення маточного поголів'я коней жеребців з визначеною племінною цінністю за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства або плідників, які проходять випробування за якістю потомства;";

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"За наслідками роботи регіональної експертної комісії складається акт присвоєння статусу суб'єкта племінної справи з конярства (додаток 28) з висновком про відповідність суб'єкта племінної справи у тваринництві певному статусу, який підписують члени регіональної експертної комісії.";

8) у пункті 6.11:

в абзаці вісімнадцятому слова "державної атестації" замінити словами "присвоєння статусу";

абзац двадцятий викласти в такій редакції:

"За наслідками роботи регіональної експертної комісії складається акт присвоєння статусу суб'єкта племінної справи з розведення хутрових звірів (кролів) (додаток 32) з висновком про відповідність суб'єкта племінної справи у тваринництві певному статусу, який підписують члени регіональної експертної комісії.";

9) у пункті 6.12:

в абзаці п'ятнадцятому слова "При атестації" замінити словами "Під час роботи регіональна експертна";

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

"За наслідками роботи регіональної експертної комісії складається акт присвоєння статусу суб'єкта племінної справи з птахівництва (додаток 36) з висновком про відповідність суб'єкта племінної справи у тваринництві певному статусу, який підписують члени регіональної експертної комісії.";

10) абзац двадцять сьомий пункту 6.13 викласти в такій редакції:

"За наслідками роботи регіональної експертної комісії складається акт присвоєння статусу суб'єкта племінної справи з рибництва (додаток 40) з висновком про відповідність суб'єкта племінної справи у тваринництві певному статусу, який підписують члени регіональної експертної комісії.";

11) у пункті 6.14:

в абзаці двадцять восьмому слово "племзаводу" замінити словами "гренажного заводу";

в абзаці двадцять дев'ятому слова "племінного заводу" замінити словами "племінної станції з шовківництва";

в абзаці тридцять першому слово "племінного" замінити словом "гренажного";

в абзаці тридцять другому слова "При атестації" замінити словами "Під час роботи регіональної експертної комісії";

абзац тридцять третій викласти в такій редакції:

"За наслідками роботи регіональної експертної комісії складається акт присвоєння статусу суб'єкта племінної справи із шовківництва (додаток 43) з висновком про відповідність суб'єкта племінної справи у тваринництві певному статусу, який підписують члени регіональної експертної комісії.";

12) у пункті 6.15:

в абзаці шістдесят першому слова "При атестації" замінити словами "Під час роботи регіональною експертною комісією";

абзац шістдесят другий викласти в такій редакції:

"За наслідками роботи регіональної експертної комісії складається акт присвоєння статусу суб'єкта племінної справи з бджільництва (додаток 46) з висновком про відповідність суб'єкта племінної справи у тваринництві певному статусу, який підписують члени регіональної експертної комісії.";

13) абзац п'ятий пункту 6.16 викласти в такій редакції:

"За наслідками роботи регіональної експертної комісії складається акт присвоєння статусу суб'єкта племінної справи відповідно до вимог цього Порядку за видами та породами тварин з висновком про відповідність суб'єкта племінної справи у тваринництві статусу генофондного господарства, який підписують члени регіональної експертної комісії.";

14) у пункті 6.17:

абзац двадцять п'ятий викласти в такій редакції:

"Під час роботи регіональною експертною комісією враховуються:";

абзац двадцять восьмий викласти в такій редакції:

"наявність висококваліфікованого персоналу, необхідного для виконання спеціальних робіт, пов'язаних з племінними (генетичними) ресурсами, який відповідає кваліфікаційним вимогам згідно з чинним законодавством;";

абзац тридцять третій викласти в такій редакції:

"За наслідками роботи регіональної експертної комісії складається акт присвоєння статусу селекційного центру (додаток 48) з висновком про відповідність суб'єкта племінної справи у тваринництві цьому статусу, який підписують члени регіональної експертної комісії.";

15) у пункті 6.18:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"одержання сперми від племінних плідників з визначеною племінною цінністю за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства або плідників, які проходять випробування за якістю потомства;";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"використання для відтворення маточного поголів'я тварин плідників з визначеною племінною цінністю за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства або плідників, які проходять випробування за якістю потомства та згідно з планами підбору плідників, розробленими відповідно до Інструкції із селекції бугаїв молочного напряму продуктивності;";

абзац чотирнадцятий після слів "гуцульської породи" доповнити словами "та Правил випробувань";

абзац двадцять другий викласти в такій редакції:

"наявності висококваліфікованих працівників, які відповідають кваліфікаційним вимогам згідно з чинним законодавством і можуть виконувати спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами;";

абзац тридцять перший викласти в такій редакції:

"Якщо суб'єкт племінної справи у тваринництві проходить процедуру присвоєння статусу при відсутності показників за чотири роки, присвоєння статусу проводиться за наявності відповідної матеріально-технічної бази підприємства, плідників та працівників, які відповідають кваліфікаційним вимогам згідно з чинним законодавством і можуть виконувати спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами.";

абзац п'ятдесят четвертий викласти в такій редакції:

"Під час роботи регіональна експертна комісія:";

абзац шістдесят шостий викласти в такій редакції:

"За наслідками роботи регіональної експертної комісії складається акт присвоєння статусу підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві (додаток 52) з висновком щодо:";

в абзаці сімдесятому слова "державна атестація" та "атестацію" замінити відповідно словами "процедура присвоєння статусу" та "процедуру присвоєння статусу";

16) у пункті 6.19:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"використання для відтворення маточного поголів'я коней жеребців з визначеною племінною цінністю за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства або жеребців, які проходять випробування за якістю потомства;";

в абзаці тринадцятому слово ", атестованого" виключити;

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"Якщо суб'єкт племінної справи у тваринництві проходить процедуру присвоєння статусу при відсутності показників за чотири роки, присвоєння статусу проводиться за наявності відповідної матеріально-технічної бази підприємства, жеребців та працівників, які відповідають кваліфікаційним вимогам згідно з чинним законодавством і можуть виконувати спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами, та за наявності працівників з обслуговування коней відповідно до вимог Положення про атестацію осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, і присвоєння їм кваліфікаційних звань, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 липня 2013 року N 401, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2013 року за N 1234/23766 (далі - Положення про атестацію осіб у конярстві).";

абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції:

"За наслідками роботи регіональної експертної комісії складається акт присвоєння статусу заводської конюшні (додаток 55) з висновком про відповідність суб'єкта племінної справи цьому статусу, який підписують члени регіональної експертної комісії.";

17) у пункті 6.20:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"використання для одержання сперми тільки плідників з визначеною племінною цінністю за походженням та власною продуктивністю;";

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"наявності працівників, які відповідають кваліфікаційним вимогам згідно з чинним законодавством і можуть виконувати спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами;";

абзац десятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тридцять другий вважати відповідно абзацами десятим - тридцять першим;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"Якщо суб'єкт племінної справи у тваринництві проходить процедуру присвоєння статусу при відсутності показників за чотири роки, присвоєння статусу проводиться за наявності відповідної матеріально-технічної бази підприємства та працівників, які відповідають кваліфікаційним вимогам згідно з чинним законодавством і можуть виконувати спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами.";

в абзаці двадцять третьому слово ", атестованого" виключити;

абзац тридцять перший викласти в такій редакції:

"За наслідками роботи регіональної експертної комісії складається акт присвоєння статусу контрольно-випробувальної станції (додаток 58) з висновком про відповідність суб'єкта племінної справи у тваринництві цьому статусу, який підписують члени регіональної експертної комісії.";

18) у пункті 6.21:

абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"Якщо суб'єкт племінної справи у тваринництві проходить процедуру присвоєння статусу при відсутності показників за чотири роки, присвоєння статусу проводиться за наявності відповідної матеріально-технічної бази підприємства та працівників, які відповідають кваліфікаційним вимогам згідно з чинним законодавством і можуть виконувати спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами.";

в абзаці двадцять третьому слово ", атестованого" виключити;

абзац двадцять п'ятий викласти в такій редакції:

"За наслідками роботи регіональної експертної комісії складається акт присвоєння статусу контрольно-випробувальної станції з птахівництва (додаток 61) з висновком про відповідність суб'єкта племінної справи у тваринництві цьому статусу, який підписують члени регіональної експертної комісії.";

абзац двадцять шостий виключити;

19) у пункті 6.22:

в абзаці шостому слова "атестації та підготовки" та "Положення про атестацію працівників у тваринництві" замінити відповідно словами "наявності кваліфікованого" та "вимог чинного законодавства";

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"Якщо суб'єкт племінної справи у тваринництві проходить процедуру присвоєння статусу при відсутності показників за чотири роки, присвоєння статусу проводиться за наявності відповідної матеріально-технічної бази підприємства та працівників, які відповідають кваліфікаційним вимогам згідно з чинним законодавством і можуть виконувати спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами з тренінгу, випробування, суддівства, оцінки племінних коней, відповідно до вимог чинного законодавства та Положення про атестацію осіб у конярстві.";

в абзаці двадцять другому слова "та атестованого" виключити;

абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції:

"суддівської колегії, яка сформована відповідно до Правил випробувань;";

в абзаці тридцятому слова "суб'єкт є не атестованим" замінити словами "суб'єкту не присвоюється статус іподрому";

абзац тридцять перший викласти в такій редакції:

"За наслідками роботи регіональної експертної комісії складається акт присвоєння статусу іподрому (додаток 64) з висновком про відповідність суб'єкта племінної справи у тваринництві цьому статусу, який підписують члени регіональної експертної комісії.";

20) у пункті 6.23:

абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - двадцять третій вважати відповідно абзацами шостим - двадцять другим;

в абзаці шостому слова "атестованого" та "Положення про атестацію працівників у тваринництві" замінити відповідно словами "кваліфікованого" та "вимог чинного законодавства";

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"Якщо суб'єкт племінної справи у тваринництві проходить процедуру присвоєння статусу при відсутності показників за чотири роки, присвоєння статусу проводиться за наявності відповідної матеріально-технічної бази підприємства та працівників, які відповідають кваліфікаційним вимогам згідно з чинним законодавством і можуть виконувати спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами з тренінгу, випробування, суддівства, оцінки племінних коней, відповідно до вимог чинного законодавства та Положення про атестацію осіб у конярстві.";

абзац двадцять другий викласти в такій редакції:

"За наслідками роботи регіональної експертної комісії складається акт присвоєння статусу трендепо (додаток 67) з висновком про відповідність суб'єкта племінної справи у тваринництві цьому статусу, який підписують члени регіональної експертної комісії.";

21) у пункті 6.24:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"наявності кваліфікованого персоналу, що може виконувати спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами;";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"Якщо суб'єкт племінної справи у тваринництві проходить процедуру присвоєння статусу при відсутності показників за чотири роки, присвоєння статусу проводиться за наявності відповідної матеріально-технічної бази підприємства та працівників, які відповідають кваліфікаційним вимогам згідно з чинним законодавством і можуть виконувати спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами.";

в абзаці шістнадцятому слово ", атестованого" виключити;

абзац двадцять перший викласти в такій редакції:

"За наслідками роботи регіональної експертної комісії складається акт присвоєння статусу підприємства (лабораторії) генетичного контролю (додаток 69) з висновком про відповідність суб'єкта племінної справи у тваринництві цьому статусу, який підписують члени регіональної експертної комісії.";

22) у пункті 6.25:

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"наявності кваліфікованого персоналу, який може виконувати спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами;";

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"Якщо суб'єкт племінної справи у тваринництві проходить процедуру присвоєння статусу при відсутності показників за чотири роки, присвоєння статусу проводиться за наявності відповідної матеріально-технічної бази підприємства та працівників, які відповідають кваліфікаційним вимогам згідно з чинним законодавством і можуть виконувати спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами.";

в абзаці шістнадцятому слово "атестованого" замінити словом "кваліфікованого";

абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції:

"За наслідками роботи регіональної експертної комісії складається акт присвоєння статусу підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів (додаток 72) з висновком про відповідність суб'єкта племінної справи у тваринництві цьому статусу, який підписують члени регіональної експертної комісії.";

23) у пункті 6.26:

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"Якщо суб'єкт племінної справи у тваринництві проходить процедуру присвоєння статусу при відсутності показників за чотири роки, присвоєння статусу проводиться за наявності відповідної матеріально-технічної бази підприємства та працівників, які відповідають кваліфікаційним вимогам згідно з чинним законодавством і можуть виконувати спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами.";

в абзаці тринадцятому слово "атестованого" замінити словом "кваліфікованого";

абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"За наслідками роботи регіональної експертної комісії складається акт присвоєння статусу підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції (додаток 75) з висновком про відповідність суб'єкта племінної справи у тваринництві цьому статусу, який підписують члени регіональної експертної комісії.".

9. У тексті Порядку та додатках до нього слова "Мінагрополітики України", "департамент", "атестаційна комісія" та "атестується вперше" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Мінагрополітики", "структурний підрозділ з питань", "регіональна експертна комісія" та "проходить процедуру присвоєння статусу" у відповідних відмінках.

10. У додатках до Порядку:

1) у додатку 1:

назву викласти в такій редакції:

"Заява суб'єкта племінної справи у тваринництві на присвоєння статусу (проведення експертної оцінки суб'єкта племінної справи у тваринництві)";

абзац перший викласти в такій редакції:

"Прошу провести присвоєння статусу (експертну оцінку з метою підтвердження статусу)";

в абзаці дев'ятому слова "проведення атестації (переатестації)" замінити словами "присвоєння статусу (проведення експертної оцінки)";

у примітці слова "державної переатестації" замінити словами "проведенні експертної оцінки";

2) у назві додатка 2 слова "проведення державної атестації" замінити словами "присвоєння статусу";

3) у шостому рядку колонки "Показники" додатка 8 слово "атестованих" замінити словами "з визначеною племінною цінністю";

4) назву додатка 15 викласти в такій редакції:

"Мінімальні вимоги до племінних заводів і племінних репродукторів за кількістю поголів'я баранів-плідників та вівцематок";

5) у першому, третьому та шостому рядках колонки "Показники" додатка 44 слово "атестації" замінити словами "присвоєння статусу";

6) у третьому рядку колонки "Показники" додатка 45 слово "атестації" замінити словами "присвоєння статусу";

7) додаток 49 викласти в новій редакції, що додається;

8) у третьому рядку колонки "Показники" додатка 50 слова "допущених до використання, %" замінити словами "з визначеною племінною цінністю за походженням";

9) додаток 51 викласти в новій редакції, що додається;

10) у колонці "Показники" додатка 63 після слів "американська стандартбредна" доповнити словами "та інші рисисті породи";

11) у відмітках додатків 1 - 75:

слова "до Порядку проведення державної атестації (переатестації) та присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві" замінити словами "до Порядку присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві";

12) у додатку 1:

слова "Департаменту агропромислового розвитку _____________ обласної державної адміністрації" замінити словами "Структурному підрозділу з питань агропромислового розвитку _______________ обласної державної адміністрації";

13) у додатку 2:

слова "Директор Департаменту агропромислового розвитку __________ обласної державної адміністрації" замінити словами "Керівник структурного підрозділу з питань агропромислового розвитку _______________ обласної державної адміністрації";

14) у додатку 3:

слова "Директор Департаменту агропромислового розвитку ___________ облдержадміністрації" замінити словами "Керівник структурного підрозділу з питань агропромислового розвитку _____________ обласної державної адміністрації";

15) у додатках 4 - 48, 50, 52 - 75:

слово та цифру "пункт 7" замінити словом та цифрою "пункт 6";

16) у додатках 6, 10, 14, 25, 28, 32, 36, 40, 43, 46, 48, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 69, 72, 75 слова "державна атестація" та "атестація" в усіх відмінках замінити словами "присвоєння статусу" у відповідних відмінках;

17) у додатках 5, 8, 13, 21, 22, 23, 27, 30, 35, 39, 42, 45, 50, 54, 57, 60, 63, 66, 68, 71, 73, 74 слова "ПОГОДЖЕНО

Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим

Департамент агропромислового розвитку _____________ обласної державної адміністрації

______________
          (підпис)

_________________
     (ініціали, прізвище)

М. П." виключити.

 

Директор Департаменту тваринництва

М. Кваша

 

Мінімальні вимоги до підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві

Показники

Вимоги

Максимальне навантаження на одного плідника підприємства (об'єднання):
баран (маточного поголів'я, голів)
цап (маточного поголів'я, голів)
кнур (кількість осіменінь)
жеребець (кількість осіменінь)

2000
1000
250
250

Питома вага бугаїв із походженням, підтвердженим генетичною експертизою, %

100

Вік ремонтних бугаїв при проведенні оцінки за спермопродуктивністю, місяців

12 - 15

Вік бугаїв, що перевіряються, при поставленні на оцінку і проведенні контрольного осіменіння корів, місяців

15 - 20

Запліднювальна здатність сперми бугаїв після першого осіменіння (230 голів маточного поголів'я), %

Не нижче 50

Наявність замороженої сперми плідників-поліпшувачів у сховищах (без урахування генофондової сперми) не менше, %

40

Періодичність ротації ліній, років:

 

у скотарстві

2

у вівчарстві

1

у козівництві

1

у свинарстві

1

у конярстві

3

Кількість замороженої сперми бугая-плідника молочних порід на час одержання результатів оцінки за якістю потомків, тис. доз

30

Мінімальна кількість господарств для оцінки бугая-плідника за якістю потомків

3

Зняття бугаїв-плідників з оцінки за якістю потомків, років

Не пізніше 6

Питома вага використання сперми бугаїв-плідників, уключених до каталогу для відтворення маточного поголів'я, %

100

 

Бальна оцінка підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві

Показники

Галузі тваринництва, бали

Скотарство

свинарство

вівчарство

козівництво

конярство

молочне і молочно-м'ясне

м'ясне

вимоги

кількість балів

вимоги

кількість балів

вимоги

кількість балів

вимоги

кількість балів

вимоги

кількість балів

вимоги

кількість балів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ведення селекційно-племінної роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь у проведенні щорічної комплексної оцінки сільськогосподарських тварин у суб'єктів господарювання регіону

 

5

 

5

 

2

 

5

 

5

 

5

Середня кількість племінних стад зі статусом племінного заводу та племінного репродуктора в одному районі визначеного регіону, з якими проводиться селекційно-племінна робота за угодами, одиниць

2,5 і більше

5

0,5 і більше

5

1,5 і більше

3

0,5 і більше

5

За наявності

5

0,5 і більше

5

2 - 2,4

3

0,1 - 0,4

3

0,5 - 1,4

2

0,1 - 0,4

3

х

х

0,1 - 0,4

3

1 - 1,9

2

х

х

0,1 - 0,4

1

х

х

х

х

х

х

Наявність племінних тварин визначеного регіону, записаних до державних книг племінних тварин

За наявності

2

За наявності

2

За наявності

5

За наявності

5

За наявності

5

За наявності

5

Племінна цінність плідників, від яких реалізується сперма
Бугаїв-плідників молочних і молочно-м'ясних порід:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

питома вага реалізованої сперми бугаїв-поліпшувачів, %

70 і більше

10

60 і більше

10

х

х

х

х

х

х

х

х

60 - 69

8

50 - 59

8

х

х

х

х

х

х

х

х

50 - 59

6

40 - 49

6

х

х

х

х

х

х

х

х

питома вага сперми бугаїв-плідників, оцінених за походженням, що перебувають на оцінці за якістю потомства, мають селекційний індекс +800 і вище та продуктивність їх матерів становить 160 % від стандарту породи за молочним жиром, %

21 - 25

5

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

16 - 20

4

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

10 - 15

3

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Питома вага чистопородних бугаїв-плідників спеціалізованих м'ясних порід, оцінених за якістю потомства як поліпшувачів, %

х

х

90 і більше

10

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

80 - 89

8

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

70 - 79

6

х

х

х

х

х

х

х

х

Питома вага кнурів-плідників класу "еліта" віком до 5 років, оцінених за власною продуктивністю, %

х

х

х

х

70 і більше

10

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

50 - 69

8

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

40 - 49

6

х

х

х

х

х

х

Питома вага баранів-плідників класу "еліта" віком до 7 років, оцінених за якістю потомства, %

х

х

х

х

х

х

100

7

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

90 - 99

6

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

80 - 89

5

х

х

х

х

Питома вага цапів-плідників класу "еліта" віком до 8 років, оцінених за якістю потомства, %

х

х

х

х

х

х

х

х

70

7

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

60 - 69

6

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

50 - 59

5

х

х

Питома вага жеребців-плідників класу "еліта-рекорд", %

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100

7

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

90 - 99

6

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

80 - 89

5

Щорічне проведення оцінки плідників:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за власною продуктивністю, %

100

2

100

5

100

8

100

6

100

6

100

6

за якістю потомків

х

х

х

8

х

5

х

5

х

5

х

5

питома вага поголів'я бугаїв-плідників, %

40

10

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

30

8

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Питома вага реалізованої сперми бугаїв-плідників з визначеною племінною цінністю за походженням, власною продуктивністю, якістю потомства усього, %

100

10

100

10

х

х

х

х

х

х

х

х

власного виробництва

100

5

100

5

х

х

х

х

х

х

х

х

Забезпечення відтворення поголів'я сільськогосподарських тварин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня кількість плідників, що використовуються на племпідприємстві, голів

40 і більше

7

10 і більше

9

7 і більше

10

10 і більше

10

5 і більше

10

5 і більше

15

25 - 39,9

5

7 - 9,9

7

5 - 6,9

8

7 - 9,9

8

3 - 4,9

8

3 - 4,9

12

15 - 24,9

3

4 - 6,9

5

2 - 4,9

6

4 - 6,9

6

1 - 2,9

6

1 - 2,9

10

Середня кількість намороженої сперми від плідника за рік, тис. доз

12 і більше

5

8 і більше

7

х

х

5 і більше

10

5 і більше

10

При проведенні заморожування сперми

15

10 - 11,9

4

х

х

х

х

4

8

4

8

х

х

х

х

х

х

 

3

6

3

6

х

Одержано розбавленої сперми від плідника за рік, доз

х

х

х

х

200 і більше

10

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

175 - 199

8

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

150 - 174

6

х

х

х

х

х

х

Реалізовано сперми плідників на одне плідне осіменіння, доз

3

5

3

5

2,2

10

2

9

2

9

за наявності

5

2 - 2,9

3

2 - 2,9

3

2,3 і більше

8

1,5 - 1,9

7

1,5 - 1,9

7

х

х

Заплідненість маток сільськогосподарських тварин після першого осіменіння, %:

70 і більше

5

65 і більше

6

80 і більше

7

х

х

х

х

х

х

60 - 69

4

60 - 64

5

75 - 79

5

х

х

х

х

х

х

50 - 59

3

50 - 59

4

70 - 74

3

х

х

х

х

х

х

нативною спермою в одну охоту

х

х

х

х

х

х

75 і більше

10

75 і більше

10

х

х

х

х

х

х

х

х

70 - 74

8

70 - 74

8

х

х

х

х

х

х

х

х

65 - 69

6

65 - 69

6

х

х

замороженою спермою в одну охоту

х

х

х

х

х

х

45 і більше

10

45 і більше

10

х

х

х

х

х

х

х

х

40 - 44

8

40 - 44

8

х

х

х

х

х

х

х

х

35 - 39

6

35 - 39

6

х

х

Питома вага штучного осіменіння, %:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

усі категорії господарств

х

х

10 і більше

7

х

х

1 і більше

8

За наявності

8

0,5 і більше

20

х

х

7 - 9

6

х

х

0,5 - 0,9

7

х

х

0,3 - 0,4

15

х

х

4 - 6

5

х

х

0,1 - 0,4

6

х

х

0,1 - 0,2

10

сільськогосподарські підприємства усіх форм власності

80

5

х

х

20 і більше

10

х

х

х

х

х

х

75

4

х

х

15 - 19

8

х

х

х

х

х

х

70

3

х

х

10 - 14

6

х

х

х

х

х

х

господарства населення

60

5

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

50

4

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

40

3

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Одержано молодняку на 100 маток, що були на початок року в сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності, голів

80 і більше

5

80 і більше

6

1300 і більше

8

85 і більше

8

120 і більше

8

70 і більше

10

75 - 79

4

75 - 79

5

1150 - 1299

7

80 - 84

7

110 - 119

7

65 - 69

8

70 - 74

3

70 - 74

4

1050 - 1149

6

75 - 79

6

100 - 109

6

60 - 64

6

Багатоплідність штучно осіменених свиноматок у зоні обслуговування, голів

х

х

х

х

9 і більше

10

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

8,0 - 8,9

8

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

7,0 - 7,9

6

х

х

х

х

х

х

Організація проведення щорічної атестації та переатестації техніків штучного осіменіння сільськогосподарських тварин від загальної кількості працюючих техніків із штучного осіменіння в зоні обслуговування, %

100

4

х

х

100

2

100

2

100

2

100

2

70 - 99

3

х

х

70 - 99

1

70 - 99

1

70 - 99

1

70 - 99

1

Забезпеченість адміністративних районів визначеного регіону зоотехніками-селекціонерами підприємства (мінімум один спеціаліст на район), %

100

5

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

80

4

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

60

3

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Сума

х

100

х

100

х

100

х

100

х

100

х

100

____________

Опрос