Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении образцов заявления на получение бланков протоколов проверки технического состояния транспортного средства, актов приемки-передачи и уничтожения таких бланков, а также журнала учета их использования

МВД
Акт, Приказ, Заявление от 04.04.2016 № 244
редакция действует с 19.09.2017

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.04.2016

м. Київ

N 244

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2016 р. за N 640/28770

Про затвердження зразків заяви на отримання бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, актів приймання-передачі та знищення таких бланків, а також журналу обліку їх використання

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 1 серпня 2017 року N 665

Відповідно до статті 35 Закону України "Про дорожній рух", постанови Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2012 року N 146 "Про затвердження Порядку забезпечення суб'єктів здійснення обов'язкового технічного контролю бланками протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу та встановлення розміру плати за надання таких послуг"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зразки:

1) заяви про отримання бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, що додається;

2) акта приймання-передачі невикористаних бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, що додається;

3) акта знищення бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, що додається;

4) журналу обліку використання бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26 червня 2012 року N 572 "Про затвердження зразків заяви на отримання бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, актів приймання-передачі та про їх знищення, а також журналу обліку їх використання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 липня 2012 року за N 1157/21469.

3. В. о. директора Головного сервісного центру МВС Криклію В. А. забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

Міністр інфраструктури України

А. Пивоварський

Голова
Антимонопольного комітету України

Ю. Терентьєв

 

ЗРАЗОК

 

Начальнику ___________________________
                                  (регіонального сервісного центру
______________________________________
                                  МВС в області, місті)
суб'єкта проведення обов'язкового технічного контролю ___________________
______________________________________
                              (найменування суб'єкта)
(зареєстрований в Єдиному державному реєстрі МВС за N ________________), уповноваженого на отримання бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу ______________________________________
                           (П. І. Б., серія та N паспорта,
______________________________________
                         ким і коли виданий, реквізити
______________________________________
                 довіреності для уповноваженої особи)

ЗАЯВА

Прошу відповідно до поданої заявки від ___.___.____ р. видати ______________________________
                                                                                                    (дата)                                                                 (словами)
штук бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу.

________________ % раніше отриманих бланків протоколів реалізовано в установленому порядку*.

_______________ 20__ року

____________________________
(підпис, П. І. Б. керівника)

М. П. (за наявності)

 

____________
* Не зазначається суб'єктами здійснення обов'язкового технічного контролю, які вперше отримують бланки протоколів.

 

В. о. директора Головного
сервісного центру МВС

В. А. Криклій

(зразок заяви із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 01.08.2017 р. N 665)

 

ЗРАЗОК

АКТ
приймання-передачі невикористаних бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу

"___" ____________ 20__ року

N ______

м. __________________

складений комісією _____________________________________________________________ у складі
                                                                   (повне найменування суб'єкта проведення технічного контролю)
голови _______________________________________________________________________________,
                                                   (посада, П. І. Б. посадової особи суб'єкта проведення технічного контролю)
членів комісії:  1) _______________________________________________________________________;
                                                             (посада, П. І. Б. посадової особи суб'єкта проведення технічного контролю)
                         2) _______________________________________________________________________,
                                                             (посада, П. І. Б. посадової особи суб'єкта проведення технічного контролю)
про те, що "___" ____________ 20__ року комісія здійснила передачу бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу від суб'єкта проведення обов'язкового технічного контролю _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                        (повне найменування суб'єкта проведення технічного контролю)
до
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (регіональний сервісний центр МВС в області, місті)

N з/п

З номера

По номер

Примітка

1

2

3

4

Указані в акті бланки протоколів у кількості ____________________________________________ штук
                                                                                                                                                   (словами)
передані _____________________________________________________________________________
                                  (посада, прізвище та ініціали працівника регіонального сервісного центру МВС в області, місті)

Голова комісії

____________
(підпис)

____________________________
(П. І. Б.)

Члени комісії:

____________
(підпис)

____________________________
(П. І. Б.)

 

____________
(підпис)

____________________________
(П. І. Б.)

Указані бланки отримав: ___.___.20__ р.

____________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)

 

В. о. директора Головного
сервісного центру МВС

В. А. Криклій

 

ЗРАЗОК

АКТ
знищення бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу

"___" ____________ 20__ року

N ______

м. __________________

складений комісією _____________________________________________________________ у складі:
                                                                   (повне найменування суб'єкта проведення технічного контролю)
голови _______________________________________________________________________________,
                                                   (посада, П. І. Б. посадової особи суб'єкта проведення технічного контролю)
членів комісії:  1) _______________________________________________________________________;
                                                             (посада, П. І. Б. посадової особи суб'єкта проведення технічного контролю)
                         2) _______________________________________________________________________,
                                                             (посада, П. І. Б. посадової особи суб'єкта проведення технічного контролю)
про те, що "___" ____________ 20__ року комісія здійснила перевірку наявності пошкоджених або зіпсованих бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, що підлягають знищенню, за період з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

Під час перевірки встановлена необхідність знищення вказаних нижче бланків:

N
з/п

Номери бланків

Причина знищення

Примітка
(вклеюється вирізаний з бланка протоколу номер)

1

2

3

4

Указані в цьому акті бланки в кількості _________________________________________ штук знищено
                                                                                                                                   (словами)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (місце, час і спосіб знищення)
_____________________________________________________________________________________

Голова комісії

____________
(підпис)

____________________________
(П. І. Б.)

Члени комісії:

____________
(підпис)

____________________________
(П. І. Б.)

 

____________
(підпис)

____________________________
(П. І. Б.)

 

В. о. директора Головного
сервісного центру МВС

В. А. Криклій

 

ЗРАЗОК

ЖУРНАЛ
обліку використання бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта проведення технічного контролю)

N
з/п

Дата складання протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу

Марка транспортного засобу

Модель транспортного засобу

Реєстраційний номерний знак

Номер бланка протоколу перевірки технічного стану

Номер протоколу перевірки технічного стану

Прізвище та ініціали особи, що отримала протокол перевірки технічного стану

Підпис про отримання протоколу перевірки технічного стану

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Бланки протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів реєструються в журналі в порядку зростання номерів.

 

В. о. директора Головного
сервісного центру МВС

В. А. Криклій

Опрос