Идет загрузка документа (89 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и условий выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или утраты трудоспособности полицейского

МВД
Порядок, Условия, Приказ от 11.01.2016 № 4
редакция действует с 14.05.2019

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.01.2016

м. Київ

N 4

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 січня 2016 р. за N 163/28293

Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства внутрішніх справ України
 від 12 вересня 2016 року N 916
,
від 21 вересня 2017 року N 788
,
від 5 квітня 2019 року N 249

(Установлено, що положення Порядку, затвердженого цим наказом, у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від 21 вересня 2017 року N 788 застосовуються до поліцейських та осіб, яким одноразова грошова допомога, визначена статтею 97 Закону України "Про Національну поліцію", на момент набрання чинності наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 вересня 2017 року N 788 не призначена та/або не виплачена)

Відповідно до статей 97 - 101 Закону України "Про Національну поліцію" та з метою врегулювання питання щодо порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського, що додаються.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної
політики України

П. Розенко

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

С. М. Кондрюк

Голова Державної служби
України з питань праці

Р. Т. Чернега

Голова Національної
поліції України

Х. Деканоідзе

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського

I. Загальні положення

1. Ці Порядок та умови визначають механізм оформлення і виплати одноразової грошової допомоги (далі - ОГД) у разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейських центрального органу управління поліції, територіальних органів поліції, міжрегіональних територіальних органів Національної поліції, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції України (далі - органи поліції), поліцейських в т. ч. слухачів та курсантів вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських (далі - навчальних закладів), поліцейських, відряджених до інших органів державної влади, установ, організацій (далі - інших органів).

2. Діяльність органів поліції та навчальних закладів у частині оформлення документів для виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського спрямована на забезпечення гарантованого державою соціального захисту поліцейського.

3. Поліцейський вважається таким, що виконує службові обов'язки, якщо він забезпечує виконання основних завдань та повноважень поліції, визначених Законом України "Про Національну поліцію" (далі - Закон), у тому числі під час участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або виконував основні завдання та повноваження міліції, що були визначені Законом України "Про міліцію".

(пункт 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 05.04.2019 р. N 249)

4. Випадки, за яких призначається ОГД у разі загибелі (смерті), інвалідності чи втрати працездатності поліцейського:

1) під час виконання службових обов'язків (пункт 1 частини першої статті 97 Закону) - випадок, пов'язаний з виконанням службових обов'язків, спрямованих на реалізацію повноважень та основних завдань поліції, у тому числі під час участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або смерті поліцейського внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого за зазначених обставин;

(підпункт 1 пункту 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 05.04.2019 р. N 249)

2) під час виконання службових обов'язків (пункти 3, 5 частини першої статті 97 Закону) - випадок, пов'язаний із здійсненням повноважень та основних завдань міліції або поліції, чи участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

(підпункт 2 пункту 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 05.04.2019 р. N 249)

3) під час проходження поліцейським служби (пункт 2 частини першої статті 97 Закону) - випадок, який не пов'язаний із безпосереднім виконанням службових обов'язків, зазначених у підпунктах 1, 2 цього пункту;

4) пов'язаного з проходженням служби в поліції, органах внутрішніх справ (пункт 4 частини першої статті 97 Закону) - обставина, яка виникла внаслідок захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва), пов'язаних з проходженням ним служби в органах внутрішніх справ або поліції, крім випадків, зазначених у підпунктах 1, 2 цього пункту;

5) пов'язаного з проходженням служби в поліції, органах внутрішніх справ (пункт 6 частини першої статті 97 Закону) - обставина, яка виникла внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), пов'язаного із проходженням служби в органах внутрішніх справ або поліції, наслідком якого є часткова втрата працездатності без визначення йому інвалідності, крім випадків, зазначених у підпунктах 1, 2 цього пункту.

5. ОГД не призначається і не виплачується за наявності підстав, визначених статтею 101 Закону.

II. Умови виплати ОГД

1. Днем виникнення права на отримання ОГД є:

1) у разі загибелі (смерті) поліцейського - дата смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть;

2) у разі встановлення поліцейському інвалідності - дата, з якої встановлено інвалідність, що зазначена в довідці до акта огляду медико-соціальної експертної комісії, у разі відсутності дати, з якої встановлено інвалідність, - дата видачі довідки до акта огляду медико-соціальної експертної комісії;

3) у разі встановлення ступеня втрати працездатності без установлення інвалідності - дата видачі довідки про результати визначення у застрахованої особи ступеня втрати професійної працездатності у відсотках.

2. ОГД у разі загибелі (смерті) поліцейського чи втрати працездатності поліцейського призначається та виплачується у випадках та в розмірах, визначених Законом України "Про Національну поліцію", особам, які мають право на її отримання, відповідно до цього Закону.

III. Оформлення документів для виплати ОГД

1. Формування пакета документів для призначення та виплати ОГД у органах поліції, навчальних закладах здійснюється підрозділами фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку (далі - фінансові підрозділи) у взаємодії з підрозділами кадрового забезпечення, службами державного нагляду за охороною праці (далі - СДНОП) органів поліції та навчальних закладів, а також фахівцями військово-лікарської комісії (далі - ВЛК).

СДНОП визначають обставини настання події та відповідають за правильність кваліфікації нещасних випадків, які призвели до втрати працездатності, згідно із законодавством України.

ВЛК відповідають за перевірку матеріалів на відповідність діагнозу, за яким установлено втрату працездатності, переліку хвороб, отриманих під час проходження служби, згідно із законодавством України.

Підрозділи кадрового забезпечення відповідають за достовірність інформації про періоди служби даним з особової справи та правильність визначення випадків для виплати грошової допомоги, згідно із законодавством України.

Фінансові підрозділи відповідають за правильність обчислення та перерахування до установ банку ОГД згідно з реквізитами, зазначеними в заяві (рапорті) особою, яка має право на цю виплату, згідно із законодавством України.

Керівники органів поліції, навчальних закладів відповідають за правильність призначення сум ОГД, згідно із законодавством України.

2. Посадові особи органів поліції, навчальних закладів у межах своїх повноважень повинні сприяти особам, які мають право на призначення і отримання ОГД відповідно до законодавства України, в отриманні та оформленні ними документів, необхідних для своєчасного ухвалення рішення про призначення і виплату зазначеної допомоги.

3. Заява (рапорт) про виплату ОГД у разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського (додаток 1) подається керівнику органу поліції, навчального закладу за останнім місцем проходження служби поліцейським або за останнім місцем проходження поліцейським служби перед відрядженням до інших органів (далі - останнім місцем проходження служби).

У разі коли такий орган (заклад, установу) ліквідовано, заява подається до органу (закладу, установи) за місцем зберігання особової справи.

4. Для виплати ОГД у випадку загибелі (смерті) поліцейського за останнім місцем проходження служби подаються такі документи:

1) особами, які мають право на цю виплату:

заява кожного члена сім'ї (повнолітнього), батьків та утриманців загиблого (померлого), а в разі наявності малолітніх, неповнолітніх дітей - іншого з батьків, опікунів чи піклувальників інших законних представників цих дітей про виплату грошової допомоги;

(абзац другий підпункту 1 пункту 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 05.04.2019 р. N 249)

2) кадровим підрозділом:

витяг з наказу про виключення загиблого (померлого) поліцейського із списків особового складу;

витяг з особової справи про склад сім'ї загиблого (померлого) поліцейського;

3) копії акта розслідування нещасного випадку та акта, що свідчить про причини та обставини загибелі (смерті) поліцейського, зокрема про те, що вона не пов'язана з учиненням ним кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком учинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства, за формою, що затверджується МВС.

У разі смерті від захворювання акти розслідування нещасного випадку (у тому числі поранення) та акти, що свідчать про причини та обставини смерті поліцейського не подаються;

(підпункт 3 пункту 4 розділу ІІІ доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 05.04.2019 р. N 249)

4) копію постанови відповідної ВЛК про визначення причинного зв'язку захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва), що спричинило смерть поліцейського;

(підпункт 4 пункту 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 05.04.2019 р. N 249)

5) копію свідоцтва про смерть поліцейського;

6) копію посвідчення члена сім'ї померлого (загиблого) ветерана війни (за наявності);

7) копію свідоцтва про народження поліцейського - для виплати грошової допомоги батькам загиблого (померлого);

8) копію свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);

9) копії сторінок паспортів повнолітніх членів сім'ї, батьків та утриманців загиблого (померлого) з даними про прізвище, ім'я та по батькові і місце реєстрації;

10) копії свідоцтва про народження дитини, паспорта дитини, у разі його наявності - для виплати грошової допомоги дитині;

11) копії документів членів сім'ї, батьків та утриманців загиблого (померлого), що підтверджують реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відповідну відмітку в паспорті);

12) копію рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу міської, районної в місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування у разі здійснення опіки або піклування над дітьми поліцейського, влаштування у прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу;

13) копію рішення суду, нотаріально посвідченого правочину або довідки органу місцевого самоврядування, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (надають особи, які не були членами сім'ї загиблого (померлого) або перебували на його утриманні).

Засвідчення копій документів, зазначених у підпунктах 3, 4, здійснює керівник підрозділу, установи, організації, що видав(ла) документ. Копії документів, зазначених у підпунктах 5 - 12, засвідчує своїм підписом фізична особа, що подає документи, та перевіряє особа, що їх приймає.

(абзац пункту 4 розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 05.04.2019 р. N 249)

5. Для виплати ОГД у разі часткової втрати працездатності без визначення інвалідності чи в разі визначення інвалідності поліцейський подає:

1) заяву (рапорт) про виплату грошової допомоги у зв'язку з установленням втрати працездатності чи інвалідності;

2) довідку медико-соціальної експертної комісії про результати визначення ступеня втрати професійної працездатності (у відсотках);

3) довідку органу, установи, організації, підрозділу, яким попередньо було здійснено виплату ОГД із зазначенням підстави та дати її призначення, розміру виплати (у разі отримання такої виплати);

4) копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

5) копію постанови відповідної ВЛК щодо встановлення причинного зв'язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;

6) копії акта розслідування нещасного випадку та акта, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва) поліцейського, зокрема про те, що воно не пов'язане з учиненням ним кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком учинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, за формою, що затверджується МВС;

7) копію посвідчення інваліда війни (за наявності);

8) копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові і місце реєстрації;

9) копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відповідну відмітку в паспорті).

Засвідчення копій документів, зазначених у підпунктах 4 - 6, здійснює керівник установи, організації, підрозділу, що видала(в) документ. Копії документів, зазначених у підпунктах 7 - 9, засвідчує своїм підписом фізична особа, що подає документи, та перевіряє особа, що їх приймає.

(абзац одинадцятий пункту 5 розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 05.04.2019 р. N 249)

6. Графа "Відмітка кадрового підрозділу" на заяві (рапорті) заповнюється підрозділом кадрового забезпечення органу поліції, навчального закладу засвідчується підписом керівника цього підрозділу та скріплюється відповідною печаткою.

7. При прийманні матеріалів особа, що приймає документи, зобов'язана перевірити оформлення заяви та поданих до неї документів, відповідність викладених у них відомостей про особу даним паспорта та іншим документам, що засвідчують особу.

Підрозділи, служби, інші фахівці, зазначені у пункті 1 розділу III, що беруть участь у формуванні пакета документів для призначення та виплати ОГД, у разі необхідності, для перевірки даних або достовірності інформації, наданих особою, мають право, в установленому порядку звертатися за місцем отримання відповідних документів.

IV. Призначення і виплата ОГД

1. У місячний строк з дня реєстрації документів, зазначених у пунктах 4, 5 розділу III, фінансові підрозділи готують висновок про призначення одноразової грошової допомоги, за встановленою формою (додаток 2).

(абзац перший пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 05.04.2019 р. N 249)

У разі надсилання запитів до інших органів (підрозділів) поліції, підприємств, установ, організацій, заявника, строк підготовки висновку про призначення ОГД, може бути продовжено, до отримання відповідної інформації, для його належного оформлення, але не більш як на два місяці з дня відправлення запиту.

Висновок про призначення ОГД складається працівником фінансового підрозділу і підписується керівниками фінансового та кадрового підрозділів органу поліції, навчального закладу, в якому поліцейський проходить (проходив) службу.

2. Висновок про призначення ОГД затверджує/відмовляє:

1) по центральному органу управління поліції, керівникам міжрегіональних територіальних органів Національної поліції, територіальних органів поліції, закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України - Голова Національної поліції України або особа, на яку покладено виконання таких функцій;

2) у територіальних органах поліції, міжрегіональних територіальних органах Національної поліції, закладах та установах, що належить до сфери управління Національної поліції України - керівник відповідного органу, закладу, установи або особа, на яку покладено виконання таких функцій.

3) у навчальних закладах - керівник відповідного органу, закладу або особа, на яку покладено виконання таких функцій.

3. Рішення про призначення виплати ОГД приймається керівником органу поліції або навчального закладу, у якому проходив (проходить) службу поліцейський, у п'ятнадцятиденний строк з дня затвердження висновку, шляхом видання наказу про виплату такої допомоги, а в разі відмови - письмовим повідомленням заявника із зазначенням підстав такої відмови.

Розрахунок потреби в коштах для виплати ОГД в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського подається органами поліції до фінансового підрозділу центрального органу управління поліції, навчальними закладами до фінансового підрозділу Міністерства внутрішніх справ за встановленою формою (додаток 3).

ОГД призначається і виплачується рівними частинами членам сім'ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) поліцейського.

(пункт 3 розділу ІV доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 05.04.2019 р. N 249)

Якщо одна із зазначених осіб відмовляється від отримання ОГД, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання.

(пункт 3 розділу ІV доповнено абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 05.04.2019 р. N 249)

Заява про відмову від отримання ОГД має бути нотаріально посвідчена в установленому законодавством порядку.

(пункт 3 розділу ІV доповнено абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 05.04.2019 р. N 249)

4. У Департаменті поліції охорони Національної поліції України та територіальних органах поліції охорони, висновок про призначення ОГД складається працівником фінансового підрозділу і підписується керівниками фінансового та кадрового підрозділів, а також керівником територіального органу поліції охорони за місцем проходження поліцейським служби, або особами, які виконують їх обов'язки.

Висновок органу поліції охорони про призначення ОГД у разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського, разом з оригіналами документів та розрахунком потреби в коштах для виплати ОГД (додаток 3), копії довідки про включення розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, завірені належним чином, надсилаються для перевірки до Департаменту поліції охорони Національної поліції України.

Висновок про призначення ОГД затверджує/відмовляє начальник Департаменту поліції охорони Національної поліції або особа, яка виконує його обов'язки.

У разі затвердження/відмови висновок, разом з оригіналами документів надсилається Департаментом поліції охорони Національної поліції України до відповідного органу поліції охорони.

Розрахунок потреби в коштах для виплати ОГД, в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського, разом із копією висновку про призначення ОГД та копією довідки про включення розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, завіреними належним чином, направляється Департаментом поліції охорони Національної поліції України, в межах бюджетних асигнувань встановлених органам поліції охорони на зазначені цілі, до фінансового підрозділу центрального органу управління поліції супровідним листом, з підтвердженням проведення перевірки отриманих матеріалів стосовно призначення допомоги та клопотанням щодо виділення асигнування органу поліції охорони, в якому проходив (проходить) службу поліцейський.

(абзац п'ятий пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 05.04.2019 р. N 249)

Керівник органу поліції охорони у п'ятнадцятиденний термін після надходження затвердженого висновку приймає рішення про призначення виплати ОГД, шляхом видання наказу про виплату такої допомоги, а в разі відмови - надсилає особі письмове повідомлення із зазначенням підстав такої відмови.

5. Виділення коштів органам поліції для виплати ОГД здійснюється фінансовим підрозділом центрального органу управління поліції шляхом розподілу асигнувань в межах коштів, передбачених державним бюджетом для Національної поліції України на зазначені цілі.

Виділення коштів навчальним закладам для виплати ОГД здійснюється фінансовим підрозділом Міністерства внутрішніх справ відповідно до законодавства.

6. Поліцейським або членам сім'ї загиблого поліцейського нарахування та виплата ОГД здійснюється після надходження коштів на зазначені цілі до відповідного органу поліції, навчального закладу. Виплата проводиться фінансовим підрозділом за останнім місцем проходження служби поліцейським шляхом перерахування суми виплати на рахунок, відкритий заявником в установі банку або через касу органу поліції, навчального закладу. Реквізити для проведення операції переказу коштів на поточний рахунок (МФО, код за ЄДРПОУ, номер транзитного рахунку, номер карткового рахунку, реєстраційний номер облікової картки платника податків) зазначаються у заяві (додаток 4).

7. ОГД виплачується в порядку черговості відповідно до дати прийняття рішення про її призначення, але не пізніше двох місяців із дня прийняття зазначеного рішення, а в разі надходження коштів пізніше цього терміну - протягом п'яти робочих днів після їх надходження, в межах та за рахунок коштів, передбачених державним бюджетом на утримання органів поліції або навчальних закладів.

8. Якщо поліцейському після встановлення ступеня втрати працездатності без установлення інвалідності під час повторного огляду буде встановлено згідно з рішенням медико-соціальної експертної комісії групу інвалідності або більший відсоток втрати працездатності, що дає йому право на отримання грошової допомоги в більшому розмірі, виплата проводиться з урахуванням раніше виплаченої суми.

(абзац перший пункту 8 розділу IV у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 05.04.2019 р. N 249)

Підставою для такої виплати є довідка органу, установи, організації, підрозділу, яким попередньо було здійснено виплату ОГД із зазначенням підстави та дати її призначення, розміру виплати, видана фінансовим підрозділом цього органу, установи, організації, підрозділу, за останнім місцем отримання ОГД.

9. У разі коли одержувачі ОГД одночасно мають право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої Законом України "Про Національну поліцію", та одноразової грошової допомоги відповідно до інших актів законодавства України, виплата грошових сум здійснюється за однією з підстав, за вибором одержувача одноразової грошової допомоги.

 

Директор Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В. Є. Боднар

 

ЗАЯВА (РАПОРТ)
про виплату ОГД у разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності

Прошу виплатити мені одноразову грошову допомогу у зв'язку з тим, що
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (зазначається підстава)
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (зазначається останнє місце проходження служби)
_____________________________________________________________________________________
(зазначається факт про отримання одноразової грошової допомоги з інших підстав або відповідно до інших актів законодавства (у випадку отримання зазначається: "так, отримував, дата отримання," документ, який підтверджує виплату, додається; у випадку неотримання зазначається "не отримував"))

До заяви (рапорту) додаю:

1.

2.

3.

4.

___ ______________ 20__ р.

 

___________________
(підпис заявника)


Відмітка кадрового підрозділу

_____________________________________________________________________________________
                                                  (прізвище, ім'я, по батькові поліцейського, спеціальне звання та посада)
____________________________________________________ проходив (проходить) службу в поліції
з ___ ______________ _____ р. по ___ ______________ ____ р., звільнений зі служби в поліції відповідно до _________________________________________________________________________
 (зазначається підстава звільнення з посиланням на відповідні пункти 
статті 77 Закону України  "Про Національну поліцію")

Подія настала: ________________________________________________________________________
(зазначається підстава для виплати грошової допомоги з посиланням на відповідні пункти
статті 97 та статті 100 Закону України "Про Національну поліцію")

М. П.

_______________________________________
(П. І. Б. керівника органу)

_____________
(підпис)


Відмітка служби державного нагляду за охороною праці

Достовірність акта розслідування нещасного випадку та акта, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва) поліцейського (правильність кваліфікації нещасних випадків)

Підтверджую:
          М. П.

____________________
(підпис)

___________________________________________
(П. І. Б., посада)


 

ВИСНОВОК
про призначення одноразової грошової допомоги

_____________________________________________________________________________________
                                                          (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження поліцейського)
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (спеціальне звання, посада, орган (підрозділ))
у зв'язку з подією: загибель (смерть); інвалідність; поранення.
                                                                 (непотрібне закреслити)

Дата набуття права на отримання грошової допомоги ____________________.

На підставі підпункту _____ пункту ___ Закону України "Про Національну поліцію", одноразову грошову допомогу призначено:

у розмірі згідно з розрахунком:

(__________________________________________________________________________) грн.
                                                                                      (сума виплати словами)

Керівник фінансового підрозділу
(органу, закладу, установи поліції)

 
____________
(підпис)

 
________________________
(П. І. Б.)

Керівник кадрового підрозділу
(органу, закладу, установи поліції)

 
____________
(підпис)

 
________________________
(П. І. Б.)

СКЛАВ:
Працівник фінансового підрозділу
(органу, закладу, установи поліції)

 
 
____________
(підпис)

 
 
________________________
(П. І. Б.)

___ ____________ 20__ року

 

 

_____________________________________________________________________________________

Відмітка про виплату:

Вид платіжного документа

N

Дата

Сума виплати, грн

 

 

 

 


Керівник

Виконавець

М. П.

 

 

РОЗРАХУНОК
потреби в коштах для виплати ОГД в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського

_________________________________________________________________
(найменування органу)

 

ЗАЯВА

Прошу призначену мені одноразову грошову допомогу виплатити через банк:
_____________________________________________________________________________________

філія банку ___________________________________________________________________________

МФО _______________________________ код за ЄДРПОУ __________________________________

транзитний (поточний) рахунок __________________________________________________________

особовий (поточний) рахунок ___________________________________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________________________________

____________
(дата заповнення)

 

______________
(підпис заявника)


(Порядок та умови із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 12.09.2016 р. N 916
,
у редакції наказу Міністерства внутрішніх
 справ України від 21.09.2017 р. N 788)

____________

Опрос