Идет загрузка документа (102 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения поверки законодательно регулируемых средств измерительной техники, находящихся в эксплуатации, и оформления ее результатов

Министерство экономического развития и торговли Украины
Порядок, Приказ от 08.02.2016 № 193

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.02.2016

м. Київ

N 193

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 лютого 2016 р. за N 278/28408

Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 23 грудня 2016 року N 2129
,
від 16 квітня 2019 року N 642
(зміни, внесені
підпунктом 3 пункту 4 Змін, затверджених
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 16 квітня 2019 року N 642, набирають чинності з
1 січня 2020 року)

Відповідно до частини шостої статті 17 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, що додається (далі - Порядок).

2. Установити, що під час проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що випущені з виробництва та мають сертифікати відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу, видані до набрання чинності Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність", дозволяється застосовувати методики повірки, визначені в експлуатаційних документах на ці засоби вимірювальної техніки та галузевих нормативних документах до затвердження методик повірки відповідних засобів вимірювальної техніки згідно з Порядком, затвердженим цим наказом.

3. Пункт 3 виключено

(згідно з наказом Міністерства економічного
 розвитку і торгівлі України від 16.04.2019 р. N 642)

4. Департаменту технічного регулювання в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом функціональних обов'язків.

 

Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

Ю. Ковалів

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної регуляторної
служби України

К. М. Ляпіна

Перший заступник Голови
Державної служби України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

В. І. Лапа

 

ПОРЯДОК
проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок установлює процедуру та умови проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), що перебувають в експлуатації, а також оформлення її результатів.

2. Дія цього Порядку поширюється на:

суб'єктів господарювання, які експлуатують, випускають з ремонту та видають напрокат ЗВТ; суб'єктів господарювання, які надають послуги з електро-, тепло-, газо-, водопостачання (далі - заявники);

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, та інші державні органи;

наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Мінекономрозвитку та провадять метрологічну діяльність, і повірочні лабораторії.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

4. ЗВТ підлягають періодичній повірці, повірці після ремонту, а також можуть проводитися позачергова, інспекційна та експертна повірки.

Не підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту ЗВТ, що застосовуються підприємствами, установами та організаціями, визначеними в частині першій статті 17 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

II. Проведення періодичної, позачергової, інспекційної, експертної повірок та повірки після ремонту

1. Повірка ЗВТ проводиться:

науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів; науковими метрологічними центрами, державними підприємствами, які належать до сфери управління Мінекономрозвитку та провадять метрологічну діяльність, та повірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки ЗВТ (далі - виконавці).

2. Повірку ЗВТ проводить персонал виконавців, який відповідає вимогам, установленим у Критеріях, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, затверджених наказом Мінекономрозвитку від 23 вересня 2015 року N 1192, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2015 року за N 1213/27658.

3. Повірку ЗВТ проводять згідно з методиками повірки, які містяться в нормативно-правових актах або національних стандартах.

4. Методики повірки розробляються з урахуванням міжнародних нормативних документів та/або європейських стандартів.

5. Наукові метрологічні центри розробляють методики повірки та подають до Мінекономрозвитку пропозиції щодо їх затвердження.

Методики повірки, які містяться в національних стандартах, розробляються за участю наукових метрологічних центрів.

6. Назва методики повірки після слів "Методика повірки" містить назву категорії (групи) ЗВТ та умовне позначення цих ЗВТ. У разі коли повірка однієї категорії (групи) ЗВТ може проводитися різними методами, що передбачає розроблення декількох методик повірки, у назві методики повірки зазначається відповідний метод.

(абзац перший пункту 6 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 23.12.2016 р. N 2129)

Методика повірки складається із вступної та основної частин.

У вступній частині визначають сферу застосування методики повірки та вказують міжнародні нормативні документи та/або європейські стандарти, що були застосовані під час розроблення. У вступній частині можуть наводитися терміни та їх визначення.

Основна частина методики повірки містить такі розділи:

операції повірки;

засоби повірки;

вимоги до кваліфікації персоналу (за потреби);

умови проведення повірки;

вимоги щодо безпеки;

підготовка до проведення повірки;

проведення повірки;

обробка результатів вимірювань;

оформлення результатів повірки.

Розділи дозволяється об'єднувати.

У розділі "Операції повірки" наводиться перелік назв операцій, які здійснюють під час проведення повірки, із зазначенням відповідного пункту розділу "Проведення повірки". У цьому розділі повинно бути передбачено можливість припинення проведення повірки в разі отримання негативних результатів під час здійснення тієї чи іншої операції.

У розділі "Засоби повірки" зазначаються перелік основних засобів повірки (еталонів, у тому числі стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (далі - стандартні зразки)), допоміжних ЗВТ і допоміжного обладнання, які застосовуються під час повірки, а також їх опис та технічні характеристики.

(абзац шістнадцятий пункту 6 розділу ІІ у редакції наказу Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 16.04.2019 р. N 642)

Для еталонів, які застосовують під час проведення повірки, обов'язково наводяться граничні значення невизначеностей вимірювань, які повинні забезпечувати ці еталони.

Відношення розширеної невизначеності (за довірчої ймовірності 95 %) значення величини, яку відтворює або вимірює еталон, до максимально допустимої похибки ЗВТ, що підлягає повірці, має бути не більше ніж один до трьох.

(абзац вісімнадцятий пункту 6 розділу ІІ у редакції наказу Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 16.04.2019 р. N 642)

У розділі зазначається інформація щодо застосування засобів повірки, які не наведено в переліку, але які забезпечують визначення метрологічних характеристик ЗВТ, що підлягають повірці, з необхідною точністю.

У розділі "Вимоги до кваліфікації персоналу" зазначаються вимоги щодо необхідного рівня кваліфікації персоналу, що проводить повірку (професія, освіта, практичний досвід тощо). Розділ може бути доповнено переліком позначень та документів, з яким персонал, що проводить повірку, повинен ознайомитися до початку проведення повірки відповідних ЗВТ.

У розділі "Умови проведення повірки" зазначається перелік величин, що контролюються під час проведення повірки, які впливають на метрологічні характеристики ЗВТ, що підлягають повірці, із зазначенням номінальних значень величин та допустимих відхилень від номінальних значень.

У розділі "Вимоги щодо безпеки" зазначаються вимоги щодо забезпечення під час проведення повірки безпеки умов праці, охорони навколишнього середовища. У розділі зазначається інформація про необхідність віднесення процесу проведення повірки до робіт зі шкідливими або особливо шкідливими умовами праці.

У розділі "Підготовка до проведення повірки" зазначаються перелік робіт, які слід виконати перед проведенням повірки, та спосіб їх виконання.

Розділ "Проведення повірки" містить такі підрозділи:

зовнішній огляд;

перевірка працездатності;

визначення метрологічних характеристик.

У підрозділі "Зовнішній огляд" зазначається перелік вимог до ЗВТ, що підлягають повірці, стосовно комплектності та зовнішнього вигляду.

У підрозділі "Перевірка працездатності" зазначаються перелік та опис операцій, які необхідно здійснити для перевірки працездатності ЗВТ, що підлягає повірці, а також працездатності та взаємодії його окремих частин та елементів.

У підрозділі "Визначення метрологічних характеристик" наводяться опис операцій, зазначених у розділі "Операції повірки", та раціональні методи визначення метрологічних характеристик ЗВТ, що підлягає повірці.

Опис кожної операції зазначається в окремому пункті з урахуванням послідовності відповідно до розділу "Операції повірки".

Наприкінці кожного пункту наводяться відповідні дані щодо характеристик ЗВТ.

(абзац тридцять другий пункту 6 розділу ІІ у редакції
 наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 16.04.2019 р. N 642)

Опис операцій повинен містити назву і метод повірки, схеми підключення, креслення, порядок здійснення операцій, формули, графіки, таблиці з поясненням наведених у них позначень, інформацію про максимально допустимі похибки вимірювань, рекомендації щодо кількості значущих цифр, які необхідно заносити до протоколу, тощо.

У разі якщо під час здійснення операцій повірки необхідно ведення записів результатів вимірювань у протоколі повірки, про це зазначається в методиці повірки та наводяться вимоги до протоколу повірки (або встановлюється його форма).

У розділі "Обробка результатів вимірювань" зазначаються способи обробки результатів вимірювань та методи розрахунку похибок. У розділі можуть наводитися приклад розрахунків під час обробки результатів вимірювань, таблиці обчислюваних величин, графіки залежності величин та інші дані для розрахунків.

У розділі "Оформлення результатів повірки" зазначається інформація про вимоги до оформлення результатів повірки згідно з розділом IV цього Порядку, а також спосіб оформлення результатів повірки.

7. Перелік методик повірки ЗВТ (далі - перелік) розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

8. Еталони, які застосовуються під час проведення повірки, мають бути калібровані з дотриманням міжкалібрувальних інтервалів і відповідати вимогам ДСТУ OIML D 23.

Метрологічні та технічні характеристики допоміжних ЗВТ і допоміжного обладнання мають бути документально засвідчені.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 8 згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.04.2019 р. N 642,
у зв'язку з цим пункти 8 - 23 вважати відповідно пунктами 9 - 24)

9. У разі застосування стандартних зразків під час проведення повірки ЗВТ ці зразки повинні мати встановлені значення властивостей стандартних зразків з відповідними невизначеностями вимірювань і простежуваністю згідно з ДСТУ-Н ISO Guide 35 та супроводжуватися документами згідно з ДСТУ-Н ISO Guide 31. Придатність до застосування таких стандартних зразків визначається науково-методичним центром Служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів.

Виробники стандартних зразків повинні мати підтверджену компетентність. Підтвердженням компетентності є:

для наукових метрологічних центрів - успішне проходження оцінки системи управління якістю регіональною організацією з метрології;

для інших виробників - акредитація на відповідність ISO Guide 34 національним органом України з акредитації або національним органом з акредитації іншої держави.

10. Роботи, пов'язані з проведенням повірки ЗВТ, оплачують заявники відповідно до Порядку оплати робіт і послуг з проведення оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів, повірки зазначених засобів, що перебувають в експлуатації, та визначення вартості таких робіт і послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 865.

11. Заявники подають ЗВТ на повірку укомплектованими разом з необхідними допоміжними пристроями та на вимогу виконавця - експлуатаційними документами, свідоцтвами про повірку в разі, якщо ЗВТ були повірені, або документами щодо оцінки відповідності.

12. Тривалість проведення повірки ЗВТ не повинна перевищувати 15 робочих днів після надання ЗВТ на повірку в разі сплати за її проведення (за винятком ЗВТ, тривалість повірки яких згідно з методикою повірки перевищує цей строк).

(пункт 12 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.04.2019 р. N 642)

13. Роботи, пов'язані з проведенням повірки ЗВТ, можуть проводитися виконавцями з використанням еталонів, допоміжних ЗВТ та допоміжного обладнання замовника цих робіт у межах діапазону вимірювання, наведеного в галузі уповноваження виконавця. Еталони, допоміжні ЗВТ та допоміжне обладнання замовника робіт мають відповідати вимогам пункту 8 розділу II цього Порядку.

Використання виконавцем під час проведення робіт з повірки ЗВТ еталонів, допоміжних ЗВТ та допоміжного обладнання, які належать замовнику таких робіт, допускається за наявності відповідного договору щодо використання еталонів, допоміжних ЗВТ та допоміжного обладнання, укладеного ним із замовником.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 13 згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.04.2019 р. N 642,
у зв'язку з цим пункти 13 - 24 вважати відповідно пунктами 14 - 25)

14. Періодичній повірці підлягають ЗВТ, визначені в Переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року N 374.

15. Заявники зобов'язані подавати ЗВТ на періодичну повірку з дотриманням міжповірочних інтервалів, установлених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України "Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями" від 13 жовтня 2016 року N 1747, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2016 року за N 1417/29547.

(пункт 15 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.04.2019 р. N 642)

16. Періодична повірка ЗВТ проводиться виконавцями відповідно до письмового звернення заявника, складеного в довільній формі.

Заявник може скласти графік проведення періодичної повірки ЗВТ на відповідний рік за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку та погодити його з виконавцем.

Заявники, які погодили графіки, надають ЗВТ на періодичну повірку відповідно до погоджених строків або своєчасно письмово повідомляють виконавців про причини невиконання графіків.

(абзац третій пункту 16 розділу ІІ у редакції наказу Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 16.04.2019 р. N 642)

17. Позачергова повірка ЗВТ виконавцями відповідно до письмового звернення заявника проводиться:

за потреби заявника пересвідчитися у придатності ЗВТ до застосування;

у разі пошкодження відбитка повірочного тавра та в разі втрати свідоцтва про повірку, якщо таке тавро не передбачено.

абзац четвертий пункту 17 розділу ІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства економічного
 розвитку і торгівлі України від 16.04.2019 р. N 642)

18. ЗВТ, які зберігають та не використовують, не підлягають періодичній повірці. Такі ЗВТ повинні мати прикріплену або розташовану на ЗВТ видиму позначку, що цей ЗВТ не використовується. Зберігання ЗВТ, які не використовують, оформлюють відповідним актом, складеним відповідальною особою суб'єкта господарювання в довільній формі, з наступним його затвердженням керівником суб'єкта господарювання, якому належать такі ЗВТ.

ЗВТ, які зберігають та не використовують, підлягають позачерговій повірці безпосередньо перед уведенням в експлуатацію або видачею напрокат.

19. Інспекційна повірка ЗВТ проводиться під час здійснення метрологічного нагляду.

20. Держпродспоживслужба подає ЗВТ, що перебувають в експлуатації, для інспекційної повірки.

21. Під час інспекційної повірки ЗВТ дозволяється проводити повірку не в повному обсязі, передбаченому методикою повірки, а в обсязі, погодженому виконавцем з Держпродспоживслужбою.

22. Експертна повірка ЗВТ проводиться в разі виникнення спірних питань щодо метрологічних характеристик, придатності до застосування і правильності експлуатації ЗВТ.

23. Експертну повірку ЗВТ проводять за письмовою заявою заявників, органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів або юридичних та фізичних осіб. У заяві повинно бути зазначено мету експертної повірки і причину, що зумовила її проведення.

24. Експертну повірку ЗВТ за заявою проводять в обсязі, передбаченому цією заявою, але не більшому, ніж передбачено методикою повірки.

(пункт 24 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.04.2019 р. N 642)

25. Повірку ЗВТ після ремонту проводять безпосередньо перед випуском їх з ремонту.

III. Умови проведення повірки

1. Повірку ЗВТ проводять:

у стаціонарних або пересувних повірочних лабораторіях;

безпосередньо на місці експлуатації або ремонту.

2. Місце проведення повірки визначає виконавець, зважаючи на економічні чинники, можливість транспортування еталонів, допоміжних ЗВТ і допоміжного обладнання та ЗВТ, що повіряють, погоджуючи це рішення із заявником.

(пункт 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.04.2019 р. N 642)

3. Під час проведення повірки ЗВТ на місцях їх експлуатації або ремонту заявники повинні:

надавати експлуатаційні документи, свідоцтво про повірку в разі, якщо ЗВТ були повірені, або документи щодо оцінки відповідності;

відряджати персонал та надавати приміщення, необхідні для проведення повірки;

забезпечувати необхідні умови повірки (температуру і вологість навколишнього повітря, захист від зовнішніх електромагнітних полів тощо) та дотримання вимог техніки безпеки і санітарних норм (освітленість робочих місць для проведення повірки, наявність заземлення, вентиляції тощо);

забезпечувати зберігання еталонів, допоміжних ЗВТ і допоміжного обладнання, які належать виконавцям;

(абзац п'ятий пункту 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.04.2019 р. N 642)

надавати в разі застосування пересувної повірочної лабораторії місце стоянки та забезпечувати під'єднання її до мереж електро-, газо- та водопостачання, каналізації, а також забезпечувати зберігання цієї лабораторії.

IV. Оформлення результатів періодичної, позачергової, інспекційної, експертної повірок та повірки після ремонту

1. Результати вимірювання та інші дані, отримані під час проведення повірки, повинні бути задокументовані відповідно до методики повірки.

2. Результати повірки ЗВТ вважають позитивними, якщо їх метрологічні і технічні характеристики відповідають вимогам Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та технічних регламентів щодо ЗВТ (далі - встановлені вимоги).

Результати повірки ЗВТ, що випущені з виробництва і введені в експлуатацію до набрання чинності технічними регламентами щодо ЗВТ, вважають позитивними, якщо їх метрологічні та технічні характеристики відповідають вимогам нормативних документів, чинних на момент їх виробництва і введення в експлуатацію.

(пункт 2 розділу IV доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.04.2019 р. N 642)

3. Оформлення результатів періодичної, позачергової повірок та повірки після ремонту здійснюється таким чином:

1) позитивні результати періодичної, позачергової повірок та повірки після ремонту ЗВТ засвідчують відбитком повірочного тавра на ЗВТ чи записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів та/або оформлюють свідоцтво про повірку ЗВТ за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

На вимогу заявника можливе поєднання зазначених видів засвідчення результатів повірки;

2) свідоцтво про повірку ЗВТ може бути оформлене:

на паперовому носії;

в електронній формі - у разі дотримання вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" та цього Порядку;

(пункт 3 розділу IV доповнено новим підпунктом 2 згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.04.2019 р. N 642,
у зв'язку з цим підпункти 2 - 17 вважати відповідно підпунктами 3 - 18)

3) форма і розміри повірочних тавр наведені в додатку 3 до цього Порядку.

Повірочні тавра є річні, квартальні, індивідуальні та спеціальні. Строк застосування повірочних тавр шифрів 1 - 7 та 9 становить один рік, повірочних тавр шифрів 8 і 10 - до моменту їх зношення або пошкодження, за якого ці повірочні тавра не можуть бути застосовані.

Річні повірочні тавра (шифри 1 - 3, 6, 7 та 9 згідно з додатком 3 до цього Порядку) - повірочні тавра, чинні протягом року, квартальні повірочні тавра (шифри 4, 5 та 10 згідно з додатком 3 до цього Порядку) - повірочні тавра, чинні протягом кварталу, визначеного на повірочному таврі, індивідуальні повірочні тавра (шифри 4, 6 та 9 згідно з додатком 3 до цього Порядку) - повірочні тавра, що мають індивідуальний знак персоналу, що проводить повірку, спеціальні повірочні тавра (шифр 8 згідно з додатком 3 до цього Порядку) - повірочні тавра, які застосовуються для оформлення результатів повірки гир міліграмових;

(абзац третій підпункту 3 пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 16.04.2019 р. N 642)

4) повірочні тавра виготовляють (виготовляє) наукові метрологічні центри (науковий метрологічний центр), визначені (визначений) Мінекономрозвитку, які (який) має відповідні приміщення, персонал, обладнання для виготовлення тавр (далі - виробник тавр).

Виробник тавр щомісяця до 05 числа подає Мінекономрозвитку інформацію про виготовлені ним тавра;

5) шифр повірочного тавра виконавця міститься в Державному реєстрі наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації відповідно до Порядку ведення Державного реєстру наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 21 вересня 2015 року N 1164, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2015 року за N 1203/27648;

6) виготовлення тавр здійснюється на підставі договорів, укладених між виконавцями та виробником тавр.

Виконавці подають замовлення виробнику тавр на виготовлення повірочних тавр не пізніше ніж за три місяці до планового строку їх застосування.

Виробники тавр відповідають за своєчасність та якість виготовлення повірочних тавр та забезпечують виготовлення і відправлення виконавцям повірочних тавр не пізніше ніж за місяць до запланованого терміну їх застосування в разі подання замовлення та вчасної оплати;

(підпункт 6 пункту 3 розділу IV доповнено абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
  від 16.04.2019 р. N 642)

7) повірочні тавра застосовує лише персонал, зазначений у пункті 2 розділу II цього Порядку.

Виконавець наказом закріплює повірочні тавра за персоналом, що проводить повірку, та призначає відповідальну особу, яка здійснює зберігання, облік, видання та приймання повірочних тавр від персоналу, який проводить повірку.

За зберігання виданих повірочних тавр, придатність до застосування та чіткість відбитків повірочних тавр відповідає персонал, що проводить повірку.

Передавання іншим особам індивідуальних повірочних тавр забороняється.

Після закінчення кварталу, протягом якого квартальні повірочні тавра були застосовані, та в разі, якщо повірочні тавра протягом тижня не будуть застосовані, повірочні тавра здаються персоналом, що проводить повірку, відповідальній особі для їх зберігання;

8) виконавці забезпечують зберігання:

наказів про закріплення повірочних тавр;

зразків відбитків повірочних тавр та контрольних зразків повірочних тавр - етикеток;

зразків підписів персоналу, що проводить повірку;

9) зразки відбитків повірочних тавр та контрольних зразків повірочних тавр - етикеток зберігаються виробником тавр та відповідальними особами, призначеними виконавцем, протягом десяти років.

(абзаци перший - третій підпункту 9 пункту 3
 розділу IV замінено абзацом згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України  від 16.04.2019 р. N 642,
у зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий
 вважати відповідно абзацами другим, третім)

Зразки відбитків латунних та каучукових повірочних тавр знімаються на папері (для повірочних тавр шифрів 1 - 4 згідно з додатком 3 до цього Порядку), сталевих повірочних тавр - на алюмінієвій пластині (для повірочних тавр шифрів 5 - 8 згідно з додатком 3 до цього Порядку) та сталевих плашок - на пломбах (для повірочних тавр шифрів 9 і 10 згідно з додатком 3 до цього Порядку), залишаються контрольні зразки повірочних тавр - етикеток.

Накази виконавців про закріплення повірочних тавр та зразки підписів персоналу, що проводить повірку, зберігаються виконавцями протягом десяти років;

10) втрати повірочних тавр, зношення або пошкодження повірочних тавр, унаслідок яких вони не будуть застосовуватися, оформлюються актами виконавця;

11) порядок замовлення, приймання від виробника тавр, порядок видачі персоналу, що проводить повірку, та приймання від цього персоналу, обліку, зберігання та контролю правильності застосування повірочних тавр безпосередньо у виконавця повинні бути визначені в документах системи якості ЗВТ виконавця;

12) виконавці повертають латунні, каучукові та сталеві повірочні тавра (крім повірочних тавр шифрів 8 і 10 згідно з додатком 3 до цього Порядку) виробнику тавр для їх гасіння (знищення рисунка) до 01 лютого року, наступного за роком застосування.

Повірочні тавра шифрів 8 і 10 згідно з додатком 3 до цього Порядку повертають виробнику тавр для їх гасіння після зношення або пошкодження, через які вони не можуть бути застосовані;

13) гасіння повірочних тавр, крім повірочних тавр - етикеток, здійснює комісія, утворена виробником тавр (далі - комісія виробника тавр), після закінчення строку їх застосування.

За результатами гасіння повірочних тавр комісія виробника тавр складає акт, у якому зазначається факт гасіння тавр.

Знищення повірочних тавр - етикеток здійснює комісія, утворена виконавцем (далі - комісія виконавця), після закінчення строку їх застосування шляхом їх подрібнення до стану, що виключає можливість їх прочитання та відновлення.

За результатами знищення повірочних тавр - етикеток комісія виконавця складає акт, у якому зазначається факт знищення повірочних тавр - етикеток;

14) у разі якщо методика повірки містить вимоги щодо запобігання несанкціонованому втручанню, доступу до елементів або функції настроювання ЗВТ, за результатами повірки такі ЗВТ пломбують. Відбиток повірочного тавра ставлять на пломбу або наносять повірочне тавро - етикетку згідно з додатком 3 до цього Порядку;

(підпункт 14 пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.04.2019 р. N 642)

15) у разі якщо ЗВТ призначено для вимірювання декількох фізичних величин та (або) він має декілька діапазонів вимірювання, але його застосовують для вимірювання меншої кількості фізичних величин або не в усіх діапазонах (чи якщо ЗВТ застосовують лише в окремій частині діапазону вимірювання), за письмовим зверненням заявника під час повірки таких ЗВТ дозволено проводити операції з перевірки лише стосовно зазначених фізичних величин і діапазонів (частин діапазонів) вимірювання.

У таких випадках свідоцтво про повірку ЗВТ оформлюють обов'язково. У свідоцтві про повірку ЗВТ роблять відповідний запис щодо особливостей застосування таких ЗВТ;

16) у разі якщо відбиток повірочного тавра або пломбу пошкоджено чи свідоцтво про повірку втрачено, ЗВТ вважається неповіреним;

17) у разі якщо за результатами повірки ЗВТ визнають таким, що не відповідає встановленим вимогам, персонал, який виконував роботи з повірки, анулює свідоцтво про повірку ЗВТ та (або) гасить попередній відбиток повірочного тавра чи робить відповідний запис в експлуатаційних документах протягом одного робочого дня;

18) для ЗВТ, які визнані за результатами повірки такими, що не відповідають установленим вимогам, оформлюють довідку про непридатність ЗВТ за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.

4. Оформлення результатів інспекційної та експертної повірок здійснюється таким чином:

1) за результатами експертної повірки персонал, що проводив повірку, складає висновок у довільній формі, який затверджується керівником виконавця.

У висновку зазначаються результати повірки ЗВТ в обсязі, визначеному в заяві на проведення експертної повірки ЗВТ;

2) за результатами інспекційної повірки складається довідка (додаток 5), яка підписується персоналом, що проводив повірку, та керівником виконавця.

 

Директор департаменту
технічного регулювання

Л. Віткін

 

ГРАФІК
проведення періодичної повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ) на 20 __ рік

ПОГОДЖУЮ
____________________________________________
(посада відповідальної особи, назва наукового
метрологічного центру, метрологічного центру,
повірочної лабораторії)

 
  ________________   _________________
  (код виду вимірювань)            (вид вимірювань)

ЗАТВЕРДЖУЮ
_______________________________________
(керівник, найменування суб'єкта
господарювання)

__________________   ________________________
                   (підпис)                                (ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року

 ___________________________________

__________________   ___________________
                    (підпис)                            (ініціали, прізвище)

______ ___________ 20___ року

Місцезнаходження ________________________ тел. ____________
Код згідно з ЄДРПОУ _________________________________________________________
Поточний рахунок N _______________________________________
у _____________________________________ МФО _____________
Індивідуальний податковий номер ___________________________
Статус платника податку на прибуток ________________________

 

Місцезнаходження ________________________ тел. ____________
Код згідно з ЄДРПОУ _________________________________________________________
Поточний рахунок N _______________________________________
у _____________________________________ МФО _____________
Індивідуальний податковий номер ___________________________
Статус платника податку на прибуток ________________________

Відповідальна особа за забезпечення єдності вимірювань

_____________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

тел. _________

Керівники повірочних підрозділів наукового метрологічного центру, або метрологічного центру, або повірочної лабораторії, що проводять повірку:

_________________________________
(прізвище, ініціали)

________
(дата)

_____________
(підпис)

 

___________________________
(прізвище, ініціали)

________
(дата)

____________
(підпис)

Примітки:

 

 

1. Графи 1 - 6 та 8 - 19 заповнює суб'єкт господарювання, графи 7, 20, 21 заповнює науковий метрологічний центр, або метрологічний центр, або повірочна лабораторія, що проводить повірку.

2. Вартість повірки, зазначена в графі 21, змінюється у разі, якщо це передбачено законодавством України.

3. Рекомендації щодо складання графіка:

1) графіки на наступний рік у двох примірниках, затверджені керівниками заявників, надсилаються на погодження до виконавців, у яких планується проведення періодичної повірки ЗВТ;

2) графік складається фахівцями метрологічних служб або особою, відповідальною за забезпечення єдності вимірювань заявників, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, за кожним з наведених видів вимірювань:

EM - електрика та магнетизм;

L - довжина;

M - маса та пов'язані з нею величини;

PR - фотометрія;

IR - іонізуюче випромінювання;

T - термометрія;

TF - час і частота;

QM - хімія (кількість речовин);

AUV - акустика, ультразвук, вібрація;

3) можливість групування в одному графіку декількох видів вимірювань установлює підприємство, що проводить повірку;

4) ЗВТ, які у поточному році не підлягають періодичній повірці, до графіка не включаються;

5) рекомендований термін подання графіків на погодження - щороку до 01 грудня;

6) один примірник погодженого графіка надсилається заявнику, інший - зберігається у виконавця;

7) зміни та (або) доповнення до графіків можуть уноситися заявниками протягом року, на який було погоджено графіки;

8) за відсутності змін та доповнень погоджені графіки можуть бути продовжені на наступний рік за письмовою заявою заявника;

9) погодження графіків, змін та доповнень до них виконавці здійснюють безкоштовно.

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства економічного
 розвитку і торгівлі України від 16.04.2019 р. N 642)

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, який виконує повірку, його підпорядкованість,
номер і дата видачі свідоцтва про уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації)

СВІДОЦТВО
про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

N _________

Чинне до "___" ____________ р.

Назва та умовне позначення ____________________________________________________________
________________________________________________________________ Зав. N ______________

Виробник ____________________________________________________________________________

За результатами повірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки (далі - ЗВТ) відповідає вимогам _____________________________________________________________________________
                                                                                         (назва нормативно-правового акта / нормативного документа,
_____________________________________________________________________________________
                                           що містить вимоги до метрологічних характеристик і значення метрологічних
_____________________________________________________________________________________
                           характеристик (клас точності, похибки, діапазон вимірювання), особливості застосування ЗВТ)

Додаток: на _____ стор. у _____ прим.

Персонал, який виконував
роботи з повірки

 
____________________
(підпис)

 
____________________________
(ініціали, прізвище)

Місце відбитка
повірочного тавра

 

"___" ____________ р.

Примітки:

 

 

1. Для ЗВТ, що випущені з виробництва і введені в експлуатацію до набрання чинності технічними регламентами щодо ЗВТ, зазначають нормативний документ, який містить вимоги до них і був чинним на момент виробництва і введення в експлуатацію ЗВТ.

2. У додатку або на зворотному боці свідоцтва про повірку ЗВТ (якщо це передбачено методикою повірки або за письмовою вимогою заявника) наводять дані, одержані під час повірки.

3. Якщо одержані під час повірки дані наведено на зворотному боці свідоцтва про повірку ЗВТ або в додатку до нього, персонал, який проводив повірку ЗВТ, безпосередньо під наведеною інформацією повинен засвідчити її підписом та печаткою (у разі наявності) або відбитком повірочного тавра.

4. Якщо одержані під час повірки дані наводять у додатку до свідоцтва про повірку ЗВТ, усі сторінки додатка повинні бути пронумеровані та мати позначення номера свідоцтва, до якого складено додаток.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 16.04.2019 р. N 642)

 

ФОРМА І РОЗМІРИ
повірочних тавр

Примітки:

 

 

1. Дві арабські цифри (на рисунках - "02") позначають останні цифри року застосування тавра.

2. Одна арабська цифра (на рисунках - "4"), римські цифри (на рисунках - "IV") - номер кварталу року застосування тавра.

3. Дві великі літери української абетки (на рисунках - "МШ") - шифр повірочного тавра виконавця.

4. Одна літера (на рисунках - "А") - індивідуальний знак персоналу, що проводить повірку. Якщо потрібно виготовити велику кількість повірочних тавр для одного виконавця, перед літерою можна ставити додатковий цифровий символ від 1 до 9.

Форма повірочного тавра - етикетки

Примітки:

 

 

1. Арабські цифри від 1 до 12 позначають місяць застосування тавра, від 16 до 19 - рік застосування тавра; дві великі літери української абетки (на рисунку - "ПТ") - шифр повірочного тавра виконавця.

2. Повірочні тавра - етикетки можуть мати додаткові інформаційні поля з елементами голографічного або іншого захисту.

3. Зазначення дати застосування повірочного тавра - етикетки здійснюється шляхом проколювання відповідних полів.

(додаток 3 у редакції наказу Міністерства економічного
 розвитку і торгівлі України від 16.04.2019 р. N 642)

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, що виконує повірку, його підпорядкованість,
номер і дата видачі свідоцтва про уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації)

ДОВІДКА
про непридатність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

N _________

"___" ____________ р.

Назва та умовне позначення ____________________________________________________________
_______________________________________________________________ Зав. N ________________

Виробник ____________________________________________________________________________

За результатами повірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки (далі - ЗВТ) не відповідає вимогам _____________________________________________________________________________
                                                                                            (назва нормативно-правового акта / нормативного документа)

Підстави для визнання ЗВТ непридатним:
_____________________________________________________________________________________

Персонал, який виконував
роботи з повірки

 
___________________
(підпис)

 
__________________________
(ініціали, прізвище)

Місце відбитка
повірочного тавра

 

 

Примітка. Для ЗВТ, що випущені з виробництва і введені в експлуатацію до набрання чинності технічними регламентами щодо ЗВТ, зазначають нормативний документ, який містить вимоги до них і був чинним на момент виробництва і введення в експлуатацію ЗВТ.

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 16.04.2019 р. N 642)

 

ДОВІДКА
про результати інспекційної повірки законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки, що належить

_______________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

Примітка.

За результатами зовнішнього огляду та перевірки працездатності ЗВТ у відповідних графах зазначається висновок щодо відповідності (невідповідності) ЗВТ установленим вимогам. У разі отримання негативних результатів зазначених операцій повірки надають їх стислий опис

Персонал, який проводив повірку

_________________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

Керівник виконавця

_________________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

(додаток 5 у редакції наказу Міністерства економічного
 розвитку і торгівлі України від 16.04.2019 р. N 642)

____________

Опрос