Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок заполнения формы отчета N 2-РС "Отчет об объемах производства и реализации алкогольных напитков"

Минфин
Порядок, Форма, Приказ от 11.02.2016 № 49
действует с 22.04.2016

Звітність

ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ

                                                                за ____________ ____ року
                                                                                                     (місяць)

Умови подання:

Терміни подання:

Суб'єкти господарювання усіх форм власності, які виробляють та реалізують алкогольні напої та виноматеріали, подають звіт до органів ДФС за основним місцем обліку суб'єкта господарювання
___________________________________________________
___________________________________________________
    (найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

до 10 числа місяця, що настає за звітним

Органи ДФС за основним місцем обліку суб'єкта господарювання подають зведений звіт у розрізі підприємств до ДФС

до 13 числа місяця, що настає за звітним


Форма N 2-РС (місячна)

  
  

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства фінансів України
                   11 лютого 2016 року N 49

                   за погодженням з Держстатом

Респондент:

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Найменування / прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________________________________________

Місцезнаходження / місце проживання ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                             (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця/провулок,
________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                              площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офіса)

Реєстраційний номер ліцензії _______________

I. Обіг алкогольних напоїв

(дал б. с., дал)

Продукція

Одиниці виміру

Залишки на початок звітного місяця в місцях зберігання

Вироб-
лено у звітному місяці

Інші надходження у звітному місяці

Реалізовано у звітному місяці

Інші витрати у звітному місяці

Реалізовано на власне вироб-
ництво у звітному місяці

Залишки на кінець звітного місяця в місцях зберігання

Примітки

усього

у тому числі імпорт

усього

у тому числі на:

вид

код

внутріш-
ньому ринку

експорт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Обсяги отримання та відвантаження виноматеріалів

(дал б. с., дал)

Найменування / прізвище, ім'я, по батькові постачальника

Код за ЄДРПОУ постачальника / реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1

Код
адміністра-
тивно-
територіальної одиниці споживача

Наймену-
вання / прізвище, ім'я, по батькові отримувача

Код за ЄДРПОУ споживача / реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1

Кількість відванта-
жених виномате-
ріалів / отриманих виномате-
ріалів

Вид продукції

Код продукції

Мета використання

Примітки

вид

код

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник (уповноважена особа)

_______________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Головний бухгалтер (особа,
відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

 
_______________
(підпис)

 
_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.
(за наявності)

 

 

____________
1 Зазначається фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

Порядок
заповнення форми звіту N 2-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв"

I. Загальні положення

1. Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (далі - Звіт) подають суб'єкти господарювання незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.

2. Звіт в електронній формі подається засобами електронного зв'язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

3. Звіт складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб'єкта господарювання.

4. Інформація подається за видами алкогольних напоїв. Підприємства - виробники виноробної продукції додатково заповнюють розділ II Звіту "Обсяги отримання та відвантаження виноматеріалів".

5. Органи ДФС за основним місцем обліку суб'єкта господарювання подають зведений Звіт у розрізі підприємств, підсумок - за видами продукції до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним.

II. Порядок заповнення розділу I "Обіг алкогольних напоїв"

1. У графах 1, 2 зазначаються відповідно вид та код алкогольних напоїв згідно з додатком до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року N 49 "Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за N 340/28470.

2. У графі 3 вказуються одиниці виміру, відповідно до яких складається Звіт. Дані щодо коду продукції згідно з УКТ ЗЕД 2208 (крім виноробної продукції) вносяться до таблиці в декалітрах, у перерахунку на безводний спирт (дал б. с.) та у фізичному обсязі (дал).

3. У графі 4 вказується кількість алкогольних напоїв в місцях зберігання на початок звітного місяця.

4. У графі 5 вказується кількість готової продукції, яка передана з виробництва до місця її зберігання у звітному місяці.

5. У графі 6 вказується кількість готової продукції, яка надійшла в місце зберігання у звітному місяці з торговельної мережі, за імпортом тощо.

6. У графі 7 вказується кількість імпортної продукції, яка надійшла на підприємство у звітному місяці.

7. У графі 8 вказується загальна кількість реалізованої продукції у звітному місяці.

8. У графі 9 вказується кількість продукції, яка реалізована на внутрішньому ринку у звітному місяці.

9. У графі 10 вказується кількість продукції, яка реалізована на експорт у звітному місяці.

10. У графі 11 вказуються втрати при зберіганні, відпуску продукції на лабораторні потреби тощо у звітному місяці.

11. У графі 12 вказується кількість продукції, яка відпущена іншим підрозділам підприємства для виробництва алкогольних напоїв у звітному місяці.

12. У графі 13 вказується кількість алкогольних напоїв у місцях зберігання на кінець звітного місяця.

13. У графі 14 надаються пояснення до граф 6 - 12 (у разі наявності). Звітні дані щодо продукції, на яку встановлено два коди згідно з УКТ ЗЕД, проставляються окремо за кожним кодом.

III. Порядок заповнення розділу II "Обсяги отримання та відвантаження виноматеріалів"

1. У графі 1 вказується найменування або прізвище, ім'я, по батькові постачальника виноматеріалів.

2. У графі 2 вказується код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта суб'єкта господарювання (постачальника виноматеріалів). Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

3. У графі 3 вказується код адміністративно-територіальної одиниці споживача виноматеріалів згідно з додатком до наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року N 49 "Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за N 340/28470.

4. У графі 4 вказується найменування або прізвище, ім'я, по батькові споживача виноматеріалів.

5. У графі 5 вказується код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта суб'єкта господарювання (споживача виноматеріалів). Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6. У графі 6 вказується кількість відвантажених (отриманих, у тому числі імпортованих) виноматеріалів.

7. У графі 7 вказується вид продукції.

8. У графі 8 вказується код продукції.

9. У графі 9 вказується мета використання виноматеріалів (вид).

10. У графі 10 вказується мета використання виноматеріалів (код).

11. У графі 11 надаються необхідні пояснення.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

Опрос