Идет загрузка документа (158 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка функционирования портала электронных сервисов юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица

Минюст
Порядок, Приказ от 23.03.2016 № 784/5
редакция действует с 14.04.2020

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2016

м. Київ

N 784/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 березня 2016 р. за N 427/28557

Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства юстиції України
 від 10 червня 2016 року N 1657/5
,
від 12 червня 2018 року N 1827/5
,
від 9 січня 2020 року N 72/5
,
від 20 березня 2020 року N 1162/5

Відповідно до частини другої статті 8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (далі - Порядок), що додається.

2. Установити, що впровадження порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, здійснюється поступово, але не пізніше 01 травня 2016 року.

3. Державному підприємству "Інформаційно-ресурсний центр" (Волошина О. В.) вжити заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

4. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу третього підпункту 1, абзацу четвертого підпункту 2 пункту 4 розділу I Порядку, які набирають чинності з 01 січня 2017 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Генеральний директор
Державного підприємства
"Інформаційно-ресурсний центр"

О. В. Волошина

 

ПОРЯДОК
функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає загальні засади функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (далі - портал електронних сервісів).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до нього.

3. Ведення порталу електронних сервісів здійснюється державною мовою.

4. Портал електронних сервісів забезпечує:

1) без реєстрації користувача на порталі електронних сервісів:

безоплатний доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), які актуальні на момент запиту, необхідних для видачі документів дозвільного характеру та ліцензій, а також про видані документи дозвільного характеру та ліцензії, для укладення цивільно-правових договорів;

безоплатний доступ до основних відомостей про громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, які актуальні на момент запиту;

безоплатний доступ до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, у тому числі виписки та установчих документів юридичної особи, шляхом їх пошуку за кодом доступу;

абзац п'ятий підпункту 1 пункту 4 розділу I виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 10.06.2016 р. N 1657/5)

2) за умови реєстрації користувача на порталі електронних сервісів:

створення персонального кабінету юридичної особи, іншої організації та фізичної особи - підприємця (далі - персональний кабінет);

подання документів в електронній формі для державної реєстрації;

перегляд стану розгляду поданих документів та інформування заявника в обраний ним спосіб про проходження етапів розгляду відповідних документів;

(підпункт 2 пункту 4 розділу I доповнено новим абзацом четвертим
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 20.03.2020 р. N 1162/5,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим)

подання документів в електронній формі для ліцензування видів господарської діяльності, отримання документів дозвільного характеру;

отримання витягу з Єдиного державного реєстру у електронній формі, в тому числі з установчими документами юридичної особи, актуальними на дату отримання такого витягу;

доступ учасника, керівника юридичної особи до інформації про факт подання або прийому документів, поданих для проведення реєстраційних дій щодо такої юридичної особи;

(підпункт 2 пункту 4 розділу І доповнено абзацом сьомим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 09.01.2020 р. N 72/5)

3) доступ державних органів, у тому числі судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб (далі - доступ державних органів) до відомостей з Єдиного державного реєстру;

4) оприлюднення для вільного доступу повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи на підставі внесених до Єдиного державного реєстру даних про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі даних про рішення щодо припинення юридичної особи, відомостей про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;

5) взаємодію із заявником у форматі "запитання - відповідь" (з можливістю вибору інтерфейсу українською або англійською мовою);

(пункт 4 розділу І доповнено підпунктом 5 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 20.03.2020 р. N 1162/5)

6) формування цифрового коду модельного статуту, на підставі якого діє юридична особа (якщо модельний статут є багатоваріантним), за алгоритмом, визначеним у додатку до цього Порядку.

(пункт 4 розділу І доповнено підпунктом 6 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 20.03.2020 р. N 1162/5)

5. Реєстрація користувача на порталі електронних сервісів здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису.

(абзац перший пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 12.06.2018 р. N 1827/5)

Під час реєстрації на порталі електронних сервісів обов'язково використовуються відомості про прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

(абзац другий пункту 5 розділу I у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 12.06.2018 р. N 1827/5
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 09.01.2020 р. N 72/5)

У разі коли користувачем є фізична особа, яка діє в інтересах юридичної особи, крім відомостей, визначених в абзаці другому цього пункту, додатково використовуються відомості про повне найменування відповідної юридичної особи, її ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

(абзац третій пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 12.06.2018 р. N 1827/5)

Абзац четвертий пункту 5 розділу I виключено

(згідно з наказом Міністерства юстиції
 України від 12.06.2018 р. N 1827/5)

6. Доступ державних органів до відомостей з Єдиного державного реєстру за допомогою програмних засобів ведення порталу електронних сервісів надається технічним адміністратором Єдиного державного реєстру на підставі договору, укладеного з відповідним державним органом, органом місцевого самоврядування, у трудових відносинах з яким перебуває користувач, що відповідно до закону має право на отримання інформації шляхом генерування особистого логіна та пароля такому користувачу.

Доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру надається користувачам з метою їх перегляду, копіювання та друку.

Державні органи, органи місцевого самоврядування зобов'язані негайно, але не пізніше двох робочих днів з дня припинення виконання користувачем своїх повноважень, на реалізацію яких йому надавався доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру, письмово повідомити технічного адміністратора Єдиного державного реєстру про необхідність анулювання доступу до відповідного реєстру шляхом скасування логіна та пароля такого користувача.

Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру у день надходження відповідного повідомлення невідкладно анульовує доступ до Єдиного державного реєстру шляхом скасування логіна та пароля користувача.

7. Подання документів в електронній формі для державної реєстрації, ліцензування видів господарської діяльності, видачі документів дозвільного характеру, отримання витягу з Єдиного державного реєстру в електронній формі забезпечується виключно після справляння адміністративного збору чи інших обов'язкових платежів з використанням платіжних систем через мережу Інтернет, крім випадків, коли відповідний користувач відповідно до закону звільнений від справляння адміністративного збору чи інших обов'язкових платежів або коли відповідно до закону надання послуг у сфері державної реєстрації здійснюється без справляння адміністративного збору чи інших обов'язкових платежів.

II. Створення та використання персонального кабінету

1. Персональний кабінет створюється автоматично за допомогою програмних засобів ведення порталу електронних сервісів. Для використання персонального кабінету користувач при реєстрації вказує особистий логін та пароль.

Користувачем персонального кабінету громадського формування, що не має статусу юридичної особи (крім постійно діючих третейських судів), може бути виключно особа, яка відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру є керівником такого громадського формування.

Користувачами персонального кабінету юридичної особи можуть бути виключно особи, які відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру є учасниками та керівником такої юридичної особи.

(абзац другий пункту 1 розділу ІІ замінено двома новими абзацами
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 09.01.2020 р. N 72/5,
у зв'язку з цим абзаци третій, четвертий
 вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим)

Користувачем персонального кабінету фізичної особи - підприємця може бути виключно вказана особа.

У разі зміни у Єдиному державному реєстрі відомостей про керівника юридичної особи, організації, який зареєстрований як користувач персонального кабінету юридичної особи, іншої організації, такий персональний кабінет тимчасово блокується до реєстрації нового користувача персонального кабінету відповідної юридичної особи, іншої організації.

2. Відомості, зазначені під час реєстрації користувача за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру, перевіряються на відповідність відомостям, що зазначені в цьому реєстрі, та у разі їх повного збігу створюється персональний кабінет відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи чи фізичної особи - підприємця.

3. Доступ користувача до персонального кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису.

(пункт 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 12.06.2018 р. N 1827/5)

4. Персональний кабінет використовується для:

подання документів в електронній формі для проведення державної реєстрації, ліцензування видів господарської діяльності, видачі документів дозвільного характеру;

доступу до відомостей про результати розгляду поданих документів для проведення державної реєстрації, ліцензування видів господарської діяльності, видачі документів дозвільного характеру;

доступу до документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця в електронній формі, у тому числі до виписки, витягу, інших документів та відомостей з Єдиного державного реєстру, а також редакції модельного статуту, на підставі якого діє юридична особа (якщо модельний статут є багатоваріантним);

(абзац четвертий пункту 4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 20.03.2020 р. N 1162/5)

доступу в режимі реального часу до інформації про факт подання або прийому документів, поданих для проведення реєстраційних дій щодо такої юридичної особи, як в паперовій, так і в електронній формі;

(пункт 4 розділу ІІ доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 09.01.2020 р. N 72/5,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий
 вважати відповідно абзацами шостим, сьомим)

отримання витягу з Єдиного державного реєстру в електронній формі.

Доступ до відомостей та документів, а також отримання витягу з Єдиного державного реєстру здійснюються з метою їх перегляду користувачем, копіювання та друку.

5. Використання функціональних можливостей персонального кабінету забезпечується виключно після справляння адміністративного збору чи інших обов'язкових платежів з використанням платіжних систем через мережу Інтернет, крім випадків, коли відповідний користувач відповідно до закону звільнений від справляння адміністративного збору чи інших обов'язкових платежів або коли відповідно до закону надання послуг у сфері державної реєстрації здійснюється без справляння адміністративного збору чи інших обов'язкових платежів.

 

Директор Департаменту цивільного,
фінансового законодавства та
законодавства з питань
земельних відносин

О. М. Ференс

 

Єдиний алгоритм формування цифрового коду модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю

Положення Модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року N 367 "Деякі питання дерегуляції господарської діяльності"

Розряд цифри

Значення цифри

1

2

3

Загальні положення

1. Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - Товариство) утворено відповідно до законодавства України та діє на підставі модельного статуту (далі - Статут).

 

 

2. Найменування Товариства визначено в установленому порядку та внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр).

 

 

3. Скорочене найменування Товариства у разі наявності визначається в установленому порядку та вноситься до Єдиного державного реєстру.

 

 

4. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку з подальшим його розподілом між учасниками Товариства.

 

 

5. Предмет діяльності Товариства, склад засновників (учасників), розмір статутного капіталу, розмір часток у статутному капіталі кожного з учасників, спосіб внесення ними вкладів (у грошовій та/або негрошовій формі) визначаються відповідним рішенням засновників (учасників) Товариства.

 

 

6. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати бланки, фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити.

 

 

Статутний капітал та вклади учасників Товариства

7. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом:

3

 

7.1) одного місяця з дати державної реєстрації Товариства;

1

7.2) трьох місяців з дати державної реєстрації Товариства;

2

7.3) шести місяців з дати державної реєстрації Товариства*;

0

7.4) одного року з дати державної реєстрації Товариства.

3

8. Якщо учасник Товариства прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства повинен надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження повинне містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, становить:

4

 

8.1) 10 днів;

1

8.2) 20 днів;

2

8.3) 30 днів;

3

8.4) період у межах 30 днів, установлений виконавчим органом Товариства*.

0

9. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.

 

 

10. Кожний учасник Товариства має переважне право внести додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу:

5

 

10.1) пропорційно його частці у статутному капіталі Товариства*;

0

10.2) пропорційно його частці у статутному капіталі Товариства, якщо інше не передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

1

11. Треті особи та учасники Товариства можуть внести додаткові вклади в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів:

6

 

11.1) після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права;

1

11.2) після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права лише у разі, коли це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів*.

0

12. З метою реалізації свого переважного права учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом:

7

 

12.1) трьох місяців з дня прийняття рішення загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів;

1

12.2) шести місяців з дня прийняття рішення загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів;

2

12.3) строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів*.

0

13. Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після закінчення строку, визначеного у пункті 12 Статуту, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

 

 

14. У разі коли всі учасники Товариства до прийняття рішення загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів відмовилися від реалізації переважного права на внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства, треті особи можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців з дня прийняття рішення загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів, якщо інший строк не встановлено таким рішенням.

 

 

15. Учасник Товариства:

 

 

15.1) не має переважного права на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі;

8

1

15.2) має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі*.

0

15.2.1. Якщо кілька учасників Товариства мають намір скористатися переважним правом, вони придбавають частку (частину частки):

9

9

15.2.1.1) пропорційно розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства*;

0

15.2.1.2) пропорційно розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства, якщо інше не погоджено всіма учасниками Товариства.

1

15.2.2. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третім особам, зобов'язаний письмово повідомити про це іншим учасникам Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу.

 

 

15.2.3. Учасник Товариства, який отримав від іншого учасника повідомлення про намір продати частку (частину частки), має право повідомити про свій намір скористатися переважним правом або про відмову від його реалізації протягом:

10

9

15.2.3.1) 10 днів з дати отримання повідомлення;

1

15.2.3.2) 20 днів з дати отримання повідомлення;

2

15.2.3.3) 30 днів з дати отримання повідомлення*.

0

15.2.4. Якщо жоден з учасників Товариства протягом визначеного Статутом строку не повідомив письмово учаснику, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, про які були повідомлені учасники Товариства.

 

 

16. Надання частки (частини частки) в заставу допускається:

11

 

16.1) лише за згодою інших учасників Товариства*;

0

16.2) без згоди інших учасників Товариства.

1

Порядок вступу до Товариства та виходу з нього

17. Вступ до Товариства здійснюється шляхом придбання (набуття) третьою особою частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства або у порядку спадкування (правонаступництва).

 

 

18. Для виходу з Товариства учасник (його спадкоємець, правонаступник) у встановленому законом порядку подає державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань заяву про вихід з Товариства та інші документи, передбачені законом. Протягом 10 робочих днів з дня державної реєстрації змін до відомостей Єдиного державного реєстру щодо виходу учасника (його спадкоємця або правонаступника) колишній учасник Товариства (його спадкоємець, правонаступник) зобов'язаний звернутися до Товариства із письмовою заявою про виплату вартості частки, що містить інформацію про спосіб виплати (готівкою або шляхом безготівкового розрахунку) та реквізити, необхідні для її здійснення.

 

 

19. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід з Товариства учасника, частка якого у статутному капіталі становить 50 або більше відсотків, або про відмову в її наданні приймається іншими учасниками протягом:

12

 

19.1) одного місяця з дня подання учасником заяви про намір вийти з Товариства*;

0

19.2) 15 днів з дня подання учасником заяви про намір вийти з Товариства.

1

20. Товариство зобов'язане виплатити колишньому учаснику Товариства вартість його частки протягом:

13

 

20.1) трьох місяців з дня, коли Товариство дізналося чи повинне було дізнатися про вихід учасника;

1

20.2) одного року з дня, коли Товариство дізналося чи повинне було дізнатися про вихід учасника*;

0

20.3) одного місяця з дня отримання Товариством від колишнього учасника заяви про виплату вартості частки, що містить інформацію про спосіб виплати (готівкою або шляхом безготівкового розрахунку) та реквізити, необхідні для її здійснення;

2

20.4) двох місяців з дня отримання Товариством від колишнього учасника заяви про виплату вартості частки, що містить інформацію про спосіб виплати (готівкою або шляхом безготівкового розрахунку) та реквізити, необхідні для її здійснення.

3

Дивіденди

21. Дивіденди виплачуються за:

14

 

21.1) будь-який період, що є кратним кварталу*;

0

21.2) календарний рік;

1

21.3) будь-який період, визначений рішенням загальних зборів учасників Товариства.

2

22. Виплата дивідендів здійснюється протягом:

15

 

22.1) шести місяців з дня прийняття рішення про їх виплату*;

0

22.2) двох місяців з дня прийняття рішення про їх виплату;

1

22.3) одного місяця з дня прийняття рішення про їх виплату.

2

23. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди у випадках:

16

 

23.1) визначених законом*;

0

23.2) визначених законом, а також якщо Товариство є боржником у зобов'язанні, виконання якого прострочено більше ніж на місяць, а прострочена сума боргу Товариства перевищує 10 місячних мінімальних заробітних плат**.

1

Органи управління Товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень

24. Вищим органом Товариства є загальні збори учасників. Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

 

 

25. Учасники, які у випадку, визначеному законом, надіслали Товариству вимогу про скликання загальних зборів учасників, мають право самостійно скликати загальні збори учасників, якщо вони не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників протягом:

17

 

25.1) 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи повинне було отримати вимогу про скликання загальних зборів учасників*;

0

25.2) 20 днів з дня, коли Товариство отримало чи повинне було отримати вимогу про скликання загальних зборів учасників;

1

25.3) 30 днів з дня, коли Товариство отримало чи повинне було отримати вимогу про скликання загальних зборів учасників.

2

26. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасникам Товариства про проведення загальних зборів учасників не менше ніж за:

18

 

26.1) 15 днів до запланованої дати їх проведення;

1

26.2) 30 днів до запланованої дати їх проведення*;

0

26.3) 45 днів до запланованої дати їх проведення.

2

27. Повідомлення про загальні збори учасників надсилається:

19

 

27.1) поштовим відправленням з описом вкладення*;

0

27.2) поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення;

1

27.3) рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення;

2

27.4) електронною поштою з накладенням на повідомлення кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

3

28. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасникам Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за:

20

 

28.1) п'ять днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників;

1

28.2) 10 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників*;

0

28.3) 15 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.

2

29. Виконавчий орган Товариства забезпечує учаснику Товариства або його представникові можливість ознайомлення з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників:

21

 

29.1) за місцезнаходженням Товариства у робочий час*;

0

29.2) шляхом надіслання електронних (сканованих) копій документів та інформації електронною поштою за наданою учасником Товариства адресою;

1

29.3) за місцезнаходженням Товариства у робочий час або за вибором учасника шляхом надіслання електронних (сканованих) копій документів та інформації електронною поштою за наданою учасником Товариства адресою.

2

30. Рішення загальних зборів учасників шляхом опитування:

22

 

30.1) не може бути прийнято;

1

30.2) може бути прийнято*.

0

30.2.1. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення з питань:

23

 

30.2.1.1) визначених законом*;

0

30.2.1.2) визначених законом, а також щодо:

1

30.2.1.2.1) переходу Товариства із Статуту на діяльність на підставі власного статуту;

24

1 або 9

30.2.1.2.2) зміни редакції Статуту, на підставі якої діє Товариство;

25

1 або 9

30.2.1.2.3) надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а також правочину, щодо якого є заінтересованість (якщо Статутом визначено порядок погодження такого правочину).

26

1 або 9

30.2.2. Ініціатором проведення опитування може бути:

27

9

30.2.2.1) будь-який учасник Товариства;

1

30.2.2.2) будь-який учасник або виконавчий орган Товариства*.

0

30.2.3. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). Надсилання запиту електронною поштою за наданою учасником Товариства адресою:

28

9

30.2.3.1) не допускається;

1

30.2.3.2) допускається за умови накладення на запит кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання*.

0

30.2.4. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом:

29

9

30.2.4.1) 10 днів з дня отримання запиту;

1

30.2.4.2) 15 днів з дня отримання запиту*;

0

30.2.4.3) 20 днів з дня отримання запиту.

2

30.2.5. Якщо до закінчення зазначеного строку учасник Товариства не надав відповіді, вважається, що він не згоден із запропонованим рішенням.

 

 

30.2.6. Використання електронної пошти для надсилання учасником повідомлення про згоду із запропонованим рішенням:

30

9

30.2.6.1) допускається за умови накладення на повідомлення кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання*;

0

30.2.6.2) не допускається.

1

30.2.7. Справжність підпису учасника Товариства на рішенні, прийнятому шляхом опитування:

31

9

30.2.7.1) підлягає нотаріальному засвідченню;

1

30.2.7.2) не підлягає нотаріальному засвідченню*.

0

30.2.8. Датою рішення, прийнятого шляхом опитування, вважається:

32

9

30.2.8.1) останній день строку, протягом якого учасники повинні були надіслати свої відповіді ініціатору опитування*;

0

30.2.8.2) день отримання ініціатором опитування відповідей від усіх учасників Товариства.

1

31. До компетенції загальних зборів учасників належать питання:

33

 

31.1) визначені законом;

1

31.2) визначені законом, а також питання щодо*:

0

31.2.1) зміни найменування Товариства*;

34

1 або 9

31.2.2) зміни місцезнаходження Товариства*;

35

1 або 9

31.2.3) утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про них*;

36

1 або 9

31.2.4) призначення та звільнення керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, визначення умов оплати їх праці*;

37

1 або 9

31.2.5) створення (заснування) Товариством інших юридичних осіб, а також придбання або відчуження Товариством частки у статутному капіталі інших юридичних осіб, прийняття рішення про припинення юридичних осіб, в яких Товариство бере участь*;

38

1 або 9

31.2.6) голосування Товариством ("за" чи "проти") під час прийняття рішень вищим органом управління юридичної особи, в якій Товариство бере участь;

39

1 або 9

31.2.7) погодження умов колективного договору Товариства.

40

1 або 9

32. Загальні збори учасників мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

 

 

33. Рішення загальних зборів учасників приймаються щодо:

 

 

33.1) визначення основних напрямів діяльності Товариства:

41

 

33.1.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

0

33.1.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

1

33.1.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

2

33.1.4) одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;

3

33.2) переходу Товариства із Статуту на діяльність на підставі власного статуту; якщо редакція Статуту, на підставі якої діє Товариство, або проект власного статуту містить положення, які відповідно до закону можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства, - одностайно всіма учасниками Товариства, в інших випадках:

42

 

33.2.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

1

33.2.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

2

33.2.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

0

33.2.4) одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;

3

33.3) зміни редакції Статуту, на підставі якої діє Товариство, якщо зміна стосується положень, які відповідно до закону можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь усі учасники Товариства, - одностайно всіма учасниками Товариства, в інших випадках:

43

 

33.3.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

1

33.3.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

2

33.3.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

0

33.3.4) одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;

3

33.4) зміни розміру статутного капіталу Товариства:

44

 

33.4.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

1

33.4.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

2

33.4.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

0

33.4.4) одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;

3

33.5) обрання та припинення повноважень (звільнення) одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства, притягнення посадових осіб Товариства до відповідальності:

45

 

33.5.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

0

33.5.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

1

33.5.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

2

33.5.4) одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;

3

33.6) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства:

46

 

33.6.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

0

33.6.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

1

33.6.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

2

33.6.4) одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;

3

33.7) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період:

47

 

33.7.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

0

33.7.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

1

33.7.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

2

33.7.4) одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;

3

33.8) розподілу чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів:

48

 

33.8.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

0

33.8.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

1

33.8.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

2

33.8.4) одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;

3

33.9) виділу, злиття, поділу, приєднання, ліквідації та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства:

49

 

33.9.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

1

33.9.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

2

33.9.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

0

33.9.4) одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;

3

33.10) надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а також правочину, щодо якого є заінтересованість (якщо Статутом визначено порядок погодження такого правочину):

50

 

33.10.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

0

33.10.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

1

33.10.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

2

33.10.4) одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;

3

33.11) інших питань, віднесених законом або Статутом до компетенції загальних зборів учасників, крім тих, для яких законом прямо визначено кількість голосів учасників, необхідну для прийняття рішення:

51

 

33.11.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

0

33.11.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

1

33.11.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання.

2

34. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

 

 

35. До компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення усіх питань діяльності Товариства, крім тих, що відповідно до закону або Статуту належать до компетенції загальних зборів учасників.

 

 

36. Виконавчий орган Товариства є:

52

 

36.1) одноосібним*;

 

36.1.1. Одноосібний виконавчий орган має таку назву:

 

36.1.1.1) директор*;

0

36.1.1.2) генеральний директор;

1

36.1.1.3) голова.

2

36.1.2. Одноосібний виконавчий орган Товариства може діяти від імені Товариства без довіреності;

 

36.2) колегіальним.

 

36.2.1. Колегіальний виконавчий орган має таку назву:

 

36.2.1.1) дирекція, а його голова - генеральний директор*;

3

36.2.1.2) правління, а його голова - голова правління.

4

36.2.2. Кількість членів колегіального виконавчого органу з урахуванням його голови становить:

53

9

36.2.2.1) дві особи;

1

36.2.2.2) три особи*;

0

36.2.2.3) чотири особи.

2

36.2.3. Обрання членів колегіального виконавчого органу та його голови здійснюється голосуванням:

54

9

36.2.3.1) окремо щодо кожного кандидата*;

0

36.2.3.2) окремо щодо кандидата на посаду голови та за список кандидатів на посади членів колегіального виконавчого органу;

1

36.2.3.3) за список кандидатів на посади голови та членів колегіального виконавчого органу.

2

36.2.4. Голова колегіального виконавчого органу Товариства може діяти від імені Товариства без довіреності.

 

 

36.2.5. Для прийняття рішень з питань, які належать до компетенції виконавчого органу Товариства, але виходять за межі звичайної щоденної діяльності Товариства, голова колегіального виконавчого органу зобов'язаний скликати засідання виконавчого органу.

 

 

36.2.6. Рішення колегіального виконавчого органу приймаються більшістю голосів усіх його членів. У разі рівного розподілу голосів членів колегіального виконавчого органу вирішальним є голос голови.

 

 

37. У разі смерті особи, яка діяла як одноосібний виконавчий орган (голова колегіального виконавчого органу) Товариства, виконувачем обов'язків до обрання в установленому порядку іншої особи стає заступник одноосібного виконавчого органу (член колегіального виконавчого органу, який є найстаршим за віком), якщо така посада відсутня або вакантна, - головний бухгалтер Товариства, якщо посада головного бухгалтера Товариства відсутня або вакантна, - працівник Товариства з найвищою заробітною платою, нарахованою за останній повний календарний місяць, що передує місяцю, в якому відповідна особа померла. Якщо двом або більше працівникам Товариства за відповідний місяць нараховано однакову заробітну плату, виконувачем обов'язків стає той з них, який є найстаршим за віком.

 

 

38. Особа, яка діє як одноосібний виконавчий орган або займає посаду члена колегіального виконавчого органу Товариства, зобов'язана діяти добросовісно, розумно, в інтересах Товариства та належним чином виконувати свої обов'язки, визначені законодавством, Статутом або відповідним договором.

 

 

Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість

39. Значними правочинами Товариства є правочини:

55

 

39.1) визначені законом;

1

39.2) визначені законом, а також ті, предметом яких є*:

0

39.2.1) дарування Товариством майна, робіт або послуг*;

56

1 або 9

39.2.2) надання Товариством майна у заставу*;

57

1 або 9

39.2.3) забезпечення порукою Товариства виконання зобов'язання третьою особою*;

58

1 або 9

39.2.4) купівля-продаж об'єкта нерухомого майна;

59

1 або 9

39.2.5) купівля-продаж транспортного засобу;

60

1 або 9

39.2.6) випуск (емісія) Товариством або купівля-продаж цінних паперів;

61

1 або 9

39.2.7) продаж Товариством знака для товарів і послуг;

62

1 або 9

39.2.8) надання Товариством об'єкта нерухомого майна або транспортного засобу у користування на строк більше ніж три роки;

63

1 або 9

39.2.9) отримання Товариством кредиту або позики, крім випадків, коли відповідна сума на день укладення правочину не перевищує суму, еквівалентну 10 місячним мінімальним заробітним платам;

64

1 або 9

39.2.10) надання Товариством позики, крім випадків, коли позичальником є працівник Товариства, а відповідна сума на день укладення правочину не перевищує 10 місячних мінімальних заробітних плат;

65

1 або 9

39.2.11) передача виключних прав на вчинення правочинів від імені Товариства, чи будь-яких інших виключних майнових прав Товариства;

66

1 або 9

39.2.12) зобов'язання, сума яких на день укладення відповідного правочину перевищує:

67

9

39.2.12.1) 10 місячних мінімальних заробітних плат;

1

39.2.12.2) 20 місячних мінімальних заробітних плат;

2

39.2.12.3) 30 місячних мінімальних заробітних плат;

3

39.2.12.4) 50 місячних мінімальних заробітних плат;

4

39.2.12.5) 100 місячних мінімальних заробітних плат.

5

40. Правочин, за яким вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу:

68

 

40.1) якщо при цьому він не відповідає будь-якому іншому визначеному Статутом критерію значного правочину Товариства, вважається схваленим Товариством одночасно з його переходом на діяльність на підставі Статуту та не потребує прийняття окремого рішення загальних зборів учасників про надання згоди на його вчинення*;

0

40.2) потребує прийняття окремого рішення загальних зборів учасників щодо надання згоди на його вчинення.

1

41. Правочинами, щодо яких є заінтересованість, є правочини:

69

 

41.1) визначені законом*;

0

41.2) визначені законом, а також правочини, які укладаються Товариством з будь-ким із таких осіб (або на їх користь):

 

41.2.1) учасником Товариства або його афілійованими особами;

1

41.2.2) учасником Товариства, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє часткою, що становить не менше 5 відсотків статутного капіталу Товариства, або його афілійованими особами;

2

41.2.3) учасником Товариства, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє часткою, що становить не менше 10 відсотків статутного капіталу Товариства, або його афілійованими особами.

3

42. Порядок надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість:

70

 

42.1) не визначається Статутом*;

0

42.2) визначається Статутом. Особа, яка має намір укласти з Товариством правочин, що згідно із Статутом належить до правочинів із заінтересованістю, зобов'язана повідомити Товариству про свою заінтересованість. Якщо умови, запропоновані особою, яка має намір укласти з Товариством правочин із заінтересованістю, не є явно невигідними для Товариства, виконавчий орган Товариства протягом 20 днів з дня отримання відповідного повідомлення про заінтересованість забезпечує у порядку, визначеному законом та Статутом, прийняття загальними зборами учасників рішення про надання або про відмову в наданні згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість. Виконавчий орган Товариства має право укласти правочин із заінтересованістю лише після прийняття загальними зборами учасників рішення про надання згоди на його вчинення.

1

Прикінцеві положення

43. Товариство веде бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності та складає фінансову звітність відповідно до законодавства. Товариство забезпечує своєчасне подання податкової, фінансової, статистичної та іншої звітності в порядку, визначеному законодавством.

 

 

44. Витрати, пов'язані з проведенням на вимогу учасника (учасників) аудиту фінансової звітності Товариства, покладаються на:

71

 

44.1) учасника (учасників), на вимогу якого (яких) проводиться такий аудит*;

0

44.2) Товариство.

1

45. Товариство зобов'язане зберігати документи, визначені законом.

 

 

46. Питання діяльності Товариства, не врегульовані Статутом, вирішуються відповідно до законодавства України.

 

 

47. Товариство має право у будь-який час змінити редакцію Статуту, на підставі якої діє, обравши інше альтернативне положення з числа тих, що передбачені Кабінетом Міністрів України.

 

 

48. У разі прийняття загальними зборами учасників рішення про зміну редакції Статуту, на підставі якої діє Товариство, положення нової редакції Статуту застосовуються з дня державної реєстрації відповідних змін.

 

 

____________
Пояснення:

1. Цифровий код Статуту (далі - Код) формується за допомогою автоматичних засобів на порталі електронних сервісів в результаті обрання заявником редакції Статуту "за замовчуванням", рекомендованої постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року N 367 "Деякі питання дерегуляції господарської діяльності", або відповідно до індивідуальних налаштувань.

2. Код є набором 71 цифри, місце розташування (розряд) кожної з яких (крім перших двох) позначає певний пункт (підпункт) Статуту, що містить підпункти нижчого порядку, рекомендовані редакцію Статуту "за замовчуванням" або з яких заявник може зробити вибір відповідно до індивідуальних налаштувань.

3. Значення цифр перших двох розрядів Коду позначає редакцію Статуту, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року N 367 "Деякі питання дерегуляції господарської діяльності". У разі внесення змін відповідними постановами Кабінету Міністрів України до редакції Статуту, значення цифр перших двох розрядів Коду буде збільшуватися від 01 до 99.

4. Значення цифри (0, 1, 2, 3, 4 або 5), крім перших двох розрядів Коду, позначає певний підпункт Статуту, який може бути обраний заявником відповідно до індивідуальних налаштувань.

У підпунктах, в яких дозволяється обрати лише один варіант, цифра 0 позначає підпункт з позначкою "*", а 1, 2, 3, 4 або 5 - інший підпункт в запропонованій послідовності, обраний заявником.

У підпунктах, в яких дозволяється обрати один або декілька варіантів, цифра 1 позначає підпункт, обраний заявником.

5. Цифра "9" позначає підпункт, який є підпунктом нижчого порядку щодо підпункту, не обраного заявником, або підпункт, що містить підпункти нижчого порядку, жоден з яких не обраний заявником.

6. Редакція Статуту "за замовчуванням" позначається кодом
"01000000000000000000000999000000011111990000000000009901119999999990000".

(Порядок доповнено додатком згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 20.03.2020 р. N 1162/5)

____________

Опрос