Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции об организации и осуществлении материально-бытового и другого обеспечения военных прокуратур

Минобороны, Генеральная прокуратура
Приказ, Инструкция от 18.03.2016 № 148/122
редакция действует с 08.06.2018

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.03.2016

м. Київ

N 148/122

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 квітня 2016 р. за N 548/28678

Про затвердження Інструкції про організацію і здійснення матеріально-побутового та іншого забезпечення військових прокуратур

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства оборони України,
 Генеральної прокуратури України
 від 27 квітня 2018 року N 188/81

Відповідно до частини четвертої статті 83, абзацу третього частини другої статті 85 та пункту 2 розділу XIII Закону України "Про прокуратуру", з метою організації і здійснення матеріально-побутового та іншого забезпечення діяльності військових прокуратур

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про організацію і здійснення матеріально-побутового та іншого забезпечення військових прокуратур, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

Генеральний прокурор України

В. М. Шокін

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
фінансів України

О. Макеєва

Заступник Міністра
внутрішніх справ України -
керівник апарату

О. В. Тахтай

 

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію і здійснення матеріально-побутового та іншого забезпечення військових прокуратур

(У тексті Інструкції слова "житлові приміщення" в усіх відмінках замінено словами "жилі приміщення" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства оборони України, Генеральної прокуратури України від 27 квітня 2018 року N 188/81)

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція, розроблена з метою реалізації Закону України "Про прокуратуру", визначає загальні засади матеріально-побутового та іншого забезпечення військових прокуратур Міністерством оборони України в межах бюджетних призначень, затверджених Міністерству оборони України на ці цілі на відповідний рік.

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

засоби індивідуального захисту - засоби індивідуального захисту органів дихання, засоби індивідуального захисту шкіри (загальновійськові фільтрувальний та ізолювальний протигази, респіратор, загальновійськовий захисний комплект);

спеціальний одяг та спорядження - шолом кулезахисний, чохол до шолома кулезахисного та бронежилет, які видаються військовослужбовцям військових прокуратур на період виконання спеціальних завдань, пов'язаних з ризиком для життя;

спеціальний транспорт (цільового призначення) - броньований автомобільний транспорт та інша військова техніка;

транспортні засоби - автомобільна техніка загальновійськового призначення.

3. Матеріально-побутове забезпечення включає забезпечення військових прокуратур охороною, транспортом, засобами зв'язку (у тому числі спеціальними), засобами індивідуального захисту, вогнепальною зброєю, іншим необхідним майном.

Військовослужбовці військових прокуратур за рахунок Міністерства оборони України забезпечуються обмундируванням.

За потреби з метою організації діяльності військових прокуратур гарнізонів їм виділяються необхідні приміщення з фондів Міністерства оборони України.

До іншого матеріально-побутового забезпечення, що здійснюється за рахунок Міністерства оборони України, належать такі матеріали, майно і послуги:

пально-мастильні матеріали (у разі забезпечення транспортними засобами);

квартирне майно (комунальна техніка, обладнання, меблі, казармений інвентар, матеріали, пожежне обладнання та інвентар, інше майно квартирно-експлуатаційного забезпечення) (у разі виділення приміщень з фондів Міністерства оборони України);

харчування військовослужбовців військових прокуратур під час їх відряджень до районів розташування з'єднань, військових частин та підрозділів Збройних Сил України (у разі залучення їх до виконання завдань в умовах особливого періоду, запровадження надзвичайного, воєнного стану або проведення антитерористичної операції);

жилі приміщення для забезпечення військовослужбовців військових прокуратур (осіб офіцерського складу, відряджених до Генеральної прокуратури України із залишенням на військовій службі, які уклали контракти про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України та були прийняті на військову службу (зараховані до списків особового складу) Збройних Сил України);

медичне забезпечення військовослужбовців військових прокуратур та членів їх сімей.

4. Для забезпечення транспортними засобами, засобами зв'язку (у тому числі спеціальними), засобами індивідуального захисту, вогнепальною зброєю, іншим необхідним майном та обмундируванням військові прокуратури зараховуються на забезпечення за номенклатурою відповідних служб забезпечення до військових частин, на території яких вони дислокуються, або до однієї з найближчих військових частин, здатних здійснювати відповідне забезпечення.

Рішення щодо зарахування на забезпечення до відповідних військових частин приймається відповідними службами забезпечення органів військового управління на підставі звернень Генеральної прокуратури України.

Підставою для зарахування військових прокуратур на забезпечення є:

звернення Генеральної прокуратури України до відповідних органів військового управління;

витяг з наказу військової прокуратури про призначення матеріально відповідальної особи;

інвентаризаційні описи засобів за номенклатурою відповідних служб забезпечення;

розрахунок місячної мінімальної потреби в пально-мастильних матеріалах;

рішення відповідного органу військового управління (керівника відповідної служби забезпечення) щодо визначення військової частини, на забезпечення якої зараховано відповідний орган військової прокуратури;

надходження до військової частини розпорядження відповідного органу військового управління (керівника відповідної служби забезпечення) про зарахування на забезпечення до військової частини відповідного органу військової прокуратури.

Забезпеченість військових прокуратур визначається виходячи зі штатно-табельної потреби і фактичної наявності кожного виду військового майна.

5. В умовах особливого періоду, запровадження надзвичайного, воєнного станів або проведення антитерористичної операції із залученням з'єднань, військових частин та підрозділів Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів військових формувань, місцем постійної дислокації яких є територія в межах військового гарнізону, військові прокуратури та військовослужбовці військових прокуратур, відряджені до районів розташування цих з'єднань, на період виконання ними завдань за призначенням у повному обсязі (крім грошового забезпечення) забезпечуються за рахунок Міністерства оборони України.

6. Медичне забезпечення військовослужбовців військових прокуратур та членів їх сімей здійснюється у військово-медичних закладах охорони здоров'я Міністерства оборони України відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" за територіальним принципом.

7. Головна військова прокуратура, військові прокуратури регіонів, військові прокуратури гарнізонів та інші військові прокуратури разом з начальниками гарнізонів, на території яких розміщено військові прокуратури, відповідно до додатка до Закону України "Про прокуратуру" забезпечують взаємодію згідно з цією Інструкцією.

II. Організація планування бюджетних асигнувань та ведення бухгалтерського обліку

1. Планування відповідних видатків для забезпечення діяльності військових прокуратур здійснюється за поданими Генеральною прокуратурою України до Міністерства оборони України відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та нормативно-правових актів Міністерства оборони України потребами в бюджетних асигнуваннях.

2. Генеральна прокуратура України згідно з Бюджетним кодексом України та у визначені актом Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України організаційно-розпорядчого характеру на відповідний рік строки відповідно до штатної потреби та встановлених норм готує планові документи для врахування необхідного забезпечення військових прокуратур охороною, транспортними засобами, засобами зв'язку, засобами індивідуального захисту, вогнепальною зброєю, обмундируванням та іншим необхідним майном, які подає до Міністерства оборони України.

3. Міністерство оборони України під час підготовки орієнтовного плану утримання і розвитку Збройних Сил України на відповідний рік щодо обсягів видатків ураховує надані Генеральною прокуратурою України розрахунки для забезпечення військових прокуратур відповідною номенклатурою озброєння, транспортних засобів, майна та видатків на їх утримання за відповідними статтями кошторису Міністерства оборони України.

Під час складання бюджетного запиту на відповідний рік відповідальні за формування та виконання бюджетних програм (підпрограм) структурні підрозділи Міністерства оборони України та органи військового управління за пропозиціями Генеральної прокуратури України окремо обґрунтовують видатки для здійснення матеріально-побутового та іншого забезпечення військових прокуратур.

4. Планування та забезпечення військових прокуратур військовим майном здійснюються за територіальним принципом, а саме згідно з рішеннями відповідних служб забезпечення органів військового управління всіх військових прокуратур, які дислокуються (формуються) на визначеній території, незалежно від їх підпорядкованості.

5. Бухгалтерський облік військового майна, яке призначене для забезпечення військових прокуратур, ведеться в органах військового управління, з'єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах, організаціях Збройних Сил України (далі - військові частини), на відповідному забезпеченні яких перебувають військові прокуратури.

Порядок ведення бухгалтерського обліку зазначеного військового майна визначається відповідно до вимог чинного законодавства України.

Під час здійснення матеріально-побутового та іншого забезпечення військових прокуратур передача військового майна від військових частин на баланс військових прокуратур та навпаки забороняється.

III. Охорона об'єктів військових прокуратур

1. Охорона військових прокуратур здійснюється органами поліції охорони відповідно до вимог чинного законодавства України.

2. Генеральна прокуратура України надає Міністерству оборони України інформацію, необхідну для планування фінансового ресурсу, проведення процедур закупівель та укладання договорів щодо охорони визначених об'єктів військових прокуратур.

3. Охорона об'єктів військових прокуратур здійснюється шляхом укладання уповноваженими Міністерством оборони України органами військового управління відповідно до територіального розподілу військових прокуратур за гарнізонами з органами поліції охорони в інтересах військових прокуратур відповідних договорів щодо охорони визначених об'єктів військових прокуратур.

4. У разі якщо об'єкти військових прокуратур розміщено не на фондах Міністерства оборони України, укладаються тристоронні договори щодо забезпечення охорони таких об'єктів між Міністерством оборони України, органами поліції охорони та військовими прокуратурами. Міністерство оборони України виділяє необхідний фінансовий ресурс для забезпечення охорони таких об'єктів.

IV. Забезпечення транспортними засобами (у тому числі спеціальними)

1. Забезпечення військових прокуратур транспортними засобами здійснюється Генеральною прокуратурою України. Технічне обслуговування і ремонт зазначених транспортних засобів здійснюються в межах видатків, затверджених на утримання органів прокуратури.

За відсутності транспортних засобів у разі нагальної службової потреби забезпечення військових прокуратур транспортними засобами, пально-мастильними матеріалами і технічними засобами здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства за рахунок Міністерства оборони України (за умови наявності відповідних бюджетних призначень на рік).

2. Використання штатної військової (бойової) техніки військових частин (підрозділів) Збройних Сил України військовослужбовцями військових прокуратур або передача штатної техніки командирами військових частин (підрозділів) із закріпленим за нею особовим складом у розпорядження військових прокуратур, якщо це буде впливати на стан боєздатності та боєготовності військової частини, за якою закріплена штатна військова (бойова) техніка, забороняється.

3. Для проведення технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, якими Міністерство оборони України забезпечує військові прокуратури, такі транспортні засоби перебувають на відповідному забезпеченні в найближчій військовій частині за місцем дислокації військових прокуратур, яка має відповідні засоби (склади, майстерні) для технічного обслуговування та ремонту техніки.

Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів військових прокуратур у військових частинах здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань, передбачених відповідними статтями кошторису Міністерства оборони України на відповідний рік.

4. Пально-мастильними матеріалами забезпечуються виключно транспортні засоби Міністерства оборони України.

Облік, списання та контроль якості пально-мастильних матеріалів здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

5. Забезпечення військових прокуратур пально-мастильними матеріалами здійснюється в межах кошторисних призначень, передбачених Міністерству оборони України на відповідний бюджетний рік, та встановленого річного ліміту витрат пального.

Річна потреба військових прокуратур визначається на підставі заявки Генеральної прокуратури України, в якій вказується розподіл потреби за підпорядкованими військовими прокуратурами.

Матеріали щодо обґрунтування потреби на наступний рік (під час планування) розробляються Головною військовою прокуратурою і подаються до Міністерства оборони України.

Розподіл виділеного ліміту витрат пального між військовими прокуратурами здійснюється Головною військовою прокуратурою.

Форма та терміни подання річних заявок на пальне затверджуються актами організаційно-розпорядчого характеру Міністерства оборони України.

Витрата пального понад встановлені ліміти забороняється.

6. Про витрату пально-мастильних матеріалів військові прокуратури звітують перед військовими частинами, в яких вони знаходяться на забезпеченні.

V. Забезпечення засобами зв'язку (у тому числі спеціальними)

1. Забезпечення військових прокуратур засобами зв'язку (у тому числі спеціальними) з відповідним ступенем захисту (радіо-, телефонний зв'язок, підключення до телекомунікаційного обладнання інформаційних мереж) для оперативного обміну інформацією з органами військового управління здійснюється Міністерством оборони України відповідно до штатної потреби з урахуванням технічних можливостей згідно з нормативно-правовими актами Міністерства оборони України.

2. Обслуговування засобів зв'язку, телекомунікаційного обладнання інформаційно-телекомунікаційних систем здійснюється відповідними особами військових прокуратур.

VI. Забезпечення вогнепальною зброєю, обмундируванням, спеціальним одягом та спорядженням

1. Забезпечення військових прокуратур вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї здійснюється відповідно до вимог Інструкції про організацію обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 29 червня 2005 року N 359, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 серпня 2005 року за N 933/11213 (у редакції наказу Міністерства оборони України від 20 жовтня 2015 року N 569).

2. Забезпечення військовослужбовців військових прокуратур засобами індивідуального захисту, військовою формою одягу, знаками розрізнення і відзнаками військовослужбовців здійснюється органами забезпечення речовим майном та службами радіаційно-хімічного та бактеріологічного захисту відповідно до нормативно-правових актів Міністерства оборони України.

VII. Забезпечення службовими приміщеннями

1. Забезпечення військових прокуратур службовими приміщеннями, робочими кабінетами, меблями та іншим необхідним майном здійснюється Генеральною прокуратурою України.

2. Обслуговування і ремонт приміщень та обладнання, що належать Генеральній прокуратурі України, а також оплата житлово-комунальних послуг та енергоносіїв здійснюються в межах видатків органів прокуратури.

3. У разі відсутності власних приміщень у місцях дислокації військових прокуратур їм виділяються необхідні приміщення та інше обладнання з фондів Міністерства оборони України відповідно до вимог Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03 липня 2013 року N 448, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 року за N 1590/24122, із укладанням договорів на відшкодування спожитих комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок Генеральної прокуратури України.

Поточний ремонт переданих від Міністерства оборони України приміщень (будівель) та забезпечення військових прокуратур іншим рухомим майном здійснюються за рахунок Генеральної прокуратури України.

4. Приміщення, які виділяються з фондів Міністерства оборони України для організації діяльності військових прокуратур гарнізонів та інших військових прокуратур, забезпечуються первинними засобами пожежогасіння квартирно-експлуатаційними органами Збройних Сил України згідно з Положенням про пожежну безпеку в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 29 вересня 2014 року N 685, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2014 року за N 1537/26314.

VIII. Забезпечення жилими приміщеннями

1. Забезпечення військовослужбовців військових прокуратур та членів їх сімей жилими приміщеннями здійснюється Міністерством оборони України відповідно до вимог нормативно-правових актів, згідно з якими жилими приміщеннями забезпечуються військовослужбовці Збройних Сил України.

За рішенням Генерального прокурора військовослужбовці військових прокуратур та члени їх сімей можуть бути забезпечені службовими жилими приміщеннями відповідно до вимог нормативно-правових актів, згідно з якими службовими жилими приміщеннями забезпечуються працівники органів прокуратури України.

(пункт 1 розділу VIII доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства оборони України, Генеральної прокуратури України
 від 27.04.2018 р. N 188/81)

2. Виплата грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень здійснюється в межах відповідних бюджетних призначень, передбачених Міністерству оборони України на відповідний бюджетний рік.

IX. Внутрішній аудит організації матеріально-побутового забезпечення військової прокуратури

1. Аудит діяльності органів військового управління (військових частин), які здійснюють забезпечення військових прокуратур, проводиться згідно із Стандартами внутрішнього аудиту, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року N 1247, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за N 1219/19957, Кодексом етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 року N 1217, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2011 року за N 1195/19933, та нормативно-правовими актами Міністерства оборони України.

2. Під час проведення аудиту відповідні військові прокуратури забезпечують аудиторам доступ до військового майна (матеріально-технічних засобів), яке (які) за ними обліковується (ються), а також надання необхідних для проведення аудиту документів.

 

Директор Юридичного департаменту
Міністерства оборони України
полковник юстиції

В. П. Коваль

Заступник начальника управління
планово-фінансової діяльності,
бухгалтерського обліку, звітності,
внутрішнього контролю та аудиту -
заступник головного бухгалтера
Генеральної прокуратури України

О. Б. Ткаченко

Опрос