Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о работе Конкурсной комиссии Национального агентства Украины по вопросам государственной службы по отбору исполнителей государственного заказа на подготовку магистров по специальности "Публичное управление и администрирование" области знаний "Управление и администрирование" и повышение квалификации государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы
Положение, Приказ от 16.01.2016 № 6
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

16.01.2016

м. Київ

N 6

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 лютого 2016 р. за N 199/28329

Про затвердження Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Національного агентства України з питань державної служби
 від 12 квітня 2017 року N 80)

Відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року N 266, пункту 4 Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року N 363, Положення про систему підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 року N 564, з метою відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування наказую:

1. Затвердити Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, що додається.

2. Відділу організації професійного навчання Національного агентства України з питань державної служби в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Нацдержслужби від 16 березня 2015 року N 52 "Про затвердження Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 квітня 2015 року за N 380/26825.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби відповідно до розподілу функціональних повноважень.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова

К. О. Ващенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр освіти і науки України

С. М. Квіт

 

ПОЛОЖЕННЯ
про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

1. Конкурсна комісія Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (далі - Комісія) створюється з метою відбору вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти на конкурсних засадах, принципах добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості, об'єктивного та неупередженого оцінювання пропозицій учасників конкурсу, серед яких буде розміщено державне замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) відбір виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування серед вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти;

2) розроблення форми заявки та переліку документів, що подаються вищими навчальними закладами, закладами післядипломної освіти для участі у відборі виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

3) розгляд та доведення виконавцю попереднього обсягу державного замовлення, отримання обґрунтованих пропозицій, необхідних для внесення змін до натуральних показників державного замовлення;

4) прийняття рішення щодо відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

5) здійснення контролю за виконанням державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

4. Комісія утворюється щороку наказом Нацдержслужби у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Комісії.

До складу Комісії включаються представники:

Нацдержслужби;

МОН (за згодою);

Мінекономрозвитку (за згодою);

Мінфіну (за згодою);

Професійної спілки працівників державних установ (за згодою);

Громадської ради при Нацдержслужбі (за згодою);

інші (за згодою).

Секретар Комісії є представником підрозділу з професійного навчання Нацдержслужби.

Нацдержслужба не пізніше ніж за п'ять робочих днів до проведення засідання Комісії попередньо надсилає членам Комісії матеріали, які будуть розглядатися на її засіданні.

5. Комісію очолює голова - заступник Голови Нацдержслужби відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Голова Комісії:

здійснює керівництво діяльністю Комісії, визначає порядок роботи, головує на її засіданнях, забезпечує виконання покладених на Комісію завдань;

приймає в межах своєї компетенції рішення та надає доручення та вказівки, організовує і контролює їх виконання.

6. Засідання Комісії проводяться згідно з планом, затвердженим головою Комісії.

У разі необхідності за рішенням голови Комісії можуть проводитися позачергові засідання Комісії.

7. Секретар Комісії організовує підготовку та публікацію оголошень про проведення відбору виконавців державного замовлення, збір конкурсних документів, веде та оформлює протоколи засідань Комісії, забезпечує оперативне інформування членів Комісії стосовно організаційних питань її діяльності, за дорученням голови Комісії виконує іншу організаційну роботу.

У разі відсутності секретаря його обов'язки за дорученням голови Комісії виконує інший член Комісії.

8. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин складу Комісії.

За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

Протоколи засідань Комісії підписуються присутніми на її засіданні головою та членами.

9. Оголошення та інформація щодо проведення конкурсу з відбору виконавців державного замовлення (далі - Конкурс) публікуються в офіційному друкованому виданні, розміщуються на офіційному веб-сайті Нацдержслужби (http//nads.gov.ua) та МОН у п'ятиденний строк після оприлюднення окремого рішення Кабінету Міністрів України щодо державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на відповідний рік.

10. В оголошенні про проведення Конкурсу зазначаються:

місцезнаходження державного замовника;

обсяг державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у поточному році;

порядок надання роз'яснень з питань проведення конкурсу;

адреса, за якою можна отримати конкурсну документацію;

вимоги до конкурсних пропозицій;

критерії конкурсного відбору;

строк подання конкурсних пропозицій;

дата і час розгляду конкурсних пропозицій;

прізвище, ім'я та по батькові, посада і контактні телефони однієї чи кількох уповноважених осіб державного замовника.

11. Вищі навчальні заклади, заклади післядипломної освіти, що претендують на виконання державного замовлення, подають для розгляду конкурсні пропозиції.

12. Конкурсні пропозиції, що надійшли після визначеного строку їх прийняття або такі, що не відповідають установленим вимогам, повертаються Комісією без розгляду.

Пропозиції виконавців державного замовлення щодо коригування розподіленого обсягу державного замовлення розглядаються на засіданні Комісії. За результатами розгляду приймається рішення щодо можливості внесення змін до обсягу державного замовлення, про що складається відповідний протокол.

13. Для відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування Комісія використовує основні критерії, визначені пунктом 8 Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року N 363.

14. Рішення про результати конкурсного відбору приймається Комісією простою більшістю голосів членів Комісії, які присутні на її засіданні, шляхом відкритого голосування.

15. Протокол, підписаний членами Комісії, які були присутні при обговоренні кандидатур та голосуванні, є підставою для видання наказу Нацдержслужби про результати Конкурсу.

16. Підсумки проведення Конкурсу в п'ятиденний строк після видання наказу про результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному веб-сайті Нацдержслужби (http//nads.gov.ua).

17. Виконавцям державного замовлення надається копія наказу Нацдержслужби про результати конкурсного відбору, що є підставою для укладання державного контракту на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

18. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює підрозділ з організації професійного навчання Нацдержслужби.

 

Начальник Відділу
організації професійного навчання

О. Л. Глазков

Опрос