Идет загрузка документа (340 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственного стандарта стационарного ухода за лицами, которые утратили способность к самообслуживанию или не приобрели такой способности

Министерство социальной политики Украины
Приказ, Стандарт от 29.02.2016 № 198
редакция действует с 15.02.2019

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.02.2016

м. Київ

N 198

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 березня 2016 р. за N 432/28562

Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства соціальної політики України
 від 26 грудня 2018 року N 1944

Відповідно до Законів України "Про соціальні послуги", "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" та на виконання Плану заходів на 2013 - 2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року N 208-р,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Державний стандарт стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності, що додається.

2. Управлінню у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг (Суліма О. В.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мущиніна В. В.

 

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
фінансів України

Р. Качур

Міністр охорони
здоров'я України

О. Квіташвілі

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

С. М. Кондрюк

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

 

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
СТАЦІОНАРНОГО ДОГЛЯДУ ЗА ОСОБАМИ, ЯКІ ВТРАТИЛИ ЗДАТНІСТЬ ДО САМООБСЛУГОВУВАННЯ ЧИ НЕ НАБУЛИ ТАКОЇ ЗДАТНОСТІ

I. Загальні положення

1. Цей Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності (далі - соціальна послуга стаціонарного догляду), показники її якості для суб'єктів всіх форм власності, які надають цю послугу.

2. Цей Державний стандарт застосовується для:

1) організації надання соціальної послуги стаціонарного догляду:

особам похилого віку, які втратили здатність до самообслуговування;

особам з інвалідністю, які потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги та яким не протипоказане надання соціальної послуги стаціонарного догляду;

(підпункт 1 пункту 2 розділу I у редакції наказу
 Міністерства соціальної політики України від 26.12.2018 р. N 1944)

2) здійснення моніторингу й контролю за якістю надання соціальної послуги стаціонарного догляду;

3) визначення тарифу на платну соціальну послугу стаціонарного догляду.

3. У цьому Державному стандарті терміни вживаються у таких значеннях:

індивідуальний план надання соціальної послуги стаціонарного догляду (далі - індивідуальний план) - документ, складений на підставі проведеного визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги стаціонарного догляду, у якому зазначено заходи, що здійснюються для надання такої послуги, відомості про необхідні ресурси, періодичність і строки виконання, відповідальних виконавців, дані щодо моніторингу результатів та інформацію щодо перегляду індивідуального плану;

моніторинг якості надання соціальної послуги стаціонарного догляду - постійний чи періодичний перегляд діяльності суб'єкта, що надає соціальну послугу, який має на меті оцінку поточних результатів, виявлення труднощів, визначення проблем, надання рекомендацій для їх усунення, покращення та/або удосконалення надання соціальної послуги;

мультидисциплінарна команда - команда, до складу якої включається не менше трьох осіб з числа таких працівників: соціальний працівник, медичний працівник - лікар-терапевт, геріатр або психіатр, юрист, психолог, сестра медична, сестра медична з лікувальної фізкультури, реабілітолог тощо;

(абзац четвертий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства соціальної політики України від 26.12.2018 р. N 1944)

надавач соціальної послуги стаціонарного догляду (далі - надавач соціальної послуги) - фахівець у сфері надання соціальних послуг, медичний працівник або мультидисциплінарна команда, який (яка) безпосередньо виконує заходи, що складають зміст соціальної послуги стаціонарного догляду;

отримувач соціальної послуги стаціонарного догляду (далі - отримувач соціальної послуги) - особа, яка через потребу у постійному сторонньому догляді, спричинену інвалідністю, віком, станом здоров'я, потребує надання соціальної послуги стаціонарного догляду або отримує таку послугу;

соціальна послуга стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності (далі - соціальна послуга), - комплекс соціальних та реабілітаційних заходів, що здійснюється згідно з індивідуальним планом протягом робочого дня суб'єкта, що надає соціальну послугу, і спрямований на створення умов забезпечення життєдіяльності осіб, які втратили / не набули здатність до самообслуговування, з наданням їм місця проживання;

суб'єкт, що надає соціальну послугу стаціонарного догляду (далі - суб'єкт, що надає соціальну послугу), - підприємства, установи, організації, заклади незалежно від форми власності та господарювання, фізичні особи - підприємці, які відповідають Критеріям діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 року N 1039 "Про затвердження критеріїв діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги".

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про соціальні послуги", "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" та інших нормативно-правових актах.

(абзац дев'ятий пункту 3 розідлу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства соціальної політики України від 26.12.2018 р. N 1944)

II. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги стаціонарного догляду

1. Соціальна послуга надається суб'єктом, що надає соціальну послугу, після визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складання індивідуального плану та укладення договору про надання соціальної послуги.

2. Підставою для отримання соціальної послуги є звернення (заява) отримувача соціальної послуги та/або його законного представника до суб'єкта, що надає соціальну послугу, або структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій або органів місцевого самоврядування (далі - структурний підрозділ).

3. Рішення про надання соціальної послуги чи відмова у її наданні приймається суб'єктом, що надає соціальну послугу, протягом 10 робочих днів з дати:

звернення (подачі заяви) отримувача(ем) соціальної послуги або його законного(им) представника(ом);

отримання суб'єктом, що надає соціальну послугу, путівки (направлення), виданої структурним підрозділом.

4. Суб'єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги у наданні соціальної послуги, якщо він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги. Відмова повинна супроводжуватися поясненням причин та наданням довідкової інформації про можливість отримання такої соціальної послуги в іншого суб'єкта, що надає соціальну послугу.

5. Підставою для припинення надання соціальної послуги є:

письмова відмова отримувача соціальної послуги від отримання соціальної послуги із висновком не менше ніж двох лікарів (для осіб із психічними розладами - обов'язково лікаря-психіатра) про можливість отримувачем соціальної послуги самостійно задовольняти свої основні життєві потреби або письмова відмова його законного представника із зобов'язанням здійснення необхідного догляду;

(абзац другий пункту 5 розділу II у редакції наказу
Міністерства соціальної політики України від 26.12.2018 р. N 1944)

перенаправлення отримувача соціальної послуги до установ, закладів або відділень тимчасового перебування, денного догляду або підтриманого проживання;

зміна місця проживання/перебування отримувача соціальної послуги;

покращення стану здоров'я;

закінчення строку дії або порушення умов договору про надання соціальної послуги;

рішення суду;

смерть отримувача соціальної послуги;

ліквідація підприємства, установи, організації, закладу, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що надають соціальну послугу.

За наявності медичних протипоказань для надання соціальної послуги, тобто гострих інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин, алкоголю, усіх хвороб у гострому періоді, що потребують стаціонарного лікування, зокрема у спеціалізованих закладах (відділеннях) охорони здоров'я, психічних захворювань у гострій стадії та хронічних психічних захворювань в стані загострення, надання послуги призупиняється. Після завершення стаціонарного лікування надання послуги буде відновлено.

(пункт 5 розділу II доповнено абзацом десятим згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 26.12.2018 р. N 1944)

III. Визначення ступеня індивідуальних потреб

1. Визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги організовується суб'єктом, що надає соціальну послугу, та здійснюється фахівцем у сфері надання соціальних послуг, медичним працівником або членами мультидисциплінарної команди (за потреби) із залученням отримувача соціальної послуги протягом 5 робочих днів з дати:

звернення (подачі заяви) отримувача(ем) соціальної послуги або його законного(им) представника(ом);

отримання суб'єктом, що надає соціальну послугу, путівки (направлення), виданої структурним підрозділом.

2. Ступінь / рівень індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги визначається:

для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю з фізичними та/або сенсорними порушеннями - відповідно до таблиці 1 (додаток 1) та згідно зі шкалою оцінювання можливості виконання елементарних дій і шкалою оцінювання можливості виконання складних дій, що наведені відповідно в таблицях 2, 3 (додаток 1). Для отримання соціальної послуги сумарний результат оцінки можливостей виконання елементарних і складних дій має бути не більше ніж 62 бали;

для осіб з інвалідністю з інтелектуальними порушеннями - відповідно до шкали оцінювання навичок проживання за основними категоріями та картки визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, що наведені відповідно в таблицях 4, 5 (додаток 1). Для отримання соціальної послуги сумарний результат за категоріями "Організація харчування", "Зовнішній вигляд, дотримання правил особистої гігієни", "Здоров'я", "Утримання помешкання", "Дотримання правил безпеки та поведінки в разі надзвичайних ситуацій", "Знання ресурсів громади", "Міжособистісні відносини", "Обізнаність у юридичній сфері" має становити не більше ніж 211 балів, а рівень навичок проживання за іншими категоріями має бути щонайбільше задовільним;

для осіб з інвалідністю із психічними розладами та розладами поведінки - відповідно до анкети визначення рейтингу соціальних потреб отримувача соціальної послуги стаціонарного догляду відповідно до таблиці 6 (додаток 1). Для отримання соціальної послуги за результатами визначеного рейтингу соціальних потреб пріоритетною має бути сфера "Здоров'я".

(пункт 2 розділу III у редакції наказу Міністерства
соціальної політики України від 26.12.2018 р. N 1944)

3. Результати визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги.

4. Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги фахівцем у сфері надання соціальних послуг, медичним працівником або членами мультидисциплінарної команди проводиться повторне визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби). Надалі визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги проводиться за потреби, але не рідше ніж один раз на рік.

(пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 26.12.2018 р. N 1944)

IV. Складання індивідуального плану надання соціальної послуги стаціонарного догляду

1. Індивідуальний план є основою для надання соціальної послуги та ґрунтується на визначенні ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

Індивідуальний план складається та узгоджується з кожним отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником протягом 3 робочих днів з дня визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

2. Індивідуальний план складається за формою згідно з додатком 2 до цього Державного стандарту у двох примірниках та підписується отримувачем або його законним представником та суб'єктом, що надає соціальну послугу.

Один примірник індивідуального плану надається отримувачеві соціальної послуги або його законному представнику, інший залишається у суб'єкта, що надає соціальну послугу.

3. Структура індивідуального плану надання соціальної послуги включає:

загальні відомості про отримувача соціальної послуги;

заходи, що здійснюються під час надання соціальної послуги, згідно з пунктом 1 розділу VIII цього Державного стандарту;

періодичність та строк виконання заходів;

відомості про виконавців заходів;

дані щодо моніторингу результатів надання соціальної послуги стаціонарного догляду та перегляду індивідуального плану (за потреби).

Індивідуальний план переглядається надавачем соціальної послуги разом з отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником через місяць з дня початку надання соціальної послуги з метою коригування (за потреби), надалі - раз на півроку (за потреби).

V. Укладання договору про надання соціальної послуги стаціонарного догляду

1. Із кожним отримувачем соціальної послуги або його законним представником протягом 5 робочих днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги укладається договір про її надання з урахуванням індивідуального плану.

2. Укладення договору про надання соціальної послуги здійснюється за участю отримувача соціальної послуги або його законного представника. У разі необхідності до складання договору залучаються члени родини отримувача соціальної послуги.

3. Договір про надання соціальної послуги підписується отримувачем соціальної послуги або його законним представником та суб'єктом, що надає соціальну послугу. Якщо отримувачу соціальної послуги з числа недієздатних осіб не призначено опікуна, договір підписується уповноваженою особою органу опіки та піклування, на обліку в якому перебуває отримувач соціальної послуги, та уповноваженою особою суб'єкта, що надає соціальну послугу. Кожна зі сторін отримує один примірник договору.

(пункт 3 розділу V у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 26.12.2018 р. N 1944)

VI. Місце й строки надання соціальної послуги стаціонарного догляду

1. Соціальна послуга надається у приміщенні суб'єкта, що надає соціальну послугу, із забезпеченням належних умов для проживання, соціально-побутового обслуговування, денної зайнятості.

2. Соціальна послуга може надаватись постійно або тимчасово (визначений у договорі період).

Строки надання соціальної послуги узгоджуються з отримувачем соціальної допомоги та/або його законним представником після проведення визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складання індивідуального плану та зазначаються у договорі про надання соціальної послуги.

VII. Принципи надання соціальної послуги стаціонарного догляду

1. Доступність соціальної послуги:

суб'єкт, що надає соціальну послугу, організовує свою діяльність у приміщеннях, спеціально обладнаних та пристосованих для обслуговування та проживання в них осіб похилого віку та осіб з інвалідністю із забезпеченням доступності;

суб'єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо інформування отримувачів соціальної послуги та/або їх законних представників про соціальну послугу, порядок звернення за її наданням та порядок і умови її надання. Інформація для отримувачів соціальної послуги розміщується на спеціальних стендах у доступному місці приміщення суб'єкта, що надає соціальну послугу, та висвітлюється в засобах масової інформації тощо.

2. Незалежність отримувача соціальної послуги:

надавачі соціальної послуги застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувачів соціальної послуги) та шанобливе ставлення до расової приналежності, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, стану здоров'я, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, громадянства та мови отримувачів соціальної послуги;

отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники повинні бути поінформовані про свої права та обов'язки, а також про державні й громадські організації, до повноважень яких належить здійснення захисту прав людини, шляхом розміщення інформації на інформаційних стендах, вручення інформаційних листівок, буклетів тощо.

3. Захист та безпека отримувачів соціальної послуги:

надавач соціальної послуги провадить свою діяльність із повагою до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій, застосування фізичного, психічного чи іншого насилля щодо них;

отримувачам соціальної послуги або їхнім законним представникам надається інформація про порядок оскарження непрофесійних дій надавача соціальної послуги;

отримувачі соціальної послуги інформуються щодо їхніх прав та обов'язків;

надавачу соціальної послуги забороняється використовувати для особистих цілей речі отримувачів соціальної послуги, отримувати від них кошти, подарунки тощо;

отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники інформуються про відповідальність згідно з чинним законодавством у разі застосування ними фізичного чи іншого насильства щодо надавача, про заборону зловживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин на території підприємств, установ, організацій або закладів, де надається соціальна послуга.

4. Конфіденційність інформації:

суб'єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України "Про інформацію", "Про захист персональних даних", "Про психіатричну допомогу", конфіденційної інформації щодо отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників;

(абзац другий пункту 4 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства соціальної політики України від 26.12.2018 р. N 1944)

отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники в обов'язковому порядку ознайомлюються із заходами щодо дотримання принципу конфіденційності;

надавачі соціальної послуги інформують отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників щодо нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації.

VIII. Зміст соціальної послуги стаціонарного догляду

1. Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги стаціонарного догляду, передбачають (додаток 3):

забезпечення умов для стаціонарного перебування, харчуванням;

допомога у дотриманні особистої гігієни, самообслуговуванні;

спостереження за станом здоров'я та організація надання медичної допомоги, у тому числі відповідно до призначень лікарів;

надання реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальних програм реабілітації;

організація денної зайнятості та дозвілля, психологічна підтримка.

2. Вимоги до виконання завдань щодо самообслуговування отримувачем соціальної послуги:

завдання особистого догляду підлягають конкретизації та реєстрації їх виконання;

заходи особистого догляду здійснюються при зачинених дверях або за ширмою та з обмеженою кількістю помічників тільки надавачем соціальної послуги, який має спеціальну підготовку та навички.

3. Отримувачу соціальної послуги з високим ступенем залежності від сторонньої допомоги надається сприяння у виконанні самостійно або за допомогою помічника таких дій:

тримати зубну щітку, вішати рушник, класти мило, відвідувати туалет тощо;

у разі виникнення у отримувача соціальної послуги проблем або дискомфорту під час здійснення заходів особистого догляду вони надавачем соціальної послуги припиняються, з'ясовуються причини та здійснюється їх перегляд;

надавачем соціальної допомоги забезпечується передача інформації іншому надавачу соціальної послуги щодо здійснення заходів особистого догляду у разі зміни, заміни, відпустки;

надавач соціальної послуги уникає виконання заходів догляду, які отримувач соціальної послуги в змозі здійснити самостійно.

4. Зміст та обсяг соціальної послуги стаціонарного догляду для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги та зазначаються в договорі на отримання соціальної послуги стаціонарного догляду.

Орієнтовний час, необхідний для виконання кожного заходу, що складає зміст соціальної послуги, та їх періодичність наведено в додатку 3 до цього Державного стандарту.

IX. Використання ресурсів під час організації надання соціальної послуги стаціонарного догляду

1. Суб'єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує необхідну кількість працівників відповідно до потреб отримувачів соціальної послуги згідно зі штатним розписом, складеним в установленому законодавством порядку.

2. Безпосереднє надання соціальної послуги здійснюється надавачами соціальної послуги з дотриманням вимог законодавства про інформацію та законодавства про захист персональних даних. Суб'єкт, що надає соціальну послугу, у разі потреби може залучати до надання соціальної послуги інших фахівців, зокрема психологів, реабілітологів, юристів тощо.

Для виконання заходів, обумовлених в індивідуальному плані та договорі про надання соціальної послуги, суб'єкт, що надає соціальну послугу, на договірних засадах може залучати для виконання цієї роботи інші підприємства, установи, організації, фізичних осіб, зокрема волонтерів, тощо.

3. Працівники повинні володіти знаннями й навичками та відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним "Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги", затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 29 березня 2017 року N 518.

(пункт 3 розділу IX із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 26.12.2018 р. N 1944)

4. Суб'єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів із:

підвищення кваліфікації надавачів соціальної послуги;

формального та неформального професійного навчання надавачів соціальної послуги;

проведення атестації надавачів соціальної послуги.

5. Суб'єкт, що надає соціальну послугу, розробляє і затверджує посадові інструкції надавачів соціальної послуги.

6. Надавач соціальної послуги повинен проходити обов'язкові профілактичні медичні огляди відповідно до законодавства.

X. Приміщення та обладнання

1. Суб'єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує наявність необхідної кількості приміщень для здійснення заходів з надання соціальної послуги (кімнати для проживання, санітарно-гігієнічних процедур, прийому їжі, відпочинку, сну, дозвілля, приміщення для персоналу тощо).

2. Приміщення суб'єкта, що надає соціальну послугу, мають відповідати санітарним та протипожежним вимогам і бути забезпечені гарячим і холодним безперебійним водопостачанням та водовідведенням, освітленням, опаленням згідно з вимогами законодавства, обладнані засобами безперешкодного доступу для осіб з обмеженими можливостями відповідно до державних будівельних норм.

3. Суб'єкт, що надає соціальну послугу, для забезпечення виконання заходів з надання цієї соціальної послуги повинен мати:

твердий та м'який інвентар (меблі, постіль, одяг, посуд тощо);

мийні та дезінфікуючі засоби;

лікарські засоби для надання першої медичної допомоги;

транспорт (за потреби), пристосований для перевезення отримувачів соціальної послуги, тощо.

4. Суб'єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує надавачів соціальної послуги робочим місцем, обладнанням, інвентарем, витратними матеріалами та робочим одягом, необхідними для виконання їхніх обов'язків зі здійснення стаціонарного догляду.

XI. Інформаційно-методичне забезпечення організації та надання соціальної послуги стаціонарного догляду

1. Суб'єкт, що надає соціальну послугу, організовує інформаційно-методичне забезпечення своєї діяльності, зокрема забезпечує своїх працівників нормативно-правовими актами, методичними та іншими матеріалами у сфері надання соціальних послуг.

2. Суб'єкт, що надає соціальну послугу, створює можливості для підвищення кваліфікації надавачів соціальної послуги, зокрема щодо обміну досвідом надавачів з іншими суб'єктами, що надають соціальну послугу.

XII. Взаємодія з іншими суб'єктами, що надають соціальну послугу стаціонарного догляду

Суб'єкт, що надає соціальну послугу, організовує виконання заходів з надання цієї соціальної послуги із залученням (за потреби та на договірній основі) інших підприємств, установ, організацій та фізичних осіб.

XIII. Оцінка ефективності надання соціальної послуги стаціонарного догляду

1. Оцінка ефективності надання соціальної послуги стаціонарного догляду здійснюється під час проведення зовнішнього та внутрішнього оцінювання якості зазначеної соціальної послуги.

2. Суб'єкт, що надає соціальну послугу, здійснює опитування отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників з метою отримання відгуків стосовно організації та надання соціальної послуги.

Результати опитувань обговорюються під час проведення аналізу діяльності суб'єкта, що надає соціальну послугу, та надавачів соціальної послуги і враховуються в подальшій роботі з метою підвищення ефективності та якості надання соціальної послуги.

XIV. Документація, що застосовується під час організації процесу надання соціальної послуги стаціонарного догляду

Суб'єкт, що надає соціальну послугу, здійснює свою діяльність відповідно до установчих документів (положень, статутів), цивільно-правових договорів (для фізичних осіб - підприємців).

Документація ведеться, оформляється та зберігається відповідно до вимог законодавства.

XV. Механізми оцінки дотримання стандарту стаціонарного догляду

1. Діяльність суб'єкта, що надає соціальну послугу, підлягає внутрішній та зовнішній оцінкам на відповідність професійним вимогам та законодавству України.

Для проведення внутрішньої та зовнішньої оцінок якості надання соціальної послуги застосовуються показники якості соціальної послуги стаціонарного догляду, наведені в додатку 4 до цього Державного стандарту.

Результати проведення внутрішньої та зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги оприлюднюються і поширюються серед отримувачів соціальної послуги, їхніх законних представників, населення адміністративно-територіальної одиниці, де здійснює свою діяльність суб'єкт, що надає соціальну послугу.

2. Суб'єкт, що надає соціальну послугу, проводить не рідше ніж один раз на рік внутрішнє оцінювання своєї діяльності щодо відповідності соціальної послуги, що ним надається, вимогам цього Державного стандарту та вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків.

3. До процедури проведення оцінювання залучаються надавачі соціальної послуги, отримувачі соціальної послуги та/або їхні законні представники.

З цією метою розробляється і впроваджується процедура консультацій з отримувачами соціальної послуги, їх законними представниками, членами їхніх сімей щодо відповідності обсягу, змісту, умов та порядку надання соціальної послуги вимогам, встановленим у цьому Державному стандарті.

4. Суб'єкти, що надають соціальну послугу, підлягають зовнішньому оцінюванню, що здійснюється місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами відповідно до законодавства.

5. Суб'єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо:

інформування отримувачів соціальної послуги, їхніх законних представників про проведення та результати зовнішнього оцінювання діяльності суб'єкта, що надає соціальну послугу;

забезпечення безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників до органу, що здійснює зовнішнє оцінювання.

XVI. Фінансово-економічне обґрунтування вартості соціальної послуги стаціонарного догляду

1. Вартість соціальної послуги розраховується з урахуванням собівартості послуги, адміністративних витрат і податку на додану вартість відповідно до законодавства.

2. Вартість соціальної послуги, що надається за рахунок коштів місцевих бюджетів, формується з урахуванням фінансових можливостей відповідних місцевих бюджетів.

 

Начальник Управління
у справах людей похилого віку
та надання соціальних послуг

О. Суліма

 

ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ
індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги стаціонарного догляду

1. Ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з числа осіб похилого віку та осіб з інвалідністю з фізичними та/або сенсорними порушеннями визначається на підставі оцінювання можливості виконання елементарних та складних дій.

Таблиця 1

Ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги стаціонарного догляду

Група рухової активності

Сума балів за шкалами Бартела і Лаутона

Ступінь

Характеристика ступенів індивідуальної потреби

1

2

3

4

I група

127

0

Сторонньої допомоги не потребує

II група

100 - 126

1

Основні види елементарних дій (вмивання, одягання, взування, контроль сечовиділення та дефекації, прийняття ванни, душу, користування туалетом, харчування, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі.
Основні види складних дій (приготування їжі, прийом ліків, користування телефоном, транспортом, ведення домашнього господарства, прибирання, прання, заняття рукоділлям, розпоряджання особистими фінансами, здійснення покупок у магазинах й отримання послуг в організаціях району, у якому мешкає) виконує самостійно й у повному обсязі.
Пересувається поза помешканням і двором без віддалення на великі відстані. Користується транспортом. Має труднощі під час підіймання крутими сходами.
Може потребувати сторонньої допомоги під час здійснення покупок чи отримання послуг в організаціях району, у якому мешкає.
Незначна залежність від сторонньої допомоги.
З огляду на наявні фактори ризику отримувач соціальної послуги може потребувати сторонньої допомоги й догляду у незначному обсязі (часткової сторонньої підтримки потребує виконання отримувачем соціальної послуги менше ніж 10 % простих і складних дій)

III група

88 - 99

2

Основні види елементарних дій (вмивання, одягання, взування, контроль сечовиділення та дефекації, користування туалетом, харчування, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі.
Основні види складних дій (приготування їжі, прийом лікарських засобів, користування телефоном, транспортом, розпоряджання особистими фінансами) виконує самостійно й у повному обсязі.
Пересувається в межах двору біля помешкання й на невеликі відстані.
Користується транспортом. Має труднощі під час підіймання сходами.
Ванну чи душ приймає самостійно, може періодично потребувати сторонньої допомоги (присутність сторонньої особи з метою уникнення травм).
Може потребувати незначної допомоги у веденні домашнього господарства, часткової допомоги під час прання, заняття рукоділлям, здійснення покупок у магазинах чи отримання послуг в організаціях, віддалених від місця проживання.
Помірно виражена залежність від сторонньої допомоги. Отримувач соціальної послуги може потребувати помірного обсягу сторонньої допомоги й догляду з огляду на наявні обмеження у життєдіяльності, умовах проживання, а також на фактори ризику (часткової сторонньої допомоги може потребувати виконання отримувачем соціальної послуги до 20 % простих і складних дій)

76 - 87

3

Основні види елементарних дій (вмивання, контроль сечовиділення та дефекації, користування туалетом, харчування, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі.
Види складних дій (прийом лікарських засобів, користування телефоном, розпоряджання особистими фінансами) виконує самостійно й у повному обсязі.
Пересування в основному обмежується помешканням. Може пересуватися на невеликі відстані самостійно чи із супроводом пішки або на транспорті.
Може мати значні труднощі під час підіймання сходами або не у змозі самостійно підніматися сходами без сторонньої допомоги.
Під час прийняття ванни чи душу може потребувати часткової сторонньої допомоги.
Може потребувати незначної допомоги під час вдягання та взування, приготування їжі, ведення домашнього господарства, прання, здійснення покупок у магазинах чи отримання послуг в організаціях, віддалених від місця проживання.
Помірно виражена залежність від сторонньої допомоги.
Отримувач соціальної послуги може потребувати помірного обсягу сторонньої допомоги й догляду з огляду на наявні обмеження у життєдіяльності, умовах проживання, а також на фактори ризику (часткової і повної сторонньої допомоги може потребувати виконання отримувачем соціальної послуги до 40 % простих і складних дій)

63 - 75

4

Основні види елементарних дій (вмивання, контроль сечовиділення та дефекації, користування туалетом, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі.
Види складних дій (прийом лікарських засобів, користування телефоном, розпоряджання особистими фінансами) виконує самостійно й у повному обсязі.
Пересування обмежується помешканням.
Зрідка може пересуватися на невеликі відстані самостійно чи із супроводом пішки або на транспорті.
Не може пересуватися сходами без сторонньої допомоги.
Може потребувати часткової сторонньої допомоги під час вдягання та взування, приготування та прийому їжі, ведення домашнього господарства, прання, у ванні чи душі.
Потребує допомоги під час здійснення покупок у магазинах чи отримання послуг в організаціях.
Отримувач соціальної послуги має виражену залежність від сторонньої допомоги й догляду, у тому числі з огляду на наявні обмеження у життєдіяльності, умовах проживання, а також на фактори ризику (часткової і повної сторонньої допомоги й догляду потребує виконання отримувачем соціальної послуги до 50 % простих і складних дій)

IV група

54 - 62

5

Основні види елементарних дій (вмивання, контроль сечовиділення та дефекації, користування туалетом, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно й у повному обсязі.
Види складних дій (прийом лікарських засобів, користування телефоном, розпоряджання особистими фінансами) виконує самостійно й у повному обсязі.
Пересування обмежується помешканням.
Зрідка із супроводом може пересуватися на невеликі відстані пішки або на транспорті.
Не може пересуватися сходами без сторонньої допомоги. Може вести невелике домашнє господарство за великих затрат часу. Не може прати великі речі.
Може потребувати часткової сторонньої допомоги у ванні чи душі, під час одягання та взування, приготування й прийому їжі.
Потребує допомоги під час здійснення покупок у магазинах чи отримання послуг в організаціях.
Отримувач соціальної послуги має виражену залежність від сторонньої допомоги й догляду, у тому числі з огляду на наявні обмеження у життєдіяльності, умовах проживання, а також на фактори ризику (часткової і повної сторонньої допомоги й догляду потребує виконання отримувачем соціальної послуги до 90 % простих і складних дій)

43 - 53

6

Може вмиватися, розчісуватися, чистити зуби, взуватися і вдягатися, приймати їжу із частковою сторонньою допомогою. Може частково контролювати сечовиділення та дефекацію.
Пересування в основному обмежене кімнатою. Зрідка може виходити у двір із супроводом.
Приймає ванну чи душ зі сторонньою допомогою. Користується туалетом зі сторонньою допомогою (потребує допомоги для рівноваги, під час вдягання, роздягання).
Основні види домашнього господарства вести не у змозі. Може приготувати найпростіші страви й випрати невеликі речі.
Потребує допомоги під час здійснення покупок у магазинах чи отримання послуг в організаціях.
Може користуватись телефоном.
Приймає ліки самостійно чи з незначною допомогою. Може розпоряджатися особистими фінансами.
Отримувач соціальної послуги має виражену залежність від сторонньої допомоги й догляду, у тому числі з огляду на наявні обмеження у життєдіяльності, умовах проживання, а також на фактори ризику (часткової і повної сторонньої допомоги й догляду потребує виконання отримувачем соціальної послуги до 100 % простих і складних дій, із них 60 % і більше потребують часткової сторонньої допомоги)

32 - 42

7

Може вмиватися, розчісуватися, чистити зуби, взуватися і вдягатися, приймати їжу, приймати ванну чи душ зі сторонньою допомогою.
Користується туалетом зі сторонньою допомогою (потребує допомоги для збереження рівноваги, під час вдягання, роздягання).
Пересування обмежене кімнатою.
Переходячи з ліжка на крісло, іноді потребує мінімальної допомоги чи нагляду.
Не може вести домашнє господарство, готувати навіть найпростіші страви, прати.
Викликає труднощі самостійний прийом лікарських засобів.
Часто не у змозі розпоряджатися власними фінансами.
Може користуватися телефоном з незначною допомогою.
Отримувач соціальної послуги повністю залежний від сторонньої допомоги й догляду, у тому числі з огляду на наявні обмеження у життєдіяльності, умовах проживання, а також на фактори ризику (часткової і повної сторонньої допомоги й догляду потребує виконання отримувачем соціальної послуги до 100 % простих і складних дій, із них тільки близько 50 % потребують часткової сторонньої допомоги)

V група

25 - 31

8

Приймає ванну чи душ, вмивається, розчісується, чистить зуби, вдягається, взувається зі сторонньою допомогою. Потребує часткової допомоги під час прийому їжі.
Сечовиділення й дефекацію може контролювати повністю або частково.
Пересування обмежене ліжком і простором навколо нього. Переходячи з ліжка на крісло, може потребувати часткової сторонньої допомоги. Користуватися туалетом може самостійно чи зі сторонньою допомогою (крісло-туалет біля ліжка чи судно).
Користується телефоном чи має труднощі під час користування ним.
Не може самостійно готувати їжу, вести домашнє господарство, прати, займатися рукоділлям.
Не може самостійно приймати ліки й розпоряджатися особистими фінансами.
Отримувач соціальної послуги повністю залежний від сторонньої допомоги. Часткова залежність складає менше ніж 50 % випадків виконання простих і складних дій, зумовлена станом здоров'я й труднощами із пересуванням

12 - 24

9

Отримувач соціальної послуги постійно перебуває у ліжку.
Потребує сторонньої допомоги, переходячи з ліжка на крісло.
Може здійснювати активні рухи у межах ліжка. Може самостійно сидіти.
Сідає самостійно чи з незначною допомогою. Контролює сечовиділення й дефекацію частково чи повністю. Користується судном чи кріслом-туалетом.
Отримувач соціальної послуги повністю залежний від сторонньої допомоги

0 - 11

10

Отримувач соціальної послуги постійно перебуває у ліжку.
Пересувається тільки зі сторонньою допомогою.
Вмивання, купання, вдягання й роздягання, прийом їжі здійснює тільки зі сторонньою допомогою.
Не може самостійно сідати й сидіти. Не контролює сечовиділення й дефекацію. Необхідний постійний цілодобовий догляд.
Отримувач соціальної послуги повністю залежний від сторонньої допомоги

2. Вивчення можливості виконання отримувачем соціальної послуги різних видів життєдіяльності здійснюється за допомогою анкетування, яке проводиться з використанням шкали оцінювання можливості виконання елементарних дій (таблиця 2) та шкали оцінювання можливості виконання складних дій (таблиця 3) з метою визначення:

залежності від будь-якої сторонньої допомоги (фізичної, словесної, нагляду)*;

можливості самостійно задовольняти свої основні життєві потреби;

ступеня залежності** і передбачуваної тривалості індивідуальних потреб у сторонній допомозі, причин, що їх викликають.

3. Ступінь залежності отримувача соціальної послуги від сторонньої допомоги визначається оптимальним для конкретної ситуації методом - шляхом опитування отримувача соціальної послуги, законних представників, членів його сім'ї, надавача соціальної послуги; шляхом здійснення фахівцями безпосереднього спостереження за отримувачем соціальної послуги.

4. Під час застосування зазначених шкал обрані відповіді на питання мають відображати реальні дії отримувача соціальної послуги. Оцінювання проводиться на підставі інформації за попередні 24 - 48 годин (за потреби оцінювання проводиться за довший період часу).

5. За шкалою оцінювання можливості виконання елементарних дій оцінюють повсякденну діяльність людини за допомогою 10 критеріїв, що стосуються сфери самообслуговування та можливості пересуватися (таблиця 2). Оцінюють рівень виконання елементарних дій за сумою балів, визначених для кожного отримувача соціальної послуги за кожним із розділів цієї шкали. Максимальний результат становить 100 балів, мінімальний - 0 балів.

Таблиця 2

Шкала оцінювання можливості виконання елементарних дій

N
з/п

Критерій

Характеристика

Бали

1

2

3

4

1

Прийом їжі

Приготування до прийому їжі й прийом їжі здійснює самостійно, користується посудом, столовими приборами й побутовою технікою без труднощів

10

Приготування до прийому їжі й прийом їжі здійснює самостійно, але за довший проміжок часу

9

Приготування до прийому їжі й прийом їжі здійснює самостійно із застосуванням спеціального посуду й технічних засобів реабілітації (далі - ТЗР)

8

Насилу здійснює самостійно або за допомогою ТЗР приготування до прийому їжі й прийом їжі

7

Приймає їжу самостійно або за допомогою ТЗР, але не може приготуватися до прийому їжі (покласти їжу в тарілку чи налити рідину у склянку тощо)

6

Потребує нагляду чи незначної сторонньої допомоги під час приготування до прийому їжі й прийому їжі (під час розрізання продуктів, приготування бутербродів) (до 25 % дій чи часу прийому їжі)

5

Необхідний постійний нагляд або часткова допомога під час прийому їжі (до 50 % дій чи часу прийому їжі)

3

Потребує значного обсягу допомоги під час прийому їжі

1

Не може самостійно приймати їжу

0

2

Купання

Приймає ванну чи душ самостійно без труднощів

5

Приймає ванну чи душ самостійно з труднощами

4

Потребує нагляду чи незначної сторонньої допомоги під час прийому ванни чи душу, наприклад під час виходу з ванни чи душу, роздягання (до 25 % дій чи часу)

3

Потребує сторонньої допомоги під час прийому ванни чи душу (до 50 % дій чи часу)

2

Потребує значного обсягу сторонньої допомоги під час прийому ванни чи душу

1

Купання здійснюється тільки зі сторонньою допомогою в межах ліжка, у тому числі за допомогою ванни-простирадла

0

3

Особистий туалет (вмивання, розчісування, чищення зубів, бриття, маніпуляції із зубними протезами)

Самостійно без труднощів

5

Самостійно з труднощами

4

Потребує нагляду чи незначної сторонньої допомоги (до 25 % дій чи часу)

3

Потребує сторонньої допомоги (до 50 % дій чи часу)

2

Потребує значного обсягу сторонньої допомоги

1

Не може самостійно

0

4

Одягання і взування

Вдягається і взувається самостійно без труднощів

10

Вдягається і взувається самостійно із застосуванням ТЗР без труднощів

9

Повільно вдягається і взувається самостійно або із застосуванням ТЗР

8

З труднощами вдягається і взувається самостійно або із застосуванням ТЗР

7

Під час вдягання і взування потребує нагляду чи незначної сторонньої допомоги, наприклад, під час застібання ґудзиків, зав'язування шнурків (до 25 % дій чи часу)

5

Потребує сторонньої допомоги під час вдягання і взування (до 50 % дій чи часу)

3

Потребує значного обсягу сторонньої допомоги під час вдягання і взування

1

Не може самостійно вдягатися і взуватися

0

5

Контроль дефекації

Повністю контролює, за потреби може використовувати клізму чи свічки без сторонньої допомоги

10

Має функціонуючу колостому, за якою доглядає самостійно із застосуванням калоприймача

8

Інциденти не частіше 1 разу на тиждень або потребує допомоги під час використання клізми і свічок (не частіше 1 разу на тиждень)

5

Періодично (2 - 3 рази на тиждень) не контролює дефекацію або потребує використання клізми, яку ставить надавач догляду, або має функціонуючу колостому, за якою може доглядати самостійно з частковою сторонньою допомогою із застосуванням калоприймача

2

Практично не контролює (порушення понад 3 рази на тиждень), за колостомою доглядати самостійно не може

1

Постійно не контролює або потребує застосування клізми чи догляду за колостомою, що здійснюватиме надавач соціальної послуги догляду

0

6

Контроль сечовиділення

Повністю контролює без сторонньої допомоги

10

Самостійно справляється з уростомою із застосуванням сечоприймача та інших спеціальних засобів або самостійно справляється з катетером

8

Випадкові інциденти не частіше 1 разу на добу

5

Періодично (2 - 3 рази на добу) не контролює сечовиділення або має функціонуючу уростому, за якою може доглядати з частковою сторонньою допомогою із застосуванням сечоприймача

2

Практично не контролює (порушення понад 3 рази на добу), за уростомою доглядати самостійно не може, користується підгузками

1

Постійно не контролює чи потребує використання катетера, яким не може користуватися самостійно; постійно користується підгузками або відмовляється від їх використання (внаслідок психічних порушень чи інших причин)

0

7

Відвідування і здійснення туалету

Відвідує й здійснює туалет самостійно без труднощів

10

Відвідує й здійснює туалет самостійно із застосуванням ТЗР

9

Насилу відвідує й здійснює туалет із використанням крісла-туалету, ТЗР без сторонньої допомоги

7

Потребує незначної сторонньої допомоги й нагляду під час відвідування й здійснення туалету, застосування крісла-туалету, наприклад, для збереження рівноваги, під час роздягання, вдягання й інших дій

5

Потребує значної сторонньої допомоги під час відвідування й здійснення туалету

3

Потребує постійної сторонньої допомоги під час відвідування й здійснення туалету

2

Туалет здійснюється тільки із застосуванням спеціальних засобів безпосередньо у ліжку (судно, підгузки)

0

8

Вставання й перехід з ліжка

Переходить самостійно без труднощів

15

Переходить за допомогою ТЗР без труднощів

12

Під час переходу потребує нагляду (чи мінімальної допомоги)

10

Переходить самостійно чи за допомогою ТЗР з труднощами

7

Може самостійно сидіти у ліжку, під час переходу необхідна часткова стороння допомога

5

Може сидіти, але перехід здійснюється за постійної сторонньої допомоги

3

Може сідати й сидіти тільки за підтримки, перехід здійснюється за постійної сторонньої допомоги

1

Не може сидіти й вставати з ліжка навіть за сторонньої допомоги

0

9

Пересування

Може без сторонньої допомоги пересуватися на відстань понад 500 метрів. Може ходити помешканням без сторонньої допомоги

15

Може без сторонньої допомоги самостійно пересуватися на відстань понад 500 метрів із застосуванням ТЗР. Може ходити помешканням без сторонньої допомоги

14

Може без сторонньої допомоги самостійно пересуватися на відстань понад 500 метрів із застосуванням ТЗР повільно і з труднощами. Може ходити помешканням без сторонньої допомоги

11

Може пересуватися зі сторонньою допомогою в межах 500 метрів. Може ходити помешканням без сторонньої допомоги

10

Може самостійно пройти до 100 метрів або пересувається за допомогою крісла-коляски. Пересувається помешканням повільно із зупинками на відпочинок

5

Може пройти до 100 метрів із застосуванням ТЗР. Помешканням пересувається з труднощами

3

Може пройти до 100 метрів тільки із сторонньою допомогою. Помешканням пересувається зі сторонньою допомогою

2

Не може самостійно пересуватися на відстань понад 50 метрів чи не у змозі пересуватися

0

10

Підіймання сходами

Може підійматись самостійно

10

Підіймається самостійно за допомогою ТЗР

9

Потребує багато часу для самостійного чи за допомогою ТЗР підіймання сходами

7

Потребує незначної сторонньої допомоги (чи нагляду)

5

Підійматися сходами може тільки зі сторонньою допомогою

2

Не у змозі підійматися сходами навіть зі сторонньою допомогою

0

 

Сума балів

 

 

6. За шкалою оцінювання можливості виконання складних дій оцінюють складні дії людини за 9 критеріями (таблиця 3). Оцінюють рівень виконання складних дій за сумою балів, визначених для кожного отримувача соціальної послуги, за кожним із розділів цієї шкали. Максимальний результат становить 27 балів, мінімальний - 10 балів.

Таблиця 3

Шкала оцінювання можливості виконання складних дій

N
з/п

Критерій

Характеристика

Бали

1

2

3

4

1

Користування телефоном

Може користуватися самостійно

3

Може користуватися тільки спеціально обладнаним телефоном (наприклад, через слабкий слух чи зір)

2,5

Може користуватися з невеликою допомогою чи набираючи тільки добре знайомі номери

2

Може говорити по телефону, якщо хтось набере потрібний номер

1,5

Не може користуватися

1

2

Пересування на відстані, куди не можна дійти пішки

Може пересуватися самостійно, у тому числі громадським транспортом чи на таксі. Планує поїздки самостійно

3

Може пересуватися самостійно, у тому числі громадським транспортом чи на таксі, після докладних словесних інструкцій

2,5

Може пересуватися самостійно, з незначною сторонньою допомогою, у тому числі громадським транспортом чи на таксі

2

Може пересуватися тільки з постійним супроводом громадським транспортом чи на таксі

1,5

Не пересувається

1

3

Дрібні покупки в магазині

Може робити покупки самостійно

3

Може робити покупки з незначною допомогою

2

Робить покупки за умови сторонньої допомоги й супроводу

1,5

Не у змозі робити покупки

1

4

Приготування їжі

Може готувати самостійно

3

Може готувати із напівфабрикатів

2,5

Може готувати з незначною допомогою

2

Може тільки розігрівати їжу

1,5

Не у змозі готувати

1

5

Ведення домашнього господарства

Може вести самостійно

3

Може виконувати самостійно нетрудомісткі види робіт

2,5

Може вести з незначною допомогою

2

Потребує сторонньої допомоги під час виконання більше ніж половини робіт

1,5

Не у змозі вести домашнє господарство

1

6

Дозвілля, у тому числі рукоділля

Дозвілля може організувати й займатися самостійно

3

Може організувати й займатися деякими видами самостійно

2,5

Може організувати дозвілля й займатися з незначною допомогою

2

Не у змозі організувати своє дозвілля й займатися самостійно

1

7

Прання

Може прати самостійно

3

Може прати самостійно тільки за допомогою пральної машини

2,5

Може прати самостійно з незначною допомогою (наприклад, під час розвішування білизни)

2

Потребує значного обсягу сторонньої допомоги

1,5

Не у змозі займатись пранням

1

8

Прийом лікарських засобів

Може приймати лікарські засоби самостійно (із правильним дозуванням у відповідний час)

3

Може приймати ліки самостійно з незначною допомогою (хтось визначає точну дозу й нагадує про необхідність прийняти ліки)

2

Може приймати лікарські засоби самостійно, якщо хтось постійно контролює їх прийом)

1,5

Не у змозі самостійно приймати лікарські засоби

1

9

Розпорядження особистими фінансами

Розпоряджається самостійно

3

Розпоряджається самостійно з незначною допомогою

2

Розпоряджається поточними витратами самостійно, але місячний бюджет розподілити не у змозі

1,5

Розпоряджатися не у змозі

1

 

Сума балів

 

 

____________
* Необхідність у нагляді й словесній допомозі означає, що отримувач соціальної послуги належить до категорії тих, хто потребує сторонньої допомоги (залежний).

** Категорія "незалежний" допускає використання допоміжних технічних засобів реабілітації.

7. Рівень індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з числа повнолітніх осіб з інвалідністю з інтелектуальними порушеннями визначається на підставі оцінювання навичок проживання за основними категоріями (таблиця 4) і зазначається у картці визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги (таблиця 5) та оцінювання можливості виконання елементарних та складних дій (для визначення ступеня рухової активності).

8. Оцінюють навички проживання отримувача соціальної послуги фахівці мультидисциплінарної команди у присутності законних представників отримувача соціальної послуги, родичів та інших осіб, які здійснюють догляд за ним та знають про його навички.

9. Для кожної із 14 категорій життєдіяльності запропоновано 25 характеристик володіння навичками, поділених за складністю на 5 рівнів (від найнижчого до високого) по 5 характеристик для кожного. За кожне підтвердження наявності в оцінюваної особи певної характеристики нараховується один бал.

10. Оцінювання навичок проживання починається з найнижчого рівня. До наступного рівня оцінювання переходять за наявності ствердних відповідей щодо всіх п'яти характеристик, за які відповідно зараховується п'ять балів. Якщо на найнижчому рівні ствердними є відповіді на чотири або менше запитань, рівень володіння навичками оцінюється як найнижчий. Якщо на рівнях від базового до високого ствердними є три або чотири відповіді, зараховується цей рівень володіння навичками, якщо одна чи дві - попередній рівень.

11. Отримувач соціальної послуги може мати високий рівень навичок проживання за однією категорією, але базовий чи найнижчий - за іншою. Найнижчий рівень навичок для всіх категорій життєдіяльності означає, що особа не виявляє ознак розуміння необхідності виконання певних функцій та здатності їх виконувати без сторонньої допомоги і тому потребує значної підтримки фахівця.

12. У картці визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги зазначаються оцінки навичок проживання у балах.

При найнижчому рівні володіння навичками виконання елементарних та складних дій за 14 категоріями життєдіяльності (до 104 балів) потреба в соціальній послузі становить 105 годин на тиждень; при базовому рівні (від 105 до 141 бала) - 56 годин; при задовільному рівні (від 142 до 211 балів) - 35 годин послуги на тиждень.

Таблиця 4

Шкала оцінювання навичок проживання за основними категоріями

N
з/п

Категорії

Рівень навичок проживання за категоріями

Характеристика володіння навичками

1

2

3

4

1

Управління фінансами / обізнаність у сфері споживання

Найнижчий

 Відрізняє гроші від папірців.
  Розуміє, що гроші заробляють.
  Розуміє, що в магазині товари без грошей не дають.
  Відрізняє банк від магазину.
  Розуміє, у якому магазині та що купують

Базовий

 Розуміє вартість монет та паперових грошей.
  Може здійснити покупки в магазині та порахувати решту.
  Має уявлення про різницю між розкішшю та необхідністю у харчуванні, транспорті, одязі, житлі.
  Знає різницю між ціною зі знижкою та звичайною ціною.
  Може визначити спосіб заощадження грошей на покупках

Задовільний

 Знає, як відкрити банківський рахунок (розрахунковий або ощадний).
  Знає, як зробити та зняти банківський вклад.
  Може обмежити бюджет на один тиждень (демонструє деяке вміння заощаджувати).
  Розуміє різницю між нарахованою та фактично отриманою заробітною платою.
  Може використовувати калькулятор, щоб додавати, віднімати, ділити і множити

Добрий

 З допомогою може скласти місячний бюджет, що покриває витрати для самостійного життя.
  Стійкий до впливів маркетингових кампаній (розпродажів, акцій, дешевих кредитів тощо).
  Знає, як звернутися в банк та отримати виписку з банківського рахунку.
  Може порівнювати магазини відповідно до цін у них.
  Знає, як обрізати і використовувати різноманітні акційні купони

Високий

 Може заощадити та відкласти кошти для непередбачуваних ситуацій, сезонних рахунків тощо.
  Розуміє, що означають покупки в кредит, відсотки та пеня.
  Розуміє, що таке відрахування із заробітної плати, податки, страхування.
  Може заповнити коротку форму для податкової декларації.
  Має регулярну програму заощадження

2

Організація харчування

Найнижчий

 Миє руки перед їжею без нагадування.
  Розуміє, які продукти можна їсти без приготування, а які потрібно обробляти та готувати.
  Знає, що овочі та фрукти потрібно мити, чистити.
  Користується столовими приборами, такими як ложка, виделка.
  Прибирає після себе посуд зі столу

Базовий

 Миє руки перед вживанням чи приготуванням їжі.
  Поводиться належним чином за столом.
  Може замовити їжу у кафе чи закладі швидкого харчування.
  Знає про продукти, які рекомендовано вживати для підтримки здорового способу життя.
  Знає назви кухонного приладдя та як його використовувати

Задовільний

 Може замовити їжу в ресторані, використовуючи меню.
  Може приготувати сніданок чи обід на одну людину.
  Може скласти список необхідних покупок для походу в магазин.
  Може ефективно і безпечно використовувати кухонне приладдя для приготування їжі (ножі, тертки, консервні ножі, картоплечистки тощо).
  Уміє правильно накрити на стіл

Добрий

 Виявляє продукти, які швидко псуються і мають зберігатися в холодильнику.
  Розрізняє ознаки зіпсованої їжі.
  Уміє дотримуватися інструкцій з приготування консервованих або заморожених продуктів.
  Уміє купувати продукти для тижневого меню та не перевищувати бюджет на продукти харчування.
  Уміє здійснити покупки у магазині (обрати товари зі списку покупок та сплатити за них касиру)

Високий

 Готує страви за рецептами.
  Уміє змінити рецепт, щоб приготувати страву для більшої чи меншої кількості людей.
  Розуміє, як використовувати товари до закінчення терміну придатності для запобігання їх псуванню.
  Уміє планувати щотижневе меню із поживних страв.
  Розуміє та вміє використовувати ціни для порівняння магазинів

3

Зовнішній вигляд, дотримання правил особистої гігієни

Найнижчий

 Одягається з допомогою інших осіб.
  Користується туалетом і купається з допомогою інших.
  Миє руки, чистить зуби, розчісує волосся з допомогою.
  Може поголитися з допомогою (для чоловіків). Може з допомогою дотримуватися правил особистої гігієни, у тому числі при менструальному циклі (для жінок).
  Замінює брудний одяг з нагадуванням/допомогою

Базовий

 Самостійно одягається і взувається відповідно до сезону.
  Знає, коли потрібно змінити білизну і брудний одяг.
  Самостійно купається.
  Використовує мило, шампунь, дезодорант, крем для гоління, інші засоби з урахуванням статі.
  Регулярно самостійно чистить зуби

Задовільний

 Регулярно приймає душ та миється.
  Доглядає за волоссям, підтримує його чистим та охайним.
  Може самостійно скористатися послугами перукарні.
  Одягається в досить чистий одяг.
  Сушить взуття за потреби

Добрий

 Може читати етикетки на одязі та визначити спосіб прання відповідних речей.
  Може сортувати одяг для прання в пральній машині.
  Знає вартість та може запланувати в бюджеті гроші для спеціальних процедур з волоссям, нігтями (фарбування, плетіння, манікюр тощо).
  Може самостійно прасувати одяг.
  Може пришивати ґудзики і робити дрібний ремонт одягу

Високий

 Може прати речі руками, виконуючи інструкції на етикетці.
  Знає, який одяг потрібно надягнути майже для будь-якої події.
  За потреби може віднести до ательє одяг для складного ремонту, орієнтується в послугах ательє та цінах.
  Знає, яка косметика підходить саме йому/їй.
  Уміє безпечно користуватися побутовою технікою для догляду за власною зовнішністю (феном, електробритвою, електроепілятором тощо)

4

Здоров'я

Найнижчий

 Може сказати, що погано себе почуває.
  Може показати/сказати, де болить.
  Знає, що таке ліки, де вони зберігаються і продаються.
  Не бере ліки без дозволу.
  Розуміє, що у разі хвороби потрібно звертатися до лікаря

Базовий

 Знає, що не можна брати чужі ліки, і не бере їх.
  Знає, що вживання наркотиків, алкоголю або тютюну шкодить здоров'ю.
  Знає основи анатомії людини.
  Знає про методи контрацепції.
  Знає, як і де отримати невідкладну медичну допомогу

Задовільний

 Може розпізнавати й описувати симптоми застуди, грипу та інших найбільш поширених захворювань.
  Погоджується пройти медичні процедури на прохання людини, котрій довіряє.
  Знає, що робити при незначному порізі, опіку чи як витягнути скабку.
  Розуміє ризики вагітності та захворювань, що передаються статевим шляхом.
  Розуміє ризики зловживання наркотиками і алкоголем

Добрий

 Може доглядати за собою під час застуди чи грипу, виміряти собі температуру.
  Розпізнає/правильно вживає ліки, які продаються без рецептів.
  Може викликати лікаря або записатися до нього на прийом і дотримуватися лікарських інструкцій.
  Вміє без нагляду безпечно приймати ліки, що входять до аптечки першої допомоги.
  Знає методи контролю народжуваності (контрацепції), як їх отримати і запобігти поширенню захворювань, що передаються статевим шляхом

Високий

 Усвідомлює необхідність здорового харчування, фізичних вправ, правильного харчування та інших профілактичних заходів для здорового способу життя.
  Може визначити, коли треба звернутися в лікарню за невідкладною допомогою та коли піти до сімейного лікаря чи в поліклініку.
  Усвідомлює необхідність повноцінного сну та прогулянок на свіжому повітрі.
  Знає про заклади планування сім'ї.
  Знає, що таке належне допологове спостереження

5

Утримання помешкання

Найнижчий

 Знає, що потрібно дотримуватися чистоти в помешканні.
  Відрізняє брудне помешкання від чистого.
  Може прибрати брудний посуд зі столу.
  Знає назви основних предметів для прибирання і де вони зберігаються.
  Може скласти свій одяг з допомогою інших

Базовий

 Може мити посуд, використовуючи мийні засоби та гарячу воду.
  Може поміняти лампочку.
  Може застелити ліжко.
  Може самостійно винести сміття.
  Як правило, кладе речі на їхні місця

Задовільний

 Вміє правильно використовувати пилосос і чистити його, чистити туалет та ванну.
  Може міняти постільну білизну.
  Знає, як не допустити засмічення раковини й унітаза.
  Знає, як підмітати й мити підлогу, вікна, витирати пил.
  Знає відповідні мийні засоби для різних видів очищення

Добрий

 Знає, як користуватися вантузом для прочищення унітаза чи раковини.
  Може розморожувати холодильник, якщо це необхідно.
  Знає, як економити енергію і воду.
  Виконує рутинні та генеральні прибирання, щоб підтримувати будинок в досить чистому стані.
  Правильно використовує ящики і шафи для зберігання речей

Високий

 Знає, що ремонт має виконувати власник будинку, і може подати запит щодо проведення ремонтних робіт.
  Може зробити невеликий побутовий ремонт.
  Може поміняти запобіжник або вимикач.
  Може виміряти вікно для встановлення жалюзі чи штор.
  Знає, як позбутися тарганів і як не допустити появи шкідників тощо

6

Обізнаність у сфері нерухомості

Найнижчий

 Може відрізнити житловий будинок від будинку іншого призначення.
  Може сказати, в якому будинку проживає (приватний чи багатоквартирний).
  Знає деяких людей, з якими проживає в будинку.
  Знає працівників, які регулярно надають йому/їй послуги для задоволення базових потреб (догляду).
  Розуміє, до кого звертатися з питаннями про умови проживання

Базовий

 Розуміє поняття "здається в оренду".
  Знає, як дістатися до аварійного виходу в будівлі (за його наявності).
  Може правильно написати свою адресу.
  Розрізняє в межах спільного приміщення, до яких кімнат може входити без дозволу, а до яких має постукати.
  Може самостійно без допомоги користуватися ліфтом

Задовільний

 Може читати і розуміє оголошення про оренду.
  Розуміє основні терміни (власне житло, оренда, попросити довідку тощо).
  Може розрахувати витрати, пов'язані з орендою різного виду житла.
  Знає правила поведінки із сусідами.
  Уміє звернутися по допомогу, щоб орендувати житло

Добрий

 Може визначити тип житла, що можна орендувати в рамках власного бюджету і відповідає сучасним вимогам щодо житла.
  Може розрахувати початковий внесок (депозити, плата за підключення, застава, оренда - перший місяць, придбання меблів та інших предметів домашнього вжитку).
  Може заповнити орендну заяву і обговорити її з орендодавцем.
  Знає, що потрібно оглянути квартиру, щоб переконатися, що господар будинку надав правдиву інформацію про квартиру та сусідів.
  Розуміє наслідки, якщо права інших мешканців щодо майна чи можливого шуму не дотримуються

Високий

 Демонструє здатність налагоджувати контакт та спілкуватися з іншими мешканцями й орендодавцем.
  Знає, як отримати допомогу, якщо є конфлікт з орендодавцем.
  Може викликати майстра у сфері комунальних послуг за потреби.
  Уміє враховувати права інших співмешканців у разі проживання в орендованій квартирі.
  Може регулярно сплачувати орендну плату та комунальні платежі

7

Користування транспортом

Найнижчий

 Знає, що можна пересуватися за допомогою транспорту.
  Може відрізнити громадський транспорт від приватного, вантажівку від легкового авто.
  Розрізняє різні види громадського транспорту.
  Знає, що за проїзд у громадському транспорті потрібно платити.
  Розуміє важливість дотримання правил дорожнього руху

Базовий

 Розуміє важливість безпеки та використовує ремені безпеки під час поїздки в авто.
  Ознайомлений із будь-якими формами доступного громадського транспорту.
  Знає найближчі зупинки громадського транспорту біля свого будинку.
  Знає вартість користування кожним видом громадського транспорту.
  Може самостійно дістатися на громадському транспорті від дому до установи, яку відвідує регулярно

Задовільний

 Може безпечно їздити на велосипеді.
  Вміє сплатити вартість поїздки або пред'явити документ про пільговий проїзд.
  Усвідомлює наслідки водіння без прав та страхування.
  Знає, як викликати таксі та приблизну вартість поїздки на таксі.
  Якщо є пояснення, може їздити в громадському транспорті з кількома пересадками

Добрий

 Може організувати щоденне пересування транспортом на роботу чи на навчання.
  Знає, що потрібно зробити, щоб отримати права водія.
  Знає дорожні знаки.
  Може полагодити велосипед.
  Може орієнтуватися по карті

Високий

 Може скористатися альтернативним маршрутом громадського транспорту у разі, якщо регулярний маршрут не працює.
  Знає, як здійснювати основне обслуговування автомобіля.
  Може оцінити вартість утримання та експлуатації автомобіля на місяць/рік, включаючи вклади і страхування.
  Уміє знайти інформацію про проїзд у громадському транспорті до іншого населеного пункту.
  Може здійснити проїзд в обидва кінці на міжміському громадському транспорті

8

Організація навчального процесу

Найнижчий

 Вміє читати.
  Розрізняє поняття "один" і "багато" на прикладі конкретних предметів.
  Може у складі групи проводити певний період часу за трудовою діяльністю (працетерапією) і для виконання роботи готовий освоювати певні трудові операції.
  Відрізняє робочий час від дозвілля і поводить себе відповідно.
  Розуміє, що кожен повинен працювати і що потрібно добре вчитися, щоб працювати

Базовий

 Має уподобання у певній сфері трудової діяльності під час групових занять із працетерапії.
  Виявляє бажання освоювати нові трудові навички під час групових або індивідуальних трудових занять.
  Розуміє поняття "професія" і виявляє бажання набути певної професії.
  Має реалістичний погляд на свою майбутню професію.
  Розуміє, що таке школа, професійне училище, технікум, університет

Задовільний

 Може заповнювати форми під час вступу на освітні програми.
  Має загальне уявлення про те, яка освіта необхідна для роботи, яку він/вона хоче виконувати.
  Може обговорювати освітні/професійні плани з вчителями/консультантами.
  Знає, як дізнатися про умови для вступу на навчальні програми.
  Має уявлення про те, де зможе працювати після отримання бажаної освіти

Добрий

 Знає, як писати конспекти.
  Розуміє різницю між лекцією та практичним заняттям.
  Розуміє освітні потреби/навички, необхідні для обраної роботи.
  Знає вартість навчальних курсів.
  Розуміє, що таке стипендія і як її отримати

Високий

 Може вибрати освітній заклад, де можна здобути бажану професію.
  Знає, де знайти і як отримати доступ до освіти або професійної підготовки в громаді.
  Знає, як отримати фінансову допомогу для додаткової освіти.
  Розуміє перспективи та можливі стандарти життя відповідно до рівня освіти і спеціалізованих навичок.
  Розуміє, що повинен про себе турбуватися сам, якщо буде здобувати освіту в іншому місті, і готовий до самостійного проживання і самообслуговування

9

Навички пошуку роботи

Найнижчий

 Знає, що дорослій людині потрібно працювати, щоб заробляти на життя.
  Розрізняє різні види діяльності.
  Розуміє різницю між працетерапією і найманою працею.
  Усвідомлює, що улюблене заняття може не приносити прибутку.
  Знає, що на роботі може виникнути потреба робити те, що скажуть, а не те, що хочеш

Базовий

 Знає, що зазвичай працюють у робочі дні, а відпочивають у вихідні.
  Уміє підготуватися до виходу на роботу вранці (вчасно встати, вдягтися, зібрати необхідні речі, замкнути двері).
  Має відповідне уявлення про типи роботи, доступні для нього/неї.
  Знає, що за роботу людина отримує відповідну заробітну плату.
  Знає, на яку роботу і на яку оплату може розраховувати

Задовільний

 Може написати стандартну форму заяви на роботу.
  Може шукати оголошення про роботу й знаходити відповідні вакансії для себе.
  Може пройти співбесіду, даючи підходящі відповіді на потенційні запитання.
  Може домовитися про час для проходження співбесіди.
  Розуміє, що для співбесіди, можливо, потрібен відповідний одяг

Добрий

 Може написати резюме і підготуватися до співбесіди.
  Може пройти співбесіду.
  Знає функції Державної служби зайнятості України і може туди звернутися.
  Знає функції приватних служб зайнятості і розуміє, що вони беруть плату за свої послуги.
  Може визначити оголошення, розміщені приватними службами зайнятості

Високий

 Має резюме.
  Вміє реалістично зважувати переваги однієї роботи над іншою.
  Розуміє прояви дискримінації на роботі і те, де шукати допомогу в таких випадках.
  Може реалістично оцінити свою здатність виконувати посадові обов'язки після ознайомлення з ними.
  Знає, до кого звернутися за консультацією у випадку, коли необхідно вибрати одну роботу із декількох вакансій і проаналізувати ризики

10

Організація роботи (зайнятості)

Найнижчий

 Знає, що потрібно ходити на роботу/у трудові майстерні регулярно.
  Знає, що на роботі/у трудовій майстерні працюють люди в колективі.
  Може виконувати роботи/завдання з постійним супроводом, наглядом.
  Не потребує частих змін видів діяльності протягом робочого часу.
  Не потребує частих відпочинків протягом робочого часу

Базовий

 Одягається на роботу належним чином.
  Уміє розрахувати час, щоб дістатися до роботи вчасно.
  Вчасно звітує про виконану роботу (за потреби).
  Знає свої посадові обов'язки і те, як виконувати завдання на роботі.
  Знає, як зв'язатися з роботодавцем, коли не може вийти на роботу

Задовільний

 Уміє відповідно спілкуватися на роботі.
  Уміє відрізняти робочі стосунки від приватних, розуміє робочу ієрархію і дисципліну.
  Знає, як отримати розрахунковий листок.
  Знає, через яку поведінку його/її буде одразу звільнено.
  Знає, як звернутися по допомогу під час проблем на роботі

Добрий

 Знає, коли має право на лікарняний, відпустку або особистий час.
  Знає, яка процедура подання та розгляду скарг.
  Знає, що потрібно зробити, щоб отримати підвищення.
  Знає, де і коли не можна говорити з колегами.
  Знає, як упоратися з гнівом у випадку, коли гнів направлений на керівника, колег або клієнтів

Високий

 Може справлятися з гнівом у більшості випадків.
  Знає "неписані правила" компанії і може виконувати їх.
  Знає, як просити про підвищення або збільшення заробітної плати.
  Знає, що потрібно зробити, щоб мати право на просування по службі.
  Знає законні права працівника

11

Дотримання правил безпеки та поведінки в разі надзвичайних ситуацій

Найнижчий

 Знає про типові небезпечні ситуації і про їх наслідки.
  Знає про необхідність звернутися по допомогу у цих ситуаціях.
  Знає, що у небезпечну ситуацію можуть потрапити і близькі люди, яким потрібна буде допомога.
  Розрізняє звукові та візуальні сигнали небезпеки.
  Виконує інструкції доглядальника або професійного рятувальника у разі небезпечної ситуації

Базовий

 Знає функції поліції, швидкої допомоги та пожежної, а також номери телефонів, за якими можна викликати кожну із служб.
  Знає, що несправні прилади можуть призвести до пожежі.
  Знає правильний спосіб утилізації недопалків, якщо палить.
  Вміє закривати і відкривати двері та вікна.
  Розуміє, що таке пожежна сигналізація і що робити у разі її спрацювання

Задовільний

 Розуміє основні протипожежні заходи.
  Знає, як правильно евакуюватися у разі пожежі.
  Може розпізнати запах газу у разі його витоку.
  Знає, що робити, і кому дзвонити, якщо він/вона почули запах газу.
  Дотримується правил дорожнього руху

Добрий

 Знає правила купання у водоймі та дотримується їх.
  Знає, як правильно зберігати мийні засоби.
  Дотримується правил безпеки під час побутового використання мийних засобів та електроприладів.
  Може, як правило, визначити, коли потрібна професійна медична допомога, допомога пожежників, поліції.
  Знає, як користуватися вогнегасником

Високий

 Уміє плавати.
  Знає і застосовує на практиці застережні заходи для орієнтації у місті або на місцевості.
  Чітко виконує правила спілкування з незнайомцями, не ініціює контактів з незнайомими людьми.
  Уміє безпечно користуватися газовою плитою.
  Знає, що робити, коли зупинився ліфт

12

Знання ресурсів громади

Найнижчий

 Знає, що існують магазини, школи, поліклініки, лікарні тощо, куди звертаються люди.
  Знає, що в певних установах потрібно платити за послуги.
  Знає, де розташований найближчий супермаркет або торговий центр.
  Знає про існування парків, кафе, кінотеатрів тощо для дозвілля та відпочинку.
  Може назвати по іменах своїх найближчих сусідів

Базовий

 Знає, як отримати потрібну інформацію по телефону.
  Може подзвонити найближчим родичам чи знайомим для вирішення певних проблем.
  Знає, до кого звернутися у випадку поранення або хвороби.
  Знає, як отримати доступ до їжі та притулку в екстрених ситуаціях.
  Знає, як користуватися посвідченням для безоплатного проїзду в транспорті, пільгового придбання їжі, отримання знижок у певних торгових мережах

Задовільний

 Знає, де знаходиться районне управління соціального захисту і питання, за якими можна туди звернутися.
  Знає ті установи соціальної інфраструктури, де послуги надаються безоплатно.
  Може використовувати довідники, щоб отримати інформацію.
  Знає місцезнаходження найближчої недержавної організації.
  Знає розташування найближчого поштового відділення та як користуватися його послугами

Добрий

 Знає, до кого звернутися, якщо є проблеми з отриманням комунальних послуг.
  Знає, де і як вирішуються питання щодо військового обліку.
  Знає, до якої релігійної громади може звернутися по допомогу.
  Знає спеціалізовані ресурси в громаді (консультування щодо психічного здоров'я, консультування як споживача, клініки щодо репродуктивного та сексуального здоров'я, офіси допомоги людям з інвалідністю, контролю за тваринами, місця масового відпочинку тощо).
  Розуміє важливість проведення благодійних заходів і з готовністю бере в них участь

Високий

 Знає, хто обраний владним представником (депутатом) від територіальної громади і як до нього звернутися по допомогу.
  Має абонентський квиток для відвідання спортивного клубу або басейну.
  Знає, де знаходяться спеціалізовані громадські організації, у яких можна отримати допомогу.
  Знає, від яких благодійних програм можна отримати допомогу і як (харчування, одяг, волонтерська допомога тощо).
  Має постійних друзів, родичів, приятелів, які регулярно надають психологічну підтримку та практичну допомогу у вирішенні певних життєвих ситуацій

13

Міжособистісні відносини

Найнижчий

 Відрізняє чужих людей від близького оточення.
  Дивиться в очі іншій людині та тисне руку, якщо інша людина це пропонує.
  Проявляє інтерес до людей навколо себе, спостерігає за ними.
  Демонструє адекватні мімічні реакції.
  Адекватно коментує картинки про стосунки між людьми та їх взаємодію

Базовий

 Може реагувати на звернення та відповідати на прості запитання.
  Може визначити одного друга.
  Може недовго поговорити з іншою людиною (віч-на-віч).
  Спілкується принаймні з однією людиною на тиждень.
  Розрізняє сімейні стосунки від приятельських і виробничих (ділових)

Задовільний

 Може представитися, в тому числі попросити інших представити себе.
  Розуміє межі спілкування, не завдає шкоди іншим людям.
  Може звернутися по допомогу.
  Може пояснити власні почуття.
  Може визначити стосунки, які можуть бути шкідливі або небезпечні

Добрий

 Може визначити свої сильні сторони і потреби (з допомогою, якщо необхідно).
  Бере активну участь у роботі громадської організації.
  Знає, де можна отримати допомогу, якщо сам не в змозі вирішити міжособистісні конфлікти.
  Утримується від фізичного насильства як засобу вирішення міжособистісних конфліктів.
  Знає, як сказати "ні" тому, хто намагався переконати його/її зробити щось неправильне, уникає стосунків, які ображають чи несуть небезпеку

Високий

 Правильно визначає гнів або інші сильні почуття і сам належно їх проявляє, проговорює проблеми.
  Може розробити реалістичний план з відповідними кроками для досягнення цілей і виконати його з чиєюсь допомогою.
  Може передбачити з обмеженою участю інших, до яких наслідків можуть призвести різні варіанти поведінки.
  Знає, як висловити людині свою повагу та подяку.
  Може описати зв'язок між діями і наслідками

14

Обізнаність у юридичній сфері

Найнижчий

 Може назвати свої ім'я та прізвище.
  Може назвати імена своїх опікунів/доглядальників.
  Відрізняє власні речі від чужих.
  Знає назву та розташування базової установи соціального захисту, освіти чи забезпечення денної зайнятості, яку регулярно відвідує.
  За відсутності матері/доглядальника знає, до кого звернутися по допомогу

Базовий

 Має номер телефону особи, якій може зателефонувати у разі певних життєвих негараздів.
  Розуміє, які дії порушують закон та до яких наслідків може призвести така поведінка.
  Знає, хто такі поліцейський, юрист, нотаріус.
  Знає свої основні права.
  Може висловити правильне припущення щодо дій інших осіб, які порушують його/її права

Задовільний

 Знає особисті права, якщо його/її заарештовано, а також функції адвоката в такій ситуації.
  Знає дозволений вік для покупки алкоголю і тютюнових виробів.
  Розуміє значення поняття "повноліття" в юридичних термінах (те, що можна робити, а чого не можна).
  Вміє читати договори і розуміє їх значення.
  Знає, як і де зареєструватися, щоб голосувати

Добрий

 Усвідомлює потребу в юридичній допомозі у разі підписання будь-якої угоди.
  Розуміє, що є безкоштовні юридичні послуги і в яких випадках доцільно звертатися по юридичну допомогу.
  Знає, де і як можна отримати безкоштовну юридичну допомогу.
  Розуміє наслідки підписання контракту або договору оренди.
  Має уявлення про штрафи за різні види проступків та злочинів

Високий

 Показує себе хорошим громадянином і розуміє права й обов'язки громадянина.
  Виконує обов'язки волонтера у своїй громаді.
  Зареєстрований для голосування.
  Знає, куди йти голосувати.
  Знає різницю між поняттями "кримінальний злочин", "проступок" і "порушення"

Таблиця 5

Картка визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги

Висновок. Отримувач соціальної послуги _______________________________________________________________________________________
                                                                                        (П. І. Б.)

в цілому володіє навичками проживання на ______________ рівні (нараховано усього ______ балів), потребує в середньому ___ годин соціальної послуги на тиждень.

Особа, яка провела оцінювання (відповідальна особа)

_______________
(П. І. Б.)

__________________
(підпис)

________________
(дата)

13. Рівень індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з числа осіб із психічними розладами та розладами поведінки визначається методом анкетування за рейтингом соціальних потреб отримувача соціальної послуги (таблиця 6).

14. В анкетуванні беруть участь фахівці мультидисциплінарної команди, отримувач соціальної послуги, його законні представники, родичі та інші особи, які здійснюють догляд за отримувачем соціальної послуги та знають про його навички.

15. Рейтинг соціальних потреб визначається за результатами оцінки їх задоволення. Якщо потреба оцінюється як незадоволена (відповідь "ні")*, нараховується 3 бали, як задоволена (відповідь "так") - 0 балів, за відсутності інформації або у разі відмови отримувача соціальної послуги та його законного представника / особи, яка здійснює догляд, відповідати на запитання анкети - 1 бал.

16. Під час заповнення анкети враховуються оцінки фахівця мультидисциплінарної команди, отримувача соціальної послуги** та його законного представника / особи, яка здійснює догляд. Бали сумуються за кожною з 4 сфер (житло / документи, навички самостійного проживання, здоров'я, соціальна сфера) і зазначаються у відповідному полі внизу таблиці 6.

17. Сфера, за якою набрано найбільше балів (пріоритетна сфера), потребує найбільшої уваги соціальних служб щодо надання соціальних послуг. Для отримання соціальної послуги стаціонарного догляду пріоритетною має бути сфера "Здоров'я". Нижчі за рейтингом сфери (за якими набрано менше балів) потребують подальшої уваги і спостереження фахівців. Сфера, за якою набрано найменше балів, потребує уваги фахівців, але не допомоги.

Після встановлення пріоритетної сфери визначаються питання, що набрали у цій сфері найбільшу кількість балів сумарно за оцінками фахівця мультидисциплінарної команди, отримувача соціальної послуги, його законного представника / особи, яка здійснює догляд. Такі питання відображають першочергові потреби отримувача соціальної послуги та визначають конкретні заходи соціальної послуги.

Таблиця 6

Анкета для визначення рейтингу соціальних потреб отримувача соціальної послуги стаціонарного догляду

П. І. Б. отримувача соціальної послуги
Дата народження:
Місце проживання:
П. І. Б. фахівця:
Дата опитування:

N
з/п

Питання

Отримувач соціальної послуги

Фахівець

Законний представник

Сфера "Житло / документи"

1

Житло
Чи є у Вас власне житло?

 

 

 

2

Доступ до житла
Чи можете Ви безперешкодно потрапити до власного житла?

 

 

 

3

Гроші**
Чи отримуєте Ви всі кошти, які Вам призначені (пенсія та інші виплати)?

 

 

 

4

Умови житла
Чи є у Вашому житлі всі необхідні комунікації (вода, електрика тощо)?

 

 

 

5

Потреба у відновленні документів**
Чи є у Вас документи, що посвідчують особу (паспорт, ідентифікаційний код)?

 

 

 

6

Утримання житла
Чи можете Ви самостійно оплачувати рахунки за комунальні послуги, без допомоги заповнювати документи?

 

 

 

Сфера "Навички самостійного проживання"

7

Догляд за житлом / навички побуту
Чи справляєтесь Ви у побуті (із хатньою роботою (прибирання, миття посуду тощо))?

 

 

 

8

Засоби зв'язку
Чи вмієте Ви користуватися телефоном?

 

 

 

9

Громадський транспорт
Чи можете Ви самостійно без сторонньої допомоги користуватися громадським транспортом (автобус, тролейбус, трамвай, маршрутне таксі тощо)?

 

 

 

10

Догляд за собою
Чи можете Ви самостійно без сторонньої допомоги доглядати за собою (дотримуватися правил особистої гігієни (приймати душ, підтримувати охайний вигляд тощо))?

 

 

 

11

Догляд за дітьми
Чи можете Ви самостійно доглядати за дітьми?

 

 

 

12

Базова освіта
Чи вмієте Ви писати, читати, рахувати?

 

 

 

Сфера "Здоров'я"*

13

Психічне здоров'я
Чи чули Ви коли-небудь голоси, відчували сплутаність думок, погану концентрацію, будь-які інші труднощі з мисленням, думками?

 

 

 

14

Небезпека для самого себе
Чи хотіли Ви коли-небудь завдати собі шкоди, чи були у Вас спроби суїциду?

 

 

 

15

Небезпека для оточення
Чи хотіли Ви коли-небудь завдати шкоди людям, які Вас оточують, намагалися пошкодити, знищити майно (зруйнувати меблі, спалити щось), вкрасти що-небудь?

 

 

 

16

Психологічний стан / дистрес
Чи відчували Ви значне погіршення настрою (чи траплялися істерики, емоційні спалахи), сум, бажання втекти з дому?

 

 

 

17

Сексуальна поведінка
Чи траплялись у Вас випадки неприйнятної суспільної поведінки (демонстрація себе оголеним, недоречні торкання чи жести, сексуальна агресія)?

 

 

 

18

Алкоголь / наркотики
Чи вживаєте Ви алкоголь та/або наркотики?

 

 

 

Соціальна сфера

19

Соціальні контакти
Чи відчуваєте Ви брак спілкування?

 

 

 

20

Режим дня / вільний час
Чи задоволені Ви тим, як проходить Ваш звичайний день (тим, чим Ви займаєтесь протягом дня)?

 

 

 

21*

Спеціальність**
Чи маєте Ви потребу в отриманні нової спеціальності / професії?
Чи хочете Ви отримати нові знання та корисні навички?

 

 

 

22

Стосунки
Чи достатньою є підтримка Ваших близьких?

 

 

 

23*

Робота**
Чи потребуєте Ви працевлаштування? Чи є у Вас потреба в денній зайнятості, заняттях із працетерапії?

 

 

 

24*

Інформація
Чи потребуєте Ви юридичної підтримки, якщо порушуються Ваші права?

 

 

 

Загальна сума балів за сферами

Житло / документи

 

Навички самостійного проживання

 

Здоров'я

 

Соціальна сфера

 

____________
* Потреби оцінюються як незадоволені (оцінка - 3 бали) в разі отримання відповідей "так":
на питання розділу "Здоров'я";
на питання 19, 21, 23, 24.

** Отримувачі соціальної послуги з числа недієздатних осіб не відповідають на запитання 3, 5, але в разі незадовільних відповідей на ці питання фахівця та законного представника додатково нараховується по 3 бали за кожне із цих питань. Отримувачі соціальної послуги з числа недієздатних осіб оцінюють задоволення потреби у спеціальності (питання 21) та роботі (питання 23), даючи відповідь на друге із запропонованих питань.

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 26.12.2018 р. N 1944)

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
надання соціальної послуги стаціонарного догляду*

Інформація про отримувача соціальної послуги

Прізвище, ім'я, по батькові: _______________________________________________________________

Вік: __________________________________________________________________________________

Стать: ________________________________________________________________________________

Сімейний стан: ________________________________________________________________________

Мова спілкування: _____________________________________________________________________

Інвалідність, група: _____________________________________________________________________

Ступінь індивідуальної потреби в наданні соціальної послуги стаціонарного догляду: ______________________________________________________________________________________

Додаткова інформація про отримувача соціальної послуги (за наявності):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Дата звернення: _______________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові надавача соціальної послуги (установа):
_____________________________________________________________________________________

Інформація щодо необхідності залучення інших фахівців: _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Надавач соціальної послуги
(підпис)

Отримувач соціальної послуги
(підпис)

____________
* Персональні дані використовуються з метою надання соціальної послуги стаціонарного догляду, захищаються і обробляються відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 26.12.2018 р. N 1944)

 

Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги стаціонарного догляду

N
з/п

Назва заходу

Форма роботи (індивідуальна / групова (І/Гр))

Орієнтовний час виконання, періодичність (хв, середній показник)*

1

2

3

4

1

Забезпечення умов для стаціонарного перебування, забезпечення харчуванням

1.1

Надання ліжко-місця з комунально-побутовими послугами в стаціонарних умовах

І

1440
постійно

1.2

Забезпечення одягом, взуттям, постільною білизною, м'яким та твердим інвентарем і столовим посудом

І

1440
постійно

1.3

Організація харчування (не менше ніж чотириразове)

І

480
щодня
(за потреби)

2

Допомога у дотриманні особистої гігієни, самообслуговуванні

2.1

Годування (допомога під час прийому їжі)

І

25
щодня
(за потреби)

2.2

Вмивання (допомога)

І

20
щодня
(за потреби)

Обтирання, обмивання (допомога)

25
щодня
(за потреби)

2.3

Купання (допомога)

І

60
1 раз на тиждень
(за потреби)

2.4

Чищення зубів (допомога)

І

15
2 рази на день
(за потреби)

2.5

Миття голови (допомога)

І

30
1 раз на тиждень
(за потреби)

2.6

Розчісування (допомога)

І

10
щодня
(за потреби)

2.7

Гоління (допомога)

І

20
1 раз на тиждень
(за потреби)

2.8

Обрізання нігтів (без патології) на руках або ногах (допомога)

І

30
1 раз на тиждень
(за потреби)

2.9

Стрижка волосся (не модельна) (допомога)

І

40
1 раз на місяць
(за потреби)

2.10

Вдягання, роздягання (допомога)

І

20
щодня
(за потреби)

2.11

Зміна натільної білизни (допомога):
майка, футболка, бюстгальтер, піжама, сорочка;

І

10
1 раз на тиждень
(за потреби)

труси

5
щодня
(за потреби)

2.12

Зміна постільної білизни (допомога)

І

20
1 раз на тиждень
(за потреби)

2.13

Допомога у користуванні туалетом (надання і винесення судна з подальшим його обробленням)

І

20
щодня
(за потреби)

2.14

Допомога у пересуванні

І

30
за потреби

2.15

Допомога у користуванні електроприладами, телефоном, іншими засобами комунікації

І

20
за потреби

3

Спостереження за станом здоров'я та організація надання медичної допомоги, у тому числі відповідно до призначень лікарів

3.1

Спостереження за станом здоров'я

І

20
1 раз на день (за потреби)

3.2

Лікарський обхід

Гр

90
1 раз на день

3.3

Організація надання медичної допомоги

І

50
за потреби

Супровід до медичного закладу

І/Гр

60/480
(за потреби)

3.4

Надання першої медичної допомоги

І

30
за потреби

3.5

Контроль за прийомом (допомога у прийомі) лікарських засобів

І

5
за потреби

3.6

Збір матеріалів для лабораторних досліджень (кал, сеча)

І

20
за потреби

3.7

Допомога у користуванні катетерами, калоприймачами

І

20
щодня
(за потреби)

3.8

Вимірювання артеріального тиску

І

10
за потреби

3.9

Закапування крапель

І

5
за потреби

3.10

Проведення ін'єкцій

І

20
за потреби

3.11

Накладання компресу, перев'язка

І

30
за потреби

3.12

Промивання, змазування (вухо, горло, ніс)

І

15
за потреби

3.13

Проведення очисних клізм

І

30
за потреби

4

Надання реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальних програм реабілітації (далі - ІПР)

4.1

Нагляд і допомога під час проведення реабілітаційних заходів, у тому числі трудової реабілітації

І

згідно з ІПР та за потреби

4.2

Сприяння в отриманні технічних та інших засобів реабілітації

І

згідно з ІПР та за потреби

4.3

Навчання та вироблення практичних навичок самостійного користування технічними та іншими засобами реабілітації

І

45
за потреби

4.4

Сприяння в організації звернень до реабілітаційних установ з метою отримання реабілітаційних послуг

І

за потреби

4.5

Сприяння перегляду індивідуальних програм реабілітації

І

за потреби

5

Організація денної зайнятості та дозвілля, психологічна підтримка

5.1

Нагляд і допомога під час проведення культурно-масової, оздоровчо-спортивної роботи та заходів із підтримки трудових навичок

І/Гр

60
за потреби

5.2

Супровід під час прогулянок

І/Гр

150
щодня
(за потреби)

5.3

Сприяння у забезпеченні книжками, журналами, газетами, іграми

І/Гр

30
за потреби

5.4

Допомога у написанні та читанні листів

І

30
за потреби

5.5

Сприяння у підтримці фізичного стану (допомога у виконанні лікувально-фізичних вправ)

І/Гр

45
за потреби

5.6

Організація доступу до загальноприйнятих форм дозвілля (перегляд телепрограм, прослуховування радіопередач, відвідування концертних залів, кінотеатрів, театрів, відвідування лекцій, спортивних ігр і змагань, участь в екскурсіях, соціальних заходах, у роботі самодіяльних художніх колективів, гуртків тощо)

І/Гр

90
за потреби

5.7

Проведення психологічної діагностики

І

45
за потреби

5.8

Надання психологічної підтримки та рекомендацій щодо здорового способу життя, раціонального харчування тощо (бесіди, спілкування, мотивація до активності тощо)

І/Гр

45
за потреби

5.9

Проведення занять щодо формування знань про власну хворобу, ознаки її загострення, вироблення навичок самоконтролю та самодопомоги (для осіб із психічними розладами та інтелектуальними порушеннями)

І/Гр

60
1 раз на тиждень
(за визначеним графіком)

5.10

Організація та проведення занять у групах самодопомоги для осіб із психічними розладами

Гр

60
1 раз на тиждень
(за визначеним графіком)

5.11

Психологічна консультація та підтримка комунікативних навичок, навичок соціального функціонування

І/Гр

60
1 раз на тиждень
(за потреби)

5.12

Проведення навчальних, творчих занять, працетерапії з метою розвитку емоційної компетентності, організації денної зайнятості

І/Гр

30/60
щодня
(за потреби)

____________
* Час, необхідний для виконання заходів з надання соціальної послуги, подано орієнтовно (як середній показник), він може відрізнятися з огляду на індивідуальні потреби, стан здоров'я, вік та вподобання отримувача соціальної послуги.

Примітка. Заходи організовуються та здійснюються з урахуванням ступеня індивідуальної потреби, стану здоров'я, віку та вподобань отримувача соціальної послуги.

(додаток 3 у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 26.12.2018 р. N 1944)

 

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
надання соціальної послуги стаціонарного догляду

1. Кількісні показники:

кількість скарг та результати їх розгляду (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги);

кількість подяк (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги);

кількість отримувачів соціальної послуги, у яких відбулося покращення емоційного, психологічного, фізичного стану;

кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги стаціонарного догляду (% від загальної кількості звернень);

кількість працівників, які мають відповідну фахову освіту (%);

кількість працівників, які підвищили рівень кваліфікації (%);

періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги стаціонарного догляду;

відповідність встановлених показників якості отриманим під час контролю.

2. Якісні показники:

1) адресність та індивідуальний підхід - критерії оцінювання:

наявність визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги;

наявність індивідуального плану надання соціальної послуги стаціонарного догляду, що відповідає визначеному ступеню індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги;

забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги стаціонарного догляду (у разі потреби);

2) результативність - критерії оцінювання:

рівень задоволеності соціальною послугою стаціонарного догляду (за оцінками отримувачів соціальної послуги);

покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга стаціонарного догляду не надавалась;

проведення опитувань, збір відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальної послуги та/або їхніх законних представників та проведення роботи щодо надання роз'яснень отримувачам соціальної послуги та/або їхнім законним представникам;

розроблення та застосування системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги;

проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальної послуги стаціонарного догляду;

3) своєчасність - критерії оцінювання:

прийняття рішення щодо надання соціальної послуги стаціонарного догляду, визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги стаціонарного догляду у встановлений строк;

складання та підписання договору про надання соціальної послуги денного догляду;

відповідність строків та термінів надання соціальної послуги стаціонарного догляду зазначеним у договорі;

4) доступність та відкритість - критерії оцінювання:

наявність приміщень, що відповідають санітарним та протипожежним вимогам;

наявність спеціально обладнаних місць для паркування транспортних засобів, спеціальних ліфтів, пандусів, інших пристосувань для безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги до суб'єкта, що надає соціальну послугу;

наявність стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги;

наявність довідників, буклетів та інших витратних матеріалів, газетних статей, записів радіо- та телепрограм щодо надання соціальної послуги стаціонарного догляду;

5) повага до гідності отримувача соціальної послуги - критерії оцінювання:

відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги;

повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій;

наявність стендів з інформацією про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг;

наявність у договорі про надання соціальної послуги стаціонарного догляду положень щодо дотримання конфіденційності;

дотримання конфіденційності;

6) професійність - критерії оцінювання:

штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації;

наявні затверджені посадові інструкції;

розроблена програма стажування для початківців, які надаватимуть соціальну послугу стаціонарного догляду;

розроблені графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників;

наявність документів про освіту (державного зразка) працівників суб'єкта, що надає соціальну послугу;

наявність особистих медичних книжок надавачів соціальної послуги та проходження обов'язкових медичних оглядів;

графік проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг;

наявність обладнання, твердого та м'якого інвентарю, транспорту для надання соціальної послуги стаціонарного догляду.

____________

Опрос