Идет загрузка документа (352 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка направления контролирующими органами налоговых уведомлений-решений плательщикам налогов

Минфин
Порядок, Приказ от 28.12.2015 № 1204
редакция действует с 20.09.2017

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2015

м. Київ

N 1204

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 січня 2016 р. за N 124/28254

Про затвердження Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства фінансів України
 від 23 травня 2016 року N 498
,
від 21 липня 2017 року N 658

Відповідно до пункту 58.1 статті 58 глави 4 розділу II Податкового кодексу України, статті 354 Митного кодексу України, Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", законів з питань зовнішньоекономічної діяльності та інших законодавчих актів, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, з метою встановлення єдиного порядку надіслання податкових повідомлень-рішень платникам податків

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства фінансів України від 28 листопада 2012 року N 1236 "Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2012 року за N 2135/22447;

наказ Державної митної служби України від 11 травня 2006 року N 370 "Про затвердження Порядку підготовки та направлення митними органами податкових повідомлень платникам податків, установлення й експлуатації дощок податкових повідомлень та Порядку дій митних органів при несвоєчасному погашенні платниками податків податкових зобов'язань", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 травня 2006 року за N 613/12487;

наказ Державної митної служби України від 02 листопада 2009 року N 1050 "Про вдосконалення порядку підготовки митними органами податкових повідомлень платникам податків та дій митних органів при несвоєчасному погашенні платниками податків податкових зобов'язань", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за N 100/17395.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Ради підприємців
при Кабінеті Міністрів України

Л. П. Козаченко

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

 

Порядок
надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Податкового кодексу України (далі - Кодекс), Митного кодексу України, Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", законів з питань зовнішньоекономічної діяльності та інших законодавчих актів, згідно з якими контролюючим органам надано право визначати суми податкових та грошових зобов'язань, зменшувати (збільшувати) суми податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшувати від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємне значення суми податку на додану вартість, застосовувати передбачені законом фінансові (штрафні) санкції (штрафи) за порушення вимог законодавства з питань державної митної справи, податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи.

2. Цей Порядок визначає форму та порядок надіслання (вручення) контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків.

II. Порядок складання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень

1. Контролюючий орган визначає суму нарахування (зменшення) грошових, податкових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, що передбачені Кодексом або іншим законодавством, і складає податкове повідомлення-рішення у випадках, якщо:

(абзац перший пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2017 р. N 658)

1) платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) декларацію, а при здійсненні заходів податкового контролю встановлено факти здійснення платником податків діяльності, що призвела до виникнення об'єктів оподаткування, наявність показників, які підлягають декларуванню відповідно до вимог Кодексу, та наявність діючих (у тому числі призупинених) ліцензій на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством;

2) дані перевірок результатів діяльності платника податків, крім електронної перевірки, свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, податкового кредиту, суми бюджетного відшкодування та/або завищення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, що заявлені у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках;

3) згідно із законодавством з питань державної митної справи, податковим та іншим законодавством відповідальним за нарахування сум податкових зобов'язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган;

4) дані перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, в тому числі податкового агента, свідчать про порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених Кодексом, у тому числі податку на доходи фізичних осіб, таким податковим агентом;

5) результати митного контролю, отримані після закінчення процедури митного оформлення та випуску товарів, свідчать про заниження або завищення податкових зобов'язань, визначених платником податків у митних деклараціях;

6) в інших випадках, коли надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення передбачено законом.

2. У випадках, зазначених у пункті 1 цього розділу, відповідний структурний підрозділ контролюючого органу складає податкове повідомлення-рішення за такими формами:

"Ф" - для платників податків - фізичних осіб, якщо відповідно до законодавства контролюючий орган самостійно визначає податкове зобов'язання платника податків з причин, не пов'язаних із порушенням податкового або іншого законодавства (додаток 1);

"Р" - у разі виявлення за результатами перевірок завищення або заниження податкових зобов'язань платника податків та за наслідками таких перевірок, передбачених Кодексом, штрафних (фінансових) санкцій, пов'язаних з таким заниженням (завищенням) податкових зобов'язань (крім грошових зобов'язань та/або штрафних (фінансових) санкцій, визначених іншими формами податкових повідомлень-рішень) (додаток 2);

(абзац третій пункту 2 розділу ІІ у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 23.05.2016 р. N 498
,
із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 21.07.2017 р. N 658)

"Р1" - у разі виявлення за результатами перевірок заниження або завищення суми податкового кредиту та/або суми податкових зобов'язань для цілей розділу V Кодексу, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість, що не призвело до виникнення грошових зобов'язань за результатами перевірки (крім випадків, коли зазначене заниження або завищення враховано при винесенні інших податкових повідомлень-рішень за результатами перевірки) (додаток 3);

"Ш" - у разі застосування штрафних санкцій за порушення строків сплати грошових зобов'язань (додаток 4);

"З" - за самостійне відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі та щодо якого обов'язково потрібна попередня згода контролюючого органу на таке відчуження (додаток 5);

"В1" - у разі завищення заявленої суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, у тому числі якщо заявлені до відшкодування суми податку на додану вартість на момент перевірки відшкодовані платнику податку (додаток 6);

"В3" - у разі відмови у наданні бюджетного відшкодування (додаток 7);

"В4" - у разі зменшення від'ємного значення суми податку на додану вартість (додаток 8);

"П" - у разі зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток (додаток 9);

"С" - у разі застосування штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та/або пені за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, в тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності (додаток 10);

(абзац одинадцятий пункту 2 розділу ІІ у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 23.05.2016 р. N 498)

"ПС" - у разі застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за порушення податкового законодавства (крім штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), визначених іншими формами податкових повідомлень-рішень) (додаток 11);

(абзац дванадцятий пункту 2 розділу ІІ у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 23.05.2016 р. N 498)

"Д" - за результатами перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, у тому числі податкових агентів (юридичних або фізичних осіб), з питань правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати податків та зборів, в тому числі податку на доходи фізичних осіб, при виплаті доходів на користь платників податків - фізичних осіб (додаток 12);

"Н" - за порушення платниками податку на додану вартість граничних термінів реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених статтею 201 Кодексу (додаток 13);

"ПН" - у разі виявлення помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкових накладних, передбачених пунктом 201.1 статті 201 Кодексу, та/або необхідності складання та реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної / розрахунку коригування до неї у випадках, передбачених Кодексом (додаток 14).

(пункт 2 розділу ІІ доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.05.2016 р. N 498
,
абзац п'ятнадцятий пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2017 р. N 658)

3. Податкове повідомлення-рішення складається за кожним окремим податком, збором разом із штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) або штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами), передбаченими Кодексом, а також за кожною штрафною (фінансовою) санкцією (штрафом) та пенею за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у тому числі за порушення строків розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

У разі зменшення контролюючим органом суми бюджетного відшкодування, зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платнику податків надсилаються (вручаються) окремі податкові повідомлення-рішення.

(абзац другий пункту 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.05.2016 р. N 498)

Податкове повідомлення-рішення у разі встановлення порушень вимог законодавства з питань державної митної справи складається контролюючим органом, крім випадків, коли розмір несплачених сум митних платежів з товарів, зазначених в одній митній декларації, або з товарів, відправлених протягом дня одним відправником на адресу одного одержувача, становить менш як 20 гривень.

(абзац третій пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2017 р. N 658)

4. Якщо за результатами адміністративного оскарження грошове зобов'язання, зменшення (збільшення) суми податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, штрафна (фінансова) санкція (штраф) та пеня, в тому числі за порушення норм іншого законодавства, зазначені у податковому повідомленні-рішенні, збільшуються, то крім раніше сформованого податкового повідомлення-рішення, складається та додатково надсилається (вручається) окреме податкове повідомлення-рішення на суму збільшення шляхом опрацювання інформації підрозділів правової роботи щодо прийнятих рішень за результатами розгляду скарг в адміністративному порядку.

(пункт 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2017 р. N 658)

5. Якщо за результатами адміністративного або судового оскарження грошове зобов'язання, зменшення (збільшення) суми податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, штрафна (фінансова) санкція (штраф) та пеня, в тому числі за порушення норм іншого законодавства, зазначені у податковому повідомленні-рішенні, зменшуються, то шляхом опрацювання інформації підрозділів правової роботи щодо прийнятих рішень за результатами розгляду скарг в адміністративному та/або судовому порядку складається податкове повідомлення-рішення, яке містить зменшену суму грошового зобов'язання, зменшену суму зменшення (збільшення) податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені, в тому числі за порушення норм іншого законодавства.

(пункт 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2017 р. N 658)

6. Якщо податкове повідомлення-рішення скасовується в інших випадках, передбачених статтею 55 Кодексу, у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства або відповідно до статті 56 Кодексу під час проведення процедури його адміністративного оскарження не внаслідок зміни зазначеної в ньому загальної суми грошових зобов'язань, суми зменшення (збільшення) податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені, в тому числі за порушення норм іншого законодавства, платнику податків надсилається (вручається) нове податкове повідомлення-рішення, а також розрахунок грошового зобов'язання, зменшення (збільшення) суми податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені, в тому числі за порушення норм іншого законодавства з урахуванням рішення контролюючого органу.

(пункт 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2017 р. N 658)

7. Податкові повідомлення-рішення згідно з пунктами 4 - 6 цього розділу складаються контролюючим органом, який склав попереднє податкове повідомлення-рішення, протягом 3 робочих днів з дня, що настає за днем отримання таким контролюючим органом рішення за результатами адміністративного, судового оскарження або іншого рішення про скасування раніше прийнятого податкового повідомлення-рішення. При цьому у разі отримання вищезазначених рішень структурним підрозділом, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції контролюючого органу, або відповідальною особою, визначеною керівником (виконуючим його обов'язки, його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу для виконання таких функцій, забезпечується надання такого рішення структурному підрозділу, яким складалось попереднє податкове повідомлення-рішення, протягом 1 робочого дня, що настає за днем його отримання.

(пункт 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2017 р. N 658)

8. При складанні податкового повідомлення-рішення йому присвоюється номер, який вноситься до реєстру, передбаченого пунктом 1 розділу IV цього Порядку, та складається з:

порядкового номера у межах підрозділу, який склав податкове повідомлення-рішення, - перші 7 цифр номера;

(абзац другий пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2017 р. N 658)

номера підрозділу, який склав податкове повідомлення-рішення, - наступні 4 цифри номера;

номера контролюючого органу - наступні 4 цифри номера (додатково для податкового повідомлення-рішення за формою "Ф").

(пункт 8 розділу II доповнено абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2017 р. N 658)

9. До податкового повідомлення-рішення додається розрахунок податкового зобов'язання (за наявності), зменшення (збільшення) суми податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та пені із зазначенням у ньому дати та номера декларації (уточнюючого розрахунку), звіту за відповідний звітний період, щодо якого здійснюється розрахунок, та/або іншої інформації, необхідної для їх визначення.

(пункт 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2017 р. N 658)

III. Порядок надіслання (вручення) контролюючим органом податкових повідомлень-рішень платникам податків

1. Структурний підрозділ контролюючого органу, який склав податкове повідомлення-рішення відповідно до Кодексу, роздруковує його у двох примірниках (податкове повідомлення-рішення за формою "Ф" - в одному примірнику) та після погодження з підрозділами правової роботи передає на підпис керівнику (виконуючому його обов'язки, його заступнику або уповноваженій особі) контролюючого органу.

(абзац перший пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2017 р. N 658)

При складанні у передбачених Кодексом випадках податкових повідомлень-рішень в електронній формі необхідно дотримуватись вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронний цифровий підпис".

(пункт 1 розділу III доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2017 р. N 658,
 у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Після підписання податкове повідомлення-рішення (крім податкового повідомлення-рішення за формою "Ф") не пізніше наступного робочого дня надсилається (вручається) платнику податків. Податкове повідомлення-рішення за формою "Ф" надсилається (вручається) платнику податків у терміни, встановлені Кодексом для податків на майно фізичних осіб.

2. Податкове повідомлення-рішення вважається належним чином врученим платнику податків (крім фізичних осіб), якщо його надіслано у порядку, визначеному статтею 42 Кодексу.

(пункт 2 розділу III у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 21.07.2017 р. N 658)

3. Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено їй особисто чи її представникові, надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого місцезнаходження фізичної особи рекомендованим листом з повідомленням про вручення або у порядку, визначеному пунктом 42.4 статті 42 Кодексу.

(пункт 3 розділу III у редакції наказу  
Міністерства фінансів України від 21.07.2017 р. N 658)

4. Дата надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення проставляється:

1) посадовою особою платника податків - юридичної особи (фізичною особою - платником податків або її законним представником) - у разі вручення податкового повідомлення-рішення під розписку (на обох примірниках, а при врученні податкового повідомлення-рішення форми "Ф" - на корінці податкового повідомлення-рішення);

2) працівником структурного підрозділу, до функцій якого належить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальною особою, визначеною керівником (виконуючим його обов'язки, його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу для виконання таких функцій, - у разі надіслання листом з повідомленням про вручення. При цьому повідомлення про вручення прикріплюється до примірника податкового повідомлення-рішення, який залишився в контролюючому органі (при направленні податкового повідомлення-рішення форми "Ф" - до корінця податкового повідомлення-рішення);

(підпункт 2 пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2017 р. N 658)

3) працівником структурного підрозділу або відповідальною особою, визначеною керівником (виконуючим його обов'язки, його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу для виконання таких функцій, - у разі надіслання документа засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронний цифровий підпис" відповідно до пункту 42.4 статті 42 Кодексу (починаючи з першого числа місяця, що настає за місяцем впровадження у роботу відповідного програмного забезпечення). При цьому квитанція про доставку в текстовому форматі, що свідчить про дату та час доставки документа платнику податків, прикріплюється до примірника податкового повідомлення-рішення, який залишився в контролюючому органі (у разі направлення податкового повідомлення-рішення форми "Ф" - до корінця податкового повідомлення-рішення).

(пункт 4 розділу III доповнено підпунктом 3 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2017 р. N 658

5. Якщо пошта (поштова служба) не може вручити платнику податків податкове повідомлення-рішення через відсутність за місцезнаходженням платника податків (посадових осіб платника податків), їх відмову прийняти податкове повідомлення-рішення, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення-рішення вважається врученим платнику податків у день, зазначений поштою (поштовою службою) в повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення.

Якщо контролюючим органом не отримано квитанції про доставку податкового повідомлення-рішення, направленого засобами електронного зв'язку, вживаються заходи, передбачені пунктом 42.4 статті 42 Кодексу.

(пункт 5 розділу III доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2017 р. N 658

6. У разі якщо вручити податкове повідомлення-рішення неможливо через помилку, допущену контролюючим органом при його надісланні, податкове повідомлення-рішення вважається таким, що не вручено платнику податків. У разі встановлення такої помилки працівник структурного підрозділу, до функцій якого належить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальна особа, визначена керівником контролюючого органу для виконання таких функцій, забезпечує виправлення допущених при надісланні податкового повідомлення-рішення помилок та надсилає його повторно не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного повідомлення пошти (поштової служби).

IV. Порядок обліку в контролюючих органах податкових повідомлень-рішень, отриманих платниками податків

1. Структурний підрозділ контролюючого органу, який склав податкове повідомлення-рішення, вносить його до реєстру податкових повідомлень-рішень, надісланих (вручених) платникам податків - юридичним особам (додаток 15), або до реєстру податкових повідомлень-рішень, надісланих (вручених) платникам податків - фізичним особам (додаток 16), які ведуться в цілому в контролюючому органі.

(пункт 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.05.2016 р. N 498)

2. Відповідальним за достовірність інформації про податкове повідомлення-рішення у реєстрах податкових повідомлень-рішень є структурний підрозділ контролюючого органу, який склав таке податкове повідомлення-рішення.

3. Після вручення (отримання інформації щодо вручення) податкового повідомлення-рішення платнику податків структурний підрозділ, до функцій якого належить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальна особа, визначена керівником контролюючого органу для виконання таких функцій, у той самий день передає другий примірник / корінець податкового повідомлення-рішення (з відміткою про вручення платнику податків) структурному підрозділу, який його склав (у разі надіслання податкового повідомлення-рішення поштою з повідомленням про вручення - разом із таким повідомленням про вручення або невручення поштового відправлення).

4. Інформація про складене податкове повідомлення-рішення, про його надсилання (вручення) платнику податків, а також про отримання скарги або заяви у разі його адміністративного або судового оскарження та прийняті рішення за результатами таких оскаржень вноситься структурним підрозділом, до функцій якого належить вчинення відповідних дій, до відповідної інформаційної системи контролюючого органу з можливістю подальшого формування відповідних переліків податкових повідомлень-рішень.

V. Порядок відкликання податкових повідомлень-рішень

1. Податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним, якщо:

1) контролюючий орган скасовує раніше прийняте податкове повідомлення-рішення;

2) контролюючий орган зменшує нараховану суму грошового зобов'язання, суму зменшення (збільшення) податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені, в тому числі за порушення норм іншого законодавства, що зазначені у раніше прийнятому податковому повідомленні-рішенні;

(підпункт 2 пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2017 р. N 658)

3) рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується податкове повідомлення-рішення контролюючого органу;

4) рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується сума грошового зобов'язання, сума зменшення (збільшення) податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені, в тому числі за порушення норм іншого законодавства, що визначені у податковому повідомленні-рішенні контролюючого органу.

(підпункт 4 пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2017 р. N 658)

2. У випадках, визначених підпунктом 1 пункту 1 цього розділу, податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним з дня прийняття контролюючим органом рішення про скасування такого податкового повідомлення-рішення.

3. У випадках, визначених підпунктами 2 і 4 пункту 1 цього розділу, податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним з дня отримання платником податків податкового повідомлення-рішення, яке містить зменшену суму грошового зобов'язання, суму зменшення (збільшення) податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або зменшення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені, в тому числі за порушення норм іншого законодавства.

(пункт 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2017 р. N 658)

4. У випадках, визначених підпунктом 3 пункту 1 цього розділу, податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним у день набрання законної сили відповідним рішенням суду.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

Форма "Ф"

Корінець податкового
повідомлення-рішення
форми "Ф"
N ______________
від "___" ____________ 20__ року

__________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -
платника податків)
__________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта)**
__________________________________
(податкова адреса платника податків)

Загальна сума податкового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні,
становить ___________ грн ______ коп.
за платежем
__________________________________
                     (назва податку, збору)
__________________________________
__________________________________
                           (код платежу)

Податковий період

Сума податкового зобов'язання (грн, коп.)

 

 

 

 

 

 


Керівник (виконуючий обов'язки
(заступник) керівника, уповноважена
особа)

__________________________________
(найменування контролюючого органу)

_____________   ___________________
          (підпис)                  (прізвище, ініціали)

М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав
__________________________________
                         (прізвище, ініціали)
__________________________________
                                (підпис)
"___" ____________ 20__ року***

____________
**
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

*** У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення, а у разі надіслання документа засобами електронного зв'язку у порядку, передбаченому пунктом 42.4 статті 42 Податкового кодексу України, - дата вручення, вказана у квитанції про доставку

¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N ________

______________________________________________________________
                   (найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)
                                                    повідомляє
______________________________________________________________
                              (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)
______________________________________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта)**
_____________________________________________________________,
                                           (податкова адреса платника податків)
що згідно з
підпунктом 54.3.3 пункту 54.3 статті 54 Податкового кодексу України та відповідно до
______________________________________________________________
  (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, згідно з яким зроблено розрахунок
                                         або перерахунок податкових зобов'язань)

Вам визначено суму податкового зобов'язання за
платежем ______________________________________________________
                                                                  (назва податку, збору)
______________________________________________________________
                                                                    (код платежу)

Податковий період

Сума податкового зобов'язання
(грн, коп.)

 

 

 

 

 

 


Загальна сума податкового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, становить
________________________________________________ грн ______ коп.
                                                 (словами)

Сума нарахованого податкового зобов'язання підлягає сплаті протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення відповідно до ______________________________________________________________
                          (вказати законодавчий акт, яким установлений строк сплати)
на бюджетний рахунок одержувача ________________________________
                                                                                           (номер рахунку)
________________________________________________ в установі банку
                                  (найменування одержувача)
________________________________________, МФО ________________,
"*;___________; _____________________________________________;;;".
    (код виду сплати)                                      (призначення платежу)

У разі несплати в установлений строк податкового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, застосовується штраф та нараховується пеня у порядку і розмірах, передбачених статтями 126 і 129 Податкового кодексу України, виникає право податкової застави на майно платника податків і таке податкове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Контролюючим органом буде вжито заходів з погашення податкового боргу у порядку, встановленому законодавством.

У разі незгоди із сумою податкового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржено з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок податкового зобов'язання додається (за наявності).

Керівник (виконуючий обов'язки (заступник) керівника, уповноважена особа)

________________________
(найменування контролюючого
органу)

___________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)


М. П.
____________
**
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 21.07.2017 р. N 658)

 

Форма "Р"

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N _______________

_____________________________________________________________________________________
                                                   (найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)
повідомляє ___________________________________________________________________________
                                              (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) - платника податків
_____________________________________________________________________________________
                                                       або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


податковий номер платника податків** або серія та/або номер паспорта***

_____________________________________________________________________________________,
                                                                              (податкова адреса платника податків)
що на підставі акта ____________________________________________________________________
                                                                                                           (номер, дата складання акта)
встановлено порушення ________________________________________________________________
                                                                    (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, порушення якого встановлено)
та застосовано штрафні (фінансові) санкції (нараховано пеню) на підставі
_____________________________________________________________________________________.
          (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, відповідно до якого застосовано штрафні (фінансові) санкції
                                                                                                       (нараховано пеню))

У зв'язку з цим згідно з підпунктом ______ пункту 54.3 статті 54, пунктом 58.1 статті 58 Податкового кодексу України та _____________________________________________________________________
                                    (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, згідно з яким зроблено розрахунок або перерахунок
                                                                    грошових зобов'язань та надіслано (вручено) податкове повідомлення-рішення)
___________________________________________________________ суму грошового зобов'язання
                                                         (збільшено/зменшено)
за платежем ____________________________________________________ ______________________
                                (назва податку, збору або вид штрафних (фінансових) санкцій (штрафів))                    (код платежу)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (загальна сума словами)

Сума грошового зобов'язання, грн

Сума пені, нарахована відповідно до вимог Податкового кодексу України (крім статті 129 Податкового кодексу України), грн

за податковими зобов'язаннями
("+" - збільшення;
"-" - зменшення)

за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами)

 

 

 


Сума нарахованого грошового зобов'язання підлягає сплаті протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем узгодження), відповідно до
_____________________________________________________________________________________
                                       (вказати пункт та статтю законодавчого акта, яким установлений строк сплати)
на бюджетний рахунок одержувача _______________        ___________________________________
                                                                                       (номер рахунку)                                  (найменування одержувача)
в установі банку ______________________________________________, МФО __________________,
            "*;____________;         ________________________________________________________;;;".
                      (код виду сплати)                                                                      (призначення платежу)

У разі нарахування суми грошового зобов'язання, визначеного контролюючим органом за результатами податкової перевірки, здійснюється нарахування пені (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження) у порядку та строки, встановлені статтею 129 Податкового кодексу України.

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, застосовується штраф у порядку та розмірах, передбачених статтею 126 Податкового кодексу України, та виникає право податкової застави на майно платника податків і таке грошове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Контролюючим органом буде вжито заходів з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством.

У разі незгоди із сумою грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржено з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок податкового зобов'язання та штрафних (фінансових) санкцій додається.

Керівник (виконуючий обов'язки (заступник) керівника, уповноважена особа)

____________________________________
(найменування контролюючого органу)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав

____________________________________
(дата)****

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


____________
** Код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичної особи.

*** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

**** У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення, а у разі надіслання документа засобами електронного зв'язку у порядку, передбаченому пунктом 42.4 статті 42 Податкового кодексу України, - дата вручення, вказана у квитанції про доставку

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 21.07.2017 р. N 658)

 

Форма "Р1"

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N _______________

_____________________________________________________________________________________
                                                     (найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)
                                                                                  повідомляє
_____________________________________________________________________________________
                                  (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) - платника податків
_____________________________________________________________________________________
                                                    або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


податковий номер платника податків* або серія та/або номер паспорта**

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                (податкова адреса платника податків)
що згідно з
пунктом 58.1 статті 58 Податкового кодексу України та на підставі акта _______________
                                                                                                                                                                                (номер, дата складання акта)
встановлено порушення
_____________________________________________________________________________________,
                 (пункт та стаття законодавчого акта, порушення якого встановлено та відповідно до якого встановлено
      заниження/завищення суми податкового кредиту та/або податкових зобов'язань для цілей
розділу V Податкового
кодексу України
, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість, що не призвело до виникнення
                                                                     грошових зобов'язань за результатами перевірки)
у зв'язку з чим ________________ суму податкового зобов'язання для цілей
розділу V Податкового                                (збільшено/зменшено)
кодексу України та/або _____________________________ суму податкового кредиту
                                                                      (збільшено/зменшено)
за платежем _______________________________________________         ______________________
                                                                               (назва податку)                                                               (код платежу)

Податковий (звітний) період, до податкових декларацій (розрахунків) за який включено зазначені суми

Сума ("+" - збільшення; "-" - зменшення), грн

податкового зобов'язання для цілей розділу V Податкового кодексу України

податкового кредиту

***

 

 

Усього

 

 


У разі незгоди із цим податковим повідомленням-рішенням воно може бути оскаржене з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок заниження (завищення) податкових зобов'язань та/або податкового кредиту додається.

Керівник (виконуючий обов'язки (заступник) керівника, уповноважена особа)

____________________________________
(найменування контролюючого органу)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав

____________________________________
(дата)****

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


____________
* Код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичної особи.

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

*** Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості податкових (звітних) періодів, у яких виявлено заниження/завищення суми податкових зобов'язань та/або суми податкового кредиту, що заявлені у податкових деклараціях (розрахунках) з податку на додану вартість.

**** У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення, а у разі надіслання документа засобами електронного зв'язку у порядку, передбаченому пунктом 42.4 статті 42 Податкового кодексу України, - дата вручення, вказана у квитанції про доставку

(додаток 3 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 21.07.2017 р. N 658)

 

Форма "Ш"

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N ___________

_____________________________________________________________________________________
                                                     (найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)
повідомляє ___________________________________________________________________________
                                                    (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) - платника податків
_____________________________________________________________________________________
                                                   або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


податковий номер платника податків** або серія та/або номер паспорта***

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                 (податкова адреса платника податків)
що відповідно до акта __________________________________________________________________
                                                                                               (посилання на акт (номер, дата складання))
встановлено порушення строку сплати суми грошового зобов'язання з
_____________________________________________________________________________________,
                                                      (назва податку, збору, штрафної (фінансової) санкції (штрафу))
визначеного підпунктом ________ пункту ________ статті _______
Податкового кодексу України,
                     (посилання на норму щодо строків сплати грошового зобов'язання, порушення якої встановлено)
та на підставі
статей 122 / 126 Податкового кодексу України
                                 (непотрібне викреслити)
за затримку на ______ календарних днів сплати / за несплату (неперерахування) фізичною особою
                                                                                (непотрібне викреслити)
грошового зобов'язання / авансових внесків єдиного податку в сумі
                                (непотрібне викреслити)
_______________________________________________________________________ грн ______ коп.
                        (вказати суму, щодо якої застосовується штрафна (фінансова) санкція (штраф))
зобов'язано сплатити штраф у розмірі 10 % / 20 % / 50 %
                                                                                  (непотрібне викреслити)
у сумі __________________________________________________________________ грн _____ коп.
                                                                            (вказати суму штрафу словами)
за платежем ____________________________________________       __________________________
              (назва податку, збору, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та код платежу)                 (код платежу)
протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем узгодження), на бюджетний рахунок одержувача
_____________________               _____________________________________
               (номер рахунку)                                                     (найменування одержувача)
в установі банку _________________________________________________, МФО _______________,
                             "*;___________; _____________________________________________________;;;".
                                         (код виду сплати)                                                    (призначення платежу)

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, застосовується штраф та нараховується пеня у порядку і розмірах, передбачених статтями 126 і 129 Податкового кодексу України, виникає право податкової застави на майно платника податків і таке грошове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Контролюючим органом буде вжито заходів з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством.

У разі незгоди із сумою грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржено з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) додається.

Керівник (виконуючий обов'язки (заступник) керівника, уповноважена особа)

____________________________________
(найменування контролюючого органу)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав

____________________________________
(дата)****

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


____________
** Код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичної особи.

*** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

**** У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення, а у разі надіслання документа засобами електронного зв'язку у порядку, передбаченому пунктом 42.4 статті 42 Податкового кодексу України, - дата вручення, вказана у квитанції про доставку

(додаток 4 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 21.07.2017 р. N 658)

 

Форма "З"

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N _____________________

_____________________________________________________________________________________
                                                       (найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)
повідомляє ___________________________________________________________________________
                                                 (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) - платника податків
_____________________________________________________________________________________
                                                       або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


податковий номер платника податків** або серія та/або номер паспорта***

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                 (податкова адреса платника податків)
що відповідно до акта перевірки _________________________________________________________
                                                                                                               (посилання на акт (номер, дата складання))
встановлено порушення ________________________________________________________________
                                                                    (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, порушення яких встановлено)
та на підставі
пункту 124.1 статті 124 Податкового кодексу України за відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, що потребує обов'язкової попередньої згоди контролюючого органу на таке відчуження,
_____________________________________________________________________________________
                                       (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) - платника податків
_____________________________________________________________________________________
                                                     або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)
зобов'язано сплатити штраф у розмірі вартості відчуженого майна
_______________________________________________________________ грн __________________
                                                    (вказати суму штрафної санкції словами)                                                             (код платежу)
протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем узгодження), на бюджетний рахунок одержувача
_______________________                        __________________________________________________
                 (номер рахунку)                                                                                  (найменування одержувача)
в установі банку __________________________________________________, МФО ______________,
                             "*;___________; _____________________________________________________;;;".
                                          (код виду сплати)                                                 (призначення платежу)

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, застосовується штраф та нараховується пеня у порядку і розмірах, передбачених статтями 126 і 129 Податкового кодексу України, виникає право податкової застави на майно платника податків і таке грошове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Контролюючим органом буде вжито заходів з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством.

У разі незгоди із сумою грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржено з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) додається.

Керівник (виконуючий обов'язки (заступник) керівника, уповноважена особа)

____________________________________
(найменування контролюючого органу)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав

____________________________________
(дата)****

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


____________
** Код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичної особи.

*** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

**** У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення, а у разі надіслання документа засобами електронного зв'язку у порядку, передбаченому пунктом 42.4 статті 42 Податкового кодексу України, - дата вручення, вказана у квитанції про доставку

(додаток 5 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 21.07.2017 р. N 658)

 

"Форма "В1"

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N __________________________

_____________________________________________________________________________________
                                                   (найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)
повідомляє ___________________________________________________________________________
                                                    (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) - платника податків
_____________________________________________________________________________________
                                                            або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


податковий номер платника податків** або серія та/або номер паспорта***

_____________________________________________________________________________________,
                                                                              (податкова адреса платника податків)
що згідно з
пунктом 54.3 статті 54 та пунктом 58.1 статті 58 Податкового кодексу України та
_____________________________________________________________________________________,
     (пункт та стаття законодавчого акта, який є підставою для перевірки дотримання податкового законодавства з ПДВ
             та відповідно до якого зроблено розрахунок або перерахунок суми заявленого бюджетного відшкодування)
на підставі акта перевірки ______________________________________________________________
                                                                                              (посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
встановлено порушення підпункту ____ пункту ___ статті ___
Податкового кодексу України та зменшено суму бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, задекларовану
_____________________________________________________________________________________
     (зазначається напрям відшкодування (задекларовано на рахунок платника у банку та/або задекларовано у рахунок
        сплати грошових зобов'язань або погашення боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету))
___________________________________________________ у розмірі:

Декларація

Сума завищення
бюджетного відшкодування,
усього, грн

У тому числі відшкодовано на дату складання цього податкового повідомлення-
рішення, грн

Штрафні (фінансові) санкції (штраф), грн

N реєстрації в контролю-
ючому органі

дата реєстрації в контролю-
ючому органі

звітний період, за який подано декларацію

****

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 


Протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні процедури адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем її закінчення), заявлена та невідшкодована сума бюджетного відшкодування за декларацією, на яку складено повідомлення-рішення, зменшується в інтегрованій картці платника податків, що ведеться в контролюючому органі.

У зв'язку з тим, що заявлені до відшкодування суми ПДВ на дату складання цього податкового повідомлення-рішення відшкодовано у розмірі ____________________________ грн, відповідно до _________________________________________________ визначено податкове зобов'язання з ПДВ
                 (посилання на пункт та статтю законодавчого акта)
та зобов'язано сплатити суму податку у розмірі ________________________________________ грн.

Зазначене податкове зобов'язання та штрафні (фінансові) санкції (штраф) у розмірі
______________________________________________________ грн ___________________________
                                    (вказати суму штрафної санкції словами)                                                                   (код платежу)
підлягають сплаті протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні процедури адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем узгодження), на бюджетний рахунок одержувача _____________________ ______________________________________________
                                                          (номер рахунку)                                                    (найменування одержувача)

в установі банку ________________________________________________, МФО ________________,
                            "*;___________; _____________________________________________________;;;".
                                           (код виду сплати)                                                      (призначення платежу)

У разі нарахування суми грошового зобов'язання, визначеного контролюючим органом за результатами податкової перевірки, здійснюється нарахування пені (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження) у порядку та строки, встановлені статтею 129 Податкового кодексу України.

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, застосовується штраф у порядку та розмірах, передбачених статтею 126 Податкового кодексу України та виникає право податкової застави на майно платника податків і таке грошове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Контролюючим органом буде вжито заходів з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством.

У разі незгоди із визначеними у цьому податковому повідомленні-рішенні розміром зменшення суми бюджетного відшкодування, сумою грошового зобов'язання зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржено з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок зменшення суми бюджетного відшкодування, суми визначеного податкового зобов'язання та штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) додається.

Керівник (виконуючий обов'язки (заступник) керівника, уповноважена особа)

____________________________________
(найменування контролюючого органу)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав

____________________________________
(дата)*****

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


____________
** Код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичної особи.

*** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

**** Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено завищення суми бюджетного відшкодування.

***** У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення, а у разі надіслання документа засобами електронного зв'язку у порядку, передбаченому пунктом 42.4 статті 42 Податкового кодексу України, - дата вручення, вказана у квитанції про доставку

(додаток 6 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 21.07.2017 р. N 658)

 

Форма "В3"

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N ________________________

_____________________________________________________________________________________
                                                       (найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)
повідомляє __________________________________________________________________________
                                                   (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) - платника податків
_____________________________________________________________________________________
                                                       або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


податковий номер платника податків* або серія та/або номер паспорта**

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                       (податкова адреса платника податків)
що згідно з
пунктом 54.3 статті 54, пунктом 58.1 статті 58, пунктом 200.14 статті 200 Податкового кодексу України та
_____________________________________________________________________________________,
        (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, згідно з яким проведено перевірку дотримання податкового
                  законодавства з податку на додану вартість та зроблено розрахунок або перерахунок суми заявленого
                                                                                          бюджетного відшкодування)
на підставі акта перевірки ______________________________________________________________
                                                                                             (посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
та підпункту _____ пункту ____ статті ___
Податкового кодексу України виявлено відсутність права на отримання бюджетного відшкодування за період ________________ та відсутність права на врахування такої суми від'ємного значення при наданні бюджетного відшкодування податку на додану вартість _______________________________________________________________________
                                    (зазначається напрям відшкодування (на рахунок платника у банку та/або у рахунок сплати грошових
                                           зобов'язань або погашення боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету))
у розмірі:

Декларація

Сума, на яку відмовлено, усього, грн

У тому числі при наданні бюджетного відшкодування, грн

N реєстрації в контролюючому органі

дата реєстрації в контролюючому органі

звітний період, за який подано декларацію

***

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 


Протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні процедури адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем її закінчення), завищена сума, на яку складено повідомлення-рішення, зменшується в інтегрованій картці платника податків, що ведеться у контролюючому органі.

За умови відсутності порушень норм статей 197 - 199 Податкового кодексу України сума, у якій відмовлено при наданні бюджетного відшкодування податку на додану вартість, може бути врахована у збільшення значення рядків "збільшено/зменшено залишок від'ємного значення (від'ємного значення попередніх звітних податкових періодів) за результатами перевірки контролюючого органу" податкової декларації з податку на додану вартість за звітний (податковий) період, на який припадає день узгодження цього податкового повідомлення-рішення.

У разі незгоди із сумою від'ємного значення, право на врахування якої у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість / бюджетного відшкодування відсутнє, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок суми, на яку відмовлено у наданні бюджетного відшкодування, додається.

Керівник (виконуючий обов'язки (заступник) керівника, уповноважена особа)

____________________________________
(найменування контролюючого органу)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав

____________________________________
(дата)****

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


____________
* Код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичної особи.

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

*** Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено невідповідності суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість.

**** У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена у поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення, а у разі надіслання документа засобами електронного зв'язку у порядку, передбаченому пунктом 42.4 статті 42 Податкового кодексу України, - дата вручення, вказана у квитанції про доставку

(додаток 7 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 21.07.2017 р. N 658)

 

Форма "В4"

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N _________________________

_____________________________________________________________________________________
                                                 (найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)
повідомляє ___________________________________________________________________________
                                                   (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) - платника податків
_____________________________________________________________________________________
                                                      або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


податковий номер платника податків** або серія та/або номер паспорта***

_____________________________________________________________________________________,
                                                                           (податкова адреса платника податків)
що згідно з
пунктом 54.3 статті 54, пунктом 58.1 статті 58 Податкового кодексу України, відповідно до
_____________________________________________________________________________________,
                 (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, який є підставою для перевірки дотримання податкового
                                                                         законодавства з податку на додану вартість)
на підставі акта перевірки ______________________________________________________________
                                                                                             (посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
встановлено порушення підпункту ___ пункту ___ статті ___
Податкового кодексу України і зменшено розмір від'ємного значення суми податку на додану вартість та згідно з
_____________________________________________________________________________________
              (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, який є підставою для застосування штрафних (фінансових)
                                                                             санкцій (штрафу), визначення їх розміру)
застосовано суму штрафних (фінансових) санкцій (штрафу)
__________________________________________________________________________________ грн
                                                         (сума штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) словами)
______________________________________________________________     ____________________
                                                                      (назва платежу)                                                                                        (код платежу)

Декларація

Сума завищення від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду1, грн

Сума завищення від'ємного значення, яку зараховано у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість2, грн

Сума від'ємного значення, яка заявлена в рахунок зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість та перевищує суму такого боргу3, грн

Штрафні санкції (штраф), грн

N реєстрації в контролю-
ючому органі

дата реєстрації в контролю-
ючому органі

звітний період, за який подано декларацію

****

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 


Сума застосованих штрафних санкцій підлягає сплаті протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем узгодження), відповідно до
_____________________________________________________________________________________
                                      (вказати пункт та статтю законодавчого акта, яким установлений строк сплати)
на бюджетний рахунок одержувача _______________ _______________________________________
                                                                                      (номер рахунку)                                  (найменування одержувача)
в установі банку _________________________________________________, МФО _______________,
                              "*;___________; _____________________________________________________;;;".
                                             (код виду сплати)                                                       (призначення платежу)

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, застосовується штраф та нараховується пеня у порядку і розмірах, передбачених статтями 126 і 129 Податкового кодексу України, виникає право податкової застави на майно платника податків і таке грошове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Контролюючим органом буде вжито заходів з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством.

Протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні процедури адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем її закінчення):

1 Сума завищення від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, - підлягає відображенню платником податків у відповідних рядках податкової декларації з податку на додану вартість за звітний (податковий) період, на який припадає день узгодження цього податкового повідомлення-рішення.

2 Сума завищення від'ємного значення податку на додану вартість, яку зараховано у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість, - зменшується в інтегрованій картці платника податків, що ведеться у контролюючому органі.

3 Сума від'ємного значення, яка заявлена в рахунок зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість та перевищує суму такого боргу, - зменшується в інтегрованій картці платника податків, що ведеться у контролюючому органі, та підлягає врахуванню платником податків у зменшення значення відповідних рядків податкової декларації з податку на додану вартість за звітний (податковий) період, на який припадає день узгодження цього податкового повідомлення-рішення.

У разі незгоди із розміром зменшення від'ємного значення суми податку на додану вартість та/або із сумою грошового зобов'язання, що визначені у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок розміру зменшення від'ємного значення суми податку на додану вартість та штрафних санкцій (штрафу) додається.

Керівник (виконуючий обов'язки (заступник) керівника, уповноважена особа)

____________________________________
(найменування контролюючого органу)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав

____________________________________
(дата)*****

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


____________
** Код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичної особи.

*** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

**** Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено завищення суми від'ємного значення.

***** У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення, а у разі надіслання документа засобами електронного зв'язку у порядку, передбаченому пунктом 42.4 статті 42 Податкового кодексу України, - дата вручення, вказана у квитанції про доставку

(додаток 8 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 21.07.2017 р. N 658)

 

Форма "П"

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N ___________

_____________________________________________________________________________________
                                                 (найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)
повідомляє ___________________________________________________________________________
                                                (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


податковий номер платника податків*

_____________________________________________________________________________________,
                                                                          (податкова адреса платника податків)
що згідно з
пунктом 54.3 статті 54, пунктом 58.1 статті 58 Податкового кодексу України та
_____________________________________________________________________________________,
       (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, який є підставою для зменшення від'ємного значення об'єкта
                                                                                    оподаткування податком на прибуток)
на підставі акта перевірки ______________________________________________________________
                                                                                              (посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
встановлено порушення підпункту ___ пункту ___ статті ___
Податкового кодексу України та зменшено суму від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток у розмірі:

Декларація

Сума завищення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, грн

N
реєстрації в контролюючому органі

дата реєстрації в контролюючому органі

звітний період, за який подано декларацію

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні процедури адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем її закінчення), частина суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, яку було завищено, підлягає виправленню платником податків у показниках податкової звітності з податку на прибуток.

У разі незгоди із розміром зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, що визначений у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржено з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок розміру зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування додається.

Керівник (виконуючий обов'язки (заступник) керівника, уповноважена особа)

____________________________________
(найменування контролюючого органу)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав

____________________________________
(дата)***

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


____________
* Код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичної особи.

** Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено завищення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток.

*** У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення, а у разі надіслання документа засобами електронного зв'язку у порядку, передбаченому пунктом 42.4 статті 42 Податкового кодексу України, - дата вручення, вказана у квитанції про доставку

(додаток 9 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 21.07.2017 р. N 658)

 

Форма "С"

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N ___________

_____________________________________________________________________________________
                                                       (найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)
повідомляє ___________________________________________________________________________
                                                    (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) - платника податків
_____________________________________________________________________________________
                                                       або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                               податковий номер платника податків** або серія та/або номер паспорта***
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                      (податкова адреса платника податків)
що на підставі акта перевірки ___________________________________________________________
                                                                                                (посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
встановлено порушення ________________________________________________________________
                                                                 (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, порушення якого встановлено)
та на підставі підпункту ____
пункту 54.3 статті 54 Податкового кодексу України і
_____________________________________________________________________________________
     (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, який є підставою для застосування штрафних (фінансових) санкцій
             (штрафів) та/або пені, у тому числі за порушення строку розрахунку у сфері зовнішньоекономічної діяльності)
застосовано суму штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені, у тому числі за порушення строку розрахунку у сфері зовнішньоекономічної діяльності
__________________________________________________________________________________ грн
                                              (сума штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) та/або пені словами)
за платежем __________________________________________________________________________
                                                                                                            (назва платежу)

Код платежу

Сума штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) або пені, грн

 

 


Сума грошових зобов'язань, що визначена у податковому повідомленні-рішенні, підлягає сплаті протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем узгодження), відповідно до
_____________________________________________________________________________________
                                         (вказати пункт та статтю законодавчого акта, яким установлено строк сплати)

на бюджетний рахунок одержувача _____________ _________________________________________
                                                                                    (номер рахунку)                                 (найменування одержувача)
в установі банку _______________________________________________, МФО _________________,
                              "*;___________; ____________________________________________________;;;".
                                            (код виду сплати)                                                   (призначення платежу)

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, застосовується штраф та нараховується (крім випадків несплати пені) пеня у порядку і розмірах, передбачених статтями 126 і 129 Податкового кодексу України, виникає право податкової застави на майно платника податків і таке грошове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Контролюючим органом буде вжито заходів з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством.

У разі незгоди із сумою грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржено з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) або пені, у тому числі за порушення строку розрахунку у сфері зовнішньоекономічної діяльності, додається.

Керівник (виконуючий обов'язки (заступник) керівника, уповноважена особа)

______________________________________________
(найменування контролюючого органу)

_____________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав

______________________________________________
(дата)****

_____________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)


____________
** Код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичної особи.

*** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

**** У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення, а у разі надіслання документа засобами електронного зв'язку у порядку, передбаченому пунктом 42.4 статті 42 Податкового кодексу України, - дата вручення, вказана у квитанції про доставку

(додаток 10 у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 23.05.2016 р. N 498
,
від 21.07.2017 р. N 658)

 

Форма "ПС"

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N ___________

_____________________________________________________________________________________
                                                (найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)
повідомляє ___________________________________________________________________________
                                                  (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) - платника податків
_____________________________________________________________________________________
                                                      або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                  податковий номер платника податків** або серія та/або номер паспорта***
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                 (податкова адреса платника податків)
що на підставі акта перевірки ___________________________________________________________
                                                                                                  (посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
та/або за даними інформаційних баз контролюючого органу (в тому числі Єдиного реєстру податкових накладних, Єдиного реєстру акцизних накладних) встановлено порушення
_____________________________________________________________________________________
                                     (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, порушення якого встановлено)
та на підставі підпункту ____
пункту 54.3 статті 54 і пункту(ів) ________ статті(ей) ______ Податкового кодексу України застосовано штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у сумі
_________________________________________________________________________________ грн
                                                        (сума штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) словами)
за платежем _________________________________________________________ _________________
                                                                                         (назва платежу)                                                                           (код платежу)

Код платежу

Сума штрафних (фінансових) санкцій (штрафу), грн

 

 


Сума штрафних (фінансових) санкцій (штрафу), що визначена у цьому податковому повідомленні-рішенні, підлягає сплаті протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем узгодження), відповідно до
_____________________________________________________________________________________
                                           (вказати пункт та статтю законодавчого акта, яким установлено строк сплати)
на бюджетний рахунок одержувача ______________ ________________________________________
                                                                                     (номер рахунку)                                (найменування одержувача)
в установі банку __________________________________________________, МФО ______________,
                               "*;___________; ____________________________________________________;;;".
                                             (код виду сплати)                                                     (призначення платежу)

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, застосовується штраф та нараховується пеня у порядку і розмірах, передбачених статтями 126 і 129 Податкового кодексу України, виникає право податкової застави на майно платника податків і таке грошове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Контролюючим органом буде вжито заходів з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством.

У разі незгоди із сумою грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржено з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) додається.

Керівник (виконуючий обов'язки (заступник) керівника, уповноважена особа)

______________________________________________
(найменування контролюючого органу)

_____________
(підпис)

______________________
(прізвище,ініціали)


М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав

______________________________________________
(дата)****

_____________
(підпис)

______________________
(прізвище,ініціали)


____________
** Код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичної особи.

*** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

**** У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення, а у разі надіслання документа засобами електронного зв'язку у порядку, передбаченому пунктом 42.4 статті 42 Податкового кодексу України, - дата вручення, вказана у квитанції про доставку

(додаток 11 у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 23.05.2016 р. N 498
,
від 21.07.2017 р. N 658)

 

Форма "Д"

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N ___________

_____________________________________________________________________________________
                                                   (найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)
повідомляє ___________________________________________________________________________
                                                    (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) - платника податків
_____________________________________________________________________________________
                                                       або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


податковий номер платника податків** або серія та/або номер паспорта***

_____________________________________________________________________________________,
                                                                              (податкова адреса податкового агента)
що на підставі акта перевірки ____________________________________________________________
                                                                                                (посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
встановлено порушення ________________________________________________________________,
                                                                 (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, порушення якого встановлено)
та застосовано штрафні (фінансові) санкції на підставі ________________________________________.
                    (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, відповідно до якого застосовано штрафні (фінансові) санкції)

У зв'язку з цим згідно з підпунктом 54.3.5 пункту 54.3 статті 54, пунктом 58.1 статті 58 Податкового кодексу України та
_____________________________________________________________________________________,
          (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, відповідно до якого зроблено розрахунок або перерахунок
                                        грошових зобов'язань та надіслано (вручено) податкове повідомлення-рішення)
___________________ суму грошового зобов'язання з податків та зборів, у тому числі з податку на
     (збільшено/зменшено)
доходи фізичних осіб, пені
______________________________________________________________________ грн ___________
                                                                            (загальна сума словами)                                                                               (код платежу)

Сума грошового зобов'язання, грн

Сума пені відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу України, грн

за податковим зобов'язанням
("+" - збільшення;
"-" - зменшення)

за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами)

 

 

 


Сума нарахованого грошового зобов'язання, пені підлягає сплаті протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем узгодження), відповідно до
_____________________________________________________________________________________
                                         (вказати пункт та статтю законодавчого акта, яким установлено строк сплати)
на бюджетний рахунок одержувача ________________ ______________________________________
                                                                                        (номер рахунку)                              (найменування одержувача)
в установі банку _________________________________________________, МФО _______________,
                              "*;___________; _____________________________________________________;;;".
                                            (код виду сплати)                                                  (призначення платежу)

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, застосовується штраф та нараховується пеня у порядку і розмірах, передбачених статтями 126 і 129 Податкового кодексу України, виникає право податкової застави на майно платника податків і таке грошове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Контролюючим органом буде вжито заходів з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством.

У разі незгоди із сумою грошового зобов'язання, пені, що визначені у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржено з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок податкового зобов'язання та/або штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), пені додається.

Керівник (виконуючий обов'язки (заступник) керівника, уповноважена особа)

____________________________________
(найменування контролюючого органу)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав

____________________________________
(дата)****

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


____________
** Код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичної особи.

*** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

**** У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення, а у разі надіслання документа засобами електронного зв'язку у порядку, передбаченому пунктом 42.4 статті 42 Податкового кодексу України, - дата вручення, вказана у квитанції про доставку

(додаток 12 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 21.07.2017 р. N 658)

 

Форма "Н"

Податкове повідомлення-рішення

від "___" ____________ 20__ року N _______________

_____________________________________________________________________________________
                                                        (найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)
повідомляє ___________________________________________________________________________
                                                    (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) - платника податків
_____________________________________________________________________________________
                                                      або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


податковий номер платника податків** або серія та/або номер паспорта***

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                (податкова адреса платника податків)
що згідно з підпунктом ______
пункту 54.3 статті 54 Податкового кодексу України, на підставі акта перевірки ____________________________________________________________________________
                                                                                    (посилання на акт (номер, дата складання))
та/або за даними Єдиного реєстру податкових накладних (далі - ЄРПН) за звітний період
_________________________ встановлено:
                      (місяць, рік)
порушення граничних строків реєстрації
податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних, визначених статтею 201, та згідно зі статтею 1201.1 Податкового кодексу України за затримку реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних на 15 і менше календарних днів на суму ПДВ
____________________________________________________________________ грн _________ коп.
             (вказати суму в таких податкових накладних (розрахунках коригування), щодо якої застосовується штраф)
застосовано штраф в розмірі 10 % у сумі ________________________________ грн __________ коп.;
                                                                                                           (вказати суму штрафу словами)
за затримку реєстрації
податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних від 16 до 30 календарних днів на суму ПДВ
____________________________________________________________________ грн _________ коп.
  (вказати суму в таких податкових накладних (розрахунках коригування), щодо якої застосовується штраф)
застосовано штраф в розмірі 20 % у сумі ________________________________ грн _________ коп.;
                                                                                                         (вказати суму штрафу словами)
за затримку реєстрації
податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних від 31 до 60 календарних днів на суму ПДВ
____________________________________________________________________ грн _________ коп.
  (вказати суму в таких податкових накладних (розрахунках коригування), щодо якої застосовується штраф)
застосовано штраф в розмірі 30 % у сумі ________________________________ грн _________ коп.;
                                                                                                       (вказати суму штрафу словами)
за затримку реєстрації
податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних від 61 і більше календарних днів на суму ПДВ
____________________________________________________________________ грн _________ коп.
  (вказати суму в таких податкових накладних (розрахунках коригування), щодо якої застосовується штраф)
застосовано штраф в розмірі 40 % у сумі ________________________________ грн _________ коп.;
                                                                                                        (вказати суму штрафу словами)
та/або
встановлено відсутність реєстрації протягом граничного строку, передбаченого абзацом другим
пункту 1201.2 статті 1201 Податкового кодексу України, податкових накладних / розрахунків коригування на суму ПДВ ______________________________________________________________
____________________________________________________________________ грн _________ коп.
        (вказати суму податкових зобов'язань з податку на додану вартість в таких податкових накладних (розрахунках
 коригування) або суму податку на додану вартість, нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг, щодо якої
                                                                                              застосовується штраф)
після отримання податкового повідомлення-рішення _______________________________________
                                                                                                                    (номер, дата складання податкового повідомлення-рішення)
та застосовано штраф в розмірі 50 % у сумі _______________________________ грн ________ коп.;
                                                                                                                          (вказати суму штрафу словами)
та/або
встановлено невиконання податкового повідомлення-рішення
_____________________________________________________________________________________
                                                        (номер, дата складання податкового повідомлення-рішення)
щодо виправлення помилок під час зазначення обов'язкових реквізитів
податкових накладних протягом граничного строку, передбаченого абзацом другим пункту 1201.3 статті 1201 Податкового кодексу України, на суму ПДВ _________________________________________ грн _________ коп.
                                                                   (вказати суму ПДВ в таких податкових накладних, щодо якої застосовується штраф)
та на підставі
пункту 1201.3 статті 1201 Податкового кодексу України застосовано штраф у сумі
____________________________________________________________________ грн _________ коп.
                                                                                   (вказати суму штрафу словами)

Загальна сума штрафу становить ______________________________________ грн _________ коп.
                                                                                                             (вказати суму штрафу словами)
за платежем: ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) (3014010100) протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем узгодження), має бути сплачена на бюджетний рахунок одержувача
___________________________     _______________________________________________________
                      (номер рахунку)                                                                            (найменування одержувача)
в установі банку ________________________________________________, МФО ________________,
                              "*;____________; ____________________________________________________;;;".
                                              (код виду сплати)                                                     (призначення платежу)

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, застосовується штраф та нараховується пеня у порядку і розмірах, передбачених статтями 126 і 129 Податкового кодексу України, виникає право податкової застави на майно платника податків і таке грошове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Контролюючим органом буде вжито заходів з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством.

У разі незгоди із сумою грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржено з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за несвоєчасну реєстрацію (відсутність реєстрації) податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН / виправлення помилок у податкових накладних додається.

Керівник (виконуючий обов'язки (заступник) керівника, уповноважена особа)

____________________________________
(найменування контролюючого органу)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав

____________________________________
(дата)****

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


____________
** Код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичної особи.

*** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

**** У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення, а у разі надіслання документа засобами електронного зв'язку у порядку, передбаченому пунктом 42.4 статті 42 Податкового кодексу України, - дата вручення, вказана у квитанції про доставку

(додаток 13 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 21.07.2017 р. N 658)

 

Форма "ПН"

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N ________________________

_____________________________________________________________________________________
                                                    (найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)
повідомляє ___________________________________________________________________________
                                                 (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) - платника податків
_____________________________________________________________________________________
                                                        або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                               податковий номер платника податків** або серія та/або номер паспорта***
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                  (податкова адреса платника податків)

що згідно з підпунктом ___ пункту 54.3 статті 54, пунктом 58.1 статті 58, статтею 1201 Податкового кодексу України та
_____________________________________________________________________________________,
      (посилання на пункт та статтю Податкового кодексу України, згідно з яким зроблено розрахунок або перерахунок
                                           грошових зобов'язань та надіслано (вручено) податкове повідомлення-рішення)

на підставі акта _______________________________________________________________________
                                                                                          (посилання на акт (номер, дата складання))
та/або за даними Єдиного реєстру податкових накладних (далі - ЄРПН):
встановлено відсутність складення та/або реєстрації протягом граничного строку, передбаченого
статтею 201 Податкового кодексу України податкових накладних / розрахунків коригування на суму ПДВ
_____________________________________________________________________ грн _________ коп.
                       (вказати суму податкових зобов'язань з податку на додану вартість в таких податкових накладних
                (розрахунках коригування) або суму податку на додану вартість, нарахованого за операцією з постачання
                                                                      товарів/послуг, щодо якої застосовується штраф)
у зв'язку з чим попереджено про необхідність скласти та/або зареєструвати
податкові накладні / розрахунки коригування у строк, визначений пунктом 1201.2 статті 1201 Податкового кодексу України та згідно зі статтею 1201 Податкового кодексу України, застосовано штраф в розмірі 50 % у сумі ___________________________________________________ грн _________ коп.
                                                            (вказати суму штрафу словами)
та/або
виявлено помилки при зазначенні обов'язкових реквізитів
податкових накладних, передбачених пунктом 201.1 статті 201 Податкового кодексу України, у зв'язку з чим попереджено про необхідність виправити допущені у податкових накладних помилки у терміни, визначені пунктом 1201.3 статті 1201 Податкового кодексу України, та застосовано штраф на підставі цієї статті на загальну суму ________________________________________________________ грн _________ коп.
                                                       (загальна сума штрафу словами)

Загальна сума штрафу становить ________________________________________ грн _________ коп.
                                                                                                                 (вказати суму штрафу словами)
за платежем _________________________________________________        _____________________
                                  (назва податку, збору, штрафної (фінансової) санкції (штрафу))                                   (код платежу)

Сума нарахованого штрафу підлягає сплаті протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем узгодження), відповідно до _________________________________________________________________________
                                                          (вказати пункт та статтю законодавчого акта, яким установлений строк сплати)
на бюджетний рахунок одержувача ________________      ___________________________________
                                                                                        (номер рахунку)                                 (найменування одержувача)
в установі банку ______________________________________________, МФО __________________,
                               "*;________________; ________________________________________________;;;".
                                                     (код виду сплати)                                                  (призначення платежу)

У разі відсутності реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в ЄРПН та/або виправлення помилок, допущених у податкових накладних у строки, визначені пунктами 1201.2 та 1201.3 статті 1201 Податкового кодексу України, буде застосовано штраф у розмірах, передбачених цією статтею.

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, застосовується штраф та нараховується пеня у порядку і розмірах, передбачених статтями 126 і 129 Податкового кодексу України, виникає право податкової застави на майно платника податків і таке грошове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Контролюючим органом буде вжито заходів з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством.

У разі незгоди із сумою грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржено з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та перелік податкових накладних / розрахунків коригування, за якими виявлено порушення / перелік операцій з постачання товарів/послуг, щодо яких застосовується штраф, додаються.

Керівник (виконуючий обов'язки (заступник) керівника, уповноважена особа)

____________________________________________
(найменування контролюючого органу)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)


М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав

____________________________________________
(дата)****

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)


____________
** Код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичної особи.

*** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

**** У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена у поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення, а у разі надіслання документа засобами електронного зв'язку у порядку, передбаченому пунктом 42.4 статті 42 Податкового кодексу України, - дата вручення, вказана у квитанції про доставку

(Порядок доповнено новим додатком 14 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 23.05.2016 р. N 498
,
 у зв'язку з цим додатки 14, 15 вважати відповідно додатками 15, 16
,
додаток 14 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 21.07.2017 р. N 658)

 

Реєстр
податкових повідомлень-рішень, надісланих (вручених) платникам податків - юридичним особам

Номер податкового повідомлення-рішення

Дата складання податкового повідомлення-
рішення

Форма податкового повідомлення-
рішення

Код структурного підрозділу, що склав податкове повідомлення-
рішення

Дата отримання податкового повідомлення-
рішення платником податків або дата відмітки про невручення

Найменування платника податку

Податковий номер

Назва платежу

Код платежу

Сума нарахування (зменшення) грошового зобов'язання, та/або зменшення (збільшення) суми податкових зобов'язань та/або податкового кредиту, та/або зменшення суми бюджетного відшкодування, та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, грн

усього

у тому числі

податкове зобов'язання

штрафні (фінансові) санкції
(штрафи, пеня)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(додаток 15 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2017 р. N 658)

 

Реєстр
податкових повідомлень-рішень, надісланих (вручених) платникам податків - фізичним особам

Номер податкового повідомлення-рішення

Дата складання податкового повідомлення-
рішення

Форма податкового повідомлення-
рішення

Код структурного підрозділу, що склав податкове повідомлення-
рішення

Дата отримання податкового повідомлення-
рішення платником податків або дата відмітки про невручення

Прізвище, ім'я, по батькові платника податку

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*

Назва платежу

Код платежу

Сума нарахування (зменшення) грошового зобов'язання, та/або зменшення (збільшення) суми податкових зобов'язань та/або податкового кредиту, та/або зменшення суми бюджетного відшкодування, та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, грн

усього

у тому числі

податкове зобов'язання

штрафні (фінансові) санкції
(штрафи, пеня)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті.

(додаток 16 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2017 р. N 658)

____________

Опрос