Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Всеукраинских спортивных играх среди учащихся профессионально-технических учебных заведений Украины "Казацкое воодушевление"

Министерство образования и науки Украины (2)
Положение, Приказ от 29.02.2016 № 194
действует с 17.06.2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.02.2016

м. Київ

N 194

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 травня 2016 р. за N 721/28851

Про затвердження Положення про Всеукраїнські спортивні ігри серед учнів професійно-технічних навчальних закладів України "Козацька наснага"

Відповідно до Указу Президента України від 25 червня 2013 року N 344 "Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року", підпунктів 83 - 85 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 жовтня 2014 року N 630, та з метою забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку людини, формування здорового способу життя, підвищення соціальної активності, зміцнення здоров'я, виховання учнівської молоді на традиціях українського народу та збільшення рухової активності учнів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнські спортивні ігри серед учнів професійно-технічних навчальних закладів України "Козацька наснага" (далі - Положення), що додається.

2. Запровадити з 2016/2017 навчального року у професійно-технічних навчальних закладах України Всеукраїнські спортивні ігри "Козацька наснага".

3. Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (Мельник М. Г.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій спільно з обласними та Київським міським відділеннями (філіями) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України забезпечити впровадження Всеукраїнських спортивних ігор серед учнів професійно-технічних навчальних закладів України "Козацька наснага" відповідно до Положення.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

 

Міністр

С. Квіт

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
молоді та спорту України

Я. В. Войтович

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнські спортивні ігри серед учнів професійно-технічних навчальних закладів України "Козацька наснага"

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнських спортивних ігор серед учнів професійно-технічних навчальних закладів "Козацька наснага" (далі - Спортивні ігри) з метою організації змістовного дозвілля, що спрямовано на формування в учнів фізичного, соціального та духовного здоров'я, вдосконалення фізичної та психічної підготовки, ведення активного способу життя та професійної діяльності, підвищення соціальної активності та залучення учнів до занять фізичною культурою, а також з метою пропаганди здорового способу життя.

2. Основними завданнями Спортивних ігор є:

виховання в учнів поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу;

створення умов для належного рівня підготовки учнів до військової служби, виховання патріотичних почуттів серед учнівської молоді, громадянської відповідальності;

підтримання оптимального рівня фізичного розвитку та збільшення рухової активності учнів;

формування стійких мотивацій до самостійних занять фізичною культурою і спортом.

II. Строки проведення Спортивних ігор

Спортивні ігри проводяться щороку у три етапи:

I етап - у професійно-технічних навчальних закладах (жовтень - грудень);

II етап - в областях, місті Києві (січень - березень);

III етап - фінальний (травень - червень).

III. Організація проведення Спортивних ігор

1. Організація проведення Спортивних ігор покладається на Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (далі - Комітет).

Безпосереднє проведення Спортивних ігор покладається на головну суддівську колегію, склад якої затверджується Міністерством освіти і науки України за поданням Комітету.

2. Керівництво проведенням етапів Спортивних ігор здійснюють:

на I етапі - керівники професійно-технічних навчальних закладів;

на II етапі - департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій спільно з обласними та Київським міським відділеннями (філіями) Комітету;

на III етапі - Комітет.

3. До складу суддівських колегій різних етапів включаються представники структурних підрозділів освіти і науки, відділень (філій) Комітету, громадських організацій освітньої та фізкультурно-спортивної спрямованості (за їх згодою).

IV. Учасники Спортивних ігор

1. У Спортивних іграх беруть участь збірні команди професійно-технічних навчальних закладів, до складу яких входять:

учні (юнаки) віком до 19 років, які за станом здоров'я віднесені до основної медичної групи, - 8 осіб (відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2009 N 518/674, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2009 року за N 773/16789 (далі - Інструкція));

керівник фізичного виховання - 1 особа;

представник - 1 особа.

2. Залежно від етапу змагань у Спортивних іграх беруть участь:

у I етапі - учні професійно-технічного навчального закладу.

Учні, які відповідно до Інструкції за станом здоров'я відносяться до підготовчої та спеціальної медичної груп, можуть залучатися як судді або помічники;

у II етапі - збірні команди професійно-технічних навчальних закладів;

у III (фінальному) етапі - збірні команди професійно-технічних навчальних закладів, які перемогли у II етапі.

V. Програма Спортивних ігор

1. Характер змагань особисто-командний.

2. До програми Всеукраїнських спортивних ігор серед учнів професійно-технічних навчальних закладів України "Козацька наснага" (додаток 1) входять такі змагання та конкурс:

втеча полоненого з неволі - 8 учасників;

сильніша рука (армспорт) - 3 учасники;

підтягування у висі - 3 учасники;

змагання з гирями (поштовх) - 2 учасники;

перетягування каната - 8 учасників;

піднімання козака - 5 учасників;

боротьба на пасках - 3 учасники;

метання довбні - 8 учасників;

естафета "Герць козацьких джур" - передача козацького пакета - 8 учасників;

конкурс "Козацькому роду нема переводу" - 8 учасників.

3. Учасники змагань з:

підтягування у висі - не беруть участь у армспорті та поштовху;

поштовху - не беруть участь у армспорті та підтягуванні у висі;

армспорту - не беруть участь в підтягуванні у висі та поштовху;

боротьби на пасках - не можуть брати участь у підніманні козака;

піднімання козака - не беруть участь у боротьбі на пасках.

4. Учасники III етапу повинні мати при собі:

документ, що посвідчує особу;

учнівський квиток;

страховий поліс (за наявності).

VI. Порядок і строк подання заявок

1. За результатами змагань, проведених на I етапі Спортивних ігор, складається протокол змагань Всеукраїнських спортивних ігор серед учнів професійно-технічних навчальних закладів України "Козацька наснага" (додаток 2).

Професійно-технічний навчальний заклад направляє заявку на участь у Всеукраїнських спортивних іграх серед учнів професійно-технічних навчальних закладів України "Козацька наснага" (додаток 3) та підсумковий протокол змагань I етапу Всеукраїнських спортивних іграх серед учнів професійно-технічних навчальних закладів України "Козацька наснага" (додаток 4) до відділу освіти і науки.

2. Обласні, Київська міська головні суддівські колегії за результатами II етапу направляють до 01 квітня поточного навчального року на кожного переможця - учасника III етапу до Комітету за місцезнаходженням: 01054 м. Київ, вул. Дмитрівська, 46 (або на електронну адресу kfvs2@ukr.net), такі матеріали:

заявку на участь у Всеукраїнських спортивних іграх серед учнів професійно-технічних навчальних закладів України "Козацька наснага";

підсумковий протокол змагань I етапу Всеукраїнських спортивних ігор серед учнів професійно-технічних навчальних закладів України "Козацька наснага";

підсумковий протокол змагань II етапу Всеукраїнських спортивних ігор серед учнів професійно-технічних навчальних закладів України "Козацька наснага" (додаток 5);

згоду учнів на обробку їх персональних даних;

копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або відомості про серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

Документ, що посвідчує особу, кожний учасник пред'являє особисто.

VII. Визначення та нагородження переможців Спортивних ігор

1. Команда-переможець у кожному змаганні визначається за сумою результатів усіх учасників. Якщо у команди немає заліку, додається найнижчий результат серед усіх учасників змагань.

2. Переможці в особистих змаганнях визначаються за найбільшою сумою очок.

3. Переможці в командних змаганнях визначаються за найменшою сумою зайнятих особистих місць учасників від команди.

У разі однакової суми місць у двох та більше команд перемога надається тій команді, у якої більше I, II, III тощо особистих місць.

4. Загальнокомандне місце визначається за найменшою сумою місць, набраних командою в усіх видах програми. Якщо сума місць у двох або більше команд однакова, перевага надається команді, яка має більше I, II, III тощо місць. У разі рівності і цього показника перевага надається тій команді, яка має більше I, II, III тощо місць в особистому заліку.

5. Команда-переможець і призери III етапу у загальному заліку нагороджуються кубками, медалями та дипломами, представники команд - дипломами Комітету.

VIII. Фінансові витрати

Витрати на організацію і проведення Спортивних ігор здійснюються за рахунок коштів із джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

Директор департаменту
професійно-технічної освіти
Міністерства освіти і науки України

В. В. Супрун

Голова Комітету з фізичного
виховання та спорту Міністерства
освіти і науки України

М. Г. Мельник

 

Програма
Всеукраїнських спортивних ігор серед учнів професійно-технічних навчальних закладів України "Козацька наснага"

1. Втеча полоненого з неволі

Обладнання:

секундоміри, що фіксують десяті частки секунди;

бігова доріжка завдовжки 25 м.

Зміст змагання:

склад команди - 8 учасників. Рух починається за сигналом судді. Стрибки поштовхом двох ніг. Представники кожної команди по одному із зв'язаними ногами стрибками долають дистанцію.

Перемагає команда, яка показала найменший час.

2. Сильніша рука (армспорт)

Обладнання:

стіл для армспорту.

Зміст змагання:

склад команди - 3 учасники. Змагання проводяться за спеціальним столом для армспорту відповідно до правил змагань з армспорту.

3. Підтягування у висі

Обладнання:

стандартна перекладина діаметром 3,2 см;

мата.

Зміст змагання:

склад команди - 3 учасники. Змагання проводиться з вихідного положення вису хватом зверху, руки на ширині плечей. Учаснику дозволяється лише один підхід до перекладини. Не дозволяється розгойдуватись під час підтягування, робити допоміжні рухи ногами, забороняється подальший рух на руках по перекладині. Змагання припиняється, якщо учасник робить зупинку на 5 і більше секунд або йому не вдається зафіксувати потрібне положення більше ніж двічі поспіль.

4. Змагання з гирями (поштовх)

Обладнання:

гирі 24 кг - 2 шт. (поштовх двох гир).

Зміст змагання:

склад команди - 2 учасники. Змагання проводяться відповідно до Правил змагань з гирьового спорту, затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України від 08 липня 2013 року N 27, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 липня 2013 року за N 1253/23785.

5. Перетягування каната

Обладнання:

неслизька поверхня майданчика з трьома лініями;

канат з трьома мітками.

Зміст змагання:

дві команди по 8 учасників. Суддя утримує канат так, щоб мітка посередині каната знаходилась над лінією розподілу майданчика. За сигналом суддя відпускає канат і відходить вбік. Перемагає команда, яка перетягнула канат на свій бік (3 м).

Змагання проводяться за олімпійською системою з розподілом усіх місць відповідно до правил змагань з перетягування каната (1 спроба - 3 хв.).

6. Піднімання козака

Місце проведення:

спортивний майданчик або інша рівна поверхня, розмір якої дає змогу провести змагання.

Обладнання:

5 списів (метрових).

Зміст змагання:

учасники двох команд (по 5 осіб) одночасно сідають на землю один проти одного, впираючись підошвами прямих ніг, тримаючи спис в прямих руках перед собою. За сигналом учасники тягнуть спис на себе, намагаючись підняти свого суперника. Дозволяється тягти спис тільки на себе і не робити ривків вбік або вгору. Той, хто підняв свого суперника, одержує очко.

Команда, яка набрала більше очок, вважається переможцем.

Змагання проводяться за олімпійською системою.

7. Боротьба на пасках

Обладнання:

килим;

міцні паски.

Зміст змагання:

склад команди - 3 учасники. Боротьба на пасках до перемоги:

коли один з борців опинився поза колом килима;

коли один з борців відірвав суперника від килима;

коли один з борців кинув іншого на спину.

Якщо протягом 2 хв. переможця не визначено, поразка зараховується обом учасникам.

Змагання між командами проводяться за олімпійською системою з урахуванням усіх місць.

8. Метання довбні

Обладнання:

спортивний майданчик;

гиря або довбня 24 кг.

Зміст змагання:

склад команди - 8 учасників. На спортивному майданчику креслять лінію, від якої учасники виконують метання довбні, розмахуючи між ногами. Довбню метають з місця. Кожному учаснику змагань надається 1 спроба. Якщо учасник заступив за лінію, спроба не зараховується.

Сума результатів усіх 8 учасників.

9. Естафета "Герць козацьких джур" - передача козацького пакета

Етапи естафети:

1 етап - 50 м - біг;

2 етап - 50 м - перестрибування через паркан;

3 етап - 50 м - пересування вперед в упорі присівши руки позаду;

4 етап - 50 м - подолання перешкод;

5 етап - 50 м - перенесення товариша за спиною;

6 етап - 50 м - стрибки у мішках;

7 етап - 50 м - перенесення ваги (біг з вагою - медицинболи по 5 кг);

8 етап - 50 м - доставка пакета.

Зміст естафети:

біг - біг по прямій з високого старту;

перестрибування через паркан - на доріжці через кожні 5 м встановлюються перешкоди заввишки 60 см в кількості 6 шт. Перша перешкода встановлюється на відстані 10 м від лінії старту;

пересування вперед в упорі присівши руки позаду - на доріжці учасники стоять у вихідному положенні в упорі присівши руки позаду, після передачі естафети починають рух вперед;

подолання перешкод - на доріжці через кожні 5 м встановлюються перешкоди заввишки 60 см в кількості 6 шт. Перша перешкода встановлюється на відстані 10 м від лінії старту. Учасник долає перешкоди по черзі над/під перешкодою;

перенесення товариша за спиною - беруть участь 2 учасники, один з яких є учасником попередньої естафети. Після передачі естафети учасник попередньої застрибує на спину учаснику, який стоїть на старті, після чого розпочинається біг;

стрибки у мішках - учасник долає відстань етапу стрибками в мішку;

перенесення вантажу - біг з медицинболами вагою 5 кг в обох руках;

доставка пакета - учасник долає відстань етапу з пакетом (конвертом) в руках, доставляючи його на фініш;

учасник команди наступного етапу розпочинає рух після того, як учасник команди з попереднього етапу перетне лінію межі його етапу (за порушення цієї вимоги команда штрафується 0,1 с за кожне порушення).

10. Конкурс "Козацькому роду нема переводу"

Обладнання:

намет;

казан, харчі для приготування кулішу.

Зміст конкурсу:

кожна команда має встановити намет, розпалити вогнище, зварити куліш, підготуватись до конкурсу (символіка, пісня).

Конкурс проводиться без оцінювання.

 

ПРОТОКОЛ
змагань Всеукраїнських спортивних ігор серед учнів професійно-технічних навчальних закладів України "Козацька наснага"

                                 ____________________________________________________
                                                        (найменування професійно-технічного навчального закладу)
                               _______________________ район _________________ область

Директор ____________________________________________________________________________
                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник фізичного виховання __________________________________________________________
                                                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)

Викладач фізичного виховання __________________________________________________________
                                                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)

Дата ________________________________________________________________________________

Кількість учнів у групі, усього ___________________________________________________________

Кількість учнів, що взяли участь у змаганнях ______________________________________________

Відсоток учнів, що взяли участь у змаганнях (від загальної кількості) ___________________________

Результат змагань ____________________________________________________________________

Місце за результатами змагань __________________________________________________________

Керівник фізичного виховання ______________
                                                                                 (підпис)

 

ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнських спортивних іграх серед учнів професійно-технічних навчальних закладів України "Козацька наснага"

від команди __________________________________________________________________________
                                                                    (найменування професійно-технічного навчального закладу)
_____________________________________________________________________________________
місто (село) ___________________________________________________________________________
область ______________________________________________________________________________
район _______________________________________________________________________________

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Найменування професійно-технічного навчального закладу

Підпис лікаря, печатка

 

 

 

 

 

Усього допущено до змагань ____________________________________________________________

Директор професійно-технічного
навчального закладу __________________________________________________________________

М. П.

Директор департаменту (управління)
освіти і науки ________________________________________________________________________

М. П.

Лікар _______________________________________________________________________________

М. П.

Начальник регіонального відділення
Комітету з фізичного виховання та спорту
МОН України _______________________________________________________________________

 

ПІДСУМКОВИЙ ПРОТОКОЛ
змагань I етапу Всеукраїнських спортивних ігор серед учнів професійно-технічних навчальних закладів України "Козацька наснага"

У професійно-технічному навчальному закладі ____________________________________________
                                                                                                                                                         (найменування)
________________________________________ район ______________________________ область

Директор ___________________________________________________________________________
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник фізичного виховання _________________________________________________________
                                                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)

Місцезнаходження професійно-технічного навчального закладу _____________________________
___________________________________________________________________________________

Телефон ____________________________________________________________________________

Кількість учнів, усього ________________________________________________________________
Кількість учнів, що взяли участь у змаганнях ______________________________________________

Відсоток учнів, що взяли участь у змаганнях ______________________________________________

Директор професійно-технічного
навчального закладу

______________________________            __________________
            (прізвище, ім'я, по батькові)                                                  (підпис)

 

ПІДСУМКОВИЙ ПРОТОКОЛ
змагань II етапу Всеукраїнських спортивних ігор серед учнів професійно-технічних навчальних закладів України "Козацька наснага"

________________________________________
(район, місто, область)

Директор департаменту (управління)
освіти і науки ________________________________________________________________________
                                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)

Кількість професійно-технічних
навчальних закладів __________________________________________________________________

Кількість професійно-технічних навчальних
закладів, що взяли участь у I етапі _______________________________________________________

Відсоток професійно-технічних навчальних закладів, що взяли участь
у I етапі (від загальної кількості) _________________________________________________________

Кількість команд, що взяли участь у II етапі _______________________________________________

Директор департаменту (управління)
освіти і науки місцевої
державної адміністрації _________________________
                                                                              (підпис)

____________

Опрос