Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к некоторым нормативно-правовым актам Министерства юстиции Украины

Минюст
Приказ от 10.06.2016 № 1657/5
действует с 17.06.2016

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

1. У пункті 4 Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року N 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за N 759/19497:

у підпункті 4.49 слова "та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно" виключити;

у підпункті 4.70 слова "та інформаційні довідки" виключити;

підпункт 4.71 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 4.72 - 4.82 вважати відповідно підпунктами 4.71 - 4.81;

підпункт 4.72 викласти в такій редакції:

"4.72 здійснює відповідно до закону державну реєстрацію громадських об'єднань, їхніх відокремлених підрозділів, громадських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання, обласних, регіональних, республіканських, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об'єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських та місцевих організацій роботодавців та їх об'єднань, постійно діючих третейських судів; державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження;

після підпункту 4.72 доповнити новим підпунктом 4.73 такого змісту:

"4.73 надає виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостиля;".

У зв'язку з цим підпункти 4.73 - 4.81 вважати підпунктами 4.74 - 4.82 відповідно.

2. Абзац другий пункту 1 розділу II Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року N 359/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 року за N 200/28330, викласти в такій редакції:

"Заява та документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій формі або у електронній формі, крім випадків державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв'язку із зміною керівника юридичної особи, розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) або розміру частки кожного із засновників (учасників), а також інших випадків, передбачених законами.".

3. Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 4 розділу I Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 березня 2016 року N 784/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 року за N 427/28557, виключити.

4. У Порядку проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2015 року N 2268/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за N 1419/27864:

1) у розділі II:

у пункті 1:

абзац перший доповнити словами ", крім випадку проставлення апостиля на виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - виписка з Єдиного державного реєстру)";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Виписка з Єдиного державного реєстру для проставлення апостиля передається державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, яким сформовано таку виписку, до територіальних органів Міністерства юстиції України.";

пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі коли у випадку, передбаченому абзацом третім пункту 1 цього розділу, для проставлення апостиля передається виписка з Єдиного державного реєстру, посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України за допомогою програмних засобів ведення Реєстру формує відповідну заяву та реєструє її у Реєстрі із зазначенням дати і часу реєстрації. На сформованій заяві проставляння власного підпису заявником не здійснюється.";

у пункті 3:

в абзаці першому слова "абзацом другим" замінити словами "абзацами другим та третім";

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"У разі коли у випадку, передбаченому абзацом третім пункту 1 цього розділу, для проставлення апостиля передається виписка з Єдиного державного реєстру та заявник звільнений від оплати послуг з проставлення апостиля, копія документа, що підтверджує право на звільнення від сплати, виготовляється та передається державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, яким сформовано відповідну виписку.".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати відповідно абзацом шостим;

пункт 7 після слів "законодавством порядку," доповнити словами "або у випадку, передбаченому абзацом третім пункту 1 цього розділу, виготовлена державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

2) у розділі IV:

пункт 3 після слів "заявником у заяві," доповнити словами "посадовою особою територіального органу Міністерства юстиції України, до якого було подано документи, у тому числі передані державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у випадку, передбаченому абзацом третім пункту 1 розділу II цього Порядку.";

пункт 6 після слів "законодавством порядку," доповнити словами "або у випадку, передбаченому абзацом третім пункту 1 розділу II цього Порядку, виготовлена державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

 

Директор Департаменту
приватного права

О. М. Ференс

Опрос