Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение об аттестационной комиссии по аттестации специалистов заведений, проводящих подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств

МВД
Положение, Приказ от 18.02.2016 № 115
редакция действует с 31.01.2020

ПОЛОЖЕННЯ
про атестаційну комісію з атестації спеціалістів закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства внутрішніх справ України
 від 23 травня 2016 року N 408
,
від 23 грудня 2019 року N 1083

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про дорожній рух" та постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року N 490 "Про затвердження Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів" та визначає основні завдання, повноваження та організаційні засади діяльності атестаційної комісії з атестації спеціалістів закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (далі - атестаційна комісія).

2. Атестаційна комісія є постійно діючим колегіальним органом, що створений регіональним сервісним центром МВС (далі - РСЦ МВС).

(пункт 2 розділу I у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

3. Атестаційна комісія створюється з метою визначення відповідності спеціалістів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв (далі - спеціалісти) кваліфікаційним вимогам за напрямом підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв.

4. Атестаційна комісія у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС, а також цим Положенням.

II. Основні завдання та склад атестаційної комісії

1. До основних завдань атестаційної комісії належить визначення:

відповідності спеціалістів кваліфікаційним вимогам за напрямом підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;

якості та рівня підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, проведених за участю спеціаліста.

(абзац третій пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

2. До складу атестаційної комісії входять: голова, його заступник, секретар та члени комісії.

Склад атестаційної комісії формується із числа працівників РСЦ МВС (та (за потреби) підпорядкованих йому територіальних сервісних центрів МВС) із залученням представників регіональних органів охорони здоров'я та місцевих органів управління освітою.

(абзац другий пункту 2 розділу II у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

На засіданні атестаційної комісії можуть бути присутні представники закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (далі - заклади), та громадських організацій, діяльність яких пов'язана з підготовкою водіїв та безпекою дорожнього руху (за їх згодою).

(абзац третій пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

3. Кількісний та персональний склад атестаційної комісії визначається РСЦ МВС.

(абзац перший пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

Зміни до кількісного та персонального складу атестаційної комісії можуть вноситися за поданням її голови.

Голова атестаційної комісії, його заступник та секретар обираються на першому засіданні атестаційної комісії з числа її членів.

4. Пункт 4 розділу II виключено

(згідно з наказом Міністерства внутрішніх
 справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

III. Повноваження атестаційної комісії

1. До повноважень атестаційної комісії належать:

розгляд заяв та матеріалів з питань атестації спеціалістів закладів;

проведення іспиту з використанням комп'ютерних тестів та практичного іспиту з навичок керування транспортними засобами для визначення відповідності спеціаліста кваліфікаційним вимогам за напрямом підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;

(абзац третій пункту 1 розділу III у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

прийняття рішення про атестацію або відмову в атестації спеціалістів;

видача або відмова у видачі атестата спеціаліста за визначеним напрямом підготовки;

видача дубліката атестата спеціаліста за визначеним напрямом підготовки;

проведення переатестації спеціаліста;

(абзац сьомий пункту 1 розділу III у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

анулювання атестата спеціаліста за результатами переатестації або за заявою такого спеціаліста.

(абзац восьмий пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

абзац дев'ятий пункту 1 розділу III виключено

(абзац дев'ятий пункту 1 розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.05.2016 р. N 408
,
виключено згідно з наказом Міністерства
 внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

абзац десятий пункту 1 розділу III виключено

(згідно з наказом Міністерства внутрішніх
 справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

2. У межах здійснення моніторингу якості проведення спеціалістами підготовки голова атестаційної комісії, його заступник та члени атестаційної комісії за згодою закладу можуть бути присутні в таких закладах на заняттях, що проводяться атестованими спеціалістами, та іспитах, що складаються в таких закладах.

(пункт 2 розділу III у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

IV. Повноваження голови, секретаря та членів атестаційної комісії

1. Голова атестаційної комісії:

організовує роботу та здійснює керівництво роботою атестаційної комісії, безпосередньо бере участь у голосуванні щодо атестації спеціалістів;

вносить керівнику РСЦ МВС вмотивовані пропозиції про зміну кількісного або персонального складу атестаційної комісії;

(абзац третій пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

підписує протоколи засідання атестаційної комісії, атестати спеціалістів та інші документи, підготовлені за результатами роботи атестаційної комісії;

здійснює контроль за належним виконанням членами атестаційної комісії покладених на них обов'язків та своєчасністю оформлення атестатів спеціалістів.

2. Заступник голови атестаційної комісії:

виконує обов'язки голови атестаційної комісії в разі його відсутності;

бере участь у роботі атестаційної комісії.

3. Секретар атестаційної комісії:

інформує членів атестаційної комісії про час та місце проведення засідання атестаційної комісії;

приймає документи, що подаються для атестації, переатестації, видачі дубліката атестата або його анулювання, та оформляє атестаційний лист за формою згідно з додатком до цього Положення;

(абзац третій пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

бере участь у роботі атестаційної комісії;

веде протокол засідання атестаційної комісії;

здійснює підготовку проектів документів РСЦ МВС за результатами засідання;

(абзац шостий пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

оформляє та видає атестати спеціалістів;

(абзац сьомий пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

абзац восьмий пункту 3 розділу IV виключено

(згідно з наказом Міністерств  внутрішніх
 справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

абзац дев'ятий пункту 3 розділу IV виключено

(згідно з наказом Міністерства внутрішніх
 справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

абзац десятий пункту 3 розділу IV виключено

(згідно з наказом Міністерства внутрішніх
 справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

вносить інформацію про видані та анульовані атестати до Єдиного державного реєстру МВС.

(пункт 3 розділу IV доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

4. Члени атестаційної комісії беруть участь у роботі атестаційної комісії та прийнятті рішень атестаційною комісією.

V. Порядок роботи атестаційної комісії та оформлення результатів атестації

1. Формою роботи атестаційної комісії є засідання, що проводяться за рішенням голови комісії не рідше ніж один раз на місяць.

(пункт 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

2. Члени атестаційної комісії мають право ініціювати проведення позачергового засідання.

3. Атестаційна комісія розглядає заяви про атестацію, переатестацію, видачу дубліката атестата, подання керівника закладу або начальника територіального сервісного центру МВС та додані до них матеріали протягом одного місяця з дня їх реєстрації.

За результатами розгляду поданих документів і складення особою іспиту з використанням комп'ютерних тестів (а також практичного(их) іспиту(ів) з навичок керування транспортними засобами - для осіб, які атестуються за напрямом навчання керуванню транспортними засобами) атестаційна комісія приймає рішення про атестацію, переатестацію спеціаліста чи відмову в його атестації, переатестації.

За результатами розгляду поданих документів про видачу дубліката атестата атестаційна комісія приймає рішення про видачу такого атестата чи відмову в його видачі.

Рішення атестаційної комісії приймаються протягом одного робочого дня.

(пункт 3 розділу V у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

4. До прийняття рішення атестаційною комісією спеціаліст має право відкликати свою заяву про атестацію, переатестацію чи видачу дубліката атестата.

(пункт 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

5. Рішення атестаційної комісії приймаються відкритим поіменним голосуванням та відображаються в протоколах відповідних засідань.

(абзац перший пункту 5 розділу V у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

Засідання атестаційної комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів.

Результати голосування визначаються простою більшістю голосів присутніх членів.

У разі рівного розподілу голосів "за" і "проти" вирішальним є голос головуючого на засіданні (зазначене правило не поширюється на випадок обрання голови атестаційної комісії).

У випадку відсутності можливості у члена атестаційної комісії взяти участь у її засіданні (у разі відпустки, відрядження та з інших поважних причин, що підтверджуються документально) він повідомляє про це секретаря не пізніше ніж за два робочих дні до дати проведення засідання.

За відсутності достатньої для кворуму кількості членів атестаційної комісії її голова вносить пропозицію щодо заміни персонального складу комісії або визначає дату наступного засідання.

(абзац шостий пункту 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

Рішення про заміну персонального складу атестаційної комісії приймається наказом РСЦ МВС.

(пункт 5 розділу V доповнено абзацом сьомим згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

6. Головуючим на засіданні атестаційної комісії є голова атестаційної комісії, а в разі його відсутності - заступник голови.

7. У разі відсутності заступника голови або секретаря атестаційної комісії їх обов'язки виконують члени атестаційної комісії, які обираються більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної комісії.

8. Результати засідання атестаційної комісії оформляються протоколом, який підписують голова та секретар атестаційної комісії.

Рішення атестаційної комісії про атестацію, переатестацію спеціаліста, видачу дубліката атестата або відмову в атестації, переатестації спеціаліста, видачі дубліката атестата, про анулювання атестата спеціаліста, дубліката атестата затверджуються наказом РСЦ МВС.

(абзац другий пункту 8 розділу V у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

Протоколи засідань атестаційної комісії та накази РСЦ МВС оприлюднюються на офіційному вебсайті РСЦ МВС не пізніше робочого дня, що настає після їх підписання.

(пункт 8 розділу V доповнено новим абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083
,
у зв'язку із цим абзаци третій - сьомий вважати
 відповідно абзацами четвертим - восьмим
)

У рішенні атестаційної комісії зазначаються:

відомості про спеціаліста, стосовно якого розглядалося питання про атестацію;

прийняте атестаційною комісією рішення про атестацію спеціаліста, його переатестацію, видачу дубліката атестата або відмову в атестації спеціаліста, його переатестації, видачі дубліката атестата, а також анулювання атестата;

(абзац шостий пункту 8 розділу V у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

строк дії атестата спеціаліста;

перелік напрямів підготовки, на здійснення яких атестовано або переатестовано спеціаліста.

(абзац восьмий пункту 8 розділу V у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

9. Член акредитаційної комісії, який бере участь у її засіданні та не погоджується з рішенням, прийнятим комісією, може в письмовій формі висловити окрему думку, що додається до протоколу засідання акредитаційної комісії.

Окремі думки членів комісії є невід'ємною частиною протоколу засідання комісії.

(пункт 9 розділу V у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

10. Особам, які успішно пройшли атестацію, переатестацію, видається атестат спеціаліста, строк дії якого становить 5 років.

Особам, які подали документи для видачі дубліката атестата спеціаліста, видається новий атестат спеціаліста з проставленням на ньому відмітки "Дублікат" та зазначенням строку дії втраченого (викраденого), пошкодженого атестата спеціаліста.

Атестат або дублікат атестата видається протягом трьох робочих днів після прийняття рішення атестаційною комісією.

(пункт 10 розділу V у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

11. Копія виданого атестата або дубліката атестата долучається до справи з матеріалами, що стали підставами для проходження атестації, переатестації спеціаліста або видачі йому дубліката в РСЦ МВС, та зберігається впродовж строку дії атестата.

(пункт 11 розділу V у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

 

В. о. директора Головного
сервісного центру МВС

В. А. Криклій

 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

1. Дані про особу, що атестується:

1) прізвище ___________________________________________________________________________

ім'я __________________________________________________________________________________

по батькові ___________________________________________________________________________

2) дата народження ____________________________________________________________________

3) освіта _____________________________________________________________________________

4) диплом ____________________________________________________________________________
                                                                                                (серія, номер, ким і коли виданий)

5) спеціальність _______________________________________________________________________

6) місце роботи _______________________________________________________________________

7) займана посада _____________________________________________________________________

8) стаж роботи на посаді ________________________________________________________________

9) посвідчення водія ___________________________________________________________________
                                                                                               (серія, номер, ким і коли видане)

10) дозволені категорії транспортних засобів _______________________________________________

11) стаж керування транспортними засобами ______________________________________________

2. Рейтинг підготовки слухачів (% складення іспитів) _______________________________________

3. Порушення Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306, допущені особою:

4. Напрям підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, за якими особа атестується _____________________________________________________________________________________

Керівник закладу*

____________
(підпис)

_____________________________
(власне ім'я та прізвище)

Особа, що атестується

____________
(підпис)

_____________________________
(власне ім'я та прізвище)

Секретар атестаційної комісії

____________
(підпис)

_____________________________
(власне ім'я та прізвище)

___ ____________ 20__ року

____________
* Заповнюється в разі подання спеціаліста на атестацію закладом, що проводить підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

(додаток у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

____________

Опрос