Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка присвоения специальных званий полиции и лишения специальных званий

МВД
Порядок, Приказ от 12.03.2016 № 177
действует с 22.04.2016

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.03.2016

м. Київ

N 177

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 квітня 2016 р. за N 498/28628

Про затвердження Порядку присвоєння спеціальних звань поліції та позбавлення спеціальних звань

Відповідно до статей 81 - 85 Закону України "Про Національну поліцію" та з метою визначення порядку присвоєння спеціальних звань поліції, подання матеріалів для їх присвоєння, а також позбавлення спеціальних звань

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок присвоєння спеціальних звань поліції та позбавлення спеціальних звань, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 21 березня 2012 року N 218 "Про затвердження Порядку присвоєння спеціальних звань та подання матеріалів для їх присвоєння", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 квітня 2012 року за N 560/20873 (зі змінами).

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національної поліції
підполковник поліції

Х. Деканоідзе

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

 

ПОРЯДОК
присвоєння спеціальних звань поліції та позбавлення спеціальних звань

I. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статей 81 - 85 Закону України "Про Національну поліцію", визначає умови присвоєння спеціальних звань поліції та позбавлення спеціальних звань, перелік необхідних для цього документів та строки їх подання.

2. Первинні спеціальні звання середнього складу поліції присвоюються особам, уперше прийнятим на службу в поліцію, які не мають військових звань офіцерського складу запасу або спеціальних звань середнього складу інших органів державної влади з призначенням на посаду, після закінчення курсів первинної професійної підготовки (спеціалізації) та оголошуються наказом по особовому складу.

3. Первинні спеціальні звання поліції присвоюються особам, уперше прийнятим або переведеним на службу в поліцію з інших органів державної влади, з наявним військовим або іншим спеціальним званням у порядку переатестування, після закінчення курсів первинної професійної підготовки (спеціалізації).

Особи, які раніше проходили службу в системі органів внутрішніх справ України та поліції і були відряджені до інших органів державної влади для подальшого проходження служби, зараховуються в кадри поліції в наявному військовому чи спеціальному званні з подальшим переатестуванням.

4. Особам, які мають військові звання сержантського чи старшинського складу, спеціальні звання молодшого начальницького складу, вищі від військового звання старшого сержанта (головного старшини), або спеціальне звання старшого сержанта, при прийомі на службу в поліцію присвоюється спеціальне звання старшого сержанта поліції.

5. Первинні спеціальні звання особам, зазначеним у пунктах 2, 3 цього розділу, присвоює Голова Національної поліції України.

6. Первинні звання молодшого складу поліції присвоюються керівниками органів поліції, керівниками навчальних закладів, які здійснюють підготовку поліцейських, та установ поліції, які приймають рішення про прийняття на службу в поліцію.

7. Первинні спеціальні звання поліції присвоюються особам наказом по особовому складу, яким вони прийняті на службу і призначені на відповідні посади.

8. Строки вислуги в спеціальних званнях поліції:

капрал поліції - 1 рік;

сержант поліції - 3 роки;

молодший лейтенант поліції - 1 рік;

лейтенант поліції - 2 роки;

старший лейтенант поліції - 3 роки;

капітан поліції - 4 роки;

майор поліції - 4 роки;

підполковник поліції - 5 років.

9. Чергові спеціальні звання поліції присвоюються відповідно до статті 82 Закону України "Про Національну поліцію".

10. Міністр внутрішніх справ України присвоює спеціальні звання поліції молодшого, середнього складу поліції до полковника поліції включно, Голові Національної поліції України та керівникам вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

11. Присвоєння чергових спеціальних звань поліції поліцейським, прикомандированим або відрядженим із залишенням у кадрах поліції, здійснюється відповідно до частини восьмої статті 83 Закону України "Про Національну поліцію".

12. Подання про присвоєння первинних спеціальних звань поліції особам, які проходять службу на посадах молодшого складу поліції, готуються кадровими підрозділами органів та підрозділів поліції для підготовки наказу по особовому складу.

13. Подання про присвоєння первинних спеціальних звань поліції особам, які проходять службу на посадах молодшого та середнього складу в апараті Національної поліції України, готуються працівниками кадрового забезпечення структурних підрозділів, у яких вони проходять службу.

14. Подання про присвоєння чергових спеціальних звань поліції особам, які проходять службу на посадах молодшого та середнього складу поліції, готуються кадровими підрозділами органів та підрозділів поліції для підготовки наказу по особовому складу.

15. Наказ про присвоєння спеціальних звань поліції видається один раз на місяць в останній робочий день місяця.

16. Відповідно до частини третьої статті 83 Закону України "Про Національну поліцію" строк вислуги в спеціальному званні обчислюється від дня підписання наказу про присвоєння звання.

II. Подання матеріалів для присвоєння спеціальних звань поліції до Департаменту кадрового забезпечення Національної поліції України

1. Для присвоєння спеціального звання "полковник поліції", а також первинних спеціальних звань середнього складу поліції, чергових спеціальних звань, за сукупністю строків перебування в спеціальному званні, у порядку переатестування, зарахування на службу в поліції до Департаменту кадрового забезпечення Національної поліції України надсилається подання про присвоєння спеціального звання поліції (додаток 1), у якому зазначається:

1) у разі присвоєння первинного спеціального звання молодшого та середнього складу поліції - інформація про зняття з військового обліку або надання відстрочки на період проходження служби в поліції, закінчення курсів первинної професійної підготовки (спеціалізації) та результати висновку військово-лікарської комісії;

2) у разі присвоєння первинного спеціального звання поліції, спеціального звання полковника поліції, спеціального звання достроково (дострокового спеціального звання посмертно), за сукупністю строків перебування в наявному спеціальному (військовому) званні, у порядку переатестування, а також зарахування до кадрів поліції - усі посади з початку трудової діяльності, проходження служби, навчання на денних відділеннях навчальних закладів та причини перерв.

2. У разі присвоєння чергового спеціального звання поліції достроково або на один ступінь вище звання, передбаченого займаною штатною посадою, у порядку заохочення (окрім дострокового присвоєння спеціального звання посмертно) подання узгоджується підрозділом внутрішньої безпеки.

3. Списки осіб начальницького складу, які подаються до присвоєння спеціальних звань поліції, надсилаються на паперових та магнітних носіях окремо за кожним званням в алфавітному порядку із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові у давальному відмінку, повної назви посади, яку обіймає працівник.

4. До документів про присвоєння первинного спеціального звання середнього складу поліції додаються завірені працівником кадрового підрозділу відповідного органу чи підрозділу поліції копії диплома про закінчення вищого навчального закладу, додатка до нього, військового квитка та сертифіката про закінчення курсів первинної професійної підготовки (спеціалізації).

5. Матеріали для присвоєння спеціальних звань середнього складу поліції особам, у яких установлений строк вислуги в спеціальному званні закінчується на перше число наступного місяця, надсилаються до Департаменту кадрового забезпечення Національної поліції України до 05 числа поточного місяця.

6. Орган, до якого відряджено працівника поліції, після закінчення строку вислуги в попередньому званні порушує клопотання перед керівником органу чи підрозділу поліції, з якого його було відряджено, про присвоєння спеціального звання поліції, відповідно до якого підрозділ кадрового забезпечення цього органу чи підрозділу поліції готує подання про присвоєння спеціального звання з урахуванням вимог частини п'ятої статті 82 Закону України "Про Національну поліцію".

7. За своєчасне подання матеріалів про присвоєння спеціальних звань середнього складу поліції відповідає керівник органу чи підрозділу поліції, у якому проходить службу особа, що представляється до присвоєння спеціального звання, а контролюють - керівники підрозділів кадрового забезпечення цих органів та підрозділів або особи, які виконують їх обов'язки.

Матеріали про присвоєння спеціальних звань виконуються у друкованому вигляді, виправлення в них не допускаються.

За своєчасне представлення осіб молодшого та середнього складу до присвоєння чергових спеціальних звань поліції відповідають посадові особи кадрових підрозділів згідно з чинним законодавством.

8. У разі несвоєчасного подання матеріалів про присвоєння чергового спеціального звання особам середнього складу до Департаменту кадрового забезпечення Національної поліції України надсилається аргументована інформація про причини порушення термінів подання та заходи реагування до осіб, які таке порушення допустили.

9. Подання про присвоєння спеціальних звань поліції, які надсилаються до Департаменту кадрового забезпечення Національної поліції України, подаються за підписом керівників органів та підрозділів поліції або осіб, які виконують їх обов'язки.

III. Порядок заповнення подання про присвоєння спеціальних звань поліції

1. При підготовці подань про присвоєння первинних та чергових спеціальних звань молодшого та середнього складу поліції (далі - Подання) необхідно дотримуватися таких вимог:

1) у пункті 1 Подання надається інформація про граничне спеціальне звання за займаною штатною посадою, визначене відповідним наказом Голови Національної поліції України;

2) у пункті 2 Подання зазначається, до якого звання (первинного, чергового, достроково або на один ступінь вище передбаченого штатною посадою) подається кандидат на його присвоєння;

3) у пункті 3 Подання зазначаються наявне спеціальне звання поліції, прізвище, ім'я, по батькові, номер спеціального жетона кандидата на присвоєння чергового звання, займана посада та структурний підрозділ органу поліції, у якому він проходить службу;

4) у пункті 4 Подання зазначається дата народження кандидата на присвоєння спеціального звання поліції;

5) у пункті 5 Подання зазначається інформація про навчальний заклад, у якому навчався кандидат на присвоєння спеціального звання поліції, та дату його закінчення, а при присвоєнні первинного спеціального звання поліції - відомості про освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність та кваліфікацію кандидата;

6) у пункті 6 Подання зазначаються науковий ступінь, вчене звання кандидата на присвоєння спеціального звання поліції;

7) при присвоєнні первинного спеціального звання молодшого складу поліції в пункті 7 Подання у разі наявності зазначається військове звання запасу та спеціальне звання (класний чин);

8) при присвоєнні первинного спеціального звання середнього складу поліції в пункті 7 Подання зазначаються військове звання запасу та спеціальне звання (класний чин);

9) при присвоєнні спеціального звання поліції за сукупністю вислуги років у пункті 7 Подання зазначаються військове звання запасу та спеціальне звання, а також наявне спеціальне звання поліції;

10) при наданні відомостей, зазначених у підпунктах 7 - 9 пункту 1 цього розділу, обов'язково зазначається звання (чин), орган, установа, підрозділ, яким присвоєно звання (класний чин), дата та номер наказу;

11) у пункті 8 Подання зазначається інформація про наявність у кандидата на присвоєння первинного спеціального звання поліції довідки військово-лікарської комісії про придатність до служби в поліції, її обліковий номер та дата видачі;

12) у пункті 9 Подання зазначається дата зняття з військового обліку або надання відстрочки, яким районним військовим комісаріатом і коли прийнято таке рішення, номер військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці та дата видачі цих документів;

13) у пункті 10 Подання зазначаються відомості про проходження курсів первинної професійної підготовки (спеціалізації);

14) у пункті 11 Подання викладається коротка характеристика кандидата на присвоєння спеціального звання поліції за підписом керівника підрозділу, у якому кандидат проходить службу;

15) у пункті 12 Подання зазначається висновок старшого начальника;

16) у пункті 13 Подання зазначається інформація відповідно до вимог, установлених у підпункті 2 пункту 1 розділу II цього Порядку;

17) узгодження Подання з підрозділом внутрішньої безпеки, що передбачене пунктом 14 Подання, здійснюється при присвоєнні дострокового спеціального звання поліції (окрім дострокового присвоєння спеціального звання посмертно).

2. При присвоєнні первинного спеціального звання поліції в Поданні заповнюються пункти 1 - 13, 15.

3. При присвоєнні чергового спеціального звання поліції в Поданні заповнюються пункти 1 - 7, 11 - 13, 15.

4. При присвоєнні чергового спеціального звання поліції в порядку заохочення у Поданні заповнюються пункти 1 - 7, 11 - 15.

5. Подання скріплюється печаткою відповідного органу чи підрозділу поліції.

IV. Порядок позбавлення спеціальних звань

1. Поліцейські можуть бути позбавлені спеціального звання за вчинення кримінального правопорушення на підставі вироку суду, що набрав законної сили.

Позбавлення спеціального звання здійснюється за наказом керівника органу поліції, який присвоїв відповідне спеціальне звання.

2. Кадрові підрозділи органів та підрозділів поліції протягом десяти діб з моменту отримання належним чином завіреної копії вироку суду, що набрав законної сили, про позбавлення спеціального звання осіб молодшого складу готують відповідний наказ по особовому складу.

3. Для підготовки проекту наказу про позбавлення спеціального звання осіб середнього складу кадрові підрозділи органів чи підрозділів поліції в десятиденний строк надсилають до Департаменту кадрового забезпечення Національної поліції України подання про позбавлення спеціального звання (додаток 2) та завірену належним чином копію вироку суду, що набрав законної сили.

4. Про виконання рішення суду в частині позбавлення спеціального звання осіб молодшого та середнього складу керівники органів та підрозділів поліції у місячний термін повідомляють про це відповідний суд.

 

Директор Департаменту
формування політики щодо
підконтрольних Міністрові
органів влади та моніторингу МВС

В. Є. Боднар

 

ПОДАННЯ
про присвоєння спеціального звання поліції

1. Спеціальне звання поліції за посадою  ___________________________________________________

встановлено наказом Голови Національної поліції України ____________________________________
                                                                                                                                                                     (дата та номер наказу)

2. Подається до присвоєння спеціального звання

_____________________________________________________________________________________
(вказати, до якого звання подається: первинне, чергове, в порядку заохочення

______________________________________________________________________________________
або на один ступінь вище спеціального звання, передбаченого штатною посадою)

3. Кому _______________________________________________________________________________
                                        (звання, прізвище, ім'я, по батькові, номер спеціального жетона, посада, підрозділ поліції)

4. Дата народження _____________________________________________________________________

5. Освіта ______________________________________________________________________________
                                                            (коли і який навчальний заклад закінчив(ла). При присвоєнні першого
                                                спеціального звання вказати освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність, кваліфікацію)

6. Науковий ступінь, учене звання _________________________________________________________

7. Звання _____________________________________________________________________________
                    (зазначити звання (чин), орган, установу, підрозділ, яким присвоєно звання (класний чин), дата та номер наказу)

8. За результатами обстеження військово-лікарською комісією (ВЛК) визнаний(на) ___________________________________________________, довідка ВЛК від ____________ N _____

9. З військового обліку знятий(та) _________________________________________________________
                                                                                      (дата зняття і яким районним військовим комісаріатом, номер військового
                                                                                        квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці, дата видачі)

10. Курси первинної професійної підготовки (спеціалізація) пройшов(ла) ________________________
                                                                                                                                                                              (заклад, спеціалізація курсів)

11. Коротка характеристика
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________

____________________________
(керівник підрозділу, в якому
проходить службу кандидат

______________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

___________________
(дата)

 

 

 

 

Зворотний бік

12. ВИСНОВОК КЕРІВНИКА ОРГАНУ ПОЛІЦІЇ

__________________________
(посада, звання)

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище та ініціали)

____________________
(дата)
М. П.

 

 

13. Трудова діяльність

 

 

З
(місяць, рік)

По
(місяць, рік)

Назви посад, найменування частин, з'єднань, органів, установ, навчальних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

__________________________
(керівник підрозділу
внутрішньої безпеки)

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище та ініціали)

___________________
(дата)

 

 

15. Правильність усіх даних підтверджую

__________________________
(керівник підрозділу
кадрового забезпечення)

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище та ініціали)

___________________
(дата)

 

 

 

ПОДАННЯ
про позбавлення спеціального звання

______________________________________________________________________________________
(звання, якого особа позбавлена)

______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, особистий номер або номер спеціального жетона та посада, яку займає особа)

Дата народження ______________________________________________________________________

Звання присвоєно _____________________________________________________________________
                                                                                            (ким присвоєно звання, дата та номер наказу)

______________________________________________________________________________________

ПІДСТАВА ДЛЯ ПОЗБАВЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВАННЯ

_____________________________________________________________________________________
(дата ухвалення вироку суду, який набрав законної сили, та назва суду, що його ухвалив)

 

_________________________
(керівник органу поліції)

____________
(підпис)

_________________
(прізвище та ініціали)

____________ 20__ року

М. П.

 

 

____________

Опрос