Идет загрузка документа (173 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка формирования и ведения личных дел полицейских

МВД
Порядок, Приказ от 12.05.2016 № 377
редакция действует с 02.05.2019

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.05.2016

м. Київ

N 377

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 червня 2016 р. за N 828/28958

Про затвердження Порядку формування та ведення особових справ поліцейських

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 26 березня 2019 року N 215

Відповідно до статті 79 Закону України "Про Національну поліцію", з метою визначення порядку формування та ведення особових справ поліцейських

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок формування та ведення особових справ поліцейських, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України Х. Деканоідзе.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕННЯ:

 

Голова Національної
поліції України
підполковник поліції

Х. Деканоідзе

 

Порядок
формування та ведення особових справ поліцейських

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 79 Закону України "Про Національну поліцію" з метою забезпечення належного формування та ведення особових справ поліцейських, а також кандидатів на службу в поліції, що направляються на навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

(пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.03.2019 р. N 215)

2. Особова справа є документом, в якому відображається проходження служби поліцейським.

3. До особової справи вноситься автобіографічна інформація поліцейського та членів його сім'ї, інформація про проходження служби, трудову діяльність та інша інформація, що характеризує професійні, освітні та особисті якості особи, місце її проживання, а також інша необхідна інформація, визначена законом та іншими нормативно-правовими актами.

4. Особові справи поліцейських формуються та ведуться підрозділами кадрового забезпечення органів та підрозділів поліції, закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України (далі - органи поліції), за встановленою формою (додаток 1).

5. За матеріалами особової справи приймаються рішення щодо подальшого проходження служби поліцейським, готуються подання про присвоєння йому спеціальних звань поліції, нагородження, обчислення вислуги років у поліції для встановлення надбавки за стаж служби, надання додаткової оплачуваної відпустки.

II. Зміст особової справи

1. Особова справа поліцейського складається з п'яти частин, у яких зберігаються:

1) у першій частині - послужний список (додаток 2);

2) у другій частині:

документи, що підтверджують проходження післядипломної освіти;

(абзац другий підпункту 2 пункту 1 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.03.2019 р. N 215)

подання про присвоєння спеціальних звань поліції, у тому числі в порядку заохочення, нагородні листи;

рапорт поліцейського та подання про призначення на посади, переміщення по службі та звільнення зі служби в поліції;

атестаційні листи і характеристики;

3) у третій частині:

заява про прийняття на службу;

автобіографія (додаток 3);

анкета (додаток 4);

документи про проходження медичного та психофізіологічного обстеження, перевірку рівня фізичної підготовки;

результати проходження професійно-психологічного відбору;

контракт про проходження служби в поліції;

документи, що підтверджують проходження первинної професійної підготовки

(абзац восьмий підпункту 3 пункту 1 розділу II у редакції наказу
Міністерства внутрішніх справ України від 26.03.2019 р. N 215)

зобов'язання щодо дотримання обмежень, пов'язаних зі службою в поліції;

текст Присяги із власноручним підписом поліцейського, який її склав;

4) у четвертій частині (архівні матеріали) - витяги з наказів, копії рішень поліцейських комісій, висновки дисциплінарних комісій, матеріали службових розслідувань (за потреби), копії наказів про застосування дисциплінарних стягнень з особистим підписом поліцейського про ознайомлення з цим наказом (оригінал акта про відмову особи від ознайомлення з наказом), документи про підтвердження окремих періодів проходження служби, копія розрахунку вислуги років для призначення пенсії, довідки про стан здоров'я, поранення, копії атестата і дипломів про освіту з додатками до них, свідоцтв про народження, укладення (розірвання) шлюбу, документів, що підтверджують статус ветерана війни, учасника бойових дій, учасника ліквідації аварії на ЧАЕС тощо, інші матеріали, визначені законом та іншими нормативно-правовими актами, що мають значення для характеристики особи та проходження нею служби, інформація про отримання особистих документів при звільненні зі служби в поліції;

(підпункт 4 пункту 1 розділу II у редакції наказу
Міністерства внутрішніх справ України від 26.03.2019 р. N 215)

5) у п'ятій частині (матеріали спеціальної перевірки) - матеріали спеціальної перевірки, перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади" та декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

2. Військові або скорочені військові особові справи на офіцерів запасу та військовослужбовців долучаються до особової справи поліцейського, про що здійснюється відповідний запис у кінці особової справи унизу обкладинки.

(пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.03.2019 р. N 215)

III. Основні вимоги щодо порядку ведення та збереження особових справ поліцейських

1. На внутрішньому боці титульної сторінки особової справи розміщується фотокартка поліцейського розміром 9 х 12 см (в анфас) в однострої, що відповідає наявному спеціальному званню поліції.

На звороті фотокартки працівник підрозділу кадрового забезпечення здійснює запис про засвідчення особи, яку на ній зображено, та скріплює його печаткою.

2. Між титульною сторінкою та першою частиною особової справи вкладається біографічна довідка.

3. У кінці особової справи в прикріпленому конверті зберігаються особисті документи поліцейського (трудова книжка, військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці, фотокартки тощо). Унизу обкладинки здійснюється опис зазначених документів.

4. Документи, які надалі долучаються до розділів особової справи, нумеруються і заносяться до описів цих розділів із зазначенням їх назв та кількості аркушів.

5. З метою оновлення матеріалів особової справи (анкетних даних) поліцейські у п'ятиденний строк повідомляють безпосереднього начальника та підрозділ кадрового забезпечення про зміни сімейного стану (одруження, розлучення, народження дітей тощо), місця проживання (реєстрації), отримання освіти тощо з наданням підтвердних документів.

(пункт 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.03.2019 р. N 215)

6. Інформація про всі заохочення та дисциплінарні стягнення поліцейського вноситься до послужного списку в семиденний строк з дня її надходження до підрозділу кадрового забезпечення органу поліції згідно з цим Порядком.

(розділ III доповнено новим пунктом 6 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.03.2019 р. N 215)

7. У разі якщо керівник обмежився попередженням поліцейського про необхідність дотримання службової дисципліни або раніше застосованим до поліцейського дисциплінарним стягненням, інформація про це зазначається в пункті 15 послужного списку.

(розділ III доповнено новим пунктом 7 згідно з наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 26.03.2019 р. N 215,
у зв'язку з цим пункти 6 - 28 вважати відповідно пунктами 8 - 30)

8. Внесення до особових справ змін та доповнень, що не підтверджені відповідними документами, не допускається.

9. Для опрацювання, унесення змін, підготовки та долучення документів особові справи видаються у короткострокове користування виключно працівникам підрозділів кадрового забезпечення, яким відповідно до їх посадових інструкцій надано право роботи з ними.

(пункт 9 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.03.2019 р. N 215)

10. Особові справи, що видаються працівникам для опрацювання, повертаються за місцем їх зберігання до закінчення робочого дня.

11. У разі видачі особової справи для короткострокового користування у контрольній картці особової справи (далі - контрольна картка) одержувач ставить свій підпис та зазначає прізвище.

12. Вилучення документів із особової справи може здійснюватися відповідно до чинного законодавства.

Замість вилученого документа у відповідну частину особової справи вкладається його копія та акт про його вилучення.

13. Облік особових справ здійснюється в інвентарній книзі обліку особових справ (далі - Інвентарна книга) (додаток 5). Кількість порядкових номерів у ній мають відповідати кількості особових справ, які знаходяться на зберіганні. Номер, за яким особова справа зареєстрована в інвентарній книзі, проставляється на її лицьовому боці та на корінці обкладинки. Особові справи в місцях їх зберігання розташовуються у порядку зростання номерів.

14. У підрозділах, де зберігається більше 500 особових справ, крім інвентарної книги ведеться картотека за алфавітними картками (додаток 6).

15. Особові справи поліцейських, оформлені відповідно до вимог цього Порядку, підлягають реєстрації та передачі на зберігання не пізніше 5 днів після видання наказу про призначення (зарахування на навчання) поліцейських.

16. У разі звільнення або переведення поліцейського до органу поліції, що обслуговується іншим підрозділом кадрового забезпечення, та передачі особової справи до цього органу в інвентарній книзі робиться відповідний запис.

17. Інвентаризація особових справ (звірення наявності особових справ із записами в інвентарній книзі, перевірка наявності трудової книжки, військово-облікового документа) проводиться щороку, а також при їх прийманні-передаванні, про що складається відповідний акт, який затверджується керівником органу поліції.

(пункт 17 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.03.2019 р. N 215)

18. З оригіналів особових справ керівників територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів поліції, закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України, виготовляються їх копії.

Оригінали особових справ керівників територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів поліції, закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України, зберігаються в підрозділі кадрового забезпечення центрального органу управління Національної поліції України, а копії - у керівників підрозділів кадрового забезпечення цих органів (закладів, установ) у спеціально виділених металевих шафах.

(пункт 18 розділу III у редакції наказу Міністерства
внутрішніх справ України від 26.03.2019 р. N 215)

19. Право на запит особових справ мають керівник Національної поліції України та його заступники, керівники Департаменту кадрового забезпечення Національної поліції України, територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів поліції, закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України, та їх заступники, а також керівники підрозділів кадрового забезпечення зазначених органів або особи, що виконують їх обов'язки.

(пункт 19 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.03.2019 р. N 215)

20. Особові справи надсилаються супровідним листом із зазначенням кількості частин та аркушів особової справи, наявності матеріалів спеціальної перевірки, архівних матеріалів, трудової книжки та військового квитка із зазначенням їх серії та номера, посвідчення про приписку до призовної дільниці, військової або скороченої військової справи.

Особові справи поліцейських надсилаються виключно до органів поліції, закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України.

(пункт 20 розділу III доповнено абзацом другим згідно з наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 26.03.2019 р. N 215)

21. Дозвіл на видачу (надсилання) особових справ надається керівником органу, в якому особа проходить службу, та його заступниками.

22. Видача (надсилання) особових справ для тимчасового користування до органів поліції, зазначених у пункті 17 цього Порядку, проводиться з обов'язковою відміткою у контрольній картці особової справи (додаток 7). Відмітка має містити дату, назву органу, куди надіслано особову справу, та вихідний номер, за яким надіслано особову справу.

23. Після повернення особової справи до неї додається контрольна картка із зазначенням дати її повернення. Особові справи видаються (надсилаються) для тимчасового користування на строк не більше 30 календарних днів.

(пункт 23 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.03.2019 р. N 215)

24. Строк користування особовою справою може бути продовжений, але не більше 20 календарних днів, про що письмово повідомляється підрозділ кадрового забезпечення відповідного органу поліції.

(пункт 24 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.03.2019 р. N 215)

25. У зв'язку з відрядженням (прикомандируванням) поліцейського до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, інших органів державної влади (закладів, установ) або органів місцевого самоврядування із залишенням на службі в поліції на їх адресу відповідно до запиту можуть бути надіслані завірені в установленому порядку підписом керівника кадрового підрозділу органу поліції фотокартка (розміром 9 х 12 см, зображення анфас, в однострої, що відповідає наявному спеціальному званню поліції), копії послужного списку, біографічної довідки, тексту Присяги поліцейського, контракту (за наявності), довідки про результати перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", та витяг з наказу органу поліції про відрядження (прикомандирування) поліцейського.

(пункт 25 розділу III у редакції наказу Міністерства
внутрішніх справ України від 26.03.2019 р. N 215)

26. Особові справи зберігаються в окремій кімнаті, яка обладнана спеціальними полицями або шафами та відповідає встановленим чинним законодавством вимогам до режимних приміщень.

27. З метою перевірки збереження документів, що знаходяться в особових справах поліцейських, їх своєчасного оновлення (у разі народження дитини, зміни прізвища, місця реєстрації тощо) підрозділом кадрового забезпечення один раз на 3 роки проводиться ревізія особових справ.

28. Відповідальними за облік і зберігання особових справ є працівники підрозділу кадрового забезпечення відповідно до затверджених посадових інструкцій (функціональних обов'язків).

29. Після закінчення робочого дня приміщення з особовими справами здається під охорону та опечатується. Вхід до нього стороннім особам забороняється.

У випадках, коли особа, відповідальна за зберігання особових справ, відсутня протягом тривалого часу (відпустка, лікування), право доступу до цього приміщення має її безпосередній начальник, керівник підрозділу кадрового забезпечення або його заступники.

30. Особові справи звільнених зі служби поліцейських у встановленому порядку здаються до відповідних архівних підрозділів органів поліції.

IV. Порядок зберігання та ведення трудової книжки

1. Трудова книжка поліцейського зберігається в особовій справі і повертається йому у разі звільнення зі служби в поліції.

2. Поліцейський має право отримати трудову книжку на строк не більше 30 календарних днів відповідно до поданого рапорту (заяви).

(пункт 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.03.2019 р. N 215)

3. Відомості про службу в поліції вносяться до трудової книжки шляхом здійснення записів про прийняття на службу до поліції та звільнення зі служби в поліції з посиланням на дату та номер відповідного наказу органу поліції.

4. Особам, звільненим з поліції, крім трудової книжки, видається військово-обліковий документ, а військова або скорочена військова справа (за наявності) направляється до військового комісаріату за місцем реєстрації.

(пункт 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 26.03.2019 р. N 215)

5. Під час звільнення всі записи про службу й нагороди, внесені в трудову книжку за період служби, засвідчуються керівником підрозділу кадрового забезпечення або його заступниками та скріплюються печаткою.

 

Директор Департаменту
формування політики щодо
підконтрольних Міністрові
органів влади та моніторингу МВС

В. Є. Боднар

 

Національна поліція України

 

________________
(гриф секретності)

ОСОБОВА СПРАВА

N ______________

________________________________________________________________
(прізвище,
________________________________________________________________
ім'я, по батькові)

Частина 1

Послужний список.

 

 

Частина 2

1. Документи, що підтверджують проходження первинної професійної підготовки та післядипломної освіти.

2. Подання про присвоєння спеціальних звань поліції, у тому числі в порядку заохочення, нагородні листи.

3. Рапорт поліцейського та подання про призначення на посади, переміщення по службі та звільнення зі служби в поліції.

4. Атестаційні листи і характеристики.

Частина 3

1. Заява про прийняття на службу.

2. Автобіографія.

3. Анкета.

4. Документи про проходження медичного та психофізіологічного обстеження, перевірку рівня фізичної підготовки.

5. Результати проходження професійно-психологічного відбору.

6. Контракт про проходження служби в поліції.

7. Рішення щодо прийняття на службу в поліції.

8. Зобов'язання щодо дотримання обмежень, пов'язаних зі службою в поліції.

9. Текст Присяги із власноручним підписом поліцейського, який її склав.

Частина 4

АРХІВНІ МАТЕРІАЛИ

____________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

 

Частина 5

МАТЕРІАЛИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

ОПИС ДОКУМЕНТІВ
 

 

 

N з/п

Назва документа

Кількість аркушів

Підпис працівника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національна поліція України

ПОСЛУЖНИЙ СПИСОК

Спеціальний жетон N ________________________________

____________________________________________________
(прізвище,

____________________________________________________
ім'я, по батькові)

_____________________________________________________________________________________
(змінене прізвище, ім'я, по батькові)

_____________________________________________________________________________________
(підстава внесення змін)

Відмітка про зняття з військового обліку:

_____________________________________________________________________________________
(дата зняття і яким районним військовим комісаріатом, дата надання відстрочки від призову, до якого часу і яким

______________________________________________________________________________________
районним військовим комісаріатом, номер військово-облікового документа, дата видачі)

1. Число, місяць, рік народження

 

 

 

2. Місце народження

 

 

 

 

3. Громадянство

 

4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

 

5. Освіта

 

5.1. Коли і який заклад освіти закінчив(ла)

 

 

 

 

5.2. Галузь знань

 

 

 

5.3. Спеціальність

 

 

 

5.4. Освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень)

 

 

 

5.5. Серія та номер документа про освіту

 

5.6. Коли і який заклад освіти закінчив(ла)

 

 

 

 

5.7. Галузь знань

 

 

 

5.8. Спеціальність

 

 

 

5.9. Освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень)

 

 

 

5.10. Серія та номер документа про освіту

 

6. Науковий ступінь, вчене звання

 

 

7. Рідна мова, володіння іншими мовами і в якій мірі

 

 

 

 

 

 

8. Наукова робота, винаходи

 

 

 

 

9. Наявність статусу, який надає право на пільги і компенсації (ветеран війни, учасник бойових дій, учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС тощо), серія та номер документа, ким виданий

 

 

 

10. Самостійна трудова діяльність, крім служби в Збройних Силах України, Службі безпеки України, Міністерстві внутрішніх справ України, органах поліції тощо

11. Проходження служби в Збройних Силах України, Службі безпеки України, Міністерстві внутрішніх справ України, органах поліції

12. Періоди служби, які підлягають зарахуванню до вислуги років на пільгових умовах

13. Поранення, травми і контузії, отримані під час виконання службових обов'язків (характер поранення, коли і де отримано)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

14. Нагороди і заохочення

(зазначаються нагороди і заохочення (ордени, медалі, нагрудні знаки, цінні подарунки, грамоти, подяки тощо, присудження державних премій, присвоєння почесних звань України))

15. Дисциплінарні стягнення

16. Виїзди за кордон у відрядження

17. До яких виборних органів обирався(лась) або обраний(а) і коли

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

19. Сімейний стан

20. Місце реєстрації поліцейського (членів його сім'ї)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

21. Місце фактичного проживання поліцейського (членів його сім'ї)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Послужний список складений ____ ____________ 20__ року

__________________________________
(посада, спеціальне звання особи,

 

 

__________________________________
яка склала послужний список)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

__________________________________
(керівник підрозділу кадрового

 

 

_________________________________
забезпечення)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

 

З відомостями, внесеними
до послужного списку,
ознайомлений

__________________
  (підпис поліцейського)

____________ 20__ року
   (число, місяць)

__________________
  (підпис поліцейського)

____________ 20__ року
   (число, місяць)

__________________
  (підпис поліцейського)

____________ 20__ року
   (число, місяць)

Примітки:

1. На першій сторінці послужного списку зазначається інформація про спеціальні (військові) звання, отримані під час служби в поліції, військової служби, служби в органах внутрішніх справ України, органах прокуратури і суді, інших видах публічної служби. У дужках вказується підстава отримання спеціального звання поліції (за сукупністю, у порядку переатестування, повторно прийнятому на службу, достроково, на один ступінь вище тощо).

2. У пункті 10 послужного списку зазначаються усі посади, які зараховуються до трудового стажу, відповідно до записів у трудовій книжці, а також періоди перебування на них.

3. У пункті 11 послужного списку зазначаються усі посади у період проходження служби, на яких присвоюються спеціальні (військові) звання, а також періоди перебування на них.

4. У графі "Ким виданий наказ, N і дата" пункту 15 послужного списку зазначаються дата і номер наказу, орган (підрозділ) поліції, який його видав, дата оголошення поліцейському дисциплінарного стягнення (дата акта відмови особи від ознайомлення з наказом).

5. У графі "Вид стягнення, за що накладено" пункту 15 послужного списку зазначаються вид застосованого дисциплінарного стягнення та юридична кваліфікація дисциплінарного проступку з посиланням на положення закону.

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства
внутрішніх справ України від 26.03.2019 р. N 215)

 

АВТОБІОГРАФІЯ

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Пишеться власноруч у довільній формі без виправлень із зазначенням дати (число, місяць, рік) і місця народження, громадянства, національності, освіти, коли і які навчальні заклади закінчено, служби у Збройних Силах, інших військових формуваннях та правоохоронних органах, а також роботи від початку трудової діяльності і причин переходу з однієї роботи на іншу, виконання громадської роботи, складу сім'ї (стислі відомості про дружину (чоловіка), дітей, батька, матір, братів і сестер (власних, а також дружини (чоловіка)), наявність близьких родичів за кордоном, будинків, дач, гаражів, автомототранспорту і плавзасобів та за які кошти їх придбано. Зазначаються відомості про кримінальну або адміністративну відповідальність (у разі притягнення до такої), у тому числі родичів. У кінці автобіографії вказуються місце постійного проживання (реєстрації), номер телефону, дата заповнення автобіографії та ставиться особистий підпис.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 

АНКЕТА

1. Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(у разі зміни прізвища, імені, по батькові - всі прізвища, імена, по батькові до зміни)

2. Дата народження _____________________________ 3. Місце народження _____________________
______________________________________________________________________________________
(село, місто, район, область, республіка)

4. Громадянство _______________________________________________________________________

5. Членство у політичних партіях та громадських організаціях _________________________________
______________________________________________________________________________________
(з якого і по який час)

6. До яких виборних органів обраний(а) чи обирався(лась) ____________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

7. Освіта ______________________________________________________________________________
(коли і який заклад освіти закінчив(ла), набута спеціальність)
______________________________________________________________________________________

8. Науковий ступінь, вчене звання ________________________________________________________

9. Наукові праці, винаходи _______________________________________________________________

10. Рідна мова, володіння іншими мовами і в якій мірі ________________________________________
______________________________________________________________________________________

11. Інформація про притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності (за наявності)

______________________________________________________________________________________
(коли, ким, за що, вид покарання)

______________________________________________________________________________________

12. Належність до військового обов'язку ___________________________________________________
                                                                                  (призовник, військовозобов'язаний,

______________________________________________________________________________________
N військово-облікового документа, не військовозобов'язаний)

13. Члени сім'ї, близькі особи (особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних).

14. Робота, що виконувалась від початку трудової діяльності, включаючи навчання у закладах вищої освіти, професійно-технічних навчальних закладах, військову службу (найменування підприємств, установ, організацій зазначати такими, якими вони були на час роботи (навчання) в них; у відомостях про проходження військової служби зазначати посаду та номер військової частини (установи)).

15. Державні нагороди __________________________________________________________________
(коли, якою нагородою заохочений(а))
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

16. Паспорт ___________________________________________________________________________
              (серія, номер, ким і коли виданий)
______________________________________________________________________________________

17. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

________________________________________________________________
________________________________________________________________

18. Місце реєстрації

________________________________________________________________
(найменування адміністративно-територіальної одиниці, вулиці,
________________________________________________________________
номер будинку, корпусу, квартири)
________________________________________________________________

19. Місце фактичного проживання

________________________________________________________________
(найменування адміністративно-територіальної одиниці, вулиці,
________________________________________________________________
номер будинку, корпусу, квартири)

20. Контактний номер телефону

________________________________________________________________
(номер телефону)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

____ ____________ 20__ року                                                 Особистий підпис ___________________

(додаток 4 у редакції наказу Міністерства
внутрішніх справ України від 26.03.2019 р. N 215)

 

ІНВЕНТАРНА КНИГА
ОБЛІКУ ОСОБОВИХ СПРАВ

 

 

Розпочато ______________

Закінчено ______________

 

N особової справи

Прізвище, ім'я та по батькові

Дата надходження особової справи на облік

Відмітка про зняття з обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формат 140 х 100 мм

N _________

Форма N 2

АЛФАВІТНА КАРТКА

Прізвище _____________________________________________________________________________

Ім'я __________________________________________________________________________________

По батькові ____________________________________________________________________________

Спеціальне звання ______________________________________________________________________

Дата народження _______________________________________________________________________

Місце народження ______________________________________________________________________

Місце служби __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(зворотний бік)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 

Формат 200 х 100 мм

КОНТРОЛЬНА КАРТКА ОСОБОВОЇ СПРАВИ N ____________

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Дата видачі (надсилання)

Кому видано (надіслано) справу

Вих. N ____

Прізвище особи, яка отримала справу, підпис

Дата повернення

Підпис особи, яка прийняла справу до сховища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(зворотний бік)

Дата видачі (надсилання)

Кому видано (надіслано) справу

Вих. N ____

Прізвище особи, яка отримала справу, підпис

Дата повернення

Підпис особи, яка прийняла справу до сховища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос