Идет загрузка документа (60 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка приема для получения высшего и профессионального (профессионально-технического) образования лиц, проживающих на временно оккупированной территории Украины

Министерство образования и науки Украины (2)
Порядок, Приказ от 24.05.2016 № 560
редакция действует с 07.05.2019

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.05.2016

м. Київ

N 560

Зареєстрований в Міністерстві юстиції України
31 травня 2016 р. за N 795/28925

Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України

(заголовок із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 15.03.2019 р. N 365)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства освіти і науки України
 від 30 січня 2017 року N 105
,
від 30 червня 2017 року N 947
,
від 7 березня 2018 року N 238
,
від 15 березня 2019 року N 365

Відповідно до абзацу п'ятого частини дванадцятої статті 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 15.03.2019 р. N 365)

2. Департаменту вищої освіти (Шаров О. І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І. Р.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

 

Порядок
прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України

(заголовок Порядку із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2019 р. N 365)

(У тексті Порядку слова "вищі навчальні заклади", "загальноосвітні навчальні заклади", "професійно-технічні навчальні заклади", "професійно-технічної освіти" в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами "заклади вищої освіти", "заклади загальної середньої освіти", "заклади професійної (професійно-технічної) освіти", "професійної (професійно-технічної) освіти" у відповідних відмінках і числах згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2019 року N 365)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до абзацу п'ятого частини дванадцятої статті 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", визначає особливості отримання документів про загальну середню освіту та особливі умови прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти особами, які проживають на тимчасово окупованій території України.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

Заявник - особа, яка після 20 лютого 2014 року завершила здобуття базової або повної загальної середньої освіти в навчальному закладі на тимчасово окупованій території України та/або особа, яка проживає на тимчасово окупованій території і отримала атестат про здобуття базової або повної загальної середньої освіти в інших адміністративно-територіальних одиницях України за екстернатною або дистанційною формою навчання;

(абзац другий пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105)

освітня декларація (далі - декларація) - документ, який містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території України, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Декларація заповнюється згідно з формою, що додається, та підписується особисто.

У цьому Порядку термін "тимчасово окупована територія" вживається в значенні, наведеному в Законі України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

3. Цей Порядок визначає особливі умови проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації і прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти таких категорій Заявників:

громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України;

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території України.

Цей Порядок поширюється також на осіб цих категорій, які переселилися з тимчасово окупованої території України після 01 січня у рік вступу.

(абзац четвертий пункту 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105)

4. Заявники мають право на:

проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;

отримання документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту;

прийом до закладів вищої освіти для здобуття вищої освіти (на конкурсних засадах та в межах встановлених квот) за результатами вступних випробувань або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором Заявника);

прийом до навчальних закладів для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти.

(пункт 4 розділу І у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105)

5. Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово окупованій території України, не визнаються.

II. Організація діяльності

1. Діяльність з реалізації цього Порядку організовується в Освітніх центрах "Крим-Україна" (далі - Центри) в містах Київ, Бердянськ, Дніпро, Запоріжжя, Ізмаїл, Львів, Мелітополь, Миколаїв, Одеса, Харків та Херсон.

(пункт 1 розділу ІІ у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 30.06.2017 р. N 947)

2. Центри створюються на базі закладів вищої освіти, яким Міністерство освіти і науки України надає квоти для зарахування Заявників для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах за кошти державного бюджету (далі - уповноважені заклади вищої освіти) спільно із закладами загальної середньої освіти комунальної форми власності, визначеними органами управління освітою Київської міської державної адміністрації та Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Миколаївської, Одеської, Харківської та Херсонської обласних державних адміністрацій серед закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту в передбачених цим Порядком випадках (далі - уповноважені заклади загальної середньої освіти).

(абзац перший пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 30.06.2017 р. N 947)

Уповноважені заклади вищої освіти забезпечують функціонування Центрів на правах підрозділів приймальної комісії. Керівником Центру призначається один із заступників відповідального секретаря приймальної комісії.

Інформація про створення Центрів, їх повноваження, графік роботи, правила прийому та встановлені квоти розміщується на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України та уповноважених закладів вищої освіти не пізніше 01 березня поточного року.

(абзац третій пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105)

3. Центри:

забезпечують консультування та допомогу в оформленні декларації Заявника (відповідальний - уповноважений заклад загальної середньої освіти);

сприяють проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації Заявника з української мови та історії України, видачу йому документів державного зразка про базову або повну загальну середню освіту (відповідальний - уповноважений заклад загальної середньої освіти);

організовують оформлення документів Заявника як вступника, проведення вступного випробування до закладу вищої освіти та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до уповноваженого закладу вищої освіти та закладів вищої освіти I - II рівнів акредитації у його структурі (відповідальний - уповноважений заклад вищої освіти), до закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

сприяють поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку закладу вищої освіти (у разі необхідності - до надання рекомендації для вступу до уповноваженого закладу вищої освіти або відмови в її наданні);

сприяють отриманню Заявником документів, що посвідчують особу.

4. Центри працюють з 03 червня до 27 вересня.

(пункт 4 розділу ІІ у редакції наказів Міністерства
 освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105
,
від 07.03.2018 р. N 238
,
від 15.03.2019 р. N 365)

III. Особливості отримання Заявниками документів про базову та повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти

(назва розділу ІІІ у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 15.03.2019 р. N 365)

1. Заявники для отримання документів про базову та повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою в уповноважених закладах загальної середньої освіти.

(пункт 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105)

2. Зарахування Заявників на екстернатну форму навчання до уповноваженого закладу загальної середньої освіти здійснюється згідно з наказом його керівника та за:

заявою (для повнолітніх Заявників);

заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх Заявників).

Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками.

(пункт 2 розділу ІІІ доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 07.03.2018 р. N 238,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим)

Під час подання заяви Заявник пред'являє особисто: документ, що посвідчує особу.

До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає декларацію з наклеєною на неї фотокарткою.

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.

Посадова особа уповноваженого закладу загальної середньої освіти робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали документів повертаються Заявнику.

3. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, зарахованих на екстернатну форму навчання до випускних 9, 11-тих класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені Заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму навчання, але не раніше 10 липня і не пізніше 20 вересня поточного року.

(абзац перший пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2019 р. N 365)

Заявники, які не мають свідоцтва про базову загальну середню освіту та зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу, мають право одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової та повної загальної середньої освіти.

(пункт 3 розділу ІІІ доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105
,
 у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий
 вважати відповідно абзацами третім - п'ятим
)

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються посадовою особою уповноваженого закладу загальної середньої освіти відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну середню освіту як "атестований". Результати річного оцінювання з української мови та історії України визначаються відповідно до результатів державної підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються у додатку до документа про загальну середню освіту. Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів державної підсумкової атестації.

(абзац третій пункту 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 30.06.2017 р. N 947)

Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне оцінювання у порядку, визначеному розділом III Положення про екстернат у закладах загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року N 369, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за N 416/30284. При цьому Заявникові видається новий додаток до документа про загальну середню освіту.

(абзац четвертий пункту 3 розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 07.03.2018 р. N 238)

Державна підсумкова атестація Заявників здійснюється в уповноваженому закладі загальної середньої освіти з української мови та історії України відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року N 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за N 8/32979.

(абзац п'ятий пункту 3 розділу III у редакції наказу
Міністерства освіти і науки України від 15.03.2019 р. N 365)

4. Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти замовляє протягом одного робочого дня Заявникові відповідний документ про базову або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його відповідно до Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року N 811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за N 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року N 737).

(пункт 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 07.03.2018 р. N 238
,
у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України від 15.03.2019 р. N 365)

IV. Прийом для здобуття вищої освіти на основі базової або повної загальної середньої освіти

1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра та спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової або повної загальної середньої освіти до уповноважених закладів вищої освіти України та закладів вищої освіти I - II рівнів акредитації в їх структурі.

Заявник має право вступати для здобуття вищої освіти за денною формою навчання на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, до уповноваженого закладу вищої освіти або закладів вищої освіти I - II рівнів акредитації в його структурі у межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2. Правила прийому Заявників до уповноваженого закладу вищої освіти або закладів вищої освіти I - II рівнів акредитації у його структурі відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року N 1096, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за N 1456/32908 (далі - Умови прийому), та Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 року N 1082, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2018 року за N 1231/32683 (далі - Умови прийому МС), з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком, затверджуються Вченою радою як додаток до правил прийому до цього закладу освіти (далі - Правила прийому).

(пункт 2 розділу IV у редакції наказів Міністерства
 освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105
,
від 07.03.2018 р. N 238
,
від 15.03.2019 р. N 365)

3. Особливості подання документів Заявником:

документи подаються особисто в письмовій формі;

за бажанням подається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, заявник має право подавати оцінку із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 - 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;

(пункт 3 розділу IV доповнено новим абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105
,
абзац третій пункту 3 розділу IV у редакції
наказів
 Міністерства освіти і науки України від 07.03.2018 р. N 238,
від 15.03.2019 р. N 365)

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (крім осіб, які закінчили навчальний заклад в рік вступу);

(пункт 3 розділу IV доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105
,
 у зв'язку з цим абзаци третій - шостий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим
)

документ, що посвідчує особу;

У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України, підтвердження факту проживання здійснюється на підставі документів, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

(пункт 3 розділу IV доповнено новим абзацом шостим згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105
,
 у зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий
 вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим
)

чотири фотокартки розміром 3 х 4 см;

за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього Заявник подає довідку уповноваженого закладу загальної середньої освіти про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

абзац дев'ятий розділу IV виключено

(згідно з наказом Міністерства
 освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105)

4. Документи від Заявника для вступу для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 12:00 години 19 липня, вступні іспити проводяться до 19 липня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 20 липня, а зарахування проводиться не пізніше 15:00 години 22 липня.

Документи від Заявника для вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18:00 години 13 липня, вступні іспити проводяться до 21 липня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 23 липня, а зарахування проводиться не пізніше 18:00 години 29 липня.

Документи від Заявника для вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18:00 години 29 липня, вступні іспити проводяться до 28 липня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 01 серпня, а зарахування проводиться не пізніше 12:00 години 04 серпня.

(пункт 4 розділу IV у редакції наказів Міністерства
 освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105
,
від 07.03.2018 р. N 238
,
від 15.03.2019 р. N 365)

5. Конкурсний бал Заявника визначається як сума середнього бала документа про повну або базову загальну середню освіту (або довідки) та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (за бажанням) або вступного(их) іспиту (іспитів) з предмета(ів), визначеного(их) Правилами прийому. Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс. Якщо для певної конкурсної пропозиції передбачено складання творчого заліку, особа допускається до конкурсного відбору в разі успішного складання творчого заліку, який проводиться перед іншими вступними випробуваннями. Строки проведення творчого заліку для абітурієнтів Освітніх центрів визначаються Правилами прийому у межах визначених термінів роботи Освітніх центрів.

Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть використовуватись як оцінки вступних іспитів.

(пункт 5 розділу IV у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 30.06.2017 р. N 947
,
у редакції наказу Міністерства освіти
 і науки України від 07.03.2018 р. N 238)

6. Зарахування Заявників на основі повної або базової загальної середньої освіти на місця державного замовлення відбувається в межах установлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала Заявника у строки, встановлені Умовами прийому.

(абзац перший пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105)

Ці квоти встановлюються Міністерством освіти і науки України для уповноважених закладів вищої освіти у межах двадцяти відсотків (але не менше одного місця) від максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

(абзац другий пункту 6 розділу IV у редакції наказу
 Міністерства освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105)

Абзац третій пункту 6 розділу IV виключено

(згідно з наказом Міністерства
 освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105)

7. Заклад вищої освіти оприлюднює список рекомендованих до зарахування Заявників у межах установлених квот до закінчення прийому документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про зарахування прізвища вступників шифрують, а саме кожному вступнику присвоюється цифровий код у вигляді ХХХХ-ДДДДДДД, де ХХХХ відповідає коду навчального закладу в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; ДДДДДДД - коду фізичної особи - вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

(пункт 7 розділу IV у редакції наказу Міністерства
 освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105)

8. Зарахування Заявників здійснюється:

на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому до закладу вищої освіти, але не пізніше 27 вересня;

(абзац другий пункту 8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2019 р. N 365)

на заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету - не пізніше 15 вересня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому до закладу вищої освіти.

(розділ IV доповнено новим пунктом 8 згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 30.01.2017 р. N 105
,
 у зв'язку з цим пункт 8 вважати пунктом 9
)

9. Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування Заявники зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, передбачені Умовами прийому, з урахуванням особливостей, зазначених у цьому Порядку.

Оригінали документів (крім сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання), які передбачені Умовами прийому, обов'язково мають бути подані до приймальної комісії закладу вищої освіти впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк Заявник відраховується з закладу вищої освіти.

Заявники можуть подавати заяви в електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-2.

(пункт 9 розділу IV доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 15.03.2019 р. N 365)

V. Прийом до професійних (професійно-технічних) навчальних закладів

(заголовок розділу V із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 15.03.2019 р. N 365)

1. Заявник має право вступати до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на основі базової або повної загальної середньої освіти для здобуття професій (спеціальностей) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник".

2. Заявник - громадянин України має право вступати до закладів професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності на місця, що фінансуються за кошти державного або місцевого бюджету, за умови вступу на денну форму навчання.

3. Прийом Заявників до закладів професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється відповідно до правил прийому закладу професійної (професійно-технічної) освіти, які розроблені відповідно до Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року N 499, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за N 823/23355, з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

4. Особливості подання документів Заявником:

свідоцтво про народження може подаватись особами незалежно від віку;

чотири фотокартки розміром 3 х 4 см;

за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього Заявник подає довідку уповноваженого закладу загальної середньої освіти про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації.

Усі передбачені правилами прийому закладу професійної (професійно-технічної) освіти документи мають бути подані до навчального закладу впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк учень відраховується з закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

5. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому закладу професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

6. Заявники зараховуються до закладів професійної (професійно-технічної) освіти на навчання за кошти державного або місцевого бюджету в межах ліцензованого обсягу.

 

Директор департаменту
вищої освіти

О. І. Шаров

 

 
 

Місце для
фотокартки

 
 


 

ОСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ

про завершення здобуття загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території України

Розділ I. Загальні відомості

1. ____________________________________________________________________________________
                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) Заявника)

2. ____________________________________________________________________________________
                                                                               (документ, що посвідчує особу Заявника)

3. ____________________________________________________________________________________
         (місце проживання: поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, квартири Заявника)

4. Мета звернення: _____________________________________________________________________
                                                                           (вступ до вищого, закладу професійної (професійно-технічної) освіти)

5. ____________________________________________________________________________________
                                              (освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на який претендує Заявник)

6. ____________________________________________________________________________________
                                        (шифр та назва професії, спеціальності (напряму підготовки), за якою вступає Заявник)

7. ____________________________________________________________________________________
                                                                                               (додаткові відомості*)

Даю згоду на обробку моїх персональних даних (підпис, прізвище, ініціали Заявника):
______________________________________________________________________________________

____________
* У разі необхідності зазначається найменування навчального закладу, який видав попередній визнаний документ про освіту та попередній визнаний документ про освіту, здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та/або кваліфікацію.

Розділ II. Відомості про здобуті результати навчання

Результати навчання
Вказуються здобуті результати навчання за курс загальної середньої освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис, прізвище, ініціали Заявника: ____________________________________________________

Дата заповнення та подання освітньої декларації _________________________________________

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 15.03.2019 р. N 365)

____________

Опрос