Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения тайной проверки добропорядочности прокуроров в органах прокуратуры Украины

Генеральная прокуратура
Порядок, Приказ от 16.06.2016 № 205
редакция действует с 06.08.2019

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.06.2016

м. Київ

N 205

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 червня 2016 р. за N 875/29005

Про затвердження Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Генеральної прокуратури України
 від 24 червня 2019 року N 105

На виконання вимог статей 9, 19, пункту 5 розділу XIII "Перехідні положення" Закону України "Про прокуратуру", з метою забезпечення проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів Генеральної прокуратури України, регіональних і місцевих прокуратур

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України (далі - Порядок);

Анкету доброчесності прокурора (далі - Анкета).

2. Прокурорам Генеральної прокуратури України, регіональних і місцевих прокуратур та слідчим органів прокуратури подавати Анкету протягом 30 календарних днів після набрання чинності цим наказом, а надалі - у строки, визначені Порядком.

3. Управлінню внутрішньої безпеки та захисту працівників прокуратури Генеральної прокуратури України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника та заступників Генерального прокурора України, заступника Генерального прокурора України - Головного військового прокурора, заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівників регіональних, місцевих та військових прокуратур.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Генеральний прокурор України

Ю. Луценко

 

ПОРЯДОК
проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України

(У тексті Порядку посилання на додаток 3 замінено посиланням на додаток 2 згідно з наказом Генеральної прокуратури України від 24 червня 2019 року N 105)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає підстави, процедуру проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів Генеральної прокуратури України, регіональних і місцевих прокуратур та слідчих прокуратури (далі - прокурори).

2. У цьому Порядку наведений нижче термін вживається у такому значенні:

уповноважена особа - посадова особа підрозділів внутрішньої безпеки прокуратури, наділена повноваженнями щодо перевірки доброчесності прокурорів Генеральної прокуратури України, регіональних і місцевих прокуратур.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання корупції".

3. Підставою для проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів Генеральної прокуратури України, регіональних і місцевих прокуратур, слідчих прокуратури є вимоги частини п'ятої статті 19 Закону України "Про прокуратуру".

4. Особа повідомляється про проведення щодо неї таємної перевірки доброчесності при призначенні на посаду прокурора, а призначена на дату набрання чинності цим Порядком - у двадцятиденний строк з дня набрання чинності цим Порядком.

5. Повідомлення прокурора про проведення перевірки доброчесності покладається на керівника органу прокуратури відповідного рівня, а щодо керівника прокуратури - на керівника органу прокуратури вищого рівня.

II. Таємна перевірка доброчесності

1. Кожний прокурор з метою виконання вимог частини п'ятої статті 19 Закону України "Про прокуратуру" зобов'язаний щороку до 01 лютого подавати до підрозділу внутрішньої безпеки власноруч заповнену анкету доброчесності прокурора за формою, затвердженою наказом Генерального прокурора України від 16 червня 2016 року N 205 (далі - Анкета).

2. Прокурори, які не мали можливості подати у зазначений строк Анкету через перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, у зв'язку з мобілізацією відповідно до указів Президента України з метою підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань України та з інших поважних причин, що підтверджуються документально, подають Анкету протягом 30 календарних днів з дати закінчення строку дії зазначених обставин або проходження військової служби, визначеної частиною другою статті 24 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", або з дати набрання чинності контрактом про проходження військової служби.

3. Прокурори, вперше призначені на посаду в органах прокуратури, подають Анкету упродовж 30 календарних днів після дати призначення.

4. Подання прокурорами Анкет підлягає обліку у реєстрі таємних перевірок доброчесності прокурорів (додаток 1) (далі - Реєстр).

5. Неподання, несвоєчасне подання Анкети прокурором без поважних причин або подання Анкети, у якій прокурор не підтверджує визначені нею твердження, свідчить про невиконання ним обов'язку, передбаченого частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про прокуратуру", та є підставою для притягнення його до відповідальності відповідно до законів.

6. Анкети прокурорів підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.

7. Відповідальним за ведення Реєстру є підрозділ внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури України.

8. У разі одержання інформації, яка може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) тверджень, поданих прокурором у Анкеті, та стосується конкретного прокурора і містить фактичні дані, що можуть бути перевірені, підрозділ внутрішньої безпеки у десятиденний строк з дати її отримання повідомляє відповідного керівника прокуратури про необхідність призначення службового розслідування з долученням отриманої інформації.

9. Службове розслідування під час таємної перевірки доброчесності не призначається у таких випадках:

припинення трудових правовідносин з прокурором;

якщо інформація, зазначена у пункті 8 цього розділу, вже була предметом іншого службового розслідування;

якщо в інформації, зазначеній у пункті 8 цього розділу, повідомляється про дії (бездіяльність) прокурора, з дати вчинення якої минуло понад два роки.

10. Керівник прокуратури зобов'язаний протягом семи робочих днів з дня отримання такого повідомлення в установленому порядку вирішити питання про призначення службового розслідування, про що повідомляє підрозділ внутрішньої безпеки для обліку.

11. У разі ненадходження до підрозділу внутрішньої безпеки інформації, зазначеної у пункті 8 цього розділу, протягом 12 місяців після розміщення інформації про прокурора в порядку, зазначеному в пункті 6 цього розділу, твердження прокурора в Анкеті вважаються достовірними, а прокурор - таким, що пройшов таємну перевірку доброчесності.

(пункт 11 розділу II у редакції наказу Генеральної
 прокуратури України від 24.06.2019 р. N 105)

12. Службові розслідування, призначені з метою перевірки недостовірності (в тому числі неповноти) тверджень, поданих прокурором у Анкеті, проводяться за участю уповноважених осіб.

13. Висновок службового розслідування вивчається підрозділом внутрішньої безпеки протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження його копії. У разі відсутності підстав для скасування висновку уповноваженою особою складається довідка про результати таємної перевірки доброчесності прокурора (додаток 2), яка погоджується з керівником підрозділу внутрішньої безпеки та копія якої долучається до особової справи. В іншому разі підрозділ внутрішньої безпеки в установленому порядку ініціює питання скасування висновку службового розслідування.

14. Якщо за наслідками службового розслідування відомості про недостовірність (в тому числі неповноту) тверджень, поданих прокурором у Анкеті, не підтвердились, прокурор вважається таким, що пройшов таємну перевірку доброчесності, про що уповноваженою особою складається довідка.

15. Якщо за наслідками службового розслідування, призначеного під час таємної перевірки доброчесності, встановлено вчинення прокурором дисциплінарного проступку, він притягається до відповідальності відповідно до вимог законів.

16. У разі надходження до підрозділу внутрішньої безпеки додаткової інформації, зазначеної у пункті 8 цього розділу, після завершення службового розслідування стосовно того самого прокурора таємна перевірка доброчесності проводиться у порядку, передбаченому пунктами 8 - 15 цього розділу.

 

Начальник управління внутрішньої
безпеки та захисту працівників
прокуратури Генеральної
прокуратури України

І. Дзюба

 

РЕЄСТР
таємних перевірок доброчесності прокурорів

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Генеральної прокуратури України від 24.06.2019 р. N 105)

 

ДОВІДКА
про проходження таємної перевірки доброчесності

Додаток 2 виключено
(згідно з наказом Генеральної прокуратури України
 від 24 червня 2019 року N 105,
у зв'язку з цим додаток 3 вважати додатком 2)

 

______________ N ______
          (дата)

 

ДОВІДКА
про результати таємної перевірки доброчесності прокурора

Відповідно до частини п'ятої статті 19 Закону України "Про прокуратуру" та Порядку проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України від 16 червня 2016 року N 205,
______________________________________________________________________________________
                                                                          (найменування підрозділу внутрішньої безпеки)
проведено таємну перевірку доброчесності прокурора _______________, який (яка) працює на посаді
                                                                                                                             (прізвище, ініціали)
______________________________________________________________________________________
                                                                  (посада та найменування органу прокуратури)
______________________________________________________________________________________

Анкету доброчесності подано "___" ____________ 20__ року.

Встановлено, що до ____________________________________________________________________
                                                                                          (найменування підрозділу внутрішньої безпеки)
надійшла інформація, яка може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) тверджень, поданих прокурором у анкеті доброчесності
______________________________________________________________________________________
                                                                                                  (назва джерел)
______________________________________________________________________________________
                                                                               (суть та короткий виклад інформації)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

За результатами проведеного службового розслідування
"___" ____________ 20__ року ____________________________________________________________
                                                                                                                                 (посада керівника)
затверджено висновок, згідно з яким відомості про недостовірність (в тому числі неповноту) тверджень у анкеті доброчесності ________________________________________________________.
                                                                                                                              (підтвердились / не підтвердились)

Вивченням зазначеного висновку службового розслідування встановлено, що підстав для його скасування не вбачається.

У зв'язку з викладеним __________________________________________________________________
                                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)
вважається таким, що _______________________________________ таємну перевірку доброчесності.
                                                                              (не пройшов / пройшов)

______________________________
             (посада уповноваженої особи)

_____________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
______________________________
                    (посада керівника

______________________________
         підрозділу внутрішньої безпеки)

_____________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

 

АНКЕТА ДОБРОЧЕСНОСТІ ПРОКУРОРА

Я, ________________________________________________________________, що працюю на посаді
                                                                (прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________________________________________
                                                                           (посада та найменування органу прокуратури)
_____________________________________________________________________________________,
керуючись частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про прокуратуру", повідомляю про правдивість (неправдивість) таких тверджень.

За час перебування на посаді прокурора:

я не вчиняв дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у моїй об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                        (підтверджую / не підтверджую)

я своєчасно та достовірно задекларував своє майно, доходи, видатки і зобов'язання фінансового характеру, а також членів моєї сім'ї у порядку, встановленому Законами України "Про засади запобігання і протидії корупції", "Про запобігання корупції"
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                        (підтверджую / не підтверджую)

мій рівень життя відповідає наявному в мене та членів моєї сім'ї майну і одержаним нами доходам
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                       (підтверджую / не підтверджую)

я не вчиняв корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення та не порушував обмежень, передбачених законодавством у сфері запобігання корупції
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                       (підтверджую / не підтверджую)

я не здійснював у випадках, не передбачених законодавством, втручання у службову діяльність іншого прокурора, службових, посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування чи суддів, у тому числі шляхом публічних висловлювань стосовно їх рішень, дій чи бездіяльності
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                      (підтверджую / не підтверджую)

я сумлінно виконую обов'язки прокурора та неухильно дотримуюсь Присяги працівника прокуратури
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                       (підтверджую / не підтверджую)

заборони, передбачені Законом України "Про очищення влади", до мене не застосовуються
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                        (підтверджую / не підтверджую)

Повідомте будь-які інші відомості, які вважаєте необхідними зазначити у зв'язку з таємною перевіркою доброчесності:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Підписуючи цю особисто заповнену анкету, я підтверджую, що надані мною вище відомості є повними та достовірними.

"___" ____________ 20__ р.

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Примітка. Бланк анкети прокурор виготовляє шляхом роздрукування або копіювання її на папері формату А4 за формою, затвердженою наказом Генеральної прокуратури України від 16 червня 2016 року N 205.

Прокурор заповнює анкету власноруч чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечує вільне читання внесених відомостей.

 

Начальник управління внутрішньої
безпеки та захисту працівників
прокуратури Генеральної
прокуратури України

І. Дзюба

Опрос