Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок заполнения формы отчета N 3-РС "Отчет об объемах производства и реализации табачных изделий"

Минфин
Приказ от 11.02.2016 № 49
действует с 22.04.2016

Звітність

ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ

                                                                за ____________ ____ року
                                                                                                     (місяць)

Умови подання:

Терміни подання:

Суб'єкти господарювання усіх форм власності, які виробляють та реалізують тютюнові вироби, подають звіт до органів ДФС за основним місцем обліку суб'єкта господарювання _____________
________________________________________________________
________________________________________________________
 (найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

до 10 числа місяця, що настає за звітним

Органи ДФС за основним місцем обліку суб'єкта господарювання подають зведений звіт у розрізі підприємств до ДФС

до 13 числа місяця, що настає за звітним


Форма N 3-РС (місячна)

  
  

           ЗАТВЕРДЖЕНО
           Наказ Міністерства фінансів України
           11 лютого 2016 року N 49

за погодженням з Держстатом

Респондент:

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Найменування / прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
                                                          (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця/провулок,
_________________________________________________________________________________________________
                                                                             площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офіса)

Реєстраційний номер ліцензії _______________, строк дії з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року
 

I. ОБІГ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ

(млн штук, тонни)

Вид продукції

Код продукції

Одиниці виміру

Залишок на початок звітного місяця

Інші надхо-
дження продук-
ції за звітний місяць

Вироблено за звітний місяць

Реалізовано за поточний місяць з власного виробництва за звітний місяць

Інші витрати за звітний місяць

Інша реалізація за звітний місяць

Залишок на кінець звітного місяця

Примітки

усього

у тому числі на:

внут-
рішньому ринку

експорт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ОБСЯГИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ

(млн штук, тонни)

Код продукції

Найменування тютюнової продукції за встановленим асортиментом

Одиниці виміру

Реалізовано за звітний місяць

Примітки

усього

у тому числі на:

внутрішньому ринку

експорт

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (уповноважена особа)

_______________
(підпис)

____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

  
_______________
(підпис)

  
_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.
(за наявності)

 

 

____________
1 Зазначається фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

Порядок
заповнення форми звіту N 3-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів"

I. Загальні положення

1. Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (далі - Звіт) подають суб'єкти господарювання, які виробляють тютюнові вироби, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.

2. Звіт в електронній формі подається засобами електронного зв'язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

3. Звіт складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб'єкта господарювання.

4. Кожен розділ оформляється на окремому аркуші.

5. Органи ДФС за основним місцем обліку суб'єкта господарювання подають зведений Звіт у розрізі підприємств, підсумок - за видами продукції до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним.

II. Порядок заповнення розділу I "Обіг тютюнових виробів"

1. У графах 1, 2 зазначаються відповідно вид та код продукції згідно з додатком до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року N 49 "Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за N 340/28470.

2. У графі 3 зазначаються одиниці виміру тютюнових виробів, які застосовуються при складанні Звіту:

сигарети з фільтром - млн штук;

сигарети без фільтра - млн штук;

цигарки - млн штук;

сигари - млн штук;

сигарили - млн штук;

тютюн люльковий - тонни;

тютюн нюхальний - тонни;

тютюн смоктальний - тонни;

тютюн жувальний - тонни;

інші тютюнові вироби - млн штук або тонни;

тютюнова сировина УКТ ЗЕД 2401 - млн штук або тонни;

тютюнова сировина УКТ ЗЕД 2403 - млн штук або тонни.

3. У графі 4 зазначається залишок продукції власного виробництва.

4. У графі 5 зазначається кількість імпортованої продукції, у тому числі сировини, у звітному місяці.

5. У графі 6 зазначається кількість виробленої продукції за звітний місяць.

6. У графі 7 зазначається загальна кількість тютюнових виробів власного виробництва, реалізованих у звітному місяці.

7. У графі 8 зазначається кількість тютюнових виробів, реалізованих на внутрішньому ринку.

8. У графі 9 зазначається кількість тютюнових виробів, реалізованих на експорт.

9. У графі 10 вказуються втрати при виробництві, зберіганні, відпуску продукції на лабораторні потреби тощо.

10. У графі 11 зазначається кількість реалізованої у звітному місяці імпортованої тютюнової продукції, у тому числі сировини.

11. У графі 12 зазначається кількість тютюнових виробів власного виробництва на кінець звітного місяця.

12. У графі 13 надаються необхідні пояснення.

III. Порядок заповнення розділу II "Обсяги реалізації тютюнових виробів"

1. У графі 1 зазначається код продукції згідно з додатком до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року N 49 "Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за N 340/28470.

2. У графі 2 зазначається перелік тютюнових виробів, що виробляються виробником в Україні, за їх власною назвою.

3. У графі 3 зазначаються одиниці виміру тютюнових виробів.

4. У графі 4 зазначається загальна кількість реалізованих тютюнових виробів за звітний місяць.

5. У графі 5 зазначається кількість реалізованих тютюнових виробів на внутрішньому ринку за звітний місяць.

6. У графі 6 зазначається кількість реалізованих тютюнових виробів на експорт за звітний місяць.

7. У графі 7 надаються необхідні пояснення.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

Опрос