Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке исчисления и уплаты страхователями и застрахованными лицами взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Украины

Пенсионный фонд
Постановление от 25.12.2015 № 27-1
действует с 16.02.2016

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

25.12.2015

м. Київ

N 27-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 січня 2016 р. за N 93/28223

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

Відповідно до пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року N 280, правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 року N 21-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 січня 2004 року за N 64/8663, що додаються.

2. Департаменту платежів до пенсійної системи та захисту прав застрахованих осіб (Андрійчук Т. М.) та юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова правління

О. Б. Зарудний

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Д. Олійник

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

С. М. Кондрюк

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Міністр соціальної
політики України

П. Розенко

 

Зміни
до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

1. В абзаці третьому пункту 1.3 глави 1 слова "в районах, містах і районах у містах" замінити словами "в районах, містах і районах у містах, а також у містах і районах".

2. У главі 6:

1) у пункті 6.1:

в абзаці першому слово "частини" замінити словом "пункту";

в абзаці другому слова "крім тих, які є платниками фіксованого сільськогосподарського податку" замінити словами та цифрами "крім платників, віднесених до четвертої групи платників єдиного податку, що визначені у підпункті 4 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України";

2) у пункті 6.2:

в абзаці третьому цифри "25" замінити цифрами "30";

після абзацу одинадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:

"Витрати на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах водолазам 1 - 3 груп спеціалізації робіт та іншим працівникам, зайнятим на роботах під водою, у тому числі в умовах підвищеного атмосферного тиску, віднесеним до Списку N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 16 січня 2003 року N 36, покриваються підприємствами пропорційно годинам спусків під воду, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах, на кожному підприємстві.

Частка відшкодування підприємством витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах особам, яким відповідно до законодавства стаж, що дає право на призначення цих пенсій, зараховується у кратному розмірі, розраховується з урахуванням кратності стажу.".

У зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом чотирнадцятим;

3) у пункті 6.4 слова та цифри "протягом 10 днів" замінити словами "протягом місяця";

4) у пункті 6.5 слова та цифри "протягом 10 днів" замінити словами "протягом місяця";

5) абзац другий пункту 6.7 викласти в такій редакції:

"У разі зміни розміру пенсії або настання обставин, які впливають на суму відшкодування (смерть пенсіонера, зміна місця проживання тощо), органи Пенсійного фонду повідомляють про це підприємства у розрахунку, який направляється підприємству в місячний строк з дня прийняття рішення про зміну розміру пенсії або про припинення виплати пенсії.";

6) абзац другий пункту 6.8 викласти в такій редакції:

"У разі ліквідації підприємства без правонаступників або визнання банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" розрахунки для відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, органу Пенсійного фонду України за місцезнаходженням такого підприємства та безпосередньо підприємству не направляються.".

3. Додатки 6 та 7 до Інструкції викласти в такій редакції:

 

___________________________________________
(найменування органу Пенсійного фонду України,
___________________________________________
___________________________________________
місцезнаходження)

 

від "___" ____________ 20__ р. N __________

Кому надсилається

_________________________
      (найменування підприємства)

____________________
(ЄДРПОУ)

_____________________________
(місцезнаходження)

РОЗРАХУНОК
фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пункту 2 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", в частині пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення",
з ____________ 20__ року

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові особи, якій призна-
чена пенсія на пільгових умовах

Дата, з якої призна-
чено пенсію

Дата досяг-
нення особою пенсій-
ного віку
1

Стаж, необхід-
ний для призна-
чення пенсії на пільгових умовах (років, місяців)

Стаж роботи на цьому підпри-
ємстві, що враховано при обчисленні плати (років, місяців)

Загальний місячний розмір пенсії, грн

Підлягає відшкодуванню щомісяця, грн

Частка плати цього підприєм-
ства, %
(гр. 6 х 100 / гр. 5)

Фактичні витрати на виплату та доставку пенсій за попередній рік, грн

Сума плати цього підприєм-
ства Пенсійному фонду України за попередній рік
2

Сума фактичних витрат на виплату та доставку пенсій за період з дати призна-
чення (пере-
рахунку) пенсії до дати форму-
вання роз-
рахунку
3

Місяч-
ний розмір фактич-
них витрат на виплату та доставку пенсій
((гр. 10 + гр. 11) х гр. 12
4)

усього

у тому числі

фактич-
них витрат на випла-
ту пенсій
(гр. 10 = гр. 8)

фактич-
них витрат на доставку пенсій (% від гр. 10)

розмір пенсії

надбавки, доплати, підви-
щення з інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Згідно зі статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

2 Зазначена сума передбачена для звірки із сумою, сплаченою страхувальником за попередній рік (недоплачена сума за попередній рік сплачується одночасно зі сплатою фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за перший календарний місяць з дати отримання розрахунку).

3 Зазначена сума сплачується одночасно зі сплатою фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за перший календарний місяць з дати отримання розрахунку.

4 Зазначена сума сплачується щомісяця до 25 числа.

М. П.

Керівник (заступник керівника)
______________________________ ___________ _______________________
       (найменування органу Пенсійного                   (підпис)                    (прізвище, ініціали)
                       фонду України)

Виконавець _______________________________
                                (прізвище, ініціали, контактний телефон)

 

___________________________________________
(найменування органу Пенсійного фонду України,
___________________________________________
___________________________________________
місцезнаходження)

 

від "___" ____________ 20__ р. N __________

Кому надсилається

_________________________
    (найменування підприємства)

____________________
(ЄДРПОУ)

_____________________________
(місцезнаходження)

РОЗРАХУНОК
фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пункту 2 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", в частині пенсій, призначених відповідно до пункту "а" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (крім працівників, безпосередньо зайнятих повний робочий день на підземних роботах з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників),
з ____________ 20__ року

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові особи, якій призна-
чена пенсія на пільгових умовах

Дата, з якої призна-
чено пенсію

Дата досяг-
нення особою пенсій-
ного віку
1

Стаж, необхід-
ний для призна-
чення пенсії на пільгових умовах (років, місяців)

Стаж роботи на цьому підпри-
ємстві, що врахо-
вано при обчис-
ленні плати (років, місяців)

Загальний місячний розмір пенсії, грн

Підлягає відшкодуванню щомісяця, грн

Фактичні витрати на виплату та доставку пенсій за попе-
редній рік, грн

Розмір плати відповідно до Закону України "Про загально-
обов'язкове державне пенсійне страху-
вання"
,
%

Загальна сума плати за попе-
редній рік, грн

Частка плати цього підпри-
ємства, %
(гр. 6 х 100 / гр. 5)

Сума плати цього підпри-
ємства Пенсій-
ному фонду України за попередній рік
2

Сума фактич-
них витрат на виплату та доставку пенсій за період з дати призна-
чення (перера-
хунку) пенсії до дати форму-
вання розрахун-
ку
3

Місячний розмір фактич-
них витрат на виплату та доставку пенсій
((гр. 10 + гр. 11) х гр. 15
4)

усього

у тому числі

фактич-
них витрат на виплату пенсій
(гр. 10 = гр. 8)

фактич-
них витрат на доставку пенсій
(% від гр. 10)

розмір пенсії

надбав-
ки, доплати, підви-
щення з інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Згідно зі статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

2 Зазначена сума передбачена для звірки із сумою, сплаченою страхувальником за попередній рік (недоплачена сума за попередній рік сплачується одночасно зі сплатою фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за перший календарний місяць з дати отримання розрахунку).

3 Зазначена сума сплачується одночасно зі сплатою фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за перший календарний місяць з дати отримання розрахунку.

4 Зазначена сума сплачується щомісяця до 25 числа.

М. П.

Керівник (заступник керівника)
______________________________ ___________ _______________________
   (найменування органу Пенсійного                     (підпис)                   (прізвище, ініціали)
                 фонду України)

Виконавець _______________________________".
                                 (прізвище, ініціали, контактний телефон)

 

Директор департаменту
платежів до пенсійної системи та
захисту прав застрахованих осіб

Т. М. Андрійчук

Опрос