Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции об организации работы по оформлению документов для назначения пенсий и получения льгот военнослужащим Национальной гвардии Украины, уволенным со службы, и членам их семей

МВД
Приказ, Инструкция от 04.05.2016 № 351
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.05.2016

м. Київ

N 351

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 травня 2016 р. за N 774/28904

Про затвердження Інструкції про організацію роботи з оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг військовослужбовцям Національної гвардії України, звільненим зі служби, та членам їх сімей

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 17 вересня 2018 року N 760)

Відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", постанови правління Пенсійного фонду України від 30 січня 2007 року N 3-1 "Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2007 року за N 135/13402, та з метою упорядкування роботи з оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг військовослужбовцям Національної гвардії України, звільненим зі служби, та членам їх сімей

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію роботи з оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг військовослужбовцям Національної гвардії України, звільненим зі служби, та членам їх сімей, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25 червня 2013 року N 611 "Про окремі питання організації роботи із соціальних виплат в органах внутрішніх справ України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за N 1213/23745 (із змінами).

3. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра згідно з розподілом обов'язків.

 

Міністр

А. Б. Аваков

 

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію роботи з оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг військовослужбовцям Національної гвардії України, звільненим зі служби, та членам їх сімей

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок подання та оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг військовослужбовцям Національної гвардії України, звільненим зі служби, та членам їх сімей.

2. Робота з оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг полягає у такому:

оформлення та подання документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

видача в установленому порядку посвідчень, довідок, листів талонів, які дають право на пільги;

підготовка та подання до головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні органи Пенсійного фонду України) довідок про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсій згідно з чинним законодавством.

3. Службове листування та діловодство з питань оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг військовослужбовцям Національної гвардії України, звільненим зі служби, та членам їх сімей та подання їх до територіальних органів Пенсійного фонду України здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

II. Структурні підрозділи, які здійснюють роботу з оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг військовослужбовцям Національної гвардії України, звільненим зі служби, та членам їх сімей

1. Робота з оформлення документів для призначення пенсій та отримання пільг військовослужбовцям Національної гвардії України та членам їх сімей здійснюється відповідними структурними підрозділами фінансового та кадрового забезпечення органів військового управління, з'єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров'я та установ Національної гвардії України.

Уповноваженим структурним підрозділом у Національній гвардії України з підготовки та подання документів, необхідних для призначення пенсій, до територіальних органів Пенсійного фонду України є фінансово-економічне управління Головного управління Національної гвардії України (далі - уповноважений структурний підрозділ).

2. На підрозділи кадрового забезпечення органів військового управління, з'єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров'я та установ Національної гвардії України покладаються:

підготовка розрахунку вислуги років для призначення пенсії (далі - розрахунок вислуги років) (додаток 1);

надання військовослужбовцям, звільненим зі служби, та членам їх сімей допомоги у формуванні документів, необхідних для призначення пенсій та передбачених чинним законодавством пільг.

3. На підрозділи фінансового забезпечення органів військового управління, з'єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров'я та установ Національної гвардії України покладається підготовка грошового атестата (або довідки про розмір грошового забезпечення) та довідки про щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення та премії за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням), що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі - довідка про щомісячні додаткові види грошового забезпечення) (додаток 2).

4. На уповноважений структурний підрозділ покладаються:

підготовка та подання до територіальних органів Пенсійного фонду України документів, необхідних для призначення пенсій військовослужбовцям Національної гвардії України, звільненим зі служби, та членам їх сімей;

видача особам посвідчень та нагрудних знаків "Ветеран військової служби", посвідчень "Учасник бойових дій", листів талонів на право одержання проїзних документів (квитків) відповідно до Законів України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" та "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

розгляд листів та звернень щодо оформлення документів для призначення та перерахунку пенсій, для отримання пільг, а також здійснення прийому громадян, які звертаються з цих питань;

взаємодія з органами державної влади з питань соціального захисту та пенсійного забезпечення військовослужбовців Національної гвардії України та членів їх сімей;

підготовка довідок про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсій;

ведення обліку пенсіонерів із числа військовослужбовців Національної гвардії України та членів їх сімей.

III. Підготовка та оформлення матеріалів для призначення та перерахунку пенсій

1. Структурні підрозділи кадрового забезпечення не пізніше 3 робочих днів після звернення осіб, які мають право на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", готують розрахунок вислуги років.

До розрахунку вислуги років кадрові органи додають такі документи:

витяг з наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу;

довідку про участь військовослужбовця в антитерористичній операції;

копію військового квитка;

копію трудової книжки або документи, що підтверджують страховий стаж.

Для призначення пенсії в разі втрати годувальника додатково подається висновок про обставини загибелі чи смерті внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час проходження служби при виконанні службових обов'язків (обов'язків військової служби).

Для підготовки розрахунку вислуги років попередньо перевіряються дані про проходження служби, уточнюються і підтверджуються періоди, які підлягають зарахуванню на пільгових умовах. Складений розрахунок вислуги років доводиться до відома особи, якій оформлюється пенсія.

У разі незгоди з обрахунком окремих періодів вислуги років, які передбачають довготривале їх підтвердження або спростування, пенсія призначається за неоспорюваною вислугою років (за згодою особи, якій оформлюється пенсія). Розгляд спірних питань з обрахування вислуги років здійснюється відповідно до чинного законодавства.

У вислугу років зараховуються тільки періоди, які підтверджені наказами. Окремі періоди служби за відсутності документів і неможливості їх одержання через відсутність архівних даних підтверджуються наказами по особовому складу. Зазначені накази видаються на підставі мотивованих висновків про підтвердження служби після вивчення всіх даних та документів, що підтверджують проходження служби в окремі періоди. Зазначені документи повинні бути перелічені у висновку.

При обчисленні вислуги років на пільгових умовах слід керуватися записами в особовій справі.

Обчислена вислуга років (у календарному обчисленні і окремо на пільгових умовах) вказується в наказі про звільнення. Якщо після звільнення особа, якій призначена пенсія, подала додаткові документи, які підтверджують невраховані періоди служби, що впливають на збільшення пенсії, обчислена вислуга років для призначення пенсії підлягає перерахунку.

При оформленні пенсії за пунктом "б" частини першої статті 12 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" в розрахунок вислуги років включаються всі види трудової діяльності, що зараховуються до страхового стажу відповідно до статті 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

2. Грошовий атестат та довідка про щомісячні додаткові види грошового забезпечення надаються структурними підрозділами фінансового забезпечення протягом 3 робочих днів після звернення осіб, які мають право на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

3. Заяви для призначення пенсій подаються до територіальних органів Пенсійного фонду України через уповноважений структурний підрозділ.

4. Уповноважений структурний підрозділ повинен:

прийняти від особи, якій оформлюється пенсія, заяву про призначення (перерахунок) пенсії та документи згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від 30 січня 2007 року N 3-1 "Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2007 року за N 135/13402 (далі - Порядок);

підготувати подання про призначення пенсії згідно з Порядком;

у 10-денний строк з дня одержання заяви направити до територіальних органів Пенсійного фонду України за місцем проживання особи, якій оформлюється пенсія, документи, передбачені Порядком;

вести облік осіб, яким оформлювалися документи для призначення пенсії.

5. Уповноважений структурний підрозділ зобов'язаний перевірити правильність оформлення поданих матеріалів для призначення пенсії, відповідність викладених у них відомостей про особу даним паспорта та інших документів.

6. При проведенні перерахунку пенсій на запит територіальних органів Пенсійного фонду України уповноважений структурний підрозділ готує довідки про розмір грошового забезпечення.

На період підготовки довідок про розмір грошового забезпечення для масового перерахунку пенсій уповноважений структурний підрозділ має право залучати до цієї роботи необхідну кількість спеціалістів.

7. Уповноважений структурний підрозділ має право відповідно до чинного законодавства вимагати від органів військового управління, з'єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров'я та установ Національної гвардії України та осіб, яким оформлюється пенсія, дооформлення поданих документів, а також подання додаткових документів, потреба в яких виникає під час роботи з матеріалами для призначення пенсії.

 

Командувач Національної
гвардії України
генерал-лейтенант

Ю. В. Аллеров

 

Особистий номер ____________

РОЗРАХУНОК

вислуги років для призначення пенсії
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (посада, військова частина)
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (число, місяць, рік і місце народження)

Останнє військове звання __________ присвоєно наказом ___________________________________
                                                                                                                                                (найменування органу, який видав наказ)

До вислуги років для призначення пенсії зараховується:

Найменування займаної посади

Найменування органу, який видав наказ про призначення, дата і N наказу

З якого та до якого часу (число, місяць, рік)

Вислуга (років, місяців, днів)

календарна

коефіцієнт

пільгова

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Підстава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підстава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вислуга років згідно з розрахунком на ___ ____________ 20__ року становить:

у календарному обчисленні - ___ років ____ місяців ____ днів;

у пільговому обчисленні (без урахування календарної вислуги) - ___ років ___ місяців ___ днів.

Вислуга років для призначення пенсії на ___ ____________ 20__ року становить ___ років ___ місяців ___ днів.

РОЗРАХУНОК СКЛАВ

ПОГОДЖЕНО

__________________________________
(посада, звання і підпис керівника (працівника)
підрозділу кадрового забезпечення)

_________________________________
(посада, звання і підпис керівника підрозділу
фінансового забезпечення)

Розрахунок вислуги років для призначення пенсії складено на підставі особової справи N ________

З вислугою років, зазначеною в розрахунку вислуги років для призначення пенсії, ознайомлений та погоджуюся
_____________________________________________________________________________________.
                       (військове звання, підпис, прізвище, ініціали особи, якій оформлюється пенсія, дата ознайомлення)
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
звільнений у запас, у відставку (непотрібне закреслити) відповідно до статті ___________ Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"
_____________________________________________________________________________________,
                                                             (найменування органу, який видав наказ, номер та дата наказу)
виключений зі списків особового складу ___________________________________________________
                                                                                                     (найменування органу, який видав наказ, номер та дата наказу)
з ___________________.
          (дата звільнення)

_____________________________________________
  (командир військової частини, керівник установи (організації))

М. П.

___ ____________ 20__ року

Примітки:

1. Після кожного запису про службу, що враховується на пільгових умовах, зазначається підстава для пільгового зарахування служби.

2. При призначенні пенсії відповідно до пункту "б" частини першої статті 12 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" перед вислугою років зазначається загальний трудовий стаж на підставі трудової книжки, довідок, що засвідчують трудовий стаж.

 

ДОВІДКА
про щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення та премії за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням), що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

Видана ______________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові)
про те, що додаткові види грошового забезпечення за період з ___ ____________ 20__ року
по ___ ____________ 20__ року становили:

Рік

Місяць

Надбавки (грн)

Премія (грн)

назва

назва

назва

назва

назва

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

Сума для нарахування пенсії

 

 

 

 

 

 

Примітка. На всі виплати, уключені в довідку, нараховано єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 01 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Начальник фінансового підрозділу

_____________
(підпис)

__________________________________
(П. І. Б.)

Бухгалтер

_____________
(підпис)

__________________________________
(П. І. Б.)

М. П.

____________

Опрос