Идет загрузка документа (932 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм и Порядка заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость

Минфин
Порядок, Форма, Приказ от 28.01.2016 № 21
редакция действует с 01.01.2020

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.01.2016

м. Київ

N 21

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 січня 2016 р. за N 159/28289

Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства фінансів України
 від 25 травня 2016 року N 503
,
 від 23 лютого 2017 року N 276
,
від 23 березня 2018 року N 381
,
від 20 листопада 2019 року N 488

Відповідно до пункту 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму податкової декларації з податку на додану вартість;

форму уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок;

форму розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України;

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства фінансів України від 23 вересня 2014 року N 966 "Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2014 року за N 1267/26044;

пункт 1 наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року N 13 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за N 102/26547.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.) та Департаменту методологічної роботи з питань оподаткування Державної фіскальної служби України (Доманський О. В.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, дата, вхідний N)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2016 року N 21
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 23 лютого 2017 року N 276)

01

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

011

 

Звітна

012

 

Звітна нова


02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Платник

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
від ___________________ N ____________________________


 

 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))


031

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2


 

 


04

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


05

Податкова адреса

________________________________________
________________________________________
________________________________________
  

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Телефон

 

Факс

 

Електронна адреса

 


06

Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації


 

 
 


Декларація подається до

 


                                                                                 (найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

(грн)

Код рядка

Код додатка

I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Обсяги постачання (без податку на додану вартість)

Сума податку на додану вартість

колонка А

колонка Б

1

 

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України:

х

х

1.1

Д5

операції, що оподатковуються за основною ставкою

 

 

1.2

Д5

операції, що оподатковуються за ставкою 7 %

 

 

2

 

Операції з вивезення товарів за межі митної території України

х

х

2.1

 

операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

 

0

2.2

 

операції, що звільнені від оподаткування

 

х

3

 

Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

 

0

4

 

Нараховано податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) за операціями, що оподатковуються за:

х

х

4.1

Д1, Д5, Д7

основною ставкою

 

 

4.2

Д1, Д5, Д7

ставкою 7 %

 

 

5

Д6

Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України, операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

 

х

5.1

Д6

у тому числі операції, що звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

 

х

6

Д1

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України

 

 

7

Д1

Коригування податкових зобов'язань

 

 

8

 

Коригування податкових зобов'язань у зв'язку з нецільовим використанням товарів, ввезених із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (+)

 

 

9

 

Усього податкових зобов'язань
(сума значень рядків (1.1 + 1.2 + 4.1 + 4.2 + 6 (-/+)+ 7 (-/+) + 8) колонки Б)

х

 

Код рядка

Код додатка

II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

Обсяги придбання (без податку на додану вартість)

Дозволений податковий кредит

колонка А

колонка Б

10

 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України

х

х

10.1

Д5

з основною ставкою

 

 

10.2

Д5

зі ставкою 7 %

 

 

10.3

 

з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість

 

х

11

 

Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи

х

х

11.1

 

з основною ставкою

 

 

11.2

 

зі ставкою 7 %

 

 

12

 

Погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX Кодексу)

 

 

13

Д1

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України

 

 

14

Д1

Коригування податкового кредиту

 

 

15

Д7

Коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях

 

 

16

 

Від'ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду:

х

 

16.1

 

значення рядка 21 попереднього звітного (податкового) періоду

х

 

16.2

 

збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами поданих уточнюючих розрахунків*

х

 

16.3

 

збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу*

х

 

17

 

Усього податкового кредиту (сума значень рядків (10.1 + 10.2 + 11.1 + 11.2 + 12 + 13 (-/+) + 14 (-/+) + 15 (-/+) + 16 (-/+) колонки Б))

х

 

Код рядка

Код додатка

III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Сума податку на додану вартість

18

 

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17 декларації) (позитивне значення), яке сплачується до державного бюджету

 

19

 

Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 9 декларації) (позитивне значення)

 

19.1

 

 

 

20

 

Сума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 19 - рядок 19.1), яка:

 

20.1

 

зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість

 

20.2

Д3, Д4

підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 20.2.1 + рядок 20.2.2) (рядок 3 Д3):

 

20.2.1

 

на рахунок платника у банку

 

20.2.2

 

у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету

 

20.3

 

зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 20 - рядок 20.1 - рядок 20.2)

 

21

Д2

Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 декларації) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду)

 

 
 


 

Відмітка про перехід на місячний податковий період з поточного звітного (податкового) періоду


 
 


 

Відмітка про подання за останній звітний (податковий) період у разі анулювання реєстрації платником податку


 


 

Відмітка про застосування касового методу податкового обліку


Відмітка про подання до декларації:

 

розрахунку коригування сум податку на додану вартість (Д1) (додаток 1)

 

довідки про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2) (додаток 2)

 

розрахунку суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3)

 

заяв про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4) (додаток 4)

 

розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5)

 

розрахунку сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д6) (додаток 6)

 

розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7) (додаток 7)

 

заяви про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д8) та відповідних документів

 

розрахунку податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (ДС9) (додаток 9)

 

заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду (додаток 1 до Порядку)

 

повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування (додаток 2 до Порядку)

 

шт.

оригіналів митних декларацій (у разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України, здійснювалося не з використанням електронної митної декларації)

 

доповнення (за довільною формою) відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Кодексу:

 

 

____________
* Збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення та/або уточнюючого розрахунку:

Дата

Номер

Сума, грн (+/-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)
  

______________________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

_____________________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

(форма податкової декларації із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 20.11.2019 р. N 488)

 

01

Розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий


02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Звітний (податковий) період, що уточнюється


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

04

Платник

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
від ___________________ N _______________________________


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))


041

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2


 

 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


Таблиця 1. Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 192 та пунктом 199.1 статті 199 розділу V Кодексу:

(грн)

N
з/п

Платник податку - покупець
(індивідуальний податковий номер)

Податкові накладні, за якими проводяться коригування

Обсяг постачання
(без податку на додану вартість) (+/-)

Сума податку на додану вартість

Обсяг постачання, за яким не нараховувався податок на додану вартість (+/-)

період складання

ознака здійснення с/г операцій*

основна ставка (+/-)

ставка 7 % (+/-)

1

2

3.1

3.2

4

5

6

7

Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу:

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Інші в розрізі умовних ІПН:

 

 

 

 

 

 

100000000000

 

 

 

 

 

 

200000000000

 

 

 

 

 

 

300000000000

 

 

 

 

 

 

400000000000

 

 

 

 

 

 

Усього за звітний (податковий) період (рядок 7 декларації) у тому числі:

 

 

 

 

за операціями, визначеними статтею 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

 

 

х

 

600000000000 (переноситься до рядка 4.1 декларації)

 

 

 

 

х

 

600000000000 (переноситься до рядка 4.2 декларації)

 

 

 

х

 

 

Усього за послугами, отриманими від нерезидента на митній території України (переноситься до рядка 6 декларації)

 

 

 

 

х

 

Коригування податкових зобов'язань згідно з пунктом 199.1 статті 199 розділу V Кодексу:

600000000000 за операціями відповідно до пункту 199.1 статті 199 Кодексу у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій

переноситься до рядка 4.1 декларації

х

х

 

 

х

х

переноситься до рядка 4.2 декларації

х

х

 

х

 

х

Таблиця 1.1. Відомості з таблиці 1 (Д1) (додаток 1) про коригування податкових зобов'язань у разі збільшення суми компенсації за звітний (податковий) період на підставі розрахунків коригування, складених у звітному (податковому) періоді та не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість

(грн)

Таблиця 1.2. Відомості про коригування податкових зобов'язань у разі збільшення суми компенсації за минулі звітні (податкові) періоди на підставі розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 01 липня 2015 року та не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість (крім розрахунків коригування, які складені у звітному (податковому) періоді, за який подається така декларація, та які не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, що зазначені у таблиці 1.1 (Д1) (додаток 1))**

(грн)

Таблиця 2. Коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу

(грн)

* У графі проставляється позначка "+" у випадку здійснення операцій, визначених статтею 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", платниками податку, які внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" або які претендують на внесення до такого Реєстру.

** Відомості до таблиці 1.2 (Д1) (додаток 1) вносяться одноразово.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа
(законний представник)

 
_____________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або
серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)

 
_____________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або
серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 23.03.2018 р. N 381
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 20.11.2019 р. N 488)

 

01

Довідка
про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий


02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Звітний (податковий) період,
що уточнюється


 

 
 

 

 

 


(рік)

 

 
 


(квартал)

 

 
 

 


(місяць)

04

Платник

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
від _________________ N ______________________________


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))


041

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2


 

 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


Таблиця 1.

(грн)

Заява платника податку, що реорганізується (подається у складі податкової декларації з податку на додану вартість за останній звітний (податковий) період)

Відповідно до пункту 198.7 статті 198 розділу V Кодексу та у зв'язку з реорганізацією сума від'ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, у розмірі

підлягає перенесенню до складу податкового кредиту правонаступника*.

Таблиця 2.

____________
* У випадку реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення зазначається лише один правонаступник.

Заява платника податку, що є правонаступником платника податку, якого реорганізовано (подається у складі податкової декларації з податку на додану вартість після узгодження суми від'ємного значення за результатами документальної перевірки контролюючим органом)

Відповідно до пункту 198.7 статті 198 розділу V Кодексу суму від'ємного значення платника податку, якого реорганізовано, перенесено до складу податкового кредиту звітного (податкового) періоду (рядок 16.3 декларації) як правонаступника.

Таблиця 3.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)
  

_______________________________________________
      (підпис)                     (ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

_______________________________________________
      (підпис)                     (ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 20.11.2019 р. N 488)

 

01

РОЗРАХУНОК СУМИ
БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ (Д3)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий


02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Звітний (податковий) період,
що уточнюється


 

 

 
 

 

 


(рік)

 

 
 


(квартал)

 

 
 

 


(місяць)

04

Платник

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
від __________________ N _______________________________


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))


041

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2


 

 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


Таблиця 1. Розрахунок суми бюджетного відшкодування

(грн)

Таблиця 2. Розшифровка суми податку, фактично сплаченої у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України

____________
* У разі формування від'ємного значення за рахунок: ввезення товарів на митну територію України - зазначається власний ІПН; отримання від нерезидента послуг, місце постачання яких визначено на митній території України, - зазначається умовний ІПН "500000000000".

** У графі 6 проставляється позначка "+" у випадку, якщо від'ємне значення отримано правонаступником від реорганізованого платника податку.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)
  

_______________________________________________
                                     (ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

_______________________________________________
                                     (ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 20.11.2019 р. N 488)

 

01

ЗАЯВИ
про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий


02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Звітний (податковий) період,
що уточнюється


 

 
 

 

 

 


(рік)

 

 
 


(квартал)

 

 
 

 


(місяць)

04

Платник

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
від _____________________ N ________________________________


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))


041

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2


 

 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


Відповідно до статті 200 розділу V Кодексу бюджетне відшкодування, визначене у податковій декларації за звітний (податковий) період (рядок 20.2) з податку на додану вартість за _____________________ 20__ року:

а) у сумі (рядок 20.2.1)

просимо перерахувати на рахунок N

 


 

 

 


   найменування банку

 


;

б) у сумі, зазначеній у рядку 20.2.2, просимо врахувати в рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету:

Таблиця 1.

____________
* Значення рядка "Усього" графи 5 повинно дорівнювати значенню рядка 20.2.2 декларації.

Відомості щодо суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету**

Таблиця 2.

(грн)

____________
** Відомості зазначаються лише у разі наявності суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету, та якщо прийнято рішення щодо їх перерахування на поточний рахунок або до бюджету в рахунок погашення податкового боргу, яке відображено у заяві.

Відповідно до пункту 2001.6 статті 2001 розділу V Кодексу просимо суму коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету, перерахувати на рахунок у банку у розмірі:

Таблиця 3.

 

 


 найменування банку

 


Відповідно до пункту 87.1 статті 87 розділу II Кодексу просимо суму коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету, перерахувати до бюджету в рахунок погашення податкового боргу з податку у розмірі***:

Таблиця 4.

____________
*** Зазначається сума у розмірі, що не перевищує розмір графи 3 "Відомостей щодо суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету".

Заява платника податку, що реорганізується (подається у складі податкової декларації з податку на додану вартість за останній звітний (податковий) період)

Відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу у зв'язку з реорганізацією реєстраційна сума (еНакл), у розмірі

використовується під час обрахунку реєстраційної суми (еНакл) правонаступника*.

Таблиця 5.

____________
* У випадку реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення зазначається лише один правонаступник.

Заява платника податку, що є правонаступником платника податку, якого реорганізовано (подається у складі податкової декларації з податку на додану вартість після узгодження реєстраційної суми за результатами документальної перевірки контролюючим органом)

Відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу реєстраційну суму (еНакл) платника податку, якого реорганізовано, просимо використати під час обрахунку реєстраційної суми (еНакл) як правонаступника:

Таблиця 6.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)
  

______________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

______________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 20.11.2019 р. N 488)

 

02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 

 


(рік)

 

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Звітний (податковий) період, що уточнюється


 

 

 

 

 

 


(рік)

 

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

041

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2


 

 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


Розділ I. Податкові зобов'язання

Таблиця 1. Операції на митній території України, що оподатковуються податком на додану вартість за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України

(грн)

Таблиця 1.1. Відомості з таблиці 1 (Д5) (додаток 5) про включені суми податку на додану вартість, вказані в податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість, до суми податкових зобов'язань за звітний (податковий) період

(грн)

Таблиця 1.2. Відомості про суми податку на додану вартість, вказані в податкових накладних, складених з 01 липня 2015 року та не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість (крім податкових накладних, які складені у звітному (податковому) періоді, за який подається така декларація, та які не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, що зазначені у таблиці 1.1 (Д5) (додаток 5)), включені до суми податкових зобов'язань за минулі звітні (податкові) періоди**

(грн)

Розділ II. Податковий кредит

Таблиця 2. Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 %

(грн)

____________ 
* У графі проставляється позначка "+" у випадку здійснення операцій, визначених
статтею 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", платниками податку, які внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" або які претендують на внесення до такого Реєстру.

** Відомості до таблиці 1.2 (Д5) (додаток 5) вносяться одноразово.

*** У графі проставляється позначка "+" у разі, якщо суми податку включаються до складу податкового кредиту за касовим методом відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа
(законний представник)

 
_____________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або
серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)

 
_____________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або
серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

(додаток 5 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 23.03.2018 р. N 381
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 20.11.2019 р. N 488)

 

02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Звітний (податковий) період,
що уточнюється


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))

041

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2


 

 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


Таблиця 1. Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України

(грн)

Операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України

Таблиця 2. Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплаченого суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг*

(грн)

____________
* Заповнюється у разі здійснення у звітному (податковому) періоді операцій з постачання товарів/послуг, що звільнені від оподаткування податком на додану вартість.

** У графах 6 - 8 відображаються обсяги операцій з придбання товарів/послуг, які придбані у поточному та попередніх звітних (податкових) періодах, які у поточному звітному (податковому) періоді використані в пільгових операціях з постачання товарів/послуг.

*** Значення графи 5 рядка "Усього***" переноситься до рядків 5 та 5.1 декларації.

Таблиця 3. Розрахунок показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю

Відсоток осіб з інвалідністю, які мають на підприємстві (в організації), яке (яка) засноване(а) громадськими організаціями осіб з інвалідністю, основне місце роботи протягом попереднього звітного (податкового) періоду від середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу такого підприємства (організації) (ЧПІ)

 

Відсоток фонду оплати праці осіб з інвалідністю протягом звітного періоду від суми загальних витрат з оплати праці, що належать до складу витрат (ФОПІ)

 

Відсоток суми витрат з переробки (обробка, інші види перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів/послуг, які використовуються під час виготовлення таких товарів/послуг, щодо яких застосовується звільнення від оподаткування підприємством (організацією), яке (яка) засноване(а) громадськими організаціями осіб з інвалідністю, щодо ціни постачання таких виготовлених товарів/послуг (БВТ)

 

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


 

Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)

____________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

____________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

3 Дані щодо найменування пільги заповнюються згідно з довідниками пільг.

4 У разі відсутності коду пільги у довідниках податкових пільг у графі 3 проставляється умовний код "99999999".

(додаток 6 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 20.11.2019 р. N 488)

 

01

Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий


02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Звітний (податковий) період,
що уточнюється


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

ЧВ

 

Частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами), необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями


04

Платник

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
від ___________________ N _______________________________


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))


041

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2


 

 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


Таблиця 1. Розрахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних/неоподатковуваних операціях

N
з/п

Платник

Податковий період, за який здійснюється розрахунок

Обсяги постачання (без податку на додану вартість)

Частка* використання товарів/послуг, необоротних активів в:

загальний обсяг постачання (сума значень рядків 1.1, 1.2, 2, 3, 5 та 7 колонки А декларації та всіх уточнюючих розрахунків), грн**

оподатковувані операції
(сума значень рядків 1.1, 1.2, 2, 3 та 7 колонки А декларації та всіх уточнюючих розрахунків), грн**

оподатковуваних операціях (колонка 5 х 100 % / колонка 4)

неоподат-
ковуваних операціях (100 - (колонка 5 х 100 % / колонка 4))

1

2

3

4

5

6

7

1

Який здійснює розрахунок відповідно до пункту 199.2 статті 199 розділу V Кодексу

Попередній календарний рік

 

 

 

 

2

Який здійснює розрахунок відповідно до пункту 199.3 статті 199 розділу V Кодексу

Перший звітний податковий період, у якому задекларовані такі операції

 

 

 

 

3.1

Який здійснює розрахунок відповідно до пункту 199.4 статті 199 розділу V Кодексу

Один календарний рік (поточний)

 

 

 

 

3.2

Два календарних роки (поточний та попередній)

 

 

 

 

3.3

Три календарних роки (поточний та два попередніх)

 

 

 

 

____________
* Для р. 1: застосовується протягом поточного календарного року для визначення податкового зобов'язання при заповненні рядків 4.1 та 4.2 декларації (товари/послуги, необоротні активи); розраховується у декларації за січень (I квартал).

Для р. 2: застосовується протягом поточного календарного року для визначення податкового зобов'язання при заповненні рядків 4.1 та 4.2 декларації (товари/послуги, необоротні активи); розраховується у декларації звітного періоду, у якому вперше декларуються неоподатковувані операції.

Для р. 3.1: застосовується для перерахунку за підсумками календарного року (товари/послуги, необоротні активи); розраховується у декларації за грудень (IV квартал) (у разі анулювання реєстрації платника податку - у декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке анулювання).

Для р. 3.1 - 3.3: застосовується для перерахунку за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, у якому необоротні активи, придбані до 01 липня 2015 року, почали використовуватися (введені в експлуатацію); розраховується у декларації за грудень (IV квартал) (у разі анулювання реєстрації платника податку - у декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке анулювання).

** Для перерахунку частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях за підсумками двох і трьох календарних років використовуються значення рядків декларацій та розрахунків коригування, зазначених у назвах граф 4 і 5 цього додатка у редакції, чинній на кінець другого та третього років використання відповідно (у разі анулювання реєстрації платника податку - на кінець податкового періоду, коли відбулося таке анулювання).

Таблиця 2. Перерахунок* частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях

(грн)

____________
* Здійснюється за підсумками поточного календарного року, і результати відображаються у ряд. 4 декларації за останній податковий період року, таблиця 1 додатка 1 до такої декларації (у разі анулювання реєстрації платника податку - у декларації за останній податковий період,
коли відбулося таке анулювання).

Таблиця 3. Перерахунок* частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях

(грн)

N
з/п

Кількість календарних років, що настали за роком, в якому необоротні активи почали використовуватись (введені в експлуатацію)

Вартість придбання необоротних активів (з урахуванням розрахунків коригування у разі їх наявності)

Фактично включено до податкового кредиту з урахуванням визначеної частки використання

Підлягає включенню до податкового кредиту з урахуванням перерахованої частки** за результатом одного / двох / трьох календарних років

Коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях (колонка 6 - колонка 5) - значення цього рядка (+/-) переноситься до рядка 15 декларації за грудень (IV квартал) того року, що настає за роком, в якому вони почали використовуватись (у разі анулювання реєстрації платника податку - у декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке анулювання)

обсяг (без податку на додану вартість)

податок на додану вартість

1

2

3

4

5

6

7

1

1

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

____________
* Заповнюється при перерахунку частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях за результатами одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію).

** Визначається згідно зі значенням колонки 6 рядків 3.1 - 3.3 таблиці 1.

Таблиця 4. Розрахунок розподілу сум податку на додану вартість, нарахованого (сплаченого) у зв'язку з отриманням товарів/послуг, при постачанні яких застосовуються одночасно касовий метод визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту та загальні правила визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту

(грн)

Залишок з попереднього(іх) періоду(ів) неоплачених товарів/послуг для касового методу

Придбання товарів/послуг

Оплата із залишку з попереднього(іх) періоду(ів) неоплачених товарів/послуг для касового методу (з колонок 1 та 2 відповідно)

Залишок неоплачених товарів/послуг для застосування касового методу, що переноситься до колонок 1 та 2 відповідно таблиці 4 розрахунку за наступний звітний (податковий) період

оплачені

неоплачені

з них

для касового методу

не для касового методу

обсяг (без податку на додану вар-
тість)

пода-
ток на додану вар-
тість

обсяг (без податку на додану вар-
тість)

пода-
ток на додану вар-
тість*

обсяг (без податку на додану вар-
тість)

пода-
ток на додану вартість

обсяг (без податку на додану вар-
тість)

пода-
ток на додану вартість

обсяг (без податку на додану вар-
тість)

пода-
ток на додану вар-
тість*

обсяг (без податку на додану вар-
тість)

пода-
ток на додану вартість *

обсяг (без податку на додану вар-
тість)**

податок на додану вар-
тість***

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Включається до податкового кредиту за наявності
податкової накладної.

** Розраховується за формулою (значення колонки 1 - значення колонки 11 + значення колонки 7).

*** Розраховується за формулою (значення колонки 2 - значення колонки 12 + значення колонки 8).

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)
  

______________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

______________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 20.11.2019 р. N 488)

 

01

Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д8)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий


02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Платник

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
від ___________________ N ________________________________


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))


031

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2


 

 


04

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


Відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Кодексу заявляю про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування.

____________
* У випадку відсутності у платника податку даних щодо номеру
податкової накладної / розрахунку коригування (у випадку відмови у їх наданні та відмови у реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) графа 6 не заповнюється.

До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг, на ___ арк.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)
  

______________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

______________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 20.11.2019 р. N 488)

 

02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Звітний (податковий) період, що уточнюється


 

 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

04

Платник

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
  


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))


041

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2


 

 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


06

Дата включення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації


 

 


Таблиця 1. Обсяг податкових зобов'язань з податку на додану вартість з постачання товарів за результатами діяльності за операціями, визначеними пунктом 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", розрахований за даними податкових накладних за відповідний звітний (податковий) період, зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних

(грн)

Таблиця 2. Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів

(грн)

____________
Дванадцять попередніх послідовних звітних (податкових) періодів сукупно. Для новоствореного платника податку - послідовно попередні та поточний звітні (податкові) періоди.

** Не включаються обсяги постачання основних засобів, що перебували у складі основних засобів платника не менше 12 послідовних звітних (податкових) періодів сукупно, якщо таке постачання не було постійним і не становило окремої підприємницької діяльності.

*** Новоствореними платниками не заповнюється.

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа)

_____________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або
серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)

 
_____________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків або
серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

(додаток 9 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 23.03.2018 р. N 381
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 20.11.2019 р. N 488)

(форма податкової декларації із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 25.05.2016 р. N 503
,
 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

 

02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 

 

 

 


(місяць)

03

Звітний (податковий) період,
що уточнюється


 

 
 

 

 

 


(рік)

 

 
 


(квартал)

 

 
 

 


(місяць)

031

 

Відмітка про те, що показники цього звітного (податкового) періоду вже уточнювалися раніше


04

Платник

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
від ____________________ N __________________________________


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))


041

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2


 

 


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

 


06

Податкова адреса

_______________________________________________
_______________________________________________
  

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Телефон

 

Факс

 

Електронна адреса

 


07

Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів


 

 
 


Розрахунок подається до _______________________________________________________________
                                                                            (найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

(грн)

 

Код рядка

Код додатка

Рядки декларації

Показник, який уточнюється

Уточнений показник

Різниця

1

2

3

4

5

6

I. Податкові зобов'язання

 

1.1

Д5

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

1.2

Д5

Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

2.1

 

Операції з вивезення товарів за межі митної території України, що оподатковуються за нульовою ставкою

Колонка А

 

 

 

2.2

 

Операції з вивезення товарів за межі митної території України, що звільнені від оподаткування

Колонка А

 

 

 

3

 

Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

Колонка А

 

 

 

4.1

Д1, Д5, Д7

Нараховано податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу за операціями, що оподатковуються за основною ставкою

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

4.2

Д1, Д5, Д7

Нараховано податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу за операціями, що оподатковуються за ставкою 7 %

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

5

Д6

Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України, операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

Колонка А

 

 

 

5.1

Д6

у тому числі операції, що звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

Колонка А

 

 

 

6

Д1

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

7

Д1

Коригування податкових зобов'язань

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

8

 

Коригування податкових зобов'язань у зв'язку з нецільовим використанням товарів, ввезених із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)) (+)

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

9

 

Усього за розділом I

Колонка Б

 

 

 

II. Податковий кредит

10

 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України

 

10.1

Д5

з основною ставкою

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

10.2

Д5

зі ставкою 7 %

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

10.3

 

з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість

Колонка А

 

 

 

11

 

Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи

 

11.1

 

з основною ставкою

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

11.2

 

зі ставкою 7 %

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

12

 

Погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX Кодексу)

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

13

Д1

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

14

Д1

Коригування податкового кредиту

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

15

Д7

Коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях

Колонка А

 

 

 

Колонка Б

 

 

 

16

 

Від'ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду:

Колонка Б

 

 

 

16.1

 

значення рядка 21 попереднього звітного (податкового) періоду

Колонка Б

 

 

 

16.2

 

збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами поданих уточнюючих розрахунків*

Колонка Б

 

 

 

16.3

 

збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу*

Колонка Б

 

 

 

 

 

 

17

 

Усього за розділом II

Колонка Б

 

 

 

III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

18

 

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17 декларації) (позитивне значення), яке сплачується до державного бюджету

 

 

 

18.1

 

сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки (при позитивному значенні гр. 6 р. 18)

 

18.2

 

 

19

 

Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 9 декларації) (позитивне значення)

 

 

 

19.1

 

 

 

 

20

 

Сума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 19 - рядок 19.1), яка:

 

 

 

20.1

 

зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість

 

 

 

20.2

Д3, Д4

підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 20.2.1 + рядок 20.2.2) (рядок 3 Д3):

 

 

 

20.2.1

 

на рахунок платника у банку

 

 

 

20.2.2

 

у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету

 

 

 

20.3

 

зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 20 - рядок 20.1 - рядок 20.2)

 

 

 

21

Д2

Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 уточнюючого розрахунку) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду)

 

 

 

Відмітка про подання до уточнюючого розрахунку:

 

розрахунку коригування сум податку на додану вартість (Д1) (додаток 1)

 

довідки про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2) (додаток 2)

 

розрахунку суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3)

 

заяв про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4) (додаток 4)

 

розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5)

 

розрахунку сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д6) (додаток 6)

 

розрахунку (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7) (додаток 7)

 

розрахунку податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (ДС9) (додаток 9)

____________
* Збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення:

Дата

Номер

Сума, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

** У рядку 18.2 зазначається сума в межах графи 6 рядка 18 та довідкового поля (виключно у випадку її від'ємного значення), на яку платник податку бажає зменшити залишок його узгоджених податкових зобов'язань, не сплачений до бюджету, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)
  

________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

(уточнюючий розрахунок у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 20.11.2019 р. N 488)

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, дата,
вхідний N)


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2016 року N 21
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
20 листопада 2019 року N 488)

02

Звітний (податковий) період, за який подається


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Звітний (податковий) період, що уточнюється


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

 

(найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи)

041

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2


 

 


Розрахунок подається до _________________________________________________________________________
                                                                      найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

I. Розрахунок податкових зобов'язань за звітний (податковий) період

(грн)

II. Розрахунок уточнення податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок

(грн)

Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)

_______________________________________________
(підпис)                  (ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

_______________________________________________
(підпис)                        (ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер
облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган Державної податкової служби України та мають відмітку у паспорті.

(розрахунок у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276
,
від 20.11.2019 р. N 488)

 

ПОРЯДОК
заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість

(У тексті Порядку слова "Державна фіскальна служба України" замінено словами "Державна податкова служба України" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20 листопада 2019 року N 488)

I. Загальні положення

1. Податкова декларація з податку на додану вартість (далі - декларація) відповідно до пункту 46.1 статті 46 розділу II "Адміністрування податків, зборів, платежів" подається контролюючому органу у строки, визначені статтею 203 розділу V "Податок на додану вартість" Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

(пункт 1 розділу І у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 20.11.2019 р. N 488)

2. Подання уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі - уточнюючий розрахунок) (у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 розділу II Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених статтею 50 розділу II Кодексу)) передбачено пунктом 50.1 статті 50 розділу II Кодексу.

3. Подання розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, місце постачання яких розташовано на митній території України, передбачено пунктом 208.4 статті 208 розділу V Кодексу.

4. Усі платники податку на додану вартість подають податкову декларацію, у якій відображаються розрахунки з бюджетом.

(пункт 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

5. Пункт 5 розділу І виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

6. Пункт 6 розділу І виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276,
у зв'язку з цим пункти 7 - 12
 вважати пунктами 5 - 10 відповідно
)

5. Отримувачі послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, на митній території України, які відповідно до пункту 180.2 статті 180 розділу V Кодексу є відповідальними за нарахування та сплату податку до бюджету і не зареєстровані як платники податку на додану вартість, подають розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податків, на митній території України.

6. До податкової звітності з податку на додану вартість (далі - податкова звітність) належать:

податкова декларація з податку на додану вартість з додатками;

уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок з додатками;

розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.

7. Податкова звітність подається до контролюючого органу особою, яка зареєстрована платником податку на додану вартість згідно з вимогами розділу V Кодексу, за винятком:

розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, який подається особою, не зареєстрованою платником податку на додану вартість, і тільки за той звітний (податковий) період (календарний місяць), у якому такі послуги отримано;

декларації за останній звітний (податковий) період у разі анулювання реєстрації платником податку.

8. Платники податку, які ведуть облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи, подають податкову звітність за результатами такої діяльності з відміткою "Договір про спільну діяльність від ____________ N ______" та вказують назву договору. Вказане зазначається у полі "Платник" заголовної частини декларації / уточнюючого розрахунку.

9. Платники податку, які ведуть окремий податковий облік господарських операцій, пов'язаних із використанням майна, отриманого в управління за договорами управління майном, подають податкову звітність за результатами такої діяльності з відміткою "Договір про управління майном від ____________ N ______" та вказують назву договору. Вказане зазначається у полі "Платник" заголовної частини декларації / уточнюючого розрахунку.

10. Платники податку - інвестори (оператори), які ведуть окремий податковий облік, пов'язаний з виконанням угоди про розподіл продукції, подають податкову звітність за результатами такої діяльності з відміткою "Угода про розподіл продукції від ____________ N ______" та вказують назву угоди. Вказане зазначається у полі "Платник" заголовної частини декларації/уточнюючого розрахунку.

II. Звітні (податкові) періоди та строки подання декларації

1. Звітний (податковий) період визначається у порядку, встановленому статтею 202 розділу V Кодексу, і може дорівнювати одному календарному місяцю, а у випадках, визначених Кодексом, - календарному кварталу з урахуванням таких особливостей:

1) якщо особа реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця.

У разі подання декларації за перший звітний (податковий) період у полі 02 "Звітний (податковий) період" зазначається перший повний календарний місяць;

(підпункт 1 пункту 1 розділу ІІ доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

2) якщо податкова реєстрація особи анулюється в інший день, ніж останній день календарного місяця, то останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого анулювання.

При цьому якщо реєстрацію платника податку анульовано в інший день, ніж останній день календарного кварталу, то останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається з першого дня такого кварталу та закінчується днем такого анулювання.

(підпункт 2 пункту 1 розділу ІІ доповнено новим абзацом другим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

Декларація за останній звітний (податковий) період подається в строки, встановлені пунктом 49.18 статті 49 Кодексу для відповідного типу звітного (податкового) періоду.

(підпункт 2 пункту 1 розділу ІІ доповнено новим абзацом третім
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276
,
 у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим
)

У разі подання декларації за останній звітний (податковий) період особою, реєстрація платником податку на додану вартість якої анулюється, проставляється відмітка у полі "Відмітка про подання за останній звітний (податковий) період у разі анулювання реєстрації платником податку".

2. Платники податку, які сплачують єдиний податок, можуть згідно з пунктом 202.2 статті 202 розділу V Кодексу обрати квартальний податковий період.

3. У разі обрання квартального звітного (податкового) періоду платник податку, який сплачує єдиний податок, разом з декларацією за останній звітний (податковий) період календарного року подає до контролюючого органу заяву про вибір квартального звітного (податкового) періоду, Форму якої наведено в додатку 1 до цього Порядку.

Квартальний податковий період починає застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року до кінця такого року або до переходу платника податку, який застосовував спрощену систему оподаткування, на сплату інших податків і зборів.

Якщо платник податку разом із декларацією за наслідками останнього звітного (податкового) періоду календарного року не подав до контролюючого органу, у якому перебуває на обліку, указаної вище заяви, такий платник податку зобов'язаний з першого звітного (податкового) періоду наступного календарного року застосовувати місячний звітний (податковий) період.

4. Платник податку зобов'язаний самостійно перейти на місячний звітний (податковий) період у разі, якщо протягом будь-якого періоду з початку застосування квартального податкового періоду платник, який застосовував спрощену систему оподаткування, переходить на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом.

У такому разі місячний звітний (податковий) період застосовується, починаючи з першого місяця переходу на сплату інших податків і зборів.

Про перехід з квартального на місячний звітний (податковий) період платник податку зобов'язаний зазначити у відповідній податковій декларації за наслідками місяця, у якому здійснено такий перехід.

5. Відповідно до пункту 49.18 статті 49 розділу II та пункту 203.1 статті 203 розділу V Кодексу для подання декларації встановлюються такі строки:

1) якщо звітний (податковий) період дорівнює календарному місяцю, декларація подається до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податку, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

2) якщо звітний (податковий) період дорівнює календарному кварталу, декларація подається до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податку, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

III. Порядок оформлення та подання податкової звітності

1. Декларація подається платником у визначений у пункті 5 розділу II цього Порядку строк за формою, встановленою на дату подання.

До декларації вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку.

2. Декларація та додатки до неї, а також інша податкова звітність з податку на додану вартість, зазначена у пункті 6 розділу I цього Порядку, подаються до контролюючого органу за місцем обліку платника податку відповідно до встановленого законодавством порядку сплати податку.

(абзац перший пункту 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

Податкова звітність з податку на додану вартість подається в електронній формі всіма платниками цього податку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

У разі припинення договору про визнання електронних документів з підстав, визначених законом, платник податків має право до складання нового договору подавати податкову звітність до контролюючого органу, в якому він перебуває на обліку як платник податку, в один із таких способів:

(абзац третій пункту 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

1) особисто платником податку або уповноваженою на це особою;

2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

3. Платник податку зобов'язаний здійснити відправлення податкової звітності на адресу відповідного контролюючого органу:

при поданні податкової звітності в електронній формі - не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання податкової декларації, визначений пунктом 5 розділу II цього Порядку;

у разі надсилання декларації поштою у випадку, передбаченому пунктом 2 цього розділу, платник податку зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за п'ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного пунктом 5 розділу II цього Порядку.

4. Усі показники у податковій звітності проставляються у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

5. У колонці А в усіх необхідних випадках проставляються обсяги постачання (придбання) без урахування податку на додану вартість, сума податку вказується у колонці Б.

6. Платник податку самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає в податковій звітності. Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника.

У рядках податкової звітності, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

7. Податкова звітність повинна бути підписана:

1) керівником платника податку або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контролюючого органу. У разі ведення бухгалтерського обліку і подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником;

2) фізичною особою - платником податку або його законним представником;

3) особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації згідно з договором про спільну діяльність або з договором про управління майном;

4) особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації інвестора (оператора), який веде окремий податковий облік, пов'язаний із виконанням угоди про розподіл продукції.

8. Подання податкової звітності засобами електронного зв'язку в електронній формі здійснюється відповідно до порядку підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку.

9. Декларація подається платником за звітний період, в якому виникають об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог Кодексу.

(абзац перший пункту 9 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

Абзац другий пункту 9 розділу ІІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276,
у зв'язку з цим абзаци третій - шостий
 вважати абзацами другим - п'ятим відповідно
)

У складі декларації подаються передбачені цим Порядком додатки (у разі заповнення даних у відповідних рядках декларації).

Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, подається отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, у разі наявності таких операцій.

Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування (додаток 2) подається платниками у разі наявності у них філій (структурних підрозділів) разом з декларацією за перший звітний (податковий) період року і надалі разом з декларацією за той звітний (податковий) період, у якому відбулися зміни у переліку філій (структурних підрозділів).

Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (додаток 3), подається платниками, які виявили бажання відмовитись/зупинити використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Кодексу. У заяві зазначається звітний (податковий) період, з якого платник податку не передбачає використання податкової пільги, але не раніше звітного (податкового) періоду, що настає за звітним (податковим) періодом, в якому подано заяву.

(абзац п'ятий пункту 9 розділу ІІІ у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

10. Додатками до декларації є:

1) розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1) (додаток 1);

2) довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2) (додаток 2);

3) розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3);

4) заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4) (додаток 4);

(підпункт 4 пункту 10 розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

5) розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5);

6) розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д6) (додаток 6);

(підпункт 6 пункту 10 розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 20.11.2019 р. N 488)

7) розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7) (додаток 7);

8) заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д8) (додаток 8);

9) розрахунок податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (ДС9) (додаток 9).

(підпункт 9 пункту 10 розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

10) підпункт 10 пункту 10 розділу ІІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

11. Пункт 11 розділу ІІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276,
у зв'язку з цим пункти 12 - 23
 вважати пунктами 11 - 22 відповідно
)

11. Додатки додаються до декларацій за наявності подій, які підлягають відображенню у таких додатках.

(пункт 11 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

12. Додаток 9 додається до декларації, в якій у полі "Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації" наявна позначка "1" або "2" відповідно до пункту 2 розділу V цього Порядку.

(пункт 12 розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

13. У разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України (заповнення рядка 2 декларації), здійснювалося не з використанням електронної митної декларації, до контролюючого органу за місцем обліку платника податків, визначеним пунктом 2 цього розділу, подаються оригінали митних декларацій (примірники декларанта).

У разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України, здійснювалося з використанням електронної митної декларації, така електронна митна декларація надається контролюючим органом за місцем митного оформлення контролюючому органу за місцем обліку такого платника податків, визначеним пунктом 2 цього розділу, в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису відповідно до закону.

14. За наявності у платника податку, який реорганізується, суми від'ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, вказаний платник податку має право подати заяву про перенесення такої суми від'ємного значення до складу податкового кредиту правонаступника (таблиця 2 додатка 2). Така заява подається у складі податкової декларації за останній (звітний) період реєстрації платником податку.

У разі підтвердження контролюючим органом за результатами документальної перевірки сум від'ємного значення правонаступник реорганізованого платника податку подає у складі податкової декларації з податку за звітні (податкові) періоди після такого підтвердження заяву про перенесення суми від'ємного значення реорганізованого платника податку до складу податкового кредиту звітного (податкового) періоду (таблиця 3 додатка 2).

За наявності у платника податку, який реорганізується, суми, обчисленої відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу (еНакл), такий платник податку має право подати заяву про використання такої суми під час обрахунку суми, обчисленої відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу (еНакл), правонаступника (таблиця 5 додатка 4). Така заява подається у складі податкової декларації за останній (звітний) період реєстрації платником податку.

У разі підтвердження контролюючим органом за результатами документальної перевірки суми, обчисленої відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу (еНакл), правонаступник реорганізованого платника податку подає у складі податкової декларації з податку за звітні (податкові) періоди після такого підтвердження заяву про використання суми, обчисленої відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу (еНакл), реорганізованого платника податку (таблиця 6 додатка 4) під час обрахунку суми, обчисленої відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу (еНакл), такого правонаступника.

(розділ ІІІ доповнено новим пунктом 14 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276,
у зв'язку з цим пункти 14 - 22 вважати пунктами 15 - 23 відповідно)

15. Пункт 15 розділу ІІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276
,
 у зв'язку з цим пункти 16 - 23
 вважати пунктами 15 - 22 відповідно
)

15. У разі здійснення підприємствами та організаціями, які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю, операцій з постачання товарів/послуг, до яких застосовуються режими оподаткування, передбачені розділом V та/або підрозділом 2 розділу XX Кодексу, до декларації додається (Д6) (додаток 6).

(пункт 15 розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 20.11.2019 р. N 488)

16. У разі одночасного застосування платником касового методу і загальних правил визначення податкових зобов'язань та податкового кредиту у зв'язку з отриманням товарів/послуг, при постачанні яких застосовуються одночасно як касовий метод, так і загальні правила визначення податкових зобов'язань і податкового кредиту, такий платник здійснює розподіл сум податку на додану вартість, нарахованих (сплачених) у зв'язку із отриманням товарів/послуг, у порядку і за формою відповідно до таблиці 4 (Д7) (додаток 7).

(пункт 16 розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

17. У разі допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця за формою згідно з (Д8) (додаток 8). Копії документів, передбачених пунктом 201.10 статті 201 розділу V Кодексу, подаються до контролюючого органу за місцем обліку платника податків у строки, передбачені для подання податкової декларації.

18. У таблиці 1 (ДС9) (додаток 9) зазначається обсяг податкових зобов'язань з податку на додану вартість з постачання товарів за результатами діяльності за операціями, визначеними пунктом 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", розрахований за даними податкових накладних за відповідний звітний (податковий) період, зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних.

(пункт 18 розділу ІІІ у редакції наказів
 Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276,
від 23.03.2018 р. N 381)

19. Податкова звітність, подана платником або його представником та заповнена з порушенням норм пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 глави 2 розділу II Кодексу, вважається неподаною, про що платник повідомляється у порядку, визначеному пунктом 49.11 статті 49 глави 2 розділу II Кодексу.

20. Відмова посадової особи контролюючого органу прийняти декларацію з будь-яких причин, не визначених статтею 49 глави 2 розділу II Кодексу, у тому числі висунення будь-яких не визначених статтею 49 глави 2 розділу II Кодексу передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої декларації, зменшення або скасування сум бюджетних відшкодувань, незаконне збільшення податкових зобов'язань тощо), забороняється.

21. Податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податку, вважається узгодженим з дня подання декларації до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податку, і не може бути оскаржене платником в адміністративному або судовому порядку.

22. Після подання декларації за звітний (податковий) період платник податку має право до закінчення граничного терміну подання декларації за такий самий період подати нову декларацію з виправленими показниками.

IV. Внесення змін до податкової звітності

1. У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 глави 9 розділу II Кодексу) платник податку самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку.

2. Внесення змін до податкової звітності за результатами самостійного виявлення помилок здійснюється у порядку, визначеному статтею 50 розділу II Кодексу.

3. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути додані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.

4. Не може бути зменшена сума податкових зобов'язань, яка не була сплачена до бюджету в минулих звітних (податкових) періодах, у зв'язку з повним або частковим списанням податкового боргу.

5. Зміна напряму узгодженого бюджетного відшкодування за рішенням платника податку здійснюється шляхом подання до контролюючого органу уточнюючого розрахунку до декларації за звітний (податковий) період, в якому було задеклароване таке бюджетне відшкодування.

V. Порядок заповнення податкової декларації

1. Декларація складається із вступної частини, службових полів, трьох розділів та обов'язкових додатків.

2. Вступна частина.

У спеціальному полі для відміток про тип декларації (рядки 011, 012) у другій колонці проставляється позначка "х" у рядку спеціального поля, яке відповідає типу декларації. Перша колонка спеціального поля містить код типу декларації, третя - назву типу декларації.

У другій колонці рядка 06 "Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації" вступної частини декларації проставляється цифра:

"1" - у разі подання декларації платником податку - сільськогосподарським товаровиробником, який здійснює види діяльності, передбачені пунктом 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та який внесений до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України";

"2" - у разі подання декларації платником податку - сільськогосподарським товаровиробником, який здійснює види діяльності, передбачені пунктом 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України".

(абзаци третій - шостий пункту 2 розділу V замінено
 абзацами згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 23.02.2017 р. N 276)

3. Розділ I "Податкові зобов'язання":

1) у рядках 1, 2, 3, 5 колонки А декларації вказуються загальні обсяги постачання товарів/послуг за звітний період, які оподатковуються за основною ставкою, за ставкою 7 %, за нульовою ставкою, звільнені від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V Кодексу, тимчасово звільнені від оподаткування відповідно до підрозділу 2 розділу XX Кодексу, звільнені від оподаткування відповідно до міжнародних договорів (угод) та не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 розділу V Кодексу, та послуг, що не оподатковуються у зв'язку з їх місцем постачання за межами митної території України.

При визначенні обсягу постачання товарів/послуг за звітний (податковий) період платник зобов'язаний враховувати значення терміна "постачання товарів" відповідно до вимог підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу та значення терміна "постачання послуг" відповідно до вимог підпункту 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу;

2) у рядку 1.1 декларації вказуються дані операцій на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України.

До рядка 1.1 декларації включаються оподатковувані за основною ставкою обсяги постачання товарів/послуг, здійснені на митній території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до статті 186 розділу V Кодексу.

Абзац третій підпункту 2 пункту 3 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

Абзац четвертий підпункту 2 пункту 3 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

Абзац п'ятий підпункту 2 пункту 3 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276
,
 у зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий
 вважати абзацами третім - п'ятим відповідно
)

До рядка 1.2 декларації включаються оподатковувані за ставкою 7 % обсяги постачання товарів, здійснені на митній території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до статті 186 розділу V Кодексу.

Абзац четвертий підпункту 2 пункту 3 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276
,
 у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим
)

При заповненні рядка 1.1 та/або рядка 1.2 обов'язковим є подання (Д5) (додаток 5), що заповнюється в розрізі контрагентів.

У разі формування суми податкових зобов'язань за звітний (податковий) період на підставі податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання декларації, відомості про такі податкові накладні зазначаються у таблиці 1.1 (Д5) (додаток 5).

(підпункт 2 пункту 3 розділу V доповнено абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.03.2018 р. N 381)

Відомості про суми податку на додану вартість, вказані в податкових накладних, складених з 01 липня 2015 року та не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання податкової декларації з податку на додану вартість, включені до суми податкових зобов'язань за минулі звітні (податкові) періоди, зазначаються у таблиці 1.2 (Д5) (додаток 5), крім податкових накладних, які складені у звітному (податковому) періоді, за який подається така декларація, та які не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, що зазначені у таблиці 1.1 (Д5) (додаток 5);

(підпункт 2 пункту 3 розділу V доповнено абзацом шостим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.03.2018 р. N 381)

3) у рядку 2.1 вказуються обсяги операцій з вивезення товарів за межі митної території України, що оподатковуються за нульовою ставкою відповідно до вимог підпункту 195.1.1 пункту 195.1 та пункту 195.2 статті 195 розділу V Кодексу.

У рядку 2.2 вказуються обсяги операцій з вивезення товарів за межі митної території України, які звільнені від оподаткування відповідно до розділу V, підрозділу 2 розділу XX Кодексу та міжнародних договорів (угод);

(підпункт 3 пункту 3 розділу V у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 20.11.2019 р. N 488)

4) у рядку 3 вказуються обсяги постачання товарів/послуг, що оподатковуються за нульовою ставкою відповідно до вимог підпунктів 195.1.2, 195.1.3 пункту 195.1 статті 195, пункту 211.1 статті 211 розділу V та пункту 8 підрозділу 2 розділу XX Кодексу;

Абзац другий підпункту 4 пункту 3 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

5) у рядку 4.1 вказується сума податкового зобов'язання, нарахована протягом звітного періоду та коригування за такими операціями відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу, за операціями, що оподатковуються за основною ставкою.

(абзац перший підпункту 5 пункту 3 розділу V у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

У рядку 4.2 вказується сума податкового зобов'язання, нарахована протягом звітного періоду та коригування за такими операціями відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу, за операціями, що оподатковуються за ставкою 7 %.

(абзац другий підпункту 5 пункту 3 розділу V у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

Розрахунок частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів у неоподатковуваних операціях здійснюється за попередній календарний рік. Для новоствореного платника та/або платника, у якого протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, - за перший звітний (податковий) період, у якому задекларовані такі операції.

Відповідне нарахування податкових зобов'язань сум податку на додану вартість у рядках 4.1 та 4.2 здійснюється згідно із часткою використання товарів/послуг та/або необоротних активів у неоподатковуваних операціях, визначеною в таблиці 1 "Розрахунок частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях" (Д7) (додаток 7).

Визначена частка використання товарів/послуг та/або необоротних активів у неоподатковуваних операціях застосовується протягом поточного календарного року.

Коригування податкових зобов'язань у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій відповідно до пункту 199.1 статті 199 Кодексу, здійснюється платником податку за підсумками календарного року.

(абзац шостий підпункту 5 пункту 3 розділу V у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.

(підпункт 5 пункту 3 розділу V доповнено новим абзацом сьомим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

Перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій здійснюється у порядку та за формою згідно з таблицею 2 "Перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях" (Д7) (додаток 7).

(підпункт 5 пункту 3 розділу V доповнено новим абзацом восьмим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

Результати перерахунку сум податкових зобов'язань відображаються у податковій декларації за останній звітний (податковий) період року. У разі анулювання реєстрації платника податку, у тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником податку в податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке анулювання.

(підпункт 5 пункту 3 розділу V доповнено новим абзацом дев'ятим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

Податкові зобов'язання, нараховані відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу на суми податку, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, можуть бути зменшені на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, якою визначено такі податкові зобов'язання, у разі, якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі у разі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.

(підпункт 5 пункту 3 розділу V доповнено новим абзацом десятим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276
,
 у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом одинадцятим
)

При заповненні рядка 4.1 та/або рядка 4.2 обов'язковим є подання (Д5) (додаток 5), що заповнюється в розрізі контрагентів;

(абзац одинадцятий підпункту 5 пункту 3 розділу V із змінами,
 внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 23.02.2017 р. N 276)

6) у рядку 5 вказуються обсяги операцій з:

постачання товарів/послуг, які відповідно до статті 196 розділу V Кодексу включені до переліку операцій, що не є об'єктом оподаткування;

постачання послуг за межами митної території України та послуг, що здійснюються за межами митної території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу;

постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V Кодексу, тимчасово звільнених від оподаткування відповідно до підрозділу 2 розділу XX Кодексу та звільнених відповідно до міжнародних договорів (угод).

Для платників податку, які заповнюють рядок 5, та підприємств (організацій) осіб з інвалідністю обов'язковим є подання (Д6) (додаток 6).

(абзац п'ятий підпункту 6 пункту 3 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20.11.2019 р. N 488)

У рядку 5.1 (з рядка 5) вказуються обсяги операцій, які звільнені від оподаткування (розділ V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)).

(підпункт 6 пункту 3 розділу V доповнено новим абзацом шостим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20.11.2019 р. N 488,
у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим)

(Д6) (додаток 6) заповнюється в розрізі операцій, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, операцій з постачання послуг, що здійснюються за межами митної території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до статті 186 розділу V Кодексу;

(абзац сьомий підпункту 6 пункту 3 розділу V у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 20.11.2019 р. N 488)

Абзац сьомий підпункту 6 пункту 3 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

Абзац восьмий підпункту 6 пункту 3 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

7) у рядку 6 вказуються обсяги послуг, отриманих від нерезидента на митній території України, а також коригування податкових зобов'язань, нарахованих за такими операціями;

(абзац перший підпункту 7 пункту 3 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

Абзац другий підпункту 7 пункту 3 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

8) коригування податкових зобов'язань відображається у рядках 7 та 8.

При заповненні рядка 7 обов'язковим є подання (Д1) (додаток 1), що заповнюється в розрізі контрагентів, та/або (Д7) (додаток 7).

У разі коригування податкових зобов'язань у зв'язку із збільшенням суми компенсації за звітний (податковий) період на підставі розрахунків коригування, складених у звітному (податковому) періоді та не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних на дату подання декларації, заповнюється таблиця 1.1 (Д1) (додаток 1).

(підпункт 8 пункту 3 розділу V доповнено новим абзацом третім
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.03.2018 р. N 381)

Відомості про коригування податкових зобов'язань у разі збільшення суми компенсації за минулі звітні (податкові) періоди на підставі розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 01 липня 2015 року та не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, зазначаються у таблиці 1.2 (Д1) (додаток 1), крім розрахунків коригування, які складені у звітному (податковому) періоді, за який подається така декларація, та які не зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, що зазначені у таблиці 1.1 (Д1) (додаток 1).

(підпункт 8 пункту 3 розділу V доповнено новим абзацом четвертим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.03.2018 р. N 381,
у зв'язку з цим абзаци третій - восьмий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - десятим)

У рядку 7 також відображається коригування податкових зобов'язань, нарахованих відповідно до пункту 199.1 статті 199 Кодексу, у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.

Такий перерахунок здійснюється платником податку за підсумками календарного року. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється, виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.

Перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, здійснюється у порядку та за формою згідно з таблицею 2 "Перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях" (Д7) (додаток 7).

Результати перерахунку сум податкових зобов'язань відображаються у податковій декларації за останній звітний (податковий) період року. У разі анулювання реєстрації платника податку, у тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником податку в податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке анулювання.

Податкові зобов'язання, нараховані відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу на суми податку, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, можуть бути зменшені на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, якою визначено такі податкові зобов'язання, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.

Абзац восьмий підпункту 8 пункту 3 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276
,
 у зв'язку з цим абзаци дев'ятий, десятий
 вважати абзацами восьмим, дев'ятим відповідно
)

У рядку 8 вказуються суми збільшення податкових зобов'язань, що виникають у зв'язку з нецільовим використанням товарів, ввезених на митну територію України із застосуванням звільнення від сплати податку на додану вартість у пільговому режимі.

Абзац дев'ятий підпункту 8 пункту 3 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

4. Розділ II "Податковий кредит":

1) до розділу II "Податковий кредит" (рядки 10, 11 та 13 декларації) включаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) з податком на додану вартість (рядки 10.1 та 10.2) або без податку на додану вартість (рядок 10.3) товарів/послуг, необоротних активів на митній території України, ввезених на митну територію України товарів, необоротних активів (рядки 11.1 та 11.2), отриманих на митній території України від нерезидента послуг (рядок 13).

(абзац перший підпункту 1 пункту 4 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

Абзац другий підпункту 1 пункту 4 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

абзац третій підпункту 1 пункту 4 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

Абзац четвертий підпункту 1 пункту 4 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 4 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

абзац шостий підпункту 1 пункту 4 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

Абзац сьомий підпункту 1 пункту 4 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

абзац восьмий підпункту 1 пункту 4 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

Абзац дев'ятий підпункту 1 пункту 4 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

Абзац десятий підпункту 1 пункту 4 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

абзац одинадцятий підпункту 1 пункту 4 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

Абзац дванадцятий підпункту 1 пункту 4 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

Абзац тринадцятий підпункту 1 пункту 4 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276
,
 у зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - сімнадцятий
 вважати абзацами другим - п'ятим відповідно
)

При заповненні рядків 10.1 та/або 10.2 обов'язковим є подання (Д5) (додаток 5), що заповнюється в розрізі контрагентів.

Абзац третій підпункту 1 пункту 4 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

Абзац четвертий підпункту 1 пункту 4 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 4 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

У рядку 13 також відображаються коригування податкового кредиту за отриманими на митній території України від нерезидента послугами;

(підпункт 1 пункту 4 розділу V доповнено абзацом згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

2) у рядку 12 вказується обсяг ввезення на митну територію України товарів, при митному оформленні яких сплату податку на додану вартість було відстрочено шляхом видачі податкового векселя відповідно до підрозділу 3 розділу XX Кодексу. Цей рядок заповнюється у звітному (податковому) періоді, у якому податкові векселі погашені;

(підпункт 2 пункту 4 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

3) коригування податкового кредиту відображається у рядку 14.

(абзац перший підпункту 3 пункту 4 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

При заповненні рядка 14 обов'язковим є подання (Д1) (додаток 1), що заповнюється в розрізі контрагентів;

(абзац другий підпункту 3 пункту 4 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

Абзац третій підпункту 3 пункту 4 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

4) підпункт 4 пункту 4 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

5) підпункт 5 пункту 4 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276
,
 у зв'язку з цим підпункти 6, 7
 вважати підпунктами 4, 5 відповідно
)

4) у рядку 15 відображається коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.

Перерахунок частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях здійснюється за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватись (введені в експлуатацію), у порядку і за формою відповідно до таблиці 3 "Перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях" (Д7) (додаток 7).

Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у податковій декларації за останній звітний (податковий) період року. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням суду, коригування відображається платником податку у податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося зняття з обліку.

Абзац четвертий підпункту 4 пункту 4 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276
,
 у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим
)

При заповненні рядка 15 обов'язковим є подання (Д7) (додаток 7);

5) у рядку 16 відображається від'ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду.

У рядок 16.1 переноситься значення рядка 21 декларації за попередній звітний (податковий) період.

У рядку 16.2 вказуються суми збільшення/зменшення залишку від'ємного значення за результатами уточнюючих розрахунків, поданих протягом звітного (податкового) періоду.

У рядку 16.3 вказується сума збільшення/зменшення від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу, що узгоджена протягом звітного (податкового) періоду.

(абзац четвертий підпункту 5 пункту 4 розділу V у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

У рядку 16.3 також вказується підтверджена за результатами документальної перевірки контролюючого органу сума від'ємного значення реорганізованого платника податку, що переноситься до податкового кредиту правонаступника (за умови подання таким правонаступником заяви (таблиця 3 додатка 2) у складі податкової декларації за звітний (податковий) період).

(підпункт 5 пункту 5 розділу V доповнено новим абзацом п'ятим
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276
,
 у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим
)

У разі заповнення рядків 16.2 та/або 16.3 обов'язковим є заповнення таблиці "Збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення та/або уточнюючого розрахунку".

5. Розділ III "Розрахунки за звітний період":

1) якщо в результаті розрахунку різниці між сумою податкових зобов'язань (рядок 9) і податкового кредиту (рядок 17) отримано позитивне значення, то заповнюється рядок 18 декларації.

У рядку 18 вказується сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню за підсумками поточного звітного (податкового) періоду та сплачується до загального фонду державного бюджету у порядку, визначеному у статті 200 Кодексу;

(підпункт 1 пункту 5 розділу V у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

2) якщо в результаті розрахунку значення різниці між сумою податкових зобов'язань (рядок 9) і податкового кредиту (рядок 17) отримано від'ємне значення, то заповнюється рядок 19 декларації.

(абзац перший підпункту 2 пункту 5 розділу V у редакції
 наказу Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

Абзац другий підпункту 2 пункту 5 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

Абзац третій підпункту 2 пункту 5 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276
,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий
 вважати абзацами другим - п'ятим відповідно
)

При від'ємному значенні суми податку на додану вартість, розрахованої інвестором (оператором) за угодою про розподіл продукції, така сума підлягає відшкодуванню інвестору (оператору) в порядку та строки, передбачені угодою про розподіл продукції, затвердженою Кабінетом Міністрів України. При цьому інвестор (оператор) має право на автоматичне бюджетне відшкодування такої суми в повному обсязі.

З рядка 19 визначається сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації. Визначена сума вказується у рядку 19.1 та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21).

У разі якщо сума від'ємного значення (рядок 19) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, рядок 19.1 не заповнюється.

Сума, обчислена відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, зазначається у відповідному службовому полі у рядку 19.1;

3) сума від'ємного значення, що не перевищує суми, обчисленої відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 19 - рядок 19.1), зазначається у рядку 20;

4) сума від'ємного значення (рядок 20 у декларації):

(абзац перший підпункту 4 пункту 5 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

зараховується у зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до Кодексу) (відображається у рядку 20.1);

(абзац другий підпункту 4 пункту 5 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

підлягає бюджетному відшкодуванню (відображається у рядку 20.2): на рахунок платника у банку (відображається у рядку 20.2.1) та/або у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету України (відображається у рядку 20.2.2).

Платники податку, які відповідно до статті 200 розділу V Кодексу мають право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування та додають до декларації (Д3) (додаток 3) та (Д4) (додаток 4).

(абзац четвертий підпункту 4 пункту 5 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

Розрахунок суми бюджетного відшкодування здійснюється в межах суми, обчисленої відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, за вирахуванням від'ємного значення поточного звітного (податкового) періоду, зарахованого у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість.

Значення рядка 3 таблиці 1 (Д3) (додаток 3) переноситься до рядка 20.2 декларації;

(абзац шостий підпункту 4 пункту 5 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 25.05.2016 р. N 503,
 від 23.02.2017 р. N 276)

зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

При заповненні рядка 20.2 обов'язковим є подання (Д3) (додаток 3) та (Д4) (додаток 4).

Залишок від'ємного значення після вирахування суми податкового боргу та суми бюджетного відшкодування (рядок 20 - рядок 20.1 - рядок 20.2) відображається у рядку 20.3;

Абзац десятий підпункту 4 пункту 5 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

5) сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3), відображається у рядку 21 та переноситься до рядка 16.1 наступного звітного (податкового) періоду.

Абзац другий підпункту 5 пункту 5 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

V1. Порядок визначення сум податку на додану вартість, не сплаченого платником податку до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг

1. Ведення обліку суми податку на додану вартість, не сплаченого суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, передбачено пунктом 30.6 статті 30 розділу I та пунктами 201.14, 201.15 статті 201 розділу V Кодексу.

2. Відомості про суми податку на додану вартість, не сплаченого платником податку до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, розраховані у порядку, визначеному цим розділом, зазначаються у таблиці 2 (Д6) (додаток 6) за операціями, звільненими від оподаткування податком відповідно до коду пільги, визначеного згідно з довідником пільг.

Таблиця 2 (Д6) (додаток 6) заповнюється у разі здійснення у звітному (податковому) періоді операцій з постачання товарів/послуг, що звільнені від оподаткування податком на додану вартість.

У разі відсутності коду пільги у довідниках податкових пільг станом на дату подання декларації у графі 2 таблиці 2 (Д6) (додаток 6) проставляється умовний код "99999999".

3. Розрахунок не сплачених до державного бюджету сум податку на додану вартість за операціями з постачання товарів/послуг, що звільнені від оподаткування:

еПП = V пост.зв. х 20 % - (V прид. з ПДВ20 % +
V прид. з ПДВ7 % + V прид. з ПДВ0 %/зв.) х 20 %,

де

еПП - сума податку на додану вартість, не сплачена до бюджету у зв'язку з отриманням податкової пільги;

V пост.зв. - обсяги операцій з постачання на митній території України товарів/послуг, звільнених від оподаткування податком на додану вартість (із розділу I "Податкові зобов'язання" декларації (або уточнюючого розрахунку));

V прид. з ПДВ20 % - обсяги операцій з придбання товарів/послуг, необоротних активів без урахування податку на додану вартість, нарахованого (сплаченого) під час придбання таких товарів/послуг, необоротних активів, що оподатковуються за основною ставкою, які використані в операціях, звільнених від оподаткування податком на додану вартість (розділ V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та на такі операції платником податку нараховано податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу;

V прид. з ПДВ7 % - обсяги операцій з придбання товарів/послуг, необоротних активів без урахування податку на додану вартість, нарахованого (сплаченого) під час придбання таких товарів/послуг, необоротних активів, що оподатковуються за ставкою 7 %, які використані в операціях, звільнених від оподаткування податком на додану вартість (розділ V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та на такі операції платником податку нараховано податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу;

V прид. з ПДВ0 %/зв. - обсяги операцій з придбання товарів/послуг, необоротних активів, які звільнені від оподаткування та/або оподатковуються за ставкою 0 відсотків, які використані в операціях, звільнених від оподаткування податком на додану вартість (розділ V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)).

Обсяги операцій з придбання товарів/послуг на митній території України у осіб, які не зареєстровані як платники податку, необоротних активів (без податку на додану вартість), що використані в операціях, звільнених від оподаткування податком на додану вартість, не враховуються у такому розрахунку.

(Порядок доповнено розділом V1 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 20.11.2019 р. N 488)

VI. Порядок заповнення уточнюючого розрахунку

1. Уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абзаці четвертому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу.

2. У графі 4 відображаються відповідні показники декларації звітного періоду, що виправляється. У разі якщо до декларації за цей звітний період раніше вносилися зміни, у графі 4 відображаються відповідні показники графи 5 останнього уточнюючого розрахунку, який подавався до декларації звітного (податкового) періоду, що виправляється.

3. У графі 5 уточнюючого розрахунку відображаються відповідні показники з урахуванням виправлення.

4. У графі 6 відображається сума помилки (абсолютне значення).

5. У разі виправлення значення рядка 21 декларації, яке у майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 18 чи рядка 20.2, уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни. Такий уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абзаці четвертому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу. Значення графи 6 рядка 21 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) враховується у рядку 16.2 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.

6. У разі виправлення значення рядка 21 декларації, яке у майбутніх періодах впливатиме на значення рядка 18 чи рядка 20.2, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 21 декларації впливало на значення рядка 18 чи рядка 20.2.

7. Платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний сплатити штраф, нарахований відповідно до абзацу четвертого пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу. Сума нарахованого штрафу відображається у графі 6 рядка 18.1.

(пункт 7 розділу VI із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276)

8. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути додані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.

VII. Порядок заповнення розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України

1. Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, заповнюється особами, не зареєстрованими як платники податку на додану вартість, які відповідно до пункту 180.2 статті 180 розділу V Кодексу є відповідальними за нарахування та сплату податку до бюджету при отриманні послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, на митній території України (далі - особа, відповідальна за нарахування та сплату податку до бюджету).

(пункт 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 20.11.2019 р. N 488)

2. З розділу I "Розрахунок податкових зобов'язань за звітний (податковий) період" значення рядка 8 розрахунку відображається в обліку з цього податку контролюючим органом.

(пункт 2 розділу VІІ у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 20.11.2019 р. N 488)

3. У разі уточнення податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (у разі якщо у майбутніх періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 розділу II Кодексу) особа, відповідальна за нарахування та сплату податку до бюджету, самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданому нею розрахунку (крім обмежень, визначених статтею 50 розділу II Кодексу)), розрахунок з позначкою "Уточнюючий" (далі - уточнюючий розрахунок за операціями з постачання послуг нерезидентами) може бути поданий у спосіб, визначений абзацом четвертим пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу.

(розділ VII доповнено пунктом 3 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 20.11.2019 р. N 488)

4. У розділі II "Розрахунок уточнення податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" уточнюючого розрахунку за операціями з постачання послуг нерезидентами відображаються відповідні показники з урахуванням уточнення за звітний (податковий) період, що уточнюється:

1) у графах 2 - 7, 10 відображаються відповідні показники звітного періоду, що уточнюється. У разі якщо до розрахунку за цей звітний період раніше вносилися зміни, у графах 7, 10 відображаються відповідні показники граф 8, 11 останнього уточнюючого розрахунку за операціями з постачання послуг нерезидентами, який подавався до розрахунку звітного (податкового) періоду, що уточнюється;

2) у графах 8, 11 відображаються відповідні показники з урахуванням уточнення;

3) у графах 9, 12 відображається сума помилки (абсолютне значення).

Значення графи 12 рядка "Усього до нарахування/зменшення" уточнюючого розрахунку за операціями з постачання послуг нерезидентами відображається в обліку з цього податку контролюючим органом.

Особа, відповідальна за нарахування та сплату податку до бюджету, яка самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих періодів, зобов'язана сплатити штраф, нарахований відповідно до абзацу четвертого пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу.

У графі 12 рядка "Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки (у разі позитивного значення графи 12)" відображається сума нарахованого штрафу. Значення цієї графи відображається в обліку з цього податку контролюючим органом.

(розділ VII доповнено пунктом 4 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 20.11.2019 р. N 488)

VIII. Зміна форм податкової звітності

1. У разі зміни форм податкової звітності Державна податкова служба України надає відповідні пропозиції Міністерству фінансів України, яке зобов'язане оприлюднити нові форми звітності.

2. До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності, для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними попередні форми декларацій (розрахунків).

3. Після внесення змін до нормативно-правових актів з питань оподаткування Державна податкова служба України та Міністерство фінансів України повинні здійснити заходи, пов'язані з оприлюдненням та запровадженням таких змін.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

01

ЗАЯВА
про вибір квартального звітного (податкового) періоду


02

Подається до __________________________________________________________________
                       __________________________________________________________________
                                                      (найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)


03

До декларації за звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

04

Платник

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
від __________________ N ________________________


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))


041

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2


 

  
  


05

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

  
  


Відповідно до пункту 202.2 статті 202 розділу V Податкового кодексу України обираємо квартальний податковий період, починаючи з 01 січня 20__ року. При цьому повідомляємо, що є платником єдиного податку _____ групи за ставкою ____ відсотків3 з _____ кварталу 20__ року


Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)
  

______________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

______________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

3 Розмір ставки зазначається лише платниками єдиного податку третьої групи.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276,
від 20.11.2019 р. N 488)

 

01
  
  


 

Повідомлення
про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання
податкових накладних та розрахунків коригування1


02

Звітний (податковий) період


 

 

 

 

 


(рік)

 

 


(квартал)

 

 

 


(місяць)

03

Платник

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
від __________________ N _________________________


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер для договору (угоди))


031

Податковий номер платника податку2


 

 


04

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

  
  


Повідомлення подається до

________________________________________________________
(найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

Відповідно до встановленого законодавством порядку заповнення податкової накладної делеговано право виписки податкових накладних філіям та структурним підрозділам, які входять до складу платника податку на додану вартість та яким присвоєно такі числові номери:

Числовий номер філії (структурного підрозділу)

Код за ЄДРПОУ2 філії (структурного підрозділу)

Найменування філії (структурного підрозділу)

Податкова адреса філії (структурного підрозділу)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 


Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа)
  

______________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

______________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________
1 Подається платником у разі наявності філій (структурних підрозділів).

2 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами.

3 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276,
від 20.11.2019 р. N 488)

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу,
дата, вхідний N)

 

Додаток 3
до Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість
(пункт 9 розділу III)

01

ЗАЯВА
про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України


02

Подається до __________________________________________________________________
                       __________________________________________________________________
                                                      (найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)


03

Платник

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
від __________________ N ______________________________________


 

(повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди))


031

Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2


 

  
  


04

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість


 

  
  


Відповідно до пункту 45 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України відмовляємось / зупиняємо використання пільги, передбаченої таким пунктом, на звітні (податкові) періоди з ________________ 20__ року3 по ________________ 20__ року за такими товарами:
       (місяць/квартал)                                              (місяць/квартал)

N
з/п

Номенклатура товару згідно з УКТ ЗЕД

Код УКТ ЗЕД

1

 

 

2

 

 

...

 

 


Дата подання

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Наведена інформація є повною і достовірною.

Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник)
  

______________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

______________________________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

3 Зазначається звітний (податковий) період, з якого платник податку не передбачає використання податкової пільги, але не раніше звітного (податкового) періоду, що настає за звітним (податковим) періодом, в якому подано заяву.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276,
від 20.11.2019 р. N 488)

____________

Опрос