Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Требований к назначенным органам по сертификации в государственной системе сертификации

Министерство экономического развития и торговли Украины
Приказ от 28.03.2016 № 518
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.03.2016

м. Київ

N 518

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2016 р. за N 580/28710

Про затвердження Вимог до призначених органів з сертифікації в державній системі сертифікації

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 26 січня 2018 року N 93)

Відповідно до пункту 1 статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вимоги до призначених органів з сертифікації в державній системі сертифікації, що додаються.

2. Департаменту технічного регулювання (Віткін Л. М.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодова М. Є.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

ВИМОГИ
до призначених органів з сертифікації в державній системі сертифікації

1. Призначеним органом з сертифікації в державній системі сертифікації (далі - призначений орган) може бути юридична особа - резидент незалежно від форми власності.

2. Призначений орган повинен бути третьою стороною (особою, яка є незалежною від особи, що надає продукцію для проведення сертифікації, та від особи, яка заінтересована в продукції як споживач або користувач).

3. Призначений орган (його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання робіт з сертифікації):

не повинен бути проектувальником, виробником, імпортером, розповсюджувачем, монтажником, покупцем, власником, користувачем чи відповідальним за обслуговування продукції, сертифікацію якої він проводить, або представником будь-якої з цих сторін. Ця вимога не виключає можливості використання сертифікованої продукції, що є необхідною для роботи призначеного органу, чи використання такої продукції в особистих цілях;

не повинен брати безпосередньої участі в проектуванні, виготовленні, реалізації, монтажі, використанні чи обслуговуванні продукції, сертифікацію якої він проводить, або представляти сторони, що беруть участь у такій діяльності. Призначений орган не повинен провадити будь-яку іншу діяльність, що може суперечити незалежності його суджень або його доброчесності стосовно діяльності як призначеного органу. Ця вимога, зокрема, стосується консультаційних послуг.

4. Призначений орган, який є членом (учасником) об'єднання підприємців, що представляє юридичних осіб та/або фізичних осіб - підприємців, які беруть участь у проектуванні, виготовленні, реалізації, монтажі, використанні чи обслуговуванні продукції, сертифікацію якої він проводить, може вважатися третьою стороною в разі доведення незалежності такого органу та відсутності будь-якого конфлікту інтересів.

5. Призначений орган повинен забезпечувати, щоб діяльність субпідрядників або дочірніх підприємств, які ним залучаються до виконання робіт з сертифікації, не впливала на конфіденційність інформації, об'єктивність і неупередженість його діяльності.

6. Призначений орган повинен виконувати роботи з сертифікації належним чином та з технічною компетентністю, бути вільним від будь-якого тиску та спонукання, зокрема фінансового характеру, які могли б впливати на його судження або результати робіт з сертифікації, особливо з боку осіб чи груп осіб, заінтересованих у результатах такої діяльності.

7. Повинна бути забезпечена неупередженість призначеного органу, його керівника, заступників керівника та персоналу, відповідального за виконання робіт з сертифікації.

8. Оплата праці керівника, заступників керівника призначеного органу та його персоналу, відповідального за виконання робіт з сертифікації, не повинна залежати від кількості виконаних робіт з сертифікації чи її результатів.

9. Призначений орган повинен бути акредитованим національним органом України з акредитації.

10. Для виконання робіт з сертифікації продукції за схемою (моделлю) з сертифікацією або оцінкою системи управління призначений орган повинен бути акредитованим національним органом України з акредитації як орган з сертифікації систем управління.

11. Призначений орган повинен бути здатним виконувати всі роботи з сертифікації незалежно від того, чи такі роботи виконуються самим органом з сертифікації, чи від його імені та під його відповідальність субпідрядником або дочірнім підприємством.

12. Призначений орган у будь-який час і для кожної схеми (моделі) сертифікації та кожного виду чи категорії продукції повинен мати:

кваліфікований персонал для виконання робіт з сертифікації, у тому числі штатних та/або залучених аудиторів, атестованих у встановленому порядку відповідно до сфери призначення;

опис процедур, згідно з якими проводиться сертифікація (у разі відсутності правил обов'язкової сертифікації, установлених нормативно-правовими актами), що забезпечують їхню прозорість і відтворюваність. Призначений орган повинен застосовувати відповідні нормативно-правові акти, правила, методики, настанови та процедури тощо, що дають можливість розрізняти види робіт, які він виконує як призначений орган, та іншу діяльність;

процедури для проведення сертифікації з належним урахуванням величини суб'єкта господарювання, що замовляє роботи з сертифікації, галузі, в якій він діє, його структури, ступеня складності технології виробництва відповідної продукції та масового чи серійного характеру виробничого процесу;

необхідні засоби для виконання в належний спосіб технічних і адміністративних робіт з сертифікації.

13. Персонал, відповідальний за виконання робіт з сертифікації, повинен мати:

технічну і професійну підготовку та достатні знання вимог, що стосуються виконання робіт з сертифікації, які він проводить;

навички складання сертифікатів відповідності, свідоцтв про визнання відповідності, сертифікатів на системи управління, протоколів, звітів та інших документів, що підтверджують виконання робіт з сертифікації.

Призначений орган повинен вести облік відомостей про кваліфікацію, навчання та професійний досвід персоналу.

14. Персонал призначеного органу повинен зберігати комерційну таємницю стосовно всієї інформації, одержаної під час виконання робіт з сертифікації, за винятком її надання у визначених законом випадках відповідним уповноваженим органам.

15. Для виконання робіт з сертифікації продукції призначений орган повинен мати власні акредитовані лабораторії (центри) для проведення випробувань продукції та/або укладені відповідні угоди з іншими акредитованими лабораторіями (центрами), з якими він співпрацює.

Власною акредитованою лабораторією (центром) є структурний підрозділ призначеного органу або юридична особа, щодо якої орган з сертифікації володіє більше ніж 50 відсотками статутного капіталу.

16. Призначений орган повинен мати актуалізований фонд нормативних документів на продукцію, сертифікацію якої він проводить, та методи її випробовувань.

17. Призначений орган повинен мати загальний опис власної системи управління якістю (настанова з якості) та здійснювати внутрішнє перевіряння функціонування системи управління якістю з документальним оформленням його результатів.

18. Призначений орган повинен мати досвід виконання робіт з сертифікації не менше трьох років.

19. Призначений орган повинен укласти договір про страхування або мати наявні кошти в розмірі, достатньому для відшкодування в установленому законодавством порядку фізичним чи юридичним особам збитків, заподіяних унаслідок провадження ним діяльності як призначеного органу.

 

Директор департаменту
технічного регулювання

Л. Віткін

Опрос