Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Украины относительно внешнего независимого оценивания

Министерство образования и науки Украины (2)
Приказ от 29.12.2015 № 1377
редакция действует с 17.02.2017

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.12.2015

м. Київ

N 1377

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 січня 2016 р. за N 100/28230

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо зовнішнього незалежного оцінювання

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства освіти і науки України
 від 10 січня 2017 року N 25

Відповідно до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року N 533), з метою приведення деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо зовнішнього незалежного оцінювання у відповідність до вимог чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказів Міністерства освіти і науки України зміни, що додаються.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Совсун І. Р.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

С. Квіт

 

ЗМІНИ,
що вносяться до наказів Міністерства освіти і науки України

1. Пункт 1 втратив чинність

2. Пункт 2 втратив чинність

3. Пункт 3 втратив чинність

4. У Положенні про регламентну комісію при регіональному центрі оцінювання якості освіти, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2014 року N 1526, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 березня 2015 року за N 271/26716:

1) у пункті 4:

у підпункті 1 після слів "на розгляд регламентної комісії" доповнити словами "з питань, що належать до її компетенції", слова "у межах питань, зазначених у цьому пункті" виключити;

у підпункті 2:

після слова "дотримання" доповнити словами "норм і";

слова "організаційно-структурних одиниць (об'єктів)" замінити словом "пунктів";

слова "штатних або нестандартних (позаштатних) ситуацій" замінити словами "інших питань";

у підпункті 4:

слова "розгляд і" виключити;

слово "специфічних" замінити словом "спеціальних";

у підпункті 6:

слова "розгляд і" виключити;

після слів "з певного" доповнити словом "навчального";

у підпункті 7:

після слів "розгляд документів" доповнити словами ", складених у";

слово "пунктів" замінити словом "пунктах";

слово "процедур" замінити словом "процедури";

у підпункті 8 слова "окремих осіб" виключити;

2) у пункті 6 слова "закладів охорони здоров'я та інші особи (за згодою)" замінити словами "а також фахівці, делеговані Міністерством охорони здоров'я України, структурними підрозділами з питань охорони здоров'я місцевих органів виконавчої влади, інші особи (за згодою)";

3) у пункті 9:

слова ", що зберігаються протягом п'яти років після завершення встановленого строку розгляду апеляційних заяв," виключити;

підпункт 1 після слів "засідань комісії" доповнити словами ", що зберігаються протягом п'яти років";

підпункт 2 після слів "апеляційні заяви" та підпункт 3 після слів "регламентної комісії" доповнити словами ", що зберігаються протягом одного року".

5. У Положенні про апеляційну комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2014 року N 1526, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 березня 2015 року за N 272/26717:

1) у пункті 5:

слова "осіб, які проходили зовнішнє оцінювання," замінити словами "учасників зовнішнього оцінювання";

після слів "щодо об'єктивності оцінювання" доповнити словом "їх";

слова "рішень регламентних комісій регіональних центрів" замінити словами "рішень регламентних комісій при регіональних центрах";

2) у підпунктах 3 та 4 пункту 6 слова "із розгорнутою відповіддю" замінити словами "відкритої форми";

3) у пункті 15 слова та цифри "статті 45 Закону України "Про вищу освіту" замінити словами та цифрами "Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року N 222".

6. У Порядку використання приміщень навчальних закладів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2015 року N 85, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2015 року за N 175/26620:

1) у пункті 1:

слова "департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій" замінити словами "органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, структурних підрозділів з питань освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - обласні органи управління освітою)";

після слів "під час створення" доповнити словами "пунктів реєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання,";

після слів "пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання" доповнити словами ", пунктів перевірки (далі - тимчасові пункти)";

слова "(далі - пункт зовнішнього оцінювання)" виключити;

після слів "для проведення зовнішнього незалежного оцінювання" доповнити словами "(далі - зовнішнє оцінювання)";

2) після пункту 1 доповнити новими пунктами 2 - 8 такого змісту:

"2. Використання приміщень навчальних закладів, необхідних для роботи тимчасових пунктів, здійснюється на безоплатній основі.

3. Будівлі, споруди та приміщення, у яких створюються тимчасові пункти, повинні відповідати вимогам щодо доступності згідно з державними будівельними нормами та стандартами.

4. Пункт реєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання (далі - пункти реєстрації) - тимчасовий пункт у системі зовнішнього оцінювання, що розміщується в окремій(их) кімнаті(ах) навчального закладу або установи системи освіти на час проведення реєстрації осіб для участі в зовнішньому оцінюванні.

5. Назва пункту реєстрації повинна збігатися з найменуванням навчального закладу або установи системи освіти, в якій його створено.

6. У приміщенні, в якому розміщується пункт реєстрації, повинні бути:

робоче(і) місце(я) відповідального(их) за пункт реєстрації, облаштоване(і) персональним(и) комп'ютером(ами), під'єднаним(и) до мережі Інтернет, та принтером;

робочі місця для осіб, яким надаватимуться консультації та технічна допомога;

телефонний зв'язок.

На вході до навчального закладу, в якому розміщується пункт реєстрації, має бути пандус.

7. Рішення про утворення пунктів реєстрації приймається не пізніше ніж за тиждень до початку реєстрації учасників зовнішнього оцінювання регіональними центрами відповідно до пропозицій навчальних закладів, установ системи освіти щодо функціонування на їх базі таких пунктів.

8. У межах територій Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (далі - регіони) створюються один або декілька пунктів реєстрації.".

У зв'язку з цим пункти 2 - 16 вважати відповідно пунктами 12 - 23;

пункт 11 виключити.

У зв'язку з цим пункти 12 - 23 вважати відповідно пунктами 11 - 22;

пункт 12 виключити.

У зв'язку з цим пункти 13 - 22 вважати відповідно пунктами 12 - 21;

3) у пункті 9:

слова "Пункт зовнішнього оцінювання" замінити словами "Пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі - пункт зовнішнього оцінювання)";

слова "організаційно-структурна одиниця" замінити словами "тимчасовий пункт";

слова "(далі - зовнішнє оцінювання)" виключити;

4) абзац другий пункту 11 після слів "зазначається номер" доповнити словами "(або назва)";

5) у пункті 16:

слова "департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій" замінити словами "обласних органів управління освітою";

після слів "управління освітою" доповнити словами ", вищих навчальних закладів";

6) у пунктах 17 та 21 слова "департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій" у всіх відмінках замінити словами "обласні органи управління освітою" у відповідних відмінках;

7) у пунктах 19 та 20 цифри "13" замінити цифрами "18";

8) у другому абзаці пункту 20 слова "виконання покарань" замінити словами "пенітенціарної системи";

9) підпункт 13 пункту 21 після слова "вестибюля" доповнити новим абзацом такого змісту:

"столів, придатних для письма на інвалідному візку;";

10) доповнити порядок новими пунктами 22 - 24 такого змісту:

"22. Пункт перевірки - це тимчасовий пункт в системі зовнішнього оцінювання, що розміщується в окремій будівлі або її частині, ізольованій на строк проведення перевірки сертифікаційних робіт, який встановлюється регіональним центром.

23. Пункти перевірки повинні мати:

робоче місце для відповідального за пункт перевірки в окремій кімнаті, облаштованій спеціальними засобами захисту, що унеможливлює несанкціонований доступ сторонніх осіб, де встановлено телефонний зв'язок та є місце для зберігання контейнерів із сертифікаційними роботами;

аудиторії (по 15 робочих місць у кожній), кількість яких має відповідати кількості груп екзаменаторів.

24. Рішення про утворення пунктів перевірки приймається до початку проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета регіональними центрами за поданням обласних органів управління освітою.

Подання обласних органів управління освітою щодо створення пунктів перевірки в населених пунктах, визначених регіональним центром, повинно відповідати кількісним показникам, зазначеним у замовленні регіонального центру.".

 

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти

Ю. Г. Кононенко

Опрос