Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Украины относительно определения результатов внешнего независимого оценивания

Министерство образования и науки Украины (2)
Приказ от 11.04.2016 № 418
редакция действует с 17.02.2017

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.04.2016

м. Київ

N 418

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2016 р. за N 644/28774

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства освіти і науки України
 від 10 січня 2017 року N 25

Відповідно до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року N 533), з метою приведення деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання у відповідність до вимог чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказів Міністерства освіти і науки України зміни, що додаються.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Т. в. о. Міністра

І. Совсун

 

ЗМІНИ,
що вносяться до наказів Міністерства освіти і науки України

1. У Положенні про предметну фахову комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2015 року N 299, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за N 356/26801:

1) пункт 2 після слів "з певного" доповнити словом "навчального";

2) у пункті 4:

у підпункті 1 слово "передумов" замінити словом "умов";

у підпункті 2 слова "у день проведення зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета" замінити словами ", а також схем оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю відповідно до критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, розроблених Українським центром оцінювання якості освіти для відповідного навчального предмета";

3) у пункті 13 слова та цифри "статті 45 Закону України "Про вищу освіту" замінити словами та цифрами "Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року N 222".

2. У Положенні про експертну комісію з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому до навчальних закладів, при Українському центрі оцінювання якості освіти, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2015 року N 299, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за N 357/26802:

1) у пункті 2 слова "з певного предмета" виключити;

2) підпункт 1 пункту 5 викласти в такій редакції:

"1) встановлення порога "склав/не склав", мінімальної кількості (суми) тестових балів, отримання яких надає учаснику зовнішнього незалежного оцінювання право на участь у конкурсному відборі під час прийому до вищого навчального закладу";

3) у підпункті 2 пункту 5 слова "за шкалою" замінити словами "далі - таблиця за шкалою";

4) пункт 6 після слів "якості освіти" доповнити словами "або один із заступників директора Українського центру оцінювання якості освіти";

5) у пункті 7 слова "та входить до складу експертної комісії" виключити;

6) друге речення пункту 8 викласти в такій редакції:

"Цим самим наказом призначаються голова, а також відповідальний секретар експертної комісії, який не є її членом і не має права голосу під час прийняття рішень.";

7) у пункті 10:

слова ", розроблення таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці" виключити;

слова "у зовнішньому незалежному оцінюванні (сесії зовнішнього незалежного оцінювання)" замінити словами "в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання";

слово "предмета" замінити словами "навчального предмета";

8) пункт 11 після першого абзацу доповнити новим другим абзацом такого змісту:

"Голова експертної комісії затверджує таблиці за шкалою 100 - 200 балів, розроблені з урахуванням встановленого експертною комісією порога "склав/не склав".";

9) у пункті 13:

у першому реченні слово "предмета" замінити словами "навчального предмета";

у другому реченні слова "призначається відповідальний секретар" замінити словами "призначаються відповідальні секретарі";

10) у пункті 14 слова "Персональний склад регіональних експертних груп формується на конкурсній основі із залученням до роботи в них" замінити словами "До роботи в регіональних експертних групах залучаються особи з числа";

11) пункт 16 викласти в такій редакції:

"16. Інформація про висновки експертів регіональних експертних груп подається до Українського центру оцінювання якості освіти не пізніше наступного робочого дня після проведення зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета під час основної сесії.";

12) пункт 18 викласти в такій редакції:

"18. Готує зведену інформацію про висновки регіональних експертних груп щодо порога "склав/не склав", статистичні характеристики результатів виконання сертифікаційних робіт для розгляду експертною комісією, а також генерує з урахуванням установлених експертною комісією порогів "склав/не склав" таблиці за шкалою 100 - 200 балів робоча група Українського центру оцінювання якості освіти (далі - робоча група) у складі не менше п'яти осіб.";

13) у пункті 22 слова та цифри "статті 45 Закону України "Про вищу освіту" замінити словами та цифрами "Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року N 222".

3. У Положенні про експертну комісію з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються як державна підсумкова атестація, при Українському центрі оцінювання якості освіти, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2015 року N 299, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за N 358/26803:

1) у пункті 2 після слів "з певного" доповнити словом "навчального";

2) у пункті 4 слово "таблиці" замінити словом "таблиць", слово "рівнів" замінити словом "рівня", слова "з певного предмета" виключити;

3) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Головою експертної комісії може бути директор Українського центру оцінювання якості освіти або один із заступників директора Українського центру оцінювання якості освіти.";

4) у пункті 8 слово "засідань" замінити словом "засідання";

5) у пункті 11 слово "Таблиця" замінити словом "Таблиці";

6) у пункті 12 слова та цифри "статті 45 Закону України "Про вищу освіту" замінити словами та цифрами "Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року N 222".

4. Пункт 4 втратив чинність

 

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти

Ю. Г. Кононенко

 

 
Форма
(лицьовий бік титульної сторінки)

Додаток 1
до Порядку визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання
(підпункт 10 пункту 1 розділу II)

Том N ___ із ____

_____ - _____*

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Українського центру оцінювання якості освіти
_____________ ________________
         (підпис)                (ініціали, прізвище)
____________ 20__ р.

ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ
зовнішнього незалежного оцінювання
з ____________________________________________________,
(назва навчального предмета; рівень складності завдань (за наявності))
що відбулося "___" ____________ 20__ року

Додаток 1 втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства освіти і науки України
 від 16 березня 2015 року N 300
згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України
 від 10 січня 2017 року N 25)

 

 
Форма
(лицьовий бік титульної сторінки)

Додаток 2
до Порядку визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання
(підпункт 10 пункту 1 розділу II)

Том N ___ із ____
_____ - _____*

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Українського центру оцінювання якості освіти
_____________ _________________
          (підпис)                  (ініціали, прізвище)
____________ 20__ р.

ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ
зовнішнього незалежного оцінювання
з ____________________________________________________,
(назва навчального предмета; рівень складності завдань (за наявності))
що відбулося "___" ____________ 20__ року

Додаток 2 втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства освіти і науки України
 від 16 березня 2015 року N 300
згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України
 від 10 січня 2017 року N 25)

 

  

ВІДОМІСТЬ
результатів державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання, N ______________

______________________________________________________________________________________
      (найменування навчального закладу)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(район, місто, область)

Додаток 3 втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства освіти і науки України
 від 16 березня 2015 року N 300
згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України
 від 10 січня 2017 року N 25)

 

 
Форма
(лицьовий бік титульної сторінки)

Додаток 4
до Порядку визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання
(підпункт 1 пункту 18 розділу IX)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Українського центру оцінювання якості освіти
_____________ __________________
          (підпис)                  (ініціали, прізвище)
____________ 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ЗМІН РЕЗУЛЬТАТІВ
зовнішнього незалежного оцінювання за підсумками розгляду апеляційних заяв учасників зовнішнього незалежного оцінювання на засіданні апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти

Додаток 4 втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства освіти і науки України
 від 16 березня 2015 року N 300
згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України
 від 10 січня 2017 року N 25)

 

  

ВІДОМІСТЬ
результатів розгляду апеляційних заяв учасників зовнішнього незалежного оцінювання
(укладено на підставі Протоколу засідання апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти
від ____________ 20__ р. N ______)

Додаток 5 втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства освіти і науки України
 від 16 березня 2015 року N 300
згідно з
 наказом Міністерства освіти і науки України
 від 10 січня 2017 року N 25)

____________

Опрос