Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил определения уполномоченным рейтинговым агентством рейтинговой оценки по Национальной рейтинговой шкале

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Правила, Решение от 12.01.2016 № 17

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

12.01.2016

м. Київ

N 17

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 лютого 2016 р. за N 182/28312

Про затвердження Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 10 серпня 2017 року N 606
,
від 10 серепня 2017 року N 607

Відповідно до пункту 34 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 року N 665 "Про затвердження Національної рейтингової шкали" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 травня 2007 року N 1042 "Про затвердження Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 червня 2007 року за N 607/13874.

2. Затвердити Правила визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою, що додаються.

3. Внести до Порядку подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2012 року N 1767, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за N 25/22557, такі зміни:

1) в пункті 2:

в абзаці першому слово "семи" замінити словом "десяти", а слова ", але не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення про присвоєння рейтингової оцінки за результатом розгляду оскарження, у разі подання суб'єктом рейтингування відповідної заяви до уповноваженого рейтингового агентства" виключити;

абзац другий після слів "про ринок цінних паперів" доповнити словами "та розміщують на власній сторінці в мережі Інтернет";

2) у тексті Порядку та додатках до нього слово "поновлення" замінити словом "оновлення".

4. Пункт 4 втратив чинність

5. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

 

Правила
визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою

1. Ці Правила встановлюють вимоги, відповідно до яких уповноважене рейтингове агентство має визначити рейтингову оцінку за Національною рейтинговою шкалою (далі - Національна шкала).

2. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

рейтингова методологія - сукупність документів, які визначають критерії визначення рейтингової оцінки уповноваженим рейтинговим агентством за Національною шкалою, у тому числі визначають порядок проведення аналізу емітента та його цінних паперів на предмет відповідності ознакам фіктивності;

рейтингова процедура - документ, який визначає послідовність дій з присвоєння, оновлення, призупинення та відкликання рейтингової оцінки за Національною шкалою.

3. Дія цих Правил поширюється на суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території України з визначення рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом, та мають статус уповноважених рейтингових агентств.

4. Уповноважене рейтингове агентство зобов'язане:

1) здійснювати діяльність відповідно до цих Правил, рейтингової методології та рейтингової процедури;

2) проводити незалежну рейтингову оцінку за Національною шкалою;

3) здійснювати оновлення присвоєних рейтингових оцінок;

4) здійснювати діяльність з визначення рейтингової оцінки та її оновлення на підставі договору між уповноваженим рейтинговим агентством та суб'єктом рейтингування (далі - договір).

Зміни до договору можуть вноситись лише за згодою обох сторін договору.

У разі якщо об'єктом рейтингування є боргові емісійні цінні папери, строк дії договору повинен відповідати строку існування такого запозичення (строку до дати закінчення погашення такого випуску цінних паперів);

5) вести облік укладених договорів і зберігати їх в агентстві не менше п'яти років після виконання взаємних зобов'язань;

6) подавати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) інформацію в обсягах, формах та в строки, що визначені нормативно-правовим актом Комісії, який встановлює порядок подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами;

7) виявляти та усувати будь-які існуючі або потенційні конфлікти інтересів, які можуть впливати на роботу та висновки його рейтингових аналітиків, працівників та будь-яких інших фізичних осіб, послугами яких користується рейтингове агентство, або будь-яких інших осіб, які прямо або опосередковано залучені у присвоєння кредитних рейтингів, а також осіб, які затверджують кредитні рейтинги;

(підпункт 7 пункту 4 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 606)

8) створити у своїй організаційній структурі рейтинговий комітет, який функціонує на підставі відповідного внутрішнього положення.

(підпункт 8 пункту 4 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 606)

5. Рейтингова методологія та рейтингова процедура, а також зміни до них затверджуються уповноваженим рейтинговим агентством.

(пункт 5 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 606)

6. Послідовністю дій з присвоєння, оновлення, призупинення та відкликання рейтингової оцінки є:

1) укладання договору про присвоєння та оновлення рейтингової оцінки;

2) визначення відповідальної особи (відповідальних осіб, рейтингових аналітиків) за присвоєння та оновлення рейтингової оцінки;

(підпункт 2 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 606)

3) аналіз наданої суб'єктом рейтингування інформації, у тому числі інформації відповідно до пункту 9 цих Правил, для присвоєння або оновлення рейтингової оцінки, а також іншої інформації, що є в наявності в уповноваженого рейтингового агентства щодо суб'єкта рейтингування.

Для оновлення рейтингової оцінки такий аналіз здійснюється з періодичністю не рідше ніж раз на 6 місяців;

4) підготовка за результатами аналізу рейтингового звіту, який розміщується на власній сторінці в мережі Інтернет не пізніше ніж на наступний робочий день після розміщення інформації щодо рейтингової оцінки відповідно до вимог пункту 10 цих Правил;

5) проведення засідання відповідного уповноваженого органу уповноваженого рейтингового агентства (рейтингового комітету) та прийняття рішення про присвоєння рейтингової оцінки, оновлення рейтингової оцінки шляхом її підтвердження або зміни, призупинення рейтингової оцінки або відкликання рейтингової оцінки з оформленням відповідного документа;

(підпункт 5 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 606)

6) надання суб'єкту рейтингування рейтингової оцінки та рейтингового звіту в повному обсязі;

7) врегулювання можливих суперечок із суб'єктом рейтингування щодо результатів рейтингової оцінки та рейтингового звіту;

8) розкриття уповноваженим рейтинговим агентством інформації про прийняте рішення щодо рейтингової оцінки відповідно до вимог пункту 10 цих Правил.

7. Якщо присвоєна та оновлена рейтингова оцінка не влаштовує суб'єкт рейтингування і він має підстави думати, що в ході рейтингової процедури не були враховані істотні фактори, що впливають на рейтингову оцінку, суб'єкт рейтингування має право протягом 5 робочих днів після одержання рейтингової оцінки подати обґрунтовану заяву та документи до відповідного уповноваженого органу уповноваженого рейтингового агентства.

Після аналізу заяви і документів відповідний уповноважений орган уповноваженого рейтингового агентства протягом 5 робочих днів після одержання документів для оскарження приймає рішення з присвоєння або оновлення рейтингової оцінки, що не підлягає подальшому оскарженню в уповноваженому рейтинговому агентстві, проте може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

До прийняття рішення уповноваженим рейтинговим агентством за результатом розгляду оскарження розкриття інформації про прийняте рішення щодо рейтингової оцінки не здійснюється.

8. Оновлення присвоєної рейтингової оцінки проводиться уповноваженим рейтинговим агентством відповідно до умов договору в разі надходження інформації, що є підставою для перегляду, або в разі звернення суб'єкта рейтингування.

9. Інформацією, яку повідомляє суб'єкт рейтингування уповноваженому рейтинговому агентству, є:

1) прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;

2) прийняття рішення про викуп власних акцій;

3) факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;

4) отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента;

5) зміна складу посадових осіб емітента;

6) зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;

7) рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;

8) рішення вищого органу емітента про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу;

9) порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;

10) рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента;

11) накладення арешту на банківські рахунки емітента;

12) знищення майна на суму, що перевищує 10 відсотків розміру статутного капіталу емітента;

13) участь емітента в холдингових компаніях, фінансово-промислових групах, інших об'єднаннях або припинення участі в них;

14) учинення правочинів на суму, що перевищує 10 відсотків суми вартості активів емітента;

15) дроблення або консолідація акцій емітента;

16) значні зміни в номенклатурі послуг, вартість яких становить не менше ніж 25 відсотків доходу від реалізації послуг емітента;

17) пред'явлення позову до емітента в розмірі, що перевищує 10 відсотків розміру статутного капіталу;

18) річні та квартальні звіти емітента;

(підпункт 18 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 606)

19) накладення фінансових санкцій на суму, що перевищує понад 10 відсотків розміру статутного капіталу емітента;

20) накладення Комісією штрафів на емітента;

21) отримання, відкликання або анулювання ліцензії, патентів або інших документів дозвільного характеру, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності емітента.

Договором можуть бути передбачені інші підстави для оновлення рейтингової оцінки.

10. Інформація щодо присвоєння, оновлення, призупинення та відкликання рейтингової оцінки підлягає розкриттю уповноваженим рейтинговим агентством відповідно до нормативно-правового акта Комісії, який встановлює порядок подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами.

11. Державний контроль за додержанням цих Правил здійснюється Комісією відповідно до законодавства України.

У разі необхідності Комісія в межах своїх повноважень може отримувати повний рейтинговий звіт від уповноваженого рейтингового агентства за окремим запитом Комісії за підписом Голови Комісії.

У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за дотриманням цих Правил до уповноваженого рейтингового агентства застосовуються заходи впливу відповідно до законодавства України.

 

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

А. Папаіка

Опрос