Идет загрузка документа (97 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о движении средств единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование

Минфин
Положение, Приказ от 12.02.2016 № 54

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.02.2016

м. Київ

N 54

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 березня 2016 р. за N 330/28460

Про затвердження Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства фінансів України
 від 19 грудня 2017 року N 1051
,
від 3 квітня 2019 року N 135
(який застосовується з
2 травня 2019 року),
від 10 жовтня 2019 року N 422
,
від 25 вересня 2020 року N 587
(зміни, внесені
абзацом другим підпункту 1, підпунктом 2
 пункту 1
, абзацами третім - п'ятим підпункту 1, абзацом третім
 підпункту 2 пункту 3
Змін, затверджених наказом Міністерства фінансів України
 від 25 вересня 2020 року N 587, набирають чинності з 
1 січня 2021 року)

Відповідно до статей 8, 9, 11, 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України та Міністерства фінансів України від 19 вересня 2013 року N 493/815 "Про затвердження Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 вересня 2013 року за N 1667/24199.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України (Юрик І. І.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л., Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.

 

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

В. о. Голови Державної
казначейської служби України

В. П. Дуда

Голова правління
Пенсійного фонду України

О. Зарудний

В. о. директора виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних
випадків на виробництві та
професійних захворювань України

С. Лапчик

В. о. директора Виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування з тимчасової
втрати працездатності

Т. А. Нагорна

Голова правління Фонду
загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття

С. Кондрюк

 

Положення
про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

(У тексті Положення слово "ДФС" замінено словом "ДПС"; посилання на додатки 6 - 7 замінено посиланнями відповідно на додатки 1 - 2 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 10 жовтня 2019 року N 422)

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статей 8, 9, 11, 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон) та Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 351 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року N 321 (далі - Порядок функціонування єдиного рахунка) з метою регламентування руху коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) та фінансових санкцій (штрафів та пені), що застосовуються згідно із Законом (далі - фінансові санкції), на рахунках, відкритих в Казначействі відповідно до вимог законодавства.

(пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 03.04.2019 р. N 135,
який застосовується з
02.05.2019 р.,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.09.2020 р. N 587)

2. У цьому Положенні терміни "єдиний внесок", "страхові кошти", "фінансові санкції (штрафи та пеня)", "страхувальники" вживаються у значеннях, наведених у Законі.

Термін "єдиний рахунок" вживається у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.

(пункт 2 розділу І доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.09.2020 р. N 587)

II. Порядок відкриття рахунків для зарахування страхових коштів

1. ДПС та територіальні органи ДПС відкривають в Казначействі небюджетні рахунки за субрахунком 3556 "Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску" (далі - рахунки 3556) для зарахування та розподілу страхових коштів.

(абзац перший пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 10.10.2019 р. N 422
,
у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 25.09.2020 р. N 587)

Рахунки 3556 відкриваються на ім'я ДПС (далі - рахунки 3556 ДПС), на ім'я територіальних органів ДПС (далі - рахунки 3556 територіальних органів ДПС) та на ім'я територіальних органів ДПС у розрізі управлінь на правах відокремлених підрозділів (у тому числі державних податкових інспекцій у їх складі), державних податкових інспекцій у м. Києві (далі - рахунки 3556 у розрізі відокремлених підрозділів ДПС) на балансі Казначейства в розрізі категорій платників, визначених Законом.

(абзац другий пункту 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.09.2020 р. N 587)

Рахунки 3556 територіальних органів ДПС та рахунки 3556 ДПС відкриваються у такій кількості, яка необхідна для забезпечення розподілу єдиного внеску, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року N 675 "Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (зі змінами) (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року N 675).

(пункт 1 розділу ІІ доповнено абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.09.2020 р. N 587)

2. Відкриття рахунків 3556 здійснюється на підставі заяв ДПС і територіальних органів ДПС та інших документів згідно з вимогами Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року N 758, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за N 1206/21518 (зі змінами) (далі - Порядок відкриття та закриття рахунків).

(абзац перший пункту 2 розділу ІІ у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 25.09.2020 р. N 587)

Розрахунково-касове обслуговування ДПС та територіальних органів ДПС здійснюється Казначейством та головними управліннями Казначейства в областях, місті Києві (далі - головні управління Казначейства) відповідно до умов договорів, укладених згідно з вимогами Порядку відкриття та закриття рахунків.

(абзац другий пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.09.2020 р. N 587)

Договори укладаються:

ДПС із Казначейством;

територіальними органами ДПС із головними управліннями Казначейства.

(абзац п'ятий пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.09.2020 р. N 587)

(розділ ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 19.12.2017 р. N 1051
,
у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 03.04.2019 р. N 135,
який застосовується з
02.05.2019 р.)

III. Порядок проходження та розподілу страхових коштів

1. Страхові кошти, що сплачуються страхувальниками, зараховуються на рахунки 3556 територіальних органів ДПС.

(пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 03.04.2019 р. N 135,
який застосовується з
02.05.2019 р.,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.09.2020 р. N 587)

У разі використання страхувальником єдиного рахунка Казначейство перераховує страхові кошти з єдиного рахунка до 17 год 30 хв на рахунки 3556 територіальних органів ДПС відповідно до Порядку функціонування єдиного рахунка.

(пункт 1 розділу ІІІ доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.09.2020 р. N 587)

2. Страхові кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум єдиного внеску) на рахунки 3556 територіальних органів ДПС, наприкінці операційного дня у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування розрахункових документів перераховуються Казначейством на відповідні рахунки 3556 територіальних органів ДПС з подальшим перерахуванням на відповідні рахунки 3556 ДПС на підставі договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених органами Казначейства з власниками рахунків.

(пункт 2 розділу III у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 03.04.2019 р. N 135,
який застосовується з
02.05.2019 р.,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.09.2020 р. N 587)

3. Страхові кошти, акумульовані на рахунках 3556 ДПС, об 11 год. 00 хв. наступного операційного дня засобами програмного забезпечення розподіляються автоматично за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до визначених постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року N 675 пропорцій розподілу єдиного внеску (у відсотках) та перераховуються за призначенням - на рахунки, відкриті в Казначействі за субрахунком 3554 "Рахунки державних цільових фондів" (далі - рахунки 3554) на ім'я фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування відповідно до договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених Казначейством з власниками рахунків.

(абзац перший пункту 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.09.2020 р. N 587)

У разі, якщо ДПС до 10 год 30 хв надала Казначейству розрахунковий документ на перерахування коштів з рахунка 3556 ДПС на відповідний рахунок 3556 територіального органу ДПС для здійснення повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум єдиного внеску, розподіл страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюється після перерахування коштів територіальному органу ДПС для здійснення повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум єдиного внеску.

(абзац другий пункту 3 розділу III у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 03.04.2019 р. N 135,
який застосовується з
02.05.2019 р.,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.09.2020 р. N 587)

Абзац третій пункту 3 розділу III виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 03.04.2019 . N 135,
який застосовується з
02.05.2019 р.)

4. Страхові кошти, які надійдуть протягом останнього робочого дня місяця (з урахуванням повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум єдиного внеску за рахунок поточних надходжень за день) на рахунки 3556 у розрізі відокремлених підрозділів ДПС, до 01 год 15 хв засобами програмного забезпечення шляхом формування розрахункових документів перераховуються Казначейством на відповідні рахунки 3556 територіальних органів ДПС та до 01 год 30 хв із цих рахунків перераховуються на відповідні рахунки 3556 ДПС.

(абзац перший пункту 4 розділу III у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 03.04.2019 р. N 135,
який застосовується з
02.05.2019 р.,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.09.2020 р. N 587)

Страхові кошти, які надійдуть до 01 год 30 хв на рахунки 3556 ДПС, засобами програмного забезпечення розподіляються автоматично за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до визначених постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року N 675 пропорцій розподілу єдиного внеску (у відсотках) та перераховуються за призначенням - на рахунки 3554, відкриті в Казначействі на ім'я фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування відповідно до договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених Казначейством з власниками рахунків.

(абзац другий пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 03.04.2019 р. N 135,
який застосовується з
02.05.2019 р.,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 25.09.2020 р. N 587)

5. За результатами розподілу страхових коштів Казначейство щоденно формує відомість про розподіл страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

(пункт 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 10.10.2019 р. N 422)

6. Казначейство відображає суми перерахованих страхових коштів на рахунках управлінського обліку.

(пункт 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 03.04.2019 р. N 135,
який застосовується з
02.05.2019 р.)

IV. Порядок надання інформації про рух страхових коштів

1. Казначейство щодня в порядку та за форматами, що визначаються протоколом обміну інформацією між ДПС та Казначейством, формує та передає до ДПС:

1) впродовж робочого дня інформацію про проведені транзакції з рахунків 3556 територіальних органів ДПС в актуальному стані;

2) наступного робочого дня після зарахування страхових коштів на рахунки 3556:

до 10 год 00 хв (для територіальних органів ДПС):

виписки з рахунків 3556 територіальних органів ДПС;

оборотно-сальдові відомості за рахунками 3556 територіальних органів ДПС;

відомості про рух страхових коштів на рахунках 3556 територіальних органів ДПС;

звіт про надходження страхових коштів на рахунки 3556 територіальних органів ДПС;

до 10 год 00 хв (для ДПС):

виписки з рахунків 3556 територіальних органів ДПС;

звіт про надходження страхових коштів на рахунки 3556 територіальних органів ДПС;

відомість про розподіл страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування;

оборотно-сальдову відомість за рахунками 3556 ДПС;

звіт про надходження страхових коштів на рахунки 3556 ДПС та звіт про надходження страхових коштів на рахунки 3556 територіальних органів ДПС.

(пункт 1 розділу IV у редакції наказів
 Міністерства фінансів України від 10.10.2019 р. N 422,
від 25.09.2020 р. N 587)

2. Пункт 2 розділу IV виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 10.10.2019 р. N 422
,
у зв'язку з цим пункти 3 - 6
 вважати відповідно пунктами 2 - 5
)

2. Казначейство щодня наступного робочого дня після зарахування коштів на рахунки 3554, відкриті на ім'я фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, надає власникам рахунків виписки з цих рахунків в електронному вигляді із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або на паперових носіях відповідно до умов договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених Казначейством з власниками рахунків.

(пункт 2 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.09.2020 р. N 587)

3. Виписки з рахунків 3556 ДПС та з рахунків 3554, відкритих на ім'я фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, формуються власниками рахунків через систему дистанційного обслуговування клієнтів "Клієнт казначейства - Казначейство" у відповідні терміни.

(пункт 3 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.09.2020 р. N 587)

4. Щомісяця, не пізніше четвертого робочого дня місяця, що настає за звітним, територіальні органи ДПС проводять звірку надходжень страхових коштів з головними управліннями Казначейства станом на 01 число місяця, що настає за звітним. За результатами складається акт звірки надходження страхових коштів за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

(пункт 4 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.09.2020 р. N 587)

5. Щомісяця, не пізніше десятого робочого дня місяця, що настає за звітним, ДПС, Казначейство та фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування проводять звірку надходжень страхових коштів станом на 01 число місяця, що настає за звітним, та за результатами складають загальний акт звірки надходження страхових коштів у п'яти примірниках (далі - акт звірки) за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

Звірка надходжень страхових коштів проводиться у такому порядку:

ДПС першого робочого дня місяця, що настає за звітним, надсилає в електронному вигляді проект акта звірки до фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування для узгодження даних у робочому порядку;

фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування протягом другого робочого дня, що настає за днем отримання проекту акта звірки, узгоджують його дані;

Фонд соціального страхування України не пізніше четвертого робочого дня місяця, що настає за звітним місяцем, отримує у ДПС підписаний акт звірки;

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття не пізніше шостого робочого дня місяця, що настає за звітним місяцем, отримує у Фонді соціального страхування України підписаний акт звірки;

Пенсійний фонд України не пізніше десятого робочого дня місяця, що настає за звітним місяцем, отримує від Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття підписаний акт звірки та передає його для підписання до Казначейства;

ДПС та фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування отримують в Казначействі по одному підписаному примірнику акта звірки.

(розділ IV у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 03.04.2019 р. N 135,
який застосовується з
02.05.2019 р.)

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

Відомість
про розподіл страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування

Додаток 1 виключено

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 19.12.2017 р. N 1051
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 03.04.2019 р. N 135,
який застосовується з
02.05.2019 р.,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 10.10.2019 р. N 422)

 

Виписка з рахунку

Додаток 2 виключено

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 19.12.2017 р. N 1051
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 03.04.2019 р. N 135,
який застосовується з
02.05.2019 р.,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 10.10.2019 р. N 422)

 

Домовленості про імена транспортних файлів та опис їх структур

Додаток 3 виключено

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 19.12.2017 р. N 1051
від 03.04.2019 р. N 135,
який застосовується з
02.05.2019 р.,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 10.10.2019 р. N 422)

 

Оборотно-сальдова відомість за аналітичними рахунками

Додаток 4 виключено

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 03.04.2019 р. N 135,
який застосовується з
02.05.2019 р.,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 10.10.2019 р. N 422)

 

Звіт
про надходження страхових коштів

Додаток 5 виключено

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 03.04.2019 р. N 135,
який застосовується з
02.05.2019 р.,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 10.10.2019 р. N 422
,
у зв'язку з цим додатки 6 - 7
 вважати відповідно додатками 1 - 2
)

 

Акт звірки
надходження страхових коштів

_________________________________________ та _________________________________________
              (найменування головного управління ДПС)                             (найменування головного управління Казначейства)

                                                  станом на _____________________ 20__ р.
                                                                                                          (число, місяць)

 

грн, коп.

N рахунку

За даними головного управління ДПС

За даними головного управління Казначейства

Розбіжності

Причини розбіжностей

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Посада відповідальної особи головного управління ДПС

______________
(підпис)

______________________
(ім'я та прізвище)

Посада відповідальної особи головного управління Казначейства

______________
(підпис)

______________________
(ім'я та прізвище)

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 03.04.2019 р. N 135,
який застосовується з
02.05.2019 р.,
від 10.10.2019 р. N 422)

 

Загальний акт звірки
надходження страхових коштів

станом на ____________ 20__ р.
(число, місяць)

грн, коп.

Державна податкова служба України

 

 

Голова

____________
(підпис)

___________________
(
ім'я та прізвище)

___________________________________________
(керівник структурного підрозділу)

____________
(підпис)

___________________
(
ім'я та прізвище)

___________________________________________
(посада відповідальної особи)

____________
(підпис)

___________________
(
ім'я та прізвище)

Державна казначейська служба України

 

 

Заступник Голови

____________
(підпис)

___________________
(
ім'я та прізвище)

___________________________________________
(керівник структурного підрозділу)

____________
(підпис)

___________________
(
ім'я та прізвище)

___________________________________________
(посада відповідальної особи)

____________
(підпис)

___________________
(
ім'я та прізвище)

Пенсійний фонд України

 

 

Заступник Голови правління

____________
(підпис)

___________________
(
ім'я та прізвище)

___________________________________________
(керівник структурного підрозділу)

____________
(підпис)

___________________
(
ім'я та прізвище)

___________________________________________
(посада відповідальної особи)

____________
(підпис)

___________________
(
ім'я та прізвище)

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

Голова Державної служби зайнятості

____________
(підпис)

___________________
(
ім'я та прізвище)

___________________________________________
(керівник структурного підрозділу)

____________
(підпис)

___________________
(
ім'я та прізвище)

___________________________________________
(посада відповідальної особи)

____________
(підпис)

___________________
(
ім'я та прізвище)

Фонд соціального страхування України

 

 

Директор Виконавчої дирекції Фонду

____________
(підпис)

___________________
(
ім'я та прізвище)

___________________________________________
(керівник структурного підрозділу)

____________
(підпис)

___________________
(
ім'я та прізвище)

___________________________________________
(посада відповідальної особи)

____________
(підпис)

___________________
(
ім'я та прізвище)

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 19.12.2017 р. N 1051
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 10.10.2019 р. N 422)

____________

Опрос