Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об аккредитационной комиссии по государственной аккредитации заведений, проводящях подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств, и Положения об аттестационной комиссии по аттестации специалистов заведений, проводящих подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств

МВД
Положение, Приказ от 18.02.2016 № 115
редакция действует с 31.01.2020

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.02.2016

м. Київ

N 115

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 березня 2016 р. за N 322/28452

Про затвердження Положення про акредитаційну комісію з державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та Положення про атестаційну комісію з атестації спеціалістів закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства внутрішніх справ України
 від 23 травня 2016 року N 408
,
від 23 грудня 2019 року N 1083

Відповідно до Закону України "Про дорожній рух" та пунктів 7, 18 Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року N 490, з метою приведення нормативно-правових актів МВС у відповідність до законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Положення про акредитаційну комісію з державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що додається;

2) Положення про атестаційну комісію з атестації спеціалістів закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 29 липня 2009 року N 325 "Про затвердження Положення про акредитаційну комісію з державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та Положення про атестаційну комісію з атестації спеціалістів закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 серпня 2009 року за N 770/16786.

3. Керівникам територіальних органів з надання сервісних послуг МВС:

1) забезпечити вивчення працівниками територіальних органів з надання сервісних послуг МВС Положення про акредитаційну комісію з державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та Положення про атестаційну комісію з атестації спеціалістів закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, а також виконання їх вимог;

2) забезпечити особистий контроль за створенням атестаційних комісій з атестації спеціалістів закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та їх діяльністю згідно з вимогами відповідного Положення.

4. Головному сервісному центру МВС (Криклій В. А.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Б. Аваков

 

ПОЛОЖЕННЯ
про акредитаційну комісію з державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про дорожній рух" та постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року N 490 "Про затвердження Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів" і визначає основні завдання, повноваження та організаційні засади діяльності акредитаційної комісії з державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (далі - акредитаційна комісія).

2. Акредитаційна комісія є постійно діючим колегіальним органом, що створений регіональним сервісним центром МВС (далі - РСЦ МВС).

(пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

3. Акредитаційна комісія створюється з метою проведення державної акредитації закладів (юридичних осіб (їх філій та інших відокремлених підрозділів) або фізичних осіб - підприємців), що проводитимуть підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (далі - заклад).

(пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

4. Акредитаційна комісія у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС, а також цим Положенням.

II. Основні завдання та склад акредитаційної комісії

1. До основних завдань акредитаційної комісії належить визначення:

стану матеріально-технічної бази закладу;

рівня організації та проведення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів та професійного рівня спеціалістів;

(абзац третій пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

дотримання закладом вимог законодавства у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

(пункт 1 розділу II доповнено абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

2. До складу акредитаційної комісії входять: голова, його заступник, секретар та члени комісії.

Склад акредитаційної комісії формується із числа працівників РСЦ МВС із залученням представників місцевих органів управління освітою та територіальних органів Держпраці.

(абзац другий пункту 2 розділу II у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

На засіданні акредитаційної комісії можуть бути присутні представники підприємств, установ, організацій, закладів та громадських організацій, діяльність яких пов'язана з підготовкою водіїв та безпекою дорожнього руху (за їх згодою).

(абзац третій пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

3. Кількісний та персональний склад акредитаційної комісії визначається РСЦ МВС.

(абзац перший пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

Акредитаційна комісія утворюється у складі не менше ніж 7 осіб.

(пункт 3 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083
,
у зв'язку із цим абзаци другий, третій
 вважати відповідно абзацами третім, четвертим
)

Зміни до персонального складу акредитаційної комісії вносяться за поданням її голови.

Голова акредитаційної комісії, його заступник та секретар обираються на першому засіданні акредитаційної комісії з числа її членів.

III. Повноваження акредитаційної комісії

До повноважень акредитаційної комісії належать:

розгляд заяв і матеріалів та прийняття рішення про державну акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів відповідних категорій або відмову в акредитації;

видача сертифіката про державну акредитацію закладу;

видача дубліката сертифіката про державну акредитацію закладу;

здійснення аналізу якості проведення закладом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів шляхом звірки інформації, наявної в базах даних, якими користуються територіальні органи з надання сервісних послуг МВС, а також відкритої інформації, що міститься в державних реєстрах та базах даних, з поданими суб'єктами господарювання документами;

(абзац п'ятий розділу ІІІ у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 23.05.2016 р. N 408
,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

розгляд заяв і матеріалів про зміну матеріально-технічної бази закладу або складу його спеціалістів;

(розділ III доповнено новим абзацом шостим згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083
,
у зв'язку із цим абзаци шостий, сьомий
 вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим
)

тимчасове припинення дії сертифіката про державну акредитацію;

(абзац сьомий розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

анулювання сертифіката про державну акредитацію.

(абзац восьмий розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

IV. Повноваження голови, заступника голови, секретаря та членів акредитаційної комісії

1. Голова акредитаційної комісії:

організовує роботу та здійснює керівництво акредитаційною комісією;

безпосередньо бере участь у прийнятті рішень акредитаційною комісією;

вносить керівнику РСЦ МВС пропозиції про зміну кількісного та персонального складу акредитаційної комісії;

(абзац четвертий пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

підписує протоколи засідань акредитаційної комісії, сертифікати про державну акредитацію та інші документи, підготовлені за результатами роботи акредитаційної комісії;

здійснює контроль за належним виконанням членами акредитаційної комісії покладених на них обов'язків та своєчасністю оформлення сертифікатів про державну акредитацію.

(абзац шостий пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

2. Заступник голови акредитаційної комісії:

бере участь у роботі акредитаційної комісії та прийнятті рішень акредитаційною комісією;

виконує обов'язки голови акредитаційної комісії у разі його відсутності.

3. Секретар акредитаційної комісії:

інформує членів акредитаційної комісії про час та місце проведення засідання акредитаційної комісії;

веде протокол засідання акредитаційної комісії;

бере участь у роботі акредитаційної комісії та прийнятті рішень акредитаційною комісією;

здійснює підготовку проектів документів РСЦ МВС за результатами засідання акредитаційної комісії;

(абзац п'ятий пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

оформляє та видає сертифікати про державну акредитацію, готує листи за рішеннями акредитаційної комісії;

(абзац шостий пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

абзац сьомий пункту 3 розділу IV виключено

(згідно з наказом Міністерства
 внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083
,
у зв'язку із цим абзац восьмий вважати абзацом сьомим
)

своєчасно вносить інформацію щодо виданих сертифікатів про державну акредитацію, а також тимчасового припинення їх дії або анулювання до Єдиного державного реєстру МВС;

(абзац сьомий пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

вносить до Єдиного державного реєстру МВС установчі дані закладу, відомості про його матеріально-технічну базу та склад спеціалістів.

(пункт 3 розділу IV доповнено абзацом восьмим згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

4. Члени акредитаційної комісії беруть участь у роботі акредитаційної комісії та прийнятті рішень акредитаційною комісією.

V. Порядок роботи акредитаційної комісії та оформлення результатів державної акредитації

1. Основною формою роботи акредитаційної комісії є засідання, що проводяться за рішенням голови комісії не рідше ніж один раз на місяць.

2. Члени акредитаційної комісії мають право ініціювати проведення позачергового засідання.

3. Розгляд заяв та матеріалів з питань державної акредитації закладів, зміни їх матеріально-технічної бази, а також тимчасового припинення дії сертифіката про державну акредитацію або його анулювання акредитаційна комісія здійснює протягом одного місяця з дня їх реєстрації.

(пункт 3 розділу V у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

4. До прийняття рішення акредитаційною комісією заклад має право відкликати свою заяву про державну акредитацію.

5. Рішення акредитаційної комісії приймаються відкритим поіменним голосуванням та відображаються у протоколах відповідних засідань.

(абзац перший пункту 5 розділу V у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

Засідання акредитаційної комісії є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів.

Результати голосування визначаються простою більшістю голосів присутніх членів.

У разі рівного розподілу голосів "за" і "проти" вирішальним є голос головуючого на засіданні (зазначене правило не поширюється на випадок обрання голови акредитаційної комісії).

У випадку відсутності можливості у члена акредитаційної комісії взяти участь у її засіданні (у разі відпустки, відрядження та з інших поважних причин, що підтверджуються документально) він повідомляє про це секретаря не пізніше ніж за два робочих дні до дати проведення засідання.

За відсутності достатньої для кворуму кількості членів акредитаційної комісії голова може внести пропозицію щодо заміни персонального складу комісії або визначає дату наступного засідання акредитаційної комісії.

(абзац шостий пункту 5 розділу V у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

Рішення про заміну персонального складу акредитаційної комісії затверджується наказом РСЦ МВС.

(пункт 5 розділу V доповнено абзацом сьомим згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

6. Головуючим на засіданні акредитаційної комісії є голова акредитаційної комісії, а в разі його відсутності - заступник голови.

7. У разі відсутності заступника голови або секретаря акредитаційної комісії їх обов'язки виконують члени акредитаційної комісії, які обираються більшістю голосів присутніх на засіданні членів акредитаційної комісії.

8. Результати засідання акредитаційної комісії оформляються протоколом, який підписують голова та секретар акредитаційної комісії.

Рішення акредитаційної комісії затверджується наказом РСЦ МВС.

(абзац другий пункту 8 розділу V у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

Протоколи засідань акредитаційної комісії та накази РСЦ МВС оприлюднюються на офіційному вебсайті РСЦ МВС не пізніше робочого дня, що настає після їх підписання.

(пункт 8 розділу V доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

9. Член акредитаційної комісії, який бере участь у її засіданні та не погоджується з рішенням, прийнятим комісією, може в письмовій формі висловити окрему думку, що додається до протоколу засідання акредитаційної комісії.

Окремі думки членів комісії є невід'ємною частиною протоколу засідання комісії.

(пункт 9 розділу V у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

10. Акредитованому закладу видається сертифікат про державну акредитацію.

(пункт 10 розділу V із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

11. Сертифікат про державну акредитацію видається керівникові закладу або уповноваженій в установленому порядку особі.

(пункт 11 розділу V із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

12. Матеріали, що стали підставами для проходження державної акредитації закладом або його філіями (інших відокремлених підрозділів), із копією виданого йому сертифіката про державну акредитацію формуються в окрему справу і зберігаються в територіальному сервісному центрі МВС за місцезнаходженням такого закладу та його філій (інших відокремлених підрозділів).

До такої справи долучаються матеріали, що стосуються зміни матеріально-технічної бази, складу спеціалістів (інших змін), а також тимчасового припинення дії сертифіката про державну акредитацію закладу або його анулювання.

Справа зберігається в територіальному сервісному центрі МВС упродовж трьох років після дати припинення діяльності закладом, його філією (іншим відокремленим підрозділом) або дати анулювання сертифіката про його державну акредитацію.

(пункт 12 розділу V у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 23.12.2019 р. N 1083)

 

В. о. директора Головного
сервісного центру МВС

В. А. Криклій

Опрос