Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка организации охраны объектов государственной авиации

Минобороны
Порядок, Приказ от 21.03.2016 № 152
действует с 29.04.2016

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.03.2016

м. Київ

N 152

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 квітня 2016 р. за N 526/28656

Про затвердження Порядку організації охорони об'єктів державної авіації

Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України та з метою правового врегулювання організації охорони об'єктів державної авіації

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації охорони об'єктів державної авіації, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр внутрішніх справ
України

А. Аваков

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник

В. Назаренко

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін

 

ПОРЯДОК
організації охорони об'єктів державної авіації

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає загальні вимоги до організації охорони державних повітряних суден, будівель, споруд, територій та іншого рухомого і нерухомого майна аеродромів державної авіації та є обов'язковим для виконання всіма суб'єктами державної авіації (далі - СДА).

На підставі цього Порядку з урахуванням організаційної структури, специфіки завдань, які покладаються на підпорядковані авіаційні частини, органи управління авіації центральних органів виконавчої влади та органи управління авіації Збройних Сил України розробляють власні інструкції з охорони державних повітряних суден та аеродромів державної авіації, що затверджуються наказами їх керівників.

2. Терміни, які використовуються в цьому Порядку, вживаються в значеннях, наведених у Повітряному кодексі України, Інструкції з експлуатації аеродромів державної авіації України, затвердженій наказом Міністерства оборони України від 01 липня 2013 року N 441, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 22 липня 2013 року за N 1229/23761, Правилах виконання польотів державної авіації України, затверджених наказом Міністерства оборони України від 05 січня 2015 року N 2, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 січня 2015 року за N 82/26527, та інших нормативно-правових актах України з питань діяльності державної авіації України.

3. Охорона об'єктів державної авіації - діяльність з організації та практичного здійснення заходів охорони, спрямованих на забезпечення недоторканності, цілісності державних повітряних суден (далі - ДПС), будівель, споруд, територій та іншого рухомого і нерухомого майна аеродромів державної авіації з метою запобігання та (або) недопущення чи припинення протиправних дій щодо них, збереження їх належного стану, припинення несанкціонованого використання та доступу до них сторонніх осіб, забезпечення бойової готовності (готовності до виконання завдань за призначенням) авіаційних частин.

4. Охорона ДПС та інших об'єктів, що розміщуються на аеродромах державної авіації, здійснюється вартами та (або) нарядом.

Охорона організовується відповідно до вимог Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року N 550-XIV, Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року N 548-XIV, та цього Порядку з урахуванням особливостей, установлених законодавством для окремих СДА.

5. Особливості організації охорони на кожному конкретному аеродромі державної авіації визначаються в інструкції з організації охорони аеродрому, яка щороку затверджується наказом командира авіаційної частини (старшим авіаційним начальником - для аеродромів, на яких розміщено декілька авіаційних частин, та аеродромів спільного використання) за погодженням зі старшим авіаційним начальником, а для аеродромів спільного використання - також із командирами авіаційних частин, що спільно базуються на такому аеродромі.

Відповідні інструкції розробляються з урахуванням організаційної структури, умов розміщення та специфіки завдань, які виконуються авіаційною частиною.

6. В особливий період охорона аеродромів посилюється за окремими рішеннями відповідних керівників СДА.

II. Обладнання аеродрому, стоянок (зон розосередження) державних повітряних суден

1. Аеродром обладнується:

огорожею з колючого дроту або металевої сітки по периметру аеродрому та воротами (шлагбаумом). Висота огорожі не менше 2 м, відстань між дротами колючого дроту - не більше 15 см;

окопами для стрільби стоячи з укріпленими стінками. Окопи розміщуються вздовж огорожі аеродрому на відстані не більше 100 метрів по периметру аеродрому на випадок зайняття оборони;

захисними стінками між окопами або траншеями між ними;

інженерними загородженнями (малопомітними перешкодами, додатковими огорожами з колючого дроту тощо), які встановлюються на найбільш небезпечних підходах до аеродрому.

2. Місця стоянок (зон розосередження) ДПС обладнуються:

огорожею з колючого дроту по периметру стоянки, техніко-експлуатаційної частини (далі - ТЕЧ). Висота огорожі та воріт не менше 2 м, відстань між дротами колючого дроту - не більше 15 см;

прожекторами направленої дії для освітлення зовнішніх підступів до стоянки ДПС, ТЕЧ на стовпах висотою 7 - 10 м та (або) сховищах;

окопами для стрільби стоячи з укріпленими стінками. Окопи розміщуються вздовж огорожі на території стоянки ДПС, ТЕЧ на відстані не більше 100 метрів по периметру стоянки на випадок зайняття оборони;

захисними стінками між окопами або траншеями між ними;

спостережною вишкою, що обладнується куленепробивними щитами з дверцятами, що зачиняються зсередини, засобами зв'язку, сигналізації та прожектором. Вишка встановлюється в укритті (місці), з якого забезпечується якомога більший огляд стоянки ДПС, ТЕЧ, об'єктів підрозділу та підступів до них;

інженерними загородженнями (малопомітні перешкоди, додаткові огорожі з колючого дроту тощо), які встановлюються на найбільш небезпечних підходах до стоянок ДПС, ТЕЧ;

в'їзними воротами (шлагбаумами), які у зачиненому стані повинні забезпечувати запобігання несанкціонованим вирулюванням ДПС зі стоянки та проїзду автотранспорту;

постовими грибками поруч із в'їзними воротами (шлагбаумами) з точками зв'язку з начальником варти та (або) черговим стоянок авіаційної частини;

необхідною кількістю переносних засобів примусової зупинки ДПС (колодки для гальмування, їжаки для проколу шин тощо), що зберігаються поряд із в'їзними воротами (шлагбаумом) стоянки ДПС, ТЕЧ;

засобами пожежогасіння;

технічними засобами охорони;

точками двостороннього зв'язку з начальником варти та (або) черговим стоянок авіаційної частини, які розміщуються по маршруту патрулювання на відстані не більше 250 м одна від одної.

3. У разі розміщення ДПС на ділянці аеродрому, що не обладнана огорожею, на підступах до об'єктів, що охороняються, встановлюються добре видимі вдень і вночі покажчики з написом, наприклад: "Прохід (проїзд) заборонено (закрито)", "Об'їзд (обхід) праворуч (ліворуч)" з позначенням стрілкою.

4. Відповідальні особи за обладнання:

аеродрому - командир авіаційної частини (старший авіаційний начальник - для аеродромів, на яких розміщено декілька авіаційних частин, та аеродромів спільного використання);

стоянок (зон розосередження) ДПС - командир підрозділу авіаційної частини.

III. Організація охорони державних повітряних суден та інших об'єктів, що розміщуються на аеродромах державної авіації

1. Охорона ДПС та інших об'єктів, що розміщуються на аеродромах авіаційних частин, залежно від організаційної структури, умов розміщення та специфіки завдань, які виконуються авіаційною частиною, може здійснюватися вартами та нарядом або тільки нарядом.

2. Охорона вартою здійснюється щодня шляхом виставлення двозмінних тимчасових постів - протягом частини доби у години, визначені в наказі командира авіаційної частини. В інші години доби, а також у разі відсутності варти охорона здійснюється нарядом.

3. Наказом командира авіаційної частини щодня призначаються:

варта (з визначенням її складу та загального часу несення служби - якщо варта призначається);

черговий по стоянках ДПС авіаційної частини (далі - ЧСЧ) та його помічник (помічники) (далі - ПЧСЧ);

чергові стоянок ДПС підрозділу авіаційної частини (далі - ЧСП), а в разі організації цілодобового чергування (за відсутності варти) - також їх помічники (далі - ПЧСП).

Варта (крім начальника варти) призначається зі складу підрозділу охорони, начальник варти - з числа офіцерського складу (прапорщиків, мічманів) авіаційної частини (за наявності менше трьох постів - з числа осіб сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом), а чергові та їх помічники - з числа інженерно-технічного складу (далі - ІТС) авіаційної частини.

4. ЧСЧ призначається з числа офіцерського складу і підпорядковується черговому авіаційної частини та його помічнику, а з питань внутрішньої служби - заступнику командира авіаційної частини з інженерно-авіаційної служби. ЧСЧ підпорядковуються ПЧСЧ, ЧСП та ПЧСП.

ЧСЧ відповідає за організацію охорони ДПС (у тому числі тих, що тимчасово знаходяться на аеродромі), підтримання внутрішнього порядку та дотримання заходів безпеки на стоянках, ТЕЧ, а також за зберігання зброї, боєприпасів та іншого майна, що знаходиться на місці несення служби ЧСЧ.

ПЧСЧ призначається з числа офіцерського складу (прапорщиків, мічманів), осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, і підпорядковується ЧСЧ.

5. ЧСП призначається з числа офіцерського складу (прапорщиків, мічманів), осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, і підпорядковується ЧСЧ.

ЧСП відповідає за охорону ДПС та інших об'єктів підрозділу, які знаходяться на стоянці ДПС та ТЕЧ, своєчасне розпечатування (опечатування) стоянок підрозділу, ТЕЧ, забезпечення внутрішнього порядку та виконання заходів безпеки на території, що охороняється.

ПЧСП призначається з числа офіцерського складу (прапорщиків, мічманів), осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, і підпорядковується ЧСП.

6. Варта, чергові та їх помічники озброюються штатною зброєю та бойовими набоями.

Заряджання (розряджання) зброї здійснюється з дотриманням заходів безпеки у спеціально обладнаних місцях відповідно до вимог Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року N 550-XIV.

7. Чергові та їх помічники повинні мати нагрудний знак (нарукавну пов'язку) з написом:

"ЧСЧ" - черговий по стоянках ДПС авіаційної частини;

"ПЧСЧ" - помічник чергового по стоянках ДПС авіаційної частини;

"ЧСП" - черговий стоянки ДПС підрозділу авіаційної частини;

"ПЧСП" - помічник чергового стоянки ДПС підрозділу авіаційної частини.

8. Місце несення служби ЧСЧ обладнується в окремій кімнаті в одній із будівель аеродрому в безпосередній близькості до місць стоянок ДПС.

Для зберігання зброї вільних від несення служби (патрулювання) ЧСП (ПЧСП) у кімнаті встановлюються ставниця (для автоматів) та металева шафа (ящик) (для пістолетів та патронів), при цьому патрони зберігаються в окремих металевих замкнених ящиках (спорядженими в магазини), що розміщуються в цій металевій шафі (ящику). Ставниця, шафа та ящики опечатуються печаткою ЧСЧ. Ключі від ставниць, шафи (ящика) зі зброєю та ящиків із боєприпасами зберігаються у ЧСЧ, передавати їх іншим особам забороняється.

Ставниця та шафа обладнуються електрозвуковою сигналізацією, яка працює і в разі відключення промислової електромережі, з прихованим виведенням сигнальних пристроїв до начальника варти (чергового авіаційної частини).

Зброя та боєприпаси здаються (видаються) під особистий підпис ЧСЧ (ПЧСЧ, ЧСП, ПЧСП) у книзі видачі зброї та боєприпасів.

Для зберігання зброї та боєприпасів може обладнуватися окрема кімната, яка розташована в суміжному з приміщенням ЧСЧ приміщенні або поряд.

Для збереження документів ЧСЧ (журналу контролю за несенням служби ЧСП (ПЧСП); книги приймання та здавання чергування ЧСЧ; книги видачі зброї та боєприпасів; витягу з наказу командира авіаційної частини про порядок опечатування (опломбування) ДПС та інших об'єктів, що знаходяться під охороною), а також печаток і планшетів ЧСП (ПЧСП) у кімнаті встановлюється окрема металева шафа, що замикається на замок.

У кімнаті встановлюються засоби зв'язку (проводові та резервні), які забезпечують постійний зв'язок із точками зв'язку на стоянках ДПС.

До кімнати, де несе службу ЧСЧ, обмежується доступ сторонніх осіб, вхідні двері обладнуються надійним внутрішнім засувом та оглядовим вічком, на вікнах встановлюються металеві ґрати.

У будівлі передбачається приміщення для відпочинку вільних від несення служби ЧСП (ПЧСП).

9. Охорона ДПС та інших об'єктів, що розміщуються на аеродромах авіаційних частин, здійснюється шляхом патрулювання за маршрутом, визначеним у схемі патрулювання.

За письмовим наказом командира авіаційної частини охорону у світлий час доби дозволяється здійснювати шляхом стеження зі спостережної вишки.

На маршрутах патрулювання встановлюються засоби зв'язку, за допомогою яких чатовий чи ЧСП (ПЧСП) доповідає у визначений час начальнику варти або ЧСЧ про хід несення служби.

Під час несення служби чатові виконують обов'язки, визначені в статті 233 Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року N 550-XIV, а ЧСП (ПЧСП) - обов'язки, передбачені інструкцією ЧСП (ПЧСП), що розробляється з урахуванням вимог зазначеної статті Статуту та затверджується командиром авіаційної частини.

У разі застосування зброї чатові, ЧСП (ПЧСП) керуються положеннями статей 195 - 199 Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року N 550-XIV.

Під час патрулювання, зміни чатових та ЧСП (ПЧСП) звертається увага на фізичний стан об'єктів, що охороняються, справність огорожі, наявність і стан замків, вікон, металевих ґрат, дверей (воріт) сховищ, кількість ДПС, що перебувають під охороною, порівнюються печатки із відбитками та перевіряються цілісність пломби, а також справність засобів зв'язку, освітлення, сигналізації та пожежогасіння.

10. Перевірка несення служби чатовими, ЧСП (ПЧСП) здійснюється відповідно до графіка, затвердженого командиром авіаційної частини. При цьому одна з перевірок здійснюється начальником варти або ЧСЧ (ПЧСЧ) уночі.

11. Зміну чатових та ЧСП (ПЧСП) проводять розвідні (начальник варти) або ЧСЧ (ПЧСЧ) відповідно до графіка зміни.

12. Під час проведення робіт особовим складом на стоянках за зберігання ДПС та інших об'єктів, які знаходяться на цих стоянках, відповідає ІТС підрозділу, за яким закріплені ДПС та такі об'єкти.

13. Після закінчення роботи на техніці всі ДПС, сховища та службові приміщення опечатуються (опломбовуються) і здаються під охорону ЧСП (ПЧСП).

Опечатують (опломбовують) об'єкти двома відбитками печаток (двома пломбами). Один відбиток печатки (одна пломба) - техніка (механіка), відповідального за об'єкт, інший (інша) - ЧСП (ПЧСП).

Про прийняття об'єктів ЧСП доповідають ЧСЧ.

14. Для здавання ДПС та інших об'єктів, що розміщуються на аеродромах державної авіації, під охорону варти ЧСЧ (ПЧСЧ) спільно з начальником варти (розвідним) і вартовими на транспортному засобі варти слідують до стоянок і контролюють здачу стоянок ЧСП (ПЧСП) під охорону варти.

Після здавання стоянок під охорону варти ЧСП (ПЧСП) прибувають до місця несення служби ЧСЧ, здають печатки і планшети, здійснюють відповідні записи в книзі приймання та здавання чергування.

ЧСЧ (начальник варти) доповідає черговому авіаційної частини про здавання (прийняття) ДПС та інших об'єктів, що розміщуються на аеродромах державної авіації, під охорону варти.

Здавання ДПС та інших об'єктів, що розміщуються на аеродромах державної авіації, вартою під охорону наряду здійснюється в аналогічному порядку.

15. Порядок і місця опечатування (опломбування) ДПС, сховищ і службових приміщень визначаються письмовим наказом командира авіаційної частини, зазначаються в табелі постів варти та інструкції ЧСП.

IV. Запобігання несанкціонованому зльоту державних повітряних суден

1. Для кожного аеродрому розробляється план протидії несанкціонованому зльоту державних повітряних суден за сигналом "КАПКАН" (далі - План), який щороку затверджується наказом командира авіаційної частини (старшого авіаційного начальника).

2. План складається з оперативної та графічної частин.

3. В оперативній частині Плану визначаються:

розрахунок сил і засобів особового складу та техніки на блокування злітно-посадкової смуги, доріжок для руління, стоянок (зон розосередження) ДПС;

порядок дій (взаємодії) чергових сил, варти (наряду), чергового підрозділу та протидиверсійного резерву авіаційної частини щодо попередження та припинення несанкціонованого зльоту ДПС.

4. У графічній частині Плану на схемі аеродрому вказуються:

злітно-посадкові смуги;

доріжки для руління з місцями розміщення на виїздах зі стоянок ДПС (зон розосередження) засобів примусової зупинки ДПС;

місця стоянок ДПС, розміщення сховищ ДПС, воріт (шлагбаумів);

спостережні вишки, окопи, захисні стінки (траншеї), інженерні загородження місць стоянок (зон розосередження) ДПС;

маршрути патрулювання;

розміщення засобів наземного забезпечення польотів, засобів зв'язку та сигналізації;

місце розташування чергового автомобіля;

місце розташування варти (наряду), чергового підрозділу та протидиверсійного резерву.

V. Організація охорони державних повітряних суден та інших об'єктів державної авіації Державної служби України з надзвичайних ситуацій

1. Відповідальною особою за організацію охорони ДПС та інших об'єктів на базовому аеродромі є начальник штабу Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - САЗ). Відповідальними особами за оснащення об'єктів охорони та стоянок ДПС, у тому числі засобами протидії несанкціонованому запуску, вирулюванню та зльоту ДПС, є командири підрозділів.

2. За охорону ДПС, що базуються або здійснюють чергування на інших аеродромах (в аеропортах) цивільної та державної авіації України, відповідальною особою є керівник (начальник) відповідного аеродрому (аеропорту).

3. За охорону ДПС, що базуються або несуть чергування на злітно-посадкових майданчиках, відповідальною особою є експлуатант злітно-посадкових майданчиків.

4. Для охорони стоянок ДПС та інших об'єктів, що розташовані на території базового аеродрому, щодня наказом командира САЗ призначаються:

черговий стоянки САЗ (далі - ЧСЗ);

помічник чергового стоянки САЗ (далі - ПЧСЗ);

старший сторож зміни сторожів;

сторож зміни сторожів.

5. ЧСЗ призначається із числа осіб середнього та старшого начальницького складу ІТС САЗ, підпорядковується оперативному черговому САЗ та його помічнику, а з питань внутрішньої служби - заступнику командира САЗ з інженерно-авіаційної служби.

ЧСЗ відповідає за надійне збереження ДПС, підтримання внутрішнього порядку на стоянках, своєчасне розпечатування стоянки підрозділу, а також за зберігання штатної зброї, боєприпасів та іншого майна згідно з описом, що знаходиться на місці несення служби ЧСЗ.

6. ПЧСЗ призначається із числа осіб молодшого начальницького складу та працівників і підпорядковується ЧСЗ.

7. ЧСЗ озброюються штатною зброєю та бойовими набоями.

ЧСЗ штатна зброя та боєприпаси до неї видаються оперативним черговим САЗ на підставі витягу з наказу командира САЗ.

Заряджання і розряджання зброї здійснюються з дотриманням заходів безпеки у місці, обладнаному кулевловлювачем.

ЧСЗ, ПЧСЗ повинні мати на лівому боці грудей нагрудний знак з відповідним написом.

8. Місце несення служби ЧСЗ (ПЧСЗ) обладнується в окремій кімнаті одної з будівель аеродрому у безпосередній близькості до місць стоянок ДПС.

Для зберігання документації, печаток та планшетів ЧСЗ у кімнаті для несення служби ЧСЗ (ПЧСЗ) встановлюється сейф (металева шафа).

У зазначеному приміщенні встановлюються засоби зв'язку (проводові та резервні), які забезпечують постійний зв'язок з оперативним черговим САЗ, кінцеві пристрої охоронної сигналізації від об'єктів державної авіації (кнопки тривожної сигналізації), що знаходяться на стоянці (у сховищі для зберігання ДПС тощо).

У кімнату ЧСЗ обмежується доступ сторонніх осіб, вхідні двері обладнуються надійним внутрішнім засувом та оглядовим вічком, на вікнах встановлюються ґрати.

9. Несення служби на стоянках ДПС, ТЕЧ здійснюється відповідно до пунктів 42 - 49 розділу X Порядку організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах управління і підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 жовтня 2014 року N 1032, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2014 року за N 1563/26340, шляхом цілодобового патрулювання. Особливості несення служби ЧСЗ та ПЧСЗ на стоянці ДПС, ТЕЧ визначаються командиром САЗ в інструкціях ЧСЗ та ПЧСЗ.

10. Посилення охорони території та об'єктів аеродрому, ДПС здійснюється силами та засобами державної служби охорони відповідно до укладених договорів.

 

Начальник Центрального управління
підготовки та повсякденної діяльності
військ (сил) Збройних Сил України
полковник

О. М. Швець

Опрос