Идет загрузка документа (356 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Норм времени, необходимого для проведения поверки законодательно регулируемых средств измерительной техники, находящихся в эксплуатации

Министерство экономического развития и торговли Украины
Приказ, Нормы от 21.12.2015 № 1719
действует с 05.02.2016

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.12.2015

м. Київ

N 1719

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 січня 2016 р. за N 51/28181

Про затвердження Норм часу, необхідного для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації

Відповідно до частини шостої статті 17 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми часу, необхідного для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 січня 2014 року N 62 "Про затвердження Збірника норм часу на повірку засобів вимірювальної техніки", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 лютого 2014 року за N 227/25004.

3. Департаменту технічного регулювання в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 05 червня 2014 року N 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність", але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

Перший заступник Голови
СПО роботодавців
на національному рівні

Д. Олійник

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

 

Норми часу,
необхідного для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації

N з/п

Код ЗВТ

Назва ЗВТ, метрологічні характеристики

Умовне позначення ЗВТ

Документи на методику повірки

Норма часу на повірку ЗВТ*
(людино-годин)

1

2

3

4

5

6

1. Автоматичні зважувальні прилади

1

02062

Дозатори дискретної дії вагові автоматичні

усіх типів

МПУ 387/02-2015, ДСТУ OIML R 61-1:2008

3,2

2

02063

Дозатори фасувальних машин (за один дозатор)

усіх типів

МПУ 387/02-2015, розділ ЕД

3,0

3

02064

Ваги та дозатори вагові безперервної дії

усіх типів

ДСТУ ГОСТ 8.469:2009, розділ ЕД

8,2

4

02065

Дозатори вагові дискретної дії до 500 кг

усіх типів

МПУ 387/02-2015, розділ ЕД

2,3

5

02066

Дозатори вагові дискретної дії понад 500 кг

усіх типів

- " -

4,5

6

02143

Ваги вагонні для зважування в русі (ваги залізничні платформні автоматичні)

усіх типів

ДСТУ OIML R 106-1:2008, розділ ЕД

16,0

7

02144

Прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі

усіх типів

ДСТУ OIML R 134-1:2010, розділ ЕД

16,0

8

02146

Ваги дискретної дії для сумарного обліку (автоматичні бункерні (елеваторні))

усіх типів

ДСТУ OIML R 107-1:2015, розділ ЕД

11,2

9

02149

Ваги автоматичні безперервної дії для сумарного обліку

усіх типів

ДСТУ OIML R 50-1:2014, розділ ЕД

16,0

10

02172

Прилади автоматичні для визначення навантажень на осі дорожніх транспортних засобів

усіх типів

ДСТУ OIML R 134-1:2010, розділ ЕД

16,0

11

02178

Ваги автоматичні для зважування розділених вантажів (вагосортувальні автомати)

усіх типів

ДСТУ OIML R 51-1:2010, розділ ЕД

4,8

12

02192

Дозатори дискретної дії вагові автоматичні з комбінованою дозою

усіх типів

ДСТУ OIML R 61-1:2008, розділ ЕД

8,0

2. Автомобільні цистерни для нафтопродуктів та харчових продуктів

13

03002

Автоцистерни калібровані та паливозаправники, за 1000 л

усіх типів

Р 50-059-95

1,5

3. Аналізатори медичного призначення

14

05002

Аналізатори глюкози в крові

ЭКСАН та аналогічні

МПУ 282/05-2014

4,9

15

05009

Апарати для гемодіалізу

усіх типів

МПУ 069/05-2003, розділ ЕД

16,0

16

05013

Біохімічні аналізатори крові з електрохімічними комірками

усіх типів

МПУ 071/05-2003, МПУ 072/05-2003

5,5

17

05021

Гемоцитометри кондуктометричні

ГЦМК 3 та аналогічні

МПУ 443/05-2015

4,5

18

05033

Коагулометри

усіх типів

МПУ 078/05-2003

3,8

19

11002

Аналізатори агрегації тромбоцитів фотометричні

усіх типів

розділ ЕД

2,5

20

11003

Аналізатори гематологічні

АК-11, "Cobas", "Micros" та аналогічні

МПУ 031/11-2014

6,5

21

11005

Аналізатори імуноферментні

АКИ-Ц-01 та аналогічні

066.00.00.000 ПС

2,6

22

11006

Аналізатори імуноферментні (ридери)

усіх типів

МПУ 032/11-2014

7,0

23

11018

Гемоглобінометри, мініфотометри, еритрометри фотометричні

усіх типів

розділ ЕД

6,5

24

11019

Гемокоагулометр турбодіметричний фотометричний

GGL2110, Humaclot Duo, K-3002 Optic, KC-4, CA-50 та аналогічні

розділ ЕД

4,0

25

11071

Спектрофотометри ультрафіолетової, видимої та ближньої інфрачервоної частини спектра (UV-VIS-NIR)

усіх типів

МПУ 029/11-2014

8,0

26

11085

Фотоелектроколориметри

ФЭК, ФЭК-56, ФЭК-56М, КФО, КФК, КФК-2, ЛМФ-72 та аналогічні

МПУ 029/11-2014

1,9

27

11086

Фотоелектроколориметри

КФК-2МП

МПУ 029/11-2014

3,0

28

11088

Фотометри відбиття медичні

усіх типів

МПУ 028/11-2014

2,0

29

11089

Фотометри загального призначення, у тому числі аналізатори біохімічні з фотометричним каналом

усіх типів

МПУ 029/11-2014

6,0

30

11090

Фотометри медичні аналітичні

"МЕФАН", РМ 2111 та аналогічні

розділ ЕД

4,0

31

11096

Фотометри флуоресцентні, флуориметри, спектрофлуориметри

усіх типів

Інструкція 562-37-03, Інструкція 415-37-01

5,5

4. Аналізатори показників сільськогосподарської та харчової продукції: молока, зерна, цукрових буряків, олійних культур та продуктів їх переробки

32

05008

Аналізатори харчових продуктів (для одного показника одного продукту)

АБЗ-1, Kjeltec, Infratec, ПЧП, "Спектран", Ecomilc та аналогічні

МПУ 064/05-2003, МПУ 067/05-2003, МПУ 068/05-2003, МПУ 273/05-2008, розділ ЕД

12,0

33

05028

Денсиметри, спиртоміри та цукроміри робочі з поправками

усіх типів

МПУ 070/05-2015

4,0

34

05029

Денсиметри, спиртоміри, цукроміри (ареометри) робочі з поправками

усіх типів

МПУ 070/05-2015

2,2

35

05056

Аналізатори соматичних клітин

Соматос, АМВ, АСК-1 та аналогічні

МПУ 442/05-2015

5,5

36

11009

Аналізатори рідини флюорометричні

"Флюорат-02" та аналогічні

розділ ЕД

6,0

37

11013

Вимірювачі білості борошна

РЗ-БПЛ, "БЛИК-РЗ" та аналогічні

ДСТУ 4296:2004

3,4

38

11051

Напівавтоматичні лінії для визначення цукристості

УЛС-1 та аналогічні

РД 50-391-83

20,0

39

11055

Поляриметри портативні

П-161 та аналогічні

МПУ 438/11-2015

0,7

40

11056

Поляриметри підвищеної точності з термостатуюванням кюветного відділення

усіх типів

МПУ 438/11-2015

5,8

41

11057

Поляриметри фотоелектричні автоматичні

усіх типів

МПУ 438/11-2014

2,6

42

11058

Поляриметри, цукрометри візуальні

усіх типів

МПУ 438/11-2014

2,4

43

11066

Рефрактометри автоматичні

А1-ЕРО, А1-ЕДР, А1-Е2Р

МПУ 145/11-2014

2,7

44

11067

Рефрактометри автоматичні імпортні

усіх типів

МПУ 145/11-2014

4,5

45

11104

Рефрактометри портативні

усіх типів

МПУ 145/11-2014

2,6

46

11105

Рефрактометри лабораторні візуальні

усіх типів

МПУ 145/11-2014

4,0

5. Аналізатори рідин турбідиметричні та нефелометричні для здійснення контролю вод

47

11093

Аналізатори рідини турбідиметричні та нефелометричні

усіх типів

МПУ 437/11-2015

7,2

6. Аналізатори спектра та характеристик систем зв'язку

48

07061

Аналізатор параметрів систем мобільного зв'язку

5000 ЕХ та аналогічні

МПУ 242/09-2008, розділ ЕД

9,0

49

09002

Аналізатори низькочастотних сигналів

РСМ-23 та аналогічні

МПУ 043/09-2003

23,6

50

09003

Аналізатори спектра високочастотні

С4-74, С4-80 та аналогічні

МПУ 423/09-2015

10,1

51

09004

Аналізатори спектра комбіновані високочастотні та низькочастотні

СК4-83, СК4-84 та аналогічні

- " -

11,9

52

09005

Аналізатори спектра надвисокочастотні

С4-60 та аналогічні

- " -

11,8

53

09006

Аналізатори спектра низькочастотні

СК4-72 та аналогічні

- " -

7,8

54

09007

Аналізатор характеристик абонентського шлейфа

Dynatel 965 MC та аналогічні

МДУ 018/07-2002

49,6

55

09008

Аналізатори модульованих сигналів, демодулятори

FMA, FAM та аналогічні

МПУ 044/09-2003

39,6

56

09009

Аналізатори перешкод

АП-1 та аналогічні

розділ ЕД

27,8

57

09011

Аналізатори спектра з мікропроцесором та програмовані

С4-77, С4-82 та аналогічні

МПУ 423/09-2015

31,7

58

09148

Приймачі вимірювальні

П5-15 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.254:2008

10,5

59

09149

Прилади вимірювальні

ІВТ-10, ІВТ-20 та аналогічні

МПУ 111/09-2003, МПУ 112/09-2003

32,3

60

09150

Прилади вимірювальні

PFA-35 та аналогічні

МПУ 117/09-2003

48,0

61

09152

Прилади вимірювальні

PA-41 та аналогічні

МПУ 116/09-2003

28,1

62

09155

Прилади вимірювальні

ANT-20 та аналогічні

МПУ 110/09-2003

48,0

63

09198

Аналізатор абонентських ліній

ПИТ-801

МПУ 189/09-2006

40,0

 
64

 
09199

Аналізатор базових передавальних станцій та параметрів систем мобільного зв'язку (платформа)
 
модуль
 
 
модуль

Y400C та аналогічні
 
 
 
 
YBA250 та аналогічні
 
YBT250 та аналогічні

МПУ 198/09-2006

22,0
 
 
 
 
 
10,0
 
 
16,0

65

09200

Аналізатор протоколів

A8619 Domino Plus та аналогічні

МПУ 158/09-2003, МПУ 160/09-2003

28,1

66

09201

Аналізатори спектра

E4402B

МПУ 217/09-2006

50,2

67

09204

Аналізатор xDSL

SunSet MTT

МПУ 189/09-2006

40,0

68

09205

Аналізатори спектра до 3 ГГц

GSP, E4402, FSH3 та аналогічні

МПУ 123/09-2003

31,6

69

09206

Аналізатори спектра до 26 ГГц

FSQ-26, E4407 та аналогічні

- " -

35,0

70

09207

Аналізатори спектра від 26 до 40 ГГц

FSP-30, FSP-40 та аналогічні

МПУ 369/10-2015

39,6

71

09220

Прилад вимірювальний

EDT-135

розділ ЕД

48,0

72

09223

Тестери інтерфейсних сигналів

ТИС-Е1, Е2, Е3

розділ ЕД

48,0

7. Аудіометри чистого тону

73

10004

Аудіометри

МА-31 та аналогічні

МПУ 123/09-2003

16,0

8. Блоки детектування іонізуючого випромінення

74

12003

Блоки детектування

А-БАД, АД, БДЗА, ДБ та аналогічні

ГОСТ 8.308-78

4,8

9. Вимірювальні антени та приймачі, що використовуються органами державного нагляду (контролю) під час виконання робіт з технічного захисту інформації

75

09016

Антени рупорні вимірювальні

П6-16А, П6-17А, П6-32 та аналогічні

МПУ 424/09-2015

7,8

76

09017

Антени вимірювальні до вимірювача напруженості поля (за кожну антену)

FMA-6, FSA-101, FMA-11 та аналогічні

МПУ 425/09-2015

11,1

77

09018

Антени вимірювальні до вимірювача напруженості поля

PA-1, MA-101, DP-1 та аналогічні

МПУ 427/09-2015

14,8

78

09019

Антени вимірювальні до вимірювача напруженості поля

DP-3 та аналогічні

- " -

9,9

79

09020

Антени рупорні вимірювальні

П6-23, П6-33 та аналогічні

МПУ 424/09-2015

15,8

80

09021

Антени логоперіодичні вимірювальні

П6-21, П6-31 та аналогічні

- " -

11,6

81

09186

Антени вимірювальні до 1000 МГц

АИ5.0

МПУ 427/09-2015

35,0

82

09227

Антени рупорні вимірювальні в діапазоні частот до 18 ГГц

M3115 та аналогічні

МПУ 283/09-2009

28,0

83

09228

Антени рупорні вимірювальні в діапазоні частот до 40 ГГц

M3116 та аналогічні

- " -

29,6

84

09229

Антени параболічні та логоперіодичні вимірювальні в діапазоні частот до 26,5 ГГц

HL 050 та аналогічні

- " -

32,8

85

09251

Антени логоперіодичні вимірювальні (направлені) у діапазоні частот до 18 ГГц:
коефіцієнт підсилення від 9 дБ до 26 дБ;
коефіцієнт стоячої хвилі по напрузі від 1,5 до 1,7

HE-300 та аналогічні

МПУ 424/09-2015

26,2

10. Вимірювальні канали систем радіаційного контролю

86

12006

Вимірювальні канали систем автоматичного контролю радіаційної безпеки на атомній електростанції з блоками детектування потужності: гамма-, альфа-, бета-випромінювань; пристрою детектування газів бета-частинок та рідини (за один канал)

усіх типів

МИ 1870-88, МИ 1871-88

11,8

87

12051

Системи контролю рівня радіації (за один канал)

СКР-1, РПС та аналогічні

МИ 1788-87, розділ ЕД

8,0

11. Вимірювальні трансформатори струму та напруги

88

08063

Кіловольтметри 1 кВ

С-53, С503-С509 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.497:2008,
Інструкція 184-62

1,1

89

08064

Кіловольтметри 75 кВ

С-100 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, Інструкція 184-62

4,5

90

08065

Кіловольтметри 3 кВ

С502, С511, С-50 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, Інструкція 184-62

1,5

91

08066

Кіловольтметри 30 кВ

С196, С197 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, Інструкція 184-62

2,3

92

08196

Трансформатори напруги класів точності 0,5 ... 1,5

ТН-20

ГОСТ 8.216-88

0,3

93

08197

Трансформатори напруги однофазні до 35 кВ класу точності 0,5

НОМ-35, ЗНОМ-35, НОМ-3, НОМ-6, НОМ-10 та аналогічні

- " -

5,9

94

08199

Трансформатори напруги трифазні

НТМИ, НТМК, НТАМИ та аналогічні

- " -

12,5

95

08200

Трансформатори напруги трифазні класу точності 0,2

НАМИ, ЗНМИ

МПУ 421/08-2015, ДСТУ 3864-99

17,3

96

08205

Трансформатори струму високовольтні

ТЛ, ТНШЛ-40, ТШЛ-10, ТПФМ, ТВЛ, ТОЛ та аналогічні

- " -

3,5

97

08207

Трансформатори струму високовольтні до 800 А

ТПЛ-10, ТПОЛ-10 та аналогічні

- " -

1,8

98

08209

Трансформатори струму низьковольтні до 1000 А

ТК-20, ТК-40, ТШ-20, ТШ-40, Т-0,66 та аналогічні

- " -

1,0

99

08212

Трансформатори струму високовольтні 800 ... 2000 А

ТПЛ-10, ТПОЛ-10 та аналогічні

- " -

2,2

100

08280

Трансформатори струму низьковольтні 1000 ... 2000 А

ТШ, ТНШЛ та аналогічні

- " -

1,3

101

08310

Трансформатори струму

ТФН-35, ТФН-35М, ТФНД-35 та аналогічні

- " -

11,0

102

08319

Трансформатори напруги індукційні класу напруг 330 кВ

НКФ-330 та аналогічні

МПУ 421/08-2015

16,0

103

08320

Трансформатори струму однодіапазонні класів напруги 330 ... 750 кВ

ТФКН-330, ТФРМ-750 та аналогічні

МПУ 422/08-2015

14,4

104

08323

Трансформатори напруги індуктивні однодіапазонні класу напруг 110 кВ

НКФ-110 та аналогічні

МПУ 421/08-2015

15,1

105

08324

Трансформатори струму однодіапазонні класу напруги 110 кВ

ТТФНД-110, ТФЗМ-110 та аналогічні

МПУ 422/08-2015

13,5

12. Вимірювачі артеріального тиску

106

04002

Сфігмоманометри механічні

усіх типів

МПУ 174/04-2005

0,25

107

04003

Сфігмоманометри автоматичні

- " -

МПУ 001/04-2003

0,4

13. Вимірювачі вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається

108

05007

Аналізатори парів спирту

"Алкотест" та аналогічні

МПУ 066/05-2013, МПУ 247/05-2008, розділ ЕД

5,0

14. Вимірювачі електричної напруги та струму (вольтметри та амперметри 3 - 4-розрядні)

109

08002

Амперметри електронні

Ф5273 та аналогічні

розділ ЕД

3,0

110

08007

Амперметри, вольтметри, ампервольтметри постійного струму класів точності 0,1 ... 0,5

М502, М1104, М1108, М1109, М2007, М2018, М2020, М253 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, Інструкція 184-62

2,9

111

08008

Амперметри, вольтметри, ампервольтметри змінного струму класів точності 0,1 ... 0,5

Д566, Д573, Д5014, Д5018, Д5075, Д5082, Э59, Э532 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, Інструкція 184-62

3,7

112

08038

Вольтметри цифрові на частотах понад 100 кГц

В7-16А, В7-37, В7-27А та аналогічні

МПУ 418/08-2015, розділ ЕД

5,9

113

08039

Вольтметри цифрові постійного струму

Щ1413, Щ304, Щ1612, Щ4312, Щ1516, В2-20, Ф283, Ф4834 та аналогічні

МПУ 418/08-2015, розділ ЕД

2,2

114

08040

Вольтметри цифрові змінного струму високочастотні

В3-60 та аналогічні

МПУ 418/08-2015, розділ ЕД

12,0

115

08041

Вольтметри цифрові постійного та змінного струму однограничні

Ф214-217, Ф2000-2003, Ф266 та аналогічні

МПУ 418/08-2015, розділ ЕД

1,8

116

08042

Вольтметри цифрові універсальні та мультиметри

В7-22, В7-35, Щ301, Щ4313, Р386, В7-16, В7-18, В7-20, В7-23, В7-27, Щ300, Ф480, Щ68000, ІЕС-1010 та аналогічні

МПУ 418/08-2015, розділ ЕД

6,8

117

08043

Вольтметри цифрові універсальні та високовольтні

Щ-31, В7-28, В7-40, В7-43, В7-34, В7-43, В7-34 А, В7-31 та аналогічні

МПУ 418/08-2015, розділ ЕД

11,5

118

08258

Вимірювачі параметрів електричної мережі та кіл електроживлення постійного та змінного струму (за один параметр)

F07, MY-65, FLUKE 70, DT 830, M 830, UT 70C, M 890F, TELARIS ISO та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.255:2009, ДСТУ ГОСТ 8.366:2009, ГОСТ 8.402-80, ДСТУ ГОСТ 8.409:2009, ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, МПУ 418/08-2015, МИ 2009-89, МИ 2159-91, Інструкція 184-62, розділ ЕД

1,5

119

08294

Цифровий трифазний вимірювальний прилад для мереж низької напруги (за один параметр)

MultisLMg та аналогічні

МПУ 213/08-2006

3,8

120

08308

Вимірювач трифазний цифровий універсальний (за один параметр на одній фазі)

TST3, TOPAS 1020, FLUKE 1744 та аналогічні

МПУ 418/08-2015, МИ 2009-89

1,3

15. Вимірювачі електротехнічних параметрів електроустановок

121

08003

Ампервольтметри постійного та змінного струму

Ц4311 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, Інструкція 184-62

6,2

122

08011

Амперметри, вольтметри постійного та змінного струму

Д5014, Д5075- Д5082, Д5096- Д5103, Д5018, Д533, Д5017 та аналогічні

ДСТУ 3834-98, ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, Інструкція 184-62

7,0

123

08021

Ватметри постійного та змінного струму

Д5016, Д5020, Д5089, Д5104, Д5107 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.497:2008

11,9

124

08034

Вольтамперфазометри

ВАФ-85 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, МИ 2009-89

2,0

125

08054

Індикатори 90-градусного зсуву

Д5002 та аналогічні

розділ ЕД

10,0

126

08072

Комплекти вимірювальні

К50, К505, К540 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, розділ ЕД

5,2

127

08073

Комплекти вимірювальні

К51, К506, К541 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, розділ ЕД

6,8

128

08145

Мости змінного струму

ЦЕ 5002, Р5083, Е7-11, Е7-13, Р5016 та аналогічні

МПУ 415/08-2015

7,0

129

08146

Мости змінного струму високовольтні

Р-525, Р5026 та аналогічні

розділ ЕД

12,4

130

08182

Прилади комбіновані (тестери)

Ц4312, Ц4313, Ц4357, Ц4356 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, ДСТУ ГОСТ 8.409:2009

2,5

131

08183

Прилади комбіновані цифрові

Щ4310, 4311 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.409:2009, МПУ 418/08-2015

4,0

132

08184

Прилади універсальні вимірювальні

УПИП-60 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.478:2009, МПУ 417/08-2015

4,2

133

08233

Ампервольтметри постійного струму

М2018, М2020, М2007 та аналогічні

ДСТУ 3834-98, ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, Інструкція 184-62

8,2

134

08258

Вимірювачі параметрів електричної мережі та кіл електроживлення постійного та змінного струму (за один параметр)

F07, MY-65, FLUKE 70, DT 830, M 830, UT 70C, M 890F, TELARIS ISO та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.255:2009, ДСТУ ГОСТ 8.366:2009, ГОСТ 8.402-80, ДСТУ ГОСТ 8.409:2009, ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, МПУ 418/08-2015, МИ 2009-89, МИ 2159-91, Інструкція 184-62, розділ ЕД

1,50

135

08290

Аналізатор мережі в частині вимірювання показників якості електроенергії

MEMOBOX-300 та аналогічні

МПУ 202/08-2006

79,0

136

08293

Конденсатор високовольтний

Р5023 та аналогічні

розділ ЕД

2,5

137

08301

Вимірювач коефіцієнта трансформації

СА610 та аналогічні

розділ ЕД

14,0

138

08309

Вимірювач втрат напруги

СА210 та аналогічні

розділ ЕД

13,5

139

08325

Установка для вимірювання діелектричних втрат трансформаторної оливи автоматизована

Тангенс-3М та аналогічні

МА Х 06.1839-2007

40,1

16. Вимірювачі параметрів електромагнітного поля

140

08026

Вимірювачі магнітної індукції

Ш1-1, Ш1-9 та аналогічні

ДСТУ 3390-96

6,9

141

08107

Мікротесламетри

Г79 та аналогічні

МПУ 420/08-2015

7,0

142

08109

Мілітесламетри універсальні

43205 та аналогічні

МПУ 420/08-2015

7,9

143

08110

Мілітесламетри

Ф4355 та аналогічні

МПУ 420/08-2015

3,3

144

09044

Вимірювачі густини потоку енергії

П3-9Г та аналогічні

розділ ЕД

39,5

145

09045

Вимірювачі густини потоку енергії

П3-19, П3-20, П3-30

розділ ЕД

39,5

146

09057

Вимірювачі напруженості електромагнітного поля

П3-15, П3-17, П3-21 та аналогічні

розділ ЕД

22,5

147

09068

Вимірювачі густини потоку енергії

П3-9А, П3-9Б, П3-9В та аналогічні

розділ ЕД

20,8

148

09069

Вимірювачі густини потоку енергії

П3-18, Н1-1501, Н1-600 та аналогічні

розділ ЕД

32,6

149

09073

Вимірювачі напруженості електромагнітного поля (на промисловій частоті)

ИНЕП-2 та аналогічні

розділ ЕД

10,7

17. Вимірювачі потужності та радіоперешкод

150

08228

Фазометри

Д31, Д37, Д39 та аналогічні

МПУ 347/09-2014

1,0

151

08229

Фазометри класу точності 0,2

Д5000 та аналогічні

МПУ 347/09-2014

4,0

152

08244

Вимірювачі струму та відхилення напруги

43203 та аналогічні

розділ ЕД

19,2

153

09037

Ватметри надвисоких частот

М3-1, М3-1А та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.392:2008

3,2

154

09038

Ватметри надвисоких частот

М3-39, М3-40, М3-41, М3-42 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.397:2008

8,3

155

09039

Ватметри надвисоких частот калориметричні

М3-11, М3-13, М3-45, М3-48 та аналогічні

розділ ЕД

8,4

156

09040

Ватметри потужності, що поглинається на надвисоких частотах

М3-51 - М3-58 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.392:2008
ДСТУ ГОСТ 8.569-2003

11,0

157

09041

Ватметри потужності, що поглинається (комплектний метод)

М3-28

ДСТУ ГОСТ 8.392:2008, розділ ЕД

7,7

158

09064

Вимірювачі радіоперешкод (за кожний вид індикації)

SMV-6, SMV-7, SMV-8, SMV-11 та аналогічні

МИ 1764-87

8,3

159

09066

Вимірювач перехідних перешкод

ИПП та аналогічні

розділ ЕД

7,6

160

09074

Вимірювачі радіоперешкод (за кожний вид індикації)

STV-401 та аналогічні

МПУ 428/08-2015

5,8

161

09192

Ватметр потужності, що поглинається (поелементний метод)

М3-28

ДСТУ ГОСТ 8.392:2008, розділ ЕД

21,0

162

09210

Вимірювачі завад (псофометри)

12XN031, 12XN047, EPS-73 та аналогічні

МУ Міністерства зв'язку СРСР

22,0

163

09211

Вимірювачі електромагнітних випромінювань у діапазоні частот 0,01 - 300 МГц

П3-31, П3-41 та аналогічні

розділ ЕД

22,5

164

09212

Вимірювачі електромагнітних випромінювань у діапазоні частот 0,3 - 40 ГГц

- " -

розділ ЕД

39,5

165

09234

Ватметри закордонного виробництва:
діапазон частот від 0 до 8 ГГц;
вимірювання потужності 200 нВт - 200 МВт ± 4 %

NRP-Z11 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.569:2003

27,6

166

09235

Ватметри закордонного виробництва:
діапазон частот від 0 до 18 ГГц;
вимірювання потужності 1 мкВт - 100 МВт ± 4 %

NRP-Z51 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.569:2003

38,4

167

09239

Нановольтметри селективні:
діапазон частот 1,5 Гц - 150 кГц ± 2 %;
межі напруг, що вимірюються, 1 мкВ - 100 мВ ± [6 + 2 (Uк / U) - 1] %

Unipan 233, 237 та аналогічні

розділ ЕД

11,5

168

09252

Ватметри потужності, що поглинається, закордонного виробництва на надвисоких частотах від 10 МГц до 6 ГГц

KEITHLEY та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.569-2003

17,5

18. Вимірювачі: електростатичних зарядів; імпедансу; опору кола заземлення; опору ізоляції; параметрів релейного захисту; повного опору петлі фаза-нуль або струму в електричній мережі; струму витоку в електричній мережі

169

08023

Вимірювачі електростатичних зарядів

ИЭ3П та аналогічні

розділ ЕД

3,7

170

08030

Вимірювачі напруги дотику та струму короткого замикання

ЭКО-200 та аналогічні

розділ ЕД

3,5

171

08031

Вимірювачі ланцюга фаза-нуль та струму короткого замикання

Щ41160, М417 та аналогічні

розділ ЕД

1,2

172

08104

Мегаомметри понад 1000 В

Ф4102/2-1М, Ф4100, М1101М, М4100/4, М4100/5 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.409:2009

2,0

173

08105

Мегаомметри до 1000 В

Ф4101, Ф-2, Е6-16, Ф4106, 4102, ЭСО-200, МС-05, МС-06, М4100/4-3, М1101/1-3, М1102 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.409:2009

1,5

174

08157

Омметри, міліомметри, мікроомметри

Р380, Р382, М246, М416, Ф415 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.409:2009

2,0

175

08190

Тераомметри

МОМ-3, МОМ-4, ЕК6-7, Е6-3, Е6-13, Е6-14 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.409:2009, розділ ЕД

3,7

176

08218

Установки для вимірювання опору заземлення

СБ-864 та аналогічні

розділ ЕД

7,5

177

08258

Вимірювачі параметрів електричної мережі та кіл електроживлення постійного та змінного струму (за один параметр)

F07, MY-65, FLUKE 70, DT 830, M 830, UT 70C, M 890F, TELARIS ISO та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.255:2009, ДСТУ ГОСТ 8.366:2009, ГОСТ 8.402-80, ДСТУ ГОСТ 8.409:2009, ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, МПУ 418/08-2015, МИ 2009-89, МИ 2159-91, Інструкція 184-62, розділ ЕД

1,5

178

08270

Прилад вимірювальний багатофункціональний цифровий

ЕР 180 та аналогічні

розділ ЕД

1,5

179

08292

Міліомметр, мікроомметр цифрові

АМ-6000, С.А.6250, МОМ 690 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.366:2009, МПУ 418/08-2015

3,5

180

08298

Вимірювач опору заземлення та опору заземлювальних пристроїв

АМ-6004, MRU 101 та аналогічні

МПУ 210/08-2006,
МПУ 211/08-2006

1,5

181

08304

Портативний цифровий вимірювач індуктивності, ємності та електричного опору

ELC-131D, 878А, Е7-22, Р5030 та аналогічні

МПУ 415/08-2015

10,2

182

08321

Вимірювач параметрів ізоляції (міст змінного струму)

Вектор-2,0М

Методика повірки 4221-002-11598437-00 МП

45,70

183

08322

Вимірювач параметрів ізоляції

ИПИ-10 та аналогічні

Керівництво з експлуатації ИПИ10.411218.000РЭ

25,0

184

08369

Мегомметри

ЭСО220, ЦС0202

розділ ЕД

4,0

185

09203

Пристрій для перевірки грозостійкості

УПГС та аналогічні

МПУ 151/07-2003

14,0

19. Вимірювачі часу, частоти (частотоміри) та часових інтервалів

186

07001

Аналізатори інтервалів часу та частоти

НР 5371А та аналогічні

МПУ 126/07-2003

12,5

187

07002

Апаратура погодинного обліку вартості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції (за один контролер)

АПОР, АПОР-АВН та аналогічні

МП НВО "Система", 1996 рік, ІП 8.230-84б

19,8

188

07003

Апаратура погодинного обліку вартості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції (за один контролер)

TPLAK-1000, "Крокус" та аналогічні

МПУ 091/07-2003

17,1

189

07004

Блоки змінні до частотомірів

усіх типів

розділ ЕД

2,5

190

07005

Вимірювачі параметрів ходу годинників

П-133, П-157, П-157м, П-161, ППЧ-7 та аналогічні

розділ ЕД

8,0

191

07006

Вимірювачі параметрів ходу годинників

П-180

МПУ 101/07-2003

18,4

192

07007

Вимірювачі часових інтервалів

И2-23, И2-26 та аналогічні

- " -

11,2

193

07008

Вимірювачі частоти резонансні

усіх типів

- " -

4,0

194

07010

Годинники

АЧС-1, АЧС-1х, 60-ЧП та аналогічні

МПУ 429/09-2015, розділ ЕД

4,0

195

07011

Калібратори інтервалів часу

КИВ-1, КИВ-3 та аналогічні

МПУ 130/07-2003

12,0

196

07012

Компаратори

Ч7-38, 39, 42

розділ ЕД

15,5

197

07013

Компаратори, приймачі сигналів еталонних частот, синхронометри кварцеві

Ч7-12, Ч7-15, Ч7-37, ПК-66 та аналогічні

розділ ЕД

8,0

198

07017

Міри частоти обмеженої точності

Ч1-40, Ч1-43, Ч1-53, СЧК та аналогічні

МПУ 412/07-2015

10,2

199

07018

Міри частоти прецизійні

Ч1-50, Ч1-73, Ч1-56, Ч1-69, Ч1-74, СЧВ-74 та аналогічні

- " -

27,4

200

07023

Пристрій вимірювання тривалості інтервалів часу таксофона

"Ротор" та аналогічні

МПУ 108/07-2003

7,4

201

07024

Пристрій визначення тривалості часу розмов чіп-карткового таксофона

PF 08 C та аналогічні

МПУ 095/07-2003, МПУ 103/07-2003

6,0

202

07025

Пристрій вимірювання тривалості інтервалів часу таксофона

"Телекарт-01", "Телекарт-02", "Телекарт-04", "Телекарт-101" та аналогічні

МПУ 090/07-2003, МПУ 102/07-2003

3,0

203

07030

Секундоміри механічні до 30 хвилин

усіх типів

ДСТУ 7230:2011

1,5

204

07031

Секундоміри механічні до 60 хвилин

усіх типів

ДСТУ 7230:2011

3,0

205

07036

Секундоміри електронні

HS-5, HS-1000, HW-50 та аналогічні

МПУ 101/07-2003

3,0

206

07041

Системний таймер часових інтервалів

усіх типів

розділ ЕД

7,0

207

07047

Хронометри

усіх типів

МПУ 101/07-2003

11,6

208

07048

Частотоміри електронно-лічильні до 37,5 ГГц

Ч3-46, Ч3-51, Ч3-58, Ч3-61, Ч3-63, Ч3-64, Ч3-65 та аналогічні

МПУ 429/09-2015

7,9

209

07049

Частотоміри стрілкові

усіх типів

розділ ЕД

1,0

210

07050

Частотоміри електронно-лічильні

Ч3-24, Ч3-35, Ч3-44, Ч3-57, Ф5035 та аналогічні

МПУ 429/09-2015

5,7

211

07051

Частотоміри електронні

Ф5043 та аналогічні

розділ ЕД

5,5

212

07052

Пристрій вимірювання тривалості інтервалів часу таксофона

"Телекарт-2000" та аналогічні

МПУ 108/07-2003

5,9

213

07054

Частотоміри електронно-лічильні комбіновані

53152 А, CNT-90

МПУ 429/09-2015, МИ 1672-87

14,00

214

07058

Вимірювач часових відхилень

ИВО-1М, ИВО-1М та аналогічні

розділ ЕД

48,0

215

07062

Частотоміри електронно-лічильні

ЧВ-50 та аналогічні

розділ ЕД

5,7

216

07065

Пристрій визначення тривалості інтервалів часу таксофона (дистанційна повірка)

Телекарт-121, Ротор 2000 У та аналогічні

МПУ 07-80-2010

0,38

20. Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні

217

02061

Дистанційні вимірювачі швидкості автомобілів

"Бар'єр -1, 2", "Бар'єр 2М-2" та аналогічні

розділ ЕД

3,5

218

02193

Комплекси стаціонарні для дистанційного вимірювання швидкості транспортних засобів

Арена та аналогічні

розділ ЕД

8,0

21. Вологоміри, гігрометри, гігрографи (використовуються під час здійснення контролю умов зберігання продуктів харчування, лікарських препаратів, банківських сховищ, під час продажу вугілля, деревини та природного газу)

219

05017

Вологоміри деревини

ЭВ-2К та аналогічні

МПУ 074/05-2003

1,0

220

05018

Вологоміри вагові з інфрачервоним сушильним пристроєм

М-30, МВ-200 та аналогічні

МПУ 075/05-2003

6,1

221

05019

Вологоміри будівельних матеріалів

L-609, L-601-3, L-606, МГ-44, Testo 616, GANN та аналогічні

МПУ 074/05-2003 МПУ 399/05-2015

8,0

222

05020

Вологоміри зерна діелькометричні (для одного продукту)

Sinar, WILLE, KERN, Motomko та аналогічні

МПУ 076/05-2003

7,1

223

05022

Гігрографи

М-21 та аналогічні

МПУ 144/05-2015

2,9

224

05023

Гігрометри

"Волна" 1М (2М, 5), "Дельта-1", "ГС-210", АПВ-201 та аналогічні

МПУ 398/05-2015, розділ ЕД

8,8

225

05024

Гігрометри проточні

"Байкал", "Торос", "Гігролог" та аналогічні

МПУ 077/05-2003, розділ ЕД

12,7

226

05049

Установки повітряні теплові для вимірювання вологості зерна

СЭШ-3 М, УВТО та аналогічні

Р 50-077-98

7,9

227

05054

Термогігрометри - вимірювальний канал вологості

Testo 605, 608, ART, TH, TFA, THG та аналогічні

МПУ 444/05-2015

1,0

228

05055

Прилади та системи для контролю параметрів оточуючого середовища - вимірювальний канал вологості

метеометри, системи кондиціювання

МПУ 445/05-2015

8,8

229

06034

Психрометри аспіраційні

МВ та аналогічні

МИ 1908-88

3,0

230

06035

Гігрометри психрометричні

ВИТ-1, ВИТ-2 та аналогічні

ГОСТ 8.279-78

1,0

22. Віброметри

231

02002

Акселерометри ударні до 6000 м/с2

усіх типів

МПУ 390/02-2015

6,0

232

02003

Акселерометри ударні до 100000 м/с2

- " -

МПУ 390/02-2015

7,9

233

02004

Акселерометри ударні до 1000000 м/с2

- " -

МПУ 390/02-2015

13,4

234

02006

Апаратура вібровимірювальна з октавними фільтрами з кількістю смуг не більше 10

- " -

розділ ЕД

10,8

235

02007

Апаратура вібровимірювальна з фільтрами (за один канал)

- " -

розділ ЕД

7,9

236

02028

Вібрографи, тастографи

- " -

розділ ЕД

4,0

237

02029

Віброкалібрувальні столики з фіксованою частотою

- " -

розділ ЕД

4,0

238

02030

Віброметри

ВА-2, ИВ-76, БИП-5 та аналогічні

МПУ 389/02-2015

6,0

239

02031

Віброметри

УП-4П та аналогічні

МПУ 389/02-2015

6,0

240

02032

Віброметри

ЭВМ-БП-2 та аналогічні

МПУ 389/02-2015

7,0

241

02033

Віброметри

ВИ6-6ТН (у комплекті), ЛГИВУ, "Шлюмберже", "Эндевко" та аналогічні

МПУ 389/02-2015

11,5

242

02034

Віброметри (один ВИП, один параметр, один канал)

усіх типів

МПУ 389/02-2015

6,0

243

02035

Віброметри (один ВИП, два параметри, один канал)

- " -

МПУ 389/02-2015

9,8

244

02036

Віброметри (один ВИП, три параметри, один канал)

- " -

МПУ 389/02-2015

13,6

245

02037

Віброперетворювачі з погоджувальним підсилювачем та вольтметром

- " -

МПУ 389/02-2015

6,0

246

02038

Віброапаратура контрольно-сигнальна (за один параметр одного каналу)

- " -

МПУ 389/02-2015

3,0

247

02085

Акселерометри (методом лазерної інтерферометрії)

усіх типів

МПУ 389/02-2015

17,8

248

02156

Віброперетворювачі (без погоджувального підсилювача)

усіх типів

МПУ 389/02-2015

1,0

249

02161

Вимірювач вібрації

ИВЦ-1, ИВЦ-2 та аналогічні

МПУ 389/02-2015

8,0

250

02162

Міри робочі (акселерометри) за одиницю

МВ та аналогічні

МПУ 389/02-2015

2,6

251

02183

Аналізатори спектра механічних коливань (з одним віброперетворювачем)

усіх типів

МПУ 389/02-2015

20,0

252

02194

Віброперетворювачі низькочастотні від 0,5 Гц

усіх типів

МПУ 389/02-2015

15,0

253

10001

Аналізатори частотні в діапазоні від 2 Гц до 20000 Гц

усіх типів

розділ ЕД

15,8

254

10002

Аналізатори частотні в діапазоні від 0,2 Гц до 20000 Гц

усіх типів

розділ ЕД

17,6

255

10003

Аналізатори частотні в діапазоні від 0,2 Гц до 200000 Гц

усіх типів

розділ ЕД

19,5

23. Газоаналізатори (в тому числі аналізатори вихлопних газів), газосигналізатори

256

05003

Аналізатори метану в комплекті

АТ1-1, АТЗ-1, АТБ та аналогічні

розділ ЕД

6,0

257

05004

Аналізатори для контролю викидів компонентів:
 
для одного каналу чи компонента;
 
додатково за кожний канал чи компонент

305-ФА, 102-ФА, 121ФА, "Інфраліт", "Палладій", "Тесто", "Еколайн" та аналогічні

МПУ 245/05-2008,
МПУ 246/05-2013,
МПУ 256/05-2008,
МПУ 257/05-2013,
МПУ 259/05-2013,
МПУ 260/05-2013,
МПУ 395/05-2015,
розділ ЕД

 
 
 
2,7
 
 
0,4

258

05005

Аналізатори концентрації компонентів у повітрі

АГП-01 та аналогічні

МПУ 063/05-2003

7,1

259

05026

Газоаналізатори, сигналізатори стаціонарні автоматичні:
 
за один канал (датчик);
 
додатково за кожний канал (датчик)

ТХГ, ГМК, СВК, СТХ, ЩИТ, ТП, 151 ФА, СТМ, "Сигналмик", "Варта", ФЖС, ТКП, ГАЗ-1, ГАЗ-3М та аналогічні

МПУ 262/05-2008,
МПУ 263/05-2008,
МПУ 264/05-2008,
МПУ 266/05-2008,
розділ ЕД

 
 
 
 
2,4
 
0,4

260

05027

Газовизначники

ГХ-М, CO-025, CO 2-2, SO 2 та аналогічні

розділ ЕД

0,3

261

05038

Пристрої пробозабірні до газоаналізаторів

УГ-2, ГХ, ПГА-ВПМ, ТКП, АМ-1 та аналогічні

МПУ 447/05-2015

0,8

262

05053

Шахтні та інші сигналізатори та аналізатори горючих газів переносні, шахтні інтерферометри

ПГФ, СТХ-5, ЭТХ-1, ШИ-3, ШИ-10, СМС, "Сигнал" та аналогічні

МПУ 261/05-2013, МПУ 267/05-2008, розділ ЕД

1,0

24. Генератори

263

09083

Генератори імпульсів програмовані (еталонні)

Г5-75, Г5-79, Г5-82 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.206:2008

8,3

264

09084

Генератори імпульсів наносекундного діапазону двоканальні

Г5-48, Г5-56 та аналогічні

- " -

7,9

265

09085

Генератори імпульсів наносекундного діапазону одноканальні

Г5-72 та аналогічні

- " -

6,7

266

09086

Генератори імпульсів одноканальні

Г5-54 та аналогічні

- " -

4,8

267

09087

Генератори інфранизьких та низьких частот

Г3-39 та аналогічні

розділ ЕД

5,9

268

09088

Генератори вимірювальні високостабільні мікропроцесорні

Г4-176 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.322:2008

12,6

269

09089

Генератори високостабільні кварцові

Г3-105, Г3-110 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.314:2008

8,0

270

09090

Генератори імпульсні двоканальні

Г5-27 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.206:2008

7,2

271

09091

Генератори перепадів

И1-12, И1-15, Я4С-20, Я4С-89 та аналогічні

розділ ЕД

8,3

272

09092

Генератори рівня

PS-10 та аналогічні

МПУ 124/09-2003

7,9

273

09093

Генератори рівня високостабільні

GF-61 та аналогічні

МПУ 125/09-2003

15,5

274

09094

Генератори сигналів вимірювальні до 400 МГц

Г4-143, Г4-117 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.322:2008

6,2

275

09095

Генератори сигналів складної форми

Г6-26, Г6-27, Г3-106, Г3-111, ГФ-05 та аналогічні

розділ ЕД

7,3

276

09096

Генератори сигналів вимірювальні надвисоких частот

Г4-76, Г4-78, Г4-79 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.322:2008

7,9

277

09097

Генератори сигналів низьких частот

Г3-104, Г3-106 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.314:2008

3,8

278

09098

Генератори сигналів низьких частот з прецизійною формою сигналу

Г3-102, Г3-107, Г3-118 та аналогічні

- " -

5,1

279

09099

Генератори сигналів телевізійні

Г6-30, Г6-35 та аналогічні

розділ ЕД

11,5

280

09100

Генератори сигналів телевізійні

РМ 5418 та аналогічні

МПУ 127/09-2003

39,2

281

09101

Генератори шуму надвисоких частот

Г2-32, Г2-36 та аналогічні

МИ 168-78, розділ ЕД

10,3

282

09102

Генератори шуму низьких частот

Г2-37, Г2-47, Г2-57 та аналогічні

розділ ЕД

7,8

283

09189

Генератори комбіновані

ГК4-19, ГК4-21 та аналогічні

розділ ЕД

20,0

284

09190

Генератори коливальної частоти

ГКЧ

розділ ЕД

7,00

285

09193

Генератор функціональний

SAG-830, HM 8030-5, PCG10/8016 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.322:2008

11,50

286

09194

Генератор сигналів вимірювальний до 40 ГГц

Agilent E 8257 D PSG

ДСТУ ГОСТ 8.322:2008, розділ ЕД

24,50

25. Гирі

287

02044

Гирі (кг) загального призначення класу точності M1 та 4-го класу точності до 20 кг

усіх типів

МПУ 384/02-2015, ДСТУ OIML R 111-1:2008

0,2

288

02046

Гирі (мг, г) загального призначення класу точності M1 та 4-го класу точності до 500 г

усіх типів

- " -

0,1

289

02047

Гирі загального призначення класів точності M1, M1-2, M2, M2-3, M3 та 5-го, 6-го класів точності

усіх типів

- " -

0,1

290

02048

Гирі (кг, г, мг) загального призначення класів точності F1, F2 та 2-го, 3-го класів точності

усіх типів

- " -

0,5

291

02049

Гирі (кг, г, мг) загального призначення класу точності E1

усіх типів

- " -

3,0

292

02050

Гирі (кг, г, мг) загального призначення класу точності E2 та 1-го класу точності

усіх типів

- " -

2,1

26. Глобальні супутникові навігаційні системи геодезичного призначення

293

01150

Приймачі GPS одночастотні геодезичного призначення

усіх типів

МПУ 054/01-2003

40,3

294

01151

Приймачі GPS двочастотні геодезичного призначення

усіх типів

МПУ 055/01-2003

43,7

27. Густиноміри (використовуються під час визначення маси фасованих товарів в упаковках, нафти, нафтопродуктів та об'єму природного газу в процесі його постачання та/або споживання)

295

05001

Автоматичні прилади для вимірювання густини рідин та газів

ДМА-48, ДМА-35 та аналогічні

МПУ 062/05-2003, МПУ 258/05-2008

8,1

296

05010

Ареометри скляні (гідростатичний метод)

АН, АНТ, АСП, АОН, АСПТ, АС та аналогічні

МПУ 070/05-2015

1,5

297

05011

Ареометри скляні (метод порівняння)

- " -

МПУ 070/05-2015

1,1

28. Датчики навантаження ваговимірювальні

298

02140

Датчики ваговимірювальні тензорезисторні:
 
класу D;
 
класів A, B, C

усіх типів

МПУ 046/02-2003

 
 
 
7,0
 
12,0

29. Дефектоскопи

299

01028

Дефектоскопи акустичні

АД-40И, АД-60С та аналогічні

розділ ЕД

7,9

300

01029

Дефектоскопи вихрострумові

ВД-23, ВД-80К, ВД-30К та аналогічні

розділ ЕД

3,8

301

01030

Дефектоскопи магнітні

МД-40К, МД-42К, ПМД-70, МД-50 та аналогічні

розділ ЕД

3,1

302

01031

Дефектоскопи вихрострумові спеціалізовані

ВД-11НФ та аналогічні

розділ ЕД

2,3

303

01032

Дефектоскопи ультразвукові

УД2-12, УД-10П, УД-10УА, ДУК-66ПМ, УД-11ПУ та аналогічні

МПУ 367/01-2014

11,7

304

01033

Дефектоскопи ультразвукові мікропроцесорні

USN-52, УД4Т, ЕРОСН-III, УД2-70 та аналогічні

МПУ 367/01-2014

12,7

305

01047

Зразки стандартні для капілярної та магнітопорошкової дефектоскопії

КД, МД та аналогічні

ПНАЄГ-7-015-89, ГОСТ 18442-80, ПНАЄГ-7-018-89

4,3

306

01048

Зразки стандартні для ультразвукової дефектоскопії, товщинометрії та структуроскопії (за один зразок)

усіх типів

МПУ 368/01-2014

6,7

307

01221

Ультразвукові діагностичні апарати

"SIEMENS SL-1" та аналогічні

МПУ 061/10-2003

16,7

308

01222

Ультразвукові перетворювачі

"Приз Д1", "Приз 5" та аналогічні

МИ 1267-86

2,5

309

01223

Ультразвукові структуроскопи (вимірювачі швидкості, затухання ультразвуків)

УК-10ПМС, УС-12, УКБ-1 та аналогічні

розділ ЕД

6,7

310

01263

Зразки стандартні для вихроструменевого неруйнівного контролю (за один дефект)

усіх типів

ТИ 143-КЛ-27-2001

2,0

311

01281

Дефектоскопи для випробувань суцільності ізоляції

усіх типів

розділ ЕД

6,0

312

01282

Дефектоскопи багатоканальні ультразвукові:
 
за чотири вимірювальні канали;
 
за кожний додатковий вимірювальний канал

усіх типів

розділ ЕД

 
 
 
 
16,0
 
 
2,5

30. Динамометри, силовимірювальні датчики

313

02051

Датчики силовимірювальні тензорезисторні та інші

усіх типів

МИ 1934-88, розділ ЕД

5,0

314

02053

Динамометри робочі до 50 кН

усіх типів

ДСТУ ГОСТ 13782:2009, МИ 810-85

2,0

315

02054

Динамометри робочі понад 50 кН

усіх типів

- " -

3,0

31. Дозатори медичні піпеткові та поршневі

316

03019

Дозатори піпеткові (за один канал)

усіх типів

розділ ЕД

1,0

317

03020

Дозатори поршневі

усіх типів

розділ ЕД

2,0

32. Еквіваленти мереж

318

09104

Еквіваленти мережі

NNB-103

МПУ 430/09-2015

6,0

319

09105

Еквіваленти мережі

NNB-111 та аналогічні

- " -

15,7

33. Електрокардіографи

320

09109

Електрокардіографи,
електроенцефалографи,
 
за кожний додатковий канал

усіх типів

МПУ 431/09-2015,
МПУ 432/09-2015

4,0
 
 
2,2

34. Енцефалографи

321

09106

Електроенцефалографи

ЭЭПП-402, ЕЕС-8 та аналогічні

МПУ 432/09-2015

7,8

322

10014

Луноенцефалографи

ЭЭС-11, ЭЭС-12, ЭХО-11 та аналогічні

розділ ЕД

4,0

35. Калориметри газові (використовуються під час проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ)

323

06008

Калориметри спалювання

В-06, В-08 та аналогічні

ДСТУ 2614-94, розділ ЕД

20,0

36. Кардіодефібрилятори

324

09187

Кардіодефібрилятори

ДК-Н-15 та аналогічні

розділ ЕД

12,0

37. Кондуктометри, pH-метри, титратори, іономіри (використовуються у лабораторіях медичного, екологічного, фітосанітарного та ветеринарного контролю)

325

05030

Електроди для потенціометричних вимірювань

ЭВЛ, ЭСЛ, ЭВМ та аналогічні

МПУ 405/05-2015 МПУ 406/05-2015 МПУ 407/05-2015

1,0

326

05032

Іономіри та pH-метри лабораторні

И-130, ЭВ-74, 744 pH, AI-123, Hanna та аналогічні

МПУ 167/05-2004

3,0

327

05035

Кондуктометри, солеміри лабораторні:
 
з однією коміркою;
 
на кожну додаткову комірку

усіх типів

МПУ 397/05-2015

 
 
 
11,3
 
4,3

328

05043

Титратори автоматичні

усіх типів

МПУ 080/05-2003

6,7

329

05044

Титратори за методом К. Фішера та кулонометричні

- " -

МПУ 081/05-2003 МПУ 082/05-2003

16,5

38. Лічильники води

330

03011

Витратоміри-лічильники ультразвукові (безпроливний метод)

НМВ, СВТУ-10 та аналогічні

ШИМН 407251. 00241, розділ ЕД

4,5

331

03012

Витратоміри-лічильники, витратоміри DN до 50 (проливний метод)

усіх типів

МПУ 034/03-2003, розділ ЕД

6,0

 
332

 
03014

Водолічильники крильчасті DN 15 ... 20:
 
горизонтального розміщення при одночасній повірці до шести одиниць;
 
горизонтального та вертикального розміщення при одночасній повірці до шести одиниць

усіх типів

МПУ 392/03-2015, МИ 1592-86, ДСТУ 3580-97, розділ ЕД

 
 
 
1,2
 
 
 
 
1,7

333

03015

Водолічильники крильчасті з DN більше 20 мм

- " -

МПУ 392/03-2015, розділ ЕД

2,0

334

03016

Водолічильники турбінні DN до 50

- " -

- " -

2,0

335

03052

Перетворювачі витрат турбінні

Турбоквант, НОРД, МИГ

МПУ 034/03-2003, розділ ЕД

16,0

336

03078

Витратоміри-лічильники коріолісові DN до 40

усіх типів

МПУ 450/03-2015, розділ ЕД

8,0

337

03088

Водолічильники крильчасті з імпульсним виходом з DN 15 ... 50

усіх типів

МИ 1592-86, розділ ЕД

2,6

338

03090

Водолічильники турбінні DN 65 ... 80

усіх типів

МПУ 392/03-2015, розділ ЕД

3,3

339

03091

Водолічильники турбінні DN більше 80

усіх типів

- " -

4,6

340

03092

Водолічильники турбінні з імпульсним виходом DN 50

усіх типів

МИ 1592-86, розділ ЕД

3,3

341

03093

Водолічильники турбінні з імпульсним виходом DN 65 ... 80

усіх типів

МИ 1592-86, розділ ЕД

5,8

342

03094

Водолічильники турбінні з імпульсним виходом DN більше 80

усіх типів

МИ 1592-86, розділ ЕД

7,9

343

03095

Витратоміри-лічильники, витратоміри DN 65 ... 80 (проливний метод)

усіх типів

МПУ 034/03-2003, розділ ЕД

8,8

344

03096

Витратоміри-лічильники, витратоміри DN більше 80 (проливний метод)

усіх типів

МПУ 034/03-2003, розділ ЕД

14,6

345

03097

Витратоміри-лічильники коріолісові DN 50 ... 80

усіх типів

МПУ 450/03-2015, розділ ЕД

15,9

346

03098

Витратоміри-лічильники коріолісові DN більше 80

усіх типів

МПУ 450/03-2015, розділ ЕД

24,9

347

03114

Водолічильники комбіновані

- " -

ДСТУ ISO 7858-3:2006, розділ ЕД

11,7

348

03118

Лічильники води крильчасті DN 10, DN 15, DN 20 мм (повірка на місці експлуатації):
 
I етап - проведення вимірювань та реєстрація вимірювальної інформації;
 
II етап - обробка результатів експериментальних досліджень, визначення придатності лічильників до застосування шляхом контролю відносної похибки лічильника

усіх типів

МПУ 333/03-2015, МПУ 290/03-2013, розділ ЕД

 
 
 
 
 
1,1
 
 
 
0,21

349

03137

Лічильники води багатотарифні з одним перетворювачем витрати та перетворювачем температури:
 
за кожний додатковий перетворювач витрати;
 
за кожний додатковий перетворювач температури

ЛВ-4Т..., АРХІМЕД та аналогічні

МПУ 451/03-2015, розділ ЕД

1,81
 
 
 
 
 
0,5
 
 
0,35

39. Лічильники активної (класи точності 0,01 - 2,0) та реактивної (класи точності 0,01 - 3,0) електроенергії

350

08079

Лічильники електричної енергії індукційні однофазні класів точності 2,0; 2,5

усіх типів

ДСТУ ГОСТ 8.259:2007

0,3

351

08080

Лічильники електричної активної та реактивної енергій індукційні трифазні класів точності 2,0 ... 3,0

СА3У-И680, СР4У-И673, САЧ-5006 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.259:2007

0,5

352

08081

Лічильники електричної енергії індукційні трифазні з датчиком імпульсів класів точності 1,0 ... 2,5

СА3У68, СА3У-И670Д, СО-5000И та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.259:2007
МПУ 454/08-2015

0,6

353

08086

Лічильники електричної енергії індукційні однофазні двотарифні класу точності 2,0

CO-U449M та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.259:2007
розділ ЕД

1,0

354

08326

Лічильники електричної енергії однофазні електронні одноелементні однотарифні класів точності 1,0 ... 2,0 (A, B)

усіх типів

ДСТУ 6100:2009, розділ ЕД

1,0

355

08327

Лічильники електричної енергії однофазні електронні одноелементні однотарифні багатофункціональні класів точності 1,0 ... 2,0 (A, B)

усіх типів

ДСТУ 6100:2009, розділ ЕД

1,2

356

08328

Лічильники електричної енергії однофазні електронні одноелементні багатотарифні класів точності 1,0 ... 2,0 (A, B)

усіх типів

ДСТУ 6100:2009, розділ ЕД

1,3

357

08329

Лічильники електричної енергії однофазні електронні одноелементні однотарифні класів точності 0,2S; 0,5S (C)

усіх типів

ДСТУ 6100:2009, розділ ЕД

3,0

358

08330

Лічильники електричної енергії однофазні електронні одноелементні багатотарифні багатофункціональні класів точності 1,0 ... 2,0 (A, B)

усіх типів

ДСТУ 6100:2009, розділ ЕД

2,5

359

08331

Лічильники електричної енергії однофазні електронні двоелементні однотарифні класів точності 1,0 ... 2,0 (A, B)

усіх типів

ДСТУ 6100:2009, розділ ЕД

1,23

360

08332

Лічильники електричної енергії однофазні електронні одноелементні однотарифні багатофункціональні класів точності 0,2S; 0,5S (C)

усіх типів

ДСТУ 6100:2009, розділ ЕД

4,0

361

08333

Лічильники електричної енергії однофазні електронні одноелементні багатотарифні класів точності 0,2S; 0,5S (C)

усіх типів

ДСТУ 6100:2009, розділ ЕД

2,3

362

08334

Лічильники електричної енергії однофазні електронні двоелементні однотарифні багатофункціональні класів точності 1,0 ... 2,0 (A, B)

усіх типів

ДСТУ 6100:2009, розділ ЕД

1,6

363

08335

Лічильники електричної енергії однофазні електронні двоелементні багатотарифні класів точності 1,0 ... 2,0 (A, B)

усіх типів

ДСТУ 6100:2009, розділ ЕД

3,0

364

08336

Лічильники електричної енергії однофазні електронні двоелементні однотарифні класів точності 0,2S; 0,5S (C)

усіх типів

ДСТУ 6100:2009, розділ ЕД

2,3

365

08337

Лічильники електричної енергії однофазні електронні одноелементні багатотарифні багатофункціональні класів точності 0,2S; 0,5S (C)

усіх типів

ДСТУ 6100:2009, розділ ЕД

4,2

366

08338

Лічильники електричної енергії однофазні електронні двоелементні багатотарифні багатофункціональні класів точності 1,0 ... 2,0 (A, B)

усіх типів

ДСТУ 6100:2009, розділ ЕД

3,42

367

08339

Лічильники електричної енергії однофазні електронні двоелементні однотарифні багатофункціональні класів точності 0,2S; 0,5S (C)

усіх типів

ДСТУ 6100:2009, розділ ЕД

4,1

368

08340

Лічильники електричної енергії однофазні електронні двоелементні багатотарифні класів точності 0,2S; 0,5S (C)

усіх типів

ДСТУ 6100:2009, розділ ЕД

4,5

369

08341

Лічильники електричної енергії однофазні електронні двоелементні багатотарифні багатофункціональні класів точності 0,2S; 0,5S (C)

усіх типів

ДСТУ 6100:2009, розділ ЕД

6,14

370

08342

Лічильники активної або реактивної електричної енергії трифазні електронні однотарифні класів точності 1,0 ... 3,0 (A, B)

усіх типів

ДСТУ 6100:2009, розділ ЕД

1,27

371

08343

Лічильники активної або реактивної електричної енергії трифазні електронні однотарифні багатофункціональні класів точності 1,0 ... 3,0 (A, B)

усіх типів

ДСТУ 6100:2009, розділ ЕД

1,78

372

08344

Лічильники активної або реактивної електричної енергії трифазні електронні багатотарифні класів точності 1,0 ... 3,0 (A, B)

усіх типів

ДСТУ 6100:2009, розділ ЕД

1,89

373

08345

Лічильники активної або реактивної електричної енергії трифазні електронні багатотарифні багатофункціональні класів точності 1,0 ... 3,0 (A, B)

усіх типів

ДСТУ 6100:2009, розділ ЕД

8,2

374

08346

Лічильники активної або реактивної електричної енергії трифазні електронні однотарифні багатофункціональні класів точності 0,2 ... 0,5 (C)

усіх типів

ДСТУ 6100:2009, розділ ЕД

5,59

375

08347

Лічильники активної або реактивної електричної енергії трифазні електронні багатотарифні класів точності 0,2 ... 0,5 (C)

усіх типів

ДСТУ 6100:2009, розділ ЕД

5,34

376

08348

Лічильники активної або реактивної електричної енергії трифазні електронні однотарифні класів точності 0,2 ... 0,5 (C)

усіх типів

ДСТУ 6100:2009, розділ ЕД

4,46

377

08349

Лічильники активної або реактивної електричної енергії трифазні електронні багатотарифні багатофункціональні класів точності 0,2 ... 0,5 (C)

усіх типів

ДСТУ 6100:2009, розділ ЕД

8,71

378

08350

Лічильники активної та реактивної електричної енергії трифазні електронні однотарифні класів точності 1,0 ... 2,0 (A, B)

усіх типів

ДСТУ 6100:2009, розділ ЕД

1,75

379

08351

Лічильники активної та реактивної електричної енергії трифазні електронні однотарифні багатофункціональні класів точності 1,0 ... 2,0 (A, B)

усіх типів

ДСТУ 6100:2009, розділ ЕД

2,45

380

08352

Лічильники активної та реактивної електричної енергії трифазні електронні багатотарифні класів точності 1,0 ... 2,0 (A, B)

усіх типів

ДСТУ 6100:2009, розділ ЕД

2,6

381

08353

Лічильники активної та реактивної електричної енергії трифазні електронні багатотарифні багатофункціональні класів точності 1,0 ... 2,0 (A, B)

усіх типів

ДСТУ 6100:2009, розділ ЕД

11,3

382

08354

Лічильники активної та реактивної електричної енергії трифазні електронні однотарифні багатофункціональні класів точності 0,2 ... 0,5 (C)

усіх типів

ДСТУ 6100:2009, розділ ЕД

7,7

383

08355

Лічильники активної та реактивної електричної енергії трифазні електронні багатотарифні класів точності 0,2 ... 0,5 (C)

усіх типів

ДСТУ 6100:2009, розділ ЕД

7,35

384

08356

Лічильники активної та реактивної електричної енергії трифазні електронні однотарифні класів точності 0,2 ... 0,5 (C)

усіх типів

ДСТУ 6100:2009, розділ ЕД

6,14

385

08357

Лічильники активної та реактивної електричної енергії трифазні електронні багатотарифні багатофункціональні класів точності 0,2 ... 0,5 (C)

усіх типів

ДСТУ 6100:2009, розділ ЕД

12,0

40. Лічильники, витратоміри, а також вимірювальні системи для безперервного та динамічного вимірювання кількості рідин (крім води) та газоподібних хімічних речовин

386

03030

Лічильники молока

усіх типів

Методичні вказівки з повірки об'ємних лічильників молока. ВНИМИ, 1976 рік

1,6

387

03031

Лічильники рідини, у тому числі молока, класу точності 0,5

ШЖУ, ППО, ППВ та аналогічні

ДСТУ 7154:2010

3,0

388

03032

Лічильники рідких нафтопродуктів класу точності 1,0

- " -

- " -

2,7

389

03049

Обчислювач об'єму нафти

"Солартрон"

МПУ 038/03-2003

12,3

390

03050

Обчислювач на базі витратоміра-лічильника;
 
за кожний додатковий канал

ОЕ, "Лідер" та аналогічні

МПУ 038/03-2003, розділ ЕД

8,0
 
 
3,0

391

03051

Обчислювачі (за один трубопровід) з витратоміром змінного перепаду тиску, з одним звужувальним пристроєм (або осереднювальною напірною трубкою) та одним перетворювачем диференційного тиску:
 
за кожний додатковий звужувальний пристрій;
 
за кожний додатковий перетворювач диференційного тиску

ОЕ, "Лідер" та аналогічні

МПУ 038/03-2003, розділ ЕД

18,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,6
 
 
3,0

392

03078

Витратоміри-лічильники коріолісові DN до 40

- " -

МПУ 450/03-2015

8,0

393

03097

Витратоміри-лічильники коріолісові DN 50 ... 80

- " -

МПУ 450/03-2015

15,9

394

03098

Витратоміри-лічильники коріолісові DN більше 80

- " -

МПУ 450/03-2015

24,9

395

03120

Обчислювачі витрати (до п'яти вимірювальних каналів);
 
- за кожний додатковий вимірювальний канал

OMNI та аналогічні

МПУ 143/03-2003

21,7
 
 
 
1,1

41. Лічильники газу та пристрої перетворення об'єму (використовуються для проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ)

396

03006

Вимірювальні комплекси, коректори на базі витратоміра-лічильника;
 
за кожний додатковий канал (тиску, температури, об'єму)

усіх типів

МПУ 290/03-2013, МПУ 306/03-2011, розділ ЕД

12,0
 
 
 
4,0

397

03007

Вимірювальні комплекси (за один трубопровід) з витратомірами змінного перепаду тиску, з одним звужувальним пристроєм (або осереднювальною напірною трубкою) та одним перетворювачем диференційного тиску:
 
за кожний додатковий звужувальний пристрій;
 
за кожний додатковий перетворювач диференційного тиску

"Флоутек", "Флоукор" та аналогічні

МПУ 289/03-2009, МПУ 290/03-2013, розділ ЕД

27,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11,0
 
 
12,0

398

03027

Лічильники газу барабанні

ГСБ, РГ

ГОСТ 8.324-78

4,0

399

03028

Лічильники газу побутові при одночасній повірці до п'яти одиниць

усіх типів

Р 50-071-98

1,4

400

03050

Обчислювачі на базі витратоміра-лічильника;
 
за кожний додатковий канал

ОЕ, "Лідер" та аналогічні

МПУ 039/03-2003, розділ ЕД

8,0
 
 
3,0

401

03051

Обчислювачі (за один трубопровід) з витратоміром змінного перепаду тиску з одним звужувальним пристроєм (або осереднювальною напірною трубкою) та одним перетворювачем диференційного тиску:
 
за кожний додатковий звужувальний пристрій;
 
за кожний додатковий перетворювач диференційного тиску

ОЕ, "Лідер" та аналогічні

МПУ 039/03-2003, розділ ЕД

18,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,6
 
 
3,0

402

03079

Лічильники газу мембранні

G10, G16, G25, G40

МПУ 177/03-2005

2,5

403

03080

Лічильники газу роторні

РЛ-10, РЛ-20

562.М.Т2.784. 000Д1

2,5

404

03082

Лічильники газу турбінні

ЛИС та аналогічні

407329.001 Д1

2,2

405

03103

Лічильники газу ультразвукові

"Курс" та аналогічні

АЧЦА 407251.008 МП

12,8

406

03104

Лічильники газу вихрові (до DN 300 - проливний метод, більше DN 300 - безпроливний метод)

WBZ, ВСАГ та аналогічні

МПУ 036/03-2003

12,8

407

03108

Лічильник газу барабанний 0,5 класу

"Actaris" та аналогічні

ГОСТ 8.324-78

16

408

03115

Вимірювальні комплекси, коректори (виконання Т) на базі витратоміра-лічильника

Флоутек-ТМ, Флоукор та аналогічні

МПУ 290/03-2013

5,04

409

03121

Лічильники газу роторні

G25, G40, G65

Фб2.784.001 Д1

4,37

410

03122

Лічильники газу роторні

G100, G160

Фб2.784.001 Д1

4,7

411

03123

Лічильники газу роторні

G250, G400

Фб2.784.001 Д1

6,39

412

03124

Лічильники газу роторні

G650, G1000

Фб2.784.001 Д1

6,99

413

03125

Лічильники газу роторні

G1600

Фб2.784.001 Д1

7,22

414

03126

Лічильники газу роторні

G2500, G4000

Фб2.784.001 Д1

8,88

415

03127

Лічильники газу побутові при одночасній повірці понад п'ять одиниць

усіх типів

Р 50-071-98

0,44

416

03128

Лічильники газу турбінні

G40, G65

МП 081/24.142-00, ЕОАС.31387291.001 Д1

3,0

417

03129

Лічильники газу турбінні

G100, G160

Фб2.784.008 Д1

4,70

418

03130

Лічильники газу турбінні

G250, G400

Фб2.784.008 Д1

6,39

419

03131

Лічильники газу турбінні

G650, G1000

Фб2.784.008 Д1

6,99

420

03132

Лічильники газу турбінні

G1600

Фб2.784.008 Д1

7,22

421

03133

Лічильники газу турбінні

G2500, G4000

Фб2.784.008 Д1

8,88

422

03134

Лічильники газу роторні GMS

GMS G10, G16, G25, G40

GMS.407273.001 МП

5,37

423

03135

Лічильники газу роторні GMS

GMS G65, G100, G160

GMS.407273.001 МП

6,26

424

03136

Лічильники газу роторні GMS

GMS G250

GMS.407273.001 МП

6,92

42. Люксметри, яскравоміри, що використовуються під час вимірювання рівня освітленості робочих місць та яскравості моніторів комп'ютерів

425

11040

Люксметри робочі

Ю-116, Ю-117 та аналогічні

МПУ 448/11-2015

3,0

426

11092

Фотометри та люксметри цифрові

ТЕС 0693, Testo 540 та аналогічні

ДСТУ 7267:2012

5,8

43. Манометри та інші засоби для вимірювання тиску і вакууму

427

04013

Мановакуумметри робочі

усіх типів

МПУ 003/04-2014

0,25

428

04014

Манометри, вакуумметри 0,6 та 1,0 класів

МТИ, ВТИ

- " -

0,5

429

04015

Манометри з умовними шкалами 0,4 класу

11201, 11202, 11203

МПУ 002/04-2003

1,6

430

04016

Манометри, вакуумметри з умовними шкалами 0,15; 0,25 класів

1226, 1227

МПУ 002/04-2003

2,4

431

04017

Манометри до 60 МПа, вакуумметри робочі

усіх типів

МПУ 003/04-2014

0,16

432

04019

Манометри високого тиску (понад 60 МПа)

усіх типів

- " -

0,5

433

04024

Напороміри, тягоміри, тягонапороміри

усіх типів

- " -

0,6

434

04035

Манометри, мановакуумметри цифрові робочі

усіх типів

МПУ 003/04-2014

3,0

435

04042

Манометри електроконтактні

ЭКМ, ЭКВ

- " -

0,5

436

04043

Манометри кисневі робочі

МК

- " -

0,50

437

04044

Манометри з контрольною стрілкою

усіх типів

- " -

0,50

438

04045

Манометри шинні

усіх типів

- " -

0,5

439

04046

Манометри дистанційні

усіх типів

- " -

1,0

440

04047

Манометри самописні

усіх типів

- " -

1,0

441

04064

Перетворювачі тиску 0,5 ... 1,5 класів

усіх типів

МПУ 005/04-2015

3,5

442

04065

Перетворювачі тиску 0,05 ... 0,5 класів

усіх типів

- " -

7,0

443

04066

Перетворювачі тиску 0,01 ... 0,05 класів

усіх типів

- " -

9,0

444

04067

Перетворювачі диференціального тиску при робочому тиску 0,01 ... 0,5 класів (за одну границю)

усіх типів

- " -

15,5

445

04068

Перетворювачі тиску багатопараметричні 0,5 ... 1,5 класів (за кожен параметр)

усіх типів

- " -

3,5

446

04069

Перетворювачі тиску багатопараметричні 0,05 ... 0,5 класів (за кожен параметр)

усіх типів

- " -

7,0

447

04070

Перетворювачі тиску багатопараметричні 0,01 ... 0,05 класів (за кожен параметр)

усіх типів

- " -

9,0

44. Матеріальні міри довжини

448

01078

Лінійки для підбору окулярних оправ

усіх типів

розділ ЕД

1,7

449

01093

Метроштоки

усіх типів

ДСТУ ГОСТ 8.247:2009

1,8

450

01105

Міри акустичної довжини

МАД-0.5 та аналогічні

ГИЦА 943129-001 ПМ

13,4

451

01184

Рейки нівелірні (за один метр)

РН та аналогічні

МПУ 164/01-2003

0,9

452

01185

Рейки нівелірні інварні (за один метр)

усіх типів

МПУ 164/01-2003

3,4

453

01320

Рулетки вимірювальні довжиною до 20 м класу точності I

усіх типів

МПУ 377/01-2015

5,0

454

01321

Рулетки вимірювальні довжиною понад 20 м класу точності I

усіх типів

МПУ 377/01-2015

8,3

455

01322

Рулетки вимірювальні довжиною до 20 м класів точності II і III

усіх типів

МПУ 377/01-2015

0,8

456

01323

Рулетки вимірювальні довжиною понад 20 м класів точності II і III

усіх типів

МПУ 377/01-2015

1,1

457

01324

Рулетки вимірювальні довжиною до 30 м, що заглиблюються, класу точності D

усіх типів

МПУ 377/01-2015

1,1

458

01325

Стрічки вимірювальні для опоясування резервуарів, за кожні 30 м класу точності S

усіх типів

МПУ 377/01-2015

0,8

459

01247

Міри довжини штрихові робочі (за інтервал)

усіх типів

МПУ 379/01-2015

2,0

460

03033

Міри місткості скляні технічні та кухлі мірні (об'ємним методом)

усіх типів

Інструкція 32-53

0,3

461

03034

Міри місткості скляні технічні з однією відміткою;
 
на кожну наступну відмітку

усіх типів

ДСТУ ГОСТ 8.100:2008

1,5
 
 
 
0,8

45. Медичні термометри

462

06045

Термометри скляні від 0° C до 100° C

ТТ, ТЛ та аналогічні

МПУ 411/06-2015

0,4

463

06054

Термометри медичні цифрові

усіх типів

МИ 1657-87, розділ ЕД

3,2

46. Міри електричного опору (однозначні та багатозначні)

464

08096

Магазини опору постійного струму високоомні однодекадні

Р403, Р404, Р405, Р407, Р4075, Р4041, Р4042 та аналогічні

МПУ 417/08-2015

2,2

465

08100

Магазини опору

КСМ-4 та аналогічні

МПУ 417/08-2015

1,5

466

08103

Магазини опору постійного та змінного струму

Р 4830/1, 2, 3, Р4834 та аналогічні

МПУ 417/08-2015

12,0

467

08141

Міри електричного опору багатозначні постійного струму класу точності 0,01

Р3026, Р327 та аналогічні

МПУ 417/08-2015

14,0

468

08143

Міри опору кодокеровані

Р3045 та аналогічні

МПУ 417/08-2015

7,5

469

08144

Міри опору постійного та змінного струму

Р3030, Р3031 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.237:2008

18,0

470

08260

Міра-імітатор багатозначна класів точності 0,02 ... 0,2

Р4085, Р4085-М1, Р40116 та аналогічні

МПУ 417/08-2015, розділ ЕД

12,5

471

08358

Магазини опору постійного струму низькоомні класів точності 0,02 ... 0,5

МСР-63, Р4831, МСР-60М, Р4834, Р326, Р33 та аналогічні

МПУ 417/08-2015

7,0

472

08359

Магазини опору постійного струму високоомні багатодекадні

Р4001, Р4002, Р40101, Р40102, Р40107, Р40108 та аналогічні

МПУ 417/08-2015

7,2

473

08360

Міри опору постійного струму високоомні класів точності 0,005 ... 0,01 (за одиницю)

Р4013, Р4023, Р4015, Р4016, Р4018, Р401, Р402, Р4011, Р4021, Р4061, Р4030, Р4012, Р4023, Р4033 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.237:2008

5,2

474

08361

Міри опору постійного струму однозначні низькоомні, визначення температурних коефіцієнтів (за одиницю)

Р310, Р321, Р322, Р323, Р331, Р361, ОКС-1, 2 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.237:2008

8,0

475

08362

Міри опору постійного струму однозначні низькоомні класів точності 0,005 ... 0,01 (за одиницю)

Р310, Р321, Р322, Р323, Р331, Р361, ОКС-1, 2, Р3030, Р3031 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.237:2008

4,8

476

08363

Міри опору постійного струму перехідні класів точності 0,01 ... 0,1

Р4064, Р4065, Р4066, Р4080-Р4083 Р40111, Р40112, Р40113, Р40114, Р40115 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.237:2008, МПУ 417/08-2015

9,5

47. Міри електричної ємності, індуктивності та взаємоіндуктивності

477

08074

Конденсатори змінної ємності

Р534, Р512, Р5093 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.255:2009

3,8

478

08075

Конденсатори постійної ємності

Р533, Р535 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.255:2009

1,5

479

08091

Магазини взаємоіндуктивності

Р5000, Р5017, Р5057 та аналогічні

МПУ 416/08-2015

8,9

480

08094

Магазини індуктивності

Р546, Р567 та аналогічні

МПУ 416/08-2015

5,0

481

08273

Міри індуктивності та добротності високочастотні (за одиницю)

Р593, L-0170-2

МПУ 416/08-2015

6,61

482

08364

Міри ємності багатозначні (магазини)

Р583, Р513, Р544, Р5025 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.255:2009

8,0

483

08365

Міри ємності однозначні (за одиницю)

Р597, Р5050, КМЕ-11, 101 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.255:2009

5,0

484

08366

Міри індуктивності та взаємної індуктивності (за одиницю)

Р596, Р5101 ... Р5115, Р536, Р5009 та аналогічні

МПУ 416/08-2015

4,2

48. Мірники технічні (в тому числі для вина і спирту)

485

03042

Мірники технічні до 50 л

усіх типів

ДСТУ 7218:2011 ДСТУ 7219:2011

1,5

486

03043

Мірники технічні понад 50 л до 100 л

усіх типів

- " -

2,0

487

03044

Мірники технічні понад 100 л до 500 л

усіх типів

- " -

4,0

488

03045

Мірники технічні та шкальні понад 500 л до 2500 л

усіх типів

- " -

5,0

489

03046

Мірники технічні та шкальні понад 2500 л до 10000 л

усіх типів

- " -

8,0

490

03047

Мірники технічні та шкальні понад 10000 л

усіх типів

- " -

18,0

49. Монітори пацієнта

491

09230

Монітори пацієнта

ЮМ-300 та аналогічні

розділ ЕД

8,7

50. Неавтоматичні зважувальні прилади

492

02008

Ваги автомобільні до 15 т

усіх типів

МПУ 385/02-2015, ДСТУ EN 45501:2007, розділ ЕД

5,4

493

02009

Ваги автомобільні понад 15 т до 30 т

усіх типів

- " -

9,0

494

02010

Ваги автомобільні понад 30 т до 60 т

усіх типів

- " -

11,6

495

02011

Ваги вагонні до 200 т

усіх типів

- " -

11,6

496

02013

Ваги класів точності III (середній) та IIII (звичайний) до 20 кг

усіх типів

- " -

0,6

497

02014

Ваги класів точності III (середній) та IIII (звичайний) понад 20 кг до 50 кг

усіх типів

- " -

1,5

498

02015

Ваги класів точності III (середній) та IIII (звичайний) понад 50 кг до 500 кг

усіх типів

- " -

2,0

499

02016

Ваги класів точності III (середній) та IIII (звичайний) понад 500 кг

усіх типів

- " -

5,0

500

02017

Ваги з визначенням маси, ціни та вартості

усіх типів

- " -

1,7

501

02018

Ваги з реєстрацією маси, ціни та вартості товару, вагові чекодрукувальні комплекси, у тому числі зі штрих-кодуванням

усіх типів

- " -

2,6

502

02019

Ваги лабораторні важільні 3, 4 класів

усіх типів

МПУ 386/02-2015

1,2

503

02020

Ваги лабораторні важільні рівноплечі 1, 2 класів

усіх типів

МПУ 386/02-2015

3,8

504

02021

Ваги лабораторні двопризмові важільні рівноплечі з умонтованими гирями на повне навантаження 2 - 4 класів

усіх типів

МПУ 386/02-2015

4,0

505

02022

Ваги лабораторні електронні загального призначення та еталонні

усіх типів

МПУ 386/02-2015, розділ ЕД

3,5

506

02024

Ваги лабораторні квадрантні та торсіонні

усіх типів

МПУ 386/02-2015, ДСТУ ГОСТ 13718:2009

1,0

507

02145

Ваги кранові

усіх типів

МПУ 385/02-2015, ДСТУ EN 45501:2007, розділ ЕД

7,5

508

02157

Комплекси ваговимірювальні

усіх типів

- " -

5,2

509

02159

Ваги бункерні:
 
до 15 т;
 
понад 15 т

усіх типів

- " -

 
 
8,0
 
15,7

510

02169

Ваги автомобільні понад 60 т до 80 т

усіх типів

- " -

15,5

511

02171

Ваги автомобільні понад 80 т до 100 т

усіх типів

- " -

19,8

512

02173

Ваги автомобільні двоплатформні

усіх типів

- " -

18,0

513

02175

Ваги вагонні двоплатформні

усіх типів

- " -

18,0

514

02176

Ваги вагонні триплатформні

усіх типів

- " -

27,0

515

02179

Ваги електронні лабораторні дводіапазонні

усіх типів

МПУ 386/02-2015, розділ ЕД

6,9

516

02180

Ваги електронні лабораторні тридіапазонні

усіх типів

МПУ 386/02-2015, розділ ЕД

7,8

517

02184

Ваги класу точності II (високий) понад 20 кг до 50 кг

усіх типів

ДСТУ EN 45501:2007, розділ ЕД

6,0

518

02185

Ваги класу точності II (високий) понад 50 кг до 500 кг

усіх типів

- " -

12,0

519

02186

Ваги класу точності II (високий) понад 500 кг до 3000 кг

усіх типів

- " -

18,0

520

02187

Ваги класу точності II (високий) понад 3000 кг

усіх типів

- " -

24,0

521

02195

Ваги класу точності II (високий) до 20 кг

усіх типів

- " -

3,5

522

02196

Ваги класу точності I (спеціальний)

усіх типів

- " -

6,0

51. Нівеліри

523

01126

Нівеліри високоточні оптико-механічні

Н05 та аналогічні

МПУ 164/01-2003

13,4

524

01127

Нівеліри точні

Н3 та аналогічні

МПУ 164/01-2003

8,4

525

01128

Нівеліри технічні

Н10 та аналогічні

МПУ 164/01-2003

6,7

526

01148

Нівеліри лазерні

усіх типів

МПУ 179/01-2008

6,7

527

01165

Прилади вертикального проектування

усіх типів

МПУ 164/01-2003

10,8

528

01241

Нівеліри електронні

усіх типів

МПУ 164/01-2003

13,4

52. Осцилографи

529

09034

Блоки замінні до осцилографів низьких частот

усіх типів

ДСТУ ГОСТ 8.311:2009

2,1

530

09035

Блоки замінні до стробоскопічних осцилографів

усіх типів

МПУ 433/09-2015

3,8

531

09130

Осцилографи запам'ятовувальні

С8-13, С8-14, С8-17 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.311:2009, розділ ЕД

7,8

532

09131

Осцилографи-мультиметри

С1-117, С1-107, С1-114 та аналогічні

- " -

7,9

533

09132

Осцилографи із замінними блоками (базовий блок)

С1-74, С1-91, С1-122 та аналогічні

- " -

4,7

534

09133

Осцилографи спеціальні

С9-7, С9-14, С9-6 та аналогічні

розділ ЕД

11,5

535

09134

Осцилографи стробоскопічні

С7-16 та аналогічні

МПУ 433/09-2015

11,6

536

09135

Осцилографи універсальні двоканальні

С1-64, С1-79 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.311:2009

6,1

537

09136

Осцилографи універсальні одноканальні

С1-65, С1-72, С1-94 та аналогічні

- " -

4,9

538

09137

Осцилографи швидкісні

С7-19 та аналогічні

розділ ЕД

11,5

539

09185

Осцилографи цифрові багатофункціональні запам'ятовувальні

TDS 1012, TDS 3012, HM 1008 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.311:2009

12,5

540

09217

Осцилографи цифрові багатофункціональні 4-канальні

TDS 2024, TDS 3052, TPS 2014

МПУ 216/09-2006

20,8

541

09218

Осцилографи промислові

Скопметр Fluke 123 і 199

МПУ 215/09-2006

16,2

542

09226

Осцилограф цифровий запам'ятовувальний зі смугою пропускання 1 ГГц

DPO 4104

ДСТУ ГОСТ 8.311:2009

40,8

53. Паливороздавальні колонки для заправки автомобілів

543

03024

Колонки мастилороздавальні

усіх типів

ДСТУ ГОСТ 8.220:2008

4,0

544

03025

Колонки паливороздавальні для рідкого палива (на один вимірювач об'єму)

усіх типів

МПУ 324/03-2015

4,0

545

03110

Колонки паливороздавальні для скрапленого газу (на один вимірювач об'єму)

усіх типів

розділ ЕД

8,0

546

03111

Колонки паливороздавальні для стисненого газу (на один вимірювач об'єму)

усіх типів

- " -

8,0

54. Прилади для вимірювання розмірів довжини і площі (текстильних виробів, дротів, кабелів, смуг, листів, матеріалів, шкіри, стрічок, земельних ділянок), координатні засоби вимірювання

547

01077

Лінійки вимірювальні, метри брускові та складні (за одну шкалу)

усіх типів

МИ 2024-89, МПУ 380/01-2015, МПУ 381/01-2015

0,4

548

01085

Лічильники метражу

усіх типів

розділ ЕД

4,0

549

01088

Машини для вимірювання довжини текстильного полотна

усіх типів

ДСТУ ГОСТ 8.471:2008

4,7

550

01089

Машини для вимірювання площ об'єктів неправильної форми

усіх типів

розділ ЕД

3,9

551

01091

Машини шкіромірні

усіх типів

ДСТУ ГОСТ 13818:2008

3,1

552

01192

Світловіддалеміри

група П та аналогічні

МПУ 341/01-2013

37,5

553

01193

Світловіддалеміри

група Г та аналогічні

МПУ 341/01-2013

41,7

554

01194

Світловіддалеміри

група Т та аналогічні

МПУ 341/01-2013

22,5

555

01195

Світловіддалеміри лазерні ручні

усіх типів

МПУ 059/01-2003

3,0

556

01206

Столи промірні

усіх типів

ДСТУ ГОСТ 8.471:2008

2,7

557

01244

Рулетка гідрогеологічна довжиною до 30 м

ГРТУ та аналогічні

розділ ЕД

5,1

558

01245

Рулетка гідрогеологічна довжиною понад 30 м

- " -

розділ ЕД

10,3

559

01246

Міра площі (контрольний шаблон) для настройки фотоелектронних та шкіромірних машин

усіх типів

ДСТУ ГОСТ 13818:2008

1,6

560

01261

Вимірювач довжини кабелю

усіх типів

розділ ЕД

1,2

561

01269

Стрічка землемірна

ЛЗ, ЛЗШ та аналогічні

МПУ 377/01-2015

1,8

562

01318

Координатно-вимірювальні лазерні 3D-скануючі системи та сканери

усіх типів

МПУ 452/01-2015

56,0

55. Прилади для вимірювання релейного захисту та автоматики в метрополітені

563

08258

Вимірювачі параметрів електричної мережі та кіл електроживлення постійного та змінного струму (за один параметр)

F07, MY-65, FLUKE 70, DT 830, M 830, UT 70C, M 890F, TELARIS ISO та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.255:2009, ДСТУ ГОСТ 8.366:2009, ГОСТ 8.402-80, ДСТУ ГОСТ 8.409:2009, ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, МПУ 418/08-2015, МИ 2009-89, МИ 2159-91, Інструкція 184-62, розділ ЕД

1,5

564

08261

Вимірювач швидкості руху потягів

ИСДПМ та аналогічні

розділ ЕД

16,2

565

08287

Пристрій управління ескалатором

SCAD УЭ та аналогічні

розділ ЕД

32,0

566

08294

Цифровий трифазний вимірювальний прилад для мереж низької напруги (за один параметр)

MultisLMg та аналогічні

МПУ 213/08-2006

3,8

567

08295

Прилад захисту управління, діагностики електронних привідних електродвигунів

AMTest та аналогічні

МПУ 212/08-2006

2,0

56. Пульсоксиметри

568

09231

Пульсоксиметри

ЮТАСОКСИ-200 та аналогічні

розділ ЕД

5,4

57. Пурки робочі

569

02103

Пурки робочі

усіх типів

МПУ 388/02-2015

2,5

58. Радіометри, радіометричні установки, дозиметри та вимірювачі потужності дози

570

12002

Аналізатори імпульсів

NC-482 та аналогічні

МИ 1916-88

8,0

571

12004

Вимірювачі потужності еквівалентної дози нейтронів

КДН-2 та аналогічні

РД 50-458-84, ДСТУ 4023:2001

7,0

572

12011

Дозиметри

ДРГ3-01, ДРГ3-02, ДРГ3-03, ДРГ3-04 та аналогічні

МИ 1788-87

5,0

573

12012

Дозиметри

ДРГ-01Т, ДЭС-04, КДГ-1, ДБГ-01Н, РД-10, ДБГ-06Т та аналогічні

МИ 1788-87, МИ 1910-88

3,6

574

12013

Дозиметри

ДРГ-05, ДКС-04 та аналогічні

МИ 1788-87

6,3

575

12014

Дозиметри

EL 1101 та аналогічні

розділ ЕД

6,8

576

12015

Дозиметри

РМ-1201-12.03, ДКС РМ-120 та аналогічні

РД 50-525-84, МИ 1135-86

6,0

577

12016

Дозиметри

ДКС-01М, ДКС-90, ДКС-90У, ДКС-90Н, РКС-01, ДКС-01 та аналогічні

- " -

8,1

578

12017

Дозиметри індивідуальні (за одиницю)

ДК-02, ДКП-50, ИД-1, ИД-02, КИД-6, ДТУ-01 та аналогічні

ГОСТ 8.013-72

0,13

579

12018

Дозиметри індивідуальні побутові

РКСБ-104, "Белла", "Мастер-1", ИРГ-01, "РАТОН-901", "Прип'ять", "Юпітер", ДП-5 (побутові) та аналогічні

МИ 1788-87

0,5

580

12019

Дозиметри високої точності (від 3 до 7 %)

UA-J-18, 27012, ДРГ2-01 та аналогічні

- " -

17,8

581

12020

Індикатори радіоактивності

ДРС-01, ДП-63(А), ДП-64 та інші

- " -

3,0

582

12021

Комплекти фотоплівкових дозиметрів (за десять одиниць, від 0,1 Р до 2 Р)

ИФКУ-1, ИФК-2, ИФК-3 та аналогічні

ГОСТ 8.013-72

3,0

583

12022

Лічильники імпульсів

ПП-15, ПСО2-08, ПС-100, ПС-20, ПСТ-100 та аналогічні

ГОСТ 8.308-78

3,5

584

12023

Лічильники імпульсів

ПП-16, НК-350, ПСО2-2еМ, ПСО2-4еМта аналогічні

ГОСТ 8.308-78

5,0

585

12024

Прилади дозиметричні

ДГ1-5, 7, 9, 15, КРБГ-1, РМГ3-01 та аналогічні

розділ ЕД

5,7

586

12025

Пульти вимірювальні

КИД-2, 6, ИФК та аналогічні

ГОСТ 8.013-72

3,4

587

12026

Радіометри

КРБ-1 та аналогічні

ГОСТ 8.040-84

5,0

588

12027

Радіометри (за один канал)

"Калина" та аналогічні

розділ ЕД

11,2

589

12028

Радіометри

РУБ-01, РКГ-05Н, РИГ-01, РУГ-91 та аналогічні

ГОСТ 8.526-85

18,1

590

12029

Радіометри

СРП-2, СРП-68-01, "Спутник", СРП-68-02, СРП-68-03, "Прогноз", "Бета", "Прип'ять" та аналогічні

розділ ЕД

3,0

591

12030

Радіометри

H1370W, ДП-100АД, КРВП-3АБ, РИС, РУПП, КРАБ-2, КРАН-1, КРК-1, РКБ4-1еМ, "Тисс", "Кура" та аналогічні

- " -

9,6

592

12031

Радіометри

РУП-1 та аналогічні

ГОСТ 8.355-79, розділ ЕД

14,1

593

12032

Радіометри (повірка з використанням твердих джерел)

РВ-4, ДП-100, КРВП-3Б та аналогічні

розділ ЕД

6,8

594

12033

Радіометри

ИЭВ та аналогічні

- " -

12,0

595

12034

Радіометри активності гамма-випромінювальних нуклідів у рідині

РЖГ-07 та аналогічні

- " -

14,2

596

12035

Радіометри питомої (об'ємної) активності

РУГ-1М та аналогічні

ГОСТ 8.526-85, розділ ЕД

21,5

597

12036

Радіометр-дозиметр (шість блоків детектування)

МКС-01Р та аналогічні

ГОСТ 8.040-84, ГОСТ 8.041-84, розділ ЕД

31,9

598

12037

Радіометри-дозиметри універсальні

МКС-02А та аналогічні

розділ ЕД

26,6

599

12038

Радіометри-дозиметри

ДКС-96М, ДКС-96 А.Б.Г. та аналогічні

- " -

7,7

600

12039

Рентгенметри

ДП-12, ДП-3А, ДП-3Б, ДП-5А, ДП-5Б, ДП-5В та аналогічні

МИ 1788-87, розділ ЕД

3,5

601

12044

Стенди дозиметричні

Р-3-6 та аналогічні

ГОСТ 8.087-81, розділ ЕД

7,2

602

12045

Установки дозиметричні

ГО-27, А-1, А-2 та аналогічні

- " -

9,8

603

12046

Установки дозиметричні

КДУ-2М, КДУ-5 та аналогічні

- " -

10,3

604

12047

Установки корабельні

КРАБ-3 та аналогічні

МИ 1275-86

8,0

605

12048

Установки малого фону

УМФ-1500 та аналогічні

розділ ЕД

9,2

606

12049

Установки сигнальні (за один детектор)

Р3Б04-04, Р3Б05-01, РА12С та аналогічні

ГОСТ 8.040-84

4,0

607

12050

Радіометри-дозиметри (за один блок детектування)

МКС-У та аналогічні

МИ 1788-87, розділ ЕД

6,0

608

12052

Радіометри (за один канал)

РКС-03, РКС-04, РКС-07П

розділ ЕД

11,2

609

12053

Рентгенметри

ДП-2, ИМФ

МИ 1788-87

2,5

610

12054

Радіометри вибіркові

РИ-БГ, РИ-АБ

розділ ЕД

28,9

611

12055

Радіометри

РУГ-Р, LB-200

- " -

21,5

612

12056

Дозиметри електронні

РД-3і

МИ 1788-87

3,0

613

12057

Дозиметри електронні

PDE-4, "Telescan 330A", RO-20, RO-7

розділ ЕД

6,3

614

12058

Радіометр-дозиметр

МКС-1Е

- " -

9,1

615

12059

Радіометр сумарної альфа-бета-активності

РКС-ТЕ-001, "УМФ-2000"

- " -

21,5

616

12060

Радіометр

СРП-88 та аналогічні

- " -

3,5

59. Реографи

617

09162

Реографи

ОРЧ-02 та аналогічні

МИ 92-76

7,7

60. Рефрактометри, офтальмометри

618

11001

Авторефрактометри, автокератометри

усіх типів

МПУ 030/11-2014

4,8

619

11052

Офтальмометри

усіх типів

МПУ 030/11-2014

2,0

620

11067

Рефрактометри автоматичні імпортні

А1-ЕРО, А1-ЕДР, А1-Е2Р

МПУ 145/11-2014

4,5

621

11104

Рефрактометри портативні

усіх типів

МПУ 145/11-2014

2,6

622

11105

Рефрактометри лабораторні візуальні

усіх типів

МПУ 145/11-2014

4,0

61. Рівнеміри

623

01312

Комплекси технічних засобів обліку нафтопродуктів у резервуарах (без каналу вимірювання густини)

SiteSentinel..., Veeder-Root TLS... та аналогічні

МПУ 236/03-2009

10,0

624

01313

Комплекси технічних засобів обліку нафтопродуктів у резервуарах (з каналом вимірювання густини)

- " -

МПУ 236/03-2009

15,0

625

03065

Рівнеміри радіолокаційні робочі (на місці експлуатації)

усіх типів

МПУ 137/03-2003

56,0

626

03066

Рівнеміри робочі (на місці експлуатації)

усіх типів крім радіолокаційних

МПУ 138/03-2003

12,0

627

03067

Рівнеміри робочі (у лабораторії)

усіх типів

МПУ 138/03-2003

10,0

628

03068

Рівнеміри та перепадоміри дистанційні самописні

УБП, ЕВ та аналогічні

розділ ЕД

20,0

62. Селективні вольтметри

629

09078

Вольтметри діодні компенсаційні робочі

В3-49 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.117:2008

6,0

630

09079

Вольтметри діодні компенсаційні з мікропроцесором

В3-63 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.117:2008, розділ ЕД

8,2

631

09082

Вольтметри селективні та підсилювачі селективні

В6-10, У2 та аналогічні

МПУ 435/09-2015, розділ ЕД

4,8

63. Системи вимірювання тривалості телефонних розмов, швидкості передачі та обліку обсягу інформації під час надання телекомунікаційних послуг, пристрої синхронізації

632

07027

Система вимірювання тривалості телефонних розмов програмно-апаратного комплексу передплачених телефонних розмов мобільного зв'язку

"Triloque Infinity", PPS

МПУ 129/07-2003

80,0

633

07037

Системи обліку тривалості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції:
 
 
 
основний режим;
 
режим конференц-зв'язку;
 
режим переадресування викликів

МТ-20/25, "Квант", "Исток", ARM-20, ARE-13 та аналогічні

МП НВО "Система", 1996 рік,
МПУ 087/07-2003, МПУ 088/07-2003, МПУ 089/07-2003, МПУ 098/07-2003, МПУ 128/07-2012

 
 
 
 
 
 
 
72,0
 
12,0
 
32,0

634

07038

Системи обліку тривалості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції:
 
 
основний режим;
 
режим конференц-зв'язку;
 
режим переадресування викликів;
 
режим транзитного зв'язку;
 
режим міжміського зв'язку

SDE, EWSD, 5ESS, Alcatel 4400, Alcatel 1000E-10, Harrys 20-20, SI2000 та аналогічні

КНД-45-097-98, КНД-45-122-98, КНД-45-130-98, МПУ 018/07-2003, МПУ 128/07-2012, МПУ 131/07-2003, МПУ 133/07-2003, МПУ 191/07-2006, МПУ 192/07-2006, МПУ 204/07-2006

 
 
 
 
 
 
76,0
 
12,0
 
32,0
 
 
76,0
 
76,0

 
 
635

 
 
07039

Системи вимірювання тривалості телефонних розмов центрів комутації мобільного зв'язку:
 
 
 
 
 
 
основний режим;
 
режим конференц-зв'язку;
 
режим переадресування викликів;
 
режим WAP;
 
режим F&F;
 
режим VPN;
 
режим WAP через GPRS

DX200, DX 200 MTX, Damm MTX, AXE-10, AXE-810, Siemens D900/D1800, Alcatel 1000 S12, EWSD D900/D1800 та аналогічні

МПУ 093/07-2003, МПУ 106/07-2003, МПУ 120/07-2003, МПУ 121/07-2009, МПУ 122/07-2003, МПУ 205/07-2006, МПУ 206/07-2006, МПУ 207/07-2006

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
81,0
 
12,0
 
32,0
 
 
20,0
 
19,9
 
20,1
 
20,0

636

07040

Системи вимірювання тривалості телефонних розмов центрів комутації мобільного зв'язку (включаючи IN-платформу)

Siemens 900/D1800, Alcatel 1000 S12, EWSD D900/1800 та аналогічні

МПУ 089/07-2003, МПУ 105/07-2012, МПУ120/07-2003, МПУ 121/07-2009

208,0

637

07042

Тарифікатори та системи вимірювання часу розмов міжміських переговорних пунктів

"Темп", "Сигма", "Регістр", "Гіацинт", АПП-4, АПП-80, АПП-16/32 та аналогічні

МПУ 109/07-2003

16,0

638

07053

Стенд контролю карток

СКК-1 та аналогічні

МП 081/11.128-03

16,0

639

07055

Апаратура погодинного обліку вартості телефонних розмов абонентів автоматизованої телефонної станції (за кожний МАК-модуль абонентського комплекту або локальний контролер)

С-32 та аналогічні

розділ ЕД

17,5

640

07057

Тестер якості синхронізації

SyncTester 5565 та аналогічні

МПУ 193/07-2013

196,4

641

07058

Вимірювач часових відхилень

ИВО-1М, ИВО-1М та аналогічні

розділ ЕД

48,0

642

07059

Міри частоти прецизійні

OSA5581C та аналогічні

МПУ 199/07-2006

333,3

643

07060

Системи вимірювання тривалості телефонних розмов міжнародного центру комутації

EWSD D900/D1800 та аналогічні

МПУ 196/07-2006

224,0

644

07063

Система обліку часу комутованих з'єднань з Інтернетом (за кожне)

усіх типів

КНД Державної служби зв'язку України, МПУ 152/07-2003

39,6

645

07064

Автоматизована система обліку тривалості телефонних розмов таксофонного комплексу

СТЕК-103

КНД 45-171-2001

51,5

646

09222

Системи обліку об'єму переданих даних для некомутованих з'єднань

усіх типів

КНД Державної служби зв'язку України

43,2

64. Спектрометри альфа-, бета-, гамма-випромінення, спектрометри "Сич"

647

12040

Сигналізатори забрудненості

С3Б2-1еМ, С3Б-03, С3Б-04, СПСС2-1 та аналогічні

ГОСТ 8.040-84

3,0

648

12041

Спектрометри альфа-, бета-, гамма-випромінювань (за один канал)

"Ortec", "Robotron", АМА02-Ф, СЭГ-2, СЭГ-5 та аналогічні

МИ 1916-88

39,4

649

12042

Спектрометри рентгенівські

СРМ та інші

ГОСТ 8.527-85

14,2

650

12043

Спектрометри гамма-випромінювання людини та тварини

"Скріннер", СУГ-1М та аналогічні

розділ ЕД

39,6

65. Спектрорадіометри, радіометри для вимірювання рівня опромінення у спа- та косметичних салонах

651

11063

Радіометри енергетичної освітленості

РАТ-1П, РАТ-2П та аналогічні

розділ ЕД

6,0

652

11106

Спектрорадіометри

усіх типів

Інструкція 1149/11-2014

7,0

66. Стаціонарні резервуари для комерційного обліку: нафтопродуктів (горизонтальні та вертикальні циліндричні, сферичні); скрапленого газу (горизонтальні циліндричні)

653

01302

Резервуари сталеві циліндричні вертикальні з еліптичними днищами місткістю від 10 м3 до 50 м3 (геометричний метод)

усіх типів

ДСТУ 7472:2013

46,3

654

01303

Резервуари сталеві циліндричні вертикальні з еліптичними днищами місткістю більше 50 м3 (геометричний метод)

усіх типів

ДСТУ 7472:2013

57,2

655

01304

Резервуари для скрапленого газу сталеві циліндричні горизонтальні місткістю від 3 м3 до 50 м3 (геометричний метод)

усіх типів

ДСТУ 7364:2013

17,2

656

01305

Резервуари сталеві циліндричні горизонтальні для скрапленого газу місткістю від 50 м3 до 200 м3 (геометричний метод)

усіх типів

ДСТУ 7364:2013

28,2

657

01306

Резервуари сталеві сферичні для скрапленого газу місткістю більше 100 м3 (геометричний метод)

усіх типів

ДСТУ 7474:2013

64,0

658

01307

Резервуари сталеві циліндричні горизонтальні місткістю від 8 м3 до 50 м3 (геометричний метод)

усіх типів

ДСТУ 7475:2013

19,5

659

01308

Резервуари сталеві циліндричні горизонтальні місткістю від 50 м3 до 200 м3 (геометричний метод)

усіх типів

ДСТУ 7475:2013

33,2

660

01309

Резервуари стаціонарні вимірювальні вертикальні місткістю від 50 м3 до 500 м3 (геометричний метод)

усіх типів

ДСТУ 7473:2013

40,0

661

01310

Резервуари стаціонарні вимірювальні вертикальні місткістю від 1000 м3 до 10000 м3 (геометричний метод)

усіх типів

ДСТУ 7473:2013

96,3

662

01311

Резервуари стаціонарні вимірювальні вертикальні місткістю від 10 000 м3 до 100000 м3 (геометричний метод)

усіх типів

ДСТУ 7473:2013

184,0

663

01319

Резервуари стаціонарні вимірювальні вертикальні місткістю від 500 м3 до 1000 м3 (геометричний метод)

усіх типів

ДСТУ 7473:2013

65,3

664

03056

Резервуари сталеві вертикальні циліндричні від 100 м3 до 100000 м3 за один пояс (геометричний метод)

усіх типів

ДСТУ 4147:2003

15,0

665

03059

Резервуари сталеві горизонтальні циліндричні від 10 м3 до 25 м3 (геометричний метод)

усіх типів

ДСТУ 4218:2003

22,0

666

03060

Резервуари сталеві горизонтальні циліндричні від 25 м3 до 75 м3 (геометричний метод)

усіх типів

ДСТУ 4218:2003

25,0

667

03061

Резервуари сталеві горизонтальні циліндричні від 75 м3 до 200 м3 (геометричний метод)

усіх типів

ДСТУ 4218:2003

37,0

668

03062

Резервуари горизонтальні циліндричні (об'ємний метод) за 1000 л та інші нециліндричної форми

усіх типів

ДСТУ 4218:2003

3,0

67. Струмовимірювальні кліщі

669

08067

Кліщі струмовимірювальні

У-4501, Д 90, Д 91 та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.497:2008, МИ 2159-91

1,0

670

08259

Кліщі струмовимірювальні цифрові (на один параметр)

РК-120, DM-206 та аналогічні

МПУ 418/08-2015, МПУ 441/08-2015, МИ 2159-91, Інструкція 184-62, розділ ЕД

1,3

68. Таксометри

671

02119

Таксометри автомобільні

усіх типів

ДСТУ ГОСТ 8.291:2008

1,0

672

02120

Таксометри електронні з фіскальною пам'яттю

усіх типів

МПУ 365/02-2015

2,0

69. Тахеометри

673

01211

Тахеометри

усіх типів

МПУ 164/01-2003, МПУ 341/01-2013

27,45

70. Тахографи

674

02121

Тахографи

"Відер-Рут 8400" та аналогічні

МПУ 364/02-2015

4,0

71. Теодоліти

675

01213

Теодоліти

Т 05, Т 1 та аналогічні

МПУ 164/01-2003

20,0

676

01214

Теодоліти оптико-механічні та електронні

Т 2, FET та аналогічні

МПУ 164/01-2003

16,7

677

01215

Теодоліти

Т 5 та аналогічні

МПУ 164/01-2003

10,0

678

01216

Теодоліти

Т 30 та аналогічні

МПУ 164/01-2003

6,7

72. Теплолічильники та теплообчислювачі

679

06036

Теплолічильники

усіх типів

МПУ 041/06-2013, розділ ЕД

сума норм часу складових частин теплолічильника

680

06037

Теплообчислювачі, що мають вхідні канали від двох перетворювачів температури та одного витратоміра змінного перепаду тиску:
 
за кожний додатковий канал від перетворювачів температури, тиску тощо;
 
за кожний додатковий канал від витратоміра змінного перепаду тиску

усіх типів

розділ ЕД

16,0
 
 
 
 
 
 
1,0
 
 
 
 
6,0

 
 
681

 
 
06038

Теплообчислювачі, що мають вхідні канали від двох перетворювачів температури та одного лічильника (витратоміра-лічильника) води:
 
за кожний додатковий канал від перетворювачів температури, тиску тощо;
 
за кожний додатковий канал від лічильника води

СПТ-90, "Лідер", ЛВТЕ-3, "Multidata S1-U", "Multical", "Supercal" та аналогічні

МПУ 041/06-2013, розділ ЕД

8,0
 
 
 
 
 
 
1,0
 
 
 
 
2,5

682

06070

Теплолічильники єдині

усіх типів

ДСТУ EN 1434-5:2014

8,7

73. Термінали паркувальні

683

07043

Термінали паркувальні

усіх типів

МПУ 104/07-2003

6,0

74. Термометри (для здійснення контролю харчових продуктів, безпеки умов праці та проведення судових експертиз за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів)

684

06002

Градуювання термоелектричних перетворювачів та термоперетворювачів опору через 10° C , від 0° C до 300° C

ТК, ХК, ХА, ПП, ТСП, ТСМ та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.338:2004, ДСТУ 2837-94

4,0

685

06003

Градуювання термоелектричних перетворювачів та термоперетворювачів опору через 20° C , від 0° C до 100° C

МК, ХК, ХА, ТСП, ТСМ та аналогічні

- " -

2,0

686

06004

Градуювання термоелектричних перетворювачів через 20° C, від мінус 200° C до 0° C

МК, ХК, ХА та аналогічні

- " -

3,0

687

06009

Комплект термоперетворювачів опору для вимірювання різниці температури

ТСП, ТСМ, ТПР та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 6651:2014, МПУ 041/03-2013

4,0

688

06011

Логометри, мілівольтметри регулювальні та показувальні

Ш6900 та аналогічні

ГОСТ 8.012-72, ДСТУ ГОСТ 8.209:2008

0,5

689

06012

Логометри, мілівольтметри показувальні

Ш69 та аналогічні

- " -

0,3

690

06014

Мілівольтметри з елементом компенсації температури холодного спаю термопари

Ш4501, Ш4540 та аналогічні

ГОСТ 8.012-72

1,0

691

06016

Мости, потенціометри автоматичні самописні, одноканальні, регулювальні та регулятори температури

КСП, КСМ, "Диск", РП, РТ, ЕРА та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.280:2008

0,5

692

06017

Мости, потенціометри самописні та регулювальні багатоканальні

КСП, КСМ, РП та аналогічні

- " -

1,0

693

06040

Термометри електроконтактні від 0° C до 100° C

ТПК, ТЭК та аналогічні

ГОСТ 8.279-78, МПУ 411/06-2015

0,6

694

06041

Термометри електроконтактні від 0° C до 300° C

ТПК, ТЭК та аналогічні

- " -

1,0

695

06042

Термометри манометричні та біметалеві, показувальні та регулювальні від 0° C до 300° C

ЭКТ, ТПГ, ТБ та аналогічні

ГОСТ 8.305-78

1,0

696

06043

Термометри манометричні самописні від 0° C до 300° C

ТГС та аналогічні

ГОСТ 8.305-78

1,0

697

06044

Термометри напівпровідникові

ЭТП-М

розділ ЕД

1,0

698

06045

Термометри скляні від 0° C до 100° C

ТТ, ТЛ та аналогічні

ГОСТ 8.279-78, МПУ 411/06-2015

0,4

699

06046

Термометри скляні від 0° C до 300° C та вище

- " -

- " -

1,0

700

06049

Термометри скляні від мінус 80° C до 0° C

ТН та аналогічні

- " -

2,0

701

06051

Термометри скляні метастатичні

- " -

- " -

3,0

702

06052

Термометри скляні рівноподільні від 0° C до 300° C

ТР

- " -

2,0

703

06054

Термометри цифрові

ТТЦ та аналогічні

МИ 1657-87

3,2

 
704

 
06055

Термоперетворювачі з уніфікованими вихідними сигналами:
 
від 0° C до 300° C;
 
понад 300° C

ТСПУ, ТСМУ, ТХАУ, ТХКУ та аналогічні

Р 081.39.154-2001

 
 
 
 
2,0
 
4,0

705

06057

Термоперетворювачі опору платинові та мідні

ТСМ, ТСП

ДСТУ ГОСТ 8.461:2014, ДСТУ ГОСТ 6651:2014 (до 01.07.2017), ДСТУ 2858:2015 (з 01.07.2017)

1,6

706

06063

Термометри скляні від мінус 30° C до 100° C

ТП, ТН та аналогічні

ГОСТ 8.279-78

1,0

707

06066

Прилади багатофункціональні (канал вимірювань температури)

Testo, TD, Метран та аналогічні

МИ 1657-87, розділ ЕД

1,2

708

06069

Термометри скляні технічні та лабораторні від мінус 50° C до 100° C

ТТ, ТЛ та аналогічні

ГОСТ 8.279-78

1,8

709

06071

Мости, потенціометри автоматичні самописні одноканальні регулювальні (за кожен додатковий канал)

КСМ, КСП, РП, ДИСК та аналогічні

ДСТУ ГОСТ 8.280:2008, МИ 456-84

0,3

75. Тесламетри

710

08107

Мікротесламетри

Г79 та аналогічні

МПУ 420/08-2015

7,0

711

08109

Мілітесламетри універсальні

43205 та аналогічні

МПУ 420/08-2015

7,9

712

08110

Мілітесламетри

Ф4355 та аналогічні

- " -

3,3

713

08111

Мілітесламетри з калібруванням

- " -

МПУ 420/08-2015, розділ ЕД

4,0

714

08193

Теслаамперметри

Ф4354/1 та аналогічні

МПУ 419/08-2015

2,0

76. Ультразвукові діагностичні прилади

715

01086

Луноофтальмоскопи та ультразвукові офтальмологічні сканери

ЭОС-22, А-Скан, В-Скан та аналогічні

МПУ 286/01-2009

10,0

716

02129

Ультразвукові доплерівські діагностичні апарати

- " -

МПУ 222/01-2007

8,0

717

10033

Монітори фетальні

CadenceII, Sonicad та аналогічні

МПУ 316/10-2011

9,7

77. Установки сигнальні радіоактивного забруднення та системи контролю рівня радіації

718

12049

Установки сигнальні (за один детектор)

Р3Б04-04, Р3Б05-01, РА12С та аналогічні

розділ ЕД

4,0

78. Фотометри, спектрофотометри для здійснення екологічного контролю та контролю повітря робочої зони

719

05006

Аналізатори концентрації компонентів у рідинах та твердих матеріалах

"Юлія", "Ртуть", МХА-1000, АЖА-01 та аналогічні

МПУ 065/05-2003, розділ ЕД

11,0

720

11009

Аналізатори рідини флюорометричні

"Флюорат-02" та аналогічні

розділ ЕД

6,0

721

11024

Димоміри

усіх типів

МПУ 146/11-2003

3,2

722

11062

Прилад для визначення світлопропускання скла

усіх типів

МПУ 311/11-2010

3,0

723

11071

Спектрофотометри ультрафіолетової, видимої та ближньої інфрачервоної частини спектра (UV-VIS-NIR)

усіх типів

МПУ 305/11-2010

8,0

724

11076

Спектрофотометри атомно-абсорбційні

C-302, C-115, C-600, AAS-3, КАС-120 та аналогічні

Інструкція 734-37-07

10,0

725

11078

Спектрофотометри УФ-ВІЗ

PV 1251A, PV 1251B, PV 1251C

НТЦ 2.850.001-01 та аналогічні

7,6

726

11079

Спектрометри інфрачервоної частини спектра

усіх типів

ДСТУ ГОСТ 8.229:2008, Інструкція 706-37-07, Інструкція 840-37-08

7,2

727

11080

Спектрометри рентгенофлуоресцентні

усіх типів

МПУ 026/11-2003

15,0

728

11081

Спектрометри рентгеноспектральні

усіх типів

МИ 1684-87

15,0

729

11082

Спектрометри оптичні емісійні

МФС-8, ДФС-51 та аналогічні

МПУ 027/11-2003

15,0

730

11085

Фотоелектроколориметри

ФЭК, ФЭК-56, ФЭК-56М, КФО, КФК, КФК-2, ЛМФ-72 та аналогічні

МПУ 029/11-2014

1,9

731

11086

Фотоелектроколориметри

КФК-2МП

МПУ 029/11-2014

3,0

732

11087

Фотометри

ФОУ, ФМШ, ФО-1 та аналогічні

МПУ 028/11-2014

3,0

733

11089

Фотометри загального призначення, у тому числі аналізатори біохімічні з фотометричним каналом

усіх типів

МПУ 029/11-2014

6,0

734

11091

Фотометри полуменеві

усіх типів

МПУ 439/11-2015,

5,0

735

11096

Фотометри флуоресцентні, флуориметри, спектрофлуориметри

усіх типів

Інструкція 562-37-03, Інструкція 415-37-01 та аналогічні

5,5

736

11101

Вимірювачі запиленості

DUSTHUNTER та аналогічні

МПУ 313/11-2015

5,5

737

11102

Вимірювачі запиленості

D-R 300, D-R 800, D-RX 254 та аналогічні

МПУ 314/11-2014

8,0

79. Хроматографи газові та рідинні

738

05050

Хроматографи газові

усіх типів

МПУ 254/05-2008, розділ ЕД

10,2

739

05051

Хроматографи рідинні

"Waters HPLC" та аналогічні

МПУ 085/05-2003, МПУ 250/05-2008, МПУ 252/05-2008, розділ ЕД

16,4

80. Шумоміри

740

10011

Дозиметри шуму

усіх типів

розділ ЕД

4,0

741

10013

Калібратори акустичні

ПП-101А, PF101, 4220, 4230, 05000, 05001 та аналогічні

розділ ЕД

1,5

742

10016

Мікрофони вимірювальні звукового тиску вільного поля

усіх типів

розділ ЕД

4,0

743

10021

Підсилювачі вимірювальні

2603 - 2610, 2626, 2628, 2635, 2636, M60T та аналогічні

розділ ЕД

5,0

744

10025

Фільтри октавні, 1/3-октавні та комбіновані (одна смуга)

усіх типів

розділ ЕД

1,0

745

10026

Шумовіброінтегратор

ШВИЛ-1 та аналогічні

розділ ЕД

7,8

746

10027

Шумоміри 2, 3 класів

ШМ-1 та аналогічні

МПУ 325/10-2012

5,0

747

10028

Шумоміри з вбудованими октавними, 1/3-октавними фільтрами з кількістю смуг не більше 10

ВШВ-003, ИШВ-1 00017, 2215, 00023 та аналогічні

МПУ 338/10-2013

11,5

748

10029

Шумоміри з електродинамічним та п'єзокерамічним мікрофонами

усіх типів

МПУ 325/10-2012

5,0

749

10030

Шумоміри інтегрувальні

усіх типів

розділ ЕД

5,8

750

10034

Шумоміри 0 та 1 класів без вбудованих октавних, 1/3-октавних фільтрів

усіх типів

МПУ 338/10-2013

7,0

751

10035

Акустично-емісійний діагностичний комплекс

ЕМА та аналогічні

розділ ЕД

30,0

____________
* Зазначене значення норми часу на повірку засобів вимірювальної техніки є максимальним та може бути зменшено.

 

Заступник директора департаменту
технічного регулювання

О. Гіленко

Опрос