Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок заполнения формы отчета N 1-ОА "Отчет об объемах приобретения и реализации алкогольных напитков в оптовой сети"

Минфин
Порядок, Форма, Приказ от 11.02.2016 № 49
редакция действует с 08.05.2017

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства фінансів України
 від 10 листопада 2016 року N 943

Звітність

ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ ПРИДБАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ У ОПТОВІЙ МЕРЕЖІ

                                                                за ____________ ____ року
                                                                                                     (місяць)

Умови подання:

Терміни подання:

Суб'єкти господарювання усіх форм власності, які одержали ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, подають звіт до органів ДФС за основним місцем обліку суб'єкта господарювання
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 (найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

до 10 числа місяця, що настає за звітним

Органи ДФС за основним місцем обліку суб'єкта господарювання подають зведений звіт у розрізі підприємств до ДФС

до 13 числа місяця, що настає за звітним


Форма N 1-ОА (місячна)

  

         ЗАТВЕРДЖЕНО
         Наказ Міністерства фінансів України
         11 лютого 2016 року N 49

         за погодженням з Держстатом

Респондент:

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Найменування / прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                          (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця/провулок,
_________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                          площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офіса)

Реєстраційний номер ліцензії _______________

  

I. Обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв

(дал)

Продукція

Залишок продукції на початок звітного місяця

Обсяги придбання алкогольних напоїв у звітному місяці

Обсяги реалізації алкогольних напоїв у звітному місяці

Витрати при проведенні внутрішньо-
складських операцій, транспортуванні тощо

Залишок продукції на кінець звітного місяця

Примітки

код

вид

усього

у тому числі

усього

у тому числі

від виробника

від підприємств оптової торгівлі

за імпортом

у роздрібну торгівлю

підприємствам оптової торгівлі

на експорт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Перелік контрагентів, у яких здійснювалося придбання алкогольних напоїв

III. Перелік контрагентів, яким здійснювалася реалізація алкогольних напоїв

Керівник (уповноважена особа)

_______________
(підпис)

____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

  
_______________
(підпис)

  
_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.
(за наявності)

 

 

____________
1 Зазначається фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

(Форма із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 10.11.2016 р. N 943)

 

Порядок
заповнення форми звіту N 1-ОА "Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі"

I. Загальні положення

1. Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (далі - Звіт) подають суб'єкти господарювання, які одержали ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.

2. Звіт в електронній формі подається засобами електронного зв'язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

3. У разі якщо суб'єкт господарювання має у своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами, Звіт заповнюється в цілому щодо підприємства з урахуванням усіх структурних одиниць.

4. Інформація подається за кодами та видами алкогольних напоїв усього за звітний період (починаючи з 29 коду) згідно з додатком до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року N 49 "Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за N 340/28470. Одиницею виміру, яка застосовується при складанні Звіту, є декалітри.

(пункт 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 10.11.2016 р. N 943)

5. Інформація у розрізі контрагентів подається згідно з розділами II та III Звіту.

6. Звіт складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб'єкта господарювання.

7. Головні управління ДФС подають зведений Звіт у розрізі підприємств до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним.

II. Порядок заповнення розділу I "Обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв"

1. У графах 1, 2 зазначаються відповідно код та вид продукції згідно з додатком до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року N 49 "Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за N 340/28470.

2. У графі 3 зазначається залишок алкогольних напоїв на початок звітного місяця.

3. У графі 4 зазначається обсяг придбання алкогольних напоїв усього за звітний період суб'єктом господарювання, який здійснює оптову торгівлю алкогольними напоями.

4. У графі 5 зазначається обсяг придбання алкогольних напоїв суб'єктом господарювання у виробника алкогольних напоїв у звітному місяці.

5. У графі 6 зазначається обсяг придбання алкогольних напоїв суб'єктом господарювання у підприємств оптової торгівлі у звітному місяці.

6. У графі 7 зазначається обсяг придбання алкогольних напоїв суб'єктом господарювання за імпортом у звітному місяці.

7. У графі 8 зазначається обсяг реалізації алкогольних напоїв усього за звітний період.

8. У графі 9 зазначається обсяг реалізації алкогольних напоїв у роздрібну торгівлю у звітному місяці.

9. У графі 10 зазначається обсяг реалізації алкогольних напоїв підприємствам оптової торгівлі у звітному місяці.

10. У графі 11 зазначається обсяг реалізації алкогольних напоїв на експорт у звітному місяці.

11. У графі 12 зазначаються витрати при проведенні внутрішньо-складських операцій, транспортуванні тощо.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 11 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 10.11.2016 р. N 943
,
 у зв'язку з цим пункти 11, 12 вважати відповідно пунктами 12, 13
)

12. У графі 13 зазначається залишок алкогольних напоїв на кінець звітного місяця.

(пункт 12 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 10.11.2016 р. N 943)

13. У графі 14 надаються необхідні пояснення.

(пункт 13 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 10.11.2016 р. N 943)

III. Порядок заповнення розділів II та III Звіту про перелік контрагентів, у яких/яким здійснювало(а)ся придбання/реалізація алкогольних напоїв

1. Пункт 1 розділу ІІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 10.11.2016 р. N 943
,
 у зв'язку з цим пункти 2 - 7
 вважати відповідно пунктами 1 - 6
)

1. У графі 2 зазначається код адміністративно-територіальної одиниці згідно з додатком до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року N 49 "Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за N 340/28470.

2. У графі 3 зазначається найменування або прізвище, ім'я, по батькові контрагента.

3. Пункт 3 розділу ІІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 10.11.2016 р. N 943
,
 у зв'язку з цим пункти 4 - 6
 вважати відповідно пунктами 3 - 5
)

3. У графі 5 зазначається код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта суб'єкта господарювання. Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

4. У графі 6 зазначається відповідний код алкогольної продукції згідно з додатком до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року N 49 "Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за N 340/28470.

5. У графі 7 зазначається обсяг придбаних/реалізованих алкогольних напоїв.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

Опрос