Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об экспертной группе по рассмотрению документов относительно протезирования и/или ортезирования участников антитеррористической операции, утративших функциональные возможности конечностей

Министерство социальной политики Украины
Положение, Приказ от 25.03.2016 № 286
редакция действует с 23.05.2017

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.03.2016

м. Київ

N 286

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2016 р. за N 584/28714

Про затвердження Положення про експертну групу з розгляду документів щодо протезування та/або ортезування учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства соціальної політики України
 від 23 березня 2017 року N 462

Відповідно до пункту 5 Порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 518 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року N 172),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про експертну групу з розгляду документів щодо протезування та/або ортезування учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 24 листопада 2014 року N 933 "Про затвердження Положення про експертну групу з попереднього розгляду документів щодо протезування (ортезування) учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 грудня 2014 року за N 1587/26364.

3. Департаменту соціального захисту інвалідів (Полякова О. Ю.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Шевченка В. В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

 

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України у справах ветеранів
війни та учасників
антитерористичної операції

А. В. Дерев'янко

Виконавчий директор Національної
Асамблеї інвалідів України

Н. С. Скрипка

Голова Всеукраїнської громадської
організації "Асоціація
інвалідів-спинальників України"

І. М. Марусевич

 

Положення
про експертну групу з розгляду документів щодо протезування та/або ортезування учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок

(У тексті та додатках 1, 2 до Положення слова "Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції", "Голова Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції", "Служба" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Фонд соціального захисту інвалідів", "Директор Фонду соціального захисту інвалідів", "Фонд" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства соціальної політики України України від 23 березня 2017 року N 462)

1. Цим Положенням визначається порядок роботи експертної групи з розгляду документів щодо протезування та/або ортезування учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок (далі - експертна група), що є консультативно-дорадчим органом при Фонді соціального захисту інвалідів (далі - Фонд), створеним з метою розгляду документів щодо протезування та/або ортезування учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок (далі - учасники антитерористичної операції).

2. Експертна група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, у тому числі цим Положенням.

3. Основними завданнями експертної групи є:

прийняття рішення щодо доцільності протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями;

прийняття рішення щодо протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за кордоном у разі відсутності технологій виготовлення в Україні;

прийняття рішення щодо заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та здійснення післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні.

4. Експертна група для виконання покладених на неї завдань має право:

залучати спеціалістів, експертів, у тому числі з технічних питань, представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції експертної групи;

одержувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

5. Для розгляду експертною групою питання щодо протезування та/або ортезування за кордоном, вибору закордонного надавача спеціалізованої допомоги учасник антитерористичної операції особисто або його законний представник подає або надсилає поштою до Фонду такі документи:

заяву за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення;

копію документа, що посвідчує особу, учасника антитерористичної операції;

копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, видане відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року N 321;

(абзац п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 23.03.2017 р. N 462)

рішення військово-лікарської комісії або висновок лікарсько-консультативної комісії (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення) про потребу у протезуванні та/або ортезуванні;

довідку з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення, яким не встановлено інвалідність);

витяг з історії хвороби за формою первинної облікової документації N 027/о "Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974;

фото- та відеоматеріали кукси та наявного об'єму рухів.

Строк розгляду документів експертною групою щодо протезування та/або ортезування за кордоном не може перевищувати 25 робочих днів з дати їх отримання (надходження поштою) від учасника антитерористичної операції або його законного представника.

У разі коли до заяви додаються не всі документи, зазначені у цьому пункті, Фонд повідомляє у триденний строк учасникові антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, або його законному представникові про документи, які необхідно подати додатково. У такому разі днем звернення вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі (у разі надсилання документів поштою), або дата їх фактичного отримання Фондом (у разі особистого подання).

6. Для розгляду експертною групою питання щодо заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та здійснення післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, учасник антитерористичної операції подає на розгляд експертної групи відповідну заяву за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення.

Фонд письмово звертається до закордонного надавача спеціалізованої допомоги, яким здійснено протезування та/або ортезування, щодо подальшої експлуатації виробу.

Заміна приймальної гільзи та післягарантійний ремонт здійснюються на підставі рішення експертної групи та відповідного договору, укладеного Фондом і закордонним надавачем спеціалізованої допомоги за кордоном, або за згодою учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок - в офіційному представництві закордонного надавача спеціалізованої допомоги чи на іншому підприємстві на території України, яке відповідає кваліфікаційним вимогам, що визначені Мінсоцполітики.

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 23.03.2017 р. N 462)

7. Для розгляду експертною групою питання щодо протезування та/або ортезування учасника антитерористичної операції виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями вітчизняне протезно-ортопедичне підприємство подає до Фонду такі документи:

обґрунтування щодо навичок користування первинним протезом учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівок, та необхідності його протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями вітчизняним протезно-ортопедичним підприємством;

(абзац другий пункту 7 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 23.03.2017 р. N 462)

калькуляцію вартості протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності із зазначенням трудових та матеріальних витрат, затверджену протезно-ортопедичним підприємством;

абзац четвертий пункту 7 виключено

(згідно з наказом Міністерства соціальної
 політики України від 23.03.2017 р. N 462
,
 у зв'язку з цим абзаци п'ятий - одинадцятий
 вважати відповідно абзацами четвертим - десятим
)

копію заяви учасника антитерористичної операції про забезпечення виробом підвищеної функціональності за новітніми технологіями;

копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, учасника антитерористичної операції;

копію документа, що підтверджує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

копію направлення учасника антитерористичної операції на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

рішення військово-лікарської комісії або висновок лікарсько-консультативної комісії (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення) про потребу у протезуванні та/або ортезування;

довідку з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та безпосередньо брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення, яким не встановлено інвалідність).

Строк розгляду документів експертною групою щодо протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями не може перевищувати 10 робочих днів з дати їх отримання (надходження поштою) від вітчизняного протезно-ортопедичного підприємства.

8. Клініка Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності або стаціонарне (реабілітаційне) відділення первинного і складного протезування та ортезування вітчизняного протезно-ортопедичного підприємства, де учаснику антитерористичної операції було проведено первинне протезування, оцінює його підготовленість до протезування та/або ортезування, готує анкету протезування та/або ортезування учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівки або кінцівок, виробами підвищеної функціональності за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення, та подає її експертній групі.

(пункт 8 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 23.03.2017 р. N 462)

9. Основною формою роботи експертної групи є засідання, які проводяться в разі потреби.

10. Рішення експертної групи оформляється протоколом.

11. Експертну групу очолює голова, який організовує роботу та проводить засідання експертної групи. У разі відсутності голови експертної групи його обов'язки виконує заступник голови, а за їх відсутності за рішенням експертної групи - один із її членів.

12. Підготовка матеріалів для розгляду експертною групою, ведення діловодства покладаються на секретаря експертної групи, а в разі його відсутності за розпорядженням голови експертної групи - на одного з її членів.

13. Засідання експертної групи є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж половина її членів.

Рішення експертної групи приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів експертної групи, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос голови експертної групи.

 

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів

О. Полякова

 

 

Директору Фонду соціального захисту інвалідів
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
                        (прізвище, ім'я, по батькові)
місце проживання (перебування): ________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
тел.: _________________________________

ЗАЯВА

Я, __________________________________________________________________________________,
                                 (П. І. Б. учасника антитерористичної операції або П. І. Б. його законного представника)
учасник (законний представник учасника) антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівки (кінцівок), прошу розглянути на засіданні експертної групи при Фонді соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) питання доцільності протезування та/або ортезування за кордоном
_____________________________________________________________________________________
                                                              (вказати кінцівки, функціональні можливості яких втрачено)
відповідно до висновку військово-лікарської комісії про потребу у протезуванні та/або ортезуванні та на підставі направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації від ___ ____________ 20__ року N ___.

Потребую (не потребую) допомоги супроводжуючої особи.
      (необхідне підкреслити)

Мені повідомлено, що відповідно до Порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, для окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 518, право на отримання допомоги на протезування та/або ортезування за кордоном може бути використане мною (учасником антитерористичної операції) лише один раз.

Мені надано роз'яснення стосовно обмежень державного фінансування вартості протезування та/або ортезування за кордоном, а також, що в разі перевищення зазначеної вартості доплату різниці за протезування та/або ортезування можна здійснити за рахунок власних коштів або інших не заборонених законодавством джерел фінансування шляхом перерахування відповідних коштів на спеціалізований рахунок Фонду, відкритий у державному банку або Державній казначейській службі України, для подальшого перерахування цих коштів закордонному надавачеві послуг.

Я зобов'язуюсь надати Фонду протягом 10 робочих днів після повернення з-за кордону підтвердні документи для остаточного розрахунку.

Мене попереджено про відповідальність за подання документів, які містять завідомо неправдиві дані.

Я надаю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Мені повідомлено про права, визначені вищевказаним Законом, мету збору персональних даних та подальше їх використання.

____________
(дата)

 

_________________________________________
(підпис заявника (та/або законного представника)

Заяву та документи на ___ аркушах прийнято ___ ____________ 20__ р. та зареєстровано за N _______.

Додатково для розгляду заяви необхідно подати до ___ ____________ 20__ р. такі документи:
_____________________________________________________________________________________

_________ /_____________________/ "Ознайомився(лась)"___________________________________
   (підпис та прізвище відповідальної особи)                                                            (підпис заявника, законного представника)

  ------------------------------------------------(лінія відрізу)---------------------------------------------

Заяву та документи на ___ аркушах прийнято ___ ____________ 20__ р. та зареєстровано за N _______.

Додатково для розгляду заяви необхідно подати до ___ ____________ 20__ р. такі документи:
_____________________________________________________________________________________

_________ /_____________________/ "Ознайомився(лась)"___________________________________
   (підпис та прізвище відповідальної особи)                                                     (підпис заявника (та/або законного представника)

 

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів

О. Полякова

 

 

Директору Фонду соціального захисту інвалідів
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
                        (прізвище, ім'я, по батькові)
місце проживання (перебування): ________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
тел.: _________________________________

ЗАЯВА

Я, __________________________________________________________________________________,
                                (П. І. Б. учасника антитерористичної операції або П. І. Б. його законного представника)
учасник (законний представник учасника) антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівки (кінцівок), прошу розглянути на засіданні експертної групи при Фонді соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) питання щодо заміни приймальної гільзи (куксоприймача) / здійснення післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу
_____________________________________________________________________________________
                                        (вказати протезний виріб, яким забезпечено учасника антитерористичної операції)

Мені надано роз'яснення стосовно обмежень державного фінансування вартості заміни приймальної гільзи (куксоприймача) / післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, а також, що в разі перевищення зазначеної вартості доплату різниці за протезування та/або ортезування можна здійснити за рахунок власних коштів або інших не заборонених законодавством джерел фінансування шляхом перерахування відповідних коштів на спеціалізований рахунок Фонду, відкритий у державному банку або Державній казначейській службі України, для подальшого перерахування цих коштів закордонному надавачеві послуг.

Мене попереджено про відповідальність за подання документів, які містять завідомо неправдиві дані.

Я надаю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Мені повідомлено про права, визначені вищевказаним Законом, мету збору персональних даних та подальше їх використання.

____________
(дата)

 

_________________________________________
(підпис заявника (та/або законного представника)

Заяву та документи на ___ аркушах прийнято ___ ____________ 20__ р. та зареєстровано за N _______.

Додатково для розгляду заяви необхідно подати до ___ ____________ 20__ р. такі документи:
_____________________________________________________________________________________
_________ /_____________________/ "Ознайомився(лась)"___________________________________
   (підпис та прізвище відповідальної особи)                                                           (підпис заявника, законного представника)

  ------------------------------------------------(лінія відрізу)---------------------------------------------

Заяву та документи на ___ аркушах прийнято ___ ____________ 20__ р. та зареєстровано за N _______.

Додатково для розгляду заяви необхідно подати до ___ ____________ 20__ р. такі документи:
_____________________________________________________________________________________

_________ /_____________________/ "Ознайомився(лась)"___________________________________
   (підпис та прізвище відповідальної особи)                                                     (підпис заявника (та/або законного представника)

 

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів

О. Полякова

 

АНКЕТА
протезування та/або ортезування учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівки або кінцівок, виробами підвищеної функціональності

"___" ____________ 20__ р.
(дата)

1. Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________________________

2. Дата народження _________________________

3. Місце проживання (перебування) _____________________________________________________

4. Контактний телефон ____________________________

5. Адреса електронної пошти (e-mail) _____________________________________________________

  

6. Паспорт (інший документ, що посвідчує особу): серія ____ N ________, виданий
________________________________________
________________________________________
________________________________________
                                          (ким, дата)

7. Діагноз
________________________________________
________________________________________
________________________________________

8. Супутні захворювання, ускладнення
________________________________________
________________________________________
________________________________________

9. Вага пацієнта
________________________________________

10. Зріст пацієнта _________________________

11. Ступінь функціональних можливостей особи з порушеннями функцій нижніх кінцівок
_____________________________________________________________________________________

12. Причини ускладнення функцій опорно-рухового апарату _________________________________
(у випадку ускладнення функціонального стану кінцівки або хребта, у тому числі за наявності малофункціональних кукс та суглобів)

  

Назва

Відмітка про наявність

1. Рівні ампутації - верхні кінцівки (короткі кукси плеча, передпліччя у сполученні з ампутаційними куксами нижніх кінцівок (стегна та гомілки), хребта та наслідки торакоабдомінального поранення, що обмежують функціональний стан пацієнта)

 

 

 

2. Наявність вад та захворювань кукс верхніх та нижніх кінцівок, що значно ускладнюють протезування:

 

порочні обширні болючі рубці, спаяні з кісткою

 

булавоподібні або різкоконічні кукси

 

наявність післяопікових обширних рубців тулуба, рук, ніг та кукс, що обмежують функцію суміжних суглобів

 

болючі невроми, стягнуті рубці, дефіцит шкірних покривів, пов'язані з контузіями судин, нервів, м'язів та шкірних покривів

 

рани, що тривалий час не загоюються, остеомієліт різних стадій

 

надмірно розвинений підшкірно-жировий прошарок кукси, що ускладнює протезування

 

 

 

3. Стан та функціональні можливості збереженої кінцівки

 

 

 

4. Захворювання судинної системи:

 

венозний застій, а також ускладнення з боку судинної системи - ендартеріїт, цукровий діабет, лімфостаз

 

 

 

5. Захворювання суміжних суглобів:

 

посттравматичні деформації суглобів нижніх та верхніх кінцівок і хребта

 

виражені контрактури суміжних суглобів

 

 

 

6. Наслідки черепно-мозкової травми та травми хребта, що обмежують руховий статус

 

7. Наслідки хребтово-спинномозкової травми, поранення з обмеженням функцій верхніх та нижніх кінцівок у пацієнтів, які потребують високофункціонального ортезування із зовнішнім джерелом живлення

 

 

 

8. Втрата зору та слуху після поранення

 

 

 

9. Проведення високофункціонального протезування та ортезування з урахуванням соціально-побутової адаптації хворого, його подальшої професійної діяльності

 

Побажання (вимоги) пацієнта щодо функціональних та косметичних можливостей виробу
________________________________________________

Експерти з протезування

______________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

______________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів

О. Полякова

Опрос