Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления информации относительно отслеживания (мониторинга) финансовых операций

Минфин
Порядок, Приказ от 23.12.2015 № 1168
действует с 05.02.2016

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.12.2015

м. Київ

N 1168

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 січня 2016 р. за N 80/28210

Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій

З метою забезпечення реалізації вимог пункту 11 частини другої статті 6, пункту 10 частини другої статті 18 та частини третьої статті 23 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та з метою удосконалення процедури надання суб'єктом первинного фінансового моніторингу на запит Державної служби фінансового моніторингу України інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 02 квітня 2012 року N 423 "Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2012 року за N 601/20914.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) спільно з Департаментом фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України (Хилюк В. П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В. П.

 

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

А. Абромавичус

Міністр інфраструктури України

А. Пивоварський

Перший заступник Голови
Національного банку України

О. В. Писарук

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Черкаський

Голова Нацкомфінпослуг

І. Пашко

Голова НКЦПФР

Т. З. Хромаєв

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
інформації України

В. П. Звєрєв

Голова Державної регуляторної
служби України

К. М. Ляпіна

 

Порядок
надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру надання суб'єктом первинного фінансового моніторингу (далі - суб'єкт) на запит Державної служби фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу, а також форму, зміст та спосіб відправлення запиту про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій та отримання інформації на такий запит.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

запит про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (крім фінансових операцій, пов'язаних із виплатою заробітної плати, сплатою загальнодержавних та місцевих податків і зборів) - документальне звернення Держфінмоніторингу, яке направляється до суб'єкта з метою отримання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (далі - Запит);

здійснені фінансові операції (крім фінансових операцій, пов'язаних із виплатою заробітної плати, сплатою загальнодержавних та місцевих податків і зборів) - фінансові операції (спроба проведення фінансових операцій), проведені за період, що передує даті отримання суб'єктом Запиту;

інформація щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (крім фінансових операцій, пов'язаних із виплатою заробітної плати, сплатою загальнодержавних та місцевих податків і зборів) - виявлена суб'єктом інформація про фінансові операції клієнта за Запитом;

об'єктивні причини - обставини, що не дають можливості суб'єктам забезпечити дотримання строків, встановлених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон) для подання інформації на запит Держфінмоніторингу, а саме: значний обсяг інформації, що запитується, необхідність копіювання або сканування значної кількості документів, одержання даних з архівів, подання інформації в паперовій формі тощо;

ознаки, за якими здійснюється відстеження (моніторинг) фінансових операцій, - ознаки, які визначають спільні риси фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та пов'язані з коштами, майном, майновими та немайновими правами, відстеження яких повинен здійснити суб'єкт;

фінансові операції, які будуть здійснені (крім фінансових операцій, пов'язаних із виплатою заробітної плати, сплатою загальнодержавних та місцевих податків та зборів), - фінансові операції (спроба проведення фінансових операцій), проведені за період, зазначений у Запиті, що не може перевищувати тридцять календарних днів після дати отримання суб'єктом Запиту.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.

II. Відстеження (моніторинг) фінансових операцій

1. Держфінмоніторинг направляє суб'єкту Запит у разі, якщо об'єктом фінансового моніторингу є:

фінансова операція або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

фінансова(і) операція(ї) або клієнт, пов'язані із вчиненням суспільно небезпечного діяння, визначеного Кримінальним кодексом України як злочин, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

інформація про дії з активами, пов'язаними з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять, за умови наявності ризиків використання таких активів з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також будь-яка інформація про такі дії чи події, активи та їх учасників, у тому числі зазначена у запиті уповноваженого органу іноземної держави, відповідно до частини третьої статті 23 Закону.

2. У Запиті вказується клієнт, фінансові операції якого підлягають відстеженню (моніторингу), період, за який повинна бути надана інформація, та може бути зазначена ознака, за якою суб'єкту необхідно надати інформацію про фінансові операції.

3. Суб'єкт повідомляє Держфінмоніторинг про фінансові операції (крім фінансових операцій, пов'язаних із виплатою заробітної плати, сплатою загальнодержавних та місцевих податків і зборів), які будуть здійснені впродовж періоду, зазначеного у Запиті, не пізніше наступного робочого дня після проведення кожної фінансової операції, крім фінансових операцій, про які він відповідно до Закону та в строки, встановлені Законом, зобов'язаний повідомляти.

4. У разі направлення Запиту про надання інформації про здійснені фінансові операції за період, що не перевищує ста вісімдесяти календарних днів, Держфінмоніторинг вказує ознаки, за якими суб'єкту необхідно надати інформацію про фінансові операції.

5. У разі направлення Запиту про надання інформації про здійснені фінансові операції за період, який перевищує сто вісімдесят календарних днів, Держфінмоніторинг вказує ознаки, за якими здійснюється відстеження (моніторинг) фінансових операцій.

6. Суб'єкт протягом десяти робочих днів з дати отримання Запиту повідомляє Держфінмоніторинг про здійснені фінансові операції (крім фінансових операцій, пов'язаних із виплатою заробітної плати, сплатою загальнодержавних та місцевих податків і зборів), про які раніше не було повідомлено.

7. У разі відсутності інформації про фінансові операції за період, визначений у Запиті, суб'єкт направляє до Держфінмоніторингу довідку про відсутність таких фінансових операцій з посиланням на дату та номер Запиту. Зазначена довідка про відсутність таких фінансових операцій з посиланням на дату та номер Запиту про надання інформації про фінансові операції, які будуть здійснені, надсилається у строк, який не перевищує п'яти робочих днів з дня закінчення визначеного у Запиті періоду.

Довідка на Запит про надання інформації про здійснені фінансові операції надсилається у строк, який не перевищує п'яти робочих днів з дня отримання суб'єктом Запиту.

III. Вимоги до форми, змісту та способу направлення Запиту та інформації на такий Запит

1. Інформація щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій подається до Держфінмоніторингу у вигляді повідомлень.

2. Запит направляється Держфінмоніторингом суб'єкту у такий спосіб:

суб'єкту - банку (філії іноземного банку) - в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України (далі - ЕП НБУ) чи у вигляді листа, викладеного у письмовій формі на офіційному бланку Держфінмоніторингу за підписом Голови Держфінмоніторингу чи його заступника або директора Департаменту фінансових розслідувань, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, який надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення або за допомогою кур'єрського чи фельд'єгерського зв'язку. Часом та датою отримання суб'єктом - банком (філією іноземного банку) Запиту є час та дата отримання файла на вузлі ЕП НБУ або час та дата, які зазначені на повідомленні про вручення, чи відмітка банку (філії іноземного банку) про час та дату отримання запиту Держфінмоніторингу;

суб'єкту - небанківській фінансовій установі - в електронному вигляді захищеними засобами електронної пошти (за умови наявності електронного обміну інформацією з Держфінмоніторингом) чи у вигляді листа, викладеного на офіційному бланку Держфінмоніторингу та підписаного Головою Держфінмоніторингу чи його заступником або директором Департаменту фінансових розслідувань, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, який надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи кур'єрським або фельд'єгерським зв'язком. Часом та датою отримання суб'єктом - небанківською фінансовою установою запиту є час та дата отримання файла на вузлі електронної пошти суб'єкта чи час та дата, які зазначені на повідомленні про вручення, або відмітка небанківської фінансової установи про час та дату отримання запиту Держфінмоніторингу.

Якщо Запит надійшов до суб'єкта після закінчення робочого дня, то днем надходження запиту до суб'єкта вважається наступний робочий день суб'єкта.

3. Відповідь на Запит або довідка про відсутність фінансових операцій за період, визначений у Запиті (далі - Довідка), направляється до Держфінмоніторингу у такий спосіб:

суб'єктом - банком (філією іноземного банку) - в електронному вигляді засобами ЕП НБУ чи у вигляді листа, який підписується керівником суб'єкта чи відповідальною особою та надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення або за допомогою кур'єрського чи фельд'єгерського зв'язку. Часом та датою отримання Держфінмоніторингом відповіді/Довідки на Запит є час та дата отримання файла на вузлі ЕП НБУ або час та дата, які зазначені на повідомленні про вручення, чи відмітка Держфінмоніторингу про час та дату отримання відповіді;

суб'єктом - небанківською фінансовою установою - в електронному вигляді захищеними засобами електронної пошти (за умови наявності електронного обміну інформацією з суб'єктом) чи у вигляді листа, який підписується керівником суб'єкта або відповідальною особою, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або кур'єрським чи фельд'єгерським зв'язком. Час та дата отримання Держфінмоніторингом відповіді/Довідки на Запит визначаються на підставі технологічних протоколів роботи електронної пошти Держфінмоніторингу, або часу та дати, які зазначені на повідомленні про вручення, чи відмітки Держфінмоніторингу про час та дату отримання відповіді.

IV. Порядок подачі суб'єктом до Держфінмоніторингу заяв про збільшення строку подання запитуваної інформації

1. У разі якщо суб'єкт не має можливості забезпечити з об'єктивних причин дотримання строків, встановлених пунктами 3 та 6 розділу II цього Порядку, він подає до Держфінмоніторингу заяву про збільшення строку подання запитуваної інформації (далі - заява) (крім інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, яка може бути пов'язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій)).

2. Заява подається до Держфінмоніторингу не пізніше 14 години другого робочого дня з дня надходження запиту.

3. Заява подається суб'єктами до Держфінмоніторингу у такий спосіб:

1) суб'єктами - банками (філіями іноземних банків) - в електронному вигляді засобами ЕП НБУ на електронну адресу Держфінмоніторингу sdfm@u0qm, а у разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подачі до Держфінмоніторингу заяви в електронному вигляді засобами ЕП НБУ, - рекомендованим листом з повідомленням про вручення або за допомогою кур'єрського чи фельд'єгерського зв'язку.

Датою та часом отримання Держфінмоніторингом заяви є дата та час надходження заяви на вузол системи ЕП НБУ Держфінмоніторингу, а у разі направлення заяви рекомендованим листом з повідомленням про вручення або за допомогою кур'єрського чи фельд'єгерського зв'язку - відмітка Держфінмоніторингу про час та дату отримання заяви від банку (філії іноземного банку);

2) суб'єктами - небанківськими фінансовими установами:

засобами факсимільного зв'язку за номером, вказаним у запиті, з подальшим направленням до Держфінмоніторингу оригіналу заяви рекомендованим листом з повідомленням про його вручення. Датою та часом отримання Держфінмоніторингом заяви вважаються дата та час, які вказуються у звіті про відправлення факсу;

захищеними засобами електронної пошти (за умови наявності електронного обміну інформацією з Держфінмоніторингом) з подальшим направленням до Держфінмоніторингу оригіналу заяви рекомендованим листом з повідомленням про його вручення. Дата та час отримання Держфінмоніторингом заяви від небанківської фінансової установи визначаються на підставі технологічних протоколів роботи електронної пошти Держфінмоніторингу;

засобами електронної пошти на адресу zayava@sdfm.gov.ua з подальшим направленням до Держфінмоніторингу оригіналу заяви рекомендованим листом з повідомленням про його вручення. Дата та час отримання Держфінмоніторингом заяви від небанківської фінансової установи визначаються на підставі технологічних протоколів роботи електронної пошти Держфінмоніторингу;

у разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подачі до Держфінмоніторингу заяви засобами факсимільного зв'язку або засобами електронної пошти, - рекомендованим листом з повідомленням про вручення або за допомогою кур'єрського чи фельд'єгерського зв'язку. Датою та часом отримання заяви від суб'єкта - небанківської фінансової установи вважається відмітка Держфінмоніторингу про час та дату її отримання.

4. У заяві надається така інформація:

1) реквізити суб'єкта - повне найменування; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків) або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії; обліковий ідентифікатор суб'єкта; номер телефону/факсу для зворотного зв'язку;

2) дата, номер Запиту (реєстрації у Держфінмоніторингу);

3) кількість фінансових операцій, інформацію про які необхідно подати суб'єкту до Держфінмоніторингу у вигляді повідомлень у зв'язку з виконанням Запиту;

4) дата, час отримання Запиту;

5) відомості про об'єктивні причини необхідності продовження строків подачі інформації на Запит (кількість фінансових операцій, щодо яких необхідно надати відповідь, об'єм інформації, що потребує сканування, тощо);

6) строки, необхідні для підготовки інформації на Запит;

7) посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписує заяву.

Якщо дата Запиту не збігається з датою його отримання, суб'єкт може надати додаткову інформацію щодо підтвердження дати отримання Запиту (за наявності).

У заяві може міститись інформація щодо декількох Запитів.

Зразок заяви про збільшення строків подання запитуваної інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій наведено в додатку 2 до цього Порядку.

5. У разі недотримання суб'єктом вимог, встановлених пунктом 4 цього розділу, Держфінмоніторинг залишає заяву без розгляду по суті та невідкладно повідомляє про це суб'єкта:

банк (філію іноземного банку) - в електронному вигляді засобами ЕП НБУ шляхом направлення суб'єкту відповідного повідомлення;

небанківську фінансову установу - засобами факсимільного зв'язку або захищеними засобами електронної пошти (за умови наявності електронного обміну інформацією з суб'єктом) або засобами електронної пошти шляхом направлення до суб'єкта відповідного повідомлення з подальшим направленням оригіналу повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Після отримання суб'єктом від Держфінмоніторингу такого повідомлення він має право повторно направити до Держфінмоніторингу заяву з дотриманням строків, передбачених пунктом 2 цього розділу.

V. Порядок розгляду Держфінмоніторингом заяв про збільшення строку подання запитуваної інформації

1. Розгляд заяв та прийняття рішень за результатами розгляду цих заяв Держфінмоніторингом здійснюється до закінчення другого робочого дня з дня одержання Запиту суб'єктом.

До розгляду приймаються заяви, які надійшли не пізніше 14 години другого робочого дня з дня надходження до суб'єкта запиту.

Держфінмоніторинг залишає без розгляду заяву, якщо Запит до суб'єкта, на підставі якого надійшла заява, був направлений стосовно інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, яка може бути пов'язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій).

2. Погодження збільшення строків, необхідних суб'єкту для подання інформації на Запит, здійснюється Держфінмоніторингом за результатами розгляду зазначених у заяві суб'єкта об'єктивних причин терміновості отримання такої інформації для забезпечення якісного та своєчасного виконання завдань та функцій, покладених на Держфінмоніторинг.

3. За результатами розгляду заяв Держфінмоніторинг приймає рішення, яке вноситься до Реєстру розгляду заяв про збільшення строків подання Держфінмоніторингу запитуваної інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (далі - Реєстр), який ведеться за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку, та направляє до суб'єкта витяг з Реєстру, в якому зазначаються результати прийнятого Держфінмоніторингом рішення щодо погодження строків подання запитуваної інформації.

4. Витяги з Реєстру направляються до суб'єктів у такий спосіб:

1) суб'єктам - банкам (філіям іноземних банків) - в електронному вигляді засобами ЕП НБУ на адресу вузла ЕП НБУ, встановленого в банку (філії іноземного банку), чи рекомендованим листом з повідомленням про вручення або за допомогою кур'єрського чи фельд'єгерського зв'язку.

Датою та часом отримання банком (філією іноземного банку) витягу з Реєстру є дата та час надходження витягу з Реєстру на вузол ЕП НБУ, встановлений у банку (філії іноземного банку), а у разі направлення Держфінмоніторингом витягу з Реєстру рекомендованим листом з повідомленням про вручення або за допомогою кур'єрського чи фельд'єгерського зв'язку - відмітка банку (філії іноземного банку) про час та дату отримання від Держфінмоніторингу витягу з Реєстру;

2) суб'єктам - небанківським фінансовим установам:

засобами факсимільного зв'язку за номером, вказаним у заяві, з подальшим направленням витягу з Реєстру рекомендованим листом з повідомленням про його вручення. Датою та часом отримання витягу з Реєстру є дата та час, які вказуються у звіті про відправлення факсу; або

захищеними засобами електронної пошти (за умови наявності електронного обміну інформацією з Держфінмоніторингом) з подальшим направленням витягу з Реєстру рекомендованим листом з повідомленням про його вручення. Дата та час відправлення Держфінмоніторингом витягу з Реєстру визначаються на підставі технологічних протоколів роботи електронної пошти Держфінмоніторингу;

засобами електронної пошти з подальшим направленням витягу з Реєстру рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Дата та час відправлення Держфінмоніторингом витягу з Реєстру визначаються на підставі технологічних протоколів роботи електронної пошти Держфінмоніторингу;

у разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості направлення суб'єкту - небанківській фінансовій установі витягу з Реєстру засобами факсимільного зв'язку або засобами електронної пошти, - рекомендованим листом з повідомленням про вручення або за допомогою кур'єрського чи фельд'єгерського зв'язку.

Датою та часом отримання суб'єктом - небанківською фінансовою установою витягу з Реєстру від Держфінмоніторингу, направленого рекомендованим листом з повідомленням про вручення засобами кур'єрського або фельд'єгерського зв'язку, вважається відмітка про час та дату отримання суб'єктом - небанківською фінансовою установою витягу з Реєстру.

Витяг з Реєстру направляється до суб'єкта в день прийняття рішення, але не пізніше другого робочого дня з дня одержання запиту суб'єктом.

У разі необхідності за наявності письмового звернення суб'єкта Держфінмоніторинг надсилає суб'єкту завірений витяг з Реєстру.

5. Склад реквізитів, структура та опис файлів електронного обміну з суб'єктами визначаються Міністерством фінансів України за погодженням із Держфінмоніторингом та суб'єктами державного фінансового моніторингу, які здійснюють регулювання і нагляд за суб'єктами відповідно до вимог частини першої статті 14 Закону.

 

Заступник директора Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

Запит
про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта

Відповідно до вимог пункту 11 частини другої статті 6, пункту 10 частини другої статті 18 та частини третьої статті 23 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" Держфінмоніторинг просить забезпечити відстеження (моніторинг) фінансових операцій клієнта ___________________________ за період ___________________________ (окрім фінансових операцій, пов'язаних із виплатою заробітної плати, сплатою загальнодержавних та місцевих податків і зборів).

_________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

ЗРАЗОК

ЗАЯВА
про збільшення строків подання запитуваної інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій

____________
(дата)

 

____________
(номер)

Відомості щодо суб'єкта первинного фінансового моніторингу (заявника):

_____________________________________________________________________________________
заявник (повне найменування; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -
підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з
Державним реєстром фізичних осіб - платників податків) або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина
України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків України в електронному безконтактному носії; обліковий ідентифікатор)
_____________________________________________________________________________________
(телефон/факс суб'єкта первинного фінансового моніторингу для зворотного зв'язку)

Відомості щодо запиту(ів):

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(дата та номер запиту (реєстрації у Держфінмоніторингу), кількість операцій, інформацію про які суб'єкт має надати
Держфінмоніторингу у вигляді повідомлень, дата, час отримання запиту, прізвище посадової особи
Держфінмоніторингу, що визначена в запиті)

Загальна кількість операцій, інформацію про які суб'єкт має надати Держфінмоніторингу у вигляді повідомлень, на виконання запитів _____________________________________________
                                                                                                                      (заповнюється у разі, якщо запитів декілька)

За наявності інформація щодо підтвердження дати отримання запиту(ів)

_____________________________________________________________________________________
(заповнюється у разі, якщо дата запиту не збігається з датою його отримання)

Інформація щодо продовження строків:

неможливо забезпечити дотримання строків, установлених пунктами 3 та 6 розділу II Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, з таких об'єктивних причин:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(об'єктивні причини необхідності перенесення строків подання інформації)

Для виконання запиту заявнику необхідно ______________________________________________
                                                                            (кількість додаткових робочих днів, що необхідні для виконання запиту(ів))

ЗАЯВНИК В ОСОБІ:

 

 

____________________________________
____________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

 
____________
(підпис)

 
 
"___" ____________ 20__ року

 

РЕЄСТР
розгляду заяв про збільшення строків подання Держфінмоніторингу запитуваної інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій

N з/п

Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Відомості про запит

Відомості про заяву

Рішення про погодження

повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків) або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії

обліковий ідентифікатор

дата

номер

дата та час отримання

дата

номер

дата та час отримання

дата

кількість додаткових робочих днів, узгоджених для виконання запиту(ів)

кінцевий термін

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

 

"___" _______________ року

____________

Опрос