Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения квалификации когенерационной установки

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Порядок, Приказ от 18.02.2016 № 27
действует с 05.04.2016

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.02.2016

м. Київ

N 27

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 березня 2016 р. за N 376/28506

Про затвердження Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки

Відповідно до пунктів 3 та 6 Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 року N 1670,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення кваліфікації когенераційної установки, що додається.

2. Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики (Токаренко В. В.), Департаменту нормативно-правового регулювання (Вернигор Ю. Ю.) разом з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України (Савчук С. Д.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е. Б.

 

Перший заступник Міністра

В. А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної регуляторної
служби України

К. М. Ляпіна

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та
комунальних послуг

Д. В. Вовк

 

ПОРЯДОК
проведення кваліфікації когенераційної установки

1. Цей Порядок визначає механізм проведення кваліфікації когенераційної установки (далі - кваліфікація).

2. Кваліфікацію проводить Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (далі - Держенергоефективності) на безоплатній основі.

До проведення кваліфікації Держенергоефективності може залучати науково-дослідні та проектно-конструкторські установи (організації).

3. Заявником кваліфікації є власник когенераційної установки або уповноважена ним особа (далі - заявник).

4. Для проведення кваліфікації заявник подає Держенергоефективності заяву згідно з додатком 1 до цього Порядку, технічну інформацію про когенераційну установку, яка експлуатується або яка вперше введена в експлуатацію, згідно з додатками 2 або 3 до цього Порядку (далі - технічна інформація).

Заявник зобов'язаний сприяти Держенергоефективності в об'єктивному і комплексному розгляді технічної інформації.

Заявник забезпечує достовірність інформації, що міститься в поданих документах.

5. Подана на кваліфікацію документація зберігається в установленому законодавством порядку в структурному підрозділі Держенергоефективності, до компетенції якого належить питання щодо проведення кваліфікації (далі - структурний підрозділ), для подальшої аналітичної роботи.

6. Під час проведення кваліфікації встановлюється відповідність умов та показників експлуатації когенераційної установки, яка відпускає частину або весь обсяг виробленої електричної енергії споживачам, крім потреб власного споживання, кваліфікаційним показникам однієї з двох умов, визначених статтею 11 Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу".

7. Структурний підрозділ за результатами розгляду заяви та технічної інформації готує проект свідоцтва про кваліфікацію когенераційної установки (далі - свідоцтво) згідно з додатком 4 до цього Порядку або рішення про відмову в його видачі.

Свідоцтво або рішення про відмову в його видачі підписується Головою Держенергоефективності (у разі його відсутності - заступником Голови відповідно до розподілу обов'язків та повноважень), свідоцтво скріплюється печаткою Держенергоефективності.

Свідоцтво або рішення про відмову у видачі свідоцтва (з обґрунтуванням підстав) видається або надсилається заявникові не пізніше 30 календарних днів з дня реєстрації заяви у Держенергоефективності.

8. Підставами для відмови у видачі свідоцтва є невідповідність когенераційної установки кваліфікаційним показникам однієї з двох умов, встановлених статтею 11 Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу", а також подання неповного пакета документів, визначених у пункті 4 цього Порядку, виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником.

9. Свідоцтво видається строком на один рік.

У разі втрати або пошкодження свідоцтва Держенергоефективності протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації письмового звернення заявника видає йому на безоплатній основі дублікат свідоцтва.

У разі пошкодження свідоцтва до звернення додається непридатний для використання бланк свідоцтва.

Підставами для відмови у видачі дубліката свідоцтва є виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей та подання заяви іншим, ніж визначено в свідоцтві, заявником.

Рішення про відмову у видачі свідоцтва може бути оскаржено до Мінрегіону у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дня одержання рішення Держенергоефективності про відмову у видачі свідоцтва, або до суду у встановленому законодавством порядку.

10. До скидного енергетичного потенціалу технологічних процесів як основного палива належать: димові гази; доменний та коксовий гази; газ метан дегазації вугільних родовищ; нагріте повітря, що має значний тиск і температуру; пара високого тиску, що є побічним продуктом основного технологічного процесу; енергія надлишкового тиску газу.

11. У разі якщо спалення додаткового палива застосовується для підтримання проектної електричної потужності когенераційної установки при тимчасовому зменшенні теплової потужності скидного енергетичного потенціалу, стосовно його значення, прийнятого в технічному проекті когенераційної установки, обсяг витрат додаткового палива власником когенераційної установки узгоджується з Держенергоефективності.

З метою узгодження обсягу витрат додаткового палива заявник подає до Держенергоефективності заяву в довільній формі, де зазначає вид додаткового палива, показник зменшення теплової потужності скидного енергетичного потенціалу (у ГДж) стосовно його значення, прийнятого в технічному проекті когенераційної установки, розрахунок обсягу його витрат, необхідного для забезпечення підтримки проектної електричної потужності когенераційної установки (у тоннах умовного палива).

Держенергоефективності протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви надсилає заявнику повідомлення про узгодження або про відмову в узгодженні (з обґрунтуванням підстав) обсягів додаткового палива.

12. Держенергоефективності складає перелік когенераційних установок, що відповідають кваліфікаційним показникам, згідно з додатком 5 до цього Порядку та розміщує його на своєму офіційному веб-сайті.

 

Заступник директора Департаменту
систем життєзабезпечення
та житлової політики

В. В. Токаренко

 

ЗАЯВА
про проведення кваліфікації когенераційної установки

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
               (П. І. Б. / найменування власника когенераційної установки або уповноваженої ним особи (далі - заявник))
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (місце проживання / місцезнаходження)

Прошу провести кваліфікацію когенераційної установки:
_____________________________________________________________________________________
                                (назва та тип енергетичного обладнання, місце розташування когенераційної установки)
відповідно до вимог законодавства і надати свідоцтво про кваліфікацію когенераційної установки.

Перелік документів, що передаються до Держенергоефективності для проведення кваліфікації когенераційної установки, яка експлуатується / вперше введена в експлуатацію (потрібне підкреслити), додається:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

___________________________
(посада)

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

____________
(дата)

 
М. П. (за наявності)

 

 

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
про когенераційну установку, яка експлуатується*

1. Місце розташування когенераційної установки:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Когенераційна установка на базі:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (назва та тип енергетичного обладнання)

3. Дата введення когенераційної установки в експлуатацію:_________

4. Функціональна схема когенераційної установки та її стислий опис додаються.

5. Паливо, що використовується когенераційною установкою:

1) у разі використання як основного палива традиційного (органічного) палива з дати, яка передує проведенню кваліфікації когенераційної установки:

Вид палива _________________________________________________

Витрата палива _____________________________ т умовного палива

2) у разі використання як основного палива скидного енергетичного потенціалу технологічних процесів з дати, яка передує проведенню кваліфікації когенераційної установки:

Джерело енергії _____________________________________________

Використана енергія _____________________________________ ГДж

3) у разі використання додаткового палива:

Вид палива _________________________________________________

Витрата палива _____________________________ т умовного палива

6. Виробництво і відпуск теплової та електричної енергії з дати, яка передує проведенню кваліфікації когенераційної установки:

Виробництво теплоенергії когенераційною установкою,
Гкал

Відпуск теплоенергії когенераційною установкою суб'єктам господарювання,
Гкал

Примітка

 

 

 

Виробництво електроенергії когенераційною установкою,
млн кВт·год

Відпуск електроенергії когенераційною установкою суб'єктам господарювання,
млн кВт·год

Примітка

 

 

 

7. Установлена потужність та ККД когенераційної установки:

Потужність електрична,
кВт

ККД електричний,
%

Потужність теплова,
кВт

ККД тепловий,
%

Коефіцієнт використання теплоти палива загальний**,
%

 

 

 

 

 

8. Питомі витрати умовного палива:

На відпущену теплоенергію,
кг умовного палива/Гкал

На відпущену електроенергію,
г умовного палива/кВт·год

 

 

9. Собівартість виробництва:

1 Гкал теплоенергії,
грн

1 кВт·год електроенергії,
грн

 

 

Власник когенераційної установки

______________________________
(посада)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

____________
(дата)

М. П. (за наявності)

 

____________
* Кваліфікація когенераційної установки здійснюється за фактичними показниками експлуатації когенераційної установки за попередні 12 місяців.

Завірені власником когенераційної установки копії актів режимно-налагоджувальних робіт та випробувань когенераційної установки на експлуатаційних режимах і розрахунок коефіцієнта використання теплоти палива додаються до технічної інформації про когенераційну установку.

** Коефіцієнт використання теплоти палива - це відношення електричної і теплової енергії, яка вироблена когенераційною установкою, до енергії витраченого палива в одиницях потужності, що розраховується за формулою:

КВТП = (NЕ + Qп) / Q,

де NЕ - корисна потужність установки, яка дорівнює електричній потужності на клемах генератора за відрахуванням електричної потужності, яка використовується на власні потреби;

Qп - корисна теплова потужність, що передається споживачу;

Q - потужність палива, яке спалюється.

 

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
про когенераційну установку, яка вперше введена в експлуатацію

1. Місце розташування когенераційної установки:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Когенераційна установка на базі:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (назва та тип енергетичного обладнання)

3. Дата введення когенераційної установки в експлуатацію: __________________________________

4. Функціональна схема когенераційної установки та її стислий опис додаються.

5. Стислі результати випробувань когенераційної установки на експлуатаційних режимах (дата проведення випробувань, номер акта випробувань): ________________________________________

6. Паливо, що використовується когенераційною установкою:

1) у разі використання як основного палива традиційного (органічного) палива за проектом:

Вид палива _________________________________________________

Витрата палива за рік ________________________ т умовного палива

2) у разі використання як основного палива скидного енергетичного потенціалу технологічних процесів за проектом:

Джерело енергії _____________________________________________

Використана енергія _____________________________________ ГДж

3) у разі використання додаткового палива:

Вид палива _________________________________________________

Витрата палива за рік ________________________ т умовного палива

7. Виробництво і відпуск теплової та електричної енергії за проектом:

Виробництво теплоенергії когенераційною установкою,
Гкал

Відпуск теплоенергії когенераційною установкою суб'єктам господарювання,
Гкал

Примітка

 

 

 

Виробництво електроенергії когенераційною установкою,
млн кВт·год

Відпуск електроенергії когенераційною установкою суб'єктам господарювання,
млн кВт·год

Примітка

 

 

 

8. Установлена потужність та ККД когенераційної установки за результатами випробувань когенераційної установки на експлуатаційних режимах*:

Потужність електрична,
кВт

ККД електричний,
%

Потужність теплова,
кВт

ККД тепловий,
%

Коефіцієнт використання теплоти палива загальний**,
%

 

 

 

 

 

9. Питомі витрати умовного палива:

На відпущену теплоенергію,
кг умовного палива/Гкал

На відпущену електроенергію,
г умовного палива/кВт·год

 

 

10. Собівартість виробництва:

1 Гкал теплоенергії,
грн

1 кВт·год електроенергії,
грн

 

 

Власник когенераційної установки

_____________________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

____________
(дата)

М. П. (за наявності)

 

____________
* Завірені власником когенераційної установки копії актів випробувань когенераційної установки на експлуатаційних режимах та розрахунок коефіцієнта використання теплоти палива додаються до технічної інформації про когенераційну установку.

** Коефіцієнт використання теплоти палива - це відношення електричної і теплової енергії, яка вироблена когенераційною установкою, до енергії витраченого палива в одиницях потужності, що розраховується за формулою:

КВТП = (NЕ + Qп) / Q,

де NЕ - корисна потужність установки, яка дорівнює електричній потужності на клемах генератора за відрахуванням електричної потужності, яка використовується на власні потреби;

Qп - корисна теплова потужність, що передається споживачу;

Q - потужність палива, яке спалюється.

 

Державний Герб України

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО
про кваліфікацію когенераційної установки

____________
          (дата)

N __________

Видане _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                            (П. І. Б. / найменування власника когенераційної установки)
про те, що когенераційна установка на базі _________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                  (назва та тип енергетичного обладнання, місце розташування когенераційної установки)
визнана кваліфікованою.

Свідоцтво дійсне до ____________.
                                                      (дата)

Голова

_______________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

М. П.

 

 

 

ПЕРЕЛІК
когенераційних установок, що відповідають кваліфікаційним показникам

N з/п

П. І. Б. / найменування власника когенераційної установки

Назва та тип енергетичного обладнання, місце розташування когенераційної установки

Дата видачі та номер свідоцтва про кваліфікацію когенераційної установки

 

 

 

 

____________

Опрос