Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по сбору и мониторингу статистической информации относительно лиц, пострадавших от торговли людьми

МВД, Министерство социальной политики Украины
Приказ, Инструкция от 11.01.2016 № 4/5
действует с 23.02.2016

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.01.2016

м. Київ

N 4/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 лютого 2016 р. за N 169/28299

Про затвердження Інструкції зі збору та моніторингу статистичної інформації щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми

Відповідно до статті 13 Закону України "Про протидію торгівлі людьми" та постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 року N 783 "Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми" та з метою забезпечення взаємодії органів та установ, на які покладаються функції з виконання заходів щодо протидії торгівлі людьми,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію зі збору та моніторингу статистичної інформації щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми, що додається.

2. Департаменту сімейної, ґендерної політики та протидії торгівлі людьми Міністерства соціальної політики України (Федорович Н. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра соціальної політики України відповідно до розподілу обов'язків та Голову Національної поліції України.

 

Міністр соціальної політики
України

П. В. Розенко

Міністр внутрішніх справ
України

А. Б. Аваков

 

ІНСТРУКЦІЯ
зі збору та моніторингу статистичної інформації щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок збору та моніторингу статистичної інформації щодо виявлення та направлення за допомогою осіб, які постраждали від торгівлі людьми, структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій, відповідальними за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми (далі - відповідальний підрозділ), службами у справах дітей, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, підрозділами боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Національної поліції як складової кримінальної поліції (далі - підрозділ кримінальної поліції).

2. У своїй діяльності щодо протидії торгівлі людьми відповідальні підрозділи, служби у справах дітей, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, підрозділи кримінальної поліції керуються Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цією Інструкцією.

3. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, визначених статтею 1 Закону України "Про протидію торгівлі людьми".

II. Порядок збору та моніторингу статистичної інформації щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми

1. Відповідальний підрозділ, центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, підрозділ кримінальної поліції у разі виявлення особи, яка постраждала від торгівлі людьми, інформує під підпис про ознайомлення таку особу або її законного представника про можливість отримання допомоги, види такої допомоги, умови та порядок її надання відповідно до чинного законодавства із врученням "Пам'ятки для особи, яка постраждала від торгівлі людьми" (далі - Пам'ятка) згідно з додатком 1 до цієї Інструкції. Особа або її законний представник ставить особистий підпис про ознайомлення з Пам'яткою.

2. Відповідальний підрозділ:

проводить процедуру встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, з урахуванням результатів оцінювання потреб, що проводиться центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

веде облік осіб, які постраждали від торгівлі людьми;

направляє постраждалу особу до центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді для проведення оцінювання потреб і надання соціальних послуг;

залучає у разі необхідності до організації надання допомоги постраждалій особі інших суб'єктів, які проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми, ініціює проведення спільних засідань за участю таких суб'єктів;

забезпечує взаємодію суб'єктів, які проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми;

у робочому порядку за потреби надає підрозділу кримінальної поліції консультації щодо проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, для інформування осіб, які постраждали від торгівлі людьми;

інформує постраждалу особу про її право звернутись до підрозділу кримінальної поліції для надання інформації або подання заяви про скоєний щодо неї злочин з торгівлі людьми;

надає постраждалій особі в письмовому вигляді контактні дані підрозділу кримінальної поліції з врученням Пам'ятки;

невідкладно в телефонному режимі та не пізніше ніж через п'ять робочих днів з дня отримання інформації про особу, яка постраждала від торгівлі людьми, письмово інформує підрозділ кримінальної поліції про виявлення такої особи (за згодою постраждалої особи або її законного представника);

у разі коли постраждала особа не зверталася та не бажає співпрацювати з територіальним органом поліції, протягом п'яти робочих днів з дня отримання інформації про постраждалу особу подає до підрозділу кримінальної поліції інформацію про вчинення злочину з торгівлі людьми та детальний опис обставин справи без зазначення анкетних даних постраждалої особи з поміткою про її відмову співпрацювати з відповідним територіальним органом Національної поліції;

невідкладно в телефонному режимі та не пізніше ніж через добу письмово інформує підрозділ кримінальної поліції та службу у справах дітей про виявлення дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми;

інформує постраждалу особу про види та порядок отримання допомоги, порядок отримання компенсації за моральну та/або матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок експлуатації особами, які вчинили правопорушення, відповідно до законодавства;

контролює та аналізує стан виконання плану реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, складеного для дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми.

3. Відповідальні підрозділи районних державних адміністрацій щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним, узагальнюють інформацію щодо осіб, які постраждали/потерпіли від торгівлі людьми, за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції, яка надходить від центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служб у справах дітей, та надсилають її відповідальним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій.

Відповідальні підрозділи обласних та Київської міської державних адміністрацій щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним, узагальнюють інформацію, яка надходить від відповідальних підрозділів районних державних адміністрацій та підрозділів кримінальної поліції, інформацію щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та надсилають її до Міністерства соціальної політики України.

4. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:

приймає інформацію про осіб, які постраждали від торгівлі людьми;

не пізніше ніж через п'ять робочих днів з дня отримання інформації про випадки торгівлі людьми повідомляє орган кримінальної поліції (у разі згоди постраждалої особи або її законного представника);

у разі коли постраждалою особою є дитина, невідкладно інформує службу у справах дітей, відповідальний підрозділ та територіальний орган Національної поліції;

у разі виявлення загрози вчинення злочину торгівлі особою, а також за наявності загрози життю чи здоров'ю особи невідкладно в телефонному режимі повідомляє відповідальний підрозділ, службу у справах дітей та орган Національної поліції;

оцінює потреби особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та не пізніше ніж через три робочі дні передає результати оцінювання відповідальному підрозділу для врахування при заповненні опитувального листа щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та забезпечує його виконання;

організовує засідання суб'єктів, які проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми, для затвердження плану реабілітації, моніторингу його виконання та, за потреби, внесення змін;

надає відповідальному підрозділу щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним, інформацію щодо осіб, які постраждали/потерпіли від торгівлі людьми, за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції з метою моніторингу та аналізу ситуації з торгівлею людьми, зокрема серед внутрішньо переміщених осіб, та організації надання допомоги всім виявленим особам, які постраждали від торгівлі людьми;

інформує відповідальний підрозділ про стан виконання плану реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми, за формою згідно з додатком 3 до цієї Інструкції;

у разі участі особи, яка постраждала від торгівлі людьми, в кримінальному судочинстві сприяє пріоритетному забезпеченню такої особи юридичною допомогою та психологічною підтримкою на весь період участі такої особи в кримінальному судочинстві.

5. Служба у справах дітей:

виявляє дітей, які постраждали від торгівлі людьми, та організовує надання їм допомоги;

невідкладно інформує територіальний орган Національної поліції про виявлену дитину, яка постраждала від торгівлі дітьми;

інформує законного представника дитини про можливість та порядок встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, а також про види допомоги із врученням Пам'ятки;

за наявності підозр про причетність батьків або їх законних представників до втягнення дитини у торгівлю людьми, разом із підрозділом кримінальної поліції оцінює рівень безпеки дитини та вживає необхідних заходів;

надає відповідальному підрозділу щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним, інформацію щодо осіб, які постраждали/потерпіли від торгівлі людьми, згідно з додатком 2 до цієї Інструкції з метою моніторингу та аналізу ситуації з торгівлею людьми, зокрема серед внутрішньо переміщених осіб, та організації надання допомоги всім виявленим особам, які постраждали від торгівлі людьми;

розробляє індивідуальний план соціального захисту дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, складений для дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми;

інформує відповідальний підрозділ про стан виконання індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, складеного за формою згідно з додатком 4 до цієї Інструкції;

вживає невідкладних заходів у разі виникнення безпосередньої загрози життю чи здоров'ю дитини відповідно до законодавства України.

6. Структурний підрозділ органів Національної поліції:

приймає, розглядає заяви та повідомлення щодо випадків торгівлі людьми, здійснює оперативні та слідчі дії відповідно до законодавства України;

постійно проводить обмін інформацією із відповідальним підрозділом, зокрема, щоквартальну звірку статистичних даних стосовно осіб, які потерпіли від торгівлі людьми, з метою моніторингу та аналізу ситуації щодо торгівлі людьми та організації надання допомоги всім виявленим особам, які постраждали від торгівлі людьми;

у робочому порядку постійно надає відповідальному підрозділу інформацію щодо діяльності підрозділу кримінальної поліції для перенаправлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми;

інформує у триденний строк за згодою постраждалої особи або її законного представника про виявлення такої особи відповідальний підрозділ, у разі виявлення дитини, постраждалої від торгівлі людьми, - невідкладно інформує службу у справах дітей;

інформує постраждалу особу або її законного представника про можливість установлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, про види та порядок отримання допомоги, порядок компенсації за моральну та/або матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок експлуатації особами, які вчинили правопорушення, відповідно до законодавства;

надає особі, яка постраждала від торгівлі людьми, в письмовому вигляді контактні дані відповідального підрозділу із врученням Пам'ятки;

направляє постраждалих осіб (за згодою особи або її законного представника) до відповідального підрозділу для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та отримання необхідної допомоги;

у разі виявлення дитини, постраждалої від торгівлі людьми, разом зі службою у справах дітей терміново з'ясовує причетність батьків або осіб, які їх замінюють, до втягнення дитини у торгівлю людьми;

за наявності підозр про причетність батьків або осіб, які їх замінюють, до втягнення дитини у торгівлю людьми, разом зі службою у справах дітей оцінює рівень безпеки дитини та вживає передбачені законодавством заходи;

надає відповідальному підрозділу щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним, інформацію щодо осіб, які постраждали/потерпіли від торгівлі людьми, за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції з метою моніторингу та аналізу ситуації з торгівлею людьми, зокрема серед внутрішньо переміщених осіб, та організації надання допомоги всім виявленим особам, які постраждали від торгівлі людьми;

у разі участі особи, яка постраждала від торгівлі людьми, в кримінальному судочинстві за згодою особи або її законного представника не пізніше ніж через три робочі дні подає до відповідального підрозділу інформацію, необхідну для пріоритетного забезпечення такої особи юридичною допомогою та психологічною підтримкою на весь період участі такої особи в кримінальному судочинстві.

 

Директор Департаменту сімейної,
ґендерної політики та протидії
торгівлі людьми Міністерства
соціальної політики України

Н. В. Федорович

Т. в. о. директора Департаменту
юридичного забезпечення Міністерства
внутрішніх справ України

О. М. Губарева

 

Пам'ятка для особи, яка постраждала від торгівлі людьми*

• Невідповідність умов праці або надання послуг обіцяним

• Обмеження у вільному пересуванні

• Заборона вільно спілкуватись з рідними

• Примушування до виконання роботи або надання послуг

• Застосування насильства або погроз

• Утримування заробітку або невиплата його взагалі

• Вилучення паспорта, інших документів

• Змушування виплачувати неіснуючі борги

• Змушування жебракувати або займатись протиправною діяльністю

____________
* Якщо Вас стосується хоча б декілька пунктів - Ви є особою, що постраждала від торгівлі людьми.

ДЕРЖАВА ЗАХИЩАЄ ВАШЕ ПРАВО НА ДОПОМОГУ ТА ЗАХИСТ

_____________________________________________________________________________________

ДЕРЖАВА ГАРАНТУЄ ДОПОМОГУ:

  медичну (обстеження та лікування)

  з надання притулку

  психологічну (консультування, емоційна підтримка)

  соціально-педагогічну (відновлення соціальних зв'язків)

  правову (відновлення втрачених документів, юридичне консультування, складання позовних заяв про відшкодування моральної та матеріальної шкоди, представництво інтересів у суді тощо)

  одноразову матеріальну

  у перекваліфікації або опануванні нової спеціальності

  у працевлаштуванні або започаткуванні власного бізнесу

  в отриманні освіти та поновленні навчання

  у поверненні до країни походження (для іноземців та осіб без громадянства)

  в отриманні компенсації за заподіяну моральну та матеріальну шкоду (за цивільним позовом у судовому порядку)

____________
* Якщо Вас стосується хоча б декілька пунктів, отримайте інформацію про можливість установлення Вам статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та надання необхідної допомоги.

_____________________________________________________________________________________
(номер телефону відповідальної особи та місцезнаходження структурного підрозділу місцевої державної адміністрації,
відповідального за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми)

_____________________________________________________________________________________
(номер телефону відповідальної особи та місцезнаходження підрозділу кримінальної поліції)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(лінія відрізу)

________________________________
(П. І. Б. особи (його законного представника))

_____________
(підпис)

 

Інформація щодо осіб, які постраждали/потерпіли від торгівлі людьми*
(за __ квартал 20__ року)

N з/п

Область / район / місто

Загальна кількість осіб, які звернулися за допомогою в центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді або були виявлені як особи, які постраждали від торгівлі людьми

з них

з них

з них

Загальна кількість дітей, які звернулися за допомогою до служб у справах дітей або були виявлені як діти, які постраждали від торгівлі людьми

з них

з них

з них

Загальна кількість осіб, які звернулися за допомогою або були виявлені органами поліції як особи, які потерпіли від торгівлі людьми

з них

з них

з них

жі-
нок

чоло-
віків

хлоп-
чиків

дів-
чаток

грома-
дян Украї-
ни

інозем-
ців та осіб без грома-
дянства

внут-
рішньо перемі-
щених осіб

хлоп-
чиків

дів-
чаток

грома-
дян Украї-
ни

інозем-
ців та осіб без грома-
дянства

внут-
рішньо перемі-
щених осіб

жі-
нок

чоло-
віків

хлоп-
чиків

дів-
чаток

грома-
дян Украї-
ни

інозем-
ців та осіб без грома-
дянства

внут-
рішньо перемі-
щених осіб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

____________
* Таблиця не є накопичувальною, заповнюється лише за один квартал.

 

Інформація про виконання плану реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми

Особа, яка постраждала від торгівлі людьми
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                       (П. І. Б.)

Дата складання плану реабілітації ________________________________________________________

Дата початку виконання плану реабілітації ________________________________________________

Продовження дії плану реабілітації _______________________________________________________

Дата завершення виконання плану _______________________________________________________

Напрям реабілітаційної роботи

Заходи

Строки виконання

Результати

Стан виконання (виконано / не виконано / потребує перегляду)

Соціальний

 

 

 

 

Психологічний

 

 

 

 

Медичний

 

 

 

 

Правовий

 

 

 

 

Освітній, профорієнтаційний

 

 

 

 

Повернення до країни походження (для іноземців або осіб без громадянства)

 

 

 

 

Представник центру соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді

______________________
(П. І. Б.)

____________
(підпис)

 

Інформація про виконання індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилась у складних життєвих обставинах, дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування

Дитина, яка постраждала від торгівлі людьми
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                       (П. І. Б.)

Дата складання плану __________________________________________________________________

Дата початку виконання плану __________________________________________________________

Продовження дії плану _________________________________________________________________

Дата завершення виконання плану _______________________________________________________

Напрями забезпечення потреб дитини

Заходи для подолання проблеми

Строк виконання

Результати

Стан виконання (виконано / не виконано / потребує перегляду)

Набуття статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

 

 

 

 

Встановлення стосунків дитини з біологічними батьками

 

 

 

 

Створення та підтримка умов проживання

 

 

 

 

Реалізація права на виховання у сім'ї

 

 

 

 

Захист майнових прав

 

 

 

 

Нагляд за станом здоров'я

 

 

 

 

Навчання та здобуття освіти

 

 

 

 

Формування поведінкових моделей

 

 

 

 

Формування навичок із самообслуговування

 

 

 

 

Розвиток талантів та здібностей

 

 

 

 

Підготовка до самостійного життя

 

 

 

 

Інше

 

 

 

 

Представник служби
у справах дітей

______________________
(П. І. Б.)

____________
(підпис)

____________

Опрос