Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения проверки по вопросам соблюдения плательщиком налогов принципа "вытянутой руки"

Минфин
Порядок, Приказ от 10.03.2016 № 344
редакция действует с 07.09.2019

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.03.2016

м. Київ

N 344

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 квітня 2016 р. за N 497/28627

Про затвердження Порядку проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства фінансів України
 від 30 березня 2017 року N 399
,
від 16 липня 2019 року N 307

(У заголовку та тексті наказу слова "перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій" замінено словами "перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30 березня 2017 року N 399)

Відповідно до підпункту 39.5.2.2 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки".

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Романюк Ю. П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

 

Порядок
проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки"

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.03.2017 р. N 399)

(У тексті Порядку слова "перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій" замінено словами "перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки"; слова "перевірка контрольованих операцій" в усіх відмінках та числах замінено словами "перевірка дотримання принципу "витягнутої руки" у відповідних відмінках та числах згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30 березня 2017 року N 399)

I. Загальні положення

1. Проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки" (далі - перевірка дотримання принципу "витягнутої руки") є формою податкового контролю щодо встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки".

2. Перевірка дотримання принципу "витягнутої руки" проводиться відповідно до положень глави 8 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс) з урахуванням особливостей, визначених статтею 39 розділу I Кодексу та цим Порядком.

3. Перевірка дотримання принципу "витягнутої руки" проводиться за наявності підстав, визначених підпунктами 39.5.2.1 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу I та підпунктами 78.1.14 - 78.1.16 пункту 78.1 статті 78 глави 8 розділу II Кодексу.

Перевірка платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій за звітні періоди 2013 та 2014 років проводиться відповідно до положень глави 8 розділу II Кодексу з урахуванням особливостей, визначених статтею 39 розділу I Кодексу, у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року, та цим Порядком.

(пункт 3 розділу I доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.03.2017 р. N 399)

4. Перевірка дотримання принципу "витягнутої руки" є документальною позаплановою перевіркою.

5. Тривалість перевірки дотримання принципу "витягнутої руки" не повинна перевищувати 18 місяців.

6. Кожні шість місяців проведення перевірки дотримання принципу "витягнутої руки" контролюючий орган, яким проводиться така перевірка, надає платнику податків інформацію в довільній формі про поточний стан проведення перевірки в порядку, визначеному статтею 42 глави 1 розділу II Кодексу.

II. Прийняття рішення про проведення перевірки дотримання принципу "витягнутої руки"

1. За наявності підстав, визначених пунктом 3 розділу 1 цього Порядку, керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу приймає рішення про проведення перевірки дотримання принципу "витягнутої руки", яке оформлюється наказом.

(пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.03.2017 р. N 399)

2. Для прийняття рішення про проведення перевірки дотримання принципу "витягнутої руки" керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу направляє до Державної фіскальної служби України інформаційне повідомлення з обґрунтуванням підстав для проведення перевірки.

(абзац перший пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.03.2017 р. N 399)

Абзац другий пункту 2 розділу II виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 30.03.2017 р. N 399,
у зв'язку з цим абзаци третій, четвертий
 вважати відповідно абзацами другим, третім)

Погодження або мотивоване заперечення надається ДФС протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати отримання інформаційного повідомлення про проведення перевірки дотримання принципу "витягнутої руки".

(абзац другий пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.03.2017 р. N 399)

Наказ про проведення перевірки дотримання принципу "витягнутої руки" видається контролюючим органом після отримання від ДФС відповідного погодження.

3. За рішенням ДФС до участі в перевірках дотримання принципу "витягнутої руки" можуть бути залучені посадові особи ДФС та/або інших територіальних органів.

Абзац другий пункту 3 розділу II виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 30.03.2017 р. N 399)

III. Отримання від платників податків документів для проведення перевірки дотримання принципу "витягнутої руки"

1. Платник податків зобов'язаний надати посадовим особам контролюючого органу, які проводять перевірку, документи, пов'язані із предметом перевірки, протягом 10 робочих днів з дати початку перевірки.

(пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.03.2017 р. N 399)

2. Під час проведення перевірки посадові особи контролюючого органу мають право отримувати від платника податків додаткові документи, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій, відповідність умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки", повноту нарахування і сплати податків під час проведення контрольованих операцій.

Такі документи надаються платником податків на усний запит посадових осіб, які проводять перевірку, в узгоджений із платником податків строк.

3. У разі ненадання документів посадовим особам контролюючого органу на усний запит в узгоджений строк платнику податків направляється письмовий запит в порядку, визначеному статтею 42 глави 1 розділу II Кодексу. Зазначені у письмовому запиті документи надаються платником податків протягом 15 робочих днів з дати отримання запиту контролюючого органу.

(пункт 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.03.2017 р. N 399)

IV. Продовження/переривання строку проведення перевірки дотримання принципу "витягнутої руки"

(назва розділу IV у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 16.07.2019 р. N 307)

1. У разі необхідності отримання інформації від іноземних державних органів, проведення експертизи та/або перекладу на українську мову документів, необхідних для дослідження відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки", строк проведення перевірки за рішенням керівника (заступника керівника) ДФС, яке оформлюється наказом, може бути продовжений на строк, що не перевищує 12 місяців.

2. Для прийняття рішення про продовження строку перевірки дотримання принципу "витягнутої руки" керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу, який проводить перевірку, направляє до ДФС обґрунтовані пропозиції не пізніше ніж за 30 робочих днів до закінчення терміну такої перевірки.

(абзац перший пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.03.2017 р. N 399)

Абзац другий пункту 2 розділу IV виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 30.03.2017 р. N 399)

3. На підставі отриманого наказу ДФС керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу, який проводить перевірку, видає наказ про продовження строку перевірки дотримання принципу "витягнутої руки".

(абзац перший пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.03.2017 р. N 399)

Наказ про продовження перевірки видається у ході проведення перевірки для недопущення перерви між датою закінчення перевірки та датою її продовження.

4. У разі неприйняття керівником (заступником керівника) ДФС рішення щодо продовження строку перевірки дотримання принципу "витягнутої руки" контролюючий орган, що проводить таку перевірку, інформується про це листом ДФС.

5. Копія наказу контролюючого органу про продовження перевірки дотримання принципу "витягнутої руки" вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку або надсилається платнику податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

6. Термін проведення перевірки платника податків з питань дотримання принципу "витягнутої руки" переривається у разі розгляду судом позовів платника податків з питань, пов'язаних з призначенням, проведенням або предметом такої перевірки, до завершення судових процедур.

Переривання перебігу строку проведення перевірки здійснюється з моменту початку розгляду судом позовів платника податків та оформлюється наказом, копія якого не пізніше наступного робочого дня вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку або надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 глави I розділу II Кодексу.

(розділ IV доповнено пунктом 6 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 16.07.2019 р. N 307)

V. Проведення зустрічі з платником податків для обговорення методології визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки"

1. Для обговорення методології визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки", застосованої під час перевірки, контролюючий орган має право проводити зустрічі з платником податків (уповноваженими ним особами).

2. З метою організації проведення зустрічі з платником податків такому платнику або його уповноваженому представнику направляється письмове повідомлення про запрошення в порядку, визначеному статтею 42 глави I розділу II Кодексу, в якому зазначаються підстави запрошення, дата, час і місце проведення зустрічі.

3. За результатами проведення зустрічі складається протокол.

(Порядок доповнено новим розділом V згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2019 р. N 307,
у зв'язку з цим розділ V вважати розділом VI)

VI. Складення акта (довідки) про результати перевірки дотримання принципу "витягнутої руки"

1. Якщо за результатами перевірки дотримання принципу "витягнутої руки" виявлено, що умови контрольованої операції відрізняються від умов, які відповідають принципу "витягнутої руки", що призвело до невірного розрахунку обсягу оподатковуваного прибутку платника податку та/або заниження суми податку, складається акт перевірки. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.

(пункт 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 30.03.2017 р. N 399)

2. У разі незгоди платника податків або його представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті про результати перевірки, вони мають право подати свої заперечення до контролюючого органу, який проводив перевірку, протягом 30 календарних днів з дня отримання акта, які у разі їх подання є невід'ємною частиною (додатком) акта перевірки.

Такі заперечення розглядаються контролюючим органом протягом 30 робочих днів, що настають за днем їх отримання, та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 глави 4 розділу II Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.

Платник податків має право брати участь у розгляді заперечень, про що такий платник податків зазначає у запереченнях.

У разі якщо платник податків виявив бажання взяти участь у розгляді його заперечень до акта про результати перевірки, контролюючий орган зобов'язаний повідомити такого платника податків про місце і час проведення такого розгляду.

Повідомлення про місце і час проведення розгляду заперечень до акта про результати перевірки надсилається платнику податків у порядку, встановленому статтею 42 глави 1 розділу II Кодексу, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень, але не пізніше ніж за чотири робочих дні до дня їх розгляду.

(абзац п'ятий пункту 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.03.2017 р. N 399)

За результатами розгляду заперечень складається висновок довільної форми, у якому зазначаються наведені в акті висновки, факти та дані, щодо яких надано заперечення платником податків, короткий зміст заперечень, наводиться обґрунтування позиції контролюючого органу стосовно кожного питання, порушеного в запереченнях, та підбивається підсумок щодо обґрунтованості заперечень.

Висновок за результатами розгляду заперечень підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, їх безпосередніми керівниками (їх заступниками або уповноваженими особами), а також іншими посадовими особами контролюючого органу, які були залучені до розгляду заперечень, та затверджується керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу, посадові особи якого проводили перевірку.

(абзац сьомий пункту 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 30.03.2017 р. N 399)

Висновок за результатами розгляду заперечень у день його затвердження реєструється в єдиному спеціальному журналі реєстрації висновків контролюючого органу.

Зазначений висновок є невід'ємною частиною (додатком) матеріалів перевірки та зберігається в установленому законодавством порядку в контролюючому органі.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

Опрос