Идет загрузка документа (252 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка направления контролирующими органами налоговых уведомлений-решений плательщикам налогов

Минфин
Порядок, Приказ от 28.12.2015 № 1204
редакция действует с 12.07.2016

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2015

м. Київ

N 1204

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 січня 2016 р. за N 124/28254

Про затвердження Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства фінансів України
 від 23 травня 2016 року N 498

Відповідно до пункту 58.1 статті 58 глави 4 розділу II Податкового кодексу України, статті 354 Митного кодексу України, Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", законів з питань зовнішньоекономічної діяльності та інших законодавчих актів, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, з метою встановлення єдиного порядку надіслання податкових повідомлень-рішень платникам податків

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства фінансів України від 28 листопада 2012 року N 1236 "Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2012 року за N 2135/22447;

наказ Державної митної служби України від 11 травня 2006 року N 370 "Про затвердження Порядку підготовки та направлення митними органами податкових повідомлень платникам податків, установлення й експлуатації дощок податкових повідомлень та Порядку дій митних органів при несвоєчасному погашенні платниками податків податкових зобов'язань", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 травня 2006 року за N 613/12487;

наказ Державної митної служби України від 02 листопада 2009 року N 1050 "Про вдосконалення порядку підготовки митними органами податкових повідомлень платникам податків та дій митних органів при несвоєчасному погашенні платниками податків податкових зобов'язань", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за N 100/17395.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Ради підприємців
при Кабінеті Міністрів України

Л. П. Козаченко

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

 

Порядок
надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Податкового кодексу України (далі - Кодекс), Митного кодексу України, Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", законів з питань зовнішньоекономічної діяльності та інших законодавчих актів, згідно з якими контролюючим органам надано право визначати суми податкових та грошових зобов'язань, зменшувати (збільшувати) суми податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшувати від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємне значення суми податку на додану вартість, застосовувати передбачені законом фінансові (штрафні) санкції (штрафи) за порушення вимог законодавства з питань державної митної справи, податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи.

2. Цей Порядок визначає форму та порядок надіслання (вручення) контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків.

II. Порядок складання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень

1. Контролюючий орган визначає суму нарахування (зменшення) грошових, податкових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, що передбачені Кодексом або іншим законодавством, і складає податкове повідомлення-рішення у випадках, якщо:

1) платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) декларацію, а при здійсненні заходів податкового контролю встановлено факти здійснення платником податків діяльності, що призвела до виникнення об'єктів оподаткування, наявність показників, які підлягають декларуванню відповідно до вимог Кодексу, та наявність діючих (у тому числі призупинених) ліцензій на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством;

2) дані перевірок результатів діяльності платника податків, крім електронної перевірки, свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, податкового кредиту, суми бюджетного відшкодування та/або завищення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, що заявлені у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках;

3) згідно із законодавством з питань державної митної справи, податковим та іншим законодавством відповідальним за нарахування сум податкових зобов'язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган;

4) дані перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, в тому числі податкового агента, свідчать про порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених Кодексом, у тому числі податку на доходи фізичних осіб, таким податковим агентом;

5) результати митного контролю, отримані після закінчення процедури митного оформлення та випуску товарів, свідчать про заниження або завищення податкових зобов'язань, визначених платником податків у митних деклараціях;

6) в інших випадках, коли надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення передбачено законом.

2. У випадках, зазначених у пункті 1 цього розділу, відповідний структурний підрозділ контролюючого органу складає податкове повідомлення-рішення за такими формами:

"Ф" - для платників податків - фізичних осіб, якщо відповідно до законодавства контролюючий орган самостійно визначає податкове зобов'язання платника податків з причин, не пов'язаних із порушенням податкового або іншого законодавства (додаток 1);

"Р" - у разі виявлення за результатами перевірок завищення або заниження податкових зобов'язань платника податків та застосування штрафних (фінансових) санкцій, передбачених Кодексом, за наслідками таких перевірок (крім грошових зобов'язань та/або штрафних (фінансових) санкцій, визначених іншими формами податкових повідомлень-рішень) (додаток 2);

(абзац третій пункту 2 розділу ІІ у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 23.05.2016 р. N 498)

"Р1" - у разі виявлення за результатами перевірок заниження або завищення суми податкового кредиту та/або суми податкових зобов'язань для цілей розділу V Кодексу, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість, що не призвело до виникнення грошових зобов'язань за результатами перевірки (крім випадків, коли зазначене заниження або завищення враховано при винесенні інших податкових повідомлень-рішень за результатами перевірки) (додаток 3);

"Ш" - у разі застосування штрафних санкцій за порушення строків сплати грошових зобов'язань (додаток 4);

"З" - за самостійне відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі та щодо якого обов'язково потрібна попередня згода контролюючого органу на таке відчуження (додаток 5);

"В1" - у разі завищення заявленої суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, у тому числі якщо заявлені до відшкодування суми податку на додану вартість на момент перевірки відшкодовані платнику податку (додаток 6);

"В3" - у разі відмови у наданні бюджетного відшкодування (додаток 7);

"В4" - у разі зменшення від'ємного значення суми податку на додану вартість (додаток 8);

"П" - у разі зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток (додаток 9);

"С" - у разі застосування штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та/або пені за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, в тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності (додаток 10);

(абзац одинадцятий пункту 2 розділу ІІ у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 23.05.2016 р. N 498)

"ПС" - у разі застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за порушення податкового законодавства (крім штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), визначених іншими формами податкових повідомлень-рішень) (додаток 11);

(абзац дванадцятий пункту 2 розділу ІІ у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 23.05.2016 р. N 498)

"Д" - за результатами перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, у тому числі податкових агентів (юридичних або фізичних осіб), з питань правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати податків та зборів, в тому числі податку на доходи фізичних осіб, при виплаті доходів на користь платників податків - фізичних осіб (додаток 12);

"Н" - за порушення платниками податку на додану вартість граничних термінів реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених статтею 201 Кодексу (додаток 13);

"ПН" - у разі виявлення помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкових накладних, передбачених пунктом 201.1 статті 201 Кодексу (додаток 14).

(пункт 2 розділу ІІ доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.05.2016 р. N 498)

3. Податкове повідомлення-рішення складається за кожним окремим податком, збором разом із штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) або штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами), передбаченими Кодексом, а також за кожною штрафною (фінансовою) санкцією (штрафом) та пенею за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у тому числі за порушення строків розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

У разі зменшення контролюючим органом суми бюджетного відшкодування, зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платнику податків надсилаються (вручаються) окремі податкові повідомлення-рішення.

(абзац другий пункту 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.05.2016 р. N 498)

У разі встановлення порушення вимог законодавства з питань державної митної справи контролюючим органом складається податкове повідомлення-рішення у порядку та строки, визначені статтею 354 Митного кодексу України, крім випадків, коли розмір несплачених сум митних платежів з товарів, зазначених в одній митній декларації, або з товарів, відправлених протягом дня одним відправником на адресу одного одержувача, становить менш як 20 гривень.

4. Якщо за результатами адміністративного оскарження грошове зобов'язання, зменшення (збільшення) суми податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, штрафна (фінансова) санкція (штраф) та пеня за порушення норм іншого законодавства, зазначені у податковому повідомленні-рішенні, збільшуються, то крім раніше сформованого податкового повідомлення-рішення, складається та додатково надсилається (вручається) окреме податкове повідомлення-рішення на суму збільшення шляхом опрацювання інформації підрозділів правової роботи щодо прийнятих рішень за результатами розгляду скарг в адміністративному порядку.

5. Якщо за результатами адміністративного або судового оскарження грошове зобов'язання, зменшення (збільшення) суми податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, штрафна (фінансова) санкція (штраф) та пеня за порушення норм іншого законодавства, зазначені у податковому повідомленні-рішенні, зменшуються, то шляхом опрацювання інформації підрозділів правової роботи щодо прийнятих рішень за результатами розгляду скарг в адміністративному та/або судовому порядку складається податкове повідомлення-рішення, яке містить зменшену суму грошового зобов'язання, зменшену суму зменшення (збільшення) податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені за порушення норм іншого законодавства.

6. Якщо податкове повідомлення-рішення скасовується в інших випадках, передбачених статтею 55 Кодексу, у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства або відповідно до статті 56 Кодексу під час проведення процедури його адміністративного оскарження не внаслідок зміни зазначеної в ньому загальної суми грошових зобов'язань, суми зменшення (збільшення) податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені за порушення норм іншого законодавства, платнику податків надсилається (вручається) нове податкове повідомлення-рішення, а також розрахунок грошового зобов'язання, зменшення (збільшення) суми податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені за порушення норм іншого законодавства з урахуванням рішення контролюючого органу.

7. Податкові повідомлення-рішення згідно з пунктами 4 - 6 цього розділу складаються контролюючим органом, який склав попереднє податкове повідомлення-рішення, протягом 3 робочих днів з дня, що настає за днем отримання таким контролюючим органом рішення за результатами адміністративного, судового оскарження або іншого рішення про скасування раніше прийнятого податкового повідомлення-рішення. При цьому у разі отримання вищезазначених рішень структурним підрозділом, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції контролюючого органу, або відповідальною особою, визначеною керівником контролюючого органу для виконання таких функцій, забезпечується надання такого рішення структурному підрозділу, яким складалось попереднє податкове повідомлення-рішення, протягом 1 робочого дня, що настає за днем його отримання.

8. При складанні податкового повідомлення-рішення йому присвоюється номер, який вноситься до реєстру, передбаченого пунктом 1 розділу IV цього Порядку, та складається з:

порядкового номера у межах підрозділу, який склав податкове повідомлення-рішення, - перші 6 цифр номера;

номера підрозділу, який склав податкове повідомлення-рішення, - наступні 4 цифри номера.

9. До податкового повідомлення-рішення додається розрахунок податкового зобов'язання, зменшення (збільшення) суми податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та пені із зазначенням у ньому дати та номера декларації (уточнюючого розрахунку), звіту за відповідний звітний період, щодо якого здійснюється розрахунок, та/або іншої інформації, необхідної для їх визначення.

III. Порядок надіслання (вручення) контролюючим органом податкових повідомлень-рішень платникам податків

1. Структурний підрозділ контролюючого органу, який склав податкове повідомлення-рішення відповідно до Кодексу, роздруковує його у двох примірниках (податкове повідомлення-рішення за формою "Ф" - в одному примірнику) та після погодження з підрозділами правової роботи передає на підпис керівнику (заступнику керівника) контролюючого органу, а складене відповідно до Митного кодексу України - керівнику або виконуючому його обов'язки.

Після підписання податкове повідомлення-рішення (крім податкового повідомлення-рішення за формою "Ф") не пізніше наступного робочого дня надсилається (вручається) платнику податків. Податкове повідомлення-рішення за формою "Ф" надсилається (вручається) платнику податків у терміни, встановлені Кодексом для податків на майно фізичних осіб.

2. Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) платнику податків - юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такого платника податків під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення.

3. Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) платнику податків - фізичній особі, якщо його вручено особисто такій фізичній особі чи її законному представникові або надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого місцезнаходження такої фізичної особи з повідомленням про вручення.

4. Дата надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення проставляється:

1) посадовою особою платника податків - юридичної особи (фізичною особою - платником податків або її законним представником) - у разі вручення податкового повідомлення-рішення під розписку (на обох примірниках, а при врученні податкового повідомлення-рішення форми "Ф" - на корінці податкового повідомлення-рішення);

2) працівником структурного підрозділу, до функцій якого належить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальною особою, визначеною керівником контролюючого органу для виконання таких функцій, - у разі надіслання листом з повідомленням про вручення. При цьому повідомлення про вручення прикріплюється до примірника податкового повідомлення-рішення, який залишився в контролюючому органі (при направленні податкового повідомлення-рішення форми "Ф" - до корінця податкового повідомлення-рішення).

5. Якщо пошта (поштова служба) не може вручити платнику податків податкове повідомлення-рішення через відсутність за місцезнаходженням платника податків (посадових осіб платника податків), їх відмову прийняти податкове повідомлення-рішення, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення-рішення вважається врученим платнику податків у день, зазначений поштою (поштовою службою) в повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення.

6. У разі якщо вручити податкове повідомлення-рішення неможливо через помилку, допущену контролюючим органом при його надісланні, податкове повідомлення-рішення вважається таким, що не вручено платнику податків. У разі встановлення такої помилки працівник структурного підрозділу, до функцій якого належить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальна особа, визначена керівником контролюючого органу для виконання таких функцій, забезпечує виправлення допущених при надісланні податкового повідомлення-рішення помилок та надсилає його повторно не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного повідомлення пошти (поштової служби).

IV. Порядок обліку в контролюючих органах податкових повідомлень-рішень, отриманих платниками податків

1. Структурний підрозділ контролюючого органу, який склав податкове повідомлення-рішення, вносить його до реєстру податкових повідомлень-рішень, надісланих (вручених) платникам податків - юридичним особам (додаток 15), або до реєстру податкових повідомлень-рішень, надісланих (вручених) платникам податків - фізичним особам (додаток 16), які ведуться в цілому в контролюючому органі.

(пункт 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 23.05.2016 р. N 498)

2. Відповідальним за достовірність інформації про податкове повідомлення-рішення у реєстрах податкових повідомлень-рішень є структурний підрозділ контролюючого органу, який склав таке податкове повідомлення-рішення.

3. Після вручення (отримання інформації щодо вручення) податкового повідомлення-рішення платнику податків структурний підрозділ, до функцій якого належить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальна особа, визначена керівником контролюючого органу для виконання таких функцій, у той самий день передає другий примірник / корінець податкового повідомлення-рішення (з відміткою про вручення платнику податків) структурному підрозділу, який його склав (у разі надіслання податкового повідомлення-рішення поштою з повідомленням про вручення - разом із таким повідомленням про вручення або невручення поштового відправлення).

4. Інформація про складене податкове повідомлення-рішення, про його надсилання (вручення) платнику податків, а також про отримання скарги або заяви у разі його адміністративного або судового оскарження та прийняті рішення за результатами таких оскаржень вноситься структурним підрозділом, до функцій якого належить вчинення відповідних дій, до відповідної інформаційної системи контролюючого органу з можливістю подальшого формування відповідних переліків податкових повідомлень-рішень.

V. Порядок відкликання податкових повідомлень-рішень

1. Податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним, якщо:

1) контролюючий орган скасовує раніше прийняте податкове повідомлення-рішення;

2) контролюючий орган зменшує нараховану суму грошового зобов'язання, суму зменшення (збільшення) податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені за порушення норм іншого законодавства, що зазначені у раніше прийнятому податковому повідомленні-рішенні;

3) рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується податкове повідомлення-рішення контролюючого органу;

4) рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується сума грошового зобов'язання, сума зменшення (збільшення) податкових зобов'язань та/або податкового кредиту та/або бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені за порушення норм іншого законодавства, що визначені у податковому повідомленні-рішенні контролюючого органу.

2. У випадках, визначених підпунктом 1 пункту 1 цього розділу, податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним з дня прийняття контролюючим органом рішення про скасування такого податкового повідомлення-рішення.

3. У випадках, визначених підпунктами 2 і 4 пункту 1 цього розділу, податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним з дня отримання платником податків податкового повідомлення-рішення, яке містить зменшену суму грошового зобов'язання.

4. У випадках, визначених підпунктом 3 пункту 1 цього розділу, податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним у день набрання законної сили відповідним рішенням суду.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

Форма "Ф"

Корінець податкового
повідомлення-рішення
форми "Ф"
N ______________
від "___" ____________ 20__ року

__________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -
платника податків)
__________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)**
__________________________________
(податкова адреса платника податків)

Загальна сума податкового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні,
становить ___________ грн ______ коп.
за платежем
__________________________________
                     (назва податку, збору)
__________________________________
__________________________________
                           (код платежу)

Податковий період

Сума податкового зобов'язання (грн, коп.)

 

 

 

 

 

 


Керівник (заступник керівника)

__________________________________
(найменування контролюючого органу)

_____________   ___________________
          (підпис)                  (прізвище, ініціали)

М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав
__________________________________
                   (прізвище, ініціали)
__________________________________
                           (підпис)
"___" ____________ 20__ року***

____________
**
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

*** У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення.

¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N ________

______________________________________________________________
                   (найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)
повідомляє ____________________________________________________
                              (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)
______________________________________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)**
_____________________________________________________________,
                                           (податкова адреса платника податків)
що згідно з підпунктом 54.3.3 пункту 54.3 статті 54 Податкового кодексу України та відповідно до
______________________________________________________________
  (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, згідно з яким зроблено розрахунок
                                         або перерахунок податкових зобов'язань)

Вам визначено суму податкового зобов'язання за платежем
______________________________________________________________
                                                    (назва податку, збору)
______________________________________________________________
                                                        (код платежу)

Податковий період

Сума податкового зобов'язання
(грн, коп.)

 

 

 

 

 

 


Загальна сума податкового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, становить
________________________________________________ грн, ______ коп.
                                                      (словами)

Сума нарахованого податкового зобов'язання підлягає сплаті протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення відповідно до ______________________________________________________________
                          (вказати законодавчий акт, яким установлений строк сплати)
на бюджетний рахунок одержувача _________________________________
                                                                                           (номер рахунку)
________________________________________________ в установі банку
                                          (найменування одержувача)
________________________________________, МФО ________________,
"*;___________; _____________________________________________;;;".
    (код виду сплати)                                             (призначення платежу)

У разі несплати в установлений строк податкового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на активи платника податків і таке податкове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Контролюючим органом буде вжито заходів з погашення податкового боргу у порядку, встановленому законодавством.

У разі несплати в установлений строк податкового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, від першого робочого дня, наступного за останнім днем строку сплати такого податкового зобов'язання, розпочинається нарахування пені.

У разі незгоди із сумою податкового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржено з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок податкового зобов'язання додається.

Керівник (заступник керівника)

________________________
(найменування контролюючого
органу)

___________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

____________
**
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Форма "Р"

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N _______________

_____________________________________________________________________________________
                                                   (найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)
повідомляє ___________________________________________________________________________
                                              (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) - платника податків
_____________________________________________________________________________________
                                                       або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


податковий номер платника податків** або серія та номер паспорта***

_____________________________________________________________________________________,
                                                                              (податкова адреса платника податків)
що згідно з підпунктом ______ пункту 54.3 статті 54 Податкового кодексу України та
_____________________________________________________________________________________,
                   (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, згідно з яким зроблено розрахунок або перерахунок
                                                                                          грошових зобов'язань)
на підставі акта _______________________________________________________________________
                                                                                                        (номер, дата складання акта)
встановлено порушення ________________________________________________________________,
                                                                   (пункт та стаття законодавчого акта, порушення якого встановлено та відповідно до
                                                                                 якого зроблено розрахунок або перерахунок грошових зобов'язань)
у зв'язку з чим _______________________________________________ суму грошового зобов'язання
                                                                               (збільшено/зменшено)
за платежем ____________________________________________________       ___________________
                                (назва податку, збору або вид штрафних (фінансових) санкцій (штрафів))                       (код платежу)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (загальна сума словами)

Сума грошового зобов'язання, грн

за податковими зобов'язаннями
("+" - збільшення; "-" - зменшення)

за штрафними (фінансовими) санкціями

 

 


Сума нарахованого грошового зобов'язання підлягає сплаті протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем узгодження), відповідно до
_____________________________________________________________________________________
                                          (вказати пункт та статтю законодавчого акта, яким установлений строк сплати)
на бюджетний рахунок одержувача _______________         ___________________________________
                                                                                        (номер рахунку)                                      (найменування одержувача)
в установі банку ______________________________________________, МФО __________________,
            "*;____________; ________________________________________________________;;;".
                      (код виду сплати)                                                                   (призначення платежу)

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на майно платника податків і таке грошове зобов'язання буде визнано податковим боргом.

Контролюючим органом буде вжито заходів з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством.

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, від першого робочого дня, наступного за останнім днем строку сплати такого грошового зобов'язання, розпочинається нарахування пені відповідно до підпункту 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу України та застосовується штраф у розмірах, передбачених статтею 126 Податкового кодексу України.

У разі виявлення контролюючим органом заниження податкового зобов'язання на суму такого заниження, нарахованого у цьому податковому повідомленні-рішенні, та за весь період заниження (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження) у день настання строку погашення цього податкового зобов'язання буде здійснено нарахування пені відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу України.

У разі незгоди із сумою грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржено з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок податкового зобов'язання та/або штрафних (фінансових) санкцій додається.

Керівник (заступник керівника)

____________________________________
(найменування контролюючого органу)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав

____________________________________
(дата)****

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


____________
** Код ЄДРПОУ - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, які включаються до ЄДРПОУ;

реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичних осіб;

реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, які не включаються до ЄДРПОУ.

*** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

**** У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення.

 

Форма "Р1"

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N _______________

_____________________________________________________________________________________
                                                     (найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)
повідомляє ___________________________________________________________________________
                                                    (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) - платника податків
_____________________________________________________________________________________
                                                    або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


податковий номер платника податків* або серія та номер паспорта**

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                (податкова адреса платника податків)
що згідно з пунктом 58.1 статті 58 Податкового кодексу України та на підставі акта _____________________________________________________________________________________
                                                                                (номер, дата складання акта)
встановлено порушення ________________________________________________________________,
                                                                  (пункт та стаття законодавчого акта, порушення якого встановлено та відповідно до
                                                              якого встановлено заниження/завищення суми податкового кредиту та/або податкових
                                                                   зобов'язань для цілей
розділу V Кодексу, заявленої у податковій декларації з податку
                                                                           на додану вартість, що не призвело до виникнення грошових зобов'язань за
                                                                                                                             результатами перевірки)
у зв'язку з чим __________________________________________ суму податкового зобов'язання для
                                                                   (збільшено/зменшено)
цілей розділу V Податкового кодексу України та/або ________________ суму податкового кредиту
                                                                                                                         (збільшено/зменшено)
за платежем ________________________________________      _______________________________
                                                                  (назва податку)                                                                                 (код платежу)

Податковий (звітний) період, до податкових декларацій (розрахунків) за який включено зазначені суми

Сума ("+" - збільшення; "-" - зменшення), грн

податкового зобов'язання для цілей розділу V Податкового кодексу України

податкового кредиту

***

 

 

Усього

 

 


У разі незгоди із цим податковим повідомленням-рішенням воно може бути оскаржене з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок заниження (завищення) податкових зобов'язань та/або податкового кредиту додається.

Керівник (заступник керівника)

____________________________________
(найменування контролюючого органу)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав

____________________________________
(дата)****

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


____________
* Код ЄДРПОУ - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, які включаються до ЄДРПОУ;

реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичних осіб;

реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, які не включаються до ЄДРПОУ.

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

*** Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості податкових (звітних) періодів, у яких виявлено заниження/завищення суми податкових зобов'язань та/або суми податкового кредиту, що заявлені у податкових деклараціях (розрахунках) з податку на додану вартість.

**** У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення.

 

Форма "Ш"

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N ___________

_____________________________________________________________________________________
                                                     (найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)
повідомляє ___________________________________________________________________________
                                                    (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) - платника податків
_____________________________________________________________________________________
                                                   або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


податковий номер платника податків** або серія та номер паспорта***

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                 (податкова адреса платника податків)
що відповідно до акта __________________________________________________________________
                                                                                                     (посилання на акт (номер, дата складання))
встановлено порушення строку сплати суми грошового зобов'язання з
_____________________________________________________________________________________,
                                                               (назва податку, збору, штрафної (фінансової) санкції (штрафу))
визначеного підпунктом ________ пункту ________ статті ________ Податкового кодексу України,
                           (посилання на норму щодо строків сплати грошового зобов'язання, порушення якої встановлено)
та на підставі статей 122 / 126 Податкового кодексу України
                                   (непотрібне викреслити)
за затримку на ______ календарних днів сплати / за несплату (неперерахування) фізичною особою
                                                                                       (непотрібне викреслити)
грошового зобов'язання / авансових внесків єдиного податку в сумі
                               (непотрібне викреслити)
_______________________________________________________________________ грн ______ коп.
                          (вказати суму, щодо якої застосовується штрафна (фінансова) санкція (штраф))
зобов'язано сплатити штраф у розмірі 10 % / 20 % / 50 %
                                                                                  (непотрібне викреслити)
у сумі ___________________________________________________________________ грн _____ коп.
                                                                                      (вказати суму штрафу словами)
за платежем ________________________________________________________       _______________
                                (назва податку, збору, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та код платежу)                 (код платежу)
протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем узгодження), на бюджетний рахунок одержувача _____________________________              _________________________________________________
                       (номер рахунку)                                                                          (найменування одержувача)
в установі банку _________________________________________________, МФО _______________,
             "*;____________; ________________________________________________________;;;".
                       (код виду сплати)                                                                 (призначення платежу)

У разі несплати в установлений строк штрафу, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на майно платника податків і таку суму штрафу буде визнано податковим боргом. Контролюючим органом буде вжито заходів з погашення податкового боргу в порядку, установленому законодавством.

У разі несплати в установлений строк узгодженого грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, від першого робочого дня, наступного за останнім днем строку сплати такого грошового зобов'язання, розпочинається нарахування пені.

У разі незгоди із сумою грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржено з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) додається.

Керівник (заступник керівника)

____________________________________
(найменування контролюючого органу)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав

____________________________________
(дата)****

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


____________
** Код ЄДРПОУ - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, які включаються до ЄДРПОУ;

реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичних осіб;

реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, які не включаються до ЄДРПОУ.

*** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

**** У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення.

 

Форма "З"

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N _____________________

_____________________________________________________________________________________
                                                       (найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)
повідомляє ___________________________________________________________________________
                                                 (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) - платника податків
_____________________________________________________________________________________
                                                       або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


податковий номер платника податків** або серія та номер паспорта***

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                 (податкова адреса платника податків)
що відповідно до акта перевірки _________________________________________________________
                                                                                                              (посилання на акт (номер, дата складання))
встановлено порушення ________________________________________________________________
                                                                 (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, порушення яких встановлено)
та на підставі пункту 124.1 статті 124 Податкового кодексу України за відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, що потребує обов'язкової попередньої згоди контролюючого органу на таке відчуження,
_____________________________________________________________________________________
                                          (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) - платника податків
_____________________________________________________________________________________
                                                             або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)
зобов'язано сплатити штраф у розмірі вартості відчуженого майна
___________________________________________________________ грн ______________________
                                  (вказати суму штрафної санкції словами)                                                                        (код платежу)
протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем узгодження), на бюджетний рахунок одержувача ___________________         ______________________________________________________________
              (номер рахунку)                                                                                     (найменування одержувача)
в установі банку ___________________________________________________, МФО _____________,
         "*;_____________; ________________________________________________________;;;".
                   (код виду сплати)                                                       (призначення платежу)

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на майно платника податків і таке податкове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Контролюючим органом буде вжито заходів з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством.

У разі несплати в установлений строк узгодженого грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, від першого робочого дня, наступного за останнім днем строку сплати такого грошового зобов'язання, розпочинається нарахування пені та застосовується штраф у розмірах, передбачених статтею 126 Податкового кодексу України.

У разі незгоди із сумою грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржено з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) додається.

Керівник (заступник керівника)

____________________________________
(найменування контролюючого органу)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав

____________________________________
(дата)****

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


____________
** Код ЄДРПОУ - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, які включаються до ЄДРПОУ;

реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичних осіб;

реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, які не включаються до ЄДРПОУ.

*** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

**** У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення.

 

Форма "В1"

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N __________________________

_____________________________________________________________________________________
                                                   (найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)
повідомляє ___________________________________________________________________________
                                                    (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) - платника податків
_____________________________________________________________________________________
                                                            або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


податковий номер платника податків** або серія та номер паспорта***

_____________________________________________________________________________________,
                                                                              (податкова адреса платника податків)
що згідно з пунктом 54.3 статті 54 та пунктом 58.1 статті 58 Податкового кодексу України та
_____________________________________________________________________________________,
                (пункт та стаття законодавчого акта, який є підставою для перевірки дотримання податкового законодавства
        з ПДВ та відповідно до якого зроблено розрахунок або перерахунок суми заявленого бюджетного відшкодування),
на підставі акта перевірки _______________________________________________________________
                                                                                                   (посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
встановлено порушення підпункту ____ пункту ___ статті ___ Податкового кодексу України та зменшено суму бюджетного відшкодування з податку на додану вартість у розмірі:

Декларація

Сума завищення
бюджетного відшкодування,
усього, грн

У тому числі відшкодовано на дату складання цього податкового повідомлення-
рішення, грн

Штрафні (фінансові) санкції (штраф), грн

N реєстрації в контролю-
ючому органі

дата реєстрації в контролю-
ючому органі

звітний період, за який подано декларацію

****

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 


Протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні процедури адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем її закінчення), заявлена та невідшкодована сума бюджетного відшкодування за декларацією, на яку складено повідомлення-рішення, зменшується в інтегрованій картці платника податків, що ведеться в контролюючому органі.

У зв'язку з тим, що заявлені до відшкодування суми ПДВ на дату складання цього податкового повідомлення-рішення відшкодовано у розмірі ____________________________ грн, відповідно до _____________________________________________________________________________________
                                                                     (посилання на пункт та статтю законодавчого акта)
визначено податкове зобов'язання з ПДВ та зобов'язано сплатити суму податку у розмірі ________________________________________ грн.

Зазначене податкове зобов'язання та штрафні (фінансові) санкції (штраф) у розмірі
_________________________________________________________ грн ________________________
                                       (вказати суму штрафної санкції словами)                                                               (код платежу)
підлягають сплаті протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні процедури адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем узгодження), на бюджетний рахунок одержувача ____________________         ___________________________________________
                                                            (номер рахунку)                                                         (найменування одержувача)
в установі банку ____________________________________________________, МФО ____________,
              "*;____________; ________________________________________________________;;;".
                         (код виду сплати)                                                                (призначення платежу)

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на майно платника податків і таке грошове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Контролюючим органом буде вжито заходів з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством.

У разі несплати в установлений строк узгодженого грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, від першого робочого дня, наступного за останнім днем строку сплати такого грошового зобов'язання, розпочинається нарахування пені та застосовується штраф у розмірах, передбачених статтею 126 Податкового кодексу України.

У разі незгоди із визначеними у цьому податковому повідомленні-рішенні розміром зменшення суми бюджетного відшкодування, сумою грошового зобов'язання зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржено з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок зменшення суми бюджетного відшкодування, суми визначеного податкового зобов'язання та штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) додається.

Керівник (заступник керівника)

____________________________________
(найменування контролюючого органу)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав

____________________________________
(дата)*****

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


____________
** Код ЄДРПОУ - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, які включаються до ЄДРПОУ;

реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичних осіб;

реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, які не включаються до ЄДРПОУ.

*** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

**** Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено завищення суми бюджетного відшкодування.

***** У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення.

 

Форма "В3"

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N ________________________

_____________________________________________________________________________________
                                                       (найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)
повідомляє
_____________________________________________________________________________________
                                      (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) - платника податків
_____________________________________________________________________________________
                                                       або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


податковий номер платника податків* або серія та номер паспорта**

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                       (податкова адреса платника податків)
що згідно з пунктом 54.3 статті 54, пунктом 58.1 статті 58, пунктом 200.14 статті 200 Податкового кодексу України та
_____________________________________________________________________________________,
                     (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, згідно з яким проведено перевірку дотримання
                податкового законодавства з податку на додану вартість та зроблено розрахунок або перерахунок суми
                                                                          заявленого бюджетного відшкодування)
на підставі акта перевірки _______________________________________________________________
                                                                                               (посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
та підпункту _____ пункту ____ статті ___ Податкового кодексу України виявлено відсутність права на отримання бюджетного відшкодування за період _______________________________________________________ та відсутність права на врахування такої суми від'ємного значення при наданні бюджетного відшкодування податку на додану вартість у розмірі:

Декларація

Сума, на яку відмовлено, усього, грн

У тому числі при наданні бюджетного відшкодування, грн

N реєстрації в контролюючому органі

дата реєстрації в контролюючому органі

звітний період, за який подано декларацію

***

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 


Протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні процедури адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем її закінчення), завищена сума, на яку складено повідомлення-рішення, зменшується в інтегрованій картці платника податків, що ведеться у контролюючому органі.

За умови відсутності порушень норм статей 197 - 199 Податкового кодексу України сума, у якій відмовлено при наданні бюджетного відшкодування податку на додану вартість, може бути врахована у збільшення значення рядків "збільшено/зменшено залишок від'ємного значення (від'ємного значення попередніх звітних податкових періодів) за результатами перевірки контролюючого органу" податкової декларації з податку на додану вартість за звітний (податковий) період, на який припадає день узгодження цього податкового повідомлення-рішення.

У разі незгоди із сумою від'ємного значення, право на врахування якої у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість / бюджетного відшкодування відсутнє, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок суми, на яку відмовлено у наданні бюджетного відшкодування, додається.

Керівник (заступник керівника)

____________________________________
(найменування контролюючого органу)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав

____________________________________
(дата)****

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


____________
* Код ЄДРПОУ - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, які включаються до ЄДРПОУ;

реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичних осіб;

реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, які не включаються до ЄДРПОУ.

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

*** Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено невідповідності суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість.

**** У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена у поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення.

 

Форма "В4"

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N _________________________

_____________________________________________________________________________________
                                                 (найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)
повідомляє ___________________________________________________________________________
                                               (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) - платника податків
_____________________________________________________________________________________
                                                  або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


податковий номер платника податків** або серія та номер паспорта***

_____________________________________________________________________________________,
                                                                           (податкова адреса платника податків)
що згідно з пунктом 54.3 статті 54, пунктом 58.1 статті 58 Податкового кодексу України, відповідно до ___________________________________________________________________________________,
                                    (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, який є підставою для перевірки дотримання
                                                                            податкового законодавства з податку на додану вартість)
на підставі акта перевірки ______________________________________________________________
                                                                                            (посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
встановлено порушення підпункту ___ пункту ___ статті ___ Податкового кодексу України і зменшено розмір від'ємного значення суми податку на додану вартість та згідно з
_____________________________________________________________________________________
             (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, який є підставою для застосування штрафних (фінансових)
                                                                       санкцій (штрафу), визначення їх розміру)
застосовано суму штрафних (фінансових) санкцій (штрафу)
__________________________________________________________________________________ грн
                                                         (сума штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) словами)
__________________________________________________________           ______________________
                                                          (назва платежу)                                                                                                     (код платежу)

Декларація

Сума завищення від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду1, грн

Сума завищення від'ємного значення, яку зараховано у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість2, грн

Сума від'ємного значення, яка заявлена в рахунок зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість та перевищує суму такого боргу3, грн

Штрафні санкції (штраф), грн

N реєстрації в контролю-
ючому органі

дата реєстрації в контролю-
ючому органі

звітний період, за який подано декларацію

****

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 


Сума застосованих штрафних санкцій підлягає сплаті протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем узгодження), відповідно до
_____________________________________________________________________________________
                                               (вказати пункт та статтю законодавчого акта, яким установлений строк сплати)
на бюджетний рахунок одержувача __________________         ________________________________
                                                                                           (номер рахунку)                                      (найменування одержувача)
в установі банку ______________________________________________, МФО __________________,
           "*;____________; ________________________________________________________;;;".
                     (код виду сплати)                                                                 (призначення платежу)

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на майно платника податків і таке грошове зобов'язання буде визнано податковим боргом.

Контролюючим органом буде вжито заходів для погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством.

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, від першого робочого дня, наступного за останнім днем строку сплати такого грошового зобов'язання, розпочинається нарахування пені та застосовується штраф у розмірах, передбачених статтею 126 Податкового кодексу України.

Протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні процедури адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем її закінчення):

1 Сума завищення від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, - підлягає врахуванню платником податків у зменшення значення відповідних рядків "збільшено/зменшено залишок від'ємного значення (від'ємного значення попередніх звітних податкових періодів) за результатами перевірки контролюючого органу" податкової декларації з податку на додану вартість за звітний (податковий) період, на який припадає день узгодження цього податкового повідомлення-рішення.

2 Сума завищення від'ємного значення податку на додану вартість, яку зараховано у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість, - зменшується в інтегрованій картці платника податків, що ведеться у контролюючому органі.

3 Сума від'ємного значення, яка заявлена в рахунок зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість та перевищує суму такого боргу, - зменшується в інтегрованій картці платника податків, що ведеться у контролюючому органі, та підлягає врахуванню платником податків у зменшення значення відповідних рядків податкової декларації з податку на додану вартість за звітний (податковий) період, на який припадає день узгодження цього податкового повідомлення-рішення.

У разі незгоди із розміром зменшення від'ємного значення суми податку на додану вартість та/або із сумою грошового зобов'язання, що визначені у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржене з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок розміру зменшення від'ємного значення суми податку на додану вартість та штрафних санкцій (штрафу) додається.

Керівник (заступник керівника)

____________________________________
(найменування контролюючого органу)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав

____________________________________
(дата)*****

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


____________
** Код ЄДРПОУ - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, які включаються до ЄДРПОУ;

реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичних осіб;

реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, які не включаються до ЄДРПОУ.

*** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

**** Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено завищення суми від'ємного значення.

***** У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення.

 

Форма "П"

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N ___________

_____________________________________________________________________________________
                                                 (найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)
повідомляє ___________________________________________________________________________
                                                (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


податковий номер платника податків*

_____________________________________________________________________________________,
                                                                          (податкова адреса платника податків)
що згідно з пунктом 54.3 статті 54, пунктом 58.1 статті 58 Податкового кодексу України та
_____________________________________________________________________________________,
                  (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, який є підставою для зменшення від'ємного значення
                                                                 об'єкта оподаткування податком на прибуток)
на підставі акта перевірки ______________________________________________________________
                                                                                          (посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
встановлено порушення підпункту ___ пункту ___ статті ___ Податкового кодексу України та зменшено суму від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток у розмірі:

Декларація

Сума завищення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, грн

N реєстрації в контролюючому органі

дата реєстрації в контролюючому органі

звітний період, за який подано декларацію

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні процедури адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем її закінчення), частина суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, яку було завищено, підлягає виправленню платником податків у показниках податкової звітності з податку на прибуток.

У разі незгоди із розміром зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, що визначений у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржено з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок розміру зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування додається.

Керівник (заступник керівника)

____________________________________
(найменування контролюючого органу)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав

____________________________________
(дата)***

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


____________
* Код ЄДРПОУ - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, які включаються до ЄДРПОУ;

реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, які не включаються до ЄДРПОУ.

** Кількість рядків у таблиці дорівнює кількості декларацій, в яких виявлено завищення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток.

*** У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення.

 

Форма "С"

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N ___________

_____________________________________________________________________________________
                                                  (найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)
повідомляє ___________________________________________________________________________
                                     (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) - платника податків
_____________________________________________________________________________________
                                                або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                      податковий номер платника податків** або серія та номер паспорта***
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                (податкова адреса платника податків)
що на підставі акта перевірки ____________________________________________________________
                                                                                                    (посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
встановлено порушення ________________________________________________________________
                                                                  (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, порушення якого встановлено)
та на підставі
підпункту 54.3.3 пункту 54.3 статті 54 Податкового кодексу України і
_____________________________________________________________________________________
  (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, який є підставою для застосування штрафних (фінансових) санкцій
        (штрафів) та/або пені, у тому числі за порушення строку розрахунку у сфері зовнішньоекономічної діяльності)
застосовано суму штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені, у тому числі за порушення строку розрахунку у сфері зовнішньоекономічної діяльності
__________________________________________________________________________________ грн
                                         (сума штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) та/або пені словами)
за платежем __________________________________________________________________________
                                                                                                      (назва платежу)

Код платежу

Сума штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) або пені, грн

 

 


Сума грошових зобов'язань, що визначена у податковому повідомленні-рішенні, підлягає сплаті протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (у разі проведення адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, що настають за днем узгодження), відповідно до _____________________________________________________________________________________
                                         (вказати пункт та статтю законодавчого акта, яким установлено строк сплати)
на бюджетний рахунок одержувача _____________     _______________________________________
                                                                                    (номер рахунка)                             (найменування одержувача)
в установі банку _______________________________________________, МФО _________________,
                              "*;___________; ________________________________________________;;;".
                                            (код виду сплати)                                        (призначення платежу)

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на майно платника податків і таке грошове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Контролюючим органом буде вжито заходів з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством.

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, застосовуються штрафні (фінансові) санкції та розпочинається нарахування пені від першого робочого дня, що настає за останнім днем строку сплати такого грошового зобов'язання (крім пені), у порядку та розмірах, передбачених Податковим кодексом України.

У разі незгоди із сумою грошового зобов'язання, визначеною в цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржено з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) або пені, у тому числі за порушення строку розрахунку у сфері зовнішньоекономічної діяльності, додається.

Керівник (заступник керівника)

______________________________________________
(найменування контролюючого органу)

_____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)


М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав

______________________________________________
(дата)****

_____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)


____________
** Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, які включаються до ЄДРПОУ;

реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичних осіб;

реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, які не включаються до ЄДРПОУ.

*** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

**** У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення.

(додаток 10 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 23.05.2016 р. N 498)

 

Форма "ПС"

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N ___________

_____________________________________________________________________________________
                                                (найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)
повідомляє ___________________________________________________________________________
                                          (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) - платника податків
_____________________________________________________________________________________
                                                   або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                      податковий номер платника податків** або серія та номер паспорта***
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                 (податкова адреса платника податків)
що на підставі акта перевірки ____________________________________________________________
                                                                                         (посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
та/або за даними інформаційних баз контролюючого органу (в тому числі Єдиного реєстру податкових накладних, Єдиного реєстру акцизних накладних) встановлено порушення _____________________________________________________________________________________
                                      (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, порушення якого встановлено)
та на підставі
підпункту 54.3.3 пункту 54.3 статті 54 і пункту(ів) ________ статті(ей) ______ Податкового кодексу України застосовано штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у сумі
_________________________________________________________________________________ грн
                                                           (сума штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) словами)
за платежем __________________________________________________   ______________________
                                                                                 (назва платежу)                                                                        (код платежу)

Код платежу

Сума штрафних (фінансових) санкцій (штрафу), грн

 

 


Сума штрафних (фінансових) санкцій (штрафу), що визначена у цьому податковому повідомленні-рішенні, підлягає сплаті протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (у разі проведення адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, що настають за днем узгодження), відповідно до _________________________________________________________________________
                                                           (вказати пункт та статтю законодавчого акта, яким установлено строк сплати)
на бюджетний рахунок одержувача __________________    __________________________________
                                                                                            (номер рахунка)                                    (найменування одержувача)
в установі банку ______________________________________________, МФО __________________,
                                "*;___________; _____________________________________________;;;".
                                               (код виду сплати)                                    (призначення платежу)

У разі несплати в установлений строк штрафних (фінансових) санкцій (штрафу), визначених у цьому податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на активи платника податків і таке грошове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Контролюючим органом буде вжито заходів з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством.

У разі несплати в установлений строк узгодженого грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, від першого робочого дня, що настає за останнім днем строку сплати такого грошового зобов'язання, розпочинається нарахування пені та застосовується штраф у розмірах, передбачених статтею 126 Податкового кодексу України.

У разі незгоди із сумою грошового зобов'язання, визначеною в цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржено з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) додається.

Керівник (заступник керівника)

______________________________________________
(найменування контролюючого органу)

_____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)


М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав

______________________________________________
(дата)****

_____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)


____________
** Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, які включаються до ЄДРПОУ;

реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичних осіб;

реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, які не включаються до ЄДРПОУ.

*** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

**** У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення.

(додаток 11 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 23.05.2016 р. N 498)

 

Форма "Д"

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N ___________

_____________________________________________________________________________________
                                                   (найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)
повідомляє ___________________________________________________________________________
                                                (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) - платника податків
_____________________________________________________________________________________
                                                       або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


податковий номер платника податків** або серія та номер паспорта***

_____________________________________________________________________________________,
                                                                              (податкова адреса податкового агента)
що згідно з підпунктом 54.3.5 пункту 54.3 статті 54 Податкового кодексу України та
_____________________________________________________________________________________,
              (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, відповідно до якого зроблено розрахунок або перерахунок
                                                                                     грошових зобов'язань)
на підставі акта перевірки ______________________________________________________________
                                                                                                  (посилання на акт перевірки (номер, дата складання))
встановлено порушення ________________________________________________________________,
                                                               (посилання на пункт та статтю законодавчого акта, порушення якого встановлено та
                                                                   відповідно до якого зроблено розрахунок або перерахунок грошових зобов'язань)
у зв'язку з чим ________________________________________________________________________
                                                (найменування податкового агента - юридичної особи (відокремленого підрозділу) або
                                                                                                            П. І. Б. фізичної особи)
визначено суму грошового зобов'язання з податків та зборів, у тому числі з податку на доходи фізичних осіб, пені
_____________________________________________________________________ грн ____________
                                                                (загальна сума словами)                                                                                           (код платежу)

Сума грошового зобов'язання, грн

Сума пені відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу України, грн

за податковим зобов'язанням

за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами)

 

 

 


Сума нарахованого грошового зобов'язання, пені підлягає сплаті протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем узгодження), відповідно до
_____________________________________________________________________________________
                                       (вказати пункт та статтю законодавчого акта, яким установлено строк сплати)
на бюджетний рахунок одержувача _____________        _____________________________________
                                                                                    (номер рахунку)                                       (найменування одержувача)
в установі банку ______________________________________________, МФО __________________,
            "*;____________; ________________________________________________________;;;".
                      (код виду сплати)                                                         (призначення платежу)

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на майно податкового агента - платника податків і таке грошове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Контролюючим органом буде вжито заходів з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством.

У разі несплати в установлений строк грошового зобов'язання, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, від першого робочого дня, наступного за останнім днем строку сплати такого грошового зобов'язання, розпочинається нарахування пені відповідно до підпункту 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу України та застосовується штраф у розмірах, передбачених статтею 126 Податкового кодексу України.

У разі незгоди із сумою грошового зобов'язання, пені, що визначені у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржено з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок податкового зобов'язання та/або штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), пені додається.

Керівник (заступник керівника)

____________________________________
(найменування контролюючого органу)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав

____________________________________
(дата)****

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


____________
** Код ЄДРПОУ - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, які включаються до ЄДРПОУ;

реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичних осіб;

реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, які не включаються до ЄДРПОУ.

*** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

**** У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення.

 

Форма "Н"

Податкове повідомлення-рішення

від "___" ____________ 20__ року N _______________

_____________________________________________________________________________________
                                                        (найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)
повідомляє ___________________________________________________________________________
                                                (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) - платника податків
_____________________________________________________________________________________
                                              або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


податковий номер платника податків** або серія та номер паспорта***

_____________________________________________________________________________________,
                                                                                (податкова адреса платника податків)
що згідно з підпунктом ______ пункту 54.3 статті 54 глави 4 розділу II Податкового кодексу України, на підставі акта перевірки _______________________________________________________________
                                                                                                                   (посилання на акт (номер, дата складання))
та/або за даними Єдиного реєстру податкових накладних (далі - ЄРПН) за звітний період ______________________________________ встановлено порушення граничних термінів реєстрації
                                              (місяць, рік)
податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних, визначених статтею 201, та згідно зі статтею 1201 Податкового кодексу України:

за затримку реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних на 15 і менше календарних днів на суму ПДВ
____________________________________________________________________ грн, _________ коп.
           (вказати суму в таких податкових накладних (розрахунках коригування), щодо якої застосовується штраф)
застосовано штраф в розмірі 10 % у сумі
____________________________________________________________________ грн, _________ коп.;
                                                                               (вказати суму штрафу словами)

за затримку реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних від 16 до 30 календарних днів на суму ПДВ
____________________________________________________________________ грн, _________ коп.
           (вказати суму в таких податкових накладних (розрахунках коригування), щодо якої застосовується штраф)
застосовано штраф в розмірі 20 % у сумі
____________________________________________________________________ грн, _________ коп.;
                                                                               (вказати суму штрафу словами)

за затримку реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних від 31 до 60 календарних днів на суму ПДВ
____________________________________________________________________ грн, _________ коп.
           (вказати суму в таких податкових накладних (розрахунках коригування), щодо якої застосовується штраф)
застосовано штраф в розмірі 30 % у сумі
____________________________________________________________________ грн, _________ коп.;
                                                                               (вказати суму штрафу словами)

за затримку реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних від 61 і більше календарних днів на суму ПДВ
____________________________________________________________________ грн, _________ коп.
           (вказати суму в таких податкових накладних (розрахунках коригування), щодо якої застосовується штраф)
застосовано штраф в розмірі 40 % у сумі
____________________________________________________________________ грн, _________ коп.;
                                                                               (вказати суму штрафу словами)

за відсутність реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування на суму ПДВ
____________________________________________________________________ грн, _________ коп.
           (вказати суму в таких податкових накладних (розрахунках коригування), щодо якої застосовується штраф)
застосовано штраф в розмірі 50 % у сумі
____________________________________________________________________ грн, _________ коп.
                                                                               (вказати суму штрафу словами)

Загальна сума штрафу становить ______________________ грн, ______ коп.

____________________________________________________________________ грн, _________ коп.
                                                                               (вказати суму штрафу словами)
за платежем: ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) (30 14010100) протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем узгодження), має бути сплачена на бюджетний рахунок одержувача
___________________________       _______________________________________________________
                        (номер рахунку)                                                                         (найменування одержувача)
в установі банку ________________________________________________, МФО ________________

            "*;____________; ________________________________________________________;;;".
                      (код виду сплати)                                                      (призначення платежу)

У разі несплати в установлений строк штрафу, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на активи платника податків і така сума штрафу буде визнана податковим боргом. Контролюючим органом буде вжито заходів з погашення податкового боргу в порядку, установленому законодавством.

У разі несплати в установлений строк штрафу, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, від першого робочого дня, наступного за останнім днем строку сплати такого штрафу, розпочинається нарахування пені та застосовується штраф у розмірах, передбачених статтею 126 Податкового кодексу України.

У разі незгоди із сумою штрафу, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржено з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН додається.

Керівник (заступник керівника)

____________________________________
(найменування контролюючого органу)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав

____________________________________
(дата)****

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


____________
** Код ЄДРПОУ - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, які включаються до ЄДРПОУ;

реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичних осіб;

реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, які не включаються до ЄДРПОУ.

*** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

**** У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення.

 

Форма "ПН"

Податкове повідомлення-рішення
від "___" ____________ 20__ року N ________________________

_____________________________________________________________________________________
                                                    (найменування контролюючого органу та його місцезнаходження)
повідомляє ___________________________________________________________________________
                                          (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) - платника податків
_____________________________________________________________________________________
                                                        або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                         податковий номер платника податків** або серія та номер паспорта***
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                  (податкова адреса платника податків)
що згідно з підпунктом ___
пункту 54.3 статті 54, пунктом 1201.4 статті 1201 Податкового кодексу України та ___________________________________________________________________________,
(посилання на пункт та статтю Податкового кодексу України, згідно з яким направлено податкове повідомлення-рішення)
на підставі акта ___________ та/або за даними Єдиного реєстру податкових накладних (далі - ЄРПН)
               (посилання на акт (номер, дата складання))
виявлено помилки при зазначенні обов'язкових реквізитів
податкових накладних, передбачених пунктом 201.1 статті 201 Податкового кодексу України, у зв'язку з чим зобов'язано виправити допущені у податкових накладних помилки у терміни, визначені пунктом 1201.4 статті 1201 Податкового кодексу України, та застосовано штраф на підставі пункту _________ статті 1201 Податкового кодексу України на загальну суму
_________________________________________________________________________________ грн
                                                                           (загальна сума штрафу словами)
за платежем _________________________________________________      _____________________
                                  (назва податку, збору, штрафної (фінансової) санкції (штрафу))                               (код платежу)

Сума нарахованого штрафу підлягає сплаті протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання цього податкового повідомлення-рішення (при проведенні адміністративного або судового оскарження - протягом десяти календарних днів, наступних за днем узгодження), відповідно до
_____________________________________________________________________________________
                                         (вказати пункт та статтю законодавчого акта, яким установлений строк сплати)
на бюджетний рахунок одержувача ________________     ___________________________________
                                                                                        (номер рахунка)                                (найменування одержувача)
в установі банку ______________________________________________, МФО _________________,
                                 "*;___________; ______________________________________________;;;".
                                                (код виду сплати)                                           (призначення платежу)

У разі невиправлення помилок, допущених у податкових накладних, у встановлений у цьому податковому повідомленні-рішенні строк від першого робочого дня, що настає за останнім днем строку для виправлення помилок, буде застосовано штраф у розмірах, передбачених статтею 1201 Податкового кодексу України.

У разі несплати в установлений строк штрафу, визначеного в цьому податковому повідомленні-рішенні, виникає право податкової застави на майно платника податків і таке грошове зобов'язання буде визнано податковим боргом. Контролюючим органом буде вжито заходів з погашення податкового боргу в порядку, встановленому законодавством.

У разі несплати в установлений строк штрафу, визначеного у цьому податковому повідомленні-рішенні, від першого робочого дня, що настає за останнім днем строку сплати такого штрафу, розпочинається нарахування пені відповідно до підпункту 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу України та застосовується штраф у розмірах, передбачених статтею 126 Податкового кодексу України.

У разі незгоди із податковим повідомленням-рішенням та сумою штрафу, визначеною у ньому, зазначене податкове повідомлення-рішення може бути оскаржено з дотриманням вимог статті 56 Податкового кодексу України в адміністративному або у судовому порядку.

Розрахунок штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та перелік податкових накладних, по яких виявлено порушення, додається.

Керівник (заступник керівника)

______________________________________________
(найменування контролюючого органу)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)


М. П.

Податкове повідомлення-рішення отримав

______________________________________________
(дата)****

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)


____________
** Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, які включаються до ЄДРПОУ;

реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичних осіб;

реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, які не включаються до ЄДРПОУ.

*** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

**** У разі надіслання податкового повідомлення-рішення листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена у поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення.

(Порядок доповнено новим додатком 14 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 23.05.2016 р. N 498
,
 у зв'язку з цим додатки 14, 15 вважати відповідно додатками 15, 16
)

 

Реєстр
податкових повідомлень-рішень, надісланих (вручених) платникам податків - юридичним особам

Номер податкового повідомлення-рішення

Дата складання податкового повідомлення-
рішення

Форма податкового повідомлення-
рішення

Код структурного підрозділу, що склав податкове повідомлення-
рішення

Дата отримання податкового повідомлення-
рішення платником податків або дата відмітки про невручення

Найменування платника податку

Податковий номер

Назва платежу

Код платежу

Сума нарахування (зменшення) грошового зобов'язання, та/або зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, грн

усього

у тому числі

податкове зобов'язання

штрафні (фінансові) санкції
(штрафи, пеня)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Реєстр
податкових повідомлень-рішень, надісланих (вручених) платникам податків - фізичним особам

Номер податкового повідомлення-рішення

Дата складання податкового повідомлення-
рішення

Форма податкового повідомлення-
рішення

Код структурного підрозділу, що склав податкове повідомлення-
рішення

Дата отримання податкового повідомлення-
рішення платником податків або дата відмітки про невручення

Прізвище, ім'я, по батькові платника податку

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*

Назва платежу

Код платежу

Сума нарахування (зменшення) грошового зобов'язання, та/або зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, грн

усього

у тому числі

податкове зобов'язання

штрафні (фінансові) санкції
(штрафи, пеня)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті.

____________

Опрос