Идет загрузка документа (86 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о движении средств единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование

Минфин
Положение, Приказ от 12.02.2016 № 54
редакция действует с 08.11.2019

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.02.2016

м. Київ

N 54

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 березня 2016 р. за N 330/28460

Про затвердження Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства фінансів України
 від 19 грудня 2017 року N 1051
,
від 3 квітня 2019 року N 135
(який застосовується з
2 травня 2019 року),
від 10 жовтня 2019 року N 422

Відповідно до статей 8, 9, 11, 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України та Міністерства фінансів України від 19 вересня 2013 року N 493/815 "Про затвердження Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 вересня 2013 року за N 1667/24199.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України (Юрик І. І.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л., Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.

 

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

В. о. Голови Державної
казначейської служби України

В. П. Дуда

Голова правління
Пенсійного фонду України

О. Зарудний

В. о. директора виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних
випадків на виробництві та
професійних захворювань України

С. Лапчик

В. о. директора Виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування з тимчасової
втрати працездатності

Т. А. Нагорна

Голова правління Фонду
загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття

С. Кондрюк

 

Положення
про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

(У тексті Положення слово "ДФС" замінено словом "ДПС"; посилання на додатки 6 - 7 замінено посиланнями відповідно на додатки 1 - 2 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 10 жовтня 2019 року N 422)

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статей 8, 9, 11, 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон) з метою регламентування руху коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) та фінансових санкцій (штрафів та пені), що застосовуються згідно із Законом (далі - фінансові санкції), на рахунках, відкритих в Державній казначейській службі України відповідно до вимог законодавства.

(пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 03.04.2019 р. N 135,
який застосовується з
02.05.2019 р.)

2. У цьому Положенні терміни "єдиний внесок", "страхові кошти", "фінансові санкції (штрафи та пеня)", "страхувальники" вживаються у значеннях, наведених у Законі.

II. Порядок відкриття рахунків для зарахування страхових коштів

1. Державна податкова служба України та її територіальні органи в областях, місті Києві, Офіс великих платників податків Державної податкової служби (далі - головні управління ДПС) відкривають в Казначействі небюджетні рахунки за балансовим рахунком 3719 "Рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування" (далі - рахунок 3719) для зарахування та розподілу страхових коштів.

(абзац перший пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 10.10.2019 р. N 422)

Рахунки 3719 відкриваються на ім'я ДПС (далі - рахунки 3719 ДПС), на ім'я головних управлінь ДПС (далі - рахунки 3719 головних управлінь ДПС) та на ім'я головних управлінь ДПС у розрізі управлінь на правах відокремлених підрозділів (у тому числі державних податкових інспекцій у їх складі), державних податкових інспекцій у м. Києві (далі - рахунки 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДПС) на балансі Казначейства в розрізі категорій платників, визначених Законом.

2. Відкриття рахунків 3719 здійснюється на підставі заяв ДПС і головних управлінь ДПС та інших документів у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики.

Розрахунково-касове обслуговування ДПС та головних управлінь ДПС здійснюється Казначейством та головними управліннями Казначейства в областях, місті Києві (далі - головні управління Казначейства) відповідно до умов договорів, укладених згідно з вимогами порядку, визначеного центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики.

Договори укладаються:

ДПС із Казначейством;

головними управліннями ДПС із головними управліннями Казначейства.

(розділ ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 19.12.2017 р. N 1051
,
у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 03.04.2019 р. N 135,
який застосовується з
02.05.2019 р.)

III. Порядок проходження та розподілу страхових коштів

1. Страхові кошти, що сплачуються страхувальниками, зараховуються на рахунки 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДПС.

(пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 03.04.2019 р. N 135,
який застосовується з
02.05.2019 р.)

2. Страхові кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум єдиного внеску) на рахунки 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДПС, наприкінці операційного дня у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються Казначейством на відповідні рахунки 3719 головних управлінь ДПС з подальшим перерахуванням на відповідні рахунки 3719 ДПС на підставі договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених органами Казначейства з власниками рахунків.

(пункт 2 розділу III у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 03.04.2019 р. N 135,
який застосовується з
02.05.2019 р.)

3. Страхові кошти, акумульовані на рахунках 3719 ДПС, об 11 год. 00 хв. наступного операційного дня засобами програмного забезпечення розподіляються автоматично за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до визначених Законом пропорцій (у відсотках) та перераховуються за призначенням - на рахунки, відкриті в Казначействі за балансовим рахунком 3717 "Рахунки державних позабюджетних фондів" (далі - рахунок 3717) на ім'я фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування відповідно до договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених Казначейством з власниками рахунків.

У разі, якщо ДПС до 10 год 30 хв надала Казначейству розрахунковий документ на перерахування коштів з його рахунка 3719 на відповідний рахунок головного управління ДПС для здійснення повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум єдиного внеску, розподіл страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюється після перерахування коштів головному управлінню ДПС для здійснення повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум єдиного внеску.

(абзац другий пункту 3 розділу III у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 03.04.2019 р. N 135,
який застосовується з
02.05.2019 р.)

Абзац третій пункту 3 розділу III виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 03.04.2019 . N 135,
який застосовується з
02.05.2019 р.)

4. Страхові кошти, які надійдуть протягом останнього робочого дня місяця (з урахуванням повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум єдиного внеску за рахунок поточних надходжень за день) на рахунки 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДПС, о 21 год 00 хв засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються Казначейством на відповідні рахунки 3719 головних управлінь ДПС та до 21 год 15 хв із цих рахунків перераховуються на відповідні рахунки 3719 ДПС.

(абзац перший пункту 4 розділу III у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 03.04.2019 р. N 135,
який застосовується з
02.05.2019 р.)

Страхові кошти, які надійдуть до 21 год 15 хв на рахунки 3719 ДПС, засобами програмного забезпечення розподіляються автоматично за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до визначених Законом пропорцій (у відсотках) та перераховуються за призначенням - на рахунки 3717, відкриті в Казначействі на ім'я фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування відповідно до договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених Казначейством з власниками рахунків.

(абзац другий пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 03.04.2019 р. N 135,
який застосовується з
02.05.2019 р.)

5. За результатами розподілу страхових коштів Казначейство щоденно формує відомість про розподіл страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

(пункт 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 10.10.2019 р. N 422)

6. Казначейство відображає суми перерахованих страхових коштів на рахунках управлінського обліку.

(пункт 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 03.04.2019 р. N 135,
який застосовується з
02.05.2019 р.)

IV. Порядок надання інформації про рух страхових коштів

1. Казначейство щодня наступного робочого дня після зарахування страхових коштів на рахунки 3719 формує та передає до ДПС згідно з протоколом обміну інформацією між ДПС та Казначейством такі документи:

1) до 10 год. 00 хв. (для головних управлінь ДПС та відокремлених підрозділів ДПС):

виписки з рахунків 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДПС у вигляді електронного реєстру розрахункових документів;

виписки з рахунків 3719 головних управлінь ДПС у вигляді електронного реєстру розрахункових документів;

оборотно-сальдові відомості за аналітичними рахунками 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДПС та за аналітичними рахунками 3719 головних управлінь ДПС в електронному вигляді;

відомості про рух страхових коштів на аналітичних рахунках 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДПС у вигляді технологічного файла @E;

звіт про надходження страхових коштів на рахунки 3719 головних управлінь ДПС та звіт про надходження страхових коштів на рахунки 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДПС в електронному вигляді;

2) до 10 год. 00 хв. (для ДПС):

виписки з рахунків 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДПС у вигляді електронного реєстру розрахункових документів;

виписки з рахунків 3719 головних управлінь ДПС у вигляді електронного реєстру розрахункових документів;

оборотно-сальдові відомості за аналітичними рахунками 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДПС та за аналітичними рахунками 3719 головних управлінь ДПС в електронному вигляді;

відомості про рух страхових коштів на аналітичних рахунках 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДПС у вигляді технологічного файла @E;

звіт про надходження страхових коштів на рахунки 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДПС в електронному вигляді;

відомість про розподіл страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування в електронному вигляді;

оборотно-сальдову відомість за аналітичними рахунками 3719 ДПС в електронному вигляді;

звіт про надходження страхових коштів на рахунки 3719 ДПС та звіт про надходження страхових коштів на рахунки 3719 головних управлінь ДПС в електронному вигляді.

(пункт 1 розділу IV у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 10.10.2019 р. N 422)

2. Пункт 2 розділу IV виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 10.10.2019 р. N 422
,
у зв'язку з цим пункти 3 - 6
 вважати відповідно пунктами 2 - 5
)

2. Казначейство щодня наступного робочого дня після зарахування коштів на рахунки 3717, відкриті на ім'я фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, надає власникам рахунків виписки з цих рахунків в електронному вигляді із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або на паперових носіях відповідно до умов договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених Казначейством з власниками рахунків.

3. Виписки з рахунків 3719 ДПС та з рахунків 3717, відкритих на ім'я фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, формуються власниками рахунків через систему дистанційного обслуговування клієнтів "Клієнт казначейства - Казначейство" у відповідні терміни.

4. Щомісяця, не пізніше четвертого робочого дня місяця, що настає за звітним, головні управління ДПС проводять звірку надходжень страхових коштів з головними управліннями Казначейства станом на 01 число місяця, що настає за звітним. За результатами складається акт звірки надходження страхових коштів за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

5. Щомісяця, не пізніше десятого робочого дня місяця, що настає за звітним, ДПС, Казначейство та фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування проводять звірку надходжень страхових коштів станом на 01 число місяця, що настає за звітним, та за результатами складають загальний акт звірки надходження страхових коштів у п'яти примірниках (далі - акт звірки) за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

Звірка надходжень страхових коштів проводиться у такому порядку:

ДПС першого робочого дня місяця, що настає за звітним, надсилає в електронному вигляді проект акта звірки до фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування для узгодження даних у робочому порядку;

фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування протягом другого робочого дня, що настає за днем отримання проекту акта звірки, узгоджують його дані;

Фонд соціального страхування України не пізніше четвертого робочого дня місяця, що настає за звітним місяцем, отримує у ДПС підписаний акт звірки;

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття не пізніше шостого робочого дня місяця, що настає за звітним місяцем, отримує у Фонді соціального страхування України підписаний акт звірки;

Пенсійний фонд України не пізніше десятого робочого дня місяця, що настає за звітним місяцем, отримує від Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття підписаний акт звірки та передає його для підписання до Казначейства;

ДПС та фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування отримують в Казначействі по одному підписаному примірнику акта звірки.

(розділ IV у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 03.04.2019 р. N 135,
який застосовується з
02.05.2019 р.)

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

Відомість
про розподіл страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування

Додаток 1 виключено

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 19.12.2017 р. N 1051
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 03.04.2019 р. N 135,
який застосовується з
02.05.2019 р.,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 10.10.2019 р. N 422)

 

Виписка з рахунку

Додаток 2 виключено

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 19.12.2017 р. N 1051
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 03.04.2019 р. N 135,
який застосовується з
02.05.2019 р.,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 10.10.2019 р. N 422)

 

Домовленості про імена транспортних файлів та опис їх структур

Додаток 3 виключено

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 19.12.2017 р. N 1051
від 03.04.2019 р. N 135,
який застосовується з
02.05.2019 р.,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 10.10.2019 р. N 422)

 

Оборотно-сальдова відомість за аналітичними рахунками

Додаток 4 виключено

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 03.04.2019 р. N 135,
який застосовується з
02.05.2019 р.,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 10.10.2019 р. N 422)

 

Звіт
про надходження страхових коштів

Додаток 5 виключено

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 03.04.2019 р. N 135,
який застосовується з
02.05.2019 р.,
виключено згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 10.10.2019 р. N 422
,
у зв'язку з цим додатки 6 - 7
 вважати відповідно додатками 1 - 2
)

 

Акт звірки
надходження страхових коштів

_________________________________________ та _________________________________________
              (найменування головного управління ДПС)                             (найменування головного управління Казначейства)

                                                  станом на _____________________ 20__ р.
                                                                                                          (число, місяць)

 

грн, коп.

N рахунку

За даними головного управління ДПС

За даними головного управління Казначейства

Розбіжності

Причини розбіжностей

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Посада відповідальної особи головного управління ДПС

______________
(підпис)

______________________
(ім'я та прізвище)

Посада відповідальної особи головного управління Казначейства

______________
(підпис)

______________________
(ім'я та прізвище)

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 03.04.2019 р. N 135,
який застосовується з
02.05.2019 р.,
від 10.10.2019 р. N 422)

 

Загальний акт звірки
надходження страхових коштів

станом на ____________ 20__ р.
(число, місяць)

грн, коп.

Державна податкова служба України

 

 

Голова

____________
(підпис)

___________________
(
ім'я та прізвище)

___________________________________________
(керівник структурного підрозділу)

____________
(підпис)

___________________
(
ім'я та прізвище)

___________________________________________
(посада відповідальної особи)

____________
(підпис)

___________________
(
ім'я та прізвище)

Державна казначейська служба України

 

 

Заступник Голови

____________
(підпис)

___________________
(
ім'я та прізвище)

___________________________________________
(керівник структурного підрозділу)

____________
(підпис)

___________________
(
ім'я та прізвище)

___________________________________________
(посада відповідальної особи)

____________
(підпис)

___________________
(
ім'я та прізвище)

Пенсійний фонд України

 

 

Заступник Голови правління

____________
(підпис)

___________________
(
ім'я та прізвище)

___________________________________________
(керівник структурного підрозділу)

____________
(підпис)

___________________
(
ім'я та прізвище)

___________________________________________
(посада відповідальної особи)

____________
(підпис)

___________________
(
ім'я та прізвище)

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

Голова Державної служби зайнятості

____________
(підпис)

___________________
(
ім'я та прізвище)

___________________________________________
(керівник структурного підрозділу)

____________
(підпис)

___________________
(
ім'я та прізвище)

___________________________________________
(посада відповідальної особи)

____________
(підпис)

___________________
(
ім'я та прізвище)

Фонд соціального страхування України

 

 

Директор Виконавчої дирекції Фонду

____________
(підпис)

___________________
(
ім'я та прізвище)

___________________________________________
(керівник структурного підрозділу)

____________
(підпис)

___________________
(
ім'я та прізвище)

___________________________________________
(посада відповідальної особи)

____________
(підпис)

___________________
(
ім'я та прізвище)

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 19.12.2017 р. N 1051
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 10.10.2019 р. N 422)

____________

Опрос