Идет загрузка документа (142 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Украины от 05 марта 2013 года N 180

Министерство здравоохранения
Приказ от 03.12.2015 № 816
действует с 01.03.2016

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.12.2015

м. Київ

N 816

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 лютого 2016 р. за N 195/28325

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 05 березня 2013 року N 180

Відповідно до статті 9 Закону України "Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ", підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 05 березня 2013 року N 180 "Про затвердження форм первинної облікової документації і звітності з питань моніторингу епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції та інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 березня 2013 року за N 495/23027, такі зміни:

1) доповнити пункт 1 після підпункту 1.4 новим підпунктом 1.5 такого змісту:

"1.5. Форму звітності N 2/1 "Звіт про осіб зі станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)" (місячна) та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.".

У зв'язку з цим підпункт 1.5 вважати відповідно підпунктом 1.6;

2) у пункті 2:

у підпункті 2.1 цифри "1.4" замінити цифрами "1.5";

підпункт 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. Отримання та узагальнення інформації за формами, зазначеними у підпунктах 1.3 - 1.5 пункту 1 цього наказу, та подання до державного закладу "Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України", Державної служби статистики України зведеного звіту по Україні у визначені у цих формах строки.";

підпункт 2.3 виключити.

2. Директору Департаменту громадського здоров'я (Осташко С. І.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Перегінця І. Б.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Квіташвілі

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
пенітенціарної служби України

В. М. Палагнюк

Голова Спільного представницького
органу репрезентативних всеукраїнських
об'єднань профспілок на національному урівні

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

В. о. Голови
Державної служби статистики

І. Жук

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

ЗВІТНІСТЬ
Звіт про осіб зі станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

за ____________ 20___ року

Подають:

Терміни подання:

Кримський республіканський, обласні, Київський і Севастопольський міські центри профілактики та боротьби зі СНІДом - державній установі "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров'я України"

Державна установа "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров'я України" - до державного закладу "Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України", Державній службі статистики України

До 05 числа
наступного за звітним місяця

До 10 числа
наступного за звітним місяця

Респондент:

Найменування ________________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження ________________________________________________________________________________
                                                        (поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок,
                                                                                                     площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офіса)

Код за ЄДРПОУ

 


 
  
 
Форма N 2/1
(місячна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
03 грудня 2015 року N 816
За погодженням з
Держстатом

I. Облік випадків ВІЛ-інфекції незалежно від стадії захворювання
(включаючи дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції у стадії підтвердження)

Таблиця 1000

Назва показника

Номер рядка

Громадяни України (осіб)

Іноземці (осіб)

усього
(2 + 5 + 12 + 15)

у тому числі за шляхами інфікування:

статевий шлях

парентеральний шлях

діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками

шлях інфікування не визначено

усього, з графи 1

з графи 2

усього, з графи 1

з графи 5*

усього, з графи 1

з графи 12**

гомо-
сексуаль-
ним

гетеро-
сексуаль-
ним

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Узято під нагляд протягом звітного місяця з уперше в житті встановленим діагнозом

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  у тому числі особи віком:
        0 - 9 років включно

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        10 - 14 років включно

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        15 - 17 років включно

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        18 - 19 років включно

1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        20 - 24 роки включно

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

 

        25 - 29 років включно

1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

 

        30 - 39 років включно

1.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

 

        40 - 49 років включно

1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

 

        50 років і старші

1.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

 

З них чоловіки

2.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   у тому числі особи віком:
       0 - 9 років включно

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      10 - 14 років включно

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      15 - 17 років включно

2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      18 - 19 років включно

2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      20 - 24 роки включно

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

 

      25 - 29 років включно

2.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

 

      30 - 39 років включно

2.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

 

      40 - 49 років включно

2.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

 

       50 років і старші

2.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

 

З них жінки

3.0

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  у тому числі особи віком:
       0 - 9 років включно

3.1

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       10 - 14 років включно

3.2

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      15 - 17 років включно

3.3

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      18 - 19 років включно

3.4

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      20 - 24 роки включно

3.5

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

 

      25 - 29 років включно

3.6

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

 

      30 - 39 років включно

3.7

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

 

     40 - 49 років включно

3.8

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

 

     50 років і старші

3.9

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

 

 

____________
* I - вживання наркотичних засобів ін'єкційним шляхом; II - переливання крові або її компонентів (препаратів); III - трансплантація донорських органів, тканин, клітин та біологічних матеріалів; IV - інші медичні маніпуляції; V - інфікування при виконанні професійних обов'язків; VI - інші немедичні втручання.

** VII - діагноз ВІЛ-інфекції в дитини підтверджено; VIII - діагноз ВІЛ-інфекції в дитини в стадії підтвердження.

II. Облік випадків захворювань, зумовлених СНІДом

Таблиця 2000

Назва показника

Номер рядка

Громадяни України (осіб)

Іноземці (осіб)

усього (2 + 5 + 12 + 13)

у тому числі інфіковані

особи, народжені ВІЛ-інфіко-
ваними жінками

шлях інфікування не визначено

статевим шляхом

парентеральниим шляхом

усього, з графи 1

з графи 2

усього, з графи 1

з графи 5*

гомо-
сексуаль-
ним

гетеро-
сексуаль-
ним

I

II

III

IV

V

VI

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Узято під нагляд протягом звітного місяця з уперше в житті встановленим діагнозом

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   у тому числі особи віком:
        0 - 9 років включно

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        10 - 14 років включно

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        15 - 17 років включно

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        18 - 19 років включно

1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        20 - 24 роки включно

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        25 - 29 років включно

1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        30 - 39 років включно

1.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        40 - 49 років включно

1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        50 років і старші

1.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З них чоловіки

2.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   у тому числі особи віком:
        0 - 9 років включно

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        10 - 14 років включно

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        15 - 17 років включно

2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        18 - 19 років включно

2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        20 - 24 роки включно

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        25 - 29 років включно

2.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        30 - 39 років включно

2.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        40 - 49 років включно

2.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        50 років і старші

2.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З них жінки

3.0

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   у тому числі особи віком:
        0 - 9 років включно

3.1

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        10 - 14 років включно

3.2

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        15 - 17 років включно

3.3

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        18 - 19 років включно

3.4

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        20 - 24 роки включно

3.5

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        25 - 29 років включно

3.6

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        30 - 39 років включно

3.7

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        40 - 49 років включно

3.8

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        50 років і старші

3.9

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* I - вживання наркотичних засобів ін'єкційним шляхом; II - переливання крові або її компонентів (препаратів); III - трансплантація донорських органів, тканин, клітин та біологічних матеріалів; IV - інші медичні маніпуляції; V - інфікування при виконанні професійних обов'язків; VI - інші немедичні втручання.

III. Знято з обліку протягом звітного місяця

Таблиця 3000

Причини зняття з обліку

Номер рядка

Громадяни України (осіб)

Іноземці (осіб)

усього

з графи 1 особи віком

0 - 9 років включно

10 - 14 років включно

15 - 17 років включно

18 - 24 роки включно

25 - 49 років включно

50 років і старші

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

Знято з обліку протягом звітного місяця

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

               у тому числі у зв'язку:
        з відсутністю ВІЛ-інфекції у дитини

1.1

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

        зі зміною місця проживання/перебування

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

        зі смертю

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

            з рядка 1.3 померли з причин:
            безпосередньо пов'язаних з ВІЛ-інфекцією

1.3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

                з них:
                у III клінічній стадії ВІЛ-інфекції

1.3.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

                у IV клінічній стадії ВІЛ-інфекції

1.3.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

                        у тому числі внаслідок:
                        ко-інфекції ТБ/ВІЛ

1.3.1.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

                не пов'язаних з ВІЛ-інфекцією

1.3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

                     у тому числі внаслідок:
                     туберкульозу

1.3.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

                     вірусного гепатиту B та/або C, цирозу
                     печінки вірусної етіології

1.3.2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

                     інших захворювань

1.3.2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

                    інших причин

1.3.2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

                причина смерті невідома

1.3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

            знято з обліку з інших причин

1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

                відмова від нагляду

1.4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

                повторно врахований

1.4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

                хибнопозитивний результат

1.4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

                пацієнт не з'являвся до ЗОЗ більше
                5 років

1.4.4

 

 

 

 

 

 

 

 

                інші ___________________________
                                        (вказати причину)

1.4.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата ____ ____________ 20__ р.

 

 

 

_______________________
(підпис керівника)

М. П.

___________________________
(П. І. Б.)

 

_______________________
(підпис виконавця)

 

___________________________
(П. І. Б.)

 

телефон: ____________________________________________

електронна пошта: __________________________________________

 

Директор Департаменту
громадського здоров'я

С. Осташко

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 2/1 "Звіт про осіб зі станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)" (місячна)

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності N 2/1 "Звіт про осіб зі станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)" (місячна) (далі - форма N 2/1).

2. Форму N 2/1 заповнюють відповідальні особи закладів (установ), що здійснюють моніторинг епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції, а саме: Кримського республіканського, обласних, Київського і Севастопольського міських центрів профілактики та боротьби зі СНІДом (далі - регіональні центри СНІДу).

3. Форма N 2/1 включає дані епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією/СНІДом та складається з трьох таблиць: облік випадків ВІЛ-інфекції незалежно від стадії захворювання (таблиця 1000); облік випадків захворювань, зумовлених СНІДом (таблиця 2000); знято з обліку протягом звітного місяця (таблиця 3000).

4. Звіт заповнюють на підставі форм первинної облікової документації щодо моніторингу епідемічної ситуації ВІЛ-інфекції: N 502-1/о "Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи N ___" та N 502-2/о "Повідомлення про зміни у Реєстраційній карті ВІЛ-інфікованої особи N ____", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05 березня 2013 року N 180, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 березня 2013 року за N 495/23027; форм первинної облікової документації щодо моніторингу заходів профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини: N 501-2/о "Повідомлення N 2 N ___ про закінчення вагітності у ВІЛ-інфікованої жінки"; N 501-3 (III)/о "Повідомлення N 3 (III) N ___ про уточнення ВІЛ-статусу дитини, народженої ВІЛ-інфікованою жінкою", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 03 серпня 2012 року N 612, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2012 року за N 1483/21795.

5. Форма N 2/1 складається станом на кінець кожного місяця і подається відповідальним фахівцем регіонального центру СНІДу, який здійснює моніторинг епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції.

6. У нижній частині титульної сторінки форми N 2/1 зазначаються найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, що її подає, та зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

7. Відповідальний фахівець регіонального центру СНІДу надсилає форму N 2/1 у форматі Microsoft Excel, що заповнена даними за місяць, до державної установи "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров'я України" до 05 числа наступного за звітним місяця електронною поштою із супроводним листом за підписом керівника закладу (установи).

8. За необхідності внесення виправлення до поданої форми N 2/1 у форматі Microsoft Excel надається письмове пояснення щодо причин допущених помилок за підписом керівника закладу (установи).

9. Узагальнена форма N 2/1 подається державною установою "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров'я України" до державного закладу "Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України" до 10 числа наступного за звітним місяця.

II. Заповнення таблиці 1000 "Облік випадків ВІЛ-інфекції незалежно від стадії захворювання (включаючи дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції у стадії підтвердження)"

1. У таблиці 1000 вказується кількість ВІЛ-інфікованих осіб незалежно від стадії захворювання, у тому числі дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції у стадії підтвердження:

1) у рядку 1.0 зазначається кількість осіб з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції, які офіційно зареєстровані та взяті на облік у закладах охорони здоров'я, що здійснюють медичне спостереження за ВІЛ-інфікованими особами, протягом звітного місяця;

2) у рядках 1.1 - 1.9 кількість осіб з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції розподіляється за віковими групами;

3) у рядок 2.0 вноситься кількість чоловіків з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції, які офіційно зареєстровані та взяті на облік у закладах охорони здоров'я, що здійснюють медичне спостереження за ВІЛ-інфікованими особами, протягом звітного місяця;

4) у рядках 2.1 - 2.9 кількість чоловіків з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції розподіляється за віковими групами;

5) у рядок 3.0 вписується кількість жінок, які офіційно зареєстровані та взяті на облік у закладах охорони здоров'я, що здійснюють медичне спостереження за ВІЛ-інфікованими особами, протягом звітного місяця;

6) у рядках 3.1 - 3.9 кількість жінок з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції розподіляється за віковими групами;

7) у графі 1 відображається загальна кількість ВІЛ-інфікованих громадян України, у тому числі дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції у стадії підтвердження;

8) у графу 2 вписується загальна кількість осіб з графи 1, які інфікувались ВІЛ статевим шляхом;

9) у графах 3 і 4 загальна кількість осіб з графи 2 розподіляється за статевим шляхом інфікування: гомосексуальний та гетеросексуальний шляхи;

10) у графі 5 зазначається загальна кількість осіб з графи 1, які інфікувались ВІЛ парентеральним шляхом;

11) у графах 6 - 11 загальна кількість осіб з графи 5 розподіляється за парентеральним шляхом інфікування: 6 - вживання наркотичних засобів ін'єкційним шляхом; 7 - переливання крові або її компонентів (препаратів); 8 - трансплантація донорських органів, тканин, клітин та біологічних матеріалів; 9 - інші медичні маніпуляції; 10 - інфікування при виконанні професійних обов'язків; 11 - інші немедичні втручання;

12) у графі 12 відображається загальна кількість ВІЛ-інфікованих дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, з графи 1;

13) у графі 13 вказується кількість дітей, у яких діагноз ВІЛ-інфекції підтверджено;

14) у графу 14 вноситься кількість дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції в стадії підтвердження;

15) у графі 15 зазначається кількість ВІЛ-інфікованих громадян України з графи 1, у яких шлях інфікування не визначено;

16) у графі 16 відображається загальна кількість ВІЛ-інфікованих іноземців, які проживають в Україні.

2. Відповідність між графами (таблиця 1000):

дані рядка 1.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 1.1 - 1.9 за кожною з граф;

дані рядка 2.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 2.1 - 2.9 за кожною з граф;

дані рядка 3.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 3.1 - 3.9 за кожною з граф;

дані рядка 1.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 2.0 та 3.0 за кожною з граф;

дані графи 1 мають дорівнювати підсумку даних граф 2, 5, 12, 15 за кожним із рядків;

дані графи 2 мають дорівнювати підсумку даних граф 3 та 4 за кожним із рядків;

дані графи 5 мають дорівнювати підсумку даних граф 6 - 11 за кожним із рядків;

дані графи 12 мають дорівнювати підсумку даних граф 13 та 14 за рядками 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

III. Заповнення таблиці 2000 "Облік випадків захворювань, зумовлених СНІДом"

1. У таблиці 2000 відображається кількість хворих на СНІД незалежно від часу встановлення їм діагнозу ВІЛ-інфекції:

1) у рядку 1.0 зазначається загальна кількість хворих на СНІД, яких узято під медичний нагляд з уперше в житті встановленим діагнозом СНІД протягом звітного місяця у даному регіоні, незалежно від часу встановлення їм ВІЛ-статусу;

2) у рядках 1.1 - 1.9 загальна кількість осіб з уперше в житті встановленим діагнозом СНІД розподіляється за віковими групами;

3) у рядку 2.0 зазначається кількість хворих на СНІД чоловіків, яких узято під медичний нагляд з уперше в житті встановленим діагнозом СНІД протягом звітного місяця, незалежно від часу встановлення їм ВІЛ-статусу;

4) у рядках 2.1 - 2.9 кількість чоловіків з уперше в житті встановленим діагнозом СНІД вписується відповідно до вікових груп;

5) у рядку 3.0 зазначається кількість хворих на СНІД жінок, яких узято під медичний нагляд з уперше в житті встановленим діагнозом СНІД протягом звітного місяця, незалежно від часу встановлення їм ВІЛ-статусу;

6) у рядках 3.1 - 3.9 кількість жінок з уперше в житті встановленим діагнозом СНІД розподіляється за віковими групами;

7) у графі 1 відображається загальна кількість хворих на СНІД громадян України;

8) у графу 2 вписується загальна кількість хворих на СНІД з графи 1, які інфікувались ВІЛ статевим шляхом;

9) у графах 3 і 4 загальна кількість хворих на СНІД з графи 2 розподіляється за статевим шляхом інфікування: гомосексуальний та гетеросексуальний шляхи;

10) у графі 5 вказується загальна кількість хворих на СНІД з графи 1, які інфікувались ВІЛ парентеральним шляхом;

11) у графах 6 - 11 загальна кількість осіб з графи 5 розподіляється за парентеральним шляхом інфікування: 6 - вживання наркотичних засобів ін'єкційним шляхом; 7 - переливання крові або її компонентів (препаратів); 8 - трансплантація донорських органів, тканин, клітин та біологічних матеріалів; 9 - інші медичні маніпуляції; 10 - інфікування при виконанні професійних обов'язків; 11 - інші немедичні втручання;

12) у графі 12 зазначається загальна кількість ВІЛ-інфікованих осіб, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, яким встановлено діагноз СНІД;

13) у графу 13 вноситься кількість хворих на СНІД громадян України, у яких шлях інфікування не визначено;

14) у графі 14 зазначається загальна кількість хворих на СНІД іноземців, які проживають в Україні.

2. Відповідність між графами (таблиця 2000):

дані рядка 1.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 1.1 - 1.9 за кожною з граф;

дані рядка 2.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 2.1 - 2.9 за кожною з граф;

дані рядка 3.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 3.1 - 3.9 за кожною з граф;

дані рядка 1.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 2.0 та 3.0 за кожною з граф;

дані графи 1 мають дорівнювати підсумку даних граф 2, 5, 12, 13 за кожним із рядків;

дані графи 2 мають дорівнювати підсумку даних граф 3 та 4 за кожним із рядків;

дані графи 5 мають дорівнювати підсумку даних граф 6 - 11 за кожним із рядків.

IV. Заповнення таблиці 3000 "Знято з обліку протягом звітного місяця"

1. У таблиці 3000 вказується кількість ВІЛ-інфікованих осіб незалежно від стадії захворювання, у тому числі дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, яких знято з обліку протягом звітного місяця:

1) у рядку 1.0 відображається загальна кількість ВІЛ-інфікованих осіб, яких знято з обліку протягом звітного місяця, у тому числі дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції був у стадії підтвердження;

2) у рядках 1.1, 1.2, 1.3 та 1.4 кількість ВІЛ-інфікованих осіб з рядка 1.0 розподіляється за причинами зняття з обліку;

3) у рядку 1.1 у графах 1, 2, 8 вказується кількість дітей, яких знято з обліку в зв'язку з відсутністю у них ВІЛ-інфекції;

4) у рядку 1.2 зазначається кількість осіб, яких знято з обліку в зв'язку зі зміною місця проживання (в межах та за межами України), у тому числі кількість осіб, яких знято з обліку у зв'язку з перебуванням у місцях позбавлення волі іншої області.

Кількість осіб, які змінили місце проживання в межах регіону, в загальний звіт по регіону не включається;

5) у рядку 1.3 відображається кількість осіб, яких знято з обліку в зв'язку зі смертю;

6) у рядках 1.3.1 - 1.3.3 кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які померли та зняті з обліку у звітному місяці, розподіляється у зв'язку із смертю, а саме: причини смерті, безпосередньо пов'язані з ВІЛ-інфекцією, не пов'язані з ВІЛ-інфекцією, причина смерті невідома;

7) у рядок 1.4 вноситься кількість осіб, яких знято з обліку з інших причин;

8) у рядках 1.4.1 - 1.4.4 кількість ВІЛ-інфікованих осіб, яких знято з обліку з інших причин, розподіляється за причинами, а саме: відмова від нагляду, повторно врахований, хибнопозитивний результат, пацієнт не з'являвся до закладу охорони здоров'я більше 5 років.

В рядку 1.4.5 вказуються інші причини зняття з обліку, не зазначені у рядках 1.4.1 - 1.4.4.

На кожен такий випадок разом з формою N 2/1 подається інформація щодо обґрунтування найбільш вірогідної причини, що призвела до даного випадку.

Включення ВІЛ-інфікованого пацієнта в рядок 1.4.4, якщо він не з'являвся для здійснення нагляду та отримання медичної допомоги до закладу охорони здоров'я за місцем медичного нагляду протягом 5 років, можливе за умови достовірно підтвердженої інформації про відсутність даного пацієнта за місцями проживання (перебування), що зазначені у формах первинної облікової документації;

9) у графі 1 зазначається загальна кількість громадян України, яких знято з обліку протягом звітного місяця;

10) у графах 2 - 7 загальна кількість осіб з графи 1 розподіляється за віковими групами;

11) вік ВІЛ-інфікованих осіб, яких знято з обліку у зв'язку зі смертю, обраховується на дату смерті (рядки з 1.3 по 1.3.3 включно за графами 2 - 7);

12) у графу 8 вноситься загальна кількість іноземців, яких знято з обліку протягом звітного місяця.

2. Відповідність між графами:

дані рядка 1.0 мають дорівнювати підсумку даних рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 за кожною з граф;

дані рядка 1.3 мають дорівнювати підсумку даних рядків 1.3.1, 1.3.2 та 1.3.3 за кожною з граф;

дані рядка 1.3.1 мають дорівнювати підсумку даних рядків 1.3.1.1 та 1.3.1.2 за кожною з граф;

дані рядка 1.3.2 мають дорівнювати підсумку даних рядків 1.3.2.1 - 1.3.2.4 за кожною з граф;

дані рядка 1.4 мають дорівнювати підсумку даних рядків 1.4.1 - 1.4.4 та додаткового рядка 1.4.5 за кожною з граф;

дані рядка 1.3.1.2.1 не можуть перевищувати дані рядка 1.3.1.2;

дані графи 1 мають дорівнювати підсумку даних граф 2 - 7 за кожним із рядків, крім рядка 1.1.

 

Директор Департаменту
громадського здоров'я

С. Осташко

Опрос