Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка представления операторами, провайдерами телекоммуникаций отчетности и информации и признании утратившими силу решений НКРС от 04.11.2008 N 1189 и от 25.12.2008 N 1283

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации
Порядок, Решение от 05.04.2016 № 180
редакция действует с 09.01.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

05.04.2016

м. Київ

N 180

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 травня 2016 р. за N 739/28869

Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 N 1189 та від 25.12.2008 N 1283

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 20 листопада 2018 року N 597
,
від 26 листопада 2019 року N 561

Відповідно до статей 18, 39 Закону України "Про телекомунікації" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації;

форму звітності N 1-К (квартальна) "Рухомий (мобільний) зв'язок та послуги передачі даних, у тому числі доступу до мережі Інтернет" та Інструкцію щодо її заповнення;

форму звітності N 2-К (квартальна) "Фіксований телефонний зв'язок" та Інструкцію щодо її заповнення;

форму звітності N 3-К (квартальна) "Фіксований доступ до мережі Інтернет" та Інструкцію щодо її заповнення;

форму звітності N 4-К (квартальна) "Надання у користування каналів електрозв'язку, телекомунікаційних мереж та інших послуг у сфері телекомунікацій" та Інструкцію щодо її заповнення;

форму звітності N 5-Р (річна) "Розподіл ліній фіксованого телефонного зв'язку за адміністративно-територіальними одиницями" та Інструкцію щодо її заповнення;

форму звітності N 6-Р (річна) "Розподіл ліній фіксованого доступу до мережі Інтернет за адміністративно-територіальними одиницями" та Інструкцію щодо її заповнення;

форму звітності N 7-К (квартальна) "Розподіл активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв'язку за адміністративно-територіальними одиницями" та Інструкцію щодо її заповнення.

(пункт 1 у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 20.11.2018 р. N 597)

2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 04 листопада 2008 року N 1189 "Про затвердження Положення про звітність на ринку телекомунікацій", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 січня 2009 року за N 59/16075, та від 25 грудня 2008 року N 1283 "Про затвердження форм звітності та інструкцій щодо їх заповнення", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 січня 2009 року за N 60/16076.

3. Департаменту економічного аналізу в установленому порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
служби статистики України

І. Жук

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. Терентьєв

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

 

ПОРЯДОК
надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про телекомунікації" та "Про інформацію", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1067, Закону України "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".

2. Цей Порядок встановлює процедуру надання НКРЗІ операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, у тому числі такої, що містить фінансово-економічні показники їх діяльності, необхідної для виконання НКРЗІ своїх повноважень, зокрема для визначення ринків певних телекомунікаційних послуг та проведення їх аналізу, моніторингу тарифів, підготовки аналітичних матеріалів щодо стану і розвитку галузі зв'язку, розгляду звернень споживачів, аналізу результатів державного нагляду тощо в обсягах, формах та строки, які визначені цим Порядком.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

активна ідентифікаційна телекомунікаційна картка - ідентифікаційна телекомунікаційна картка (SIM-картка, USIM-картка, R-UIM-картка тощо), з якої протягом трьох останніх місяців здійснювався щонайменше один телефонний дзвінок або надсилалося щонайменше одне SMS/MMS повідомлення (крім службових), або з якої була зафіксована щонайменше одна (або більше) сесія доступу до Інтернету або сесія передавання даних, або було здійснено попередню оплату послуг;

запит - викладена в письмовій формі вимога НКРЗІ надати інформацію з чітко визначеною тематикою, у встановлених НКРЗІ строки та обсягах, крім запитів за зверненнями споживачів послуг та громадян, які не є споживачами послуг;

(абзац третій пункту 3 розділу І у редакції рішення
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 20.11.2018 р. N 597)

інформація - будь-які неперіодичні відомості та/або дані, у тому числі такі, що містять фінансово-економічні показники діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій, необхідні НКРЗІ для виконання своїх повноважень;

лінія зв'язку - частина технічних засобів телекомунікацій, які створюють середовище розповсюдження електромагнітних сигналів по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між технічними засобами телекомунікацій, призначеними для передавання/приймання електромагнітних сигналів, та/або кінцевим обладнанням;

лінія (точка) доступу до мережі Інтернет мережі фіксованого зв'язку - це лінія зв'язку, яка забезпечує можливість підключення кінцевого обладнання абонента до телекомунікаційної мережі оператора (провайдера), що надає доступ до мережі Інтернет;

(пункт 3 розділу І доповнено новим абзацом шостим
 згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 20.11.2018 р. N 597,
у зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий вважати абзацами сьомим, восьмим)

лінія фіксованого телефонного зв'язку - сукупність технічних засобів та кінцевого обладнання, яке забезпечує проведення одного сеансу телефонного зв'язку для абонента.

(абзац сьомий пункту 3 розділу І у редакції рішення
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 20.11.2018 р. N 597)

Інші терміни, які використано в цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про телекомунікації" та інших нормативно-правових актах.

4. Дія цього Порядку поширюється на всіх операторів, провайдерів телекомунікацій, що здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій на території України.

5. Усі оператори, провайдери телекомунікацій, які мають право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до статті 42 Закону України "Про телекомунікації", безоплатно подають до НКРЗІ квартальну та річну звітність державною мовою в обсягах, формах та строки, визначені цим Порядком (звітність подається виключно відповідно до здійснюваного виду діяльності).

Якщо оператори, провайдери телекомунікацій, відомості про яких містяться в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій, фактично не здійснюють діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до зазначеного(их) у такому реєстрі виду(ів) телекомунікаційних послуг, вони зобов'язані повідомити НКРЗІ про це листом у строк, встановлений для подання звітності.

(пункт 5 розділу І із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 20.11.2018 р. N 597
,
у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 26.11.2019 р. N 561)

6. Запит надається в письмовій формі за підписом Голови НКРЗІ або уповноваженої ним особи та містить вичерпні (крім запитів за зверненнями споживачів послуг та громадян, які не є споживачами послуг) вимоги щодо обсягів та строків надання інформації. Запит не може містити вимоги надання інформації, передбаченої до заповнення у квартальній та річній звітності, що надається відповідно до пункту 5 цього Порядку.

(пункт 6 розділу І у редакції рішення Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 20.11.2018 р. N 597)

7. Оператори, провайдери телекомунікацій при наданні звітності та інформації зобов'язані вказувати достовірні та об'єктивні дані про себе та свою діяльність у сфері телекомунікацій.

8. Результати аналізу наданої операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації розміщуються щоквартально на офіційному веб-сайті НКРЗІ узагальнено та знеособлено.

(пункт 8 розділу І у редакції рішення Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 20.11.2018 р. N 597)

II. Процедура надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації

1. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані надавати НКРЗІ звітність в обсягах, формах та строки, визначені цим Порядком.

Інформація на запит повинна відповідати змісту запиту та надаватись у строки, визначені цим Порядком.

2. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані надавати звітність та інформацію НКРЗІ в такі строки:

квартальну звітність - не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом (періодом);

річну звітність - не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним;

інформацію, яка необхідна для визначення ринків певних телекомунікаційних послуг та проведення їх аналізу, моніторингу тарифів, аналітичних матеріалів щодо стану і розвитку галузі зв'язку, аналізу результатів державного нагляду, - не пізніше ніж протягом 30 календарних днів з дати отримання запиту, якщо інше не передбачено законодавством;

інформацію для розгляду звернень споживачів - не пізніше ніж за 14 календарних днів з дати отримання запиту, якщо інше не вказано у запиті НКРЗІ.

(пункт 2 розділу ІІ у редакції рішення Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 20.11.2018 р. N 597)

3. Форми річної та квартальної звітності та інструкції щодо їх заповнення встановлюються рішенням НКРЗІ.

(пункт 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 20.11.2018 р. N 597)

4. Звітність у частині фінансово-економічних показників складається операторами, провайдерами телекомунікацій наростаючим підсумком з початку року станом на кінець останнього дня звітного періоду, показники вказуються з округленням до одного знака після коми. Кількісні показники вказуються станом на останню дату звітного періоду.

Усі показники зазначаються в одиницях виміру, вказаних у формах звітності. У рядках, де відсутні дані для заповнення, мають бути проставлені нулі.

5. Якщо останній день строку надання звітності та інформації припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то останнім днем надання звітності та інформації вважається перший після нього робочий день.

6. Оператори, провайдери телекомунікацій надають звітність та інформацію в паперовій формі з одночасним надсиланням копії в електронній формі.

6.1. Звітність у паперовій формі формується у вигляді друкованих таблиць з відповідних електронних форм звітних даних. При відображенні друкованої інформації не повинно бути виправлень та редагування.

6.2. Повнота і достовірність звітності та інформації підтверджуються підписом керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи та засвідчуються печаткою суб'єкта господарювання (за наявності).

6.3. Звітність та інформація в паперовій формі надаються НКРЗІ із супровідним листом на бланку оператора, провайдера телекомунікацій (за наявності), в якому наводиться перелік додатків із зазначенням кількості аркушів кожного. Супровідний лист підписується керівником оператора, провайдера телекомунікацій або уповноваженою ним особою.

6.4. При наданні звітності та інформації в паперовій формі вона направляється реєстрованим поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення та з повідомленням про вручення, кур'єрською службою доставки кореспонденції або надається уповноваженою особою суб'єкта господарювання.

При наданні звітності та інформації через уповноважену особу суб'єкта господарювання структурний підрозділ, відповідальний за організацію діловодства в НКРЗІ, робить відмітку про дату її надходження на копії супровідного листа, що повертається уповноваженій особі суб'єкта господарювання.

6.5. Одночасно копії звітності в електронному вигляді (файли в одному з форматів: MS Excel, Open Office, Numbers) надаються на електронному носії інформації або надсилаються на електронну пошту, зазначену на офіційному веб-сайті НКРЗІ у відповідному розділі.

(підпункт 6.5 пункту 6 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 20.11.2018 р. N 597)

7. Надання звітності в електронній формі здійснюється на офіційному веб-сайті НКРЗІ в розділі "Звітність операторів, провайдерів телекомунікацій" за допомогою відповідних програмних засобів, з накладанням електронного цифрового підпису. У цьому випадку оператор, провайдер телекомунікацій має право не подавати звітність в паперовій формі.

8. Датою надання звітності та інформації вважається:

для паперової форми: в разі відправлення поштою - дата, зазначена на поштовому штемпелі оператора поштового зв'язку; в разі надання через уповноважену особу - дата реєстрації у структурному підрозділі, відповідальному за організацію діловодства в НКРЗІ;

для електронної форми - дата отримання повідомлення про надання звітності на офіційному веб-сайті НКРЗІ, надісланого на електронну пошту, зазначену під час реєстрації на офіційному веб-сайті НКРЗІ.

(абзац третій пункту 8 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 20.11.2018 р. N 597)

9. Оператор, провайдер телекомунікацій протягом п'яти робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату або псування поштового відправлення, яким надавались звітність та інформація, зобов'язаний надіслати поштою або надати особисто чи через уповноважену особу до НКРЗІ дублікат звітності та інформації разом з копією повідомлення про втрату чи псування поштового відправлення.

10. У разі якщо звітність складено з порушенням вимог цього Порядку, НКРЗІ протягом 45 робочих днів повідомляє про це операторів, провайдерів телекомунікацій із зазначенням змісту порушення електронним листом, надісланим на електронну адресу, зазначену під час заповнення звітності або реєстрації на офіційному веб-сайті НКРЗІ. У разі неотримання відповіді на електронне повідомлення протягом 14 днів оператору, провайдеру телекомунікацій надсилається офіційний лист.

(пункт 10 розділу ІІ у редакції рішення Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 20.11.2018 р. N 597)

11. Оператор, провайдер телекомунікацій протягом п'яти робочих днів з дати отримання повідомлення від НКРЗІ повинен усунути порушення та надати звітність повторно.

(пункт 11 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 20.11.2018 р. N 597)

12. У разі самостійного виявлення операторами, провайдерами телекомунікацій помилок у раніше наданій звітності вони зобов'язані протягом місяця з дати надання такої звітності надати виправлену форму звітності з виділенням інформації, щодо якої були допущені помилки, з відповідним обґрунтуванням.

13. Відповідальними за ненадання, несвоєчасне надання, надання в неповному обсязі або надання недостовірних даних при поданні звітності та інформації у встановлені цим Порядком строки є оператори та провайдери телекомунікацій.

 

Директор Департаменту
економічного аналізу

А. Барабін

Опрос